Vil vite hvorfor regjeringen ikke følger opp stortingsvedtak

av Bjørn Magne Solvik | 22 oktober 2018 kl. 14.46 | Ingen kommentarer

Vedtaket i Stortinget om fysisk aktivitet i skolen er et dårlig vedtak, et vedtak som trolig gjør skolen dårligere. Les artikkelen

Farligere å være dårlig trent enn å røyke

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.29 | Ingen kommentarer

Hvis formynderne skal bruke samme malen mot utrente personer som har blitt brukt mot bruk av tobakk, er det synd i personer som bruker lite tid på fysisk aktivitet.

Det er farligere å være dårlig trent enn å røyke. Det viser en fersk amerikansk studie, ifølge P4.

Økning i uføreandelen

av Bjørn Magne Solvik | 19 oktober 2018 kl. 13.16 | Ingen kommentarer

I 2017 ble det 6 400 flere uføre. Antallet nærmer seg nå 340 000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen. Uføreandelen blant innvandrere er lavere enn i befolkningen ellers, blant annet fordi de er yngre, melder Statistisk sentralbyrå.

Alderspensjonister

av Bjørn Magne Solvik | 17 oktober 2018 kl. 14.57 | Ingen kommentarer

869 954 bosatte alderspensjonister i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Regjeringen vil ta stikkprøver over hele landet

av Bjørn Magne Solvik | 15 oktober 2018 kl. 15.45 | 1 kommentar

En oversikt på VG Nett viser at en del kommuner har sterk økning i antall psykisk utviklingshemmede, økning som gir mer penger i kommunekasser.

Skattefinansierte tilskudd både til private og det offentlige, stimulerer til miksing og triksing. VG.no melder at regjeringen vil ta stikkprøver over hele landet.

Vurderer forbud mot solarium i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 24 september 2018 kl. 15.58 | 1 kommentar

Et av målene til arbeidsgruppen er å utrede et forbud mot bruken av solarium i Norge. Les artikkelen

Vil tillate e-sigaretter

av Bjørn Magne Solvik | 21 september 2018 kl. 15.40 | Ingen kommentarer

Silje Hjemdal (FrP) har sendt inn et skriftlig spørsmål til Åse Michaelsen (FrP), eldre- og folkehelseministeren. Les artikkelen

Staten ønsker at du skal trimme mer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.38 | Ingen kommentarer

Folkehelseinstituttet vil at befolkningen skal være mer fysisk aktiv, noe som vil komme fram i den nye handlingsplanen som instituttet jobber med. Les artikkelen

Kan du spise sukker med god samvittighet?

av Bjørn Magne Solvik | 12 september 2018 kl. 10.25 | Ingen kommentarer

Ofte er debatter om sukker diskusjoner der utgangspunktet er dårlig, noe eksperter bekrefter på NRK.no. Les artikkelen

Svak nedgang i sykefraværet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.23 | Ingen kommentarer

Sykefraværet i 2. kvartal 2018 var på 6,2 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mener sykelønnsordningen bør bli valgkampsak

av Bjørn Magne Solvik | 10 september 2018 kl. 14.49 | Ingen kommentarer

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, mener partiet må ta debatten om sykelønnsordningen innen neste stortingsvalg, og at endringer i sykelønnen bør bli en valgsak. Les artikkelen

Slik kan Norge spare milliarder på å redusere sykefravær i omsorgsyrker

av Bjørn Magne Solvik | 6 september 2018 kl. 13.03 | Ingen kommentarer

Fraværet kan bli lavere dersom vi unngår underbemanning og bruker færre deltidsansatte, ifølge ny studie, ifølge Forskning.no.

Nordby Lunde med spørsmål til finansminister Siv Jensen

av Bjørn Magne Solvik | 5 september 2018 kl. 15.01 | Ingen kommentarer

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, har sendt et interessant skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP). Les artikkelen

Forskere krangler om hvor mye salt som er sunt

av Bjørn Magne Solvik | 3 september 2018 kl. 10.33 | Ingen kommentarer

Helsemyndighetene råder oss til å spise mye mindre salt, men forskerne er slett ikke enige om hvor lurt det er, ifølge Forskning.no.

