Kan du gjøre det bedre? Hiv deg inn i politikken!

av Bjørn Magne Solvik | 18 januar 2018 kl. 21.24 | Ingen kommentarer

Dersom du mener du er bedre enn politikerne i din kommune, meld deg inn i et parti, jobb og sats på nominasjon ved valget i 2019.

Aktiv deltakelse er mye bedre enn trusler og trakassering. 30 prosent av ordførerne og rundt 16 prosent av alle lokalpolitikere har opplevd trusler og trakassering i denne perioden, melder Kommunal Rapport.

Rådmann vil endre både AFP og tjenestepensjon

av Bjørn Magne Solvik | 11 januar 2018 kl. 17.55 | Ingen kommentarer

Både offentlig tjenestepensjon, AFP-ordningen og særaldersgrenser må endres for å stimulere ansatte til å stå lenger i jobb, mener rådmann Lars Bjerke i Asker, ifølge Kommunal Rapport.

Mange kommuner søker etter rådmann

av Bjørn Magne Solvik | 4 januar 2018 kl. 17.03 | Ingen kommentarer

Det blir skifte av rådmann i mange kommuner i 2018, en krevende stilling i mange kommuner. Lokalpolitikere gjør ikke jobben enkel for mange rådmenn.

Av 16 utlyste stillinger på nettstedet til Kommunal Rapport, er det seks kommuner som søker etter rådmann.

Færre grunnskoler

av Bjørn Magne Solvik | 19 desember 2017 kl. 17.31 | Ingen kommentarer

Det er forståelig at mange kommuner har overført elever fra en skole til en annen. En skole tar mye penger i et kommunebudsjett. Les artikkelen

De nye kommunene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.29 | Ingen kommentarer

Regjeringen.no ligger navnene på de nye kommunene.

Det meste av problemene skal politikerne løse gjennom offentlig sektor

av Bjørn Magne Solvik | 11 desember 2017 kl. 19.50 | Ingen kommentarer

Det blir mobbeombud i alle fylkene, selv om fylkeskommunene får frihet til å gjøre tilpasninger i egen region. Les artikkelen

Innstillingsmøte bør være innstillingsmøte

av Bjørn Magne Solvik | 8 desember 2017 kl. 17.00 | Ingen kommentarer

Kommunene har avholdt innstillingsmøte foran kommunestyrebehandlingene av budsjettene for 2018. Les artikkelen

Penger kommuner taper betyr mindre utgifter for bedrifter

av Bjørn Magne Solvik | 23 november 2017 kl. 13.51 | Ingen kommentarer

Ordførere, spesielt fra de rødgrønne partiene, har i dag uttalt seg negativt om at stortingsflertallet fjerner skatt på maskiner, en sak FrP med rette markedsfører som en viktig seier for partiet. Les artikkelen

Senterpartiet utfordrer flertallet i reformarbeidet

av Bjørn Magne Solvik | 28 september 2017 kl. 16.43 | Ingen kommentarer

Senterpartiet fremmer forslag for Stortinget om omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner. Les artikkelen

Nå vil «alle» norske kommuner bli smarte

av Bjørn Magne Solvik | 27 september 2017 kl. 17.23 | Ingen kommentarer

Denne uken arrangeres smartby-konferansen Nordic Edge Expo i Stavanger, med rekordhøy deltakelse. Over 4000 deltakere og mer enn 100 ordførere møtes for å lære om digitalisering, og hvordan ny teknologi kan gjøre norske byer og kommuner smartere, ifølge Mynewsdesk.com.

Gledelig ROBEK-nyhet

av Bjørn Magne Solvik | 5 september 2017 kl. 18.27 | Ingen kommentarer

Politikere som styrer i kommuner som havner i ROBEK, bør være flaue. Antall kommuner i registeret er rekordlavt. Les artikkelen

Viktig med større kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 10 august 2017 kl. 22.12 | Ingen kommentarer

Det er store by-regionene som kommer best ut i NHOs Kommune-NM 2017.

