Dagens medievirkelighet

av Bjørn Magne Solvik | 24 januar 2017 kl. 14.52 | Ingen kommentarer

Utfordringer knyttet til elektroniske og sosiale medier står sentralt under Europarådets Parlamentarikerforsamling som pågår denne uken, ifølge Stortinget.no.

Ap dropper avgift på arv

av Bjørn Magne Solvik | 23 januar 2017 kl. 12.29 | Ingen kommentarer

Programkomiteen i Arbeiderpartiet vil ikke gjeninnføre avgift på arv, ifølge E24.

Rapport om skatte- og avgiftsmessige forhold for delingsøkonomien

av Bjørn Magne Solvik | 20 januar 2017 kl. 14.20 | Ingen kommentarer

Skattedirektoratet har overlevert en rapport til Finansdepartementet, som gjennomgår skatte- og avgiftsmessige sider av delingsøkonomien, melder Regjeringen.no.

565 000 virksomheter i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.39 | Ingen kommentarer

Det var drøyt 565 000 virksomheter i Norge ved inngangen til 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I noen av fylkene er offentlige virksomheter en betydelig del av næringslivet, for eksempel i Finnmark.

Stortinget markerer 100 år i utenrikspolitikken

av Bjørn Magne Solvik | 19 januar 2017 kl. 14.18 | Ingen kommentarer

Torsdag 19. januar arrangerte utenriks- og forsvarskomiteen et seminar om Stortingets rolle gjennom 100 år i utenrikspolitikken. Opptak fra seminaret, på Stortinget.no.

Stort mangfold blant mottakerne

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.42 | Ingen kommentarer

74 500 personer i utlandet mottok totalt 6,8 milliarder kroner i støtte fra NAV i 2015. De fleste mottok alderspensjon eller barnetrygd. En tredjedel av mottakerne hadde tidligere innvandret til Norge, men flyttet ut igjen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Snåsamannen tror Trump blir skutt

av Bjørn Magne Solvik | 18 januar 2017 kl. 12.54 | Ingen kommentarer

–Trump vil bli skutt, hevder Joralf Gjerstad, ifølge Namdalsavisa.no.

Mange som tror på overtro regner Joralf Gjerstad, altså Snåsamannen, som synsk og en helbreder.

Dårlig år for tilliten

av Bjørn Magne Solvik | 17 januar 2017 kl. 11.29 | Ingen kommentarer

Globalt falt tilliten til samfunnsinstitusjonene i fjor, men den er høyere enn for noen år siden, viser Edelman Trust Barometer, ifølge Minervanett.

Spørsmålene i Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | 16 januar 2017 kl. 12.18 | Ingen kommentarer

Spørsmålene til den ordinære spørretimen i Stortinget på onsdag ligger på Stortinget.no.

Det har blitt gjennomført mer spennende spørretimer enn den vi får servert på onsdag.

Nei til digitalt grenseforsvar

av Bjørn Magne Solvik | 13 januar 2017 kl. 13.33 | Ingen kommentarer

Datatilsynet sier nei til digitalt grenseforsvar.

Whisky og Myken

av Bjørn Magne Solvik | 12 januar 2017 kl. 19.46 | Ingen kommentarer

Veldig oppfinn og ganske spennende. På Myken, en øy med ni innbyggere, blir det laget whisky. Radio Nordkapp har snakket med Roar Larsen, én av initiativtakerne til den nye næringsaktiviteten.

Misforståelser har skapt jødeforfølgelser

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.45 | Ingen kommentarer

Tekster i bibelen har blitt brukt som argument for antijødiske holdninger. Det hele er en stor misforståelse, sier teologiprofessor Anders Runesson, ifølge Forskning.no.

Tidligere IS-fange risikerer livstid

av Bjørn Magne Solvik | 11 januar 2017 kl. 15.12 | Ingen kommentarer

Hun overlevde IS-fangenskap. Nå risikerer hun livstid i fengsel, ifølge Amnesty.no.

1 415 medlemmer i Unge Venstre

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.32 | Ingen kommentarer

Unge Venstre hadde 1 415 medlemmer i 2016, ifølge Ungevenstre.no.

Norsk helsevesen har lite fornøyde pasienter

av Bjørn Magne Solvik | 10 januar 2017 kl. 11.13 | Ingen kommentarer

Norge kommer svakt ut i en ny internasjonal studie av hvor fornøyd du som pasient er med viktige deler av helsevesenet, ifølge Forskning.no.

