Forslag til ny personopplysningslov

av Bjørn Magne Solvik | 23 mars 2018 kl. 12.50 | Ingen kommentarer

Regjeringen har lagt frem forslag til ny personopplysningslov, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet.

Norge endrer narkotikapolitikken

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.39 | Ingen kommentarer

Det har vært en lang kamp for mange i Norge, men endelig når liberalere noen delmål i kampen for mer human narkotikapolitikk. Les artikkelen

Betalte for mye penger

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2018 kl. 15.12 | Ingen kommentarer

Finnmarkssykehuset skulle ha betalt en tysk entreprenør 3,6 millioner kroner, men endte opp med å betale over 40 millioner. Dette ifølge NRK.

Etter at Finnmarkssykehuset ble klar over at millioner av kroner var på avveie, har de bedt entreprenøren om å tilbakebetale pengene, uten at det har skjedd.

Ber om samlet gjennomgang av luftfartsavgiftene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.10 | Ingen kommentarer

Representantforslaget fra senterpartirepresentanter på Stortinget kan uten tvil defineres som populisme, men debatter om avgiftsnivået kan bli gode debatter for liberalister. Les artikkelen

Folkeavstemming i Finnmark

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.50 | Ingen kommentarer

Til tross for at Stortinget to ganger har vedtatt sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark, skal Finnmark fylkeskommune gjennomføre folkeavstemming om sammenslåingsspørsmålet. Les artikkelen

Over 140 000 elbiler i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.48 | Ingen kommentarer

Tallet på registrerte elbiler i Norge var 142 490 ved inngangen til 2018. Det er en økning på over 40 prosent fra året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Politikerne har gjennom avgiftspolitikken gitt elbiler konkurransefortrinn.

Sniker seg unna sukkeravgiften

av Bjørn Magne Solvik | 21 mars 2018 kl. 19.51 | Ingen kommentarer

Hval sjokoladefabrikk fant smutthullet for å lage godteri, uten at staten krever inn sukkeravgiften som Stortinget økte. Les artikkelen

Økt grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.43 | Ingen kommentarer

Nordmenn brukte 15,1 milliarder kroner på grensehandel i 2017 mot 13,8 milliarder kroner i 2016, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Norske avgifter vedtatt av Stortinget har mye av åren for at utenlandske bedrifter tjener penger på nordmenn. Det er på Stortinget tverrpolitisk enighet om mange avgiftene.

Avgifter skal regulere forbruk, men også finansiere en gigantisk offentlig sektor.

Historisk få lovbrudd anmeldt i 2017

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.21 | Ingen kommentarer

Politiet og påtalemyndigheten registrerte 318 600 lovbrudd i fjor. Det laveste antallet i statistikkens 25-årige historie, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er mulig å bruke tallene på mange måter, alt fra i innvandringsdebatter til politiets krav om flere virkemiddel for å bekjempe kriminalitet.

Per Sandberg herjer med opposisjonen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.15 | Ingen kommentarer

Like etter at Per Sandberg overtok Justis- og beredskapsdepartementet, la han ut en post på Facebook.com. Les artikkelen

Rapporteringsplikt for deleplattformer

av Bjørn Magne Solvik | 20 mars 2018 kl. 14.42 | Ingen kommentarer

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om en plikt for digitale plattformer til å rapportere til Skatteetaten, ifølge Regjeringen.no.

Endringer i regjeringsapparatet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.33 | Ingen kommentarer

Tirsdag morgen trakk Sylvi Listhaug seg som justis-, beredskaps- og innvandringsminister, eller fikk avskjed i nåde som det heter offisielt. Dette har ført til endringer blant statssekretærene, ifølge Statsministerens kontor.

Statsråd Per Sandberg har overtatt styret av Justis- og beredskapsdepartementet, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet.

Justisminister Per Sandberg

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.30 | Ingen kommentarer

Tirsdag morgen trakk Sylvi Listhaug seg som justis-, beredskaps- og innvandringsminister, eller fikk avskjed i nåde som det heter offisielt. Les artikkelen

Hvordan gikk det med dem som sluttet i petroleumsnæringene?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.29 | Ingen kommentarer

Av dem som sluttet i petroleumsnæringene første halvår 2016, var 57 prosent i jobb et halvt år senere. Andelen i jobb var minst i Rogaland, ifølge Statistisk sentralbyrå.

En sak i Høyesterett som opptar bilkjøpere og bilbransjen

av Bjørn Magne Solvik | 19 mars 2018 kl. 22.29 | Ingen kommentarer

Onsdag 21. mars starter en sak i Høyesterett, en sak det er vanskelig å vite konklusjonen på. Les artikkelen

En spennende tirsdag

av Bjørn Magne Solvik | kl. 22.27 | Ingen kommentarer

Det er fortsatt svært få som vet hva statsminister Erna Solberg gjør på tirsdag når mistillitsforslaget mot justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) skal opp i Stortinget.

