150 000 har ikke fått nok mat

av Bjørn Magne Solvik | 28 november 2017 kl. 13.02 | Ingen kommentarer

Det er unge mennesker uten fast inntekt som er mest utsatt for å bli rammet av alvorlig matmangel, sier forsker Silje Elisabeth Skuland, ifølge P4.

Politikerne gjør det ikke enklere for personer med dårlig økonomi ettersom forbruk er skattlagt gjennom avgifter.

Samfunnet undertrykker det moderlige

av Bjørn Magne Solvik | 20 november 2017 kl. 13.05 | Ingen kommentarer

Flere mødre føler en «ny form for undertrykking» ved at dem ikke blir anerkjent for valgene sine om å være hjemmeværende eller jobbe deltid mens barna er små. Det har sosialantropolog Ragnhild Avelsgaard Lien skrevet, på Forskning.no.

Mer kunnskap blant ungdommer om demokrati

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2017 kl. 13.37 | Ingen kommentarer

Det er forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder kunnskap og engasjement om demokrati. Les artikkelen

Et ansvar først og fremst for foreldre og foresatte

av Bjørn Magne Solvik | 6 november 2017 kl. 11.38 | Ingen kommentarer

Det er begrenset hva en statsråd kan og bør gjøre for at barn og unge skal få et sunnere forhold til både egen kropp og til sosiale medier. Les artikkelen

En absolutt grense på 18 år for å inngå ekteskap

av Bjørn Magne Solvik | 3 november 2017 kl. 15.00 | 1 kommentar

Regjeringen sender ut et høringsforslag om at det ikke skal være mulig å få dispensasjon til å gifte seg for personer mellom 16 og 18 år, ifølge Regjeringen.no.

Forståelig forslag ettersom myndighetsalderen er 18 år, men synd at politikerne fastsetter modenhet.

Liberaleren mener forholdet mellom borgere bør være regulert gjennom privatrettslige avtaler. Også på dette området setter vi grenser for politikk!

Økning i andelen barnløse

av Bjørn Magne Solvik | 1 november 2017 kl. 15.01 | Ingen kommentarer

Når vi ser på skattefinansiert forbruk for foreldre, er det mer enn gode nok ordninger for voksne med barn i Norge. Les artikkelen

Barnehageplass

av Bjørn Magne Solvik | 15 september 2017 kl. 14.05 | Ingen kommentarer

Mens skattefinansiert barnehageplass er vanlig i dag for de fleste foreldre, hadde kun 20 prosent av barna barnehageplass på 1980-tallet.

I 2000 hadde drøyt 27 prosent av ettåringene plass i barnehage. I 2016, altså 16 år senere, hadde nesten 72 prosent av ettåringene plass, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Fem måter å få barn uten å ha sex

av Bjørn Magne Solvik | 28 juni 2017 kl. 15.47 | Ingen kommentarer

Den teknologiske utviklingen de siste tiårene har gjort at flere og flere kan få egne barn. Forskning.no redegjør for fem måter å få barn på uten sex.

Positive til homofile barn

av Bjørn Magne Solvik | 27 juni 2017 kl. 15.19 | Ingen kommentarer

Holdningene endrer seg heldigvis med tiden!

80 prosent av de spurte i en ny undersøkelse sier de vil være positive eller likegyldige til å få et homofilt barn, ifølge Dagsavisen.no.

Kontantstøttebruken gikk ned

av Bjørn Magne Solvik | 23 juni 2017 kl. 14.43 | Ingen kommentarer

Etter toppåret i 2015 falt andelen som mottok kontantstøtte i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Brev til fylkesmennene om skattefinansierte tilskudd til barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2017 kl. 14.22 | Ingen kommentarer

Ettersom det bør være verdens mest naturlig ting at eiere som tjener penger tar ut utbytte, har Kunnskapsdepartementet sendt brev til fylkesmennene. Les artikkelen

Vedtekter for kommunale barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 23 mai 2017 kl. 15.36 | Ingen kommentarer

Når lokalpolitikerne behandler vedtekter for kommunale barnehager, et dokument som rulleres, bør liberale politikere være våkne. Les artikkelen

Stortingspolitikere er inkonsekvente

av Bjørn Magne Solvik | 19 mai 2017 kl. 20.21 | Ingen kommentarer

Forslaget om profittfri barnehage blir ikke vedtatt i Stortinget, men en del av argumentasjonen flertallet bruker i denne saken burde vært brukt mot forbudet mot profittfrie skoler. Les artikkelen

Hvor mye penger skal politikerne bruke på barnefamilier?

av Bjørn Magne Solvik | 25 april 2017 kl. 18.45 | Ingen kommentarer

Få andre land kan, med troverdighet, konkurrere mot Norge i skattefinansierte ordninger for barnefamilier. Les artikkelen

Foreldrebetaling i barnehager

av Bjørn Magne Solvik | kl. 18.24 | Ingen kommentarer

Det er i stor grad skattebetalerne som får regningen for barnehageplassene i Norge.

