Barn og familie, Kort sagt

Kontantstøttebruken gikk ned

Etter toppåret i 2015 falt andelen som mottok kontantstøtte i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Comments are closed.