Økt skatteinngang i Norge

av | 20. april 2017 kl. 13.57 | Ingen kommentarer

Det er økt skatteinngang til Norge, ifølge skatteregnskapet Statistisk sentralbyrå har presentert for april 2017.

Folk flest har betalt inn mer skatt sammenlignet med forrige periode. Tallene viser nedgang i petroleumsskatt.

Det er kun justeringer av skattenivået i Norge, uansett regjering og uansett stortingsflertall. Når Arbeiderpartiet denne helgen fra landsmøtets talerstol hevder Høyre og Fremskrittspartiet har brukt de store pengene til skattelettelser, så stemmer ikke påstandene fra AP-delegatene med virkeligheten. For øvrig er ikke skattelettelser å bruke penger!

Skatt er verdispørsmål
For liberalister er skatt være et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å senke skatter og avgifter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat. Det er bred enighet på Stortinget om statens størrelse. Kun nyanser skiller partiene!

Skattekutt er alltid svaret!


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.