Fylkessammenslåinger skal gi mindre administrasjonskostnader

av | 5. juni 2018 kl. 17.30 | 2 kommentarer

Kommunal- og moderniseringsministeren har besvart et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP).

Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for Østfold FrP, har stilt kommunal- og moderniseringsministeren et spørsmål om oppsigelses- og stillingsvernet i forbindelse med fylkessammenslåingene. Leirstein viser til at samarbeidsavtalene mellom de elleve fylkene som skal bli til fem 1. januar 2020 har én ting felles, nemlig at ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingene. Stortingsrepresentanten stilte et skriftlig spørsmål om hva kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener om oppsigelses- og stillingsvernet?

–De fylkeskommunene som skal slå seg sammen, skal gjennom en både krevende og spennende omstillingsperiode. I avtalene mellom fylkeskommunene har de forhandlet seg fram til hvordan den nye fylkeskommunen skal se ut, og hva de mener vil gi en god sammenslåingsprosess. Det er fylkeskommunenes ansvar å vurdere både kostnader og gevinster ved de valgene de tar, og at de sikrer gjennomføring innenfor forsvarlige rammer, har Kommunal- og moderniseringsministeren skrevet i svaret. Det ifølge Stortinget.no.

Da fylkessammenslåingene ble vedtatt, ble det beregnet administrative innstramninger på 340 millioner kroner. 340 millioner kroner er en liten sum i den store sammenheng, men det er penger som kan gi skatte- og avgiftslettelse, eller forsterket innsats på felt politikerne prioriterer.

Offentlig sektor og offentlig administrasjon er stor og kostbar i Norge. Stortinget bør sørge for innsparinger på mange av områdene, kraftige innsparinger som kommer skattebetalerne til gode.


Kommentarer

 1. Kontaktannonser Sverige I Troms | 10. juni 2018 kl 12.38

  […] Fylkessammenslåinger skal gi mindre administrasjonskostnader – Dette sørger mange norske avgifter for Nordmenn handlet for 23,7 milliarder kroner i Sverige i fjor, ifølge ferske rapporter. […]

 2. Kontaktannonser Sverige Finnmark | 18. juni 2018 kl 17.28

  […] Fylkessammenslåinger skal gi mindre administrasjonskostnader – Dette sørger mange norske avgifter for Nordmenn handlet for 23,7 milliarder kroner i Sverige i fjor, ifølge ferske rapporter. […]

 • Dagens sitat

  We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed.

  — Thomas Jefferson
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter