Mener Norges posisjon er farligere enn under den kalde krigen

av Bjørn Magne Solvik | 16 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

kalde krigen, skriver forsker og oberstløytnant Tormod Heier i en ny bok, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Forsvaret er viktig for mange kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 9 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Bruk av skattefinansierte penger i Forsvaret er viktig for mange kommuner og mange lokalsamfunn. Ikke rart forsvarspolitikk i stor grad har vært distriktspolitikk i Norge. Les artikkelen

Spørsmål om krigsforberedelser i forbindelse med lokalvalg

av Bjørn Magne Solvik | 6 august 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Partiene som stiller til valg i Trøndelag, både kommune- og fylkestingsvalget, har fått en rekke spørsmål de skal svare på fra en gruppering som vil bruke mindre skattefinansierte penger på Forsvaret.

Ett av spørsmålene:
«Prioriterer dere økte militære utgifter på bekostning av velferdstjenester og de svake gruppenes bekostning?»

Slike spørsmål har minimal betydning for valgkampen denne høsten. Spørsmålene burde vært sendt stortingsrepresentantene og regjeringen.

Politikere bruker mer skattefinansierte penger på forsvar

av Bjørn Magne Solvik | 30 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det har ikke blitt brukt så mye penger på forsvar i verden på tre tiår som i 2018, viser en rapport. Les artikkelen

Kvinner og Forsvaret

av Bjørn Magne Solvik | 7 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Med de holdningsproblemene som er i Forsvaret, er det egentlig på sin plass at statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie inviterer til et arrangement om kvinner, rekruttering og arbeidsmiljø i Forsvaret den 8. mars.

I februar ble det presentert tall som viser at 44 personer, 24 kvinner og 20 menn, har blitt voldtatt i løpet av en periode på 12 måneder i Forsvaret. 123 personer sier at de har blitt forsøkt voldtatt, ifølge beregninger NRK har foretatt fra tall i undersøkelsen.

Betydelig nedgang i våpeneksporten i 2018

av Bjørn Magne Solvik | 28 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Norge eksporterte våpen for 2,5 milliarder kroner i fjor, nær 900 millioner kroner mindre enn toppåret 2017. Det er Nato-landene som kjøper mest våpen fra Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Spørsmål om seksuell trakassering i Forsvaret

av Bjørn Magne Solvik | 25 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

8 805 vernepliktige og ansatte i Forsvaret har svart på spørreundersøkelsen, en undersøkelse som har dominert deler av samfunnsdebatten etter at svarene ble kjente for offentligheten. Les artikkelen

Voldtatt som vernepliktig? Det er ille!

av Bjørn Magne Solvik | 19 februar 2019 kl. 18.14 | Ingen kommentarer

Det er hjerteskjærende at ungdommer har blitt voldtatt i tvangstjeneste for staten. Les artikkelen

Ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken i november

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet med et godt representantforslag, et forslag som bør få tilslutning på Stortinget for læring til eventuelle nye ulykker. Les artikkelen

Trekker USA seg ut av NATO?

av Bjørn Magne Solvik | 22 januar 2019 kl. 11.22 | Ingen kommentarer

Spørsmålet om USA trekker seg ut av NATO, stiller Forskning.no.

Forventer økt internettaktivitet

av Bjørn Magne Solvik | 12 november 2018 kl. 16.34 | Ingen kommentarer

Forsvarsdepartementet la mandag fram et forslag til ny lov om Etterretningstjenesten. Les artikkelen

Starter arbeidet med ny langtidsplan

av Bjørn Magne Solvik | 18 september 2018 kl. 16.24 | Ingen kommentarer

Regjeringen starter nå arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. Les artikkelen

Trump ber om fire prosentsmål av NATO-landene

av Bjørn Magne Solvik | 11 juli 2018 kl. 18.33 | Ingen kommentarer

Ifølge AP bekrefter Det hvite hus at Donald Trump ønsker at NATO-medlemslandene skal forplikte seg til et forsvarsbudsjett tilsvarende fire prosent av landenes bruttonasjonalprodukt, melder VG på livetjenesten.

Økning i forsvarsbudsjettet lar seg gjøre, det handler kun om prioriteringer. Politikerne kan øke skattene og bruke penger på Forsvaret eller kutte i andre sektorer for å bruke penge i forsvarsbudsjettet.

Hedret med Forsvarets innsatsmedalje

av Bjørn Magne Solvik | 9 mai 2018 kl. 17.11 | Ingen kommentarer

Gjermund Hagesæter, tidligere stortingsrepresentant for FrP, ble på 8. mai hedret med Forsvarets innsatsmedalje. Les Desembernatt i Libanon, på Forsvaret.no.

Ny godtgjøringsordning for Sivilforsvaret

av Bjørn Magne Solvik | 30 april 2018 kl. 17.33 | Ingen kommentarer

For noen vil Sivilforsvaret bli en økonomisk belastning, nesten uansett ordning med godtgjørelse. En ny godtgjøringsordning for Sivilforsvaret er på plass, ifølge Regjeringen.no.

Liberaleren er motstander av verneplikt. Vi skiller ikke mellom de ulike tjenestene, uansett om det er militær førstegangstjeneste eller tjeneste i Sivilforsvaret. Tvang er tvang!

Flere gjennomførte tvangstjenesten for staten

av Bjørn Magne Solvik | 3 april 2018 kl. 13.28 | Ingen kommentarer

Det var flere som gjennomførte militær førstegangstjeneste i 2017 sammenlignet med 2016, viser Forsvarets årsrapport for 2017. Les artikkelen

91 400 dollar pr. innbygger på forsvar

av Bjørn Magne Solvik | 15 mars 2018 kl. 15.18 | Ingen kommentarer

Norge bruker som kjent betydelig med skattefinansierte penger på Forsvaret. Organiseringen med verneplikt gjør «avkastningen» lavere enn den bør være. Les artikkelen

Trump-møtet i Stortingets spørretime

av Bjørn Magne Solvik | 9 februar 2018 kl. 15.34 | Ingen kommentarer

Anniken Huitfeldt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, vil ha svar på hva det norske budskapet var i møtet mellom den norske statsministeren og den amerikanske presidenten. Les artikkelen

Embetsdialog i Russland

av Bjørn Magne Solvik | 5 februar 2018 kl. 16.54 | Ingen kommentarer

Forsvarsdepartementet har gjennomført et møte på embetsnivå med det russiske Forsvarsministeriet. Møtet fant sted i Moskva 2. februar. Det er første gang det er gjennomført møter på dette nivået siden 2013. Møtet har vært planlagt lenge, ifølge Regjeringen.no.

Mener kvinner i Forsvaret svekker Norges stridsevne

av Bjørn Magne Solvik | 29 november 2017 kl. 19.19 | Ingen kommentarer

Oberstløytnant Harald Høiback, mener kvinner i Forsvaret svekker stridsevnen, ifølge NRK.no.

Om det er rett eller galt, er umulig å si. Dette spørsmålet har det vært forsket lite på.

Uansett kjønn, Forsvaret bør ansatte de beste basert på frivillige avtaler mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne.

Forsvaret ønsker ikke negative forskningsresultater om verneplikt for kvinner

av Bjørn Magne Solvik | 27 november 2017 kl. 13.25 | Ingen kommentarer

Norge er eneste Nato-land som har innført allmenn verneplikt for kvinner. Forsvarsforskere mener det er ganske oppsiktsvekkende at det ikke forskes mer på en så stor historisk endring, ifølge Forskning.no.

Liberaleren er motstander av verneplikt!

Samarbeider om forsvaret

av Bjørn Magne Solvik | 23 november 2017 kl. 16.57 | Ingen kommentarer

EU-landene vil samarbeide om et europeisk forsvar. Hva betyr dette for Norge? Forskning.no har en artikkel der Torbjørn Svensgård, administrerende direktør i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening, er bekymret for Norges plass i samarbeidet.

