Foreslår ny inntektsfordeling av Havbruksfondet

av Bjørn Magne Solvik | 14 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Nærings- og fiskeridepartementet vil sende en justering av inntektsfordelingen av Havbruksfondet på høring, ifølge Regjeringen.no.

I 2018 ble det utbetalt 2,7 mrd. kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner, og for 2019 utbetales det rundt 450 millioner kroner.

Norske kommuner må bli bedre på næringsutvikling

av Bjørn Magne Solvik | 13 august 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Manglende kompetanse og svært lang saksbehandlingstid i mange norske kommuner har blitt et stort problem for lokal næringsutvikling. Det viser en ny undersøkelse som er gjennomført blant SMB Norges vel 5 000 medlemsbedrifter, ifølge en pressemelding.

«Gratis» SFO betyr skattefinansiert SFO

av Bjørn Magne Solvik | 12 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Skolefritidsordning blir trolig en valgkampsak, både i nasjonal ordveksling og i debatter i mange av kommunene. Les artikkelen

Må rive hytta innen januar 2020

av Bjørn Magne Solvik | 26 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Roy Aastrøm og Helene Hansen har fått beskjed av byggesakskontoret i Rana kommune, at de må rive hytta innen januar 2020. Les artikkelen

Misfornøyd med maten på sykehjem

av Bjørn Magne Solvik | 23 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Eldreomsorg er i veldig mange kommuner i regi av de kommunale institusjonene. Svært få kommuner har konkurranseutsatt driften av sykehjem og hjemmebasert omsorg. Les artikkelen

Høyre- og FrP-politikere må fremme forslag om konkurranseutsetting av eldreomsorg

av Bjørn Magne Solvik | 19 juli 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

FpU ønsker konkurranseplikt i kommunene innenfor eldreomsorg, ifølge Klassekampen. Les artikkelen

Lokalpolitikere med kommuner i ROBEK bør være flaue

av Bjørn Magne Solvik | 4 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Med de økonomiske overføringene kommunene har fått de siste årene, bør det være flaut for kommuner som er i ROBEK. Les artikkelen

Seks av ti bor i kommuner som oppfyller rensekravene

av Bjørn Magne Solvik | 3 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

I 2018 hørte 59 prosent av landets innbyggere, som er tilknyttet kommunalt avløp, inn under et anlegg hvor rensekravene ble oppfylt. Dette utgjør en økning på to prosentpoeng sammenlignet med året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Vann og avløp er selvkostområde i kommunene.

Høye gebyr i Oslo

av Bjørn Magne Solvik | 21 juni 2019 kl. 14.03 | Ingen kommentarer

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er kostbart for abonnenter i Oslo for kommunale tjenester sammenlignet med andre byer i Norge.

Misvisende overskrift i Dagbladet, men overskriften gir sikkert mange sidevisninger

av Bjørn Magne Solvik | 20 juni 2019 kl. 23.31 | Ingen kommentarer

Du vet lite om skattepolitikk hvis du mener kutt i skatter, og avgifter, er kostnader. Kutt i skatter, inkludert eiendomsskatten, sørger for at befolkningen får beholde mer av egne penger. Les artikkelen

Lokalpolitikere er skeptiske til mer borgerdeltagelse

av Bjørn Magne Solvik | 19 juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Ideen om å gi større innflytelse til vanlige innbyggere i politiske beslutninger oppfattes som radikal blant lokalpolitikerne, ifølge en studie Forskning.no omtaler.

371 kommuner med eiendomsskatt i 2019

av Bjørn Magne Solvik | 18 juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Når eiendomsskatt først har blitt innført, er det vanskelig å avvikle skatten. Mange lokalpolitikere blir avhengige av inntektene. Les artikkelen

Må rive trehytte

av Bjørn Magne Solvik | 17 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

En trehytte bygget av barn, skaper hodebry for politikerne i Drammen. Nå kan hytte bli revet, ifølge TV2.

Eiendomsskatt og Liberalistene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Dersom Liberalistene stiller til valg i din kommune, kan du stemme på et parti og politikere som ønsker å avvikle eiendomsskatt. Les artikkelen

Norske kommuner sliter med digital kompetanse

av Bjørn Magne Solvik | 12 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I fire av ti kommuner er manglende kompetanse et stort hinder for digital utvikling, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Konkurranseutsetting gir mer skattefinansiert velferd

av Bjørn Magne Solvik | 31 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

En Fafo-undersøkelser viser at både borgere og lokalpolitikere er mer negative til kommersielle velferdsaktører, eller det vi kan kalle for konkurranseutsetting. Les artikkelen

Regnestykket går ikke opp

av Bjørn Magne Solvik | 29 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Kommune-Norge har lagt noen fete år bak seg. Nå venter magrere tider, mener Ole Petter Pedersen, tidligere utviklingsredaktør i Kommunal Rapport, ifølge Kommunal Rapport.

Liberale politikere bør i valgkampen profilere seg på kutt i driften. Du bør stemme på politikere som vil bruke mindre penger!