Bør babyer få kartlagt hele genomet sitt?

av Bjørn Magne Solvik | 27 august 2018 kl. 12.20 | Ingen kommentarer

Nå er det både mulig og billig. Og det kan avsløre sykdommer, ifølge Forskning.no.

En spennende debatt om abort i AUF

av Bjørn Magne Solvik | 23 august 2018 kl. 13.19 | Ingen kommentarer

På AUF-landsmøtet i oktober skal delegatene gjennomføre en spennende debatt om abort, en debatt som trolig ender med at AUF går inn for utvidet grense til 18 uker. Les artikkelen

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2017

av Bjørn Magne Solvik | 22 august 2018 kl. 12.41 | Ingen kommentarer

I perioden 2007-2017 har dermed antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester økt med om lag 18 prosent, ifølge Statistisk setralbyrå.

Regjeringen vil utrede forsøk med heroinassistert behandling

av Bjørn Magne Solvik | 10 august 2018 kl. 13.33 | Ingen kommentarer

For liberalister er det noen argument mot skattefinansiert heroinassistert behandling, men mye tyder på at det er flere fordeler enn ulemper med behandlingen. Les artikkelen

Nei til abort i Argentina

av Bjørn Magne Solvik | 9 august 2018 kl. 13.12 | Ingen kommentarer

Etter mange timer debatt blant politikere i Argentina, er det klart at Argentina beholder én av verdens strengeste abortlover.

Forbud mot abort betyr illegale inngrep med de ulempene dette medfører.

Én av Liberalerens lesere la igjen følgende kommentar på en artikkel i sommer: «Er man mot abort, er man mot kvinner».

Bedriftene taper 36 milliarder på korttidsfravær

av Bjørn Magne Solvik | 6 august 2018 kl. 11.12 | Ingen kommentarer

I alt tapte privat næringsliv 44.000 årsverk på korttidsfravær i fjor, og for mange er det korttidsfraværet på noen få dager som fører til de største problemene. Les artikkelen

Ber nettbrukere støtte kampen for trygg abort

av Bjørn Magne Solvik | 18 juli 2018 kl. 17.14 | 1 kommentar

Amnesty har igangsatt en nettkampanje for å legalisere abort i Argentina. Les artikkelen

Sexavhengig?

av Bjørn Magne Solvik | 12 juli 2018 kl. 17.53 | 2 kommentarer

Mye blir for tiden definert som sykdom eller avhengighet, med de ulempene dette fører med seg. Les artikkelen

Innvandrerne sto for én av seks årsverk innen omsorg

av Bjørn Magne Solvik | 6 juli 2018 kl. 18.24 | Ingen kommentarer

Innvandrere sto for over 17 prosent av de 142 000 avtalte årsverkene i de kommunale omsorgstjenestene i 2017. Åtte år tidligere var tilsvarende andel 11 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nesten 10 000 pasienter benytter seg av fritt behandlingsvalg

av Bjørn Magne Solvik | 20 juni 2018 kl. 16.41 | Ingen kommentarer

Ved utgangen av årets fire første måneder hadde nesten 10 000 pasienter kommet raskere til helsehjelp eller fått velge seg til den institusjonen som de mener har det beste tilbudet, ifølge Regjeringen.no.

I Norge har vi fritt sykehusvalg, men slik har det ikke alltid vært. At pasienter kan velge sykehus basert på kompetanse, fasiliteter og kapasitet, burde aldri vært en politisk kamp. Slik skal det være, også når tjenestene er skattefinansiert.

Svak nedgang i sykefraværet

av Bjørn Magne Solvik | 13 juni 2018 kl. 15.11 | 1 kommentar

Sykefraværet i 1. kvartal 2018 var på 6,4 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Det er en svak nedgang sammenlignet med 4. kvartal 2017 da sykefraværet var på 6,5 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Sykefraværet er for høyt i Norge, og det koster fryktelig mye penger.