Statistisk sentralbyrå har i dag presentert statistikk for foreldrebetaling, tall som viser at egenbetalingen har økt moderat.

Barnehager burde vært en del av et fritt marked der menneskene valgte.

Kommunalt eide barnehageslipper eiendomsskatt

av Bjørn Magne Solvik | 18 april 2017 kl. 18.33 | Ingen kommentarer

Mens Oslos private barnehager må betale eiendomsskatt, slipper de kommunale. Det er ikke spesielt rettferdig, men Oslo kommune har loven på sin side.

–Jeg synes det er veldig rart. Det burde være formålet, ikke eierskapet, som avgjør om man betaler eiendomsskatt. Dette føyer seg inn i rekken av områder hvor byrådet i Oslo forsøker å hindre private i å lykkes med velferdstjenester, sier Høyres Kristin Vinje, ifølge Dagbladet.

Skattefinansiert SFO

av Bjørn Magne Solvik | 3 april 2017 kl. 12.07 | Ingen kommentarer

Venstre kaller programpunktet for gratis SFO for lavinntektsfamilier, men sannheten er at Venstre ønsker nok et område skattefinansiert i partiprogrammet for neste valgperiode.

Ber regjeringen vurdere blokkering av nettsted

av Bjørn Magne Solvik | 28 mars 2017 kl. 11.31 | 1 kommentar

KrF-politikere har fremmet et representantforslag på Stortinget, om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi. Les artikkelen

Mer skattefinansierte penger på barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2017 kl. 11.53 | Ingen kommentarer

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) har fått utredningen fra utvalget som har sett på støtteordningen til barnefamilier. Ett av forslagene er det som blir definert som gratis barnehage, ifølge Regjeringen.no.

Nedgang i antall ekteskap

av Bjørn Magne Solvik | 23 februar 2017 kl. 14.40 | Ingen kommentarer

I alt giftet 22 500 par seg i 2016, og 278 par av samme kjønn inngikk ekteskap. Dette ifølge tall Statistisk sentralbyrå har publisert.

Liberaleren mener forholdet mellom mennesker bør være regulert gjennom privatrettslige avtaler. Til tross for dette standpunktet var vi veldig for den nye ekteskapsloven.

Gratis SFO og gratis barnehage? Neppe!

av Bjørn Magne Solvik | 7 februar 2017 kl. 13.15 | Ingen kommentarer

Villedende markedsføring fra Akershus Venstre. Les artikkelen

Er det traumatisk å bli født?

av Bjørn Magne Solvik | 30 januar 2017 kl. 13.42 | Ingen kommentarer

Det er Forskning.no som stiller spørsmålet om det er traumatisk å bli født?

FrP og surrogati

av Bjørn Magne Solvik | 9 januar 2017 kl. 19.17 | Ingen kommentarer

Liberalister bør juble om FrP åpner opp for surrogati i Norge. Les artikkelen

Skattefinansierte barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 12 desember 2016 kl. 11.45 | Ingen kommentarer

Barnehager er i stor grad skattefinansierte, også private barnehager.

I 2015 dekket offentlige tilskudd 86 prosent av de totale utgiftene for barn i private barnehager. I år 2000 var denne andelen på bare 48 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

#Minjul – og en håndverker i Aleppo

av Per Aage Pleym Christensen | 10 desember 2016 kl. 13.53 | 2 kommentarer

Jul er familie. Nærhet. Trygghet. Stabilitet. Jul er å gjøre opp status over året som har gått. Sette opp mål for året som kommer. Jul er tid til å reflektere over de store sammenhenger. Jul er tid. Stillhet.
Les artikkelen

For mange regler i barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 15 november 2016 kl. 17.03 | Ingen kommentarer

En forsker mener det er for mange regler i barnehager, ifølge Forskning.no.

