Pensjon er en opparbeidet rettighet

av Bjørn Magne Solvik | 29 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Pensjonistforeningen fikk gjennomslag for at pensjon er en opparbeidet rettighet, ikke stønad. Les artikkelen

Vaksinasjonstablett for bjørkepollen godkjent i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 25 juli 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I Norge må medisin være godkjent før bruk.

Legemiddelverket har godkjent allergivaksinasjonstabletten ITULAZAX for behandling av allergisk rhinitt hos bjørkepollenallergikere.

Eldre har fått nesten doblet inntekt

av Bjørn Magne Solvik | 24 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Særlig kvinner og de med lavest inntekt har opplevd god inntektsvekst de siste 20 årene, ifølge Forskning.no.

Nei til gratis tannlege!

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Tannleger trenger lønn som alle andre arbeidstakere. Les artikkelen

Misfornøyd med maten på sykehjem

av Bjørn Magne Solvik | 23 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Eldreomsorg er i veldig mange kommuner i regi av de kommunale institusjonene. Svært få kommuner har konkurranseutsatt driften av sykehjem og hjemmebasert omsorg. Les artikkelen

Høyre- og FrP-politikere må fremme forslag om konkurranseutsetting av eldreomsorg

av Bjørn Magne Solvik | 19 juli 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

FpU ønsker konkurranseplikt i kommunene innenfor eldreomsorg, ifølge Klassekampen. Les artikkelen

Mer turnusarbeid og lavere sykefravær blant unge i helse- og sosialtjenestene

av Bjørn Magne Solvik | 10 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Tre av fire ansatte i helse- og sosialtjenestene under 25 år, med utdanning innenfor feltet, jobbet turnus i 2018. Selv om de yngre aldersgruppene jobbet mer turnus, hadde de lavere legemeldt sykefravær, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Forskere mener fettrådene fra WHO er dårlig fundert

av Bjørn Magne Solvik | 9 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

En gruppe forskere fra flere land kritiserer Verdens helseorganisasjons råd om å redusere mettet fett i kosten, ifølge Forskning.no.

Bruker betydelig med skattefinansierte penger på tannhelse

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det kommer jevnlig forslag i medier om skattefinansiert tannhelse i Norge, altså det som blir kalt for en gratisordning. Les artikkelen

Alderspensjonister

av Bjørn Magne Solvik | 5 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

889 484 bosatte alderspensjonister i 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Vil tillate svake cannabisprodukt

av Bjørn Magne Solvik | 28 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Statens legemiddelverk, vil fjerne legemidler og produkter med lavt innhold av det rusfremkallende stoffet THC fra narkotikalisten. Les artikkelen

Stadig flere pasienter benytter fritt behandlingsvalg

av Bjørn Magne Solvik | 27 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I et samfunn der valgfrihet skal være naturlig, bør det være minimal debatt om fritt behandlingsvalg. Les artikkelen

Vi blir tjukkere og friskere

av Bjørn Magne Solvik | 25 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Selv om mange politikere vil regulere det meste, får befolkningen bedre helse selv om vekten øker. Les artikkelen

Helseministeren mener vi må tenke nytt. Forsøksprosjekt med heroinassistert behandling

av Bjørn Magne Solvik | 21 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

For Liberaleren er heroinassistert behandling en veldig gammel sak. Les artikkelen

Eksempel på en litt enklere hverdag

av Bjørn Magne Solvik | 20 juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Når en rapport konkluderer med regelendring som forenkler hverdagen til deler av befolkningen, er det fornuftig å endre regelverket. Les artikkelen

Mener det blir vesentlige endringer

av Bjørn Magne Solvik | 17 juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

En kvinne med flerlinger har kunnet ta avgjørelsen om å abortere bort ett eller flere fostre selv. Det kan hun ikke lenger.

–Det er første gang siden 1978 at kvinnens rett til selvbestemt abort innen svangerskapets tolvte uke er innskrenket. Det sier Kari Tove Elvbakken fra Universitetet i Bergen, ifølge Forskning.no.

Stabilt sykefravær

av Bjørn Magne Solvik | 13 juni 2019 kl. 00.00 | Ingen kommentarer

Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er tilnærmet uendret fra forrige kvartal og omtrent på samme nivå som de siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Spørsmål om bruk av PR- og kommunikasjonsbyrå

av Bjørn Magne Solvik | 12 juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, til helseminister Bent Høie (H). Les artikkelen

Har undersøkt inntaket av energidrikk blant norske ungdommer

av Bjørn Magne Solvik | 5 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Det har de siste årene vært fremmet flere forslag om 18-årsgrense for å kjøpe energidrikk. Les artikkelen

Sterke medisiner utbredt blant eldre

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Mange eldre bruker sterke medikamenter over lengre tid, ifølge Forskning.no.

