Lavere pensjonsutgifter

av Bjørn Magne Solvik | 22 desember 2017 kl. 18.45 | Ingen kommentarer

Lavere pensjonistutgifter er én av fordelen med konkurranseutsetting. Stortingsrepresentanter ønsker å lovfeste retten til trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige virksomheter.

Det er SV-representantene Solfrid Lerbrekk, Gina Barstad og Kari Elisabeth Kaski som har fremmet representantforslaget, ifølge Stortinget.no.

Konkurranseutsettingen av persontransport med tog

av Bjørn Magne Solvik | 5 desember 2017 kl. 22.50 | Ingen kommentarer

Én av nyvinningen med dagens regjering og FrP i Samferdselsdepartementet, er tankene om konkurranseutsettingen av persontransport med tog. Nå har stortingsrepresentanter fra Senterpartiet fremmet et representantforslag der de ønsker at Stortinget skal be regjeringen stanse arbeidet med konkurranseutsetting av persontransport med tog.

Ingen bør gjennom tvang urinere i vasken

av Bjørn Magne Solvik | 22 august 2017 kl. 14.52 | Ingen kommentarer

Enkelte innsatte i norske fengsel har soningsforhold Norge ikke bør være stolt av. Les artikkelen

Konkurranse har gitt bedre skoler, sykehus og barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 25 oktober 2016 kl. 17.53 | Ingen kommentarer

Private aktører er viktige for å øke kapasiteten i offentlig sektor. Det skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita, på Dagbladet.no.

Konkurranseutsetting kan bli ett tema under neste års stortingsvalgkamp. Husk at konkurranseutsetting ikke er privatisering!

Ja til effektivisering av driften

av Bjørn Magne Solvik | 16 august 2016 kl. 14.41 | Ingen kommentarer

Flere kommuner bør gjøre som Austevoll kommune, nemlig effektivisere driften – gjerne med konkurranseutsetting av oppgaver. Les artikkelen

Skal vi ha tjenester fra private aktører i Norge?

av Bjørn Magne Solvik | 1 desember 2015 kl. 16.53 | Ingen kommentarer

Dersom et politisk flertall virkelig mener at private aktører ikke skal tjene penger på å utføre oppgaver for skattefinansierte penger, vil mange tilbud falle bort. Les artikkelen

Dette bør Høyre og FrP se på

av Bjørn Magne Solvik | 10 juli 2015 kl. 18.27 | Ingen kommentarer

Hvorfor er det få aktører som leverer anbud når politikerne velger å konkurranseutsette tjenester? Les artikkelen

NRK-lisens viser statens rolleblanding

av Per Aage Pleym Christensen | 30 januar 2015 kl. 21.15 | 3 kommentarer

VG har i flere oppslag satt søkelys på hvordan staten har gitt sin egen virksomhet NRK særregler når NRK-lisensen skal drives inn. Disse oppslagene viser behovet for å rydde opp i statens roller. Vil flere nå forstå det?
Les artikkelen

Kommunale gebyr opp 3,2 prosent

av Bjørn Magne Solvik | 2 juli 2014 kl. 11.06 | Ingen kommentarer

De kommunale gebyrene knyttet til bolig steg med 3,2 prosent på landsbasis fra januar 2013 til januar 2014.

I gjennomsnitt betaler hver husstand drøye 10 500 kroner for tjenester knyttet til vann, avløp, renovasjon samt feiing og tilsyn, ifølge
Statistisk sentralbyrå.

Selv om flere av tjenestene er vanskelig å privatisere, bør kommunene utføre tjenestene så effektivt som mulig. Lavere kostnader betyr hyggeligere giroer for innbyggerne.

Kan bruke skattefinansierte penger på andre formål

av Bjørn Magne Solvik | 25 oktober 2013 kl. 14.18 | Ingen kommentarer

Alta kommune i Finnmark er ett eksempel på en kommune som omorganiserer for å frigjøre penger til andre formål. Les artikkelen

Ingen privatiseringsdebatt i valgkampen

av Bjørn Magne Solvik | 29 august 2013 kl. 11.26 | Ingen kommentarer

Det har vært en valgkamp uten forslag om å privatisere eldreomsorgen i Norge. Aktører som påstår noe annet, lyver! Les artikkelen

Nye løsninger for Årdal kommune

av Bjørn Magne Solvik | 17 juni 2013 kl. 10.32 | Ingen kommentarer

I den offentlige debatten blir mye kalt for privatisering, uten dette betyr at tilbud blir trukket ut av skattefinansierte budsjett. Les artikkelen

FrP-kommuner er best!

