Skal kåre Årets ungdomskommune 2019

av Bjørn Magne Solvik | 31 juli 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Barne- og familieminister Kjell I. Ropstad (KrF) ber om nominasjoner til prisen som Årets ungdomskommune 2019, en pris som blir delt ut for første gang i år.

Det har siden 2003 blitt utlyst invitasjon til nominering av årets barne- og ungdomskommune. Fra i år vil departementet for første gang utpeke Årets ungdomskommune.

Fristen for å sende inn nominasjon er 1. september.

Om politikere bør dele ut priser i hytt og pine? Egentlig ikke, men det er en god gimmick i de ulike forvaltningsnivåene.

Må rive trehytte

av Bjørn Magne Solvik | 17 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

En trehytte bygget av barn, skaper hodebry for politikerne i Drammen. Nå kan hytte bli revet, ifølge TV2.

Laveste andel mottakere på 20 år

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

20 år etter innføringen av kontantstøtten er bruken rekordlav, melder Statistisk sentralbyrå.

Den skattefinansierte ordninger har hatt 20-årsjubileum.

Adopsjoner

av Bjørn Magne Solvik | 3 juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det var 365 adopsjoner i 2018 i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Høyest andel små barn i barnehage i Norge og Danmark

av Bjørn Magne Solvik | 10 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I Education at a Glance 2018 kommer det fram at Norge har høy barnehagedekning i alle aldre sammenlignet med andre nordiske land og øvrige OECD-land. Det er særlig stor andel av 0–1 åringene i Norge og Danmark som går i barnehage sammenlignet med de øvrige nordiske landene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Norge bruker mest på de minste

av Bjørn Magne Solvik | 8 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

De årlige kostnadene per barnehagebarn er større i Norge enn i de andre nordiske landene. Norge brukte to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på barnehagesektoren i 2015, noe som utgjør 18 500 dollar per barn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Også personer uten barn betaler for de skattefinansierte utgiftene i barnehagesektoren.

Færre føder barn

av Bjørn Magne Solvik | 5 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Til tross for enorm skattefinansiert satsing på barnefamilier i Norge, fødes færre barn. Ikke siden 1987 er det født færre barn per år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

En av ulempene med KrF i regjering

av Bjørn Magne Solvik | 20 mars 2019 kl. 20.16 | Ingen kommentarer

Dette er en sak der ulempene med KrF som regjeringsparti kommer klart og tydelig frem, og at regjeringspartiene har flertallet på Stortinget. Les artikkelen

Norske 9-åringer beveger seg enda mindre enn før

av Bjørn Magne Solvik | 1 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Norske 15-åringer tilbringer nesten to tredeler av dagen stillesittende og aktivitetsnivået til 9-år gamle gutter har gått ned, ifølge Forskning.no.

Foreldre og foresatte har et betydelig ansvar!

Bruker muligens tilskudd som en del av valgkampen

av Bjørn Magne Solvik | 25 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Ettersom søknadsfristen er satt til 1. september, skal vi ikke se bort ifra at regjeringspartiene bruker tilskuddene som en del av valgkampen for å kjøpe seg oppslutning ved valget. Les artikkelen

Stoltenberg-utvalgets rapport sendes på høring

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Ekspertutvalget har sett på kjønnsforskjeller i hele utdanningsløpet. Utredningen redegjør for mulige årsaker til kjønnsforskjeller, og forslag til tiltak for å motvirke disse, ifølge Regjeringen.no.

Høringsfristen er fredag 3. mai 2019.

Elleve prosent av overskuddet til utbytte

av Bjørn Magne Solvik | 5 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det er jevnt og trutt debatt om private barnehager, altså barnehager som utfører en tjeneste for det offentlige for skattefinansierte tilskudd.

Syv av ti private barnehager oppnådde et positivt årsresultat, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Økt bruk av kontantstøtte

av Bjørn Magne Solvik | 31 januar 2019 kl. 15.15 | Ingen kommentarer

Kontantstøtte er en skattefinansiert ordning, men likevel billigere enn barnehager uten at det er et godt argument for skattefinansiert forbruk.

Etter en lang periode med nedgang i bruken av kontantstøtte har det vært en svak økning de senere årene, særlig blant barn med foreldre fra Europa og Nord-Amerika. Det melder Statistisk sentralbyrå.

