Vedtak om reservasjonsrett på Legelisten.no

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2017 kl. 19.49 | Ingen kommentarer

Datatilsynet. har fattet vedtak om at helsepersonell skal kunne reservere seg fra å bli vurdert på Legelisten.no.

Helsepersonell må ofte foreta upopulære avgjørelser, som å ikke skrive ut smertestillende medisiner eller antibiotika, ikke gi sykemelding eller ikke gi henvisning til unødvendige tester. Dersom helsepersonell tar helsefaglige riktige, men upopulære avgjørelser, kan de oppleve å bli straffet for dette ved at noen legger igjen negative vurderinger på Legelisten.no. Mange av legene som har tatt kontakt med Datatilsynet synes at dette er svært ubehagelig og utfordrer deres faglige integritet.

Regjeringens endringsforslag skaper debatt

av Bjørn Magne Solvik | 20 november 2017 kl. 13.05 | Ingen kommentarer

Det blir spørsmål om tannhelsetjenesten i Stortingets ordinære spørretime på onsdag. Les artikkelen

85 prosent av helseutgiftene er skattefinansierte

av Bjørn Magne Solvik | 10 november 2017 kl. 11.18 | 1 kommentar

Det er mulig å organisere og finansiere helsevesenet på en annen og mer rettferdig måte, samtidig som politikerne vedtar ordninger som ivaretar personer som ikke kan ta ansvar for egen helse. Les artikkelen

Mange solarier bryter regelverket

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2017 kl. 12.07 | Ingen kommentarer

Strålevernet varsler om brudd på aldersgrenseregelverk og manglende informasjon hos flere solarier, ifølge NRK.

18-årsgrensen er ulogisk. Ungdom under myndighetsalderen kan ha sex og få barn, men får ikke lov å ta solarium.

Foreslår at Vinmonopolet overtar taxfreesalget

av Bjørn Magne Solvik | 26 oktober 2017 kl. 11.56 | Ingen kommentarer

Det har lenge vært debatt om taxfreesalget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter. Les artikkelen

Fiske etter velgere

av Bjørn Magne Solvik | 11 oktober 2017 kl. 11.40 | 2 kommentarer

Representanter fra Senterpartiet har nok en gang fremmet et representantforslag om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten. Les artikkelen

Hva blir det neste, Dent?

av Bjørn Magne Solvik | 4 oktober 2017 kl. 12.34 | Ingen kommentarer

Hvis snusbruk irriterer pasienter, kan mye annet også være irriterende; for eksempel pastillene Dent. Les artikkelen

40 prosent med pensjonister i 2030

av Bjørn Magne Solvik | 19 september 2017 kl. 18.21 | Ingen kommentarer

Arne O. Holm, redaktør i High North News, mener Nord-Norge er avhengig av innvandrere. På Radionordkapp.no ligger et foredrag Holm holdt tidligere i dag.

Holm er en av dem som har holdt foredrag på kyst- og havnekonferansen som Kystverket Troms og Finnmark arrangerer i Honningsvåg.

Når alt er farlig……

av Bjørn Magne Solvik | 14 september 2017 kl. 14.16 | Ingen kommentarer

Lange økter i kontor- eller TV-stolen er ikke bra for deg, ifølge enda en studie, melder Forskning.no.

Skal politikerne ta de politiske grepene fra de andre politikkområdene på alvor, kommer det vel regulering mot å sitte stille lenge.

På området tobakk, for å bruke ett eksempel, har reguleringer avlet reguleringer.

Fysisk aktivitet ikke så beskyttende som antatt

av Bjørn Magne Solvik | 31 august 2017 kl. 13.01 | Ingen kommentarer

Staten oppfordrer til fysisk aktivitet, men fysisk aktivitet løser ikke alle problemene.

Mye fysisk aktivitet midt i livet ser likevel ikke ut til å hindre demens og Alzheimer, ifølge Forskning.no.

Innbyggerne i store kommuner venter lengst på omsorgstjenester

av Bjørn Magne Solvik | 30 august 2017 kl. 13.22 | Ingen kommentarer

Innbyggerne i store kommuner må vente klart lenger på omsorgstjenester enn dem bosatt i små. Ventetiden er særlig lang for plass på institusjon, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Denne undersøkelsen viser at det beste argumentet for kommunesammenslåinger, er effektivisering. Altså bruk av mindre skattefinansierte penger. Tjenestene blir ikke nødvendigvis bedre på alle områdene.

Veldig få politikere vil privatisere helsetjenesten

av Bjørn Magne Solvik | 29 august 2017 kl. 21.16 | Ingen kommentarer

I overskriften på en e-post fra Arbeiderpartiet, slår Arbeiderpartiet fast at partiet tar opp kampen mot økt privatisering av helsetjenesten. Les artikkelen

Sikrer lik praksis ved abort

av Bjørn Magne Solvik | 25 august 2017 kl. 14.42 | Ingen kommentarer

–Vi skal ikke ha det slik at kvinner som søker abort, og som ofte er i en vanskelig situasjon, blir møtt på forskjellige måter. Vi må sikre kvinners rettssikkerhet og sørge for at alle får lik behandling, uavhengig av hvilken nemnd som behandler søknaden. Vi åpner derfor for en reduksjon i antall nemnder ved en endring i abortforskriften, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, ifølge Regjeringen.no.

Kommunale hjemmehjelper tjener mest

av Bjørn Magne Solvik | 8 august 2017 kl. 17.13 | Ingen kommentarer

Kommunale hjemmehjelpere tjener i snitt 78 000 kroner mer i året enn de som jobber i privat sektor, ifølge P4.

God eldreomsorg er viktigere enn skattekutt?

av Bjørn Magne Solvik | 4 august 2017 kl. 21.20 | Ingen kommentarer

Det er ingen ting som tyder på at litt høyere skattenivå enn dagens høye skattenivå gir bedre skattefinansiert velferd. Les artikkelen

Healere vil redde Marthe Sundby

av Bjørn Magne Solvik | 3 august 2017 kl. 16.42 | Ingen kommentarer

–Jeg har fått henvendelser fra healere, fra religiøse og andre som vil helbrede meg på dødsleiet. Det er respektløst, sier Marthe Sundby, VG.no.

Trolig kort tid igjen å leve, men er fortsatt realist. Det er befriende å lese uttalelsene til Marthe Sundby, selv om det er trist at hun er dødssyk.

Eldre har det best i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 1 august 2017 kl. 11.58 | Ingen kommentarer

Med gode velferdsordninger og store ressurser var det forventet at vi skulle havne helt øverst, forteller forsker John Rowe ved Columbia University som har ledet prosjektet, ifølge Forskning.no.

Var forbudt…..

av Bjørn Magne Solvik | 19 juli 2017 kl. 17.49 | Ingen kommentarer

Tidligere var for eksempel Red Bull forbudt i Norge. Slik er det heldigvis ikke lengre. Dinside.no har en artikkel om mytene om energidrikk.

Skattefinansiert tannlege gir ikke borgere bedre økonomi

av Bjørn Magne Solvik | 18 juli 2017 kl. 15.52 | Ingen kommentarer

Det er igjen debatt om skattefinansiert tannhelse, en debatt som kommer opp med ujevne mellomrom. Les artikkelen

Sosialhjelp

av Bjørn Magne Solvik | 6 juli 2017 kl. 15.01 | Ingen kommentarer

Det ble utbetalt 6,2 milliarder kroner i sosialhjelp i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå

Dagens nivå på skatter og avgifter er én av årsakene til sosialhjelputbetalinger. Personer med lave inntekter sliter økonomisk når de i tillegg til egne regninger må betale for velferdsstaten.

Skattefinansiert tannlege? Nei takk, sier partileder Arnt Rune Flekstad

av Bjørn Magne Solvik | 28 juni 2017 kl. 19.47 | Ingen kommentarer

Det er befriende å se politikere som ikke lover skattefinansierte tjenester eller økte skattefinansierte satsinger, i valgkampen. Les artikkelen

Kommunene kan spare milliarder av kroner

av Bjørn Magne Solvik | 15 juni 2017 kl. 15.39 | Ingen kommentarer

Virke mener kommunene kan spare mye penger på å la flere private aktører levere hjemmetjenester. Les artikkelen

Abortfest

av Bjørn Magne Solvik | 8 juni 2017 kl. 14.37 | Ingen kommentarer

Selv om det er organisasjoner på venstresiden av norsk politikk som regnes som tilsluttede organisasjoner, kan liberale personer og organisasjoner delta på Abortfest i Oslo 13. juni. Les artikkelen

Personvernspørsmål er viktig for Venstre

av Bjørn Magne Solvik | 30 mai 2017 kl. 13.45 | Ingen kommentarer

Det har mai måned vært store oppslag i medier om at utenlandske IT-arbeidere fikk tilgang til sensitive pasientdata i Helse Sør-Øst. Les artikkelen

Hurra for kutt i skolefruktordningen

av Bjørn Magne Solvik | 26 mai 2017 kl. 17.44 | Ingen kommentarer

Det blir vanskelig å kutte i skattefinansierte ordninger dersom regjeringen eler et politisk flertall ikke kan kutte i skolefruktordningen uten massiv kritikk. Les artikkelen

Hjelp pasienten med å velge behandlingssted

av Bjørn Magne Solvik | 22 mai 2017 kl. 19.51 | Ingen kommentarer

Pasienten kan velge mellom alle offentlige og flere private behandlingssted. På Helsedirektoratet.no er det mer informasjon om valgmulighetene.

Hvordan går det med regjeringens prøveprosjekt?

av Bjørn Magne Solvik | 2 mai 2017 kl. 13.35 | Ingen kommentarer

Veldig få kommuner søkte om deltakelse i forsøkene med statlig finansierte omsorgstjenester .
Nå har Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sendt inn et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren:

–Kan statsråden redegjøre for status for prøveprosjektet så langt. Det skriver Kjerkol i spørsmålet til ordinær spørretime på Stortinget på onsdag.

Statlig finansiering av eldreomsorgen er FrPs hjertesak og har vært det i mange år.

Brukte påskeferien til å hjelpe andre

av Bjørn Magne Solvik | 18 april 2017 kl. 11.23 | Ingen kommentarer

Røde Kors er ett av mange eksempel på at det er mulig med velferd utenfor de tradisjonelle skattefinansierte budsjettene. Les artikkelen

Sykefraværet er en av de største utfordringene for kommunene

av Bjørn Magne Solvik | 11 april 2017 kl. 13.49 | Ingen kommentarer

Bente Larssen, leder av rådmannsutvalget, mener arbeidet med å få ned sykefraværet er blant det viktigste, ifølge Kommunal Rapport.

Skal Larssen og andre rådmenn få ned sykefraværet i kommunesektoren, må kommunene få drahjelp av Stortinget. Noe bør bli gjort med sykelønnsordningen!

Lettvint om heroin

av Bjørn Magne Solvik | 4 april 2017 kl. 12.58 | Ingen kommentarer

Det er viktig å sette kostnadene ved heroinassistert behandling opp mot alternativ ressursbruk. Det skriver Helge Waal, professor emeritus og overlege, UiO, Christian Ohldieck, overlege, Haukeland Universitetssykehus og Thomas Clausen, professor, UiO, på Dagbladet.no.

Les også: Mange år med jobb har gitt resultat for Nikolai Astrup

Illiberale Venstre i spørsmålet om aktiv dødshjelp

av Bjørn Magne Solvik | 3 april 2017 kl. 12.04 | Ingen kommentarer

Trine Skei Grande, partileder i Venstre, holdt et foredrag for landsmøtet om å være liberal i landsmøtetalen. Les artikkelen

Sykefraværet økte

av Bjørn Magne Solvik | 23 mars 2017 kl. 11.22 | Ingen kommentarer

Det egenmeldte sykefraværet økte med 5,1 prosent, mens det legemeldte fraværet gikk opp med 1 prosent. Samlet ble det en økning på 1,6 prosent. Sykefraværet for menn gikk opp med 2 prosent, mens det for kvinner gikk opp med 1,3 prosent fra 3. til 4. kvartal 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Sykefravær er kostbart, men foreløpig er viljen til å endre ordningene liten.

Helseutgifter utgjorde vel 10 prosent av BNP

av Bjørn Magne Solvik | 13 mars 2017 kl. 10.52 | Ingen kommentarer

Foreløpige tall viser at Norges løpende helseutgifter var på 326 milliarder kroner i 2016, tilsvarende 10,5 prosent av BNP. Per innbygger utgjør dette i overkant av 62 000 kroner, om lag 2 000 kroner mer enn i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Økt forventet levealder

av Bjørn Magne Solvik | 9 mars 2017 kl. 12.57 | Ingen kommentarer

Fra 2015 til 2016 økte den forventede levealderen med 0,25 år for menn, og med 0,02 år for kvinner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Skal fryses ned

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2017 kl. 19.15 | Ingen kommentarer

Ole Martin Moen, godt kjent i det liberalistiske miljøet, skal fryses ned når han dør. Les artikkelen

Medisinsk cannabis kan gjøre hjernen mer aktiv

av Bjørn Magne Solvik | 3 mars 2017 kl. 13.12 | Ingen kommentarer

Pasienter løser oppgaver raskere og dropper smertestillende medisiner når de har begynt med medisinsk cannabis, ifølge Forskning.no.

Ønsker ny organisering av norske blodbanker

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2017 kl. 14.46 | Ingen kommentarer

Venstre-politikere på Stortinget har fremmet representantforslag om ny organisering av norske blondbaker. Begrunnelsen for forslagene er gode. Les artikkelen

Norsk helsevesen har lite fornøyde pasienter

av Bjørn Magne Solvik | 10 januar 2017 kl. 11.13 | Ingen kommentarer

Norge kommer svakt ut i en ny internasjonal studie av hvor fornøyd du som pasient er med viktige deler av helsevesenet, ifølge Forskning.no.

Debatt i Venstre om aktiv dødshjelp

av Bjørn Magne Solvik | 9 januar 2017 kl. 10.28 | Ingen kommentarer

Programkomiteen i Venstre ønsker «utredning av aktiv dødshjelp» i valgprogrammet for neste periode. Les artikkelen

Fire av fem aborter gjøres med piller

av Bjørn Magne Solvik | 5 januar 2017 kl. 12.22 | Ingen kommentarer

Over 80 prosent av alle planlagte aborter blir utført ved hjelp av medikamenter, ifølge Aftenposten.no.

Stabil sykefraværsprosent

av Bjørn Magne Solvik | 15 desember 2016 kl. 11.43 | Ingen kommentarer

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 6,3 prosent i 3. kvartal 2016, uendret fra kvartalet før. Sykefraværsprosenten har ligget på dette nivået de siste tre årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Spis det du liker!

av Bjørn Magne Solvik | 2 desember 2016 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Helsedirektoratet ønsker at befolkningen skal spise mindre kjøtt. For oss som mener mennesker er forskjellige, er det naturlig å oppfordre til kosthold som gir god livskvalitet.

Alt kan ikke hele tiden være sunt, slik staten definerer livet som sunt.

I dag har Helsedirektoratet presentert Utviklingen i norsk kosthold, en årlig statusrapport og presentasjon av kostholdet i Norge i året som gikk.

USA har det klart høyeste helseforbruket

av Bjørn Magne Solvik | 30 november 2016 kl. 15.05 | Ingen kommentarer

Justert for forskjeller i kjøpekraft brukte Norge mest per innbygger av alle de nordiske landene. Les artikkelen

Vil skattlegge helseforsikringer

av Bjørn Magne Solvik | 24 november 2016 kl. 14.07 | Ingen kommentarer

Tankesmien Agenda har publisert et notat på eget nettsted, et dokument som tar til ordet for skattlegging av private helseforsikringer. Les artikkelen

Legger ned røyketelefonen

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2016 kl. 17.24 | Ingen kommentarer

Nå er det snart slutt for røyketelefonen, tjenesten som hjelper mennesker til å slutte med tobakksprodukt. Les artikkelen

Ja til kutt i sykelønnen

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2016 kl. 13.37 | Ingen kommentarer

VG tar til ordet for å reformere sykelønnsordningen.

Nå starter jakten på tidstyver i kommune-Norge

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2016 kl. 17.02 | Ingen kommentarer

KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) laget en digital verktøykasse for tidstyvjakt i kommunene, ifølge Regjeringen.no.

Ingen av de store partiene vil privatisere eldreomsorgen

av Bjørn Magne Solvik | 11 november 2016 kl. 17.29 | Ingen kommentarer

Truls Wickholm, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tar dessverre feil, helt feil. Det er ingen av partiene på Stortinget som vil privatisere eldreomsorgen. Les artikkelen

Medisinsk cannabis i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 10 november 2016 kl. 16.53 | Ingen kommentarer

Både Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet mener det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av medisinsk cannabis, ifølge Nettavisen.

Kommunisme er verdens dårligste forretningsmodell

av Bjørn Magne Solvik | 3 november 2016 kl. 16.52 | Ingen kommentarer

Når de private sykehjemmene i Oslo kan vise til radikalt lavere sykefravær enn de kommunale, så kan ikke det tolkes som annet enn at de som jobber der også trives. Det skriver Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, på Dagbladet.no.

Neste side →