Fokus på bompenger i Liberal Halvtime

av | 1. august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

At brukerne betaler er et godt prinsipp. Liberalister bør med kommunale, fylkeskommunale og statlige veger, være positive til bompenger så fremst pengene går til veg.

Den siste utgaven av Liberal Halvtime, podcasten til Civita, handlet om finansiering av veger. Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk Institutt, var gjest i studio og han mener det finnes bedre alternativ enn det tradisjonelle systemet med bompenger.

Bompenger blir en av sakene som kommer til å ta plass i den kommende valgkampen. Bompengepartiet og fokus på miljø, er to av årsakene til at samferdselspolitikk blir en viktig sak foran valget 9. september.


Kommentarer

Skriv en kommentar