Mindre barnetrygd, mer i sosiale stønader

av Bjørn Magne Solvik | 29 november 2018 kl. 16.24 | Ingen kommentarer

Barnetrygd utgjør en stadig mindre andel av samlet inntekt for barnefamilier med lav inntekt. For både par og enslige med barn i denne gruppen har andre stønader som introduksjonsstønad, sosialhjelp og bostøtte blitt viktigere inntektskilder de seneste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mer pappapermisjon har ikke gitt mer likestilling i arbeidslivet

av Bjørn Magne Solvik | 15 november 2018 kl. 16.13 | Ingen kommentarer

Utvidelsen av fedrekvoten fra seks til ti uker har hatt liten effekt på kvinners lønn og karriere, viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning, ifølge Forskning.no.

Frihet-snakk fra SV

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2018 kl. 15.12 | Ingen kommentarer

SV har en god podcast med partileder Audun Lysbakken og Hans Olav Lahlum. Les artikkelen

Foreslår gigantisk økning av barnetrygden

av Bjørn Magne Solvik | 25 oktober 2018 kl. 14.18 | Ingen kommentarer

Som et virkemiddel mot barnefattigdommen ønsker KrF en kraftig økning av barnetrygden. Les artikkelen

Kommunegrenser i veien for barnas beste

av Bjørn Magne Solvik | 16 oktober 2018 kl. 14.21 | Ingen kommentarer

Det er bra at debatten om barnevern kommer sammen med debatten om små kommuner uten godt faglig miljø. Les artikkelen

Skal Den norske kirke fortsatt få fødselsmeldinger? Nei!

av Bjørn Magne Solvik | 14 september 2018 kl. 15.03 | Ingen kommentarer

Kulturministerens svar bør være klinkende klart, det bør være nei! Les artikkelen

Hvorfor drikker ungdom mindre?

av Bjørn Magne Solvik | 4 september 2018 kl. 12.13 | Ingen kommentarer

Til tross for liberalisering alkoholpolitikken, noe vi ser på salgs- og skjenkebevillinger i Norge, har det for ungdommer blitt vanskeligere å få tak i alkohol, ifølge Forskning.no.

Det har også blitt en ny form for samkvem mellom foreldre og barn, viser studien som Forskning.no omtaler.

En liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk, og politikken blir aldri for liberal!

Bør babyer få kartlagt hele genomet sitt?

av Bjørn Magne Solvik | 27 august 2018 kl. 12.20 | Ingen kommentarer

Nå er det både mulig og billig. Og det kan avsløre sykdommer, ifølge Forskning.no.

Konstant støtte

av Bjørn Magne Solvik | 8 august 2018 kl. 12.00 | Ingen kommentarer

Kontantstøtten er et perfekt eksempel på at rå maktpolitikk trumfer sunn fornuft, har Hege Ulstein skrevet på Dagsavisen.

Ny adopsjonslov fra 1. juli

av Bjørn Magne Solvik | 29 juni 2018 kl. 16.32 | Ingen kommentarer

Den nye adopsjonsloven klargjør blant annet retten til opplysninger og innsyn i adopsjonssaken og gir etterkommere rett til å få vite hvem de opprinnelige foreldrene er, ifølge Regjeringen.no.

Vil ha foreldre på obligatorisk kurs

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2018 kl. 15.06 | Ingen kommentarer

Barneombudet mener alle som skal bli foreldre for første gang må gjennomføre et obligatorisk kurs. Les artikkelen

Vil lovfeste retten til plass i SFO

av Bjørn Magne Solvik | 7 mai 2018 kl. 17.27 | Ingen kommentarer

Et nytt skritt mot heldagsskole i Norge? Les artikkelen

Rekord!

av Bjørn Magne Solvik | 4 mai 2018 kl. 17.30 | Ingen kommentarer

Det er fortsatt få personer av samme kjønn som gifter seg, men det ble rekord i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det ble inngått 333 ekteskap mellom personer av samme kjønn i fjor.

Fortsatt er det mange i Norge som misliker homofili svært sterkt, spesielt religiøse personer.

En bred debatt om eggdonasjon i Høyre

av Bjørn Magne Solvik | 9 april 2018 kl. 13.49 | Ingen kommentarer

Høyres Landsmøte gikk lørdag inn for å tillate eggdonasjon i Norge. Les artikkelen

Norge bruker ekstremt med skattefinansierte penger på barnefamilier

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2018 kl. 17.14 | Ingen kommentarer

Bruken av skattefinansierte penger på barn og barnefamilier er enorm i Norge. Det er, ifølge statsbudsjettforslagene til regjeringen og partiene, bred enighet om forbruket. Les artikkelen

Er mødre viktigere foreldre enn fedre?

av Bjørn Magne Solvik | 5 mars 2018 kl. 14.03 | Ingen kommentarer

Spørsmålet fra Zaineb Al-Samara, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, er godt, men helseministeren Bent Høie har øvd inn et svar i debatter om eggdonasjon. Les artikkelen

Kan ha sex, men ikke kjøpe energidrikk

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2018 kl. 15.24 | Ingen kommentarer

Ungdommer som er gammel nok til å ha sex og få barn, bør også kunne bestemme eget inntak av energidrikk. Les artikkelen

Forslaget om profittfri barnehage ble nedstemt

av Bjørn Magne Solvik | 7 februar 2018 kl. 17.04 | Ingen kommentarer

Debatten om profittfri barnehage har politikere hatt flere ganger, men slike debatter viser forskjeller mellom partiene og det er bra. Les artikkelen

Skoler og barnehager skal beskytte barna mot skadelig innhold

av Bjørn Magne Solvik | 6 februar 2018 kl. 17.10 | Ingen kommentarer

Selv om definisjonen av skadelig innhold sikkert vil variere etter hvem som blir spurt, bør skoler og barnehager sørge for filter som sikrer barna mot det mange av oss definerer som skadelig innhold. Les artikkelen

Kontantstøtten har kostet nær 50 milliarder kroner

av Bjørn Magne Solvik | 5 februar 2018 kl. 16.53 | Ingen kommentarer

Nærmere 50 milliarder kroner er utbetalt i kontantstøtte til småbarnsforeldre siden ordningen trådte i kraft 1. august 1998, ifølge Kommunal Rapport.

Barnehageplasser koster mer, men kontantstøtten har gitt barnefamilier valgmuligheter uten at Liberaleren forsvarer ordningen og bruk av skattefinansierte penger.

Mener private barnehager har mer eierskap

av Bjørn Magne Solvik | 31 januar 2018 kl. 17.48 | Ingen kommentarer

Eierskapet til det de holder på med i de private barnehagene er større enn i kommunale barnehager. Det mener Arild Olsen, administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund, ifølge P4.

Foreldre er mye mer fornøyd med private barnehager enn kommunale, viser foreldreundersøkelsen for 2017.

150 000 har ikke fått nok mat

av Bjørn Magne Solvik | 28 november 2017 kl. 13.02 | Ingen kommentarer

Det er unge mennesker uten fast inntekt som er mest utsatt for å bli rammet av alvorlig matmangel, sier forsker Silje Elisabeth Skuland, ifølge P4.

Politikerne gjør det ikke enklere for personer med dårlig økonomi ettersom forbruk er skattlagt gjennom avgifter.

Samfunnet undertrykker det moderlige

av Bjørn Magne Solvik | 20 november 2017 kl. 13.05 | Ingen kommentarer

Flere mødre føler en «ny form for undertrykking» ved at dem ikke blir anerkjent for valgene sine om å være hjemmeværende eller jobbe deltid mens barna er små. Det har sosialantropolog Ragnhild Avelsgaard Lien skrevet, på Forskning.no.

Mer kunnskap blant ungdommer om demokrati

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2017 kl. 13.37 | Ingen kommentarer

Det er forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder kunnskap og engasjement om demokrati. Les artikkelen

Et ansvar først og fremst for foreldre og foresatte

av Bjørn Magne Solvik | 6 november 2017 kl. 11.38 | Ingen kommentarer

Det er begrenset hva en statsråd kan og bør gjøre for at barn og unge skal få et sunnere forhold til både egen kropp og til sosiale medier. Les artikkelen

En absolutt grense på 18 år for å inngå ekteskap

av Bjørn Magne Solvik | 3 november 2017 kl. 15.00 | 1 kommentar

Regjeringen sender ut et høringsforslag om at det ikke skal være mulig å få dispensasjon til å gifte seg for personer mellom 16 og 18 år, ifølge Regjeringen.no.

