Bjørn Magne Solvik

En mann født i 1973 fra Finnmark, bosatt i Nordkapp kommune. Jobber med produksjon av reklame. Har erfaring fra Fremskrittspartiet og Høyre. Har vært fylkesformann, lokalagsleder og innehatt mange andre kommunale - og fylkeskommunale verv. Jeg har vært aktiv i idrettsbevegelsen. Nei, ikke som aktiv utøver, men som tillitsmann. Jeg liker å gi tilbake fra min fritid til organisasjoner og bevegelser som har gitt meg mye.

solvik - at - liberaleren.no

Artikler:

Folkemøtene lever, 1 november 2018
Foreslår at alle kommuner skal telle manuelt ved valg, 1 november 2018
Norge kan mangle opptil 4 700 grunnskolelærere i 2040, 1 november 2018
Altfor sjelden omtale av utenlandske spillselskap, 31 oktober 2018
Eldre drikker oftest, yngre drikker mest, 31 oktober 2018
Mulig å snoke i skattelister fra 7. november, 31 oktober 2018
Sandberg fyrer løs mot personer i Fiskeribladet, 31 oktober 2018
Etterlyser større skillelinjer mellom religion og politikk, 30 oktober 2018
Hvorfor blir noen avhengige av hasj?, 30 oktober 2018
Ønsker ny promillegrense på sjøen, 30 oktober 2018
Snoen har satt penger på Biden, 30 oktober 2018
Håper på gigantinntekter, 29 oktober 2018
Nokså lavt besøkstall for Kongo-filmen, 29 oktober 2018
Røyk, alkohol og andre rusmidler, 29 oktober 2018
Regjeringen har en målsetting om forenklet hverdag for små- og mellomstore bedrifter, 29 oktober 2018
Theresa May besøker Stortinget under Nordisk råds sesjon, 26 oktober 2018
Høie på tur ut av politikken, 26 oktober 2018
Endringer blant de politiske rådgiverne, 26 oktober 2018
Snoen besøker Liberalistene, 26 oktober 2018
Tilskuddsordning i forbindelse med valg 2019, 25 oktober 2018
Foreslår gigantisk økning av barnetrygden, 25 oktober 2018
Flere flyktninger blir gjenforent med familie, 25 oktober 2018
Svenska Spel gleder seg til liberaliseringen, 25 oktober 2018
Fylkessammenslåingene, eksempel på hvor vanskelig det er å effektivisere offentlig sektor, 24 oktober 2018
Forskningsrapport om høyreekstremisme i Norge, 24 oktober 2018
Får beskjed om å bruke mer skattefinansierte penger, 24 oktober 2018
Nær halvparten av deltakerne fra Syria, 24 oktober 2018
Resultatene fra de nasjonale prøvene i ungdomsskolen er publisert, 23 oktober 2018
Ingen nyhet at Trump er en nasjonalist, 23 oktober 2018
Kan statsråden definere innholdet i utsagnet ‘jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet’?, 23 oktober 2018
Regjeringen er for liberalistisk for Finnmark KrF, 23 oktober 2018
Vil vite hvorfor regjeringen ikke følger opp stortingsvedtak, 22 oktober 2018
Norsk jernbane er ikke privatisert, 22 oktober 2018
Farligere å være dårlig trent enn å røyke, 22 oktober 2018
Knappe ressurser, men aksjonerte mot pokerspillere, 22 oktober 2018
Flertallet på fylkesårsmøtet bør bruke makten, 21 oktober 2018
TV-aksjonen burde vært arrangert uten skattefinansierte gaver, 19 oktober 2018
Utenriksministeren inviterer til nasjonal konferanse om tros- og livssynsfrihet, 19 oktober 2018
Stor variasjon i holdningen til evolusjonsteorien i kristne friskoler, 19 oktober 2018
Økning i uføreandelen, 19 oktober 2018
Keshvari trekker seg som leder i Oslo Frp, 18 oktober 2018
Ny seddelserie, 18 oktober 2018
Svenskene lager stoppknapp mot pengespill, 18 oktober 2018
Ofre for anmeldte lovbrudd, 18 oktober 2018
Med økningen i skatteinngangen bør regjeringen foreslå større skattelettelser, 18 oktober 2018
Mazyar Keshvari, hvorfor?, 17 oktober 2018
Skatt på arbeid vil alltid vært en dårlig idé, 17 oktober 2018
350 delegater fra hele landet på AUF-landsmøte, 17 oktober 2018
Bruk av penger, 17 oktober 2018
Alderspensjonister, 17 oktober 2018

← Forrige sideNeste side →