Regjeringen vil utrede forsøk med heroinassistert behandling

av Bjørn Magne Solvik | 10 august 2018 kl. 13.33 | Ingen kommentarer

For liberalister er det noen argument mot skattefinansiert heroinassistert behandling, men mye tyder på at det er flere fordeler enn ulemper med behandlingen. Les artikkelen

Nei til abort i Argentina

av Bjørn Magne Solvik | 9 august 2018 kl. 13.12 | Ingen kommentarer

Etter mange timer debatt blant politikere i Argentina, er det klart at Argentina beholder én av verdens strengeste abortlover.

Forbud mot abort betyr illegale inngrep med de ulempene dette medfører.

Én av Liberalerens lesere la igjen følgende kommentar på en artikkel i sommer: «Er man mot abort, er man mot kvinner».

Bedriftene taper 36 milliarder på korttidsfravær

av Bjørn Magne Solvik | 6 august 2018 kl. 11.12 | Ingen kommentarer

I alt tapte privat næringsliv 44.000 årsverk på korttidsfravær i fjor, og for mange er det korttidsfraværet på noen få dager som fører til de største problemene. Les artikkelen

Ber nettbrukere støtte kampen for trygg abort

av Bjørn Magne Solvik | 18 juli 2018 kl. 17.14 | 1 kommentar

Amnesty har igangsatt en nettkampanje for å legalisere abort i Argentina. Les artikkelen

Sexavhengig?

av Bjørn Magne Solvik | 12 juli 2018 kl. 17.53 | 2 kommentarer

Mye blir for tiden definert som sykdom eller avhengighet, med de ulempene dette fører med seg. Les artikkelen

Innvandrerne sto for én av seks årsverk innen omsorg

av Bjørn Magne Solvik | 6 juli 2018 kl. 18.24 | Ingen kommentarer

Innvandrere sto for over 17 prosent av de 142 000 avtalte årsverkene i de kommunale omsorgstjenestene i 2017. Åtte år tidligere var tilsvarende andel 11 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nesten 10 000 pasienter benytter seg av fritt behandlingsvalg

av Bjørn Magne Solvik | 20 juni 2018 kl. 16.41 | Ingen kommentarer

Ved utgangen av årets fire første måneder hadde nesten 10 000 pasienter kommet raskere til helsehjelp eller fått velge seg til den institusjonen som de mener har det beste tilbudet, ifølge Regjeringen.no.

I Norge har vi fritt sykehusvalg, men slik har det ikke alltid vært. At pasienter kan velge sykehus basert på kompetanse, fasiliteter og kapasitet, burde aldri vært en politisk kamp. Slik skal det være, også når tjenestene er skattefinansiert.

Svak nedgang i sykefraværet

av Bjørn Magne Solvik | 13 juni 2018 kl. 15.11 | 1 kommentar

Sykefraværet i 1. kvartal 2018 var på 6,4 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Det er en svak nedgang sammenlignet med 4. kvartal 2017 da sykefraværet var på 6,5 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Sykefraværet er for høyt i Norge, og det koster fryktelig mye penger.

Hvorfor har kvinner mye høyere sykefravær enn menn?

av Bjørn Magne Solvik | 6 juni 2018 kl. 14.12 | Ingen kommentarer

Mødre med tenåringsbarn opplever oftere enn fedre dårlig helse, stress på jobb og bekymringer på hjemmebane, konkluderer forskerne, ifølge Forskning.no.

Sykelønnsordningen bør ikke være hellig

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2018 kl. 18.02 | Ingen kommentarer

Sykefraværet i Norge koster 42,6 milliarder kroner i offentlige utgifter, ifølge Virke. Les artikkelen

Pasienter på medisinsk cannabis får skarpere hjerner og dropper medisiner

av Bjørn Magne Solvik | 28 mai 2018 kl. 14.25 | Ingen kommentarer

Etter tre måneder på medisinsk cannabis fungerer pasienters hjerner bedre. Det forteller amerikanske forskere på bakgrunn av en liten, men interessant studie, ifølge Forskning.no.