Måne-teorier

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.09 | Ingen kommentarer

Var det én kjempekollisjon eller mange små som skapte månen? Spørsmålet blir stilt på Forskning.no.

Regjeringen bør være fornøyd

av Bjørn Magne Solvik | 9 januar 2017 kl. 18.52 | Ingen kommentarer

Nær 100 kommuner slår seg sammen og reduserer antall kommuner med vel 50, ifølge Kommunal Rapport.

Regjeringen legger fram proposisjonen før påske. Dersom 100 kommuner slår seg sammen frivillig, har kommunereformen vært en suksess. Like viktig som tallet 100 er prosessene som har vært i kommune-Norge, prosesser som vil gi kommunesammenslåinger i årene som kommer.

Juleferien over for stortingspolitikerne

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.36 | Ingen kommentarer

Denne uken møter politikerne på Stortinget på «jobb» igjen. Dagsorden for tirsdag 10. januar viser ulike saker for politikerne, fra redegjørelse om Afghanistan til innstilling fra næringskomiteen om pelsdyrnæringen.

Ny Finnmark-representant på tinget

av Bjørn Magne Solvik | 6 januar 2017 kl. 13.22 | Ingen kommentarer

Etter at Frank Bakke-Jensen ble statsråd, har vararepresentant Laila Davidsen (H) inntatt Stortinget. Laila Davidsen var ordfører i Alta i forrige periode.

Liberaleren intervjuet Davidsen i forbindelse med valget i 2009. Da var hun kandidat for Finnmark Fremskrittsparti.

Flyktninger i lokalpolitikken

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.23 | Ingen kommentarer

To prosent av representanter i kommunestyrer er innvandrere og tre av ti blant dem har flyktningbakgrunn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Alle utenlandske statsborgere med tre års lovlig opphold i Norge fikk stemmerett ved lokalvalget i 1983.

Fire av fem aborter gjøres med piller

av Bjørn Magne Solvik | 5 januar 2017 kl. 12.22 | Ingen kommentarer

Over 80 prosent av alle planlagte aborter blir utført ved hjelp av medikamenter, ifølge Aftenposten.no.

Ulvedebatt

av Bjørn Magne Solvik | 4 januar 2017 kl. 19.49 | Ingen kommentarer

Debatten på NRK1 er tilbake på skjermen torsdag kveld klokken 21:30. Tema: Ulv.

Vil at staten skal være deleier i boliger

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.47 | Ingen kommentarer

Audun Lysbakken, leder i SV, kaller forslaget radikalt. Han ønsker at staten skal gå inn som deleier av boligene til unge eller lavtlønte førstegangskjøpere, ifølge VG.

Lite tyder på at statlige grep løser problem og utfordringer.

Nordmenn velger bort NRK

av Bjørn Magne Solvik | 2 januar 2017 kl. 12.39 | Ingen kommentarer

NRKs samlede andel faller fra 40,4 prosent i 2015 til 39,1 prosent i 2016. I daglig seertid utgjør det et fall på fem minutter. Størst er fallet for hovedkanalen – NRK 1, ifølge Nettavisen.

Selv om oppslutningen for NRK faller, er det fortsatt mange som ser på de skattefinansierte NRK-kanalene.

Sterk nedgang i selskapsskatten

av Bjørn Magne Solvik | 23 desember 2016 kl. 20.18 | Ingen kommentarer

Selskapsskatten beløp seg til 139 milliarder kroner i 2015. Dette er 69 milliarder kroner, eller 33 prosent, mindre enn i 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Regelendringer fra 1. januar 2017

av Bjørn Magne Solvik | 22 desember 2016 kl. 14.45 | 1 kommentar

Regjeringen.no presenterer regelendringer som trer i kraft 1. januar.

Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

av Bjørn Magne Solvik | 21 desember 2016 kl. 16.40 | Ingen kommentarer

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. På Datatilsynet.no er det informasjon om hva som blir nytt.

Rekordmange mennesker på flukt

av Bjørn Magne Solvik | 19 desember 2016 kl. 13.53 | Ingen kommentarer

FNs Høykommissær for flyktninger meldte i år at 65 millioner mennesker er på flukt i verden, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Økte inntektsforskjeller

av Bjørn Magne Solvik | 16 desember 2016 kl. 14.21 | Ingen kommentarer

Inntektsforskjellene i Norge økt kraftig de siste årene, ifølge Forskning.no.