Vurderer aktiv dødshjelp

av Bjørn Magne Solvik | 21 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Knut Bjarkeid og andre i lignende situasjon bør få avslutte livet på en verdig måte i Norge. Les artikkelen

Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

–Det er helt åpenbart at om vi hadde økt den nedre aldersgrensen for alderspensjon fra 62 til 63 år, ville mange flere jobbet lenger, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV, ifølge Forskning.no. Les artikkelen

UNICEF ber regjeringen innføre 18 års aldersgrense på energidrikk

av Bjørn Magne Solvik | 20 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

UNICEF Norge ber om lovregulert forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn. Et eksempel på dette er 18-års aldersgrense på energidrikker.

Grenser for politikk!

Robotkirurgidag på Radiumhospitalet

av Bjørn Magne Solvik | 6 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Et arrangement som viser den teknologiske utviklingen og alle mulighetene som ligger i ny teknologi. Les artikkelen

Regjeringen burde avviklet posten som eldre- og folkehelseminister

av Bjørn Magne Solvik | 3 mai 2019 kl. 11.38 | Ingen kommentarer

Posten som eldre- og folkehelseminister er en post for at regnestykket med antall statsråder skal gå opp for Høyre, FrP, Venstre og KrF. Les artikkelen

Vesentlig mer bruk av omsorgstjenester ved passerte 85 år

av Bjørn Magne Solvik | 16 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Tre av fire i alderen 85 år og eldre brukte en eller flere omsorgstjenester i kommunen i 2017. En av fem brukere i denne aldersgruppen bor på institusjon, og andelen er høyere i små enn i store kommuner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

211 egg hver i året

av Bjørn Magne Solvik | 15 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Mens rapporten fra EAT-Lancet som kom i januar skisserer mye lavere inntak av egg, spiser nordmenn mer egg enn før. Foreløpige tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at det ble produsert 70 700 tonn egg i 2018. Det tilsvarer 13,3 kilo egg per nordmann, altså 211 egg per nordmann i året. Dette ifølge Statistisk sentralbyrå.

Spis det du vil og så mye du ønsker!

Homofil mann med et hjertesukk på sosiale medier

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Debatten om homofile skal få gi blod har pågått i mange år, noe deler av Liberalerens arkiv viser. Les artikkelen

Blø for tronen

av Bjørn Magne Solvik | 21 mars 2019 kl. 20.14 | Ingen kommentarer

Artig at en kommersiell aktør samarbeidet med en humanitær organisasjon, forhåpentligvis et fruktbart samarbeid for befolkningen. Les artikkelen

Enormt med penger til helse

av Bjørn Magne Solvik | 15 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Helseutgiftene utgjorde 68 000 kroner per innbygger i 2018. Les artikkelen

Oppfordrer folk til å halvere saltinntaket

av Bjørn Magne Solvik | 13 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Staten, gjennom Helsedirektoratet, gir dessverre kostholdsråd, råd som former politikk. Ja befolkningen spiser for mye salt, ifølge Helsedirektoratet.

Forbud mot reklame for kosmetiske inngrep?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Høyres landsmøte kan komme til å vedta en resolusjon med krav om forbud mot reklame for kosmetiske inngrep. Les artikkelen

Forventet levealder

av Bjørn Magne Solvik | 11 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Den forventede levealderen for kvinner er 84,5 år, ifølge Statitistisk sentralbyrå.

Ønsker forbud mot markedsføring av slankemidler

av Bjørn Magne Solvik | 8 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Representantforslag om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge. Les artikkelen

Norske 9-åringer beveger seg enda mindre enn før

av Bjørn Magne Solvik | 1 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Norske 15-åringer tilbringer nesten to tredeler av dagen stillesittende og aktivitetsnivået til 9-år gamle gutter har gått ned, ifølge Forskning.no.

Foreldre og foresatte har et betydelig ansvar!

Listhaug med spørsmål om lederlønninger

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Sylvi Listhaug, stortingsrepresentant for FrP, med skriftlig spørsmål om lønninger i helseforetak. Les artikkelen

Privatdrevet ambulansetransport bør være målsettingen

av Bjørn Magne Solvik | 28 februar 2019 kl. 08.00 | 1 kommentar

Med dagens system der skattebetalerne finansierer norsk helsevesenet bør det være en målsetting om best mulig bruk av pengene. Private aktører kan og bør drive ambulansetjeneste. Les artikkelen

Små endringer i bruk av tvang i psykisk helsevern

av Bjørn Magne Solvik | 21 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Onsdag presenterte Helsedirektoratet tall for bruk av tvang i psykisk helsevern. Les artikkelen

Skattefinansierte medisin

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

I 2018 brukte hver nordmann i gjennomsnitt reseptlegemidler for 4 690 kroner. I tillegg brukte vi 530 kroner hver på reseptfrie legemidler kjøpt i apotek, ifølge en pressemelding fra Apotekforeningen.

