Tragisk! Kjønnsnøytral verneplikt er vedtatt!

av | 14. oktober 2014 kl. 13.43 | 1 kommentar

La oss håpe vedtakene ikke betyr at flere må gjennomføre tjenesten med tvang, selv om også jenter vil bli innkalt til militær førstegangstjeneste.

I dag har Stortinget vedtatt de lovendringene som er nødvendige for å innføre allmenn verneplikt i Norge. Forsvarsministeren skryter av vedtakene på nettstedet Regjeringen.no.

Stortinget bør ikke få skryt for å innføre tvangsordninger. Å utvide verneplikten til også å gjelde kvinner, er grunn nok til å heise flagget til halv stang.

Liberaleren skrev i går at jenter født i 1997, blir å møte til tvangstjeneste siste halvdel av 2016. Dette gjelder fortsatt, også etter Stortingets vedtak.


Kommentarer

 1. andy | 15. oktober 2014 kl 14.29

  Tvert om! Dette er en gledens dag. Av to grunner:

  For det første fordi den allmenne verneplikten representerer et «slag i trynet» på alle de likestillingsfanatikerne som har argumentert for en likestilling som i realiteten bare går en vei; «Like rettigheter, færre plikter.»

  Og for det andre fordi kjønnsnøytral verneplikt er første skritt i retning av avvikling av verneplikten. Nå engasjeres endelig den halvparten av befolkningen som tidligere har latt det skure og gå fordi verneplikten ikke angikk dem selv. Fra at det bare er en del av en minoritet (de menn som påvirkes) som har tatt standpunkt blir nå gruppen gruppen dobbelt så stor, og kan endelig få gjennomslag for å fjerne verneplikten i sin helhet.

 • Dagens sitat

  Civil disobedience becomes a sacred duty when the State becomes lawless or, which is the same thing, corrupt.

  — Mahatma Gandhi
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter