Sykefraværet økte

av Bjørn Magne Solvik | 23 mars 2017 kl. 11.22 | Ingen kommentarer

Det egenmeldte sykefraværet økte med 5,1 prosent, mens det legemeldte fraværet gikk opp med 1 prosent. Samlet ble det en økning på 1,6 prosent. Sykefraværet for menn gikk opp med 2 prosent, mens det for kvinner gikk opp med 1,3 prosent fra 3. til 4. kvartal 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Sykefravær er kostbart, men foreløpig er viljen til å endre ordningene liten.

Helseutgifter utgjorde vel 10 prosent av BNP

av Bjørn Magne Solvik | 13 mars 2017 kl. 10.52 | Ingen kommentarer

Foreløpige tall viser at Norges løpende helseutgifter var på 326 milliarder kroner i 2016, tilsvarende 10,5 prosent av BNP. Per innbygger utgjør dette i overkant av 62 000 kroner, om lag 2 000 kroner mer enn i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Økt forventet levealder

av Bjørn Magne Solvik | 9 mars 2017 kl. 12.57 | Ingen kommentarer

Fra 2015 til 2016 økte den forventede levealderen med 0,25 år for menn, og med 0,02 år for kvinner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Skal fryses ned

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2017 kl. 19.15 | Ingen kommentarer

Ole Martin Moen, godt kjent i det liberalistiske miljøet, skal fryses ned når han dør. Les artikkelen

Medisinsk cannabis kan gjøre hjernen mer aktiv

av Bjørn Magne Solvik | 3 mars 2017 kl. 13.12 | Ingen kommentarer

Pasienter løser oppgaver raskere og dropper smertestillende medisiner når de har begynt med medisinsk cannabis, ifølge Forskning.no.

Ønsker ny organisering av norske blodbanker

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2017 kl. 14.46 | Ingen kommentarer

Venstre-politikere på Stortinget har fremmet representantforslag om ny organisering av norske blondbaker. Begrunnelsen for forslagene er gode. Les artikkelen

Norsk helsevesen har lite fornøyde pasienter

av Bjørn Magne Solvik | 10 januar 2017 kl. 11.13 | Ingen kommentarer

Norge kommer svakt ut i en ny internasjonal studie av hvor fornøyd du som pasient er med viktige deler av helsevesenet, ifølge Forskning.no.

Debatt i Venstre om aktiv dødshjelp

av Bjørn Magne Solvik | 9 januar 2017 kl. 10.28 | Ingen kommentarer

Programkomiteen i Venstre ønsker «utredning av aktiv dødshjelp» i valgprogrammet for neste periode. Les artikkelen

Fire av fem aborter gjøres med piller

av Bjørn Magne Solvik | 5 januar 2017 kl. 12.22 | Ingen kommentarer

Over 80 prosent av alle planlagte aborter blir utført ved hjelp av medikamenter, ifølge Aftenposten.no.

Stabil sykefraværsprosent

av Bjørn Magne Solvik | 15 desember 2016 kl. 11.43 | Ingen kommentarer

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 6,3 prosent i 3. kvartal 2016, uendret fra kvartalet før. Sykefraværsprosenten har ligget på dette nivået de siste tre årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Spis det du liker!

av Bjørn Magne Solvik | 2 desember 2016 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Helsedirektoratet ønsker at befolkningen skal spise mindre kjøtt. For oss som mener mennesker er forskjellige, er det naturlig å oppfordre til kosthold som gir god livskvalitet.

Alt kan ikke hele tiden være sunt, slik staten definerer livet som sunt.

I dag har Helsedirektoratet presentert Utviklingen i norsk kosthold, en årlig statusrapport og presentasjon av kostholdet i Norge i året som gikk.

USA har det klart høyeste helseforbruket

av Bjørn Magne Solvik | 30 november 2016 kl. 15.05 | Ingen kommentarer

Justert for forskjeller i kjøpekraft brukte Norge mest per innbygger av alle de nordiske landene. Les artikkelen

Vil skattlegge helseforsikringer

av Bjørn Magne Solvik | 24 november 2016 kl. 14.07 | Ingen kommentarer

Tankesmien Agenda har publisert et notat på eget nettsted, et dokument som tar til ordet for skattlegging av private helseforsikringer. Les artikkelen

Legger ned røyketelefonen

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2016 kl. 17.24 | Ingen kommentarer

Nå er det snart slutt for røyketelefonen, tjenesten som hjelper mennesker til å slutte med tobakksprodukt. Les artikkelen

Ja til kutt i sykelønnen

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2016 kl. 13.37 | Ingen kommentarer

VG tar til ordet for å reformere sykelønnsordningen.

Nå starter jakten på tidstyver i kommune-Norge

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2016 kl. 17.02 | Ingen kommentarer

KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) laget en digital verktøykasse for tidstyvjakt i kommunene, ifølge Regjeringen.no.

Ingen av de store partiene vil privatisere eldreomsorgen

av Bjørn Magne Solvik | 11 november 2016 kl. 17.29 | Ingen kommentarer

Truls Wickholm, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tar dessverre feil, helt feil. Det er ingen av partiene på Stortinget som vil privatisere eldreomsorgen. Les artikkelen

Medisinsk cannabis i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 10 november 2016 kl. 16.53 | Ingen kommentarer

Både Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet mener det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av medisinsk cannabis, ifølge Nettavisen.

Kommunisme er verdens dårligste forretningsmodell

av Bjørn Magne Solvik | 3 november 2016 kl. 16.52 | Ingen kommentarer

Når de private sykehjemmene i Oslo kan vise til radikalt lavere sykefravær enn de kommunale, så kan ikke det tolkes som annet enn at de som jobber der også trives. Det skriver Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, på Dagbladet.no.

Fitness er vår nye religion

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.11 | Ingen kommentarer

Samfunnets fokus på helse og trening oppfyller alle kriterier for å være en religion, ifølge svenske forskere. Det melder nettstedet Forskning.no.

Fulle sykehus = korridorpasienter?

av Bjørn Magne Solvik | 24 oktober 2016 kl. 16.00 | Ingen kommentarer

Om lag 14 av 1 000 sykehusovernattinger foregikk på gangen i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Altså alt er ikke perfekt i regi av staten, selv med enorm forbruk av skattefinansierte penger. Hørt på maken!

Gode poeng om WHO

av Bjørn Magne Solvik | 20 oktober 2016 kl. 16.57 | Ingen kommentarer

Daisy Sælen Hafstad har et godt innlegg på trykk på nettstedet Gaysir.no. Les artikkelen

Reseptmedisiner på nett

av Bjørn Magne Solvik | 19 oktober 2016 kl. 13.52 | Ingen kommentarer

To år etter at Stortinget sa ja til nettsalg av reseptbelagte medisiner, åpner onsdag to av tre apotekkjeder for netthandel, ifølge Aftenposten.no.

Flere friskmeldes i siste liten

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.51 | Ingen kommentarer

Antall syke som friskmeldes like før rettighetene til sykepenger utløper har økt betydelig, ifølge Dagens Næringsliv.

Økte helseutgifter

av Bjørn Magne Solvik | 4 oktober 2016 kl. 11.22 | Ingen kommentarer

60 000 kroner per innbygger går til helse, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mye, faktisk det aller meste av pengene til helse i Norge, er skattefinansiert, altså betalt av skatter og avgifter.