Økt avgift på solkrem med lav faktor?

av Bjørn Magne Solvik | 25 mai 2018 kl. 16.55 | 1 kommentar

Formynderen Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, fremmer igjen tanker som på sikt betyr redusert frihet. Les artikkelen

Er høringer på Stortinget interessante arrangement for politikere?

av Bjørn Magne Solvik | 23 mai 2018 kl. 14.26 | Ingen kommentarer

Det er ingen fasitsvar på spørsmålet i overskriften. Eller mange stortingsrepresentanter vil nok svare ja på spørsmålet, men lite tyder på at høringer endrer mange standpunkt på Stortinget. Les artikkelen

Helsevesenet produserer sykdommer

av Bjørn Magne Solvik | 18 mai 2018 kl. 19.05 | 1 kommentar

Alle de skattefinansierte pengene i helsevesenet har medført at sykdommer har blitt produsert. Les artikkelen

Håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler

av Bjørn Magne Solvik | 16 mai 2018 kl. 16.22 | Ingen kommentarer

SV-representanter ønsker at Stortinget skal be regjeringen sikre at alvorlig psykisk syke ikke blir plassert på enerom eller sikkerhetscelle på grunn av uro, voldelig utagering, selvskading, selvmordsfare eller selvmordsforsøk mens de er i kriminalomsorgens varetekt.

Det er Petter Eide, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen som har fremmet representantforslaget, ifølge Stortinget.no.

Over halvparten av oss blir over 80 år, og stadig sprekere

av Bjørn Magne Solvik | 14 mai 2018 kl. 15.26 | Ingen kommentarer

Økt levealder kan gi flere år med relativt god helse. I dag vurderer seks av ti 80-åringer sin egen helse som god eller svært god, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Luftambulansetjenesten

av Bjørn Magne Solvik | 8 mai 2018 kl. 12.54 | Ingen kommentarer

Flere av stortingsrepresentantene har spørsmål om luftambulansetjenesten, i Stortingets spørretime på onsdag.

Regionrådene i Finnmark, Øst-Finnmark regionråd og Vest-Finnmark regionråd, vil at helseministeren skal pålegge Helse Nord å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av situasjonen.

Ordfører snakker med stortingsrepresentanter

av Bjørn Magne Solvik | 2 mai 2018 kl. 17.04 | Ingen kommentarer

En lokalpolitiker eller en ordfører i dialog eller diskusjon med FrP-politikerne Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud. Les artikkelen

Etterlyser eldreministeren

av Bjørn Magne Solvik | 18 april 2018 kl. 18.42 | 1 kommentar

Posten som eldre- og folkehelseminister kunne Norge klart seg uten. Det er ulogisk at en regjering som vil effektivisere offentlig sektor utnevner en eldre- og folkehelseminister. Les artikkelen

Gjør noe med sykelønnsordningen!

av Bjørn Magne Solvik | 9 april 2018 kl. 17.19 | Ingen kommentarer

Norge har verdens høyeste sykefravær, noe Faktisk.no bekrefter. Les artikkelen

Den politiske kampen mot tobakksprodukt fortsetter

av Bjørn Magne Solvik | 5 april 2018 kl. 13.43 | Ingen kommentarer

Reguleringer avler reguleringer, og en del politikere får aldri nok når det gjelder å regulere livene til innbyggerne. Les artikkelen

Kutt kravet om helsetest for personer over 75 år?

av Bjørn Magne Solvik | 26 mars 2018 kl. 13.06 | Ingen kommentarer

Tre av stortingsrepresentantene til Senterpartiet har fremmet et representantforslag der de ønsker at Stortinget skal be regjeringen vurdere behovet for obligatorisk helseattest for bilførere over 75 år. Les artikkelen

Betalte for mye penger

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2018 kl. 15.12 | Ingen kommentarer

Finnmarkssykehuset skulle ha betalt en tysk entreprenør 3,6 millioner kroner, men endte opp med å betale over 40 millioner. Dette ifølge NRK.

Etter at Finnmarkssykehuset ble klar over at millioner av kroner var på avveie, har de bedt entreprenøren om å tilbakebetale pengene, uten at det har skjedd.

Flere kommuner bruker velferdsteknologi

av Bjørn Magne Solvik | 15 mars 2018 kl. 15.17 | Ingen kommentarer

Over halvparten av de norske kommunene bruker velferdsteknologi, ifølge Forskning.no.

Velferdsteknologi er samlebetegnelsen for teknologi som skal hjelpe folk i hverdagen.

65 000 kroner per innbygger til helse

av Bjørn Magne Solvik | 14 mars 2018 kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017. Dette er godt over 2 000 kroner mer enn i 2016. De foreløpige anslagene viser at de totale løpende helseutgiftene utgjorde 342 milliarder i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Menn nærmere kvinners levealder

av Bjørn Magne Solvik | 13 mars 2018 kl. 15.15 | Ingen kommentarer

Forventet levealder var i fjor 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Når ensomhet blir et politisk spørsmål

av Bjørn Magne Solvik | 8 mars 2018 kl. 15.33 | 1 kommentar

Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om at ensomhet skal inn i lov om folkehelse. Les artikkelen

Vil statsråden utrede 18-årsgrense for kjøp av energidrikk?

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2018 kl. 14.43 | Ingen kommentarer

Kjersti Toppe, én av formynderne på Stortinget og representant for Senterpartiet, har i et skriftlig spørsmål til eldre- og folkehelseministeren spurt om aldersgrense for salg og kjøp av energidrikk. Les artikkelen

Færre aborter i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 2 mars 2018 kl. 17.05 | Ingen kommentarer

Siden 1979 har kvinner i Norge selv bestemt om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de 12 første ukene. Les artikkelen

Interessant spørsmål fra Kjersti Toppe

av Bjørn Magne Solvik | 27 februar 2018 kl. 16.34 | Ingen kommentarer

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, stiller helseministeren Bent Høie et interessant skriftlig spørsmål. Les artikkelen

Få vil satse mer på helse enn liberalister

av Bjørn Magne Solvik | 23 februar 2018 kl. 15.56 | Ingen kommentarer

Det er trolig få andre som vil satse så mye på helse som liberalister, men den store forskjellen er at tilhengere av den liberalistiske ideologien vil privatisere helseordningene. Les artikkelen

Færre bør få skattefinansierte fedmeoperasjoner

av Bjørn Magne Solvik | 22 februar 2018 kl. 15.31 | Ingen kommentarer

Frihet innebærer et stort ansvar. Å putte altfor mye i egen kropp kan gi negative ringvirkninger, noe mange overvektige personer opplever. Les artikkelen

Skoleprogram mot barnefedme hadde ingen effekt

av Bjørn Magne Solvik | 19 februar 2018 kl. 15.16 | Ingen kommentarer

I Norge er mange politikere opptatte av fysisk aktivitet i skolen og skattefinansierte skolemat. Les artikkelen

Merking av klær

av Bjørn Magne Solvik | 9 februar 2018 kl. 15.35 | Ingen kommentarer

Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet, er bekymret for hvordan kleskjedene merker størrelsene. I et spørsmål til eldre- og folkehelseministeren i den ordinære spørretimen, vil Klinge ha svar på om statsråden vil ta initiativ til et møte med bransjen for å drøfte merking, ifølge Stortinget.no.

Grenser for politikk, vær så snill; grenser for politikk!

Politikere vil bekjempe ensomhet

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2018 kl. 15.24 | Ingen kommentarer

Grenser for politikk! Vær så snill, sett grenser for politikk! Les artikkelen

Helse

av Bjørn Magne Solvik | 24 januar 2018 kl. 13.57 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har satt av plass på nettstedet til tall og grafer om helse, levevaner og bruk av helsetjenester.

I motsetning til alle andre mener liberalister at helse er et privat ansvar med friheten dette skal gi.

Endrer departementsstrukturen

av Bjørn Magne Solvik | 17 januar 2018 kl. 16.51 | Ingen kommentarer

Regjeringen endrer strukturen på departementene, men endringen medfører ingen effektivisering av regjeringsapparatet; tvert imot.

Vi har blant annet fått ny eldre- og folkehelseminister i Helse- og omsorgsdepartementet, en statsrådpost Norge kunne klart seg fint uten.

Munnhelse inn i egenandelsordningen?

av Bjørn Magne Solvik | 15 januar 2018 kl. 18.46 | Ingen kommentarer

Spørsmål fra SVs Nicholas Wilkinson til helse- og omsorgsministeren i Stortingets spørretime på onsdag: – Vil statsråden ta munnhelse inn i egenandelsordningen?

Wilkinson mener forskjellene øker i Norge, og vil løse det med flere skattefinansierte ordninger.

En av ti driftskroner går til kjøp av tjenester fra private

av Bjørn Magne Solvik | 11 januar 2018 kl. 15.05 | Ingen kommentarer

Offentlige helseforetak kjøpte helsetjenester fra private institusjoner for 14,5 milliarder kroner i 2016. Innslaget av private institusjoner er størst innenfor rusbehandling, ifølge Regjeringen.no.

Pris og kvalitet bør gjelde for kjøp av institusjonsplasser

av Bjørn Magne Solvik | 10 januar 2018 kl. 18.32 | Ingen kommentarer

SV-representanter har fremmet et representantforslag på Stortinget der politikerne skal velsigne ufornuftig bruk av skattefinansierte penger. Les artikkelen

Festrøyking er farlig. Eller det meste er farlig

av Bjørn Magne Solvik | 5 januar 2018 kl. 16.28 | Ingen kommentarer

Befolkningen blir advart mot det aller meste. Samfunnet har etter hvert blitt gjennomregulert; både for å finansiere en gigantisk offentlig sektor, men også for å regulere forbruk. Les artikkelen

Fortsatt stabilt sykefravær

av Bjørn Magne Solvik | 19 desember 2017 kl. 12.39 | Ingen kommentarer

Sykefraværet i Norge er stabilt, veldig stabilt, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller ikke krav til hårvask eller hårvaskservant

av Bjørn Magne Solvik | 12 desember 2017 kl. 16.54 | Ingen kommentarer

Det er ikke aktuelt å innføre påbud om å vaske frisørkunders hår eller å stille krav om at salongene må ha hårvaskeservant. Hensynet til smittevern og hygiene gir ikke grunnlag for å påby hårvask eller hårvaskservant, ifølge Regjeringen.no.

Vil gjeninnføre forbudet mot reptilarter i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 7 desember 2017 kl. 16.48 | Ingen kommentarer

Det var store medieoppslag i august da 19 arter av slanger, øgler og skilpadder, ble unndratt fra krav om tillatelse til innførsel etter forskrift om fremmede organismer. Les artikkelen

Spis det du liker!

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2017 kl. 19.41 | Ingen kommentarer

Helsedirektoratet har presentert uviklingen i norsk kosthold, en årlig statusrapport og presentasjon av kostholdet i Norge.

Menneskene er forskjellige, og kroppene er kompliserte og avanserte. Det som er sunt for deg, trenger ikke være sunt for meg. Spis det du liker, helt uavhengig av de statlige rådene.

Alt med måte, uten at måte kan defineres, er et godt råd.

En vellykket kampanje fra Pensjonistforbundet

av Bjørn Magne Solvik | 30 november 2017 kl. 20.28 | Ingen kommentarer

Saken er liten, men den viser at sterke pressgrupper, og pensjonister er en sterk gruppe, kan påvirke Stortinget. Les artikkelen

Vil utrede spørsmålet om aktiv dødshjelp

av Bjørn Magne Solvik | 29 november 2017 kl. 19.21 | Ingen kommentarer

Landsmøtet i Grønn Ungdom ønsker utredning om aktiv dødshjelp. Les artikkelen

150 000 har ikke fått nok mat

av Bjørn Magne Solvik | 28 november 2017 kl. 13.02 | Ingen kommentarer

Det er unge mennesker uten fast inntekt som er mest utsatt for å bli rammet av alvorlig matmangel, sier forsker Silje Elisabeth Skuland, ifølge P4.

Politikerne gjør det ikke enklere for personer med dårlig økonomi ettersom forbruk er skattlagt gjennom avgifter.

Vedtak om reservasjonsrett på Legelisten.no

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2017 kl. 19.49 | Ingen kommentarer

Datatilsynet. har fattet vedtak om at helsepersonell skal kunne reservere seg fra å bli vurdert på Legelisten.no.

Helsepersonell må ofte foreta upopulære avgjørelser, som å ikke skrive ut smertestillende medisiner eller antibiotika, ikke gi sykemelding eller ikke gi henvisning til unødvendige tester. Dersom helsepersonell tar helsefaglige riktige, men upopulære avgjørelser, kan de oppleve å bli straffet for dette ved at noen legger igjen negative vurderinger på Legelisten.no. Mange av legene som har tatt kontakt med Datatilsynet synes at dette er svært ubehagelig og utfordrer deres faglige integritet.

Regjeringens endringsforslag skaper debatt

av Bjørn Magne Solvik | 20 november 2017 kl. 13.05 | Ingen kommentarer

Det blir spørsmål om tannhelsetjenesten i Stortingets ordinære spørretime på onsdag. Les artikkelen

Neste side →