Arbeid og sysselsetting, Kort sagt

Sysselsetting i Norge

69,3 prosent av menn i alderen 15-74 år er i arbeid, mens 64,5 prosent av kvinner jobber. Dette ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Comments are closed.