Økt vekst i fastlands-BNP

av | 9. januar 2019 kl. 14.42 | Ingen kommentarer

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i tremånedersperioden september-november sammenliknet med juni–august. Etter en sterk vekst fra september til oktober var fastlandsøkonomien om lag uendret mellom oktober og november, ifølge Statistisk sentralbyrå.


Kommentarer

Skriv en kommentar