Sensur på timeplanen

av | 23. februar 2016 kl. 13.29 | 1 kommentar

Hvordan er norske skoleelevers kjennskap til sensur og ytringsfrihet, og hvordan står det til med elevenes og lærernes ytringsfrihet i skolen når det gjelder følsomme temaer?

Det er Fritt Ord som stiller spørsmålene i elevkonkurransen i videregående skole, en konkurranse som skal bidra il at ytringsfrihet og demokratispørsmål i større grad blir diskutert i norske klasserom.

Det blir aldri nok fokus på ytringsfrihet!

Konkurransen er en påminnelse om at sensuren ikke er død. Fritt Ord inviterer elever til å bidra med tekster og medieproduksjoner som undersøker og drøfter sensur i ulike former. Det kan gjelde forhold i historien eller i nåtiden, og det kan være lokalt, i Norge eller internasjonalt.

Innleveringsfristen nærmer seg! Fristen er satt til 1. mars.

Liberalerens målsetting er klinkende klar. Det er den private eiendomsretten som skal begrense ytringsfriheten, og kun det.


Kommentarer

 1. Eivind Knudsen | 24. februar 2016 kl 13.59

  «Liberalerens målsetting er klinkende klar. Det er den private eiendomsretten som skal begrense ytringsfriheten, og kun det.»

  En vakker tanke, men hvordan bør dette praktiseres? Bør for eksempel en ansatt i Forsvaret ha anledning til å selge militære hemmeligheter til fremmede makter? Den private eiendomsrett blir ikke krenket om han gjør det, og den forsvarsansattes private eiendomsrett blir jo de facto styrket om han får anledning til å utvide sin eiendom med økonomiske kompensasjoner for de solgte hemmelighetene.
  Dette er det eneste problemet jeg ser med Liberalerens prinsipielle standpunkt her. Legens taushetsplikt, for eksempel, vil jo være beskyttet av denne definisjonen, fordi pasienten jo må sies å ha eiendomsrett til egne helseopplysninger. Jeg drister meg til å ta dette for gitt, fordi jeg etter 15 års lesning av Liberaleren har fått en klar forståelse av og stor sans for liberalismens utvidede eiendomsbegrep. Men mitt poeng var altså: hva med den enkeltes «eiendomsrett» til sin personlige sikkerhet iform av sikkerheten mot at ens land blir invadert eller utsatt for angrep? Er dette omfattet av det utvidede eiendomsbegrep?
  Og hvis svaret er ja, hva så med overvåking?
  Gjør gjerne dette til et tema for en større artikkel. Jeg lover at den skal bli lest med stor interesse.

 • Dagens sitat

  Sometimes it is said that man cannot be trusted with the government of himself. Can he, then, be trusted with the government of others? Or have we found angels in the forms of kings to govern him? Let history answer this question.

  — Thomas Jefferson
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter