Får de som har rett på det bostøtte?

av | 8. februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

I Norge kryr det av skattefinansierte ordninger, ordninger personer med dårlig økonomi betaler gjennom skatter og avgifter.

Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere, på nettstedet til Statististisk sentralbyrå.


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.