En hyggelig ROBEK-rekord

av Bjørn Magne Solvik | 15 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det kan være et rekordlavt antall kommuner som er registrert i ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll, ved utgangen av året. Les artikkelen

Ønsker mobbeombud i alle kommunene

av Bjørn Magne Solvik | 6 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

FrPere bør jobbe for å gjøre offentlig sektor mindre, redusere bruken av skattefinansierte penger. Mobbeombud i alle kommunene er det motsatte!

Ingrid Williamsen, ordførerkandidat Farsund FrP, ønsker mobbeombud i alle kommunene, ifølge frp.no.

Flere tusen kandidater som vil stramme inn alkoholpolitikken

av Bjørn Magne Solvik | 24 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

En kommune har frihet innenfor visse rammer til å bestemme alkoholpolitikken i egen kommune. Les artikkelen

Lukket møte ble sendt direkte på nett

av Bjørn Magne Solvik | 17 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Pass på hva du sier!

Da kommunestyret i Farsund skulle behandle et ansettelsesforhold, ble møtet lukket. Ved en feil ble lyden fra møtet sendt direkte på nett, ifølge Kommunal Rapport.

Fantastisk retorikk av Monica Mæland

av Bjørn Magne Solvik | 11 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Under den muntlige spørretimen på Stortinget på onsdag, ble det igjen debatt eller ordskifte om kommunesammenslåinger. Les artikkelen

Høyre arrangerte ordførerkonferanse

av Bjørn Magne Solvik | 9 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Denne uken startet med at Høyre arrangerte ordførerkonferanse, en konferanse som var lukket for pressen. Les artikkelen

SV jublet for økt oppslutning

av Bjørn Magne Solvik | 1 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I helgen gjennomførte SV landsmøtet på Gardermoen, et landsmøte som jublet for økt oppslutning om SV. Les artikkelen

Nei til barndom i buss

av Bjørn Magne Solvik | 20 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

En typisk senterpartisak med overdrivelse! Les artikkelen

Fortsatt vekst i kommunegjelden

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Siden årtusenskiftet har kommuneforvaltningens gjeld økt kraftig. I 2016 og 2017 var gjeldsveksten noe lavere enn i de foregående årene, men tiltok igjen i 2018, da samlet gjeld i kommuneforvaltningen økte med 32 milliarder kroner, eller 5,3 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Stortinget svekker lokaldemokratiet

av Bjørn Magne Solvik | 13 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det optimale er at kommunene er selvstendige enheter med mye frihet, frihet til å drive slik mange norske kommuner driver i dag og selvstyre til å drive annerledes der politikerne setter klare grenser for politikk. Les artikkelen

Kommunaldepartementet er på kommunelovturné

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Byråkrater og politikere lærer denne måneden og i april, mer om den nye kommuneloven som trer i kraft til høsten. Les artikkelen

Fra politiker til byråkrat

av Bjørn Magne Solvik | 26 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Øyvind Korsberg, en fremtredende stortingsrepresentant for FrP gjennom flere valgperioder, kuttet partiet og politikken, og gikk til byråkratiet. Les artikkelen

199 dager igjen til valget

av Bjørn Magne Solvik | 22 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Det nærmer seg kommune- og fylkestingsvalg, og pressgrupper benytter anledningen valgkampen gir. Les artikkelen

Kommuner i nord bryter loven

av Bjørn Magne Solvik | 21 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

–Det er lovbrudd og sviktende rettssikkerhet i en fjerdedel av småkommunene i Finnmark, og Kommunaldepartementet sitter og ser på at kommunene forfaller, mener kommunekonsulent Geir Vinsand, ifølge Kommunal Rapport. (Bak betalingsmur)

–Jeg har aldri i mitt arbeid noen gang konkludert med at det foregår systematiske lovbrudd og brudd på rettsikkerheten på denne måten, sier Vinsand til NRK.

Politikere bruker ekstremt med penger på skole

av Bjørn Magne Solvik | 20 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det blir brukt mye, veldig mye skattefinansierte penger på skole. Til tross enormt pengeforbruk er vedlikeholdsetterslepet på mellom 50 og 60 milliarder kroner. Les artikkelen

En FrP-politiker bør være FrP-politiker uansett

av Bjørn Magne Solvik | 13 februar 2019 kl. 17.07 | Ingen kommentarer

FrP-politikere bør være motstandere av eiendomsskatt, uansett politiske verv. Det finnes saker fra kommunesektoren der Fremskrittspartiet ikke kutter i eiendomsskatten ettersom partiet har blitt avhengig av pengene på lik linje med de andre partiene. Les artikkelen

Ingen kommuner bør være i ROBEK

av Bjørn Magne Solvik | 12 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det optimale er at ingen norske kommuner eller fylkeskommuner er registrert i ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll. Les artikkelen

Spørsmål om kommuner med redusert eiendomsskatt

av Bjørn Magne Solvik | 22 januar 2019 kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, med skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP). Les artikkelen

Midt i nominasjonsprosessen

av Bjørn Magne Solvik | 17 januar 2019 kl. 12.55 | Ingen kommentarer

Mange av partiene er midt inne i nominasjonsprosessen til kommune- og fylkestingsvalget. Les artikkelen