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2013 kl. 17.58 | Ingen kommentarer

Dersom konkurranseutsetting er et mål, er FrP-kommuner de kommunene som konkurranseutsetter mest.

Høyre er nummer to, ifølge en artikkel Kommunal Rapport.

Konkurranseutsetting er å bruke skattefinansierte penger, men det er mange som mener konkurranseutsetting er å bruke skattefinansierte penger på en bedre måte.

Vegard Martinsen, formann i Det Liberale Folkepartiet, har skrevet langt og godt om temaet på egen blogg.

Venstremann som elsker staten

av Per Aage Pleym Christensen | 29 november 2012 kl. 11.40 | 2 kommentarer

«Vi som elsker staten» skriver Kjetil Kjenseth, leder i Oppland Venstre og medlem av partiets programkomite. Vi er veldig enige i hans beskrivelse av hvordan staten er organisert og hvilke problemer det fører til. Men en liberalist elsker ikke staten. Staten er bare et nødvendig onde. Les innlegget her.

Personvernfloke for Elvestuen

av Per Aage Pleym Christensen | 10 oktober 2012 kl. 11.24 | 1 kommentar

Samferdselsbyråd Ola Elvestuen i Oslo nekter å lese en granskningsrapport om korrupsjonsskandalen i Unibuss, fordi den hemmeligholdes av personvernhensyn. Hvis han leser den, blir han omfattet av samme taushetsplikt som gjør at rapporten er hemmeligholdt.
Les artikkelen

Arbeiderpartiet og valgfrihet

av Bjørn Magne Solvik | 17 august 2012 kl. 13.30 | Ingen kommentarer

NHO stiller gode og konkrete spørsmål til Arbeiderpartiets Hadia Tajiks, leder av programkomiteen for velferd.

Les bloggposten som NHO Service har publisert.

Vil forby utbytte fra sykehjem

av Bjørn Magne Solvik | 13 august 2012 kl. 10.31 | 1 kommentar

Rødgrønne politikere bør være glade for at det i den sosialdemokratiske modellen faktisk er private aktører som tilbyr skattefinansierte tjenester.

SV-leder Audun Lysbakken ønsker forbud mot utbytte for private helseselskap, ifølge Kommunal Rapport.

Utrolig, men sant! Dersom et forbud skulle bli vedtatt, vil det nærmest være umulig å konkurranseutsette helsetjenester.

Isolér KrF i 2013!

av Per Aage Pleym Christensen | 1 mars 2012 kl. 06.30 | 7 kommentarer

Som liberalist og Venstre-medlem beklager jeg dypt at mitt parti samarbeidet med KrF i Bondevikregjeringene. Jeg håper at hverken et ikke-sosialistisk eller et rødgrønt regjeringsalternativ blir avhengig av KrF efter valget i 2013.
Les artikkelen

Frontfagmodellen hindrer lønnsløft for lavtlønnede

av Per Aage Pleym Christensen | 27 januar 2012 kl. 11.26 | 1 kommentar

«Frontfagmodellen» er et begrep du vil støte på i tiden som kommer. Fordi det foregår lønnsforhandlinger. Modellen handler om å la konkurranseutsatte bransjer forhandle først, og dermed sette hele rammen for oppgjøret. En meningsløs ordning som er skadelig på flere måter.
Les artikkelen

Ønsket Ap mer Høyre-politikk i Odda?

av Per Aage Pleym Christensen | 20 september 2011 kl. 06.30 | Ingen kommentarer

Forhandlingene efter kommunevalget i Odda har vakt oppsikt. En av landets røde bastioner får ordfører fra Høyre. Ved hjelp av ytre venstre-partiet Rødt. Så hvorfor trekker vi i overskriften inn Arbeiderpartiet?
Les artikkelen

