Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning

av Bjørn Magne Solvik | 26 november 2014 kl. 11.51 | Ingen kommentarer

Som årsgjennomsnitt for 2013 var det i Norge ifølge Arbeidskraftundersøkelsen 70 000 personer i alderen 15-29 år som verken var i arbeid, under utdanning eller i opplæring (NEET). Det utgjorde 7 prosent av alle personer i denne aldersgruppen, ett prosentpoeng høyere enn i 2006, som er startåret for denne tidsserien.

I land som Hellas, Italia og Spania var andelen på mellom 20 og 30 prosent i 2013, mens den var lavest i Nederland og Norge med 7 prosent. I land som Sverige, Sveits og Danmark var andelen 8 prosent, melder Statistisk sentralbyrå.

Frykter poseavgiften

av Bjørn Magne Solvik | 25 november 2014 kl. 11.46 | Ingen kommentarer

Renovasjonsetaten i Bergen frykter den kommende poseavgiften vil føre til at flere kaster avfallet løst, ifølge Kommunal Rapport.

Til flertallets forsvar. Denne avgiften blir nok ikke innført på grunn av miljøet, verken for eller mot dårligere miljø. Høyre, FrP, Venstre og KrF trengte inntekter og vips; vi får plastposeavgift.

Fantasien er stor når det gjelder å skaffe inntekter politikerne kan bruke på mer eller mindre gode oppgaver.

Eldre blir ikke oftere fulle

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.38 | Ingen kommentarer

Høyere drikkefrekvens blant eldre fører ikke til flere fylleepisoder, ifølge Sirus.no.

Finansdebatt den 1. desember

av Bjørn Magne Solvik | 24 november 2014 kl. 14.11 | Ingen kommentarer

Finansdebatten, som skulle vært avholdt torsdag 27. november, blir utsatt til mandag 1. desember, ifølge Stortinget.no.

Jaja….

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.40 | Ingen kommentarer

John Smid ledet en gruppe som skulle «kurere» homofile. Nå har han giftet seg med en mann, ifølge Dagbladet.no.

Tilskuddskurs for lag og foreninger

av Bjørn Magne Solvik | 20 november 2014 kl. 17.37 | Ingen kommentarer

Det er så mange støtteordninger i Norge, og mange av dem er skattefinansiert, at det blir arrangert kurs for lag og foreninger i hvordan få fatt i penger.

NAV og Arendal kommune inviterer lag og foreninger til gratis tilskuddskurs den 1. desember, ifølge kommunens nettsider.

La mennesker snuse!

av Bjørn Magne Solvik | 19 november 2014 kl. 14.32 | Ingen kommentarer

Dersom snus er farlig går bruk av snus kun utover brukerne. Det er for de fleste av oss ingen ting som heter passiv snusing.

Helseministeren er bekymret over hvor mange som bruker tobakksprodukter som snus er, ifølge NRK.no.

Bent Høie og andre politikere har allerede gjort unaturlig mye for å hindre bruk av snus, fra ulike forbud til høye avgifter. Tredobling av forbruker viser at reguleringspolitikken har vært lite vellykket.

Alle formål: 1 332,5 mrd kr

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.48 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå med totale utgifter etter formål. Oppdelingen viser at politikere som ønsker store skatte- og avgiftslettelser må gjøre strukturelle endringer, også kalt grenser for politikk.

- Det er ulovlig å forby gatemusikk

av Bjørn Magne Solvik | 17 november 2014 kl. 17.55 | Ingen kommentarer

–Å rense Torgallmenningen for gatemusikanter er ulovlig. Politiet har ikke hjemmel til å gi generelle strafferegler om fremføring av musikk på bestemte offentlige steder. Det synes som om byråd og politi har en plan om å sikre seg sigøyner- og narkomanfrie gater ved å tegne seg kart og forby grupper opphold der, noe det selvsagt ikke er hjemmel for i politiloven eller ellers, sier advokat Bengt Waldow til BT.no.

En arbeiderpartispørretime

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.36 | 1 kommentar

Mange arbeiderpartirepresentanter har sendt inn spørsmål til onsdagens ordinære spørretime på Stortinget. Spørsmålene er publisert på Stortinget.no.

Nedgang i alkoholomsetningen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.04 | Ingen kommentarer

De ni første månedene i år ble det registret omsatt 18,4 millioner liter ren alkohol. Det er en nedgang på 276 000 liter, eller 1,5 prosent, sammenlignet med samme periode i 2013, ifølge Statistisk sentralbyrå.

En liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk, og politikken blir aldri for liberal!

Cannabispopulismen

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2014 kl. 13.27 | Ingen kommentarer

Actis lurer seg selv med fantasien om at cannabisindustrien styrer amerikaneres holdninger til marihuana, ifølge George Gooding.

Gooding har skrevet et innlegg, publisert på Minerva.

Ulovlig i Norge, men pengene skal dem ha

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2014 kl. 18.59 | Ingen kommentarer

Med skattereglene i hånden kan ­myndighetene innkassere halvparten av de 35 milli­onene som Felix Stephensen vant i poker-VM i Las Vegas, ifølge Finansavisen.

Med mer skatt på agendaen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.28 | Ingen kommentarer

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) kommenterer Agendas skatteforslag, på Nye Meninger.

Frykter at uskyldige overvåkes

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.53 | Ingen kommentarer

Nå krever ?Advokatforeningen mer åpenhet, ifølge Dagsavisen.

Nesten én million betalte toppskatt

av Bjørn Magne Solvik | 13 november 2014 kl. 11.22 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har presentert skattestatistikk for 2013. Mange betaler mye skatt i Norge!

Utvikling i riktig retning

av Bjørn Magne Solvik | 12 november 2014 kl. 18.34 | Ingen kommentarer

90 prosent av verdens land er blitt mer positive til homofile, ifølge Aftenposten.

Eksempler på byråkratiproblemet

av Bjørn Magne Solvik | 11 november 2014 kl. 11.08 | Ingen kommentarer

20 eksempler, på Aftenposten.no.

Snoen som frihetsombud?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.41 | Ingen kommentarer

Lars Gauden-Kolbeinsveit i Civita med konstruktiv kritikk av Likestillings- og diskrimineringsombudet, på Dagbladet.no.

Spørretime på onsdag

av Bjørn Magne Solvik | 10 november 2014 kl. 18.13 | Ingen kommentarer

Det er meldt inn åtte spørsmål til ordinære spørretime på onsdag, ifølge Stortinget.no.

Tilbake til normalen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.37 | Ingen kommentarer

Dette er demokrati, ifølge Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre. Han har skrevet kronikken «Tilbake til normalen», publisert på VG Nett.

Fokus på religionsfrihet

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2014 kl. 18.46 | Ingen kommentarer

Parlamentarikere fra hele verden er i Oslo for å diskutere religions- og livssynsfrihet, ifølge Stortinget.no.

Husk høstkonferansen

av Bjørn Magne Solvik | 6 november 2014 kl. 18.11 | Ingen kommentarer

Det er kun dager igjen til høstkonferansen i regi av Mises Instituttet Norge. Mer informasjon på Facebook.com.

Sløste bort milliarder

av Bjørn Magne Solvik | 5 november 2014 kl. 17.37 | Ingen kommentarer

EU sløste i fjor bort syv milliarder euro eller 60 milliarder kroner, ifølge Nationen.no.

Vanskelig å kutte…

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.28 | Ingen kommentarer

Det er ikke rart offentlig sektor blir større og større, og skattefinansierte utgifter øker år etter år. Når Stortinget ikke en gang klarer å kutte Den kulturelle spaserstokken, blir det vanskelig å foreta kutt som monner for skattebetalerne.

Vi har et seriøst problem!

Mer på Dagbladet.no.

Penger til journalistikk

av Bjørn Magne Solvik | 4 november 2014 kl. 18.01 | Ingen kommentarer

Fritt Ord bruker 30 millioner ekstra på journalistikk, ifølge en pressemelding som ble sendt ut på mandag.

Hele pressemeldingen er publisert på Frittord.no.

Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.21 | Ingen kommentarer

Summerer vi opp alle velferdsytelsene blant personer i alderen 15-66 år får vi 842 500 ytelsesmottakere i 2010, men antallet reduseres til 793 200 når vi justerer for at en person kan motta mer enn én ytelse, melder Statistisk sentralbyrå.

Stærk: Neste generasjons helter

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 08.52 | Ingen kommentarer

««Hva er det som driver disse menneskene?» tenker jeg. Jeg sitter i salen på Oslo Freedom Forum. Årets tema er «defeating dictators». Helter er mennesker som inspirerer andre til å bevare håpet. Frihetsheltene finner du på Oslo Freedom Forum.» Slik innleder Bjørn Stærk sin kronikk i Aftenposten efter at han i år deltok for første gang på Oslo Freedom Forum.

Stortingets markering av 4. november

av Bjørn Magne Solvik | 3 november 2014 kl. 19.09 | Ingen kommentarer

Stortingspresident Olemic Thommessen vil i en tale ved stortingsmøtets åpning markere det historiske grunnlovsvedtaket 4. november 1814, ifølge Stortinget.no.

Vi fortjener OL-pause

av Bjørn Magne Solvik | 31 oktober 2014 kl. 10.07 | Ingen kommentarer

Politikerne, både lokal, regionalt og nasjonalt, bør slå ned forsøk på å få et nytt OL til Norge i overskuelig fremtid.

Ingen kan eller skal hindre noen å fremme forslag, men så lenge arrangementet skal være skattefinansiert bør politikerne si nei raskere enn raskt. Vi fortjener OL-pause.

Denne gangen er det forslag om OL i Trondheim, forslag fra NTG-toppsjef Thorleif Gunhild, ifølge P4.

FrP og regjeringen

av Bjørn Magne Solvik | 30 oktober 2014 kl. 12.06 | Ingen kommentarer

FrP-ordførere om FrP i regjering, på VG.no.

Et liv uten staten

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 12.02 | Ingen kommentarer

«Å løsrive seg fra staten og det hippiene kalte rotteracet er en i grunnen både idealistisk og sympatisk idé, som har dype røtter i vestlig tenkning. Walden av Henry David Thoreau og deler av Jean-Jacques Rousseaus forfatterskap er klassiske eksempler. Vårt materialistisk orienterte verdisyn trenger å utfordres.» Skriver Jo Eggen hos Humanist. For de som rister på hodet av konspirasjonsbevegelsen kan det være interessant å lese denne artikkelen.

Slutt med OD – bistand virker ikke!

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 10.44 | Ingen kommentarer

«Operasjon Dagsverk formidler ungdommer fortellingen om norsk godhet. Men bistand virker ikke, og det bør ikke være skolens oppgave å opprettholde illusjonen om at den gjør det.» skriver lektor Sven Røgeberg i en kronikk på NRK. Les den her.

Demonstrerte mot skatt

av Bjørn Magne Solvik | 29 oktober 2014 kl. 14.23 | 1 kommentar

Rundt 100.000 demonstrerte tirsdag kveld i Ungarns hovedstad Budapest i protest mot regjeringens planer om å innføre en skatt på datatrafikk, ifølge NRK.no.

Nordmenn har en del å lære, nemlig velfungerende protestaksjoner mot skatter og avgifter.

Vil gi heroin til Oslos narkomane

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.12 | Ingen kommentarer

Thorvald Stoltenberg og ¬Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Tone Tellevik Dahl, vil hjelpe tunge narkomane med legemiddelassistert heroin, ifølge Dagsavisen.

Snakk med mennesker

av Bjørn Magne Solvik | 28 oktober 2014 kl. 11.27 | Ingen kommentarer

Da nykommeren ankom Farmen var Frank svært skeptisk til Banthata Mokgoatsane. Etter litt sosial omgang viste det seg at frykten for det ”ukjente” var ubegrunnet.

Det hjelper å bli kjent med mennesker!

Se gjerne Farmen, episoden som ble sendt mandag 27. oktober. Episoden er lagt ut på TV2 Sumo.

Jakter på korrupte statslederes penger

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 07.49 | Ingen kommentarer

USAs myndigheter har måttet nøye seg med halvparten av byttet de så for seg, efter 10 års jakt på penger og eiendom Ekvatorial-Guineas visepresident Teodoro Nguema Obiang Mangue har i USA. De har inngått forlik, skriver Wall Street Journal. Ekvatorial-Guinea har store rikdommer, men innbyggerne lever i fattigdom. Obiang-familien styrer, og plyndrer sitt eget land. Les også vårt intervju med Tutu Alicante Leon i EG Justice i forbindelse med valget i fjor. Andre artikler vi har hatt om et av Afrikas minste og mest vanstyrte land kan du lese her.

Slaveriet eksisterer i Mauritania

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 07.23 | Ingen kommentarer

Kampen mot slaveriet er ikke over, men pågår for fullt. Også i Mauritania. Les mer her.

Absurd forbud mot MDMA

av Bjørn Magne Solvik | 27 oktober 2014 kl. 13.39 | Ingen kommentarer

MDMA kan være skadelig, men det rangeres som mindre skadelig enn alkohol og nikotin. Det skriver Hege Grostad på Dagbladet.no/A>.

