Klimagassutslippene flater ut

av | 4. juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Foreløpige tall viser at det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i 2018 enn året før. Oppgangen skyldes en mindre andel biodrivstoff i veitrafikken samt mer forbruk av fossilt drivstoff til andre transportformer, ifølge Statistisk sentralbyrå.


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.