Ble enige om prisen, men…….

av | 31. oktober 2016 kl. 16.42 | 3 kommentarer

Landbruksdirektoratet stopper et gårdssalg i Malvik fordi de mener prisen er «klart høyere» enn hensynet til en «samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling» tillater, ifølge Nationen.no.

I avgjørelsen fra Landbruksdirektoratet kommer det fram at deres eneste problem med salget, er prisen. De skriver selv at «de øvrige momentene» i loven om konsesjon tilsier at konsesjon vil innvilges. Det vil si at de anser at boplikten og driveplikten vil bli ivaretatt, ifølge artikkelen.

Grenser for politikk, vi gjentar; grenser for politikk! Når partene er enige om kjøp/salg, skal og bør staten holde seg unna. Avtalefriheten bør være hellig!

Direktoratet er siste klageinstans i konsesjonssaker, og vedtaket er dermed endelig. Merkelig ja, men slik er den norske modellen.


Kommentarer

 1. Jon Reina | 31. oktober 2016 kl 18.46

  Dette har intet med moral å gjøre, men offentlig misbruk av makt.
  Jeg ikke riktignok ikke advokat. Men hadde partene anket denne saken inn for rettssysteme, så er jeg mer enn rimlig sikker på de ville fått medhold.

 2. Eivind Knudsen | 1. november 2016 kl 10.13

  Jeg er enig med Reina i at dette er maktmisbruk, men dessverre tror jeg han tar feil med hensyn til muligheten for medhold for domstolen. Maktmisbruket her foregår nemlig innenfor rammen av konsesjonslovgivningen, og da er det dessverre lite en domstol kan gjøre. En domstol kan riktignok underkjenne lovgivningen i helt spesielle tilfeller, men da må begrunnelsen være at loven strider mot lover med høyere rettskildemessig rang (Grunnlov eller internasjonal konvensjon). Begrunnelsen kan altså ikke være ene og alene den at domstolen finner loven urimelig. (Høyesterettsdommer Ole Skattebøl var riktignok av en annen oppfatning, men det er dessverre altfor mange tiår siden rikets øverste domstol hadde slike dommere. Selv om det finnes unntak må en kunne si at dagens Høyesterett mer er opptatt av å strø sand på Stortingets vedtak enn å forhindre at hederlige borgere utsettes for legale overgrep.)
  Det vi altså trenger her er et stortingsflertall som har like stor for andres private eiendomsrett som de har for egne pensjons- og lønnsprivilegier.

 3. Jon Reina | 1. november 2016 kl 10.42

  Fantastisk bra redegjørelse om sakens stilling, dette Knudsen. Og jeg finner ingen grunn til å mistro deg, dessverre.

  Men i så fall er jo dette enda et grelt eksempel på maktmisbruk satt i system av landets venstrevridde sosialdemokratiske elite. ‘Altså enda en grunn for vettuge mennesker som oss til å samles og i fellsskap kjempe mot slikt udemokratisk maktmisbruk.

 • Dagens sitat

  In general, the art of government consists in taking as much money as possible from one class of citizens to give it to the other.

  — Voltaire
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter