Eldre drikker oftest, yngre drikker mest

av | 31. oktober 2018 kl. 12.06 | Ingen kommentarer

Mens mange personer i ulike debatter fokuserer på det negative med bruk av rusmidler, er det viktig å huske at bruk også bringer mye positivt med seg. Bruk er ikke det samme som misbruk!

Én av tre drikker alkohol minst en gang i uken. Alkoholforbruket er høyest blant yngre, mens drikkefrekvensen er høyest blant dem over 66 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.