Totalt ble det kjøpt legemidler for 27,7 milliarder kroner fra apotekene i fjor. Det er 3,7 prosent mer enn i 2017. Av de 4 690 kronene vi brukte på reseptlegemidler, betalte det offentlige over 80 prosent. Resten er betalt av pasienten selv, melder Apotekforeningen.

Tror hjemmesykepleien blir bedre hvis pasientene får bestemme

av Bjørn Magne Solvik | 15 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Fersk masteroppgave sår tvil om kommunenes administrasjon vet hva mottakere av hjemmesykepleie og ansatte egentlig har behov for, ifølge Kommunal Rapport. (Betalingsmur)

«Helsesista» privatiserer helse

av Bjørn Magne Solvik | 7 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Tale Maria Krohn Engvik, kjent som «Helsesista», tar universet sitt til TV i serien «Helsesista» som har premiere på TV2 den 1. mars. Les artikkelen

Legaliser aktiv dødshjelp!

av Gjesteskribent | 4 februar 2019 kl. 22.15 | Ingen kommentarer

Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en. Retten til ikke å kunne bestemme over egen kropp er en arroganse som stortingspolitikerne ikke selv ser. Les artikkelen

Viktig med debatt om aktiv dødshjelp

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | 1 kommentar

Inger Staff-Poulsen, avdød art director, mener hennes syn på aktiv dødshjelp er et viktig bidrag til debatten. Les innlegget, på Dagbladet.no.

Skattefinansiert frukt til elever i Oslo

av Bjørn Magne Solvik | 1 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Ungdomsskoleelever i Oslo får skattefinansiert frukt på skolen. Nok en utvidelse av ansvaret for det offentlige, en offentlig sektor som allerede er for stor. Les artikkelen

E-sigaretter mer effektive enn nikotinplaster og tyggegummi

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

En britisk studie viser at e-sigaretter er dobbelt så effektive som nikotinplaster og tyggegummi om du skal slutte å røyke, ifølge NRK.

E-sigaretter med nikotin er forbudt å selge i Norge. Stortinget vedtok i desember 2016 å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin. Endringene vil trolig tre i kraft i løpet av 2019, ifølge Helsedirektoratet.no.

Mange borgere er formyndere

av Bjørn Magne Solvik | 31 januar 2019 kl. 15.17 | Ingen kommentarer

Ulike undersøkelser har vist at mange innbyggere liker reguleringer og forbud. Les artikkelen

Nordmenn medlem i aktiv dødshjelp-klinikk

av Bjørn Magne Solvik | 21 januar 2019 kl. 11.53 | Ingen kommentarer

Dignitas er en sveitsisk organisasjon som tilbyr assistert dødshjelp til sine medlemmer. Ved utgangen av 2018 hadde Dignitas 9064 registrerte medlemmer, hvorav 44 er nordmenn, viser tall Nettavisen har fått tilgang til.

Mener menneskene må endre kostholdet radikalt

av Bjørn Magne Solvik | 17 januar 2019 kl. 12.54 | Ingen kommentarer

Uansett hva forskere mener eller kommer frem til, vil liberalister kreve frihet for inntak av mat og drikke.

Forskere fra hele verden har definert et kosthold som ble publisert i en rapport i tidsskriftet The Lancet. I hovedtrekk er det nye kostholdet slik: Vi må halvere inntak av kjøtt og sukker, og doble konsumet av frukt, grønnsaker, belgfrukter og nøtter, ifølge Dagbladet.no.

Livsfarlig dop påvist i Tromsø

av Bjørn Magne Solvik | 15 januar 2019 kl. 14.42 | Ingen kommentarer

Dagens narkotikapolitikk gir stort rom til kriminelle aktører som går over lik for å tjene penger. Les artikkelen

Pressemelding fra Andøy kommune: Beklager matservering på julaften

av Bjørn Magne Solvik | 9 januar 2019 kl. 16.46 | Ingen kommentarer

Liberaleren er en av aktørene i samfunnsdebatten som har fulgt godt med det politiske ordskiftet siden begynnelsen av 90-tallet. Til tross for enorm skattefinansiert satsing på eldresomsorg, dukker det jevnlig opp eksempel politikerne og byråkrater bør skamme seg over. Les artikkelen

Neste side →