Høring om forskriftsendring for opplag i nyhets- og aktualitetsmedier

av | 15. juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Medietilsynet har sendt ut forslag til endring i forskrift om fastsettelse av opplag i nyhets- og aktualitetsmedier ut på offentlig høring. Frist for innspill er 2. september.

Formålet med forskriften er å fastsette opplag og antall utgaver som skal brukes til beregning av produksjonstilskudd. Produksjonstilskuddet eller pressestøtten er en ordning som gir ulike konkurransevilkår i markedet.


Kommentarer

Skriv en kommentar