Økt vekst i fastlands-BNP

av | 9. januar 2019 kl. 14.42 | Ingen kommentarer

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i tremånedersperioden september-november sammenliknet med juni–august. Etter en sterk vekst fra september til oktober var fastlandsøkonomien om lag uendret mellom oktober og november, ifølge Statistisk sentralbyrå.


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.