Konkurranseutsetting

Konkurranseutsetting Kort sagt Økonomi

Lavere pensjonsutgifter

Lavere pensjonistutgifter er én av fordelen med konkurranseutsetting. Stortingsrepresentanter ønsker å lovfeste retten til trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige virksomheter. Det er SV-representantene Solfrid Lerbrekk, Gina Barstad og Kari Elisabeth Kaski som har fremmet representantforslaget, ifølge Stortinget.no.