SV-politiker giftet seg og trakk frem jubileum for kjønnsnøytral ekteskapslov

av Bjørn Magne Solvik | 21 januar 2019 kl. 11.54 | Ingen kommentarer

Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant for SV, har inngått ekteskap med Sebastian Forbes og trakk frem jubileet for kjønnsnøytral ekteskapslov. Les artikkelen

Foreslår tilskudd til kvinner som ikke får barn

av Bjørn Magne Solvik | 9 januar 2019 kl. 14.44 | Ingen kommentarer

Det er enorm skattefinansiert satsing på barnefamilier i Norge. Politikerne bruker mye skattefinansierte penger på alt fra kontantstøtte, barnetrygd og barnehage, for å nevne noen av ordningene barnefamilier nyter godt av. Les artikkelen

Ditt liv er ditt valg. Ikke Erna Solbergs

av Bjørn Magne Solvik | 3 januar 2019 kl. 13.36 | Ingen kommentarer

Kjell Bakke i Liberalistene, har fått på trykk et leserinnlegg på Haugesunds Avis. Les artikkelen

Flere barn er galt svar, Erna!

av Per Aage Pleym Christensen | 2 januar 2019 kl. 11.11 | Ingen kommentarer

I nyttårstalen sin var Erna Solberg opptatt av velferdsstatens fremtid, og koblet dette til det lave fødselstallet i Norge. Men dette er galt svar, Erna!
Les artikkelen

Ni av ti kroner til drift dekket av skattefinansierte tilskudd

av Bjørn Magne Solvik | 12 desember 2018 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

I 2017 dekket offentlige tilskudd 88 prosent av driftskostnadene i private barnehager, mens foreldrebetalingen dekket 16 prosent. Fordelingen mellom offentlige tilskudd og foreldrebetaling har holdt seg relativt stabil de siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mindre barnetrygd, mer i sosiale stønader

av Bjørn Magne Solvik | 29 november 2018 kl. 16.24 | Ingen kommentarer

Barnetrygd utgjør en stadig mindre andel av samlet inntekt for barnefamilier med lav inntekt. For både par og enslige med barn i denne gruppen har andre stønader som introduksjonsstønad, sosialhjelp og bostøtte blitt viktigere inntektskilder de seneste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mer pappapermisjon har ikke gitt mer likestilling i arbeidslivet

av Bjørn Magne Solvik | 15 november 2018 kl. 16.13 | Ingen kommentarer

Utvidelsen av fedrekvoten fra seks til ti uker har hatt liten effekt på kvinners lønn og karriere, viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning, ifølge Forskning.no.

Frihet-snakk fra SV

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2018 kl. 15.12 | Ingen kommentarer

SV har en god podcast med partileder Audun Lysbakken og Hans Olav Lahlum. Les artikkelen

Foreslår gigantisk økning av barnetrygden

av Bjørn Magne Solvik | 25 oktober 2018 kl. 14.18 | Ingen kommentarer

Som et virkemiddel mot barnefattigdommen ønsker KrF en kraftig økning av barnetrygden. Les artikkelen

Kommunegrenser i veien for barnas beste

av Bjørn Magne Solvik | 16 oktober 2018 kl. 14.21 | Ingen kommentarer

Det er bra at debatten om barnevern kommer sammen med debatten om små kommuner uten godt faglig miljø. Les artikkelen

Skal Den norske kirke fortsatt få fødselsmeldinger? Nei!

av Bjørn Magne Solvik | 14 september 2018 kl. 15.03 | Ingen kommentarer

Kulturministerens svar bør være klinkende klart, det bør være nei! Les artikkelen

Hvorfor drikker ungdom mindre?

av Bjørn Magne Solvik | 4 september 2018 kl. 12.13 | Ingen kommentarer

Til tross for liberalisering alkoholpolitikken, noe vi ser på salgs- og skjenkebevillinger i Norge, har det for ungdommer blitt vanskeligere å få tak i alkohol, ifølge Forskning.no.

Det har også blitt en ny form for samkvem mellom foreldre og barn, viser studien som Forskning.no omtaler.

En liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk, og politikken blir aldri for liberal!