Ønsker at Finnmark skal gå til sak mot staten

av Bjørn Magne Solvik | 8 januar 2019 kl. 13.47 | Ingen kommentarer

Fortsatt lever debatten om Finnmark og Troms bør bli slått sammen til en fylkeskommune 1. januar 2020, selv om Stortinget gang på gang har vedtatt sammenslåing. Les artikkelen

Eldre-utfordringen kan være større for mindre kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 7 januar 2019 kl. 15.08 | Ingen kommentarer

De fleste eldre bor i store kommuner, men de minste kommunene har størst andel personer over 65 år og størst andel brukere av omsorgstjenester i denne aldersgruppen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kommunale avløp 2017

av Bjørn Magne Solvik | 18 desember 2018 kl. 14.47 | Ingen kommentarer

I 2017 utgjorde kommunenes årskostnader til avløpssektoren 7,9 milliarder kroner. Kommunenes kostnader til dette formålet består av kapitalkostnader og driftskostnader, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dette er ett av områdene der kommunepolitikerne skal gjøre vedtak etter selvkostprinsippet.

Norske kommuner har stor selvråderett

av Bjørn Magne Solvik | 17 desember 2018 kl. 17.12 | Ingen kommentarer

Kommunepolitikere i Norge har mye makt, men mange kunne vært flinkere til å bruke makten slik at borgerne får større frihet. Les artikkelen

Fremdeles svak befolkningsvekst

av Bjørn Magne Solvik | 20 november 2018 kl. 15.56 | Ingen kommentarer

Antall innbyggere er svært sentralt for mange kommuner som nå utarbeider og vedtar budsjett for 2019. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en vekst i folketallet med 11 600 i tredje kvartal. Det er den svakeste veksten siden tredje kvartal 2006.

Pensjonsordninger i sammenslåtte kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 9 november 2018 kl. 15.37 | Ingen kommentarer

–Hvordan følger regjeringen opp problemstillingen som oppstår når det er ulike pensjonsordninger i kommuner som skal slå seg sammen? Det er Helge André Njåstad (FrP) som stiller spørsmålet til finansminister Siv Jensen (FrP).

Fylkessammenslåingene, eksempel på hvor vanskelig det er å effektivisere offentlig sektor

av Bjørn Magne Solvik | 24 oktober 2018 kl. 15.12 | Ingen kommentarer

Noen av fylkessammenslåingene, debattene og forslagene på at Stortinget skal oppheve tvangssammenslåingene, viser hvor vanskelig det er å effektivisere offentlig sektor, altså bruke mindre skattefinansierte penger. Les artikkelen

Regjeringen vil ta stikkprøver over hele landet

av Bjørn Magne Solvik | 15 oktober 2018 kl. 15.45 | 1 kommentar

En oversikt på VG Nett viser at en del kommuner har sterk økning i antall psykisk utviklingshemmede, økning som gir mer penger i kommunekasser.

Skattefinansierte tilskudd både til private og det offentlige, stimulerer til miksing og triksing. VG.no melder at regjeringen vil ta stikkprøver over hele landet.

Nå overtar kommunen to bygg «i fritt forfall»

av Bjørn Magne Solvik | 21 september 2018 kl. 15.36 | Ingen kommentarer

Nå får kommunen ansvaret med å pusse opp to falleferdige bygninger, ifølge iTromsø.

At kommunen overtar bygningsmassen og får utfordringer med oppussing gjør innhogg i skattefinansierte budsjett.

Penger til oppdrettskommuner

av Bjørn Magne Solvik | 11 september 2018 kl. 10.10 | Ingen kommentarer

Rundt 160 kommuner og ti fylkeskommuner deler 2,7 milliarder kroner fra Havbruksfondet. Les artikkelen

Mener ordførervervet er viktigst

av Bjørn Magne Solvik | 7 september 2018 kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Det sier ganske mye om ett av forvaltningsnivåene når en politiker vil velge ordførervervet foran vervet som fylkesordfører. Les artikkelen

Høye kommunale avgifter

av Bjørn Magne Solvik | 4 september 2018 kl. 16.53 | Ingen kommentarer

En rekke kommuner har høye avgifter knyttet til vann, avløp, renovasjon og feiing. Les artikkelen

Mange ledige rådmannsstillinger

av Bjørn Magne Solvik | 3 september 2018 kl. 16.31 | Ingen kommentarer

At mange kommuner søker etter rådmann, bør være et tankekors for politikere. Se ledige stillinger på Kommunal Rapport.

Endetiden nærmer seg

av Bjørn Magne Solvik | 23 august 2018 kl. 13.13 | Ingen kommentarer

Den pengefesten som Kommune-Norge får oppleve i høst, kan bli den siste på svært lenge. Kuttene er på vei, ifølge en kommentar i Kommunal Rapport skrevet av Ole Petter Pedersen.

Kommunal Rapport bringer nyheter, debatt, kommentarer og reportasjer om Kommune-Norge. Avisen er et aksjeselskap eid av KS.

Neste side →