Bursdager blir politisk sak

av Bjørn Magne Solvik | 4 november 2016 kl. 14.59 | Ingen kommentarer

Det er kun trist når politikere vil lage flere regler som regulerer menneskers liv mer enn det som er nødvendig. Les artikkelen

Andelen husholdninger med barn synker

av Bjørn Magne Solvik | 28 oktober 2016 kl. 18.08 | Ingen kommentarer

Andelen husholdninger med barn i alderen 0–17 år synker sakte, men sikkert. Per 1. januar 2016 var det barn i 27 prosent av de i alt 2 348 800 privathusholdningene i Norge.

For 25 år siden var andelen 32 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Barnefamilier i Norge har gode vilkår, gjennom bruk av skattefinansierte penger.

Private aktører gir mange barn plass i barnehage

av Bjørn Magne Solvik | 17 august 2016 kl. 10.59 | Ingen kommentarer

Uten private aktører ville langt færre barn hatt et tilbud om barnehageplass. Les artikkelen

Ekteskap er ikke for alle

av Bjørn Magne Solvik | 16 august 2016 kl. 12.55 | Ingen kommentarer

Hvem i all verden har funnet på at det bare går an å elske én person om gangen? Kristin Ruud (18) stiller spørsmålet, på Dagbladet.no.

Kontantstøttetall

av Bjørn Magne Solvik | 6 juli 2016 kl. 16.45 | Ingen kommentarer

Per 1. september 2015 ble det utbetalt kontantstøtte for 13 206 barn. En ren skattefinansiert ordning småbarnsforeldre nyter godt av. Se tallene, på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Rekordtall

av Bjørn Magne Solvik | 16 juni 2016 kl. 14.33 | Ingen kommentarer

I 2015 ble det inngått 300 ekteskap mellom personer av samme kjønn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det var 22 700 par som giftet seg i 2015.

Skattefinansierte overføringer til barnefamilier

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2016 kl. 14.07 | Ingen kommentarer

De totale overføringene til barnefamiliene var på 37,5 milliarder kroner i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er overføringer av penger gjennom flere ordninger, penger også dem uten barn må betale inn i form av skatter og avgifter.

Innfør aldersgrense for religiøs omskjæring av gutter

av Per Aage Pleym Christensen | 3 mai 2016 kl. 12.43 | 2 kommentarer

Partiene er midt i arbeidet med å utforme sine valgprogrammer for neste fireårsperiode. Jeg la inn forslag til Venstres programkomite om å innføre aldersgrense for religiøs omskjæring av gutter.
Les artikkelen

Mener vi blir tvunget inn i «sosialismen»

av Bjørn Magne Solvik | 13 april 2016 kl. 10.01 | Ingen kommentarer

FrPs Ole T. Hoelseth har skrevet om barnehagepolitikk sett fra en lokalpolitiker. Uansett politisk tilhørighet, bør ingen være fornøyde med at lokalpolitikerne har blitt «tvunget» inn i et system det nesten er umulig å endre.

Innlegget har blitt publisert på sb.no.

Heia Heidi!

av Per Aage Pleym Christensen | 1 april 2016 kl. 07.30 | 2 kommentarer

I dag roper vi et dobbelt hurra for Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde, på grunn av så forskjellige saker som republikk og pappaperm.
Les artikkelen

Historisk lave aborttall

av Bjørn Magne Solvik | 17 mars 2016 kl. 10.40 | 2 kommentarer

Debatten om abort dabber aldri ut! Les artikkelen

Foreldre har ansvar!

av Bjørn Magne Solvik | 12 februar 2016 kl. 10.56 | Ingen kommentarer

Selv om Liberaleren er veldig liberal, også i alkoholspørsmål, er det ikke spesielt hyggelig å lese at 12-åringer drikker alkohol. Foreldre og foresatte har ansvar og må ta ansvaret!

–Alkoholstudier av så unge er sjelden vare. I Norge er det så vidt vi vet, kun blitt publisert én studie tidligere hvor alkoholbruk blant unge under 15 år har blitt belyst, sier forsker Mari-Anne Sørlie ved Atferdssenteret til Forskning.no.

Store barnehager like bra som små

av Bjørn Magne Solvik | 5 februar 2016 kl. 12.26 | Ingen kommentarer

For kommunepolitikere med kommunale barnehager vil det trolig være penger å spare på én eller et par store enheter istedenfor mange små.