Konkurranse mellom kommunene

av Bjørn Magne Solvik | 19 juli 2017 kl. 17.50 | Ingen kommentarer

Det bør være konkurranse mellom kommunene, konkurranse som inkluderer skatte- og avgiftsnivå. Les artikkelen

Nesten 109 000 kommunale boliger i 2016

av Bjørn Magne Solvik | 26 juni 2017 kl. 14.59 | Ingen kommentarer

Antall boliger som kommunene disponerer har økt jevnt og trutt siden 2012, fra 96 403 til 108 833 i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Offentlig sektor blir større og større på mange måter, også gjennom boliger.

Kommunebarometeret 2017

av Bjørn Magne Solvik | 22 juni 2017 kl. 20.32 | Ingen kommentarer

Rangeringen på Kommunebarometeret 2017 er klar i regi av Kommunal Rapport.

Økning i de kommunale avgiftene

av Bjørn Magne Solvik | 20 juni 2017 kl. 14.51 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå presenterer økningen i de kommunale avgiftene fra 2016 til 2017, områdene som skal følge selvkostprinsippet.

I Trøndelag er det en ganske stor økning på området renovasjon.

Lokalpolitikerne bør organisere tjenestene slik at prisen blir lavest mulig for abonnentene.

Forbedret driftsresultat for kommunekonsernene

av Bjørn Magne Solvik | 15 juni 2017 kl. 13.55 | Ingen kommentarer

Økt skatteinngang gir forbedret driftsresultat for kommunene.
Regnskapstall for kommunekonsernene for 2016 viser en økning i skatteinntekter på 14 milliarder, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Påstander om at stortingsflertallet har «brukt» de store pengene på skattelettelser, faller på sin egen urimelighet.

Brev til fylkesmennene om skattefinansierte tilskudd til barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2017 kl. 14.22 | Ingen kommentarer

Ettersom det bør være verdens mest naturlig ting at eiere som tjener penger tar ut utbytte, har Kunnskapsdepartementet sendt brev til fylkesmennene. Les artikkelen

358 kommuner i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2017 kl. 13.19 | Ingen kommentarer

Kommunesammenslåingene bør gi effektivisering av offentlig sektor, altså på sikt redusert bruk av skattefinansierte penger. Om det skjer, er mer usikkert. Les artikkelen

Hardt arbeid i kommunale lederstillinger

av Bjørn Magne Solvik | 29 mai 2017 kl. 17.06 | Ingen kommentarer

Istedenfor å kritisere lønnsnivået i kommunal sektor, kom med forslag på hvordan politikerne kan redusere offentlig sektor samtidig som vi beholder velferd. Les artikkelen

Skal forske på kommunale planer for LHBT-ungdommer

av Bjørn Magne Solvik | 18 april 2017 kl. 11.22 | Ingen kommentarer

Noen kommuner har utarbeidet kommunale planer for LHBT-befolkningen, men langt fra alle. I dette prosjektet skal forskere studere de eksisterende planene og videreføre erfaringer til andre kommuner, ifølge Forskning.no.

FrP-politikere vil få problem uten eiendomsskatt

av Bjørn Magne Solvik | 11 april 2017 kl. 13.50 | Ingen kommentarer

Det kryr av budsjettvedtak i kommune-Norge der FrP-politikere bruker penger fra eiendomsskatt på lik linje med andre politikere. Les artikkelen

Sykefraværet er en av de største utfordringene for kommunene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.49 | Ingen kommentarer

Bente Larssen, leder av rådmannsutvalget, mener arbeidet med å få ned sykefraværet er blant det viktigste, ifølge Kommunal Rapport.

Skal Larssen og andre rådmenn få ned sykefraværet i kommunesektoren, må kommunene få drahjelp av Stortinget. Noe bør bli gjort med sykelønnsordningen!

Frihet for kommunene

av Bjørn Magne Solvik | 7 april 2017 kl. 14.51 | Ingen kommentarer

Venstre ønsker større kommunal frihet! Les artikkelen

Du kan bli vigslet av ordføreren

av Bjørn Magne Solvik | 6 april 2017 kl. 14.38 | Ingen kommentarer

Det er ordfører og varaordfører som får myndigheten til å foreta vigsler, men kommunestyret kan også gi myndighet til andre kommunalt ansatte eller folkevalgte, ifølge forslag fra regjeringen.