Bør babyer få kartlagt hele genomet sitt?

av Bjørn Magne Solvik | 27 august 2018 kl. 12.20 | Ingen kommentarer

Nå er det både mulig og billig. Og det kan avsløre sykdommer, ifølge Forskning.no.

Konstant støtte

av Bjørn Magne Solvik | 8 august 2018 kl. 12.00 | Ingen kommentarer

Kontantstøtten er et perfekt eksempel på at rå maktpolitikk trumfer sunn fornuft, har Hege Ulstein skrevet på Dagsavisen.

Ny adopsjonslov fra 1. juli

av Bjørn Magne Solvik | 29 juni 2018 kl. 16.32 | Ingen kommentarer

Den nye adopsjonsloven klargjør blant annet retten til opplysninger og innsyn i adopsjonssaken og gir etterkommere rett til å få vite hvem de opprinnelige foreldrene er, ifølge Regjeringen.no.

Vil ha foreldre på obligatorisk kurs

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2018 kl. 15.06 | Ingen kommentarer

Barneombudet mener alle som skal bli foreldre for første gang må gjennomføre et obligatorisk kurs. Les artikkelen

Vil lovfeste retten til plass i SFO

av Bjørn Magne Solvik | 7 mai 2018 kl. 17.27 | Ingen kommentarer

Et nytt skritt mot heldagsskole i Norge? Les artikkelen

Rekord!

av Bjørn Magne Solvik | 4 mai 2018 kl. 17.30 | Ingen kommentarer

Det er fortsatt få personer av samme kjønn som gifter seg, men det ble rekord i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det ble inngått 333 ekteskap mellom personer av samme kjønn i fjor.

Fortsatt er det mange i Norge som misliker homofili svært sterkt, spesielt religiøse personer.

En bred debatt om eggdonasjon i Høyre

av Bjørn Magne Solvik | 9 april 2018 kl. 13.49 | Ingen kommentarer

Høyres Landsmøte gikk lørdag inn for å tillate eggdonasjon i Norge. Les artikkelen

Norge bruker ekstremt med skattefinansierte penger på barnefamilier

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2018 kl. 17.14 | Ingen kommentarer

Bruken av skattefinansierte penger på barn og barnefamilier er enorm i Norge. Det er, ifølge statsbudsjettforslagene til regjeringen og partiene, bred enighet om forbruket. Les artikkelen

Er mødre viktigere foreldre enn fedre?

av Bjørn Magne Solvik | 5 mars 2018 kl. 14.03 | Ingen kommentarer

Spørsmålet fra Zaineb Al-Samara, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, er godt, men helseministeren Bent Høie har øvd inn et svar i debatter om eggdonasjon. Les artikkelen

Kan ha sex, men ikke kjøpe energidrikk

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2018 kl. 15.24 | Ingen kommentarer

Ungdommer som er gammel nok til å ha sex og få barn, bør også kunne bestemme eget inntak av energidrikk. Les artikkelen

Forslaget om profittfri barnehage ble nedstemt

av Bjørn Magne Solvik | 7 februar 2018 kl. 17.04 | Ingen kommentarer

Debatten om profittfri barnehage har politikere hatt flere ganger, men slike debatter viser forskjeller mellom partiene og det er bra. Les artikkelen

Skoler og barnehager skal beskytte barna mot skadelig innhold

av Bjørn Magne Solvik | 6 februar 2018 kl. 17.10 | Ingen kommentarer

Selv om definisjonen av skadelig innhold sikkert vil variere etter hvem som blir spurt, bør skoler og barnehager sørge for filter som sikrer barna mot det mange av oss definerer som skadelig innhold. Les artikkelen

Kontantstøtten har kostet nær 50 milliarder kroner

av Bjørn Magne Solvik | 5 februar 2018 kl. 16.53 | Ingen kommentarer

Nærmere 50 milliarder kroner er utbetalt i kontantstøtte til småbarnsforeldre siden ordningen trådte i kraft 1. august 1998, ifølge Kommunal Rapport.

Barnehageplasser koster mer, men kontantstøtten har gitt barnefamilier valgmuligheter uten at Liberaleren forsvarer ordningen og bruk av skattefinansierte penger.