Store barnehager like bra som små, ifølge en FaFo-rapport Forskning.no omtaler.

Reduserte utgifter betyr mer penger til andre deler av driften eller redusert eiendomsskatt.

De tre er forlovet og har barn sammen

av Bjørn Magne Solvik | 2 februar 2016 kl. 11.45 | Ingen kommentarer

Hampus, Erik og Linda er kjærester og samboer. Les historien på Side2.no.

Liberaleren har argumentert og forsvart den nye ekteskapsloven, selv om den egentlig er gammeldags. Vårt standpunkt er og har alltid vært, at forhold mellom mennesker bør være regulert gjennom privatrettslige avtaler.

Lykke til Hampus, Erik og Linda!

Flere som ikke bør få barn får barn

av Bjørn Magne Solvik | 1 februar 2016 kl. 12.08 | Ingen kommentarer

Dersom engangsstøtte til nybakte mødre blir økt ekstremt mye, slik KrF foreslår på VG.no, er faren stor for at barn blir født på grunn av økonomiske ordninger. Les artikkelen

Debatter om barnevern tar ofte av

av Bjørn Magne Solvik | 15 januar 2016 kl. 13.00 | Ingen kommentarer

Det er viktig å være kritisk til politikkområdet barnevern, men mange av kritikerne kan med fordel telle til ti før de inntar debatten. Les artikkelen

Fra Klassekampen: Seksåring søker lekekamerater i Hattfjelldal

av Per Aage Pleym Christensen | 11 desember 2015 kl. 08.13 | Ingen kommentarer

Seks år gamle Amin bor i Hattfjelldal. Ikke får han gå på skole, og ikke har han noen lekekamerater. Det fortjener han. Selv om han bor på asylmottak.
Les artikkelen

Barnevernet gir minst hjelp til dem som trenger det mest

av Bjørn Magne Solvik | 16 oktober 2015 kl. 14.19 | 1 kommentar

–Barna står ikke nødvendigvis i sentrum når barnevernet tar beslutninger, sier forsker, ifølge Forskning.no.

Og vi som har bygget opp system for å hjelpe de svakeste av de svake. Jaja, sånn kan det gå i velferdsstaten.

Evaluering av bioteknologiloven

av Bjørn Magne Solvik | 30 september 2015 kl. 15.28 | Ingen kommentarer

Helsedirektoratet innrømmer at utviklingen går raskt, så raskt at enkelte bestemmelser i bioteknologiloven bør endres. Les artikkelen

Overstatliggjøring ga ingen effekt

av Bjørn Magne Solvik | 4 september 2015 kl. 10.51 | Ingen kommentarer

Skolestart for seksåringer har betydd at staten har fratatt foreldre og foresatte ansvar. Les artikkelen

Bør tenke helt nytt for skolen

av Bjørn Magne Solvik | 27 august 2015 kl. 11.29 | Ingen kommentarer

Uansett hva politikerne gjør innenfor dagens skolesystem, er det mange elever som får elendige resultat. Les artikkelen

Strenge matkrav gir ikke gode resultat

av Bjørn Magne Solvik | 25 august 2015 kl. 11.15 | Ingen kommentarer

Et lite innspill til flere debatter, for eksempel debatten om kosthold i skolen og skattefinansiert skolemat.

Strenge matkrav kan ikke lære barn å spise sunt, ifølge en ny bok fra forskere. Mer om dette, på Forskning.no.

– Ungdommen må drikke mer og lage bråk!

av Bjørn Magne Solvik | 24 august 2015 kl. 11.19 | Ingen kommentarer

Sosiolog Gunnar Aakvaag mener generasjonen kommer til å få en gigantisk 40-årskrise, ifølge P4.

–Dagens ungdomsgenerasjon, dagens unge voksne, de som er mellom 18 og 30 år er de streiteste, ordentligste og skikkeligste generasjonen i etterkrigstiden, sier Aakvaag.

Kontantstøttebruken stabiliserer seg

av Bjørn Magne Solvik | 18 august 2015 kl. 11.27 | Ingen kommentarer

Noen av argumentene mot kontantstøtten, er integrering for innvandrere. Ikke spesielt prinsipielle argument!

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen blant innvandrere går ned, mens bruken øker i resten av befolkningen.

Sammenlignet med skattefinansierte barnehager, er kontantstøtte en rimelig ordning. Men ja, det er bruk av skattefinansierte penger!

Neste side →