Mer aktivitet på norske skinner

av | 6. juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det var en økning både i person- og godstrafikken med jernbane fra 2017 til 2018. Antall passasjerer økte i denne perioden med 5,7 prosent, mens det ble fraktet 0,7 prosent mer gods på det norske jernbanenettet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Regjeringspartiene har gjennom mye penger satset stort på jernbane de siste årene.


Kommentarer

Skriv en kommentar