Forståelig forslag ettersom myndighetsalderen er 18 år, men synd at politikerne fastsetter modenhet.

Liberaleren mener forholdet mellom borgere bør være regulert gjennom privatrettslige avtaler. Også på dette området setter vi grenser for politikk!

Økning i andelen barnløse

av Bjørn Magne Solvik | 1 november 2017 kl. 15.01 | Ingen kommentarer

Når vi ser på skattefinansiert forbruk for foreldre, er det mer enn gode nok ordninger for voksne med barn i Norge. Les artikkelen

Barnehageplass

av Bjørn Magne Solvik | 15 september 2017 kl. 14.05 | Ingen kommentarer

Mens skattefinansiert barnehageplass er vanlig i dag for de fleste foreldre, hadde kun 20 prosent av barna barnehageplass på 1980-tallet.

I 2000 hadde drøyt 27 prosent av ettåringene plass i barnehage. I 2016, altså 16 år senere, hadde nesten 72 prosent av ettåringene plass, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Fem måter å få barn uten å ha sex

av Bjørn Magne Solvik | 28 juni 2017 kl. 15.47 | Ingen kommentarer

Den teknologiske utviklingen de siste tiårene har gjort at flere og flere kan få egne barn. Forskning.no redegjør for fem måter å få barn på uten sex.

Positive til homofile barn

av Bjørn Magne Solvik | 27 juni 2017 kl. 15.19 | Ingen kommentarer

Holdningene endrer seg heldigvis med tiden!

80 prosent av de spurte i en ny undersøkelse sier de vil være positive eller likegyldige til å få et homofilt barn, ifølge Dagsavisen.no.

Kontantstøttebruken gikk ned

av Bjørn Magne Solvik | 23 juni 2017 kl. 14.43 | Ingen kommentarer

Etter toppåret i 2015 falt andelen som mottok kontantstøtte i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Brev til fylkesmennene om skattefinansierte tilskudd til barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2017 kl. 14.22 | Ingen kommentarer

Ettersom det bør være verdens mest naturlig ting at eiere som tjener penger tar ut utbytte, har Kunnskapsdepartementet sendt brev til fylkesmennene. Les artikkelen

Vedtekter for kommunale barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 23 mai 2017 kl. 15.36 | Ingen kommentarer

Når lokalpolitikerne behandler vedtekter for kommunale barnehager, et dokument som rulleres, bør liberale politikere være våkne. Les artikkelen

Stortingspolitikere er inkonsekvente

av Bjørn Magne Solvik | 19 mai 2017 kl. 20.21 | Ingen kommentarer

Forslaget om profittfri barnehage blir ikke vedtatt i Stortinget, men en del av argumentasjonen flertallet bruker i denne saken burde vært brukt mot forbudet mot profittfrie skoler. Les artikkelen

Hvor mye penger skal politikerne bruke på barnefamilier?

av Bjørn Magne Solvik | 25 april 2017 kl. 18.45 | Ingen kommentarer

Få andre land kan, med troverdighet, konkurrere mot Norge i skattefinansierte ordninger for barnefamilier. Les artikkelen

Foreldrebetaling i barnehager

av Bjørn Magne Solvik | kl. 18.24 | Ingen kommentarer

Det er i stor grad skattebetalerne som får regningen for barnehageplassene i Norge.

Statistisk sentralbyrå har i dag presentert statistikk for foreldrebetaling, tall som viser at egenbetalingen har økt moderat.

Barnehager burde vært en del av et fritt marked der menneskene valgte.

Kommunalt eide barnehageslipper eiendomsskatt

av Bjørn Magne Solvik | 18 april 2017 kl. 18.33 | Ingen kommentarer

Mens Oslos private barnehager må betale eiendomsskatt, slipper de kommunale. Det er ikke spesielt rettferdig, men Oslo kommune har loven på sin side.