Et enormt sykefravær i kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 30 september 2016 kl. 17.02 | 1 kommentar

Tallet for fravær i kommunene er så høyt, at problemet burde fått mye større oppmerksomhet. Les artikkelen

Økning i antall mottakere av helse- og omsorgstjenester

av Bjørn Magne Solvik | 20 september 2016 kl. 13.43 | Ingen kommentarer

I løpet av 2015 var det totalt 348 858 unike mottakere av helse- og omsorgs-tjenester, eller 6,6 prosent av hele befolkningen i Norge. I 2007 var det til sammenligning 306 919 mottakere av slike tjenester gjennom året, eller 6,5 prosent av hele den norske befolkningen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Færre sykemeldinger når ansatte har kontroll over egen arbeidsdag

av Bjørn Magne Solvik | 15 september 2016 kl. 10.36 | Ingen kommentarer

Ansatte må få mer kontroll over sin egen arbeidssituasjon hvis vi skal få ned sykefraværet, mener forsker, ifølge Forskning.no.

Sykefravær i Norge koster mye penger for bedrifter og skattebetalerne.

Alt tyder også på at sjenerøse ordninger gir høyt fravær.

Helsetjenester koster penger

av Bjørn Magne Solvik | 5 august 2016 kl. 18.16 | Ingen kommentarer

Jonas Gahr Støre kom med en lovnad på sommerleiren til AUF, et løfte som koster mye penger. Les artikkelen

Ingen forskning viser gevinst av tanntråd

av Bjørn Magne Solvik | 3 august 2016 kl. 13.19 | Ingen kommentarer

Myndighetene i USA har anbefalt bruk av tanntråd i ernæringsveiledninger siden 1979. Da myndighetene publiserte årets ernæringsveiledning var bruk av tanntråd fjernet som råd, uten noen videre forklaring, melder Forskning.no.

Forby dårlig form?

av Bjørn Magne Solvik | 29 juli 2016 kl. 12.12 | 1 kommentar

Forskere har funnet ut, ifølge Forskning.no, at dårlig form nesten er like farlig som røyking. Les artikkelen

Politikere og eldreomsorg

av Bjørn Magne Solvik | 27 juli 2016 kl. 10.05 | Ingen kommentarer

Liberalerens redaksjon mimrer med en gammel artikkel, skrevet av Bent Johan Mosfjell. Les artikkelen

Utfordringer, rett og slett utfordrende for skattebetalerne

av Bjørn Magne Solvik | 21 juli 2016 kl. 17.07 | Ingen kommentarer

I 2060 kan pleie- og omsorgstjenesten ha behov for nesten 100 000 flere årsverk enn dagens 133 000. Behovet blir enda større hvis gjennomsnittlig levealder øker mye, ifølge Statistisk sentralbyrå.

FrP bør snakke mer om aktiv dødshjelp

av Bjørn Magne Solvik | 14 juli 2016 kl. 17.24 | Ingen kommentarer

Skal FrP klare å skape flertall for aktiv dødshjelp, bør partiets tillitsmenn snakke mye og godt om saken. Les artikkelen

26 700 kroner per innbygger til spesialisthelsetjenesten

av Bjørn Magne Solvik | 23 juni 2016 kl. 12.31 | Ingen kommentarer

Det ble brukt 139 milliarder kroner på spesialisthelsetjenesten i 2015. Dette er 27 prosent mer enn for fem år siden, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ja skummelt mye penger! De fleste bidrar i finansieringen, men det er ikke alle som bruker ordningene i stor grad.

Lov om endring av juridisk kjønn trer i kraft 1. juli

av Bjørn Magne Solvik | 22 juni 2016 kl. 14.35 | 2 kommentarer

Stortinget vedtok 6. juni 2016 lov om endring av juridisk kjønn. Loven trer i kraft allerede 1. juli, ifølge Regjeringen.no.

Levealder = en politisk utfordring?

av Bjørn Magne Solvik | 21 juni 2016 kl. 14.55 | Ingen kommentarer

Med dagens velferdsstat kan økt levealder bli en økonomisk utfordring. Les artikkelen

Hva opptar i WHO i Syria? Jo, tobakk!

