Slagsvold Vedum trekker ofte frem politiet som eksempel på sentralisering

av | 11. februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet, gir ofte mer eller mindre gode eksempel om politiet når han skal forklare hva som er galt i Norge.

Lederen i Senterpartiet mener nærpolitireformen er en fjernpolitireform, ifølge NRK.

I slutten av januar presenterte Finnmark politidistrikt, politidistriktet i en grisgrendt region, tall for politidistriktet i 2018. Medier fra hele fylket fulgte presentasjonen og fikk vite av politimesteren at hun var fornøyd med resultatene av politireformen. I Finnmark er politilederne tilfreds med nærpolitireformen, en reform Trygve Slagsvold Vedum bruker for å få økt politisk oppslutning.

Politiførstebetjent Runar Elde har tidligere sagt til Radio Nordkapp , at reformen er en fordel for publikum.

Når Trygve Slagsvold Vedum bruker politiet som eksempel på sentralisering, bør mediene følge opp uttalelsene med kommentarer fra politiledere.


Kommentarer

Skriv en kommentar