Hvorfor lar kommuner bygg forfalle drastisk?

av Bjørn Magne Solvik | 7 august 2018 kl. 12.36 | 2 kommentarer

Budsjettene viser at det er nok av penger i kommunesektoren, men likevel er det vanlig med drastisk forfall av kommunale bygg. Les artikkelen

Mer penger til beredskap

av Bjørn Magne Solvik | 19 juli 2018 kl. 14.01 | Ingen kommentarer

Kommunene brukte nær 5,9 milliarder kroner på brann- og ulykker i 2017, men mesteparten av pengene gikk til beredskap. Dette ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det norske brannvesenet i kommunene har endret seg mye de siste årene, fra å være brannvesen til å bli brann- og redningsvesen.

Mange kommunale boliger

av Bjørn Magne Solvik | 4 juli 2018 kl. 16.59 | Ingen kommentarer

Det var 111 000 kommunale boliger i Norge i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Boliger er et område der kommunene er større enn de bør være!

Store forskjeller mellom kommunene er gammelt nytt

av Bjørn Magne Solvik | 3 juli 2018 kl. 16.51 | Ingen kommentarer

FrP vil ha gjennomgang av de kommunale avgiftene etter at undersøkelser viser enorme forskjeller mellom kommunene. Les artikkelen

Fire prosent til kultur i kommunene

av Bjørn Magne Solvik | 28 juni 2018 kl. 15.40 | Ingen kommentarer

Kultur burde vært et område med selvkost eller et område uten politisk innblanding, men slik er det ikke. Norske kommuner brukte i gjennomsnitt fire prosent av de samlede nettodriftsutgiftene til kultursektoren i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Lynkjapp reaksjon fra Monica Mæland

av Bjørn Magne Solvik | 21 juni 2018 kl. 17.20 | 1 kommentar

Like etter at Finnmark fylkesting hadde behandlet saken om fellesnemnd i forbindelse med fylkessammenslåingen med Troms, kom reaksjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Les artikkelen

Fylkessammenslåinger skal gi mindre administrasjonskostnader

av Bjørn Magne Solvik | 5 juni 2018 kl. 17.30 | 2 kommentarer

Kommunal- og moderniseringsministeren har besvart et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP). Les artikkelen

Forventer besparelser på fylkessammenslåinger

av Bjørn Magne Solvik | 30 mai 2018 kl. 18.25 | Ingen kommentarer

Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for FrP, med et sentralt spørsmål til kommunal- og moderniseringsministeren i debatten som pågår om fylkessammenslåinger. Les artikkelen

Brevet til statsministeren

av Bjørn Magne Solvik | 29 mai 2018 kl. 17.49 | Ingen kommentarer

Ragnhild Vassvik, fylkesordfører i Finnmark, har sendt/overlevert et brev til statsminister Erna Solberg. Brevet ligger på nettstedet til Finnmark fylkeskommune.

Bortsett fra selve resultatet fra folkeavstemmingen, var alle argumentene vel kjente for Stortinget da Stortinget vedtok fylkessammenslåingen med Troms.

Kampen er over, men Finnmark fylkeskommune spiller fortsatt kampen.

Skuffet

av Bjørn Magne Solvik | 25 mai 2018 kl. 16.53 | Ingen kommentarer

Fredag hadde fylkesordføreren i Finnmark møte med statsminister Erna Solberg om fylkessammenslåing av Troms og Finnmark. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) er skuffet etter møte fordi prosessen med sammenslåing fortsetter, ifølge Radionordkapp.no.

Fylkesordføreren i Finnmark møter statsministeren

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2018 kl. 20.08 | 2 kommentarer

Fredag blir det møte mellom Ragnhild Vassvik (Ap), fylkesordfører i Finnmark, og statsminister Erna Solberg (H) på Statsministerens kontor. Les artikkelen

Stortinget må snu, ikke regjeringen

av Bjørn Magne Solvik | 14 mai 2018 kl. 15.37 | Ingen kommentarer

I dag er det valgdag i Finnmark i folkeavstemmingen om sammenslåingen av Troms og Finnmark. Motstanderne av fylkessammenslåingen vil bruke resultatet slik at regjeringen snur i spørsmålet.

Sammenslåingen av fylkene har blitt vedtatt av Stortinget. Det er Stortinget som må gjøre nye vedtak dersom Finnmark skal forbli et selvstendig fylke slik det er i dag.

De som skyter på regjeringen, skyter på gal instans.

