Endrer departementsstrukturen

av Bjørn Magne Solvik | 17 januar 2018 kl. 16.51 | Ingen kommentarer

Regjeringen endrer strukturen på departementene, men endringen medfører ingen effektivisering av regjeringsapparatet; tvert imot.

Vi har blant annet fått ny eldre- og folkehelseminister i Helse- og omsorgsdepartementet, en statsrådpost Norge kunne klart seg fint uten.

Byråkrater vil ha invitasjon fra din bedrift

av Bjørn Magne Solvik | 2 januar 2018 kl. 16.45 | Ingen kommentarer

Byråkratene i Nærings- og fiskeridepartementet skal besøke hav-bedrifter i Norge våren 2018. Les artikkelen

Galskapen på Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | 18 desember 2017 kl. 16.04 | Ingen kommentarer

I din vanlige dag på jobben er du sjeleglad hvis du får en forenkling du ikke hadde ventet deg. I en stortingspolitikers dag på jobben er en uforutsett forenkling det største mareritt, ifølge J.K Baltzersen på Nye Meninger.

En vellykket kampanje fra Pensjonistforbundet

av Bjørn Magne Solvik | 30 november 2017 kl. 20.28 | Ingen kommentarer

Saken er liten, men den viser at sterke pressgrupper, og pensjonister er en sterk gruppe, kan påvirke Stortinget. Les artikkelen

Høyre-representant på Stortinget etterlyste nyheter

av Bjørn Magne Solvik | 8 november 2017 kl. 11.29 | Ingen kommentarer

Tirsdag ble det gjennomført høring om sammenslåingen av Troms og Finnmark fylke, en sammenslåing det er stor motstand mot i Finnmark. Les artikkelen

Fiske etter velgere

av Bjørn Magne Solvik | 11 oktober 2017 kl. 11.40 | 2 kommentarer

Representanter fra Senterpartiet har nok en gang fremmet et representantforslag om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten. Les artikkelen

Senterpartiet utfordrer flertallet i reformarbeidet

av Bjørn Magne Solvik | 28 september 2017 kl. 16.43 | Ingen kommentarer

Senterpartiet fremmer forslag for Stortinget om omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner. Les artikkelen

Distriktene har fått bedre tilbud med reformer

av Bjørn Magne Solvik | 25 august 2017 kl. 14.41 | Ingen kommentarer

Reformer av offentlig sektor de siste fire årene er tema under valgkampen. Les artikkelen

Bør endre strukturen i departementene

av Bjørn Magne Solvik | 1 august 2017 kl. 11.59 | Ingen kommentarer

Uansett stortingsflertall etter valget 11. september, bør det nye flertallet sørge for at regjeringen endrer strukturen på departementene. Les artikkelen

15 milliarder kroner spart årlig

av Bjørn Magne Solvik | 21 juni 2017 kl. 19.26 | Ingen kommentarer

Næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler er nå kuttet med 15 milliarder kroner, ifølge Regjeringen.no.

Fortsatt kan mye forenkles, veldig mange aktører bør få mer frihet.

Per Arne Olsen ny fylkesmann i Vestfold og Telemark

av Bjørn Magne Solvik | 19 juni 2017 kl. 19.26 | Ingen kommentarer

Per Arne Olsen, tidligere FrP-politiker, gleder seg til å lage ett fylkesmannsembete av to, ifølge Kommunal Rapport.

Fredag ble det klart at Olsen blir Fylkesmann i den nye regionen Vestfold og Telemark.

Effektivisering….

av Bjørn Magne Solvik | 16 juni 2017 kl. 14.48 | Ingen kommentarer

Regjeringen vil slå sammen fylkesmennene i Troms og Finnmark, sammenslåing som bør bety reduserte driftsutgifter for staten.

