Hvordan vil samferdselsministeren legge opp arbeidet med nordnorgebanen?

av | 27. august 2019 kl. 14.00 | 1 kommentar

Nordnorgebanen er et gigantprosjekt som vil koste fryktelig mange milliarder kroner, et prosjekt regjeringen og stortingsflertallet bør skrinlegge en gang for alltid.

Mange politikere er uenige, og vil gjerne bruke mye skattefinansierte penger på prosjektet.

Sverre Myrli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, vil vite hvordan samferdselsministeren nå vil legge opp arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for nordnorgebanen?

–Statsministerens bompengeskisse ble lagt fram som et ultimatum på en pressekonferanse 23. august, og senere har alle regjeringspartiene sluttet seg til denne. Regjeringspartiene er dermed enige om å gjennomføre en helhetlig konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, herunder nordnorgebanen, har Sverre Myrli skrevet i et spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP).

Samferdselsministeren har naturlig nok vært kritisk til nordnorgebanen tidligere. Rett og slett fordi det er dårlig økonomi i gigantprosjektet.


Kommentarer

  1. Øyvind Johansen. | 20. september 2019 kl 18.00

    Når nordnorge banen skal bygges. Så mener jeg at toget skal stoppe i Nordkjosbotn. Godsterminalen og jernbanestasjonen kan ligge i Tromsdalen.Den gamle Rombakbrua i Narvik kan bli jernbanebru der E6 en gikk før.

Skriv en kommentar