Mer turnusarbeid og lavere sykefravær blant unge i helse- og sosialtjenestene

av | 10. juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Tre av fire ansatte i helse- og sosialtjenestene under 25 år, med utdanning innenfor feltet, jobbet turnus i 2018. Selv om de yngre aldersgruppene jobbet mer turnus, hadde de lavere legemeldt sykefravær, ifølge Statistisk sentralbyrå.


Kommentarer

Skriv en kommentar