For øvrig er fylkessammenslåing effektivisering av offentlig sektor, i alle fall i teorien. Det beste er om forvaltningsnivået ble nedlagt.

Kamp mot eiendomsskatt er viktig for FrP

av Bjørn Magne Solvik | 27 april 2018 kl. 17.33 | Ingen kommentarer

Ikke uventet kommer FrP til å bruke kampen mot eiendomsskatt for alt den er verdt i kommunevalgkampen neste år.

–Vi skal bruke FrPs landsmøte til å snakke om hvordan vi kan fjerne den mest urettferdige skatten i Norge. Det er ikke uten grunn at denne skatten også er den mest upopulære, sier Hans Andreas Limi til Frp.no.

Ikke alle FrPs lokalpolitikere er like konsekvente i kampen mot eiendomsskatt. Også FrP-politikere har brukt skattepengene.

Loppe kommune avholder ikke folkeavstemming

av Bjørn Magne Solvik | 19 april 2018 kl. 17.18 | Ingen kommentarer

I Finnmark skal det være folkeavstemming om sammenslåingen med Troms, avstemming vedtatt av fylkestinget. Les artikkelen

Offentlig sektor blir litt større

av Bjørn Magne Solvik | 27 mars 2018 kl. 17.06 | Ingen kommentarer

Alle fylkene ønsker mobbeombud. I den store sammenhengen er det en liten utgiftsøkning, men offentlig sektor blir litt større og politikerne bruker skattefinansierte penger på nok et ombud. Les artikkelen

Lyst til å bli rådmann? På spillet Snasen er du sjef

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.49 | Ingen kommentarer

I læringsspillet Snasen spiller du rådmann. Du skal bygge opp kommunens økonomi og valgene du tar får konsekvenser. For noen vil dette være god underholdning, for andre er det litt langt fra virkelighetens administrasjon og politikk. Les artikkelen

Folkeavstemming i Finnmark

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2018 kl. 14.50 | Ingen kommentarer

Til tross for at Stortinget to ganger har vedtatt sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark, skal Finnmark fylkeskommune gjennomføre folkeavstemming om sammenslåingsspørsmålet. Les artikkelen

Flere kommuner bruker velferdsteknologi

av Bjørn Magne Solvik | 15 mars 2018 kl. 15.17 | Ingen kommentarer

Over halvparten av de norske kommunene bruker velferdsteknologi, ifølge Forskning.no.

Velferdsteknologi er samlebetegnelsen for teknologi som skal hjelpe folk i hverdagen.

Nøkkeltall for KOSTRA

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.33 | Ingen kommentarer

De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var på 448,3 milliarder kroner i 2017. Statistisk sentralbyrå har laget en oversikt over hvordan utgiftene fordeler seg på de forskjellige tjenesteområdene.

Omkamp, på omkamp, på omkamp

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.31 | Ingen kommentarer

Politikere i Finnmark gir seg ikke, til tross for at Stortinget to ganger har vedtatt sammenslåing av fylkeskommunene Finnmark og Troms fra 1. januar 2020. Les artikkelen

Politikere legger ikke debatten død

av Bjørn Magne Solvik | 7 mars 2018 kl. 13.57 | Ingen kommentarer

Debatten om sammenslåing av fylkeskommunene Troms og Finnmark fortsetter, til tross for to vedtak i Stortinget som regjeringen følger opp.

I den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag formiddag, var sammenslåingen tema blant de folkevalgte. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) fikk flere spørsmål om saken Stortinget har vedtatt.

Fra 1. januar 2020 skal Troms og Finnmark fylkeskommune være en realitet.

Oppgaver kunne vært overført til kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 1 februar 2018 kl. 17.15 | Ingen kommentarer

Ekspertutvalget ønsker at fylkeskommunene skal få overført nye oppgaver fra staten, oppgaver som burde vært lagt til kommuner uten det unødvendige mellomleddet i forvaltningen. Les artikkelen

Kan du gjøre det bedre? Hiv deg inn i politikken!

av Bjørn Magne Solvik | 18 januar 2018 kl. 21.24 | Ingen kommentarer

Dersom du mener du er bedre enn politikerne i din kommune, meld deg inn i et parti, jobb og sats på nominasjon ved valget i 2019.

Aktiv deltakelse er mye bedre enn trusler og trakassering. 30 prosent av ordførerne og rundt 16 prosent av alle lokalpolitikere har opplevd trusler og trakassering i denne perioden, melder Kommunal Rapport.