Mener private barnehager har mer eierskap

av Bjørn Magne Solvik | 31 januar 2018 kl. 17.48 | Ingen kommentarer

Eierskapet til det de holder på med i de private barnehagene er større enn i kommunale barnehager. Det mener Arild Olsen, administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund, ifølge P4.

Foreldre er mye mer fornøyd med private barnehager enn kommunale, viser foreldreundersøkelsen for 2017.

150 000 har ikke fått nok mat

av Bjørn Magne Solvik | 28 november 2017 kl. 13.02 | Ingen kommentarer

Det er unge mennesker uten fast inntekt som er mest utsatt for å bli rammet av alvorlig matmangel, sier forsker Silje Elisabeth Skuland, ifølge P4.

Politikerne gjør det ikke enklere for personer med dårlig økonomi ettersom forbruk er skattlagt gjennom avgifter.

Samfunnet undertrykker det moderlige

av Bjørn Magne Solvik | 20 november 2017 kl. 13.05 | Ingen kommentarer

Flere mødre føler en «ny form for undertrykking» ved at dem ikke blir anerkjent for valgene sine om å være hjemmeværende eller jobbe deltid mens barna er små. Det har sosialantropolog Ragnhild Avelsgaard Lien skrevet, på Forskning.no.

Mer kunnskap blant ungdommer om demokrati

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2017 kl. 13.37 | Ingen kommentarer

Det er forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder kunnskap og engasjement om demokrati. Les artikkelen

Et ansvar først og fremst for foreldre og foresatte

av Bjørn Magne Solvik | 6 november 2017 kl. 11.38 | Ingen kommentarer

Det er begrenset hva en statsråd kan og bør gjøre for at barn og unge skal få et sunnere forhold til både egen kropp og til sosiale medier. Les artikkelen

En absolutt grense på 18 år for å inngå ekteskap

av Bjørn Magne Solvik | 3 november 2017 kl. 15.00 | 1 kommentar

Regjeringen sender ut et høringsforslag om at det ikke skal være mulig å få dispensasjon til å gifte seg for personer mellom 16 og 18 år, ifølge Regjeringen.no.

Forståelig forslag ettersom myndighetsalderen er 18 år, men synd at politikerne fastsetter modenhet.

Liberaleren mener forholdet mellom borgere bør være regulert gjennom privatrettslige avtaler. Også på dette området setter vi grenser for politikk!

Økning i andelen barnløse

av Bjørn Magne Solvik | 1 november 2017 kl. 15.01 | Ingen kommentarer

Når vi ser på skattefinansiert forbruk for foreldre, er det mer enn gode nok ordninger for voksne med barn i Norge. Les artikkelen

Barnehageplass

av Bjørn Magne Solvik | 15 september 2017 kl. 14.05 | Ingen kommentarer

Mens skattefinansiert barnehageplass er vanlig i dag for de fleste foreldre, hadde kun 20 prosent av barna barnehageplass på 1980-tallet.

I 2000 hadde drøyt 27 prosent av ettåringene plass i barnehage. I 2016, altså 16 år senere, hadde nesten 72 prosent av ettåringene plass, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Fem måter å få barn uten å ha sex

av Bjørn Magne Solvik | 28 juni 2017 kl. 15.47 | Ingen kommentarer

Den teknologiske utviklingen de siste tiårene har gjort at flere og flere kan få egne barn. Forskning.no redegjør for fem måter å få barn på uten sex.

Positive til homofile barn

av Bjørn Magne Solvik | 27 juni 2017 kl. 15.19 | Ingen kommentarer

Holdningene endrer seg heldigvis med tiden!

80 prosent av de spurte i en ny undersøkelse sier de vil være positive eller likegyldige til å få et homofilt barn, ifølge Dagsavisen.no.

Kontantstøttebruken gikk ned

av Bjørn Magne Solvik | 23 juni 2017 kl. 14.43 | Ingen kommentarer

Etter toppåret i 2015 falt andelen som mottok kontantstøtte i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Brev til fylkesmennene om skattefinansierte tilskudd til barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2017 kl. 14.22 | Ingen kommentarer

Ettersom det bør være verdens mest naturlig ting at eiere som tjener penger tar ut utbytte, har Kunnskapsdepartementet sendt brev til fylkesmennene. Les artikkelen

Neste side →