Regjeringen tar sikte på at lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2018.

Liberaleren mener forholdet mellom mennesker bør være regulert gjennom privatrettslige avtaler. Også på dette området setter vi grenser for politikk!

Kraftig økning i kommune investeringer

av Bjørn Magne Solvik | 30 mars 2017 kl. 13.34 | Ingen kommentarer

Kommunenes investeringsutgifter har økt hele 110 prosent fra 2003 til 2016., ifølge Statistisk sentralbyrå.

Investeringene har i stor grad blitt finansiert av lån. Mange av investeringene er viktige for kommunene, for eksempel vann, avløp og renovasjon. Det har også blitt brukt penger på tiltak som ikke burde vært i kommunal regi.

De viktigste oppgavene utenfor kommunen

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2017 kl. 11.51 | Ingen kommentarer

Selv om en ordfører har få lovpålagte oppgaver jobber mange ordførere mye.

Både ordførere og rådmenn er enige om at en av ordførerens viktigste oppgaver foregår utenfor kommunen, ifølge Forskning.no.

Endringer i ROBEK

av Bjørn Magne Solvik | 20 mars 2017 kl. 15.15 | Ingen kommentarer

Selv om kommune-Norge hadde et godt driftsresultat i 2016, er det fortsatt en del kommuner i ROBEK. Les artikkelen

Kraftig økning av eiendomsskatten

av Bjørn Magne Solvik | 16 mars 2017 kl. 11.57 | Ingen kommentarer

Eiendomsskatten har økt med ni prosent fra 2015 til 2016, ifølge Kommunal Rapport.

For lokalpolitikere er eiendomsskatt omtrent det samme som narkotika er for narkomane.

Flere sysselsatte i kommunal sektor

av Bjørn Magne Solvik | 15 mars 2017 kl. 13.56 | Ingen kommentarer

Det var 507 000 personer sysselsatt i kommunene i fjerde kvartal 2016, en økning på to prosent sammenlignet med samme periode i 2015. Les artikkelen

Oslo gjør seg avhengig av eiendomsskatt

av Bjørn Magne Solvik | 27 februar 2017 kl. 18.44 | Ingen kommentarer

Oslo tar inn så mye penger i eiendomsskatt, at det blir utfordrende for politikere som vil avvikle skatten i neste valgperiode. Les artikkelen

Nei til mobbeombud

av Bjørn Magne Solvik | 23 februar 2017 kl. 19.45 | Ingen kommentarer

Fire KrF-politikere har fremmet representantforslag på Stortinget om å innføre lokale mobbeombud. Les artikkelen

Ja til frivillighet, nei til tvang

av Bjørn Magne Solvik | 22 februar 2017 kl. 14.19 | Ingen kommentarer

Overskriften i denne artikkelen er skrevet av Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. Les artikkelen

Følg med på kostnadene i forbindelse med sammenslåingene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.54 | Ingen kommentarer

Teoretisk skal det være mulig å spare skattefinansierte penger på sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner, men det finnes eksempel på det motsatte. Les artikkelen

Fornuftig å starte friskole

av Bjørn Magne Solvik | 20 februar 2017 kl. 17.33 | Ingen kommentarer

Når politikerne av forståelige grunner legger ned grunnskoler, er det fornuftig av foreldre og foresatte å ta initiativ til etablering av friskoler. Les artikkelen

Avvikle tiggeforbudet?

av Bjørn Magne Solvik | 9 februar 2017 kl. 12.47 | Ingen kommentarer

Det er politikere i Lillesand som vil avvikle tiggeforbudet som ble vedtatt for to og et halvt år siden. Les artikkelen

Skal styrke lokaldemokratiet i sammenslåtte kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 30 januar 2017 kl. 14.25 | Ingen kommentarer

Demokrati er ett av argumentene motstanderne av kommunesammenslåinger har brukt i argumentene mot kommunereformen. Les artikkelen

Regjeringen bør være fornøyd

av Bjørn Magne Solvik | 9 januar 2017 kl. 18.52 | Ingen kommentarer

Nær 100 kommuner slår seg sammen og reduserer antall kommuner med vel 50, ifølge Kommunal Rapport.

