Etterlyser eldreministeren

av Bjørn Magne Solvik | 18 april 2018 kl. 18.42 | Ingen kommentarer

Posten som eldre- og folkehelseminister kunne Norge klart seg uten. Det er ulogisk at en regjering som vil effektivisere offentlig sektor utnevner en eldre- og folkehelseminister. Les artikkelen

Gjør noe med sykelønnsordningen!

av Bjørn Magne Solvik | 9 april 2018 kl. 17.19 | Ingen kommentarer

Norge har verdens høyeste sykefravær, noe Faktisk.no bekrefter. Les artikkelen

Den politiske kampen mot tobakksprodukt fortsetter

av Bjørn Magne Solvik | 5 april 2018 kl. 13.43 | Ingen kommentarer

Reguleringer avler reguleringer, og en del politikere får aldri nok når det gjelder å regulere livene til innbyggerne. Les artikkelen

Kutt kravet om helsetest for personer over 75 år?

av Bjørn Magne Solvik | 26 mars 2018 kl. 13.06 | Ingen kommentarer

Tre av stortingsrepresentantene til Senterpartiet har fremmet et representantforslag der de ønsker at Stortinget skal be regjeringen vurdere behovet for obligatorisk helseattest for bilførere over 75 år. Les artikkelen

Betalte for mye penger

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2018 kl. 15.12 | Ingen kommentarer

Finnmarkssykehuset skulle ha betalt en tysk entreprenør 3,6 millioner kroner, men endte opp med å betale over 40 millioner. Dette ifølge NRK.

Etter at Finnmarkssykehuset ble klar over at millioner av kroner var på avveie, har de bedt entreprenøren om å tilbakebetale pengene, uten at det har skjedd.

Flere kommuner bruker velferdsteknologi

av Bjørn Magne Solvik | 15 mars 2018 kl. 15.17 | Ingen kommentarer

Over halvparten av de norske kommunene bruker velferdsteknologi, ifølge Forskning.no.

Velferdsteknologi er samlebetegnelsen for teknologi som skal hjelpe folk i hverdagen.

65 000 kroner per innbygger til helse

av Bjørn Magne Solvik | 14 mars 2018 kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017. Dette er godt over 2 000 kroner mer enn i 2016. De foreløpige anslagene viser at de totale løpende helseutgiftene utgjorde 342 milliarder i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Menn nærmere kvinners levealder

av Bjørn Magne Solvik | 13 mars 2018 kl. 15.15 | Ingen kommentarer

Forventet levealder var i fjor 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Når ensomhet blir et politisk spørsmål

av Bjørn Magne Solvik | 8 mars 2018 kl. 15.33 | 1 kommentar

Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om at ensomhet skal inn i lov om folkehelse. Les artikkelen

Vil statsråden utrede 18-årsgrense for kjøp av energidrikk?

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2018 kl. 14.43 | Ingen kommentarer

Kjersti Toppe, én av formynderne på Stortinget og representant for Senterpartiet, har i et skriftlig spørsmål til eldre- og folkehelseministeren spurt om aldersgrense for salg og kjøp av energidrikk. Les artikkelen

Færre aborter i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 2 mars 2018 kl. 17.05 | Ingen kommentarer

Siden 1979 har kvinner i Norge selv bestemt om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de 12 første ukene. Les artikkelen

Interessant spørsmål fra Kjersti Toppe

av Bjørn Magne Solvik | 27 februar 2018 kl. 16.34 | Ingen kommentarer

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, stiller helseministeren Bent Høie et interessant skriftlig spørsmål. Les artikkelen

Få vil satse mer på helse enn liberalister

av Bjørn Magne Solvik | 23 februar 2018 kl. 15.56 | Ingen kommentarer

Det er trolig få andre som vil satse så mye på helse som liberalister, men den store forskjellen er at tilhengere av den liberalistiske ideologien vil privatisere helseordningene. Les artikkelen

Færre bør få skattefinansierte fedmeoperasjoner

av Bjørn Magne Solvik | 22 februar 2018 kl. 15.31 | Ingen kommentarer

Frihet innebærer et stort ansvar. Å putte altfor mye i egen kropp kan gi negative ringvirkninger, noe mange overvektige personer opplever. Les artikkelen

Skoleprogram mot barnefedme hadde ingen effekt

av Bjørn Magne Solvik | 19 februar 2018 kl. 15.16 | Ingen kommentarer

I Norge er mange politikere opptatte av fysisk aktivitet i skolen og skattefinansierte skolemat. Les artikkelen

Merking av klær

av Bjørn Magne Solvik | 9 februar 2018 kl. 15.35 | Ingen kommentarer

Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet, er bekymret for hvordan kleskjedene merker størrelsene. I et spørsmål til eldre- og folkehelseministeren i den ordinære spørretimen, vil Klinge ha svar på om statsråden vil ta initiativ til et møte med bransjen for å drøfte merking, ifølge Stortinget.no.