Rune G lyver!

av Bjørn Magne Solvik | 5 september 2011 kl. 14.55 | Ingen kommentarer

Rune Gerhardsen, Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Oslo, påstår i et nettmøte at Fremskrittspartiet vil privatisere alt av velferdsgoder. Det er ren løgn! Les artikkelen

Må det et opprør til for å gi hytteeiere stemmerett?

av Per Aage Pleym Christensen | 29 august 2011 kl. 11.22 | 7 kommentarer

Spørsmålet om hytteeiere bør ha stemmerett taes opp i Aftenposten, og både hytteeierne selv og enkelte politikere mener at det er riktig. Jeg er tilbøyelig til å være enig. To hensyn kolliderer. Begge handler om demokrati.
Les artikkelen

Skremmebilde om private løsninger

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 08.17 | Ingen kommentarer

Bare 15 av 1000 sykehjem er privat drevet, skriver NRK. Og ca 4% av norske elever går i private skoler. Når venstresiden skremmer folk med privatisering og private løsninger er det med andre ord et spøkelse. Blir du skremt av spøkelser?

For små forskjeller

av Bjørn Magne Solvik | 17 august 2011 kl. 15.10 | Ingen kommentarer

Når hovedmotstanderne Høyre og Arbeiderpartiet er aktuelle samarbeidspartnere for Kristelig Folkeparti, sier det litt om hvor små forskjeller det er i norsk politikk. Les artikkelen

Vil konkurranseutsette alle tjenester

av Bjørn Magne Solvik | 16 august 2011 kl. 16.40 | Ingen kommentarer

Nordkapp Venstre vil konkurranseutsette alle tjenester i Nordkapp kommune, ifølge svaret som lokallaget har gitt Fagforbundet Nordkapp.

Fagforbundet har stilt en rekke spørsmål foran kommune- og fylkestingsvalget. I Nordkapp er Venstre det eneste partiet som har besvart spørsmålene og partiet vil effektivisere driften mye, mye, mye mer enn det blant annet Høyre og FrP har gått inn for i inneværende periode.

Nordkapp kommune er en ROBEK-kommune, selv om Fylkesmannen i Finnmark har gitt Kommunal- og regionaldepartementet beskjed å slette kommunen fra registeret.

Fagforbundet fortjener svar

av Bjørn Magne Solvik | 9 august 2011 kl. 14.10 | 2 kommentarer

Mange lokale avdelinger av Fagforbundet har stilt en rekke spørsmål til lokale partier foran høstens valg. Fagforbundet fortjener svar på spørsmålene. Les artikkelen

Hva er liberalisme i et kommunestyre?

av Per Aage Pleym Christensen | 30 mai 2011 kl. 07.15 | 3 kommentarer

Eller et fylkesting? Kan man forankre politikken sin lokalt og regionalt i liberalisme? Eller må man vente på vedtak i Stortinget? Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. Finnes det gode alternativer for velgere som ønsker mer liberalisme og mindre offentlig styring?
Les artikkelen

H/FrP-styrt kommune brøt anbudsreglene

av Per Aage Pleym Christensen | 27 mai 2011 kl. 08.36 | 1 kommentar

Ifølge lokalavisen Varingen har Nittedal kommune, styrt av Høyre og FrP, brutt reglene for anbud: «Millionkontrakter om helsetjenester er inngått uten at Nittedal kommune kan dokumentere anbudsrunder. De har brutt loven, mener NHO-advokat Johan Henrik Bjørge. – Vi hadde for lite kunnskap, svarer kommunen.» Les artikkelen her.

