Rekordmange har kommet fra Syria siste par år

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2017 kl. 14.32 | Ingen kommentarer

Norge har tatt imot rekordmange overføringsflyktninger de siste to årene, de fleste av disse er syrere. Blant overføringsflyktningene som kom i årene 2008–2015 blir andelen sysselsatte større for hvert år de bor her, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Fire prosent muslimer i Norge?

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2017 kl. 14.27 | Ingen kommentarer

Ved inngangen til 2016 var det i Norge rundt 850 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå tyder på at muslimene teller vel 200 000 her til lands, men tallene er svært usikre.

Liberaleren legger gjerne til, at uansett hva tallet er ønsker de fleste muslimer å leve i fred sammen med medmenneskene.

Hvordan avgjør UDI om asylsøkeren faktisk er flyktning?

av Bjørn Magne Solvik | 15 november 2017 kl. 17.01 | Ingen kommentarer

Er det egentlig mulig å ha et rettferdig system for vurdering av asylsaker? Kan man noen gang vite sikkert om et vedtak er riktig? Og – finnes det noen bedre løsning? Forskning.no stiller spørsmålene.

«Oktoberbarna»

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2017 kl. 13.36 | 2 kommentarer

Et flertall på Stortinget bestemte i dag å stanse returer av «oktoberbarna». Arbeiderparti-forslagene innebærer ny behandling, og at de såkalte sårbarhetskriteriene skal vektes sterkere.

En debatt med tempretur i nasjonalforsamlingen, en debatt som viste skillelinjer mellom enkelte av partiene.

Hvor godt fungerer tolketjenesten i Norge?

av Bjørn Magne Solvik | 25 oktober 2017 kl. 11.45 | Ingen kommentarer

Det spørsmålet bør mange politikere og byråkrater stille seg. Les artikkelen

Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn

av Bjørn Magne Solvik | 19 oktober 2017 kl. 13.04 | Ingen kommentarer

Tallet på norskfødte med innvandrerforeldre har økt kraftig. En av fem nyfødte i 2016 var barn av to innvandrerforeldre, mens innvandrerkvinner stod for mer enn en fjerdedel av fødslene her i landet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Gjør det noe? Nei!

Regjeringen vil tillate dobbelt statsborgerskap

av Bjørn Magne Solvik | 11 oktober 2017 kl. 20.17 | Ingen kommentarer

Regjeringen åpner for dobbelt statsborgerskap i Norge. Forslaget, som blir sendt på høring i høst, vil gi rettigheter til tusenvis av mennesker med tilknytning til et annet land i tillegg til Norge, ifølge NRK.no.

Liberalerens artikkel: Ja til dobbelt statsborgerskap, publisert i april 2008.

Skattebetalerne bør ikke finansiere dette lavmålet

av Bjørn Magne Solvik | 3 oktober 2017 kl. 15.20 | Ingen kommentarer

Det er ingen norsk verdi å jage utlendinger med kamera og henge dem ut for utseendet, slik HRS ønsker. Staten bør ikke finansiere dette lavmålet, skriver Ivar Staurseth på Minervanett.no.

«Politiet i Oslo erklærer: «Vi har tapt byen». Islam har overtatt.»

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.09 | Ingen kommentarer

Påstanden om at politiet selv skal ha erklært å ha tapt byen, stammer etter alt å dømme fra et intervju Aftenposten gjorde med et ransoffer i 2011. Han videreformidlet noe frustrerte politifolk skal ha sagt direkte til ham. Politiet har aldri uttalt dette offentlig, ifølge Faktisk.no.

40 prosent med pensjonister i 2030

av Bjørn Magne Solvik | 19 september 2017 kl. 18.21 | Ingen kommentarer

Arne O. Holm, redaktør i High North News, mener Nord-Norge er avhengig av innvandrere. På Radionordkapp.no ligger et foredrag Holm holdt tidligere i dag.

Holm er en av dem som har holdt foredrag på kyst- og havnekonferansen som Kystverket Troms og Finnmark arrangerer i Honningsvåg.

Fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.47 | Ingen kommentarer

Fra starten på den moderne arbeidsinnvandringen til Norge i 1967 og fram til innvandringsstoppen ble innført i 1975 kom det drøyt 5 000 «fremmedarbeidere». De fleste slo seg ned i Oslo-området. Dette er beskjeden innvandring sammenlignet med de over 200 000 europeerne som er kommet til Norge etter at land som Polen og Litauen ble med i EU. I dag finner vi utenlandsk arbeidskraft over store deler av landet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Deler minner

av Bjørn Magne Solvik | 3 august 2017 kl. 16.43 | Ingen kommentarer

Mer eller mindre kjente personer deler nå minner fra barndommen i en kampanje fra Redd Barna. Les artikkelen

Strengere krav for å få norsk statsborgerskap

av Bjørn Magne Solvik | 17 juli 2017 kl. 17.08 | Ingen kommentarer

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å stramme inn vilkårene for å få norsk statsborgerskap, og vil øke botiden i Norge for å få norsk statsborgerskap fra syv til ti år, ifølge Regjeringen.no.

Homofile asylsøkere må føle skam for å få asyl

av Bjørn Magne Solvik | 30 juni 2017 kl. 16.50 | Ingen kommentarer

Når norske saksbehandlere skal avgjøre om en asylsøker snakker sant om sin seksuelle orientering, jakter de på skam og tabuer. Det kan være i strid med menneskerettighetene, ifølge Forskning.no.

Færre asylsøkere til Norge

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2017 kl. 19.08 | Ingen kommentarer

Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) har nedjustert prognosen for asylankomster fra 7000 til 3000 i 2017. Antallet asylsøkere så langt i 2017 er det laveste siden 1997, ifølge Regjeringen.no.

Forskning.no hadde i desember i fjor en artikkel med forklaringer på hvorfor strømmen med asylsøkere til Norge har gått mye ned på kort tid.

Mange innvandrere stoler på systemet

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2017 kl. 12.53 | Ingen kommentarer

Innvandrere har større tillit til det politiske systemet i Norge enn resten av befolkningen. Les artikkelen

Religion og ytringsfrihet

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2017 kl. 13.51 | Ingen kommentarer

Blant innvandrere fra landene som er med i denne undersøkelsen, er nær halvparten oppdratt i islamsk tro og 40 prosent i kristen tro, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Flest eritreere ble norske statsborgere i fjor

av Bjørn Magne Solvik | 23 mai 2017 kl. 15.35 | Ingen kommentarer

I likhet med året før toppet eritreere listen over skifte til norsk statsborgerskap i 2016. Personer med opprinnelse fra Somalia, Afghanistan og Irak følger på de neste plassene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Laveste nettoinnvandring på ti år

av Bjørn Magne Solvik | 24 april 2017 kl. 15.24 | Ingen kommentarer

66 800 innvandret til Norge i 2016, 500 færre enn året før, mens litt over 40 700 personer utvandret, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ønsker andre reaksjonsformer enn utvisning

av Bjørn Magne Solvik | 20 april 2017 kl. 13.44 | Ingen kommentarer

SV/KrF-samarbeid om representantforslag på Stortinget Les artikkelen

Kan statsråden innrømme de positive sidene ved det norske fargerike og multikulturelle samfunnet?

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2017 kl. 11.41 | Ingen kommentarer

Godt spørsmål fra Venstres Abid Q. Raja til Stortingets ordinære spørretime. Les artikkelen

Innvandring gir ikke mer kriminalitet i USA

av Bjørn Magne Solvik | 24 februar 2017 kl. 15.45 | Ingen kommentarer

Veldig interessant forskning i USA, forskning gjennom de siste 40 årene. Les artikkelen

Kysser menn hverandre?

av Bjørn Magne Solvik | 10 februar 2017 kl. 15.40 | Ingen kommentarer

Kysser virkelig menn hverandre åpenlyst? Det er spørsmål Bassam Minzalji får når han kurser syriske flyktninger før de reiser til Norge, ifølge TV2.no.