Etter landsstyremøtet i KrF tyder mye på at Erna Solberg må gi et nytt departement til Listhaug, eller at Listhaug må tilbake til Stortinget. Regjeringen bør ikke gå av på denne saken!

Avgifter gir redusert tilbud til passasjerer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.52 | Ingen kommentarer

Politikere bruker avgifter for å regulere forbruk og for å finansiere velferdsstaten. Flyselskapene er aktører som betaler høye avgifter til staten. Les artikkelen

Det religiøse Norge endrer seg

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.51 | Ingen kommentarer

Kirkestatistikken til Statistisk sentralbyrå viser at færre går i gudstjenester og færre barn blir døpt.

Valg 9. september 2019

av Bjørn Magne Solvik | 16 mars 2018 kl. 15.54 | Ingen kommentarer

Mandag 9. september 2019 skal liberale velgere stemme på liberale politikere. Les artikkelen

Spørsmål om mobilbruk i Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.34 | Ingen kommentarer

–NRK melder at norske mobilkunder betaler vesentlig mer for mobildata enn våre nordiske naboland. I Norge betaler vi i gjennomsnitt 97 kroner pr. gigabyte, mens i Danmark betaler kundene 30 kroner og i Finland 13 kroner. Forbrukerrådet, en selvstendig mobilanalytiker og en professor i konkurranseøkonomi fra Universitetet i Bergen mener at dette skyldes mangel på konkurranse i mobilmarkedet. Hva mener statsråden bør gjøres for at norske forbrukere kan få datatrafikk på likere vilkår med de andre nordiske landene? Det er Jon Gunnes, Venstre, som stiller spørsmålet til samferdselsministeren i den ordinære spørretimen på Stortinget.

Et svar som allerede er kjent

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.30 | 1 kommentar

Per Espen Stoknes fra Miljøpartiet De Grønne, har levert inn et spørsmål om justisministeren i den ordinære spørretimen på onsdag. Les artikkelen

Økt skatteinngang

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.19 | Ingen kommentarer

Skatteinngangen til Norge øker med de ulempene det gir for borgerne. Les artikkelen

La penger igjen i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.18 | Ingen kommentarer

50 milliarder kroner la utenlandske turister igjen i Norge i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

91 400 dollar pr. innbygger på forsvar

av Bjørn Magne Solvik | 15 mars 2018 kl. 15.18 | Ingen kommentarer

Norge bruker som kjent betydelig med skattefinansierte penger på Forsvaret. Organiseringen med verneplikt gjør «avkastningen» lavere enn den bør være. Les artikkelen

Flere kommuner bruker velferdsteknologi

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.17 | Ingen kommentarer

Over halvparten av de norske kommunene bruker velferdsteknologi, ifølge Forskning.no.

Velferdsteknologi er samlebetegnelsen for teknologi som skal hjelpe folk i hverdagen.

Nøkkeltall for KOSTRA

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.33 | Ingen kommentarer

De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var på 448,3 milliarder kroner i 2017. Statistisk sentralbyrå har laget en oversikt over hvordan utgiftene fordeler seg på de forskjellige tjenesteområdene.

Omkamp, på omkamp, på omkamp

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.31 | Ingen kommentarer

Politikere i Finnmark gir seg ikke, til tross for at Stortinget to ganger har vedtatt sammenslåing av fylkeskommunene Finnmark og Troms fra 1. januar 2020. Les artikkelen

Stor stat betyr korrupsjon

av Bjørn Magne Solvik | 14 mars 2018 kl. 15.11 | Ingen kommentarer

Norge har en stor stat med konsesjoner og støtteordninger, noe som alltid fremmer korrupsjon. Les artikkelen

65 000 kroner per innbygger til helse

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017. Dette er godt over 2 000 kroner mer enn i 2016. De foreløpige anslagene viser at de totale løpende helseutgiftene utgjorde 342 milliarder i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Stephen Hawking er død

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.34 | Ingen kommentarer

Stephen Hawking, en anerkjent fysiker og matematiker, døde natt til onsdag. Hawking har besøkt Norge, og mente verden opplevde veldig mange trusler.

Hjelp kvinner i El Salvador

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.33 | Ingen kommentarer

Amnesty mener det nå er en historisk sjanse til å oppheve totalforbudet mot abort. Les artikkelen

Åtte av ti handlet i Sverige

av Bjørn Magne Solvik | 13 mars 2018 kl. 15.25 | Ingen kommentarer

Med de norske avgiftene er det forståelig at nordmenn handler i utlandet. Norske politikere fastsatt et avgiftsnivå som stimulerer til grensehandel. Les artikkelen

Står statsministeren bak budskapet?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.17 | 1 kommentar

Statsminister Erna Solberg (H) misliker trolig retorikken til justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP), sterkt. Nå får hun muligheten til å utdype et svar på debatten som har herjet i Norge de siste dagene. Les artikkelen

Bilkvote

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.16 | 2 kommentarer

Kina har innført kvote på å eie bil, ifølge Forskning.

