La medlemmene betale

av Bjørn Magne Solvik | 30 november 2016 kl. 16.58 | Ingen kommentarer

I debatten om finansieringen av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, bør det beste forslaget komme på bordet. At medlemmene betaler for medlemskapet. Les artikkelen

Vil slutte å selge vanlige sigaretter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.57 | Ingen kommentarer

Philip Morris skal, ifølge Dagbladet, fase ut salget av vanlige sigaretter, men et nytt produkt kommer på markedet.

Nye regler for kortsiktige lån i kommunene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.15 | Ingen kommentarer

–Et tydeligere regelverk for låneopptak i kommunene er nå på plass. Hensikten er å vise hvilken risiko og hvilket ansvar som følger dersom kommunestyrene tar opp kortsiktige lån, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, ifølge Regjeringen.no.

Adgangen kommunene har til å ta opp lån i sertifikatmarkedet begrenses ikke, men det stilles krav om at risikoen ved denne type lån kommer tydeligere fram når kommunestyret skal fastsette rammene for gjeldsforvaltningen i egen kommune og påse at dette etterleves.

USA har det klart høyeste helseforbruket

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.05 | Ingen kommentarer

Justert for forskjeller i kjøpekraft brukte Norge mest per innbygger av alle de nordiske landene. Les artikkelen

Tøft gjort, Sandnes-politikere

av Bjørn Magne Solvik | 29 november 2016 kl. 17.15 | Ingen kommentarer

Hvis idretten vil ha bemanning, bør medlemsorganisasjonene betale utgiftene personell koster. Les artikkelen

Har brutt forhandlingene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.33 | Ingen kommentarer

Venstre sendte tirsdag ettermiddag ut følgende melding via Twitter.com:

–På grunn regjeringens gjentatte ultimatum har vår stortingsgruppe i dag vedtatt å bryte forhandlingene med H og Frp om statsbudsjett for ’17.

Forskere anbefaler stemmerett for ungdom

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.47 | Ingen kommentarer

Å senke stemmerettsalderen til 16 år vil både styrke lokaldemokratiet og gi unge en mulighet til å si sin mening. Det er forskernes konklusjon etter to forsøksrunder, ifølge Dagsavisen.

Befolkningen ønsker en restriktiv alkoholpolitikk

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.27 | Ingen kommentarer

Mange borgere ønsker mange reguleringer og en streng alkoholpolitikk, i tråd med det stortingsflertallet mener. Les artikkelen

Cuba: El Sexto arrestert igjen

av Per Aage Pleym Christensen | 28 november 2016 kl. 16.17 | Ingen kommentarer

Miami News Times melder at den cubanske grafittiartisten El Sexto ble arrestert i forbindelse med at den mangeårige diktatoren Fidel Castro døde sent fredag kveld. Det er ukjent hvor han holdes fengslet.
Les artikkelen

Sporing i det offentlige rom

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.10 | Ingen kommentarer

Datatilsynet har sett nærmere på bruken av WiFi, Bluetooth, nettvarder (beacons) og intelligent videoanalyse til sporing i det offentlige rom. Tilsynet har også utformet noen retningslinjer for de ulike sporingsteknologiene.

En politikk for store forskjeller mellom folk?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.03 | Ingen kommentarer

Hvis regjeringen fører en politikk som gir store forskjeller mellom folk, gjør ikke Arbeiderpartiet nøyaktig det samme? Les artikkelen

Har lansert Kommunefakta

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.50 | Ingen kommentarer

Kommunefakta, en profilside for hver av landets 428 kommuner, har blitt åpnet. Les artikkelen

Årets navn

av Bjørn Magne Solvik | 25 november 2016 kl. 18.43 | Ingen kommentarer

VG kårer også i år Årets navn, en kåring som har pågått siden 1974.

Vil ha samme frihet som Brækhus

av Bjørn Magne Solvik | kl. 18.42 | Ingen kommentarer

Det Norske MMA Forbundet vil at politikerne skal tillate at MMA-utøverne får konkurrere i Norge. Les artikkelen

Heidi Nordby Lunde er populær i Høyre

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.47 | Ingen kommentarer

Heidi Nordby Lunde er ikke den mest populære i Oslo Høyre, men hun skårer veldig høyt hos medlemmene.

Oslo Høyre har avsluttet urnominasjonen. Nikolai Astrup fikk flest stemmer, fulgt av Ine Marie Eriksen Søreide, Fabian Stang, Michael Tetzschner og Heidi Nordby Lunde.

