Største eksport siden tusenårsskiftet

av Bjørn Magne Solvik | 5 desember 2018 kl. 15.40 | Ingen kommentarer

Total eksport av varer og tjenester var i 3. kvartal 2018 på sitt høyeste siden årtusenskiftet, foreløpig beregnet til drøyt 348 milliarder kroner. Det er vel 16 milliarder kroner mer enn i 2. kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Vil ha utredning om alternativ til EØS-avtalen

av Bjørn Magne Solvik | 3 desember 2018 kl. 14.57 | Ingen kommentarer

SV-representanter ønsker alternativ til dagens EØS-avtale og ber om utredning. Les artikkelen

Høyeste eksportverdi noensinne

av Bjørn Magne Solvik | 15 november 2018 kl. 16.12 | Ingen kommentarer

Varer til i underkant av 100 milliarder kroner ble eksportert i oktober 2018, det høyest registrerte i en enkeltmåned noensinne. Både fastlandseksporten samt råolje- og naturgasseksporten bidro til økningen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Økt netthandel med utlandet

av Bjørn Magne Solvik | 15 oktober 2018 kl. 15.44 | Ingen kommentarer

Foreløpige beregninger viser at norske husholdninger kjøpte varer og tjenester på internett fra utlandet for 40 milliarder kroner i 2017. Det er over en dobling på fem år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Bistandsbudsjettet begynner å bli stort

av Bjørn Magne Solvik | 11 oktober 2018 kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Budsjettet for bistand, skattefinansiert utviklingshjelp, begynner å bli stort. Mye av våre penger går til dette formålet, selv om det opp igjennom årene har kommet mye kritikk mot en del av prosjektene. Les artikkelen

Dramatiske endringer i norsk handel

av Bjørn Magne Solvik | 24 september 2018 kl. 15.39 | Ingen kommentarer

Virke mener vi står overfor en apokalypse innen varehandelen. Les artikkelen

Grensehandelen øker igjen

av Bjørn Magne Solvik | 6 september 2018 kl. 12.54 | Ingen kommentarer

I statsbudsjettet for 2019 bør regjeringen kutte i skattefinansierte utgifter slik at det blir rom for betydelige lettelser i avgifter. Les artikkelen

Tollberegningsgrunnlaget…….

av Bjørn Magne Solvik | 7 august 2018 kl. 12.35 | Ingen kommentarer

Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, har i et skriftlig spørsmål bedt landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP) redegjøre for senest oppdaterte tall for tollbeskyttelsen, tollsats og tollbeløp ved innførsel, hhv. vist med både kronetoll og prosenttoll, for samtlige jordbruksvarer i Tolltariffen.

Svaret fra Jon Georg Dale er foreløpig ikke tilgjengelig på Stortinget.no.

Norge får unntak fra toll på stålprodukt

av Bjørn Magne Solvik | 18 juli 2018 kl. 18.10 | Ingen kommentarer

Norge får unntak fra straffetiltaket, ifølge NRK.no.

Truer med toll på biler

av Bjørn Magne Solvik | 22 juni 2018 kl. 17.22 | Ingen kommentarer

Toll er ondskap, toll er et onde. Politikere som ønsker toll er ikke venner av frihandel. Nå truer USAs president Donald Trump med å innføre 20 prosent toll på alle biler som importeres til USA, ifølge Nettavisen.

Høyeste oljeeksport på nesten fire år

av Bjørn Magne Solvik | 15 juni 2018 kl. 15.34 | Ingen kommentarer

Verdien av råoljeeksporten på 22,8 milliarder har ikke vært høyere siden oktober 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

USA-toll har liten direkte effekt på norsk eksport

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2018 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Tidligere i år innførte USA toll på import av aluminium og stål fra blant annet Norge. 1. juni ble samme toll innført overfor EU, Canada og Mexico. At EU ikke innfører mottiltak overfor Norge har stor betydning for vår eksport, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Statsbudsjettforslaget for 2019 bør inneholde reduserte avgifter

av Bjørn Magne Solvik | 8 juni 2018 kl. 17.53 | Ingen kommentarer

Det er ganske utrolig at norske politikere som bør være opptatte av norske bedrifter og arbeidsplasser, sender innbyggere til utlandet for handel på grunn av avgifter. Les artikkelen

Ny frihandelsavtale med Filippinene

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2018 kl. 17.37 | Ingen kommentarer

Fra og med i dag ble det tollfri handel for norsk sjømat til Filippinene, ifølge Regjeringen.no.