Vil bannlyse homofile og muslimer

av Bjørn Magne Solvik | 9 februar 2017 kl. 16.41 | Ingen kommentarer

Mens liberalister forsvarer frihet og mangfold, finnes det politikere som står milevis fra oss politisk. Les artikkelen

Flertall mot muslimske innvandrere

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2017 kl. 13.46 | Ingen kommentarer

I ti EU-land er det flertall for å stanse innvandring fra muslimske land, viser en meningsmåling gjennomført av tankesmia Chatham House, ifølge P4.

På tide å gjenta artikkelen, Muslimer er flotte mennesker.

Stor interesse for innvandringspolitikk

av Bjørn Magne Solvik | 2 februar 2017 kl. 19.39 | Ingen kommentarer

Frokostmøtet som Civita arrangerer på fredag, er fulltegnet. Les artikkelen

Konsekvenser med innvandring

av Bjørn Magne Solvik | 1 februar 2017 kl. 13.55 | Ingen kommentarer

I dag ble dokumentet fra utvalget som har utredet konsekvenser med innvandring offentliggjort. Les artikkelen

Mener Trump bryter folkeretten

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.40 | Ingen kommentarer

Det tok ikke mange dager før Amnesty satte i gang en underskriftskampanje mot presidentordren Donald Trump signerte i slutten av januar. Les artikkelen

Om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap

av Bjørn Magne Solvik | 16 januar 2017 kl. 12.28 | Ingen kommentarer

En rekke stortingsrepresentanter står bak representantforslaget om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap. Les artikkelen

Nesteren Hasan lever et fritt liv

av Bjørn Magne Solvik | 4 januar 2017 kl. 12.01 | Ingen kommentarer

Nesteren Hasan skriver i innlegget på Dagbladet.no, at hennes foreldre er ekstremt stolte av at de har oppdratt en ung kvinne som setter frihet og selvstendighet først og som tør å ta sine egne valg. Les artikkelen

Enorm nedgang i antall asylsøkere

av Bjørn Magne Solvik | 23 desember 2016 kl. 20.22 | Ingen kommentarer

Fra 30 000 til 3000 asylsøkere. Hva har skjedd? Det er Forskning.no.

Mer skeptisk til innvandrere

av Bjørn Magne Solvik | 21 desember 2016 kl. 17.45 | 1 kommentar

Fjorårets Storskog-problem kan, legg merke til ordet kan, være én av årsakene til at befolkningen har blitt mer skeptisk innvandring. Les artikkelen

Rekordmange mennesker på flukt

av Bjørn Magne Solvik | 19 desember 2016 kl. 13.53 | Ingen kommentarer

FNs Høykommissær for flyktninger meldte i år at 65 millioner mennesker er på flukt i verden, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hvorfor FrP bør si nei til EØS

av Per Aage Pleym Christensen | 7 desember 2016 kl. 11.25 | Ingen kommentarer

Flere av toppene i FrP er kjente motstandere av norsk EU-medlemskap. Men nå vurderer FrP å gå inn for å melde Norge ut av EØS. Hvorfor bør FrP si nei til EØS?
Les artikkelen

Slik er det blitt: #Listhaugikkeminminister

av Per Aage Pleym Christensen | 24 november 2016 kl. 11.23 | Ingen kommentarer

Enkelt og greit: at Med sin retorikk og fremtreden er ikke Sylvi Listhaug en statsråd for integrering jeg synes representerer sitt fagområde på en verdig og tillitvekkende måte. Les artikkelen

Slik er det blitt: #Listhaugikkeminminister

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 11.23 | Ingen kommentarer

Enkelt og greit: at Med sin retorikk og fremtreden er ikke Sylvi Listhaug en statsråd for integrering jeg synes representerer sitt fagområde på en verdig og tillitvekkende måte. Les artikkelen

Rangerer asylsøkere etter yrke og religion

av Bjørn Magne Solvik | 27 september 2016 kl. 15.47 | Ingen kommentarer

Europeere vurderer flyktninger etter hvor godt de synes de passer inn i landet deres, ifølge nettstedet Forskning.no.

