14 prosent av befolkningen er innvandrere

av | 5. mars 2018 kl. 14.05 | Ingen kommentarer

Ved inngangen til 2018 var 746 700 innvandrere og 170 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser at antallet norskfødte med innvandrerforeldre økte med 11 200 personer i løpet av 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.