Lav politiker-tillit i NAF-undersøkelse

av | 31. juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Politikerne forstår ikke utfordringene på min hverdagsreise, svarer over halvparten en i ny NAF-undersøkelse, ifølge en pressemelding fra NAF.

På landsbasis er det kun 20 prosent som sier seg enig eller svært enig i påstanden «Politikerne forstår hvilke utfordringer jeg har på mine hverdagsreiser». Andelen som svarer uenig eller svært uenig er 51 prosent.


Kommentarer

Skriv en kommentar