Norge har en rekke frihandelsavtaler, og fri handel liker vi!

Skriftlig spørsmål om grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 31 mai 2018 kl. 18.40 | Ingen kommentarer

Ingen av stortingspartiene kutter mye i avgifter, heller tvert imot. Dermed er det bred enighet om en politikk som medfører stor grensehandel med de utfordringene det gir for næringsliv. Les artikkelen

Dette sørger mange norske avgifter for

av Bjørn Magne Solvik | 30 mai 2018 kl. 18.39 | Ingen kommentarer

Nordmenn handlet for 23,7 milliarder kroner i Sverige i fjor, ifølge ferske rapporter. Nå lokker svenskene også med billige frisører og tannleger, ifølge E24.

Norske avgifter gjør at bedrifter får ulike konkurransevilkår

av Bjørn Magne Solvik | 11 mai 2018 kl. 15.58 | Ingen kommentarer

Norske politikere bruker avgifter for å finansiere velferdsstaten og for å regulere forbruk. Det finnes en del eksempel på mislykket avgiftspolitikk vedtatt av Stortinget. Les artikkelen

Vil utrede fjerning av 350-kronersgrensen for varesendinger fra utlandet

av Bjørn Magne Solvik | 11 april 2018 kl. 17.17 | Ingen kommentarer

KrF-politikerne Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstadom ønsker at Stortinget skal be regjeringen utrede fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019, ifølge Stortinget.no.

Forslaget ble fremmet som et representantforslag på Stortinget.

Grensehandel pluss poker

av Bjørn Magne Solvik | 10 april 2018 kl. 16.25 | Ingen kommentarer

Norske avgifter bidrar til betydelig grensehandel. Ny spillpolitikk i Sverige bidrar til lovlige pokerklubber langs grensen til Norge. Les artikkelen

Avgifter bidrar til en smuglevennlig politikk

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.24 | Ingen kommentarer

Norske avgifter på tobakksprodukt bidrar til enorme gevinster for aktører som smugler tobakksvarer inn i Norge. Så lenge Stortinget står fast på avgiftsregimet vil det være betydelig med smugling av tobakksprodukt.

Regjeringen fremmer to nye forslag mot ulovlig handel med tobakk., ifølge Regjeringen.no.

Lavere avgifter som ville redusert smugling av tobakksprodukt, bør være en naturlig del av budsjettforhandlingene i Stortinget.

Økt grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 21 mars 2018 kl. 12.43 | Ingen kommentarer

Nordmenn brukte 15,1 milliarder kroner på grensehandel i 2017 mot 13,8 milliarder kroner i 2016, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Norske avgifter vedtatt av Stortinget har mye av åren for at utenlandske bedrifter tjener penger på nordmenn. Det er på Stortinget tverrpolitisk enighet om mange avgiftene.

Avgifter skal regulere forbruk, men også finansiere en gigantisk offentlig sektor.

Åtte av ti handlet i Sverige

av Bjørn Magne Solvik | 13 mars 2018 kl. 15.25 | Ingen kommentarer

Med de norske avgiftene er det forståelig at nordmenn handler i utlandet. Norske politikere fastsatt et avgiftsnivå som stimulerer til grensehandel. Les artikkelen

Interpellasjon om ulovlig kapitalflukt og korrupsjon

av Bjørn Magne Solvik | 22 februar 2018 kl. 12.49 | Ingen kommentarer

Skattefinansiert bistand er virkemiddel liberalister aldri vil forsvare. Det finnes eksempel på mislykket politisk vedtatt bistand. Les artikkelen

Nesten ni av ti er for utviklingshjelp

av Bjørn Magne Solvik | 7 februar 2018 kl. 14.02 | Ingen kommentarer

87 prosent sier de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Dette er en økning fra en tilsvarende undersøkelse i 2013, men på lang sikt har nivået holdt seg veldig stabilt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Liberalister bør være motstandere av skattefinansiert bistand, men veldig for frihandel og at hver enkelt borger kan støtte prosjekt i utviklingsland.