Rangerer asylsøkere etter yrke og religion

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.47 | Ingen kommentarer

Europeere vurderer flyktninger etter hvor godt de synes de passer inn i landet deres, ifølge nettstedet Forskning.no.

Nytt oppgjør med FrP

av Bjørn Magne Solvik | 8 august 2016 kl. 16.49 | Ingen kommentarer

Er det noen som har tall på hvor mange oppgjør Per Fugelli har hatt med FrP? Gi oss gjerne et hint hvis du vet svaret.

Eksempel på Nettavisen.

Kan UDI oppheve Grunnloven?

av Per Aage Pleym Christensen | 21 juli 2016 kl. 07.10 | Ingen kommentarer

Grunnloven garanterer at du og jeg lever i en rettsstat. Stortinget som lovgiver skal påse at dette er mer enn vakre ord på gammelt papir. Men hva om et forvaltningsorgan kan oppheve rettssikkerheten for noen blant oss?
Les artikkelen

Kan UDI oppheve Grunnloven?

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 07.10 | Ingen kommentarer

Grunnloven garanterer at du og jeg lever i en rettsstat. Stortinget som lovgiver skal påse at dette er mer enn vakre ord på gammelt papir. Men hva om et forvaltningsorgan kan oppheve rettssikkerheten for noen blant oss?
Les artikkelen

Hver femte flyktning har høyere utdanning

av Bjørn Magne Solvik | 21 juni 2016 kl. 14.54 | Ingen kommentarer

Arbeidsinnvandrere har høyere utdanning, og flyktninger lavere utdanning enn befolkningen generelt. For første gang skiller utdanningsstatistikken mellom innvandrere som har kommet til Norge på grunn av arbeid, familie, utdanning og flukt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hallo, er det her det er asyldebatt?

av Bjørn Magne Solvik | 10 juni 2016 kl. 19.53 | Ingen kommentarer

Nettavisen har lagt ut et godt bilde.

Færre meldte overgang til Norge

av Bjørn Magne Solvik | 11 mai 2016 kl. 14.59 | Ingen kommentarer

Færre overganger til norsk statsborgerskap, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Bedre integrert enn mor og far

av Bjørn Magne Solvik | 9 mai 2016 kl. 13.56 | Ingen kommentarer

Integreringen av innvandrere i Norge går rimelig bra. Norskfødte med innvandrerforeldre gjør det langt bedre enn foreldregenerasjonen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Færre europeere kom, mens flere dro

av Bjørn Magne Solvik | 21 april 2016 kl. 11.37 | Ingen kommentarer

Europeiske statsborgeres andel av nettoinnvandringen falt fra 62 til 46 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Stein Erik Lauvås følger opp en spesiell sak

av Bjørn Magne Solvik | 29 februar 2016 kl. 14.15 | Ingen kommentarer

Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, benytter Stortingets spørretime på onsdag til å følge opp en sak som Liberaleren har omtalt. Les artikkelen

Flere innvandrerskeptikere i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 26 februar 2016 kl. 12.35 | Ingen kommentarer

Langt færre mener innvandring er bra for Norge og andelen som synes Norge bør ta i mot færre flyktninger øker, ifølge Aftenposten som presenterer en undersøkelse fra Ipsos MMI om norske holdninger i 2016.

Liberaleren er fortsatt liberal i innvandringspolitikken! Basta! Mennesker bør få søke et bedre liv!

Truselen fra gutten på stranden

av Per Aage Pleym Christensen | 11 februar 2016 kl. 17.52 | Ingen kommentarer

Du husker sikkert bildet av den døde gutten på stranden i Middelhavet. For noen er bildet symbolet på redselen og desperasjon ved krig. For andre handler det om velferdsstatens og kanskje nasjonalstatens undergang.
Les artikkelen

Truselen fra gutten på stranden

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 17.52 | Ingen kommentarer

Du husker sikkert bildet av den døde gutten på stranden i Middelhavet. For noen er bildet symbolet på redselen og desperasjon ved krig. For andre handler det om velferdsstatens og kanskje nasjonalstatens undergang.
Les artikkelen

Neste side →