Verneplikten vil aldri bli optimal

av Bjørn Magne Solvik | 18 oktober 2017 kl. 15.18 | Ingen kommentarer

Så lenge det er verneplikt, altså tvangsarbeid for staten, vil vernepliktsordningen aldri bli optimal. Les artikkelen

16 måneder i statens tjeneste

av Bjørn Magne Solvik | 13 oktober 2017 kl. 14.13 | Ingen kommentarer

16 måneder førstegangstjeneste, tvangstjeneste for staten er lenge. Det er fryktelig lenge! Les artikkelen

En stor del av befolkningen mener det norske Forsvaret er for lite

av Bjørn Magne Solvik | 28 juni 2017 kl. 19.32 | Ingen kommentarer

Politikerne kan i forbindelse med statsbudsjettet øke bevilgningene til Forsvaret betydelig, men det bør være inndekning for skattefinansiert satsing i denne delen av offentlig sektor. Les artikkelen

16 måneder tvangstjeneste er lenge

av Bjørn Magne Solvik | 19 juni 2017 kl. 19.30 | 1 kommentar

Verneplikten kan bli utvidet til 16 måneder i Brigade Nord. Det er ett av forslagene som blir vurdert i statusrapporten før regjeringen fremmer en proposisjon høsten 2017. Les artikkelen

Omlegging av verneplikten?

av Bjørn Magne Solvik | 16 mai 2017 kl. 14.05 | Ingen kommentarer

Hele verneplikten kan bli lagt om i ny landmaktutredning, ifølge VG.

Uansett hvordan ordningen blir, betyr verneplikt at noen blir innkalt mot sin vilje. Et system med tvang er vanskelig for liberalister å forsvare.

Nei til NATO-medlemskap?

av Bjørn Magne Solvik | 12 april 2017 kl. 14.17 | Ingen kommentarer

I Liberalistene er medlemmene enige om de viktigste prinsippene, likevel kan det bli interessante debatter på landsmøtet. Les artikkelen

Forsvaret = dårlig stilt

av Bjørn Magne Solvik | 6 april 2017 kl. 14.32 | Ingen kommentarer

Det er skremmende å lese hovedpunktene i dokumentet «Landmaktens utfordringer», presentert på Aftenposten.no. Les artikkelen

Aktiverer verneplikten

av Bjørn Magne Solvik | 2 mars 2017 kl. 17.27 | Ingen kommentarer

Det vil være mulig å unndra seg militær førstegangstjeneste i Sverige, uten store konsekvenser. Likevel er det trist at den svenske regjeringen har bestemt at Sverige skal aktivisere militær førstegangstjeneste. Les artikkelen

Omlegging av Forsvaret

av Bjørn Magne Solvik | 1 februar 2017 kl. 12.31 | Ingen kommentarer

Forsvaret har stått i veien for seg selv, skriver NUPI-forsker i ny bok, ifølge Forskning.no.

Storinnrykk av jenter til førstegangstjeneste

av Bjørn Magne Solvik | 28 juli 2016 kl. 11.16 | Ingen kommentarer

I disse dager møter ungdommer, både gutter og jenter, opp til førstegangstjeneste. Les artikkelen

Regjeringen skal øke forsvarsbudsjettet

av Bjørn Magne Solvik | 17 juni 2016 kl. 14.01 | Ingen kommentarer

Langtidsplanen lagt frem av regjeringen! Les artikkelen

Stortinget behandler forsvarsloven

av Bjørn Magne Solvik | 6 juni 2016 kl. 11.06 | Ingen kommentarer

I denne saken burde det vært politikere som frontet avvikling av verneplikten. Les artikkelen

Mange blir mobbet i førstegangstjenesten

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2016 kl. 14.47 | Ingen kommentarer

Flere soldater rapporterer om mobbing i førstegangstjenesten enn i videregående skole, ifølge Forskning.no. Les artikkelen

Rekrutten blir markedsført gjennom reklame

av Bjørn Magne Solvik | 4 mai 2016 kl. 12.45 | Ingen kommentarer

At Forsvarer markedsfører seg selv kan være forståelig, men reklame i et system med verneplikt viser vel først og fremst at tvangsordningen ikke fungerer optimalt. Les artikkelen

Bruker mer skattefinansierte penger på militæret

av Bjørn Magne Solvik | 6 april 2016 kl. 10.26 | Ingen kommentarer

For første gang på fem år øker militærutgiftene igjen i verden. Det viser en rapport fra det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI, ifølge Forskning.no.

Mange mennesker støtter økt bruk av penger på militæret, også mennesker som leser Liberaleren. Det er likevel greit å minne om at det aller meste av penger som blir bevilget av politikerne, blir hentet inn via skatter og avgifter.