358 kommuner i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2017 kl. 13.19 | Ingen kommentarer

Kommunesammenslåingene bør gi effektivisering av offentlig sektor, altså på sikt redusert bruk av skattefinansierte penger. Om det skjer, er mer usikkert. Les artikkelen

IKT-investeringer reduserer bemanningen i statlige virksomheter

av Bjørn Magne Solvik | 9 mai 2017 kl. 13.26 | Ingen kommentarer

I utgangspunktet er dette en gladsak, dersom IKT-investeringer gir redusert bemanning og dermed mindre bruk av skattefinansierte penger. Les artikkelen

Finnmark og Troms i en region

av Bjørn Magne Solvik | 3 mai 2017 kl. 13.42 | Ingen kommentarer

Dersom det skal bli effektivisering av offentlig sektor i forbindelse med kommune- og regionreformen, måtte resultatet sammenslåinger i offentlig forvaltning. Les artikkelen

Kampanjen har gitt resultat

av Bjørn Magne Solvik | 26 april 2017 kl. 16.58 | Ingen kommentarer

Det er riktig med gjennomføring av digitalisering i offentlig sektor, selv om digitaliseringen får noen ulemper for en del brukere av statlige tjenester og ordninger. Les artikkelen

Klart for elektronisk tinglysning den 18. april

av Bjørn Magne Solvik | 3 april 2017 kl. 14.26 | Ingen kommentarer

Rett over påske starter Kartverket med elektronisk tinglysing av eiendom for profesjonelle brukere, ifølge Regjeringen.no.

Målet er at 50 prosent av tinglysningsdokumentene skal sendes inn elektronisk til Kartverket innen utgangen av 2017 og 80 prosent innen utgangen av 2019.

Mye støy, men relativt få klager

av Bjørn Magne Solvik | 16 mars 2017 kl. 15.33 | Ingen kommentarer

Det har vært mye støy rundt nærpolitireformen, men det er et begrenset antall kommuner som har klaget innenfor fristen som var 10. mars.
Les artikkelen

Det må være enkelt å få pass

av Bjørn Magne Solvik | 14 mars 2017 kl. 13.11 | Ingen kommentarer

Befolkningen i mindre kommuner må reise langt for å få pass, dersom politikerne ikke gjør nye vedtak. Les artikkelen

Færre fylkesmenn

av Bjørn Magne Solvik | 10 mars 2017 kl. 14.47 | Ingen kommentarer

Det blir færre fylkesmenn i Norge. Les artikkelen

Politikerne bør vedta forenklinger for alle bedriftene

av Bjørn Magne Solvik | 6 februar 2017 kl. 15.29 | Ingen kommentarer

Bedriftene i Norge bruker milliarder av kroner hvert år på rapportering til det offentlige. Politikerne burde forenkle lover og regler, og en betydelig del av regelverket bedriftene må følge bør avvikles. Les artikkelen

Tipper det kommer store systemendringer

av Bjørn Magne Solvik | 3 februar 2017 kl. 10.37 | Ingen kommentarer

Vi vil se endringer som er like store som avskaffelsen av slaveriet og innføring av kvinnelig stemmerett i tida framover. Det mener Karen O’Brien, professor i samfunnsgeografi, ifølge Forskning.no.

Skal styrke lokaldemokratiet i sammenslåtte kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 30 januar 2017 kl. 14.25 | Ingen kommentarer

Demokrati er ett av argumentene motstanderne av kommunesammenslåinger har brukt i argumentene mot kommunereformen. Les artikkelen

Fylkeskommunen fungerer ikke

av Bjørn Magne Solvik | 17 august 2016 kl. 11.06 | Ingen kommentarer

Finnmark Frp vil legge ned fylkeskommunen. Et gammelt standpunkt, men argumentasjonen er ny eller litt annerledes enn det som vanligvis har vært brukt.

–Fylkeskommunale oppgaver som videregående skoler, tannhelse, og kollektiv tilbud fungerer ikke i Finnmark, sier Claus Jørstad i FrP til NRK-Finnmark.

Saksbehandlingstiden ned til tross for mange byggesøknader

av Bjørn Magne Solvik | 30 juni 2016 kl. 17.44 | Ingen kommentarer

Når vi først har et strengt regelverk som sørger for at eierne må søke om tillatelser, er det positivt at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden går ned.