Rådmann vil endre både AFP og tjenestepensjon

av Bjørn Magne Solvik | 11 januar 2018 kl. 17.55 | Ingen kommentarer

Både offentlig tjenestepensjon, AFP-ordningen og særaldersgrenser må endres for å stimulere ansatte til å stå lenger i jobb, mener rådmann Lars Bjerke i Asker, ifølge Kommunal Rapport.

Mange kommuner søker etter rådmann

av Bjørn Magne Solvik | 4 januar 2018 kl. 17.03 | Ingen kommentarer

Det blir skifte av rådmann i mange kommuner i 2018, en krevende stilling i mange kommuner. Lokalpolitikere gjør ikke jobben enkel for mange rådmenn.

Av 16 utlyste stillinger på nettstedet til Kommunal Rapport, er det seks kommuner som søker etter rådmann.

Færre grunnskoler

av Bjørn Magne Solvik | 19 desember 2017 kl. 17.31 | Ingen kommentarer

Det er forståelig at mange kommuner har overført elever fra en skole til en annen. En skole tar mye penger i et kommunebudsjett. Les artikkelen

De nye kommunene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.29 | Ingen kommentarer

Regjeringen.no ligger navnene på de nye kommunene.

Det meste av problemene skal politikerne løse gjennom offentlig sektor

av Bjørn Magne Solvik | 11 desember 2017 kl. 19.50 | Ingen kommentarer

Det blir mobbeombud i alle fylkene, selv om fylkeskommunene får frihet til å gjøre tilpasninger i egen region. Les artikkelen

Innstillingsmøte bør være innstillingsmøte

av Bjørn Magne Solvik | 8 desember 2017 kl. 17.00 | Ingen kommentarer

Kommunene har avholdt innstillingsmøte foran kommunestyrebehandlingene av budsjettene for 2018. Les artikkelen

Penger kommuner taper betyr mindre utgifter for bedrifter

av Bjørn Magne Solvik | 23 november 2017 kl. 13.51 | Ingen kommentarer

Ordførere, spesielt fra de rødgrønne partiene, har i dag uttalt seg negativt om at stortingsflertallet fjerner skatt på maskiner, en sak FrP med rette markedsfører som en viktig seier for partiet. Les artikkelen

Senterpartiet utfordrer flertallet i reformarbeidet

av Bjørn Magne Solvik | 28 september 2017 kl. 16.43 | Ingen kommentarer

Senterpartiet fremmer forslag for Stortinget om omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner. Les artikkelen

Nå vil «alle» norske kommuner bli smarte

av Bjørn Magne Solvik | 27 september 2017 kl. 17.23 | Ingen kommentarer

Denne uken arrangeres smartby-konferansen Nordic Edge Expo i Stavanger, med rekordhøy deltakelse. Over 4000 deltakere og mer enn 100 ordførere møtes for å lære om digitalisering, og hvordan ny teknologi kan gjøre norske byer og kommuner smartere, ifølge Mynewsdesk.com.

Gledelig ROBEK-nyhet

av Bjørn Magne Solvik | 5 september 2017 kl. 18.27 | Ingen kommentarer

Politikere som styrer i kommuner som havner i ROBEK, bør være flaue. Antall kommuner i registeret er rekordlavt. Les artikkelen

Viktig med større kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 10 august 2017 kl. 22.12 | Ingen kommentarer

Det er store by-regionene som kommer best ut i NHOs Kommune-NM 2017.

Konkurranse mellom kommunene

av Bjørn Magne Solvik | 19 juli 2017 kl. 17.50 | Ingen kommentarer

Det bør være konkurranse mellom kommunene, konkurranse som inkluderer skatte- og avgiftsnivå. Les artikkelen

Nesten 109 000 kommunale boliger i 2016

av Bjørn Magne Solvik | 26 juni 2017 kl. 14.59 | Ingen kommentarer

Antall boliger som kommunene disponerer har økt jevnt og trutt siden 2012, fra 96 403 til 108 833 i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Offentlig sektor blir større og større på mange måter, også gjennom boliger.

Kommunebarometeret 2017

av Bjørn Magne Solvik | 22 juni 2017 kl. 20.32 | Ingen kommentarer

Rangeringen på Kommunebarometeret 2017 er klar i regi av Kommunal Rapport.

Økning i de kommunale avgiftene

av Bjørn Magne Solvik | 20 juni 2017 kl. 14.51 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå presenterer økningen i de kommunale avgiftene fra 2016 til 2017, områdene som skal følge selvkostprinsippet.

I Trøndelag er det en ganske stor økning på området renovasjon.