Privatiseringsideologi?

av Per Aage Pleym Christensen | 25 mai 2011 kl. 13.08 | 10 kommentarer

«Det er ideologiske skylapper som gjør at mange tror det blir bedre og billigere når private overtar.» skriver kommentator Kari Gåsvatn i Nationen. Vi som vil ha minst mulig stat blir beskyldt for å ha skylapper, mens den mest naturlige sak i verden er tydeligvis at det meste skal foregå i offentlig regi. Hvorfor er det slik?
Les artikkelen

Vi venter store medieoppslag

av Per Aage Pleym Christensen | 24 mars 2011 kl. 10.45 | 10 kommentarer

i VG, Dagbladet, og ikke minst på NRK Dagsrevyen og i TV2 Nyhetene når det igjen er avslørt at «Ansatte ved Orkerød sykehjem har jobbet doble vakter uten å få overtidsbetalt – og flere har overnattet på rom for pårørende. På Melløsparken sykehjem har ansatte overnattet i kjelleren«. Skandalen har skjedd i Moss kommune – og det spiller vel ingen rolle at de som styrer der er Ap, SV og Rødt?

Begrepsforvirring i Nationen

av Per Aage Pleym Christensen | 23 mars 2011 kl. 10.35 | Ingen kommentarer

Idag har Nationen en artikkel om at SV vi fjerne vikarbyråene i kommunene. Ingressen lyder: «Til full krig mot privatisering i alle landets kommuner.». Kjære Nationen: Konkurranseutsetting er ikke privatisering. Konkurranseutsetting betyr at ikke-offentlige eiede virksomheter utfører oppgaver og betales med skattebetalernes penger. Privatisering betyr at du og jeg selv må finne noen til å gjøre en jobb for oss som det offentlige har gjort tidligere, og vi betale av egen lomme. Til hjelp for Nationens journalister: Vår artikkel om definisjoner.

Fagforbundet forsvarer «sosial dumping»

av Per Aage Pleym Christensen | 15 mars 2011 kl. 08.06 | Ingen kommentarer

Efter påstandene om sosial dumping på Ammerudlunden sykehjem er firmaet Incita blant de nye «avslørte» i media. De driver blant annet Bøn sykehjem i Eidsvoll. Nå har Fagforbundets egne tillitsvalgte der gått ut mot påstandene om sosial dumping. Tillitsvalgt Annette Kjernsli uttaler til Romerikes blad: «– De svenske vikarene som har vært her, har vært enestående og på ingen måte forsømt beboerne eller jobben sin. De har jobbet mye for så å ta langfri, etter eget ønske. Det blir som arbeidsordningen for ansatte på oljeplattformer, sammenlikner Kjernsli.» Les artikkelen her.

Arne Strand ønsker fokus på en ikke-sak

av Bjørn Magne Solvik | 2 mars 2011 kl. 14.36 | Ingen kommentarer

Få ting hadde gledet liberalistene mer enn om privatisering blir en hovedsak i årets valgkamp. Les artikkelen

Forbud mot økonomisk gevinst

av Bjørn Magne Solvik | 1 mars 2011 kl. 12.03 | 4 kommentarer

SV og Senterpartiet med et håpløst innspill; forbud mot å tjene penger på pleie og omsorg. Les artikkelen

Lot seg presse?

av Bjørn Magne Solvik | 14 februar 2011 kl. 15.27 | Ingen kommentarer

Programmet skal språkvaskes før det blir publisert, men mye tyder på at Oslo FrP ikke prioriterer å konkurranseutsette brannvesenet i neste valgperiode. Les artikkelen

Sverigedemokratene stanser privatisering

av Per Aage Pleym Christensen | 21 januar 2011 kl. 11.29 | Ingen kommentarer

Sverigedemokratene slår følge med Sosialdemokratene og Miljøpartiet og trekker tilbake riksdagens fullmakt til regjeringen om privatisering av statsbedrifter i Sverige.
Les artikkelen

Fokus på konkurranseutsetting

av Bjørn Magne Solvik | 18 januar 2011 kl. 13.52 | 1 kommentar

Dersom skattekåte politikere skal få mer velferd ut av hver skattefinansierte krone, er konkurranseutsetting en nødvendighet. Les artikkelen

Ja til konkurranse i kommunesektoren

av Bjørn Magne Solvik | 13 desember 2010 kl. 10.55 | Ingen kommentarer

Mange borgere mener det er god politikk å konkurranseutsette kommunale tjenester. Les artikkelen

Ord og uttrykk

av Bjørn Magne Solvik | 19 november 2010 kl. 17.29 | Ingen kommentarer

AP og SV er blitt for privatisering. Så lenge det kalles noe annet, ifølge Odd Sevje, politisk rådgiver for Høyre. Han har skrevet artikkelen Risky business på Minerva.