Forskning.no spør om dette også kan fungere i Norge? Et dårlig spørsmål ettersom noen reguleringsivrige politikere kan få tenning.

Menn nærmere kvinners levealder

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.15 | Ingen kommentarer

Forventet levealder var i fjor 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Roeng

av Bjørn Magne Solvik | 12 mars 2018 kl. 17.29 | Ingen kommentarer

Forvaltningsmessig inneholder serien noen feil og mangler, men det er satire og ganske god underholdning. Les artikkelen

Tonning Riise tilbake til Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.27 | Ingen kommentarer

Denne uken skal Høyres Kristian Tonning Riise igjen møte på Stortinget etter at han har vært sykemeldt en lang periode. Når han på onsdag møter i vervet som stortingsrepresentant, er det første gang siden «metoo-varslene».

Høyre-representanten har stilt opp til intervju, et intervju som ligger hos Østlendingen. (Betalingsmur)

Stockholm hopper av OL-karusellen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.14 | Ingen kommentarer

Det har vært jobbet for OL i Stockholm i 2016, men arbeidet mangler politisk støtte i byen. Les artikkelen

Kritisk blikk på demokrati

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.13 | Ingen kommentarer

J.K. Baltzersen presenterer tre bøker med kritisk blikk på demokrati, på Minervanett.

Ønsker økt aktivitet i NORMAL

av Bjørn Magne Solvik | 9 mars 2018 kl. 16.40 | Ingen kommentarer

Økt kamp for fornuftig cannabis regulering i Norge. Les artikkelen

Donald Trump skal møte Kim Jong-un

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.25 | Ingen kommentarer

Hvis det blir samtaler mellom USA og Nord-Korea på toppnivå, har president Donald Trump oppnådd noe få trodde var mulig for kort tid siden.

Donald Trump og Kim Jong-un skal visstnok møtes i mai, ifølge NRK.

OL? Nei, takk!

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.11 | Ingen kommentarer

Igjen verserer planer om Olympiske Leker i Norge. Det siste stuntet er fra Lillehammer, planer politikerne bør avlive raskere enn raskt. Les artikkelen

Falske nyheter vinner

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.10 | Ingen kommentarer

Det er heller visse menneskelige trekk som skaper gode vekstforhold for de usanne historiene, ifølge forskere bak en ny studie som Forskning.no omtaler.

Når ensomhet blir et politisk spørsmål

av Bjørn Magne Solvik | 8 mars 2018 kl. 15.33 | 1 kommentar

Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om at ensomhet skal inn i lov om folkehelse. Les artikkelen

Uber i Oslo

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.32 | Ingen kommentarer

Oslo kommune vurderer å anmelde Uber-sjåfører i Oslo for ulovlig kjøring med luksuriøse biler, ifølge VG.

Persontransport er veldig regulert, i et marked som burde vært preget av frihet.

Nominasjon av kandidater er ansvar for partiene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.52 | Ingen kommentarer

De politiske partiene som er opptatte av likestilling bør nominere flere kvinner på listene. Å få flere kvinner i politikken trenger ikke være verre enn at partiene, medlemmene og velgere, prioriterer kvinner ved nominasjon og valg. Les artikkelen

Stortingspresidenten trekker seg

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.10 | Ingen kommentarer

Olemic Thommessen trekker seg fra vervet som stortingspresident. På grunn av kostnadssprekken i byggeprosjektet, har presidenten mistet tillit i Stortinget den siste tiden.

Det er veldig uvanlig at en stortingspresident trekker seg fra vervet i valgperioden.

Regjeringen starter budsjettarbeidet

av Bjørn Magne Solvik | 7 mars 2018 kl. 14.13 | Ingen kommentarer

Statsbudsjettet for 2019 bør bli et budsjett med betydelige skatte- og avgiftslettelser, og kutt i utgifter. Om det blir slik? Neppe! Les artikkelen

En stille krise

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.12 | Ingen kommentarer

Byggesaken er beretningen om en bestilt krise, der Stortingets funksjon som bevilgende myndighet reelt er blitt undergravet i alle faser, ifølge et innlegg på Aftenposten.no fra Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre.

SV-politikere vil legge ned Kringkastingsrådet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.58 | Ingen kommentarer

Liberaleren har i mange år ment at Kringkastingsrådet er et unødvendig råd. Nå ønsker SV-politikere nedleggelse av rådet. Les artikkelen

Neste side →