Hvorfor har kvinner mye høyere sykefravær enn menn?

av Bjørn Magne Solvik | 6 juni 2018 kl. 14.12 | Ingen kommentarer

Mødre med tenåringsbarn opplever oftere enn fedre dårlig helse, stress på jobb og bekymringer på hjemmebane, konkluderer forskerne, ifølge Forskning.no.

Sykelønnsordningen bør ikke være hellig

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2018 kl. 18.02 | Ingen kommentarer

Sykefraværet i Norge koster 42,6 milliarder kroner i offentlige utgifter, ifølge Virke. Les artikkelen

Pasienter på medisinsk cannabis får skarpere hjerner og dropper medisiner

av Bjørn Magne Solvik | 28 mai 2018 kl. 14.25 | Ingen kommentarer

Etter tre måneder på medisinsk cannabis fungerer pasienters hjerner bedre. Det forteller amerikanske forskere på bakgrunn av en liten, men interessant studie, ifølge Forskning.no.

Økt avgift på solkrem med lav faktor?

av Bjørn Magne Solvik | 25 mai 2018 kl. 16.55 | 1 kommentar

Formynderen Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, fremmer igjen tanker som på sikt betyr redusert frihet. Les artikkelen

Er høringer på Stortinget interessante arrangement for politikere?

av Bjørn Magne Solvik | 23 mai 2018 kl. 14.26 | Ingen kommentarer

Det er ingen fasitsvar på spørsmålet i overskriften. Eller mange stortingsrepresentanter vil nok svare ja på spørsmålet, men lite tyder på at høringer endrer mange standpunkt på Stortinget. Les artikkelen

Helsevesenet produserer sykdommer

av Bjørn Magne Solvik | 18 mai 2018 kl. 19.05 | 1 kommentar

Alle de skattefinansierte pengene i helsevesenet har medført at sykdommer har blitt produsert. Les artikkelen

Håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler

av Bjørn Magne Solvik | 16 mai 2018 kl. 16.22 | Ingen kommentarer

SV-representanter ønsker at Stortinget skal be regjeringen sikre at alvorlig psykisk syke ikke blir plassert på enerom eller sikkerhetscelle på grunn av uro, voldelig utagering, selvskading, selvmordsfare eller selvmordsforsøk mens de er i kriminalomsorgens varetekt.

Det er Petter Eide, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen som har fremmet representantforslaget, ifølge Stortinget.no.

Over halvparten av oss blir over 80 år, og stadig sprekere

av Bjørn Magne Solvik | 14 mai 2018 kl. 15.26 | Ingen kommentarer

Økt levealder kan gi flere år med relativt god helse. I dag vurderer seks av ti 80-åringer sin egen helse som god eller svært god, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Luftambulansetjenesten

av Bjørn Magne Solvik | 8 mai 2018 kl. 12.54 | Ingen kommentarer

Flere av stortingsrepresentantene har spørsmål om luftambulansetjenesten, i Stortingets spørretime på onsdag.

Regionrådene i Finnmark, Øst-Finnmark regionråd og Vest-Finnmark regionråd, vil at helseministeren skal pålegge Helse Nord å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av situasjonen.

Ordfører snakker med stortingsrepresentanter

av Bjørn Magne Solvik | 2 mai 2018 kl. 17.04 | Ingen kommentarer

En lokalpolitiker eller en ordfører i dialog eller diskusjon med FrP-politikerne Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud. Les artikkelen

Etterlyser eldreministeren

av Bjørn Magne Solvik | 18 april 2018 kl. 18.42 | 1 kommentar

Posten som eldre- og folkehelseminister kunne Norge klart seg uten. Det er ulogisk at en regjering som vil effektivisere offentlig sektor utnevner en eldre- og folkehelseminister. Les artikkelen

Gjør noe med sykelønnsordningen!

