Praktisering av handlingsregelen

av | 20. oktober 2014 kl. 11.33 | Ingen kommentarer

Regjeringen har utnevnt utvalget som skal vurdere praktiseringen av handlingsregelen.

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere praktiseringen av retningslinjene for bruken av oljeinntekter i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, utfordringene for norsk økonomi på kort og lang sikt, og hensynet til kommende generasjoner. Utvalget skal også vurdere hvordan det innenfor rammene av retningslinjene i større grad kan tas hensyn til behovet for å fremme vekstevnen i fastlandsøkonomien.

Utvalget vil ledes av professor Øystein Thøgersen og skal levere sin rapport innen utgangen av juni 2015.
Sammensetning av utvalget:
• Professor Øystein Thøgersen (utvalgsleder), Bergen
• Direktør Ida Wolden Bache, Oslo
• Professor Hilde Bjørnland, Bærum
• Professor Knut Anton Mork, Oslo
• Seniorøkonom Silje Ones, Oslo
• Sjeføkonom Stein Reegård, Bærum
• Professor Kjetil Storesletten, Oslo

(Regjeringen.no)


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.