Barn og familie

Barn og familie Kort sagt

Skal kåre Årets ungdomskommune 2019

Barne- og familieminister Kjell I. Ropstad (KrF) ber om nominasjoner til prisen som Årets ungdomskommune 2019, en pris som blir delt ut for første gang i år. Det har siden 2003 blitt utlyst invitasjon til nominering av årets barne- og ungdomskommune. Fra i år vil departementet for første gang utpeke […]