Regjeringen legger fram proposisjonen før påske. Dersom 100 kommuner slår seg sammen frivillig, har kommunereformen vært en suksess. Like viktig som tallet 100 er prosessene som har vært i kommune-Norge, prosesser som vil gi kommunesammenslåinger i årene som kommer.

Naturlig med skolenedleggelser

av Bjørn Magne Solvik | 15 desember 2016 kl. 12.07 | Ingen kommentarer

Når kommunepolitikerne skal få budsjettene i balanse, må de enten øke inntektene gjennom skatter og avgifter og/eller kutte i utgifter. Les artikkelen

Kommunene skal få bestemme kommunevåpen og bruk av flagg selv

av Bjørn Magne Solvik | 14 desember 2016 kl. 14.30 | Ingen kommentarer

–Jeg ønsker å styrke lokaldemokratiet og flytte mer makt og ansvar til kommunene. Derfor foreslår vi nå å la kommunene selv bestemme kommunevåpen og bruk av flagg på sine bygninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, ifølge Regjeringen.no.

Ønsker økt eiendomsskatt

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2016 kl. 16.43 | Ingen kommentarer

Med slike byråkrater blir det høyere nivå på skatter og avgifter. Les artikkelen

Nye regler for kortsiktige lån i kommunene

av Bjørn Magne Solvik | 30 november 2016 kl. 15.15 | Ingen kommentarer

–Et tydeligere regelverk for låneopptak i kommunene er nå på plass. Hensikten er å vise hvilken risiko og hvilket ansvar som følger dersom kommunestyrene tar opp kortsiktige lån, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, ifølge Regjeringen.no.

Adgangen kommunene har til å ta opp lån i sertifikatmarkedet begrenses ikke, men det stilles krav om at risikoen ved denne type lån kommer tydeligere fram når kommunestyret skal fastsette rammene for gjeldsforvaltningen i egen kommune og påse at dette etterleves.

Har lansert Kommunefakta

av Bjørn Magne Solvik | 28 november 2016 kl. 14.50 | Ingen kommentarer

Kommunefakta, en profilside for hver av landets 428 kommuner, har blitt åpnet. Les artikkelen

Nå starter jakten på tidstyver i kommune-Norge

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2016 kl. 17.02 | Ingen kommentarer

KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) laget en digital verktøykasse for tidstyvjakt i kommunene, ifølge Regjeringen.no.

30 år med parlamentarisme

av Bjørn Magne Solvik | 10 november 2016 kl. 16.28 | Ingen kommentarer

Oslo kommune har nå hatt 30 år med parlamentarisme, en styringsform som har vært vellykket. Les artikkelen

Kommunisme er verdens dårligste forretningsmodell

av Bjørn Magne Solvik | 3 november 2016 kl. 16.52 | Ingen kommentarer

Når de private sykehjemmene i Oslo kan vise til radikalt lavere sykefravær enn de kommunale, så kan ikke det tolkes som annet enn at de som jobber der også trives. Det skriver Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, på Dagbladet.no.

Et enormt sykefravær i kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 30 september 2016 kl. 17.02 | 1 kommentar

Tallet for fravær i kommunene er så høyt, at problemet burde fått mye større oppmerksomhet. Les artikkelen

ROBEK-kommune låner millioner av kroner

av Bjørn Magne Solvik | 22 september 2016 kl. 14.39 | Ingen kommentarer

I dag har Porsanger kommunestyre i Finnmark diskutert snuhavn og penger til en sea walk slik at passasjerer og bagasje kan komme i land. Les artikkelen

48 ROBEK-kommuner i landet

av Bjørn Magne Solvik | 21 september 2016 kl. 18.13 | Ingen kommentarer

Det bør være flaut for kommunepolitikere som styrer kommuner som er i ROBEK-registeret. Les artikkelen

Tapte kampen om sedvanegoder

av Bjørn Magne Solvik | 29 august 2016 kl. 15.32 | 1 kommentar

De ansatte i Tønsberg kommune får ikke tilbake fridagen på sankthansdagen, har Tønsberg tingrett bestemt, ifølge Kommunal Rapport. Les artikkelen

Neste side →