Grenser for politikk, vær så snill; grenser for politikk!

Politikere vil bekjempe ensomhet

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2018 kl. 15.24 | Ingen kommentarer

Grenser for politikk! Vær så snill, sett grenser for politikk! Les artikkelen

Helse

av Bjørn Magne Solvik | 24 januar 2018 kl. 13.57 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har satt av plass på nettstedet til tall og grafer om helse, levevaner og bruk av helsetjenester.

I motsetning til alle andre mener liberalister at helse er et privat ansvar med friheten dette skal gi.

Endrer departementsstrukturen

av Bjørn Magne Solvik | 17 januar 2018 kl. 16.51 | Ingen kommentarer

Regjeringen endrer strukturen på departementene, men endringen medfører ingen effektivisering av regjeringsapparatet; tvert imot.

Vi har blant annet fått ny eldre- og folkehelseminister i Helse- og omsorgsdepartementet, en statsrådpost Norge kunne klart seg fint uten.

Munnhelse inn i egenandelsordningen?

av Bjørn Magne Solvik | 15 januar 2018 kl. 18.46 | Ingen kommentarer

Spørsmål fra SVs Nicholas Wilkinson til helse- og omsorgsministeren i Stortingets spørretime på onsdag: – Vil statsråden ta munnhelse inn i egenandelsordningen?

Wilkinson mener forskjellene øker i Norge, og vil løse det med flere skattefinansierte ordninger.

En av ti driftskroner går til kjøp av tjenester fra private

av Bjørn Magne Solvik | 11 januar 2018 kl. 15.05 | Ingen kommentarer

Offentlige helseforetak kjøpte helsetjenester fra private institusjoner for 14,5 milliarder kroner i 2016. Innslaget av private institusjoner er størst innenfor rusbehandling, ifølge Regjeringen.no.

Pris og kvalitet bør gjelde for kjøp av institusjonsplasser

av Bjørn Magne Solvik | 10 januar 2018 kl. 18.32 | Ingen kommentarer

SV-representanter har fremmet et representantforslag på Stortinget der politikerne skal velsigne ufornuftig bruk av skattefinansierte penger. Les artikkelen

Festrøyking er farlig. Eller det meste er farlig

av Bjørn Magne Solvik | 5 januar 2018 kl. 16.28 | Ingen kommentarer

Befolkningen blir advart mot det aller meste. Samfunnet har etter hvert blitt gjennomregulert; både for å finansiere en gigantisk offentlig sektor, men også for å regulere forbruk. Les artikkelen

Fortsatt stabilt sykefravær

av Bjørn Magne Solvik | 19 desember 2017 kl. 12.39 | Ingen kommentarer

Sykefraværet i Norge er stabilt, veldig stabilt, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller ikke krav til hårvask eller hårvaskservant

av Bjørn Magne Solvik | 12 desember 2017 kl. 16.54 | Ingen kommentarer

Det er ikke aktuelt å innføre påbud om å vaske frisørkunders hår eller å stille krav om at salongene må ha hårvaskeservant. Hensynet til smittevern og hygiene gir ikke grunnlag for å påby hårvask eller hårvaskservant, ifølge Regjeringen.no.

Vil gjeninnføre forbudet mot reptilarter i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 7 desember 2017 kl. 16.48 | Ingen kommentarer

Det var store medieoppslag i august da 19 arter av slanger, øgler og skilpadder, ble unndratt fra krav om tillatelse til innførsel etter forskrift om fremmede organismer. Les artikkelen

Spis det du liker!

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2017 kl. 19.41 | Ingen kommentarer

Helsedirektoratet har presentert uviklingen i norsk kosthold, en årlig statusrapport og presentasjon av kostholdet i Norge.

Menneskene er forskjellige, og kroppene er kompliserte og avanserte. Det som er sunt for deg, trenger ikke være sunt for meg. Spis det du liker, helt uavhengig av de statlige rådene.

Alt med måte, uten at måte kan defineres, er et godt råd.

En vellykket kampanje fra Pensjonistforbundet

av Bjørn Magne Solvik | 30 november 2017 kl. 20.28 | Ingen kommentarer

Saken er liten, men den viser at sterke pressgrupper, og pensjonister er en sterk gruppe, kan påvirke Stortinget. Les artikkelen

Vil utrede spørsmålet om aktiv dødshjelp

av Bjørn Magne Solvik | 29 november 2017 kl. 19.21 | Ingen kommentarer

Landsmøtet i Grønn Ungdom ønsker utredning om aktiv dødshjelp. Les artikkelen

150 000 har ikke fått nok mat

av Bjørn Magne Solvik | 28 november 2017 kl. 13.02 | Ingen kommentarer

Det er unge mennesker uten fast inntekt som er mest utsatt for å bli rammet av alvorlig matmangel, sier forsker Silje Elisabeth Skuland, ifølge P4.

Politikerne gjør det ikke enklere for personer med dårlig økonomi ettersom forbruk er skattlagt gjennom avgifter.

Vedtak om reservasjonsrett på Legelisten.no

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2017 kl. 19.49 | Ingen kommentarer

Datatilsynet. har fattet vedtak om at helsepersonell skal kunne reservere seg fra å bli vurdert på Legelisten.no.

Helsepersonell må ofte foreta upopulære avgjørelser, som å ikke skrive ut smertestillende medisiner eller antibiotika, ikke gi sykemelding eller ikke gi henvisning til unødvendige tester. Dersom helsepersonell tar helsefaglige riktige, men upopulære avgjørelser, kan de oppleve å bli straffet for dette ved at noen legger igjen negative vurderinger på Legelisten.no. Mange av legene som har tatt kontakt med Datatilsynet synes at dette er svært ubehagelig og utfordrer deres faglige integritet.

Regjeringens endringsforslag skaper debatt

av Bjørn Magne Solvik | 20 november 2017 kl. 13.05 | Ingen kommentarer

Det blir spørsmål om tannhelsetjenesten i Stortingets ordinære spørretime på onsdag. Les artikkelen

85 prosent av helseutgiftene er skattefinansierte

av Bjørn Magne Solvik | 10 november 2017 kl. 11.18 | 1 kommentar

Det er mulig å organisere og finansiere helsevesenet på en annen og mer rettferdig måte, samtidig som politikerne vedtar ordninger som ivaretar personer som ikke kan ta ansvar for egen helse. Les artikkelen

Mange solarier bryter regelverket

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2017 kl. 12.07 | Ingen kommentarer

Strålevernet varsler om brudd på aldersgrenseregelverk og manglende informasjon hos flere solarier, ifølge NRK.

18-årsgrensen er ulogisk. Ungdom under myndighetsalderen kan ha sex og få barn, men får ikke lov å ta solarium.

Foreslår at Vinmonopolet overtar taxfreesalget

av Bjørn Magne Solvik | 26 oktober 2017 kl. 11.56 | Ingen kommentarer

Det har lenge vært debatt om taxfreesalget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter. Les artikkelen

Fiske etter velgere

av Bjørn Magne Solvik | 11 oktober 2017 kl. 11.40 | 2 kommentarer

Representanter fra Senterpartiet har nok en gang fremmet et representantforslag om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten. Les artikkelen

Hva blir det neste, Dent?

av Bjørn Magne Solvik | 4 oktober 2017 kl. 12.34 | Ingen kommentarer

Hvis snusbruk irriterer pasienter, kan mye annet også være irriterende; for eksempel pastillene Dent. Les artikkelen

40 prosent med pensjonister i 2030

av Bjørn Magne Solvik | 19 september 2017 kl. 18.21 | Ingen kommentarer

Arne O. Holm, redaktør i High North News, mener Nord-Norge er avhengig av innvandrere. På Radionordkapp.no ligger et foredrag Holm holdt tidligere i dag.

Holm er en av dem som har holdt foredrag på kyst- og havnekonferansen som Kystverket Troms og Finnmark arrangerer i Honningsvåg.

Når alt er farlig……

av Bjørn Magne Solvik | 14 september 2017 kl. 14.16 | Ingen kommentarer

Lange økter i kontor- eller TV-stolen er ikke bra for deg, ifølge enda en studie, melder Forskning.no.

Skal politikerne ta de politiske grepene fra de andre politikkområdene på alvor, kommer det vel regulering mot å sitte stille lenge.

På området tobakk, for å bruke ett eksempel, har reguleringer avlet reguleringer.

Fysisk aktivitet ikke så beskyttende som antatt

av Bjørn Magne Solvik | 31 august 2017 kl. 13.01 | Ingen kommentarer

Staten oppfordrer til fysisk aktivitet, men fysisk aktivitet løser ikke alle problemene.

Mye fysisk aktivitet midt i livet ser likevel ikke ut til å hindre demens og Alzheimer, ifølge Forskning.no.

Innbyggerne i store kommuner venter lengst på omsorgstjenester

av Bjørn Magne Solvik | 30 august 2017 kl. 13.22 | Ingen kommentarer

Innbyggerne i store kommuner må vente klart lenger på omsorgstjenester enn dem bosatt i små. Ventetiden er særlig lang for plass på institusjon, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Denne undersøkelsen viser at det beste argumentet for kommunesammenslåinger, er effektivisering. Altså bruk av mindre skattefinansierte penger. Tjenestene blir ikke nødvendigvis bedre på alle områdene.

Veldig få politikere vil privatisere helsetjenesten

av Bjørn Magne Solvik | 29 august 2017 kl. 21.16 | Ingen kommentarer

I overskriften på en e-post fra Arbeiderpartiet, slår Arbeiderpartiet fast at partiet tar opp kampen mot økt privatisering av helsetjenesten. Les artikkelen

Sikrer lik praksis ved abort

av Bjørn Magne Solvik | 25 august 2017 kl. 14.42 | Ingen kommentarer

–Vi skal ikke ha det slik at kvinner som søker abort, og som ofte er i en vanskelig situasjon, blir møtt på forskjellige måter. Vi må sikre kvinners rettssikkerhet og sørge for at alle får lik behandling, uavhengig av hvilken nemnd som behandler søknaden. Vi åpner derfor for en reduksjon i antall nemnder ved en endring i abortforskriften, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, ifølge Regjeringen.no.

Kommunale hjemmehjelper tjener mest

av Bjørn Magne Solvik | 8 august 2017 kl. 17.13 | Ingen kommentarer

Kommunale hjemmehjelpere tjener i snitt 78 000 kroner mer i året enn de som jobber i privat sektor, ifølge P4.

God eldreomsorg er viktigere enn skattekutt?

av Bjørn Magne Solvik | 4 august 2017 kl. 21.20 | Ingen kommentarer

Det er ingen ting som tyder på at litt høyere skattenivå enn dagens høye skattenivå gir bedre skattefinansiert velferd. Les artikkelen

Healere vil redde Marthe Sundby

av Bjørn Magne Solvik | 3 august 2017 kl. 16.42 | Ingen kommentarer

–Jeg har fått henvendelser fra healere, fra religiøse og andre som vil helbrede meg på dødsleiet. Det er respektløst, sier Marthe Sundby, VG.no.

Trolig kort tid igjen å leve, men er fortsatt realist. Det er befriende å lese uttalelsene til Marthe Sundby, selv om det er trist at hun er dødssyk.

Eldre har det best i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 1 august 2017 kl. 11.58 | Ingen kommentarer

Med gode velferdsordninger og store ressurser var det forventet at vi skulle havne helt øverst, forteller forsker John Rowe ved Columbia University som har ledet prosjektet, ifølge Forskning.no.

Var forbudt…..

av Bjørn Magne Solvik | 19 juli 2017 kl. 17.49 | Ingen kommentarer

Tidligere var for eksempel Red Bull forbudt i Norge. Slik er det heldigvis ikke lengre. Dinside.no har en artikkel om mytene om energidrikk.

Skattefinansiert tannlege gir ikke borgere bedre økonomi

av Bjørn Magne Solvik | 18 juli 2017 kl. 15.52 | Ingen kommentarer

Det er igjen debatt om skattefinansiert tannhelse, en debatt som kommer opp med ujevne mellomrom. Les artikkelen

Sosialhjelp

av Bjørn Magne Solvik | 6 juli 2017 kl. 15.01 | Ingen kommentarer

Det ble utbetalt 6,2 milliarder kroner i sosialhjelp i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå

Dagens nivå på skatter og avgifter er én av årsakene til sosialhjelputbetalinger. Personer med lave inntekter sliter økonomisk når de i tillegg til egne regninger må betale for velferdsstaten.

Neste side →