Nominasjonskomiteen presenterer listeforslaget den 9. januar. Nominasjonsmøtet blir avholdt den 13. februar.

Bør finansiere egen aktivitet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.35 | Ingen kommentarer

Politikerne bør kutte alt av skattefinansiert støtte til trus- og livssynssamfunn. La organisasjonene, eierne og medlemmene, finansiere egen aktivitet. Les artikkelen

Vil skattlegge helseforsikringer

av Bjørn Magne Solvik | 24 november 2016 kl. 14.07 | Ingen kommentarer

Tankesmien Agenda har publisert et notat på eget nettsted, et dokument som tar til ordet for skattlegging av private helseforsikringer. Les artikkelen

Jobbe i FpU?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.51 | Ingen kommentarer

FpU skal nok en gang ha et trainee-program. Søknadsfristen er satt til 28. november, ifølge Fpu.no.

Lurer du på hva som har blitt sagt fra Stortingets talerstol?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.42 | Ingen kommentarer

Stortinget lanserer søk i talerregisteret til Stortingsforhandlingene. En enklere tilgang på stortinget.no til referater fra Stortingets debatter tilbake til 1857, ifølge Stortinget.no.

Flere sliter med å betale regninger

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.32 | Ingen kommentarer

Det finnes mennesker som prioriterer bort regninger, men skatter, og spesielt det som er definert som avgifter, gir dårlige økonomi for en betydelig del av befolkningen. Les artikkelen

Slik er det blitt: #Listhaugikkeminminister

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 11.23 | Ingen kommentarer

Enkelt og greit: at Med sin retorikk og fremtreden er ikke Sylvi Listhaug en statsråd for integrering jeg synes representerer sitt fagområde på en verdig og tillitvekkende måte. Les artikkelen

Reagan – en skreddersydd president

av Bjørn Magne Solvik | 23 november 2016 kl. 18.56 | Ingen kommentarer

Programmet har blitt sendt tidligere og ligger på nett, men vil du se god gammeldags tv i natt kan «Reagan – en skreddersydd president» være et godt alternativ. Les artikkelen

The Crown

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.42 | Ingen kommentarer

Liberalister bør sette av tid til å se The Crown, en serie på Netflix. Les artikkelen

Nattlige ruter på fly?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.27 | Ingen kommentarer

En av nyhetene fra Stortingets spørretime onsdag formiddag, er at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er åpen for at det også skal bli lov å fly etter midnatt. Les artikkelen

Skattefinansierte penger fører til selvsensur i kulturlivet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.15 | Ingen kommentarer

Folk i kultursektoren sier ikke alltid hva de mener fordi de er redde for ikke å få penger. Det mener professor Anne-Britt Gran ved Handelshøyskolen BI, ifølge Forskning.no.

Vi trener mer enn før

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.12 | Ingen kommentarer

Mens stortingspolitikere kjemper for økt fysisk aktivitet i skolen, er det hyggelig å registrere at en stor del av befolkningen holder seg aktiv uten politiske vedtak.

Vi trener mer enn før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Flertall for økt ytringsfrihet?

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2016 kl. 17.45 | Ingen kommentarer

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Snorre Serigstad Valen om opphevelse av straffeloven § 184 bokstav a vedrørende krenkelser av representanter for andre stater, har blitt komitébehandlet i Justiskomiteen på Stortinget. Les artikkelen

Legger ned røyketelefonen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.24 | Ingen kommentarer

Nå er det snart slutt for røyketelefonen, tjenesten som hjelper mennesker til å slutte med tobakksprodukt. Les artikkelen

Noen store aktører stikker av med mye av potta

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.14 | Ingen kommentarer

Det er noen store, tunge aktører som stikker av med mye av pengene i Kulturdepartementets budsjett. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er mulig å påstå med troverdighet, at budsjettet til Kulturdepartementet kan kuttes dramatisk uten at en stor del av befolkningen merker kuttene.

Ulovlig TV-reklame?

av Bjørn Magne Solvik | 21 november 2016 kl. 16.40 | Ingen kommentarer

Tiden er inne for å minne Arbeiderpartiets Lasse Juliussen om at TV-reklame som blir sendt for spillselskap i Norge, ikke er ulovlig. Les artikkelen

Ikke ferdig med politikk

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.38 | Ingen kommentarer

Helga Pedersen var nestleder i Arbeiderpartiet og sa nei til renominasjon til Stortinget, men ferdig med politikk er hun ikke. I helgen ble hun valg som Arbeiderpartiets kandidat til vervet som sametingspresident.

Programkomitéer engasjerer arbeiderpartirepresentanter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.09 | Ingen kommentarer

Arbeiderpartiet følger med på programbehandlingen i FrP og Høyre. Les artikkelen

Statlig eierskap i spørretimen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.07 | Ingen kommentarer

Det blir spørsmål og svar om statlig eierskap i Stortingets spørretime førstkommende onsdag. Les artikkelen

Urnominasjon i Oslo Høyre

av Bjørn Magne Solvik | 18 november 2016 kl. 17.16 | Ingen kommentarer

I disse dager pågår det urnominasjon i Oslo Høyre. Les artikkelen

Minerva utvider driften

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.52 | Ingen kommentarer

Fra 5. desember utvider Minerva til å bli en full meningsbærende nyhetsavis. Det melder redaktør Nils August Andresen, på minervanett.no.

Formueskatten burde vært avviklet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.43 | Ingen kommentarer

Stortingsflertallet burde benyttet sjansen til å avvikle ordningen med formueskatt. Les artikkelen

Norsk artist føler seg sensurert

av Bjørn Magne Solvik | 17 november 2016 kl. 17.07 | Ingen kommentarer

Etter advarsel fra Russland har artisten Moddi og Arkhangelsks Kammerorkester droppet låten «Punk Prayer» av Pussy Riot på konserten i Kirkenes. Les artikkelen

Økt tilgjengelig på alkohol

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.52 | Ingen kommentarer

Det blir for en liten del av befolkningen økt tilgjengelig på alkohol i 2017. Les artikkelen

Dronenæringen vokser

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.57 | Ingen kommentarer

Elisabeth Krauss Amundsen i Datatilsynet har deltatt på en konferanse om droner, kan vi lese i Personvernbloggen.

466 milliarder kroner i utlignet skatt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.57 | Ingen kommentarer

I 2015 fikk 3,7 millioner bosatte personer 17 år og eldre utlignet totalt 466 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 7,4 prosent sammenlignet med 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Fotballfolket må bruke makten

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.55 | Ingen kommentarer

Medlem og tillitsmenn som er kritiske til alt det som skjer i Norges Fotballforbund må bruke eierskapet medlemskapet gir. Les artikkelen

Enorm avgiftsøkning for flyselskap

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2016 kl. 13.53 | Ingen kommentarer

I et innslag på Radionordkapp.no forteller Terje Skram, ruteplanlegger i Widerøe, om avgisøkninger på 52 prosent siden 2014. Les artikkelen

Ja til kutt i sykelønnen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.37 | Ingen kommentarer

VG tar til ordet for å reformere sykelønnsordningen.

Sett statsbudsjettforslagene opp mot skatteinngangen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.00 | Ingen kommentarer

Vil du vite hvor små endringer de politiske partiene gjør i statsbudsjettforslagene som har blitt presentert i høst, sett forslagene opp mot skatteinngangen som Statistisk sentralbyrå presenterer. Les artikkelen

Skal få ny kunnskap om Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | 15 november 2016 kl. 17.19 | Ingen kommentarer

70 lærere fra ungdoms- og videregående skoler i hele landet kommer til lærerkurs på Stortinget 16.–18. november for å få inspirasjon og ny kunnskap om Stortinget og det politiske systemet, ifølge Stortinget.no.

En skole uten forkynnelse

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.16 | 1 kommentar

Skolen, den skattefinansierte skolen, bør være uten forkynnelse. Les artikkelen

For mange regler i barnehager

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.03 | Ingen kommentarer

En forsker mener det er for mange regler i barnehager, ifølge Forskning.no.

Finnmark Unge Høyre bruker Berlin som eksempel

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.56 | Ingen kommentarer

Årsmøtet i Finnmark Unge Høyre ønsker å fjerne begrensninger på utesteders skjenketider. Les artikkelen

Skjerper skatter og avgifter, men ikke skremmende mye

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2016 kl. 17.29 | 1 kommentar

SVs forslag til statsbudsjett for 2017 er et dårlig forslag for liberalister, men for mange andre er forslaget trolig helt greit.
Les artikkelen

Sterke aktører vinner kamper om penger

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.14 | Ingen kommentarer

Det bør ikke være en stor nyhet at det er store og sterke aktører som vinner kampen om penger som politikere bevilger. Les artikkelen

Neste side →