Fiske etter velgere

av | 11. oktober 2017 kl. 11.40 | 2 kommentarer

Representanter fra Senterpartiet har nok en gang fremmet et representantforslag om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten.

Pensjonistforbundet har det siste året gjennomført en kampanje for å få slippen tilbake i posten. Pensjonistforbundet ønsker utbetalingsmeldingene i posten. Kampanjen er en suksess. Ikke i form av nye vedtak, men politikere har tatt kravet til etterretning.

Senterpartipolitikere har tidligere fremmet representantforslag om saken. Nå gjør Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch, det igjen.

Digitalisering bør bety effektivisering av offentlig sektor, effektivisering som gir rom for skatte- og avgiftslettelser eller økt innsats på prioriterte felt for politikerne. Uten effektivisering kommer mye til å gå galt for Norge i årene som kommer. Dersom politikerne skal ta hensyn til alle som blir rammet av digitaliseringen, blir det minimal modernisering av offentlig sektor.

Stortinget bør stemme ned dette representantforslaget!

Representantforslaget, hentet fra Stortinget.no:
I
Stortinget ber regjeringen fra 1. januar 2018 gi alle som mottar pensjonsytelser valgfri rett til å få utbetalingsinformasjonen tilsendt løpende, pr. post.

II
Stortinget ber regjeringen fra 1. januar 2018 gi alle pensjonsmottakere informasjon (pr. epost eller brev) om endringer i pensjonsytelsen med henvisning til konkret oversikt over de beregninger som ligger til grunn for endringen.


Kommentarer

 1. Per Olaf lundteigen | 11. oktober 2017 kl 15.08

  Interessant at de som skal være » liberale» trekker konklusjon uten argumentasjon . At det er to Det andre forslaget er ikke engang oppfatta. Lite betryggende !!

 2. Bjørn Magne Solvik | 11. oktober 2017 kl 15.36

  Per Olaf lundteigen; joda, forslag «II» ble registrert og gjengitt fra Stortinget.no. Grunnen til at artikkelen handlet om «I», er at vi har skrevet om det tidligere, det viser at politikerne lar seg påvirke av pressgrupper og pensjonsslipp tilsendt i posten kan gi nye utgifter for en stat som bør bruke mindre penger.

  For Norge er enhver effektiviseringsgevinst i offentlig sektor en god gevinst sett med øynene til en liberalist.

 • Dagens sitat

  Truth never damages a cause that is just.

  — Mahatma Gandhi
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter