Tre av fire enslige mindreårige flyktninger i arbeid eller utdanning

av Bjørn Magne Solvik | 21 januar 2019 kl. 11.52 | Ingen kommentarer

Blant flyktninger i alderen 18–29 år som har kommet til Norge som mindreårige uten medfølgende foreldre, var tre av fire i arbeid eller utdanning i 2017. Dette var en klart lavere andel enn i den jevnaldrende i befolkningen totalt, der andelen var 85 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Innvandrere tar jobber nordmenn hadde før

av Bjørn Magne Solvik | 17 januar 2019 kl. 12.52 | Ingen kommentarer

Etter å ha kartlagt 1,1 millioner mennesker født i Norge, er ikke forskerne i tvil om at innvandrere har overtatt de jobbene nordmenn i lavere sosiale lag hadde før, ifølge Forskning.no.

Overskriften på denne saken i enkelte aviser gjør ikke nordmenns holdninger til innvandrere bedre.

Diskusjon mellom Gahr Støre og Bjørnstad på Twitter.com

av Bjørn Magne Solvik | 16 januar 2019 kl. 12.51 | Ingen kommentarer

Det er bra at stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP) svarer Jonas Gahr Støre når han likestiller to svært ulike parti. Les artikkelen

Mindre skepsis til innvandrere i nærmiljøet

av Bjørn Magne Solvik | 17 desember 2018 kl. 17.12 | Ingen kommentarer

Få synes det er ubehagelig å få en innvandrer som hjemmehjelp eller ny nabo, og stadig færre er skeptisk til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter. Samtidig er det stadig flere som har kontakt med innvandrere på ulike arenaer. Les artikkelen

Mindre skepsis til innvandrere i nærmiljøet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.12 | Ingen kommentarer

Få synes det er ubehagelig å få en innvandrer som hjemmehjelp eller ny nabo, og stadig færre er skeptisk til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter. Samtidig er det stadig flere som har kontakt med innvandrere på ulike arenaer. Les artikkelen

Innvandring

av Bjørn Magne Solvik | 20 november 2018 kl. 15.55 | Ingen kommentarer

Det er ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå 746 661 innvandrere i Norge.

Dette er 2018-tall.

Halvparten i arbeid etter sju år

av Bjørn Magne Solvik | 19 november 2018 kl. 16.09 | Ingen kommentarer

Etter sju års botid er halvparten av overføringsflyktningene i arbeid, men ikke alle jobber fulltid, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Halvparten i arbeid etter sju år

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.09 | Ingen kommentarer

Etter sju års botid er halvparten av overføringsflyktningene i arbeid, men ikke alle jobber fulltid, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Innvandrerledigheten fortsetter å synke

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2018 kl. 15.12 | Ingen kommentarer

Fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 gikk den registrerte ledigheten blant innvandrere ned med 0,5 prosentpoeng. For befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,2 prosentpoeng, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Innvandrere fra Somalia bor trangest

av Bjørn Magne Solvik | 12 november 2018 kl. 16.32 | Ingen kommentarer

Innvandrerhusholdninger er mer trangbodde enn øvrige husholdninger, og de fra Somalia topper listen, Statistisk sentralbyrå.

Innvandrere fra Somalia bor trangest

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.32 | Ingen kommentarer

Innvandrerhusholdninger er mer trangbodde enn øvrige husholdninger, og de fra Somalia topper listen, Statistisk sentralbyrå.

Flere flyktninger blir gjenforent med familie

av Bjørn Magne Solvik | 25 oktober 2018 kl. 14.17 | Ingen kommentarer

Antall flyktninger til Norge i 2017 ble halvert fra året før, men det var 15 prosent flere familiegjenforeninger med flyktninger, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nær halvparten av deltakerne fra Syria

av Bjørn Magne Solvik | 24 oktober 2018 kl. 14.57 | Ingen kommentarer

I løpet av 2017 deltok 28 800 personer i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. 45 prosent av deltakerne var fra Syria, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nær halvparten av deltakerne fra Syria

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.57 | Ingen kommentarer

I løpet av 2017 deltok 28 800 personer i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. 45 prosent av deltakerne var fra Syria, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hva skjer med de enslige, unge afghanerne som får avslag på asyl i Norge?

av Bjørn Magne Solvik | 10 oktober 2018 kl. 14.33 | Ingen kommentarer

Etter et endelig avslag på asyl, får mange unge afghanere hjelp av nordmenn til å reise til andre steder i Europa. Aller helst reiser de til Frankrike, ifølge Forskning.no.

Innvandrere bor ikke bare i byene

av Bjørn Magne Solvik | 1 oktober 2018 kl. 13.10 | Ingen kommentarer

Bygdene, og særlig bygdebyene, blir stadig mer populære blant innvandrere fra ikke-vestlige land, ifølge Forskning.no.

Innvandrere bor ikke bare i byene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.10 | Ingen kommentarer

Bygdene, og særlig bygdebyene, blir stadig mer populære blant innvandrere fra ikke-vestlige land, ifølge Forskning.no.

Høyskolelektor kritiserer regjeringen

av Bjørn Magne Solvik | 19 september 2018 kl. 14.57 | Ingen kommentarer

Arbeidsgiverne var ikke invitert da regjeringen for femte år på rad arrangerte nasjonal integreringskonferanse. Kritikkverdig, mener høyskolelektor, ifølge en artikkel Forskning.no har publisert.

Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne

av Bjørn Magne Solvik | 17 september 2018 kl. 15.28 | Ingen kommentarer

Til tross for utbredte økonomiske problemer er somaliere klart mest fornøyd med livskvaliteten blant innvandrerne, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Samarbeid med Sverigedemokratene? Glem det!

av Bjørn Magne Solvik | 11 juli 2018 kl. 18.35 | Ingen kommentarer

Det er store politiske avstander mellom liberale FrPere og Sverigedemokratene. Samarbeid mellom partiene er utenkelig for de aller fleste av oss. Les artikkelen

Sannheten om innvandrerne

av Bent Johan Mosfjell | 9 juli 2018 kl. 12.35 | Ingen kommentarer


En gladhistorie illustrerer hvordan noen sprer fake news om innvandrere Les artikkelen

Innvandrerne sto for én av seks årsverk innen omsorg

av Bjørn Magne Solvik | 6 juli 2018 kl. 18.24 | Ingen kommentarer

Innvandrere sto for over 17 prosent av de 142 000 avtalte årsverkene i de kommunale omsorgstjenestene i 2017. Åtte år tidligere var tilsvarende andel 11 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Flyktningebakgrunn

av Bjørn Magne Solvik | 21 juni 2018 kl. 15.02 | Ingen kommentarer

4,3 prosent av Norges befolkning har flyktningebakgrunn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Bærekraftig migrasjon fra fattige til rike land

av Bjørn Magne Solvik | 20 juni 2018 kl. 16.40 | Ingen kommentarer

Justis-, beredskaps og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP) holder torsdag 21. juni innlegg på konferansen «Bærekraftig migrasjon fra fattige til rike land.». Det er mulig å se fra konferansen på nett-tv, ifølge Regjeringen.no.

Forbudt med ansiktsdekkende plagg i all undervisning

av Bjørn Magne Solvik | 6 juni 2018 kl. 15.02 | Ingen kommentarer

Stortinget vedtok tirsdag forbudt med ansiktsdekkende plagg i all undervisning, vedtak FrP markedsfører ovenfor velgere som er opptatte av innvandringspolitikk.

Regjeringen.no er det en beskrivelse over hva som blir forbudt fra august.

Ny rapport om familieinnvandring og integrering

av Bjørn Magne Solvik | 30 mai 2018 kl. 18.24 | Ingen kommentarer

Nordlandsforskning. har laget en rapport om familieinnvandring og integrering.

Gir strengere vilkår for familieinnvandring bedre integrering? Neppe, ifølge rapporten.

Ny rapport om familieinnvandring og integrering

av Bjørn Magne Solvik | kl. 18.24 | Ingen kommentarer

Nordlandsforskning. har laget en rapport om familieinnvandring og integrering.

Gir strengere vilkår for familieinnvandring bedre integrering? Neppe, ifølge rapporten.

Ligger fremmedfrykt i genene våre?

av Bjørn Magne Solvik | 25 mai 2018 kl. 16.52 | Ingen kommentarer

Opp gjennom menneskets utvikling kan det ha vært en fordel å holde seg unna fremmede, ifølge Forskning.no. Hør mer i podcasten Politikk og Røvere.

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i fjor

av Bjørn Magne Solvik | 23 mai 2018 kl. 14.27 | Ingen kommentarer

21 600 personer fikk norsk statsborgerskap i 2017. Det er det høyeste antallet noen gang og en økning på hele 7 900 fra året før, melder Statistisk sentralbyrå.

Rekordfall i innvandringen i fjor

av Bjørn Magne Solvik | 23 april 2018 kl. 16.38 | Ingen kommentarer

Det ble registrert 58 200 innvandringer til Norge i 2017, 8 600 færre enn året før. Nettoinnvandringen til Norge var på 21 300 personer i 2017, ned 4 700 fra året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Asylsøkere får jobbe

av Bjørn Magne Solvik | 13 april 2018 kl. 19.54 | Ingen kommentarer

Fra 14. mai skal asylsøkere på integreringsmottak få arbeidstillatelse. Det va én av nyhetene fra Trine Skei Grande da hun talte til Venstres landsmøte i dag.

Per Sandberg herjer med opposisjonen

av Bjørn Magne Solvik | 21 mars 2018 kl. 10.15 | Ingen kommentarer

Like etter at Per Sandberg overtok Justis- og beredskapsdepartementet, la han ut en post på Facebook.com. Les artikkelen

14 prosent av befolkningen er innvandrere

av Bjørn Magne Solvik | 5 mars 2018 kl. 14.05 | Ingen kommentarer

Ved inngangen til 2018 var 746 700 innvandrere og 170 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser at antallet norskfødte med innvandrerforeldre økte med 11 200 personer i løpet av 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Støre om migrasjonspolitikk

av Bjørn Magne Solvik | 12 februar 2018 kl. 17.54 | Ingen kommentarer

I et nyhetsbrev sendt ut av Jonas Gahr Støre på lørdag, lederen i Arbeiderpartiet, skriver han om migrasjonspolitikk og Arbeiderpartiets nye migrasjonsutvalg. Les artikkelen

Innvandringspolitikk, en kamp om retorikk

av Bjørn Magne Solvik | 1 februar 2018 kl. 17.18 | Ingen kommentarer

Skillet mellom Arbeiderpartiet og FrP i praktisk politikk i Stortinget på politikkområdet innvandring, er retorikken. Les artikkelen

Flest nyankomne fra Afghanistan, Syria og Eritrea

av Bjørn Magne Solvik | 19 januar 2018 kl. 16.52 | Ingen kommentarer

Åtte av ti enslige mindreårige flyktninger i Norge er gutter. Nesten én av fem av flyktningene bor i Oslo, over dobbelt så mange som først blir bosatt i hovedstaden. Dette ifølge Statistisk sentralbyrå.

Innvandring

av Bjørn Magne Solvik | 16 januar 2018 kl. 13.31 | Ingen kommentarer

Lurer du på innvandrere det bor i Norge, og hva som er den vanligste årsakene til innvandring? Statistisk sentralbyrå presenterer det SSB omtaler som fakta om innvandring.

Foreslår å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap

av Bjørn Magne Solvik | 20 desember 2017 kl. 15.22 | Ingen kommentarer

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag som åpner for dobbelt statsborgerskap, ifølge Regjeringen.no.

Rekordmange har kommet fra Syria siste par år

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2017 kl. 14.32 | Ingen kommentarer

Norge har tatt imot rekordmange overføringsflyktninger de siste to årene, de fleste av disse er syrere. Blant overføringsflyktningene som kom i årene 2008–2015 blir andelen sysselsatte større for hvert år de bor her, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Fire prosent muslimer i Norge?

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2017 kl. 14.27 | Ingen kommentarer

Ved inngangen til 2016 var det i Norge rundt 850 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå tyder på at muslimene teller vel 200 000 her til lands, men tallene er svært usikre.

Liberaleren legger gjerne til, at uansett hva tallet er ønsker de fleste muslimer å leve i fred sammen med medmenneskene.

Hvordan avgjør UDI om asylsøkeren faktisk er flyktning?

av Bjørn Magne Solvik | 15 november 2017 kl. 17.01 | Ingen kommentarer

Er det egentlig mulig å ha et rettferdig system for vurdering av asylsaker? Kan man noen gang vite sikkert om et vedtak er riktig? Og – finnes det noen bedre løsning? Forskning.no stiller spørsmålene.

«Oktoberbarna»

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2017 kl. 13.36 | 2 kommentarer

Et flertall på Stortinget bestemte i dag å stanse returer av «oktoberbarna». Arbeiderparti-forslagene innebærer ny behandling, og at de såkalte sårbarhetskriteriene skal vektes sterkere.

En debatt med tempretur i nasjonalforsamlingen, en debatt som viste skillelinjer mellom enkelte av partiene.

Hvor godt fungerer tolketjenesten i Norge?

av Bjørn Magne Solvik | 25 oktober 2017 kl. 11.45 | Ingen kommentarer

Det spørsmålet bør mange politikere og byråkrater stille seg. Les artikkelen

Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn

av Bjørn Magne Solvik | 19 oktober 2017 kl. 13.04 | Ingen kommentarer

Tallet på norskfødte med innvandrerforeldre har økt kraftig. En av fem nyfødte i 2016 var barn av to innvandrerforeldre, mens innvandrerkvinner stod for mer enn en fjerdedel av fødslene her i landet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Gjør det noe? Nei!

Regjeringen vil tillate dobbelt statsborgerskap

av Bjørn Magne Solvik | 11 oktober 2017 kl. 20.17 | Ingen kommentarer

Regjeringen åpner for dobbelt statsborgerskap i Norge. Forslaget, som blir sendt på høring i høst, vil gi rettigheter til tusenvis av mennesker med tilknytning til et annet land i tillegg til Norge, ifølge NRK.no.

Liberalerens artikkel: Ja til dobbelt statsborgerskap, publisert i april 2008.

Skattebetalerne bør ikke finansiere dette lavmålet

av Bjørn Magne Solvik | 3 oktober 2017 kl. 15.20 | Ingen kommentarer

Det er ingen norsk verdi å jage utlendinger med kamera og henge dem ut for utseendet, slik HRS ønsker. Staten bør ikke finansiere dette lavmålet, skriver Ivar Staurseth på Minervanett.no.

«Politiet i Oslo erklærer: «Vi har tapt byen». Islam har overtatt.»

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.09 | Ingen kommentarer

Påstanden om at politiet selv skal ha erklært å ha tapt byen, stammer etter alt å dømme fra et intervju Aftenposten gjorde med et ransoffer i 2011. Han videreformidlet noe frustrerte politifolk skal ha sagt direkte til ham. Politiet har aldri uttalt dette offentlig, ifølge Faktisk.no.

40 prosent med pensjonister i 2030

av Bjørn Magne Solvik | 19 september 2017 kl. 18.21 | Ingen kommentarer

Arne O. Holm, redaktør i High North News, mener Nord-Norge er avhengig av innvandrere. På Radionordkapp.no ligger et foredrag Holm holdt tidligere i dag.

Holm er en av dem som har holdt foredrag på kyst- og havnekonferansen som Kystverket Troms og Finnmark arrangerer i Honningsvåg.

Fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.47 | Ingen kommentarer

Fra starten på den moderne arbeidsinnvandringen til Norge i 1967 og fram til innvandringsstoppen ble innført i 1975 kom det drøyt 5 000 «fremmedarbeidere». De fleste slo seg ned i Oslo-området. Dette er beskjeden innvandring sammenlignet med de over 200 000 europeerne som er kommet til Norge etter at land som Polen og Litauen ble med i EU. I dag finner vi utenlandsk arbeidskraft over store deler av landet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Deler minner

av Bjørn Magne Solvik | 3 august 2017 kl. 16.43 | Ingen kommentarer

Mer eller mindre kjente personer deler nå minner fra barndommen i en kampanje fra Redd Barna. Les artikkelen

Neste side →