Statistisk sentralbyrå har mer om tallene for byggesaker.

Alle de politiske prosessene koster penger

av Bjørn Magne Solvik | 19 mai 2016 kl. 17.59 | Ingen kommentarer

Når politikerne vedtar at de ønsker en utredning betyr utredningen bruk av skattefinansierte penger. Les artikkelen

Nei, takk!

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.33 | Ingen kommentarer

Hvis vi skal fjerne landegrenser og politikermakt, bør det inkludere et større område enn Norge, Sverige og Danmark. Les artikkelen

Regjeringen vil ha om lag ti regioner

av Bjørn Magne Solvik | 5 april 2016 kl. 15.53 | Ingen kommentarer

Regjeringen vil erstatte byråkratiske klosser med enheter som kan bli gigantiske klosser. Les artikkelen

Byråkratidebatt i spørretimen

av Bjørn Magne Solvik | 4 april 2016 kl. 11.43 | Ingen kommentarer

Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, med et litt overraskende spørsmål i Stortingets ordinære spørretime på onsdag. Les artikkelen

Staten vokser

av Bjørn Magne Solvik | 8 mars 2016 kl. 11.26 | Ingen kommentarer

Tallene Aftenposten presenterer, viser at ingen av de store partiene på Stortinget er i stand til å vedta politikk som gir færre byråkrater i staten. Les artikkelen

Vil oppheve serveringsloven

av Bjørn Magne Solvik | 26 februar 2016 kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Aktørene i denne næringen må allerede følge strenge reguleringer gjennom annen lovgivning. Les artikkelen

Vil forenkle administrasjonen i departementene

av Bjørn Magne Solvik | 24 februar 2016 kl. 14.54 | Ingen kommentarer

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har offentliggjort grep for å gjøre deler av offentlig sektor mer effektiv, og dermed forbedre bruken av skattefinansierte penger. Les artikkelen

En historisk ettermiddag

av Bjørn Magne Solvik | 20 januar 2016 kl. 17.08 | Ingen kommentarer

Akkurat nå, onsdag 20. januar klokken 17:08, er det en spesiell ettermiddag i Nøtterøy og Tjøme. Les artikkelen

Ber om innspill om jordbrukspolitikken

av Bjørn Magne Solvik | 14 januar 2016 kl. 13.35 | Ingen kommentarer

Regjeringen er i gang med å skrive en melding til Stortinget om jordbrukspolitikken. Les artikkelen

Statsrådsspekulasjoner

av Bjørn Magne Solvik | 15 desember 2015 kl. 10.01 | Ingen kommentarer

I ulike medier kryr det av spekulasjoner i forbindelse med en ventet regjeringsrokade. Erna Solberg, Høyre og FrP bør bruke anledningen til å slå sammen departement! Les artikkelen

Enklere å bygge om og leie ut egen bolig fra nyttår

av Bjørn Magne Solvik | 4 desember 2015 kl. 17.41 | Ingen kommentarer

De nye reglene som gjør det enklere og billigere å tilpasse boligen sin til utleie eller egne behov, gjelder fra 1. januar 2016., ifølge kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Les pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Selv om regelverket forenkles er det fortsatt langt igjen til mennesker som eier en eiendom får full råderett over eiendommen.

Vil slå sammen Nord -og Sør-Trøndelag

av Bjørn Magne Solvik | 4 november 2015 kl. 15.28 | Ingen kommentarer

Når to fylkeskommuner blir én gir det effektivisering i offentlig sektor. Les artikkelen

Ny departementsstruktur?

av Bjørn Magne Solvik | 21 september 2015 kl. 13.18 | Ingen kommentarer

Det blir neppe ny departementsstruktur, men ideen om en ny struktur med mer effektiv drift er god. Les artikkelen

Ja til reformer i offentlig sektor

av Bjørn Magne Solvik | 11 september 2015 kl. 17.25 | Ingen kommentarer

Mens den rødgrønne siden i Norge, i alle fall gjennom retorikk, er negativt innstilt til reformer, viser en undersøkelse fra Danmark at et flertall i befolkningen ønsker større valgfrihet og konkurranse i offentlig sektor. Les artikkelen

Foreslår enklere planprosesser for økt boligbygging

av Bjørn Magne Solvik | 6 august 2015 kl. 11.30 | Ingen kommentarer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, leder av Jan Tore Sanner (H), har sendt på høring forslag til nye regler for å effektivisere alle ledd i planprosessene, ifølge regjeringen.no.

