Mener Norges posisjon er farligere enn under den kalde krigen

av Bjørn Magne Solvik | 16 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

kalde krigen, skriver forsker og oberstløytnant Tormod Heier i en ny bok, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Godt resultat for bankene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første halvår 2019 var på 31,6 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 3,9 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette ifølge Statistisk sentralbyrå.

Over 58 000 flere jobber

av Bjørn Magne Solvik | 15 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Mellom 2. kvartal 2018 og 2. kvartal 2019 ble det over 58 000 flere jobber. I perioden ble det etablert nesten 309 000 nye jobber, mens om lag 251 000 forsvant, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Stor risiko ved innføring av lisensmodell for pengespill

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Land etter land har liberalisert spillpolitikken, men formyndere i Norge er motstandere av liberalisering, eller regulering av markedet, på grunn av spillemidlene.

En rapport laget av Oslo Economic for ExtraStiftelsen og Norges Idrettsforbund, skisserer risiko for reduksjon i bidraget til frivilligheten med 1,3 milliarder kroner i året. Dette ifølge Idrettsforbundet.no.

Foreslår ny inntektsfordeling av Havbruksfondet

av Bjørn Magne Solvik | 14 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Nærings- og fiskeridepartementet vil sende en justering av inntektsfordelingen av Havbruksfondet på høring, ifølge Regjeringen.no.

I 2018 ble det utbetalt 2,7 mrd. kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner, og for 2019 utbetales det rundt 450 millioner kroner.

Lukkede anlegg, en valgkampsak i flere kommuner

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Det snakkes om lukkede anlegg på land som den store løsningen for oppdrettslaksen. Men her må vi skynde oss langsomt og passe på at fiskens velvære står i sentrum for utviklingen, har seniorforsker Åsa Maria Espmark skrevet i en kronikk på Forskning.no.

Det er debatter om oppdrett i mange kommuner i forbindelse med kommunevalget.

Slik beregner kommuner eiendomsskatten

av Bjørn Magne Solvik | 13 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det er kommunene som kan eller krever inn eiendomsskatt. Mange kommuner bruker Skatteetatens beregnede boligverdier, som er basert på data fra SSB, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Eiendomsskatt bør bli en valgkampsak i mange av kommunene. Ikke-sosialistiske politikere bør være motstandere av skatten!

Norske kommuner må bli bedre på næringsutvikling

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Manglende kompetanse og svært lang saksbehandlingstid i mange norske kommuner har blitt et stort problem for lokal næringsutvikling. Det viser en ny undersøkelse som er gjennomført blant SMB Norges vel 5 000 medlemsbedrifter, ifølge en pressemelding.

Hyttekommune utvider eiendomsskatten

av Bjørn Magne Solvik | 12 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Nes i Buskerud utvider eiendomsskatten for om lag 3 300 hytter i 2021, ifølge Kommunal Rapport.

Dette gir penger i kommunekassen, penger mange politikere blir avhengige av. Omstillingen av driften er et mye bedre og mer liberalt alternativ enn økt skatt.

Gjeldsregistrene er på plass

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

De godt omtalte gjeldsregistrene lansert av Evry, Finans Norge og Experian har vært i drift siden 1. juli. Det betyr at finansinstitusjoner og du selv kan undersøke hvor mye usikret gjeld du sitter på.

–Vi vil inkludere stadig flere leveringspliktige så raskt som mulig etter at vi har gjennomført nødvendige testfaser. Vi regner med å kunne tilby en tilnærmet komplett oversikt i løpet av sommeren/høsten, sier Svein Ove Karstensen, daglig leder av Norsk Gjeldsinformasjon, ifølge Dinero.no/.

Liberaleren er skeptisk til de fleste former for registering, av personvernhensyn. Kampen mot alle de utrolige registrene som foreslås må stå fast.

Nei til registrering!

Færre kyr, flere trær og mer bioenergi

av Bjørn Magne Solvik | 9 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Å bekjempe global oppvarming krever store endringer i bruken av landarealer, viser en fersk IPCC-rapport. Vi må redusere bruken av land til å produsere husdyr, og vi må spise mindre kjøtt, ifølge Forskning.no.

Den naturlige liberalistiske løsningen er å beskytte eiendomsrettigheter. Det er ulogisk at mange omfavner totalitære grep fordi klimaet endrer seg. Tilpasning er mye bedre enn panikk!

Olje og gass utvunnet fra Nordsjøen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Sommeren 2019 er det 50 år siden olje først ble funnet på norsk sokkel. Aktiviteten i Nordsjøen har gitt oss store inntekter, og fått konsekvenser for store deler av økonomien. Hvor viktig er oljen for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå stiller spørsmålet.

Spanske forskere har sprøytet menneskeceller inn i apeembryo

av Bjørn Magne Solvik | 8 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Målet er å gro menneske-organer i dyr.

–Det er flere etiske argumenter både for og imot, sier norsk forsker, ifølge Forskning.no.

Dette er grunnen til at strømregningen varierer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Ishavskraft forklarer hvorfor strømregningen varierer.

Er religiøse innvandrere mindre integrert?

av Bjørn Magne Solvik | 7 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Religiøst aktive innvandrere gjør oftere frivillig arbeid og har noe sterkere tillit til andre mennesker enn de mindre aktive. Mange innvandrere opplever diskriminering, men de religiøse ser ikke ut til å være spesielt utsatt for dette, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Norske matvarepriser på topp i Europa

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Norge hadde i 2018 Europas høyeste prisnivå for matvarer og alkoholfrie drikkevarer sett under ett. Prisene for meierivarer, egg, grønnsaker og kornvarer var vesentlig høyere enn snittet for EU-landene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hvem kan stemme ved valg 2019?

av Bjørn Magne Solvik | 6 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Valgdirektoratet har laget en grei oversikt over borgerne som har stemmerett ved lokalvalget.