–Jeg synes det er veldig rart. Det burde være formålet, ikke eierskapet, som avgjør om man betaler eiendomsskatt. Dette føyer seg inn i rekken av områder hvor byrådet i Oslo forsøker å hindre private i å lykkes med velferdstjenester, sier Høyres Kristin Vinje, ifølge Dagbladet.

Skattefinansiert SFO

av Bjørn Magne Solvik | 3 april 2017 kl. 12.07 | Ingen kommentarer

Venstre kaller programpunktet for gratis SFO for lavinntektsfamilier, men sannheten er at Venstre ønsker nok et område skattefinansiert i partiprogrammet for neste valgperiode.

Ber regjeringen vurdere blokkering av nettsted

av Bjørn Magne Solvik | 28 mars 2017 kl. 11.31 | 1 kommentar

KrF-politikere har fremmet et representantforslag på Stortinget, om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi. Les artikkelen

Mer skattefinansierte penger på barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2017 kl. 11.53 | Ingen kommentarer

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) har fått utredningen fra utvalget som har sett på støtteordningen til barnefamilier. Ett av forslagene er det som blir definert som gratis barnehage, ifølge Regjeringen.no.

Nedgang i antall ekteskap

av Bjørn Magne Solvik | 23 februar 2017 kl. 14.40 | Ingen kommentarer

I alt giftet 22 500 par seg i 2016, og 278 par av samme kjønn inngikk ekteskap. Dette ifølge tall Statistisk sentralbyrå har publisert.

Liberaleren mener forholdet mellom mennesker bør være regulert gjennom privatrettslige avtaler. Til tross for dette standpunktet var vi veldig for den nye ekteskapsloven.

Gratis SFO og gratis barnehage? Neppe!

av Bjørn Magne Solvik | 7 februar 2017 kl. 13.15 | Ingen kommentarer

Villedende markedsføring fra Akershus Venstre. Les artikkelen

Er det traumatisk å bli født?

av Bjørn Magne Solvik | 30 januar 2017 kl. 13.42 | Ingen kommentarer

Det er Forskning.no som stiller spørsmålet om det er traumatisk å bli født?

FrP og surrogati

av Bjørn Magne Solvik | 9 januar 2017 kl. 19.17 | Ingen kommentarer

Liberalister bør juble om FrP åpner opp for surrogati i Norge. Les artikkelen

Skattefinansierte barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 12 desember 2016 kl. 11.45 | Ingen kommentarer

Barnehager er i stor grad skattefinansierte, også private barnehager.

I 2015 dekket offentlige tilskudd 86 prosent av de totale utgiftene for barn i private barnehager. I år 2000 var denne andelen på bare 48 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

#Minjul – og en håndverker i Aleppo

av Per Aage Pleym Christensen | 10 desember 2016 kl. 13.53 | 2 kommentarer

Jul er familie. Nærhet. Trygghet. Stabilitet. Jul er å gjøre opp status over året som har gått. Sette opp mål for året som kommer. Jul er tid til å reflektere over de store sammenhenger. Jul er tid. Stillhet.
Les artikkelen

For mange regler i barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 15 november 2016 kl. 17.03 | Ingen kommentarer

En forsker mener det er for mange regler i barnehager, ifølge Forskning.no.

Bursdager blir politisk sak

av Bjørn Magne Solvik | 4 november 2016 kl. 14.59 | Ingen kommentarer

Det er kun trist når politikere vil lage flere regler som regulerer menneskers liv mer enn det som er nødvendig. Les artikkelen

Andelen husholdninger med barn synker

av Bjørn Magne Solvik | 28 oktober 2016 kl. 18.08 | Ingen kommentarer

Andelen husholdninger med barn i alderen 0–17 år synker sakte, men sikkert. Per 1. januar 2016 var det barn i 27 prosent av de i alt 2 348 800 privathusholdningene i Norge.

For 25 år siden var andelen 32 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Barnefamilier i Norge har gode vilkår, gjennom bruk av skattefinansierte penger.

Private aktører gir mange barn plass i barnehage

av Bjørn Magne Solvik | 17 august 2016 kl. 10.59 | Ingen kommentarer

Uten private aktører ville langt færre barn hatt et tilbud om barnehageplass. Les artikkelen

Neste side →