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2016 kl. 17.06 | Ingen kommentarer

Når man snakker om Syria, bør man ikke le så mye. Men det er vanskelig å la vær på en helt ordinær tirsdag i juni måned. Les artikkelen

Det kryr av Høie-kommentarer i sosiale medier

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.40 | Ingen kommentarer

Det er veldig mange som kommenterer helseministerens utspill om godteri ved butikk-kassene, på sosiale medier. Les artikkelen

Vil ha økte avgifter på brus

av Bjørn Magne Solvik | 13 juni 2016 kl. 17.10 | Ingen kommentarer

Kjendiskokken Jamie Oliver ønsker at politikerne skal bruke avgifter for å regulere befolkningens vaner i større grad enn i dag. Les artikkelen

Sjenerøse ordninger gir høyt sykefravær og mange på trygd

av Bjørn Magne Solvik | 27 mai 2016 kl. 13.41 | Ingen kommentarer

Norske tiltak for å få ned sykefravær og færre på trygd har liten effekt fordi vi ikke kutter i ytelsene, hevder trygdeforsker Astrid Grasdal.

Grasdal har fått en del medieoppslag om dette. Også Forskning.no har publisert en artikkel.

Nær 100 000 flere årsverk i helse- og sosialtjenestene etter 2000

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2016 kl. 14.37 | Ingen kommentarer

Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mye av sysselsettingen er skattefinansiert!

Vær stolt av rumpa du har!

av Bjørn Magne Solvik | 20 mai 2016 kl. 17.47 | Ingen kommentarer

Har det noe å si om man kjøper seg til en spretten rumpe? Det er spørsmål Guro Marie Iversen stiller i et innlegg på Aftenposten.no. Les artikkelen

Helsefare? Nei!

av Bjørn Magne Solvik | 18 mai 2016 kl. 10.41 | Ingen kommentarer

En bred gjennomgang av forskning på genmodifiserte vekster fant ingen beviser for at det er farlig å spise dem, ifølge Forskning.no.

Det er greit å minne om at hvert menneske og hver kropp er unik. Det finnes ikke en fasit for hvert enkelt menneske.

Tvang

av Bjørn Magne Solvik | 2 mai 2016 kl. 10.45 | 1 kommentar

Veldig interessant spørsmål fra Arbeiderpartiets Ruth Grung i Stortingets ordinære spørretime på onsdag. Les artikkelen

Ønsker mer konkurranse i eldreomsorgen

av Bjørn Magne Solvik | 27 april 2016 kl. 13.50 | Ingen kommentarer

Eldreomsorg var én av hovedsakene på helgens FrP-landsmøtet. Sentrale FrP-politikere ønsker betydelig mer bruk av konkurranseutsetting i eldreomsorgen. Les artikkelen

Ba statsråden komme seg hjem. Fikk jobb!

av Bjørn Magne Solvik | 25 april 2016 kl. 19.23 | Ingen kommentarer

Atle Simonsen (FrP) blir politisk rådgiver for helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Les artikkelen

Åpner for kutt i sykelønna

av Bjørn Magne Solvik | 7 april 2016 kl. 11.37 | Ingen kommentarer

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, åpner for kutt i sykelønnsordningen.

–Vi er nødt til å snu på krona, sier MDG-politikeren, ifølge Nettavisen.

Det er alltid befriende å høre politikere snakke om kutt i en altfor god ordning, en ordning som trolig gir kunstig høyt fravær.

Politikerne har for mye penger

av Bjørn Magne Solvik | 17 mars 2016 kl. 16.54 | Ingen kommentarer

Oslo kommune må bruke nesten 50 millioner mer på omsorg dersom kommunen skal ta over driften av de kommersielt drevne sykehjemmene, melder Aftenposten.

Dersom det politiske flertallet bruker nesten 50 millioner kroner ekstra, betyr det sløsing med skattefinansierte penger. Ikke rart dagens regime ønsket eiendomsskatt i Oslo.

Politikerne leker med dine penger!

Historisk lave aborttall

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.40 | 2 kommentarer

Debatten om abort dabber aldri ut! Les artikkelen

Neste side →