Vil ha større konsum på skjenkestedene

av | 25. april 2018 kl. 17.21 | Ingen kommentarer

En liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk og politikken blir aldri for liberal.

Det er den liberalistiske holdningen til alkoholpolitikk, ikke SVs tanker. Samtidig er tankene i det skriftlige spørsmålet fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren, interessant.

SV-representanten spør om differensiert alkoholpolitikk i Storbritannia har vært positivt? Det er vanskelig for liberalister å forsvare ulike konkurransevilkår, men at Wilkinson slår et slag for skjenkeplassene er positivt.

Hele det skriftlige spørsmålet:
«Mesteparten av norsk alkohol drikkes hjemme. Alkohol som drikkes på serveringssteder er bedre regulert og er i tillegg med å sikre norske arbeidsplasser. SV mener derfor det er bra for folkehelsen at alkohol i større grad drikkes på serveringssteder enn hjemme. Prisen er høyere på serveringssteder, men en differensiering av alkoholavgiften mellom salg i butikk og servering kunne bedret forskjellen. Storbritannia har slik differensiering.
Har det hatt en positiv effekt på drikkemønsteret?»


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.