Norges viktigste handelspartnere

av Bjørn Magne Solvik | 30 januar 2018 kl. 10.18 | Ingen kommentarer

I 2017 importerte og eksporterte Norge varer for henholdsvis 683 og 843 milliarder kroner. EU-landene, Kina og USA er de viktigste handelspartnerne for Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Toll er ondskap

av Bjørn Magne Solvik | 23 januar 2018 kl. 17.06 | Ingen kommentarer

Tollsatser er et onde! Les artikkelen

Økt eksport av våpen i 2017

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.16 | Ingen kommentarer

Land utenfor Nato-samarbeidet importerte norske våpen for 1,6 milliarder kroner i 2017. Dette beløpet er over tre ganger så høyt som i 2016, og skyldes i hovedsak økt eksport innen gruppen «våpen og våpendeler» på over en milliard norske kroner til Oman alene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nærmer seg møte mellom Donald Trump og Erna Solberg

av Bjørn Magne Solvik | 9 januar 2018 kl. 17.23 | Ingen kommentarer

Møtet i Det hvite hus har allerede fått massiv oppmerksomhet i forkant av møtet. Onsdag 10. januar blir det møte mellom den amerikanske presidenten og den norske statsministeren. Les artikkelen

Spør om tiltak for redusert grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 8 januar 2018 kl. 17.12 | Ingen kommentarer

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet, spør finansminister Siv Jensen om regjeringen vil fremme forslag om endring i avgiftspolitikken for å redusere grensehandelen og gi norsk næringsliv bedre og mer forutsigbare rammevilkår? Les artikkelen

Økt grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 7 desember 2017 kl. 17.06 | Ingen kommentarer

Politikerne legger opp til grensehandel gjennom høye norske avgifter.

15,8 milliarder kroner brukte nordmenn på grensehandel fra 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Grensehandelen i samme periode i fjor var 12,8 milliarder kroner.

Kina senker tollsatser for sjømat

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2017 kl. 19.40 | Ingen kommentarer

Norske politikere jubler etter at Kina har bestemt for at landet reduserer tollsatsene for flere arter i kategorien sjømat. Les artikkelen

Vi er alle oljebarn

av Bjørn Magne Solvik | 2 november 2017 kl. 13.01 | Ingen kommentarer

Det er OD-dag, en dag der elever i den norske skolen i år gir betaling for dagsverk med arbeid bort til Nigeria. Les artikkelen

Grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 7 september 2017 kl. 14.57 | Ingen kommentarer

Nordmenn brukte 14,9 milliarder kroner på grensehandel fra 3. kvartal 2016 til og med 2. kvartal 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Avgiftsnivået i Norge er en viktig årsak til at nordmenn handler i utlandet.

Økning i grensehandelen

av Bjørn Magne Solvik | 8 juni 2017 kl. 15.00 | Ingen kommentarer

Norske avgifter er en del av årsaken til at mange handler i nabolandene. Les artikkelen

Legger igjen mest penger i Strømstad

av Bjørn Magne Solvik | 7 mars 2017 kl. 11.34 | Ingen kommentarer

Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå. Les artikkelen

Fordeler og ulemper ved globaliseringen

av Bjørn Magne Solvik | 3 mars 2017 kl. 13.49 | Ingen kommentarer

Victor Norman, professor emeritus i samfunnsøkonomi ved NHH, skal holde foredrag under Fleslandseminaret som Civita arrangerer 30. og 31. mars. Les artikkelen