av Bjørn Magne Solvik | 9 april 2018 kl. 17.19 | Ingen kommentarer

Norge har verdens høyeste sykefravær, noe Faktisk.no bekrefter. Les artikkelen

Den politiske kampen mot tobakksprodukt fortsetter

av Bjørn Magne Solvik | 5 april 2018 kl. 13.43 | Ingen kommentarer

Reguleringer avler reguleringer, og en del politikere får aldri nok når det gjelder å regulere livene til innbyggerne. Les artikkelen

Kutt kravet om helsetest for personer over 75 år?

av Bjørn Magne Solvik | 26 mars 2018 kl. 13.06 | Ingen kommentarer

Tre av stortingsrepresentantene til Senterpartiet har fremmet et representantforslag der de ønsker at Stortinget skal be regjeringen vurdere behovet for obligatorisk helseattest for bilførere over 75 år. Les artikkelen

Betalte for mye penger

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2018 kl. 15.12 | Ingen kommentarer

Finnmarkssykehuset skulle ha betalt en tysk entreprenør 3,6 millioner kroner, men endte opp med å betale over 40 millioner. Dette ifølge NRK.

Etter at Finnmarkssykehuset ble klar over at millioner av kroner var på avveie, har de bedt entreprenøren om å tilbakebetale pengene, uten at det har skjedd.

Flere kommuner bruker velferdsteknologi

av Bjørn Magne Solvik | 15 mars 2018 kl. 15.17 | Ingen kommentarer

Over halvparten av de norske kommunene bruker velferdsteknologi, ifølge Forskning.no.

Velferdsteknologi er samlebetegnelsen for teknologi som skal hjelpe folk i hverdagen.

65 000 kroner per innbygger til helse

av Bjørn Magne Solvik | 14 mars 2018 kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017. Dette er godt over 2 000 kroner mer enn i 2016. De foreløpige anslagene viser at de totale løpende helseutgiftene utgjorde 342 milliarder i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Menn nærmere kvinners levealder

av Bjørn Magne Solvik | 13 mars 2018 kl. 15.15 | Ingen kommentarer

Forventet levealder var i fjor 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Når ensomhet blir et politisk spørsmål

av Bjørn Magne Solvik | 8 mars 2018 kl. 15.33 | 1 kommentar

Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om at ensomhet skal inn i lov om folkehelse. Les artikkelen

Vil statsråden utrede 18-årsgrense for kjøp av energidrikk?

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2018 kl. 14.43 | Ingen kommentarer

Kjersti Toppe, én av formynderne på Stortinget og representant for Senterpartiet, har i et skriftlig spørsmål til eldre- og folkehelseministeren spurt om aldersgrense for salg og kjøp av energidrikk. Les artikkelen

Færre aborter i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 2 mars 2018 kl. 17.05 | Ingen kommentarer

Siden 1979 har kvinner i Norge selv bestemt om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de 12 første ukene. Les artikkelen

Interessant spørsmål fra Kjersti Toppe

av Bjørn Magne Solvik | 27 februar 2018 kl. 16.34 | Ingen kommentarer

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, stiller helseministeren Bent Høie et interessant skriftlig spørsmål. Les artikkelen

Få vil satse mer på helse enn liberalister

av Bjørn Magne Solvik | 23 februar 2018 kl. 15.56 | Ingen kommentarer

Det er trolig få andre som vil satse så mye på helse som liberalister, men den store forskjellen er at tilhengere av den liberalistiske ideologien vil privatisere helseordningene. Les artikkelen

Færre bør få skattefinansierte fedmeoperasjoner

av Bjørn Magne Solvik | 22 februar 2018 kl. 15.31 | Ingen kommentarer

Frihet innebærer et stort ansvar. Å putte altfor mye i egen kropp kan gi negative ringvirkninger, noe mange overvektige personer opplever. Les artikkelen

Skoleprogram mot barnefedme hadde ingen effekt

av Bjørn Magne Solvik | 19 februar 2018 kl. 15.16 | Ingen kommentarer

I Norge er mange politikere opptatte av fysisk aktivitet i skolen og skattefinansierte skolemat. Les artikkelen

Neste side →