– Et forbud føles personlig

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.49 | Ingen kommentarer

Leyla Hasic var den eneste nikab-brukeren på videregående i Østfold da et forbud ble innført. Hun mener forbud stenger henne og andre ute fra samfunnet, ifølge Vårt Land.

Fikk Amnestyprisen 2014

av Bjørn Magne Solvik | 26 oktober 2014 kl. 14.17 | Ingen kommentarer

Arild Knutsen er tildelt Amnestyprisen 2014. Gratulerer!

–I årevis har Arild Knutsen viet sitt liv for å gi en stemme til mennesker som ikke har lett for å bli hørt. Knutsens hjertevarme og medmenneskelighet er et eksempel til etterfølgelse. Derfor ønsker vi å hedre ham med Amnestyprisen 2014, sier styreleder Trygve G. Nordby i Amnesty i Norge, ifølge organisasjonens nettsted.

Dette er en milepæl i kampen for ny narkotikapolitikk i Norge!

Frigjøringsjubileet

av Bjørn Magne Solvik | 24 oktober 2014 kl. 17.28 | Ingen kommentarer

På tampen av denne uken har 70-årsmarkeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark fått stor oppmerksomhet i Finnmark og i deler av det offisielle Norge.

Mens mange misliker Russland sterkt for tiden, er Russland en god nabo for Norges nordligste fylke. På nettstedet til Finnmark fylkeskommune er det flere redaksjonelle oppslag knyttet til jubileet.

Vil du jobbe for Atle Simonsen?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.03 | Ingen kommentarer

Hvis du svarer ja på spørsmålet, bør du vurdere stillingen som valgkampsekretær i FpU.

Søknadsfristen er satt til 15. november.

Cuba: Teknologisk undergrunnsrevolusjon

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 13.45 | Ingen kommentarer

Den kjente cubanske bloggeren Yoani Sanchez sa på Oslo Freedom Forum denne uken at den teknologiske utviklingen skaper en undergrunnsrevolusjon på Cuba. Hun mente det ikke bare ville bli reist monumenter over heltene, men også over minnepenner. Les intervju med henne (på spansk) i El Nuevo Herald.

Det går fremover, ifølge Pinker

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 13.24 | Ingen kommentarer

Hvordan avslutter man en konferanse der tidligere samvittighetsfanger, politiske flyktninger og Steven Pinker spre et optimistisk budskap, ved hjelp av statistikk. Morgenbladet kaller ham en akademisk superstjerne, og har intervjuet ham. Les Pinkers evangelium.

En arabisk Supermann??

av Per Aage Pleym Christensen | 23 oktober 2014 kl. 21.29 | Ingen kommentarer

Suleiman Bakhit fra Jordan ville lære amerikansk ungdom om den arabiske verden. Da han ble spurt om arabiske tegneseriehelter oppdaget han at det ikke fantes noen arabisk Supermann. Så han lærte seg og tegne, for å skape bedre forbilder for arabiske barn og ungdommer. Denne uken holdt han foredrag på Oslo Freedom Forum. Les intervjuet med ham i avisen Dagen.

BBC om OFF: Skole for revolusjonære

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 21.24 | Ingen kommentarer

BBC beskriver i en reportasje Oslo Freedom Forum som «The ‘school for revolutionaries’». Les artikkelen og se reportasjen her.

Homokamp i Uganda

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 21.06 | Ingen kommentarer

Oslo Freedom Forum fortsetter å sette fokus på homofiles rettigheter rundt om i verden. Kasha Jacqueline Nabagesera deltok på årets konferanse, for å fortelle om kampen for LHBT-rettigheter. Blikk intervjuet henne, og du kan lese intervjuet her. Du kan også lese vårt intervju med Thomas Glave fra Jamaica, som deltok på OFF i 2011.

København = veldig homovennlig by

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.02 | Ingen kommentarer

København er verdens mest homovennlige sted, ifølge en kåring utført av lonelyplanet.com.

Ingen norske byer er på topp-ti-listen.

Kontantstøtte og innvandrere

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.27 | Ingen kommentarer

Debatten om den skattefinansierte ordningen kontantstøtte, går aldri i dvale og sånn bør det egentlig være.

Tall fra Statitisk sentralbyrå viser få endringer, til tross for høyere sats.

For liberalister vil det være vanskelig å forsvare kontantstøtteordningen, men med dagens system er det greit med et alternativ til sterkt subsidierte barnehager.

Neste side →


Blogglisten
Bloggurat