Skal forske på vernepliktige kvinner

av Bjørn Magne Solvik | 1 april 2016 kl. 15.05 | Ingen kommentarer

I år starter de første kvinnene som er pålagt verneplikt i Forsvaret sin førstegangstjeneste. Det betyr at forskere for første gang kan studere hvordan allmenn verneplikt virker på soldatene, ifølge Forskning.no.

Liberaleren er og liberalister bør være motstandere av tvangstjeneste, tjenester som ligner slaveri.

Klar til å ta imot vernepliktige kvinner?

av Bjørn Magne Solvik | 18 januar 2016 kl. 11.56 | Ingen kommentarer

Politikerne har vedtatt kjønnsnøytral verneplikt , et håpløst vedtak som kan gi redusert frihet for en betydelig del av befolkningen. Les artikkelen

Forklarer politikken

av Bjørn Magne Solvik | 14 januar 2016 kl. 13.56 | Ingen kommentarer

Deler av teksten til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i Nyttårsforedraget ved Oslo Militære Samfund, er veldig interessant og kan fungere som god opplæring til mennesker som ikke forstår at det er begrenset med skattefinansierte ressurser. Les artikkelen

Den perfekte luken i adventskalenderen

av Bjørn Magne Solvik | 15 desember 2015 kl. 17.20 | Ingen kommentarer

Som en politisk julekalender var Unge Venstres kalender perfekt søndag 13. desember. Les artikkelen

Forsvaret

av Bjørn Magne Solvik | 24 november 2015 kl. 11.40 | Ingen kommentarer

Det er premiere på serien Forsvaret på tv-kanalen Max i kveld, tirsdag 24. november klokken 21.30. Les artikkelen

En viktig dag

av Bjørn Magne Solvik | 29 oktober 2015 kl. 16.34 | Ingen kommentarer

Liberaleren skriver sjelden, kanskje altfor sjelden, noe bra og pent om Forsvaret, men vi retter litt på dette i dag. Årsak: Forsvarets minnedag. Les artikkelen

Vernepliktsutvalget foreslår en fremtidig vernepliktsordning

av Bjørn Magne Solvik | 27 oktober 2015 kl. 18.55 | 1 kommentar

Det beste rådet i overskuelig fremtid til ungdommer skal blir innkalt til sesjon, er å sørge for at de slipper å gjennomføre den militære førstegangstjenesten. Les artikkelen

Mener livet er for kort til HV-øvelser

av Bjørn Magne Solvik | 24 oktober 2015 kl. 00.20 | Ingen kommentarer

Med nåværende system er det mulig for de aller fleste å komme seg unna militær verneplikt, altså førstegangstjeneste og øvelser, uten negative konsekvenser. Les artikkelen

Styrker forsvarsbudsjettet

av Bjørn Magne Solvik | 7 oktober 2015 kl. 12.55 | Ingen kommentarer

I debatten om Forsvaret og forsvarssjefens militærfaglige råd som ble lagt frem 1. oktober, var det spenning til knyttet til forsvarsbudsjettet. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) skryter av en betydelig økning, ifølge Regjeringen.no.

Endelig kom rådet fra forsvarssjefen

av Bjørn Magne Solvik | 1 oktober 2015 kl. 12.00 | Ingen kommentarer

Etter ett år med utredninger er rådet fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen klart. Les artikkelen

Verneplikten hører ikke hjemme i et fritt samfunn

av Bjørn Magne Solvik | 5 august 2015 kl. 12.43 | Ingen kommentarer

Jan Arild Snoen med noen sannhetens ord om verneplikten. Les innlegget på Aftenposten.no.

Liberaleren er og har alltid vært motstander av hele verneplikten!

FrP-liberalister bør gå til krig

av Bjørn Magne Solvik | 23 juli 2015 kl. 14.43 | 3 kommentarer

Debatten om verneplikt er for viktig til at liberalister kan la Christian Tybring-Gjedde føre an i det som bør være en krig om hva staten skal kunne tvinge borgerne til. Les artikkelen

Mer førstegangstjeneste?

av Bjørn Magne Solvik | 1 juli 2015 kl. 17.37 | 1 kommentar

Det er en stund før forslagene havner på bordet til politikerne, men langt fra alle signalene fra forsvarssjefen og ledergruppen er positiv lesing. Les artikkelen

Neste side →