Ta det meste av verdier er noe annet enn egenandeler

av | 27. januar 2016 kl. 12.11 | 6 kommentarer

Det blir ikke en «smykkelov» i Norge. Ikke er det flertall for en slik lov på Stortinget og regjeringen vil ikke ha loven.

«Smykkeloven» i Danmark har fått bred omtale i Norge. Det samme har Vedtaket fra Troms FrP der FrPerne mener asylsøkere må fratas penger og verdigjenstander, for å finansiere drift av asylmottak i behandlingsperioden,

De fleste skal, uansett politisk tilhørighet, bidra til velferdsstaten gjennom egenandeler, skatt og avgifter. Det er likevel stor forskjell på egenandeler/skatt og bli fratatt verdier fordi man søker hjelp i et annet land.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) sier til #vgdirekte, at det ikke er grunn til å vurdere en slik lov i Norge.


Kommentarer

 1. Eivind Knudsen | 27. januar 2016 kl 12.40

  Hvordan mener Liberaleren at også asylsøkere skal kunne bidra til å finansiere sin egen velferd i Norge? Eller skal de fritas for dette, og hva er i så fall den logiske beslutningen for dette?
  Dersom man er av den oppfatning at skatt er tyveri og at det ikke skal finnes hverken grenser eller begrensninger, skjønner jeg at de fremsatte – og i Danmark vedtatte – forslag er problematiske.

 2. Eivind Knudsen | 27. januar 2016 kl 12.41

  I forrige kommentar skulle det selvsagt stått «begrunnelsen» og ikke «beslutningen». Hvis jeg skrev hva jeg mente om automatiske retteprogrammer, ville nok min kommntar bli slettet som ekstremt hatefull ytring. 🙂

 3. Voodoo-king | 27. januar 2016 kl 14.47

  Staten som djevelen har ingen skrupler med å bare ta det den vil ha.

  Nei betyr ikke nei

  «De fleste skal, uansett politisk tilhørighet, bidra til velferdsstaten gjennom egenandeler, skatt og avgifter. Det er likevel stor forskjell på egenandeler/skatt og bli fratatt verdier fordi man søker hjelp i et annet land.»

  HAHAHAHAHAHA

  Liberalister er alt for underdanige. Hvor lenge skal dere egentlig tilbe demokratiet? Skjønner dere ikke at så lenge det er demokrati kan valg kun vinnes ved:

  1. Sosialisme

  2. Nasjonalisme

  Videre vil det være slik at sosialistene alltid vil få implementert sin kontrolfreakisme på det økonomiske feltet samtidig som nasjonalistene alltid vil få implementert sin kontrolfreaksime
  på innvandringsfeltet.

  hahaha folk flest har bare 100 i IQ, en må være idiot om en tror demokratiet er i stand til å finne fram til optimale løsninger..

  men det er tydelig

  hope springs eternal

 4. Bjørn Magne Solvik | 27. januar 2016 kl 15.22

  Eivind Knudsen: Jeg har ikke noe godt svar på spørsmålet, selv om jeg kunne kommet med de veldig prinsipielle argumentene om privat finansiering, åpne grenser osv.

  Vi har asylinstituttet og dette instituttet skal åpne for muligheter, uansett ressurser, til å søke om hjelp på tvers av landegrenser. Jeg skjønner og støtter at det finnes politikere som vil ha ned skattefinansierte kostnader for dette politikkområdet, men det er stor forskjell mellom reduserte skattefinansierte kostnader og konfiskering av menneskers eiendom. Politikere som er motstandere av ekspropriasjon, bør i alle fall være imot «smykkelover», uansett om det er i Danmark eller i Norge.

  Heldigvis har «smykkelov» svak oppslutning her på berget.

 5. Andreas | 27. januar 2016 kl 21.15

  Det er for så vidt greit å være mot «smykkeloven», men det er jo fort litt inkonsekvent.

  Jagland uttaler fra sitt slott i sør at «konfiskering av privatpersoners eiendom kan være lovstridig i forhold til menneskerettighetskonvensjonen». Jaså, så vi kan anta at når Jagland var sjef her på berget så ble det ikke foretatt noen ekspropriasjon av privat eiendom fra det offentlige? Jeg har ikke oversikten tilgjengelig, men jeg tillater meg å tippe at det skjedde fra tid til annen da også uten at Jagland følte det som så problematisk.

  Skatt er en åpenbar ting å dra fram også. Hvis jeg forsøker å holde tilbake skatt hjelper det ikke å si at jeg ikke er interessert i å benytte meg av offentlige tilbud og derfor holder tilbake innbetalingen. Staten kommer i aller høyeste grad til å inndra og konfiskere det de føler er rett og rimelig.

  En annen parallell som heller ikke er helt far fetched å sammenligne med er folk som går til NAV og vil ha sosialstønad. Da får de beskjed om å først bruke opp sparekontoen sin og selge bilen hvis de ikke har et særs vinnende argument for å beholde den. Nei, det er selvfølgelig ikke det samme som konfiskering, men argumentet er like fullt at det er urimelig at man skal gi stønad til de som faktisk har penger selv.

  Man behøver ikke akkurat være veldig fremmedfiendtlig for å tolke dette til å være en dobbel standard fra politikernes side.

  Jeg vet ikke hvor mye den jevne asylsaker har med av valuta i kofferten – har de bare tilsvarende noen hundrelapper i verdier er det jo ikke verd bryet å innkreve det. Hvis de mot formodning skulle ha hundre laken i innerlomma føler jeg vel ikke helt den store givergleden fra min side.

 6. Eivind Knudsen | 28. januar 2016 kl 19.58

  Bravo, Andreas! Doble standarder er jo så å si sosialistiske politikeres varemerke, enten de nå befinner seg på Lier eller andre steder.
  Liberalerens standpunkt er i det minste konsekvent her, og det står det respekt av!

 • Dagens sitat

  Much that passes as idealism is disguised hatred or disguised love of power

  — Bertrand Russel
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter