Innvandrere og stortingsvalget 2017

av | 25. juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Valgdeltakelsen blant mange innvandrere økte litt i 2017 sammenlignet med 2013, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Flertallet av innvandrerne fra Afrika, Asia stemte Arbeiderpartiet.


Kommentarer

Skriv en kommentar