Senter for etterretning

av Bjørn Magne Solvik | 1 mars 2017 kl. 13.47 | Ingen kommentarer

Tolletaten har fått et nyopprettet senter for etterretning. Les artikkelen

Globalisering

av Bjørn Magne Solvik | 25 januar 2017 kl. 12.20 | Ingen kommentarer

Økende globalisering mellom vestlige land, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Jensen er bekymret for proteksjonisme

av Bjørn Magne Solvik | 24 januar 2017 kl. 14.51 | Ingen kommentarer

Finansminister Siv Jensen (FrP) er bekymret for USAs handelspolitikk etter at Donald Trump ble president. Les artikkelen

Ville vært bedre med prinsipiell tilnærming mot bistand

av Bjørn Magne Solvik | 23 desember 2016 kl. 20.41 | Ingen kommentarer

Christian Tybring-Gjedde (FrP) var på Dagsnytt Atten på torsdag om bistandsbudsjettet. Les artikkelen

Nedgang i grensehandelen

av Bjørn Magne Solvik | 8 desember 2016 kl. 13.43 | Ingen kommentarer

Nordmenn handlet for 12,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 4. kvartal 2015 og til og med 3. kvartal 2016, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

På grunn av avgifter, ved av Stortinget, er en del produkt betydelig billigere i utlandet sammenlignet med norske priser.

Utviklingspolitikk i Stortinget før stortingsmeldingen om utviklingspolitikken

av Bjørn Magne Solvik | 7 desember 2016 kl. 13.52 | Ingen kommentarer

Fire KrF-politikere har fremmet forslag om utviklingspolitikk i forkant av den varslede stortingsmeldingen om utviklingspolitikken. Forslagene ligger på Stortinget.no.

Det er Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide som har fremmet representantforslaget.

KrF ønsker tydeligvis at Stortinget skal instruere regjeringens innhold i stortingsmeldingen om utviklingspolitikken.

Hvorfor FrP bør si nei til EØS

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 11.25 | Ingen kommentarer

Flere av toppene i FrP er kjente motstandere av norsk EU-medlemskap. Men nå vurderer FrP å gå inn for å melde Norge ut av EØS. Hvorfor bør FrP si nei til EØS?
Les artikkelen

Fri bevegelse og frihandel

av Bjørn Magne Solvik | 15 september 2016 kl. 11.30 | Ingen kommentarer

Fri bevegelse av personer stod høyt på dagsordenen under stortingspresidentens offisielle besøk til Sveits, ifølge Stortinget.no.

Nedgang i grensehandelen

av Bjørn Magne Solvik | 2 september 2016 kl. 13.50 | Ingen kommentarer

Det er ikke politikerne gjennom avgiftspolitikken som har æren for at grensehandelen har blitt redusert det siste året. Les artikkelen

ESA godkjenner 350-kronersgrense

av Bjørn Magne Solvik | 13 juli 2016 kl. 17.09 | Ingen kommentarer

Overvåkingsorganet ESA godkjenner nå at nordmenn kan handle varer for 350 kroner på nettet fra utlandet uten å betale toll og avgifter, ifølge P4.

Redusert grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 2 juni 2016 kl. 12.26 | 1 kommentar

Nordmenn handlet for 13,7 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2015 og til og med 1. kvartal 2016. Dette er en reduksjon på 470 millioner sammenlignet med foregående firekvartalsperiode, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dersom politikerne hadde fjernet og/eller redusert avgifter ville bedrifter i Norge hatt mer av omsetningen.

Drar til Sverige i påsken

av Bjørn Magne Solvik | 21 mars 2016 kl. 12.10 | Ingen kommentarer

En god del nordmenn reiser i løpet av påsken til Sverige. Kjøp av snus og tobakk, er en del av formålet med turen til nabolandet. Les artikkelen

14,1 milliarder til grensehandel i 2015

av Bjørn Magne Solvik | 10 mars 2016 kl. 13.57 | Ingen kommentarer

Nordmenn handlet for 14,1 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2015. Dette er to prosent mer enn i 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det norske avgiftsnivået er én av grunnene til at nordmenn legger igjen mye penger i blant annet Strømstad.

Forbrukernes valg…..

av Bjørn Magne Solvik | 28 januar 2016 kl. 12.23 | Ingen kommentarer

Norske forbrukerne er mer opptatt av matens kvalitet enn at den er norsk, ifølge Forskning.no.

Neste side →