Lokalpolitikerne bør organisere tjenestene slik at prisen blir lavest mulig for abonnentene.

Forbedret driftsresultat for kommunekonsernene

av Bjørn Magne Solvik | 15 juni 2017 kl. 13.55 | Ingen kommentarer

Økt skatteinngang gir forbedret driftsresultat for kommunene.
Regnskapstall for kommunekonsernene for 2016 viser en økning i skatteinntekter på 14 milliarder, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Påstander om at stortingsflertallet har «brukt» de store pengene på skattelettelser, faller på sin egen urimelighet.

Brev til fylkesmennene om skattefinansierte tilskudd til barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2017 kl. 14.22 | Ingen kommentarer

Ettersom det bør være verdens mest naturlig ting at eiere som tjener penger tar ut utbytte, har Kunnskapsdepartementet sendt brev til fylkesmennene. Les artikkelen

358 kommuner i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2017 kl. 13.19 | Ingen kommentarer

Kommunesammenslåingene bør gi effektivisering av offentlig sektor, altså på sikt redusert bruk av skattefinansierte penger. Om det skjer, er mer usikkert. Les artikkelen

Hardt arbeid i kommunale lederstillinger

av Bjørn Magne Solvik | 29 mai 2017 kl. 17.06 | Ingen kommentarer

Istedenfor å kritisere lønnsnivået i kommunal sektor, kom med forslag på hvordan politikerne kan redusere offentlig sektor samtidig som vi beholder velferd. Les artikkelen

Skal forske på kommunale planer for LHBT-ungdommer

av Bjørn Magne Solvik | 18 april 2017 kl. 11.22 | Ingen kommentarer

Noen kommuner har utarbeidet kommunale planer for LHBT-befolkningen, men langt fra alle. I dette prosjektet skal forskere studere de eksisterende planene og videreføre erfaringer til andre kommuner, ifølge Forskning.no.

FrP-politikere vil få problem uten eiendomsskatt

av Bjørn Magne Solvik | 11 april 2017 kl. 13.50 | Ingen kommentarer

Det kryr av budsjettvedtak i kommune-Norge der FrP-politikere bruker penger fra eiendomsskatt på lik linje med andre politikere. Les artikkelen

Sykefraværet er en av de største utfordringene for kommunene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.49 | Ingen kommentarer

Bente Larssen, leder av rådmannsutvalget, mener arbeidet med å få ned sykefraværet er blant det viktigste, ifølge Kommunal Rapport.

Skal Larssen og andre rådmenn få ned sykefraværet i kommunesektoren, må kommunene få drahjelp av Stortinget. Noe bør bli gjort med sykelønnsordningen!

Frihet for kommunene

av Bjørn Magne Solvik | 7 april 2017 kl. 14.51 | Ingen kommentarer

Venstre ønsker større kommunal frihet! Les artikkelen

Du kan bli vigslet av ordføreren

av Bjørn Magne Solvik | 6 april 2017 kl. 14.38 | Ingen kommentarer

Det er ordfører og varaordfører som får myndigheten til å foreta vigsler, men kommunestyret kan også gi myndighet til andre kommunalt ansatte eller folkevalgte, ifølge forslag fra regjeringen.

Regjeringen tar sikte på at lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2018.

Liberaleren mener forholdet mellom mennesker bør være regulert gjennom privatrettslige avtaler. Også på dette området setter vi grenser for politikk!

Kraftig økning i kommune investeringer

av Bjørn Magne Solvik | 30 mars 2017 kl. 13.34 | Ingen kommentarer

Kommunenes investeringsutgifter har økt hele 110 prosent fra 2003 til 2016., ifølge Statistisk sentralbyrå.

Investeringene har i stor grad blitt finansiert av lån. Mange av investeringene er viktige for kommunene, for eksempel vann, avløp og renovasjon. Det har også blitt brukt penger på tiltak som ikke burde vært i kommunal regi.

De viktigste oppgavene utenfor kommunen

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2017 kl. 11.51 | Ingen kommentarer

Selv om en ordfører har få lovpålagte oppgaver jobber mange ordførere mye.

Både ordførere og rådmenn er enige om at en av ordførerens viktigste oppgaver foregår utenfor kommunen, ifølge Forskning.no.

Endringer i ROBEK

av Bjørn Magne Solvik | 20 mars 2017 kl. 15.15 | Ingen kommentarer

Selv om kommune-Norge hadde et godt driftsresultat i 2016, er det fortsatt en del kommuner i ROBEK. Les artikkelen

Neste side →