Markerer Migrasjonsdagen på Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | 15 desember 2016 kl. 11.47 | 1 kommentar

Migrasjonsdagen 2016 markeres 16. desember, og er en av FNs mange internasjonale dager. I år, som i fjor, er landets kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter med innvandrerbakgrunn invitert til å markere dagen på Stortinget. Målet er å etablere en møteplass der de kan få dele sine erfaringer, både med hverandre og med stortingsrepresentanter. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Kommunenes sentralforbund (KS), ifølge Stortinget.no.

Stabil sykefraværsprosent

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.43 | Ingen kommentarer

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 6,3 prosent i 3. kvartal 2016, uendret fra kvartalet før. Sykefraværsprosenten har ligget på dette nivået de siste tre årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kommunene skal få bestemme kommunevåpen og bruk av flagg selv

av Bjørn Magne Solvik | 14 desember 2016 kl. 14.30 | Ingen kommentarer

–Jeg ønsker å styrke lokaldemokratiet og flytte mer makt og ansvar til kommunene. Derfor foreslår vi nå å la kommunene selv bestemme kommunevåpen og bruk av flagg på sine bygninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, ifølge Regjeringen.no.

Kulturstatistikk 2015

av Bjørn Magne Solvik | 13 desember 2016 kl. 14.02 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har laget en samlet oversikt over de ulike kulturområdene i Norge.

Hagen blant toppkandidatene til Oslo FrP

av Bjørn Magne Solvik | 12 desember 2016 kl. 19.08 | Ingen kommentarer

Carl I Hagen nomineres på fjerdeplass for Oslo FrP til stortingsvalget i 2017. Aina Stenersen, foreslått på 4. plass av nominasjonskomiteen, trakk sitt kandidatur.

Med et godt FrP-valg og FrP i regjering etter 2017, er Carl I Hagen tilbake i rikspolitikken. På godt og vondt.

Nominasjonsmøtet pågår i skrivende stund.

Skattefinansierte barnehager

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.45 | Ingen kommentarer

Barnehager er i stor grad skattefinansierte, også private barnehager.

I 2015 dekket offentlige tilskudd 86 prosent av de totale utgiftene for barn i private barnehager. I år 2000 var denne andelen på bare 48 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Økt alkoholomsetning

av Bjørn Magne Solvik | 9 desember 2016 kl. 13.11 | Ingen kommentarer

Registrert omsetning av alkohol har økt i år sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Økt omsetning av alkohol er ikke et problem. De fleste drikker med måte, og styrer eget inntak uten store problem.

Regningen fra NRK Lisensavdelinga begynner å bli høy

av Bjørn Magne Solvik | 8 desember 2016 kl. 15.17 | Ingen kommentarer

Neste år blir kringkastingsavgiften 30 kroner dyrere. Det har Familie- og kulturkomiteen på Stortinget bestemt, ifølge NRK.no. ¨

NRK ønsket en økning på 30 kroner og det statlige selskapet får det som ønsket.

2016-lisensen er på 2 834,70, inkludert ti prosent merverdiavgift.

Nedgang i grensehandelen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.43 | Ingen kommentarer

Nordmenn handlet for 12,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 4. kvartal 2015 og til og med 3. kvartal 2016, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

På grunn av avgifter, ved av Stortinget, er en del produkt betydelig billigere i utlandet sammenlignet med norske priser.

Utviklingspolitikk i Stortinget før stortingsmeldingen om utviklingspolitikken

av Bjørn Magne Solvik | 7 desember 2016 kl. 13.52 | Ingen kommentarer

Fire KrF-politikere har fremmet forslag om utviklingspolitikk i forkant av den varslede stortingsmeldingen om utviklingspolitikken. Forslagene ligger på Stortinget.no.

Det er Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide som har fremmet representantforslaget.

KrF ønsker tydeligvis at Stortinget skal instruere regjeringens innhold i stortingsmeldingen om utviklingspolitikken.

Farlig å festrøyke?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.42 | Ingen kommentarer

«Vi» lever lengre og lengre, og forbruket av tobakk og sigaretter har gått ned. Likevel er det fokus på dem som festrøyker og risikoen dette medfører.

–Dette indikerer at selv det å røyke noen få sigaretter om dagen, har betydelige negative effekter for helsa, sa Maki Inoue-Choi, medforfatter av studien, i en pressemelding, ifølge Forskning.no.

Det er idrettsmafiaen i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2016 kl. 13.31 | Ingen kommentarer

Snowboardlegenden Terje Håkonsen mener den norske idrettsmodellen har gått ut på dato. Håkonsen fyrer løs mot den norske modellen, på TV2.no.

Doping handler om pragmatisme!

av Bjørn Magne Solvik | 5 desember 2016 kl. 11.39 | Ingen kommentarer

Idrett i praksis handler om å vinne, ikke å være moralsk. Valget om å dope seg eller ikke er i første rekke pragmatisk forankret, ikke etisk. Det skriver Jan Ove Tangen, professor i idrettssosiologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge, på Forskning.no.

Utgifter til utdanning i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.37 | Ingen kommentarer

Utgifter til utdanning utgjør om lag 5 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) i Norge og beløp seg til litt over 150 milliarder kroner i 2013, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det aller meste av pengene er finansiert av skatter og avgifter. Som vi kjenner fra debatten i Norge, pøser politikerne fortsatt nye penger i denne delen av offentlig sektor.

Spis det du liker!

av Bjørn Magne Solvik | 2 desember 2016 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Helsedirektoratet ønsker at befolkningen skal spise mindre kjøtt. For oss som mener mennesker er forskjellige, er det naturlig å oppfordre til kosthold som gir god livskvalitet.

Alt kan ikke hele tiden være sunt, slik staten definerer livet som sunt.

I dag har Helsedirektoratet presentert Utviklingen i norsk kosthold, en årlig statusrapport og presentasjon av kostholdet i Norge i året som gikk.

Skal vi lure barna til å tro på nissen?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.02 | 2 kommentarer

Selv om løgnene om julenissen er i beste mening, bør vi tenke oss om to ganger før vi serverer dem til barna. Det skriver psykologene Kathy McKay og Christopher Boyle i tidsskriftet Lancet Psychiatry, ifølge Forskning.no.

Stor utmelding av Den norske kirke

av Bjørn Magne Solvik | 1 desember 2016 kl. 14.46 | Ingen kommentarer

Så langt i år har over 40 000 nordmenn meldt seg ut av Den norske kirke, ifølge P4.

2 900 har meldt seg inn.

Det ble i år enklere, gjennom internett, å melde seg ut og inn i kirken.

Vanskelig å forutsi hjerteproblemer hos røykere

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.42 | 2 kommentarer

–Røykerne har lavere nivåer av troponin, og vi skjønner ikke helt hvorfor. Man skulle tro at røyking ville gi høyere nivåer av troponin, sier forsker Magnus Nakrem Lyngbakken, ifølge Forskning.no.

Troponin er et type protein som brukes for å diagnostisere hjerteinfarkt. Et lavt nivå av proteinet innebærer liten risiko for hjertesykdom, mens et høyt nivå betyr at det er større risiko for at personen kan bli rammet av for eksempel hjerteinfarkt i fremtiden.

PS: Formynderne vil fortsatt kjempe kampen mot tobakksprodukt.

Vil slutte å selge vanlige sigaretter

av Bjørn Magne Solvik | 30 november 2016 kl. 16.57 | Ingen kommentarer

Philip Morris skal, ifølge Dagbladet, fase ut salget av vanlige sigaretter, men et nytt produkt kommer på markedet.

Nye regler for kortsiktige lån i kommunene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.15 | Ingen kommentarer

–Et tydeligere regelverk for låneopptak i kommunene er nå på plass. Hensikten er å vise hvilken risiko og hvilket ansvar som følger dersom kommunestyrene tar opp kortsiktige lån, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, ifølge Regjeringen.no.

Adgangen kommunene har til å ta opp lån i sertifikatmarkedet begrenses ikke, men det stilles krav om at risikoen ved denne type lån kommer tydeligere fram når kommunestyret skal fastsette rammene for gjeldsforvaltningen i egen kommune og påse at dette etterleves.

Har brutt forhandlingene

av Bjørn Magne Solvik | 29 november 2016 kl. 15.33 | Ingen kommentarer

Venstre sendte tirsdag ettermiddag ut følgende melding via Twitter.com:

–På grunn regjeringens gjentatte ultimatum har vår stortingsgruppe i dag vedtatt å bryte forhandlingene med H og Frp om statsbudsjett for ’17.

Neste side →