Ni av ti kroner til drift dekket av skattefinansierte tilskudd

av | 12. desember 2018 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

I 2017 dekket offentlige tilskudd 88 prosent av driftskostnadene i private barnehager, mens foreldrebetalingen dekket 16 prosent. Fordelingen mellom offentlige tilskudd og foreldrebetaling har holdt seg relativt stabil de siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.


Kommentarer

Skriv en kommentar