Første nettoinnskudd i oljefondet siden 2015

av | 4. april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Statsregnskapet 2018 viser samlede inntekter på 1351 milliarder kroner og utgifter på 1318 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.


Kommentarer

Skriv en kommentar