Spørsmål om krigsforberedelser i forbindelse med lokalvalg

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Partiene som stiller til valg i Trøndelag, både kommune- og fylkestingsvalget, har fått en rekke spørsmål de skal svare på fra en gruppering som vil bruke mindre skattefinansierte penger på Forsvaret.

Ett av spørsmålene:
«Prioriterer dere økte militære utgifter på bekostning av velferdstjenester og de svake gruppenes bekostning?»

Slike spørsmål har minimal betydning for valgkampen denne høsten. Spørsmålene burde vært sendt stortingsrepresentantene og regjeringen.

Hoksrud på Instagram

av Bjørn Magne Solvik | 5 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

En av stortingsrepresentantene som deler bilder av sitt liv er Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for FrP. Bård Hoksrud, hoksrud, bruker Instagram.com flittig.

Årets FpUer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Claudia Rebecka Brännström ble på FpUs sommerleir kåret til årets FpUer.

From The Earth to the Moon

av Bjørn Magne Solvik | 2 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Historien om USAs enorme skattefinansierte innsats i månekappløpet får du i serien From The Earth to the Moon, på HBO Nordic. Serien ble aktuell igjen denne sommeren.

Grønt skifte og andre endringer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har publisert en artikkel om problemstillinger som griper inn i mange av områdene av samfunnet i forbindelse med klimaendringer og miljøutfordringer.

Uansett holdning til problematikken er den private eiendomsretten en viktig del av løsningen.

Krisehåndboka

av Bjørn Magne Solvik | 1 august 2019 kl. 21.18 | Ingen kommentarer

Ove Vanebo, blant annet tidligere FpU-formann, har skrevet Krisehåndboka, en bok for både politikere og ledere som kan havne i en krise.

Boka er i salg.

Mener Miljøpartiet De Grønne og Bompengepartiet vil prege valgkampen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Valgforsker Bernt Aardal mener Miljøpartiet De Grønne og Bompengepartiet kommer nok fortsatt til å prege valgkampen frem mot høsten, ifølge Forskning.no.

Mer gods fraktet på sjøen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Antall tonn gods lastet og losset i norske havner økte med 2,2 prosent fra 2017 til 2018. De siste fem årene har godsmengden over havnene økt med 7,5 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Lav politiker-tillit i NAF-undersøkelse

av Bjørn Magne Solvik | 31 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Politikerne forstår ikke utfordringene på min hverdagsreise, svarer over halvparten en i ny NAF-undersøkelse, ifølge en pressemelding fra NAF.

På landsbasis er det kun 20 prosent som sier seg enig eller svært enig i påstanden «Politikerne forstår hvilke utfordringer jeg har på mine hverdagsreiser». Andelen som svarer uenig eller svært uenig er 51 prosent.

Skal kåre Årets ungdomskommune 2019

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Barne- og familieminister Kjell I. Ropstad (KrF) ber om nominasjoner til prisen som Årets ungdomskommune 2019, en pris som blir delt ut for første gang i år.

Det har siden 2003 blitt utlyst invitasjon til nominering av årets barne- og ungdomskommune. Fra i år vil departementet for første gang utpeke Årets ungdomskommune.

Fristen for å sende inn nominasjon er 1. september.

Om politikere bør dele ut priser i hytt og pine? Egentlig ikke, men det er en god gimmick i de ulike forvaltningsnivåene.

SV vil ha Nord-Norge-banen

av Bjørn Magne Solvik | 30 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

SV på Stortinget vil ha tog til Tromsø. Nord-Norge-banen vil koste formidabelt med penger.

SV signaliserer nå at de vil legge frem et forslag om en konseptvalgsutredning, som innebærer å finne ut hva som skal til for å få toget til Tromsø, ifølge NRK.no.

Med skattefinansiert investering i Nord-Norge-banen får du som borger nok et prosjekt du skal betale.

Mest diskriminering i arbeidslivet i Sverige og Frankrike

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Ikke-hvite jobbsøkere blir sjeldnere innkalt til jobbintervju i Sverige og Frankrike enn i Norge og USA, viser en ny studie, ifølge Forskning.no.

Arbeiderpartiet v Høyre innenfor ekspropriasjon

av Bjørn Magne Solvik | 29 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

NRKs valgomat for Nordkapp er Arbeiderpartiet helt imot ekspropriasjon, mens Høyre er litt imot. Spørsmålet i valgomaten er: Kommunen må sikre seg kontroll over Nordkapp, om nødvendig ekspropriere området fra FeFo.

Arbeiderpartiet er helt uenig, mens Høyre er litt uenig.

Ekspropriasjon betyr at noen om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning. Det vanligste er ekspropriasjon av fast eiendom.

FeFo eller Finnmarksloven er en spesiell konstruksjon for Finnmark.

Pettersen vil endre Høyres program

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, vil endre Høyres program for spillpolitikk foran valget i 2021.

–Som hockeypresident forholder jeg meg til idrettstingets beslutninger. I denne valgperioden forholder jeg meg til partiprogram og regjeringsplattform. Men jeg jobber for en fremtidig endring. Jeg tror spilleavhengige kan få en bedre ordning, har Pettersen skrevet på Twitter.com.

Norge leder FNs viktigste råd for utviklingspolitikk

av Bjørn Magne Solvik | 26 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Norges FN-ambassadør Mona Juul ble i dag valgt til president for FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) for ