Du kan bli vigslet av ordføreren

av | 6. april 2017 kl. 14.38 | Ingen kommentarer

Det er ordfører og varaordfører som får myndigheten til å foreta vigsler, men kommunestyret kan også gi myndighet til andre kommunalt ansatte eller folkevalgte, ifølge forslag fra regjeringen.

Regjeringen tar sikte på at lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2018.

Liberaleren mener forholdet mellom mennesker bør være regulert gjennom privatrettslige avtaler. Også på dette området setter vi grenser for politikk!


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.