Liberaleren minner om definisjoner for en ryddigere debatt. Hvis alt er privatisering vil det i teorien ikke være forskjeller mellom en liberalist og andre, og slik er det ikke.

Hagen-krav kan gi større forskjeller mellom partiene

av Bjørn Magne Solvik | 22 oktober 2010 kl. 15.50 | 1 kommentar

Carl I Hagen har fremmet krav til fremskrittspartipolitikerne i forbindelse med budsjettdebattene som kommunene skal igjennom. Les artikkelen

Nei til veto!

av Bjørn Magne Solvik | 1 juli 2010 kl. 12.40 | 1 kommentar

Postdirektivet er uten negative konsekvenser. Les artikkelen

Bussruter på anbud gir billigere og bedre tilbud

av Bjørn Magne Solvik | 21 august 2009 kl. 10.27 | 1 kommentar

Politikken til Fremskrittspartiet og Høyre fungerer på samferdsel, og det betyr at politikken også må være vellykket i andre deler av offentlig sektor. Les artikkelen

Postdirektivet uten negative konsekvenser

av Jakob Utgård | 3 august 2009 kl. 16.18 | Ingen kommentarer

Mens Liberaleren og andre er opptatt av datalagringsdirektivet er enkelte politikere mer bekymret for EUs postdirektiv. Noen snakker til og med om å reservere seg. Men man må lete hardt for å finne negative konsekvenser av direktivet, og for nesten alle vil direktivet bety ingenting. Les artikkelen

SV misbruker ordet privatisering

av Bjørn Magne Solvik | 29 juli 2009 kl. 15.16 | 6 kommentarer

I rapporten som SV har lansert, misbruker partiet ordet privatisering. SV farer faktisk med usannheter! Les artikkelen

FrP vil forskjellsbehandle butikker

av Bjørn Magne Solvik | 24 juli 2008 kl. 22.10 | 7 kommentarer

Fremskrittspartiet bør gå inn for å avvikle Norsk Tipping og Vinmonopolet, fremfor å gi nærbutikker betydelige konkurransefortrinn. Les artikkelen

Bibliotekene skal berge Norge

av Bjørn Magne Solvik | 14 juli 2008 kl. 12.11 | Ingen kommentarer

Politikerne kommer til å øke satsingen på skattefinansierte bibliotek, ifølge en kronikk May Hansen (SV) har skrevet. Les artikkelen

La oss tømme verktøykassa

av Bjørn Magne Solvik | 24 oktober 2007 kl. 09.30 | 5 kommentarer

Liberaleren er nok mer glade i forslagsstillerne Runar B. Mæland og Erlend Sand enn i mange av Venstres stortingsrepresentanter. Vi setter pris på resolusjonen ”Tøm verktøykassa” som dessverre ikke ble sluttbehandlet på helgens landsmøte i Unge Venstre. Les artikkelen

Mektige Telenor – avmektige politikere?

av Per Aage Pleym Christensen | 27 august 2007 kl. 06.30 | Ingen kommentarer

Dagbladet har idag en artig liten sak om at flere politikere synes Telenor, et av statens egne selskaper, er blitt for mektig. Og politikerne vet ikke helt hva de kan gjøre.

Les artikkelen

Sosialdemokrati på det dummeste

av Bjørn Magne Solvik | 25 juni 2007 kl. 15.09 | 6 kommentarer

Mange skriver mye om Kjell Inge Røkkes ”statskupp”, men den beste kommentaren står Harald Magnus Andreassen bak. Han kaller oppkjøpet for sosialdemokrati på det dummeste i NA24.
Les artikkelen

Presenterer regjeringens eierpolitikk

av Bjørn Magne Solvik | 12 juni 2007 kl. 17.10 | Ingen kommentarer

Dag Terje Andersen, nærings- og handelsminister, presenterer «Regjeringens eierpolitikk» onsdag 13. juni. En trenger ikke være rakettforsker for å forstå at liberalister er svært uenig med regjeringen på området statlig eierskap.
Les artikkelen

Neste side →