Vil hjelpe deg å fornye passet

av Bjørn Magne Solvik | 7 juli 2015 kl. 17.33 | Ingen kommentarer

Perfekt forslag for en del av befolkningen som reiser på ferie til utlandet i sommer og som har oppdaget at passet har utløpt. Les artikkelen

Kongen om kommunesammenslåinger

av Bjørn Magne Solvik | 23 juni 2015 kl. 13.59 | Ingen kommentarer

Er Hans Majestet Kongen for kommunesammenslåinger? Les artikkelen

Har opphevet Lov om registrering av innsamlinger

av Bjørn Magne Solvik | 15 juni 2015 kl. 17.05 | Ingen kommentarer

Stortinget bør fjerne unødvendige lover fra lovverket, og veldig mye er regelverk vi klarer oss godt uten. Les artikkelen

Superliberalistiske Venstre?

av Bjørn Magne Solvik | 23 mars 2015 kl. 17.53 | Ingen kommentarer

Ingalill Olsen, leder i Finnmark Arbeiderparti og varamedlem til Stortinget, følger opp vedtak på årskonferansen og angriper regjeringen for distriktspolitikken. Les artikkelen

Fylkeskommuner uten store oppgaver

av Bjørn Magne Solvik | 20 mars 2015 kl. 13.32 | Ingen kommentarer

Dersom store kommuner får overta tannehelsetjenesten og videregående skole, slik regjeringen foreslår, betyr dette slutten på fylkeskommunen slik vi i dag kjenner denne klossen i forvaltningen. Les artikkelen

Føler seg blakk, men har egentlig mye penger

av Bjørn Magne Solvik | 18 mars 2015 kl. 11.08 | Ingen kommentarer

Politikerne i Nordkapp har bedt eksterne konsulenter se på driften av kommunen. Både politikere og innbyggere føler at kommunen er blakk, en kommune som var på ROBEK for få år siden.

Gjennomgangen viser at kommunen egentlig har bra med penger, men at driften ikke er så effektiv som den kunne vært. Mer om gjennomgangen på radionordkapp.no.

Politikerne i Nordkapp får penger fra eiendomsskatt. Nordkapp er én av mange kommuner i Norge som har mye å gå på når det gjelder å forbedre bruken av skattefinansierte penger.

Flere byråkrater, uansett regjering

av Bjørn Magne Solvik | 16 mars 2015 kl. 23.02 | Ingen kommentarer

Er du medlem i ett av partiene som har vært i regjering de siste årene samtidig som du ønsker å effektivisere Norge? Da har du et lite problem! Les artikkelen

Kutter lover

av Bjørn Magne Solvik | 5 januar 2015 kl. 16.58 | Ingen kommentarer

Næringsminister Monica Mæland (H) fjerner lover. Les mer om forenklingene på Regjeringen.no.

En tidsaktuell interpellasjon

av Bjørn Magne Solvik | 17 desember 2014 kl. 17.23 | Ingen kommentarer

Sveinung Rotevatn (V) med en aktuell interpellasjon til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Spørsmålet til statsråden handler om valgordningen i disse reformtider. Les artikkelen

Kan gi en voldsom effektiviseringsgevinst

av Bjørn Magne Solvik | 26 november 2014 kl. 17.46 | Ingen kommentarer

Å slå sammen fylket og alle kommunene i fylket til én kommune, kan være genialt dersom målsetningen er å effektivisere offentlig sektor. Les artikkelen

Neste side →