Kommunesektoren

Kommunesektoren Kort sagt

Vil ikke jobbe i kommunal forvaltning

Kun fem prosent av økonomistudentene vil jobbe i kommunal forvaltning, ifølge Econas studentundersøkelse. Econa har kartlagt hva ferske økonomistudenter vil jobbe med, og offentlig sektor kommer nederst på listen. Kun fem prosent setter dette på ønskelisten. I motsatt ende finner vi konsulentbransjen, bank, finans og forsikring samt økonomistyring. Det er […]