Forskningsrapport om høyreekstremisme i Norge

av | 24. oktober 2018 kl. 14.59 | 1 kommentar

Hva kjennetegner og hvor utbredt er dagens høyreekstremisme i Norge? Dette er ett av spørsmålene i rapporten «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier».

Rapporten har blitt laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet i et samarbeid mellom Politihøgskolen, C-REX – Senter for ekstremismeforskning og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Rapporten består av fire delprosjekt.

Les rapporten.


Kommentarer

  1. Dickie Dick Dickens | 29. oktober 2018 kl 15.22

    Forskning viser at FrP-politikere og deres familier er den gruppen som utsettes for mest politisk motiverte hat- og voldsforbrytelser i Norge. Jammen godt at politiet har noe fornuftig å holde på med, slik at forbryterne kan fortsette sin gangstorale virksomhet uforstyrret av uønsket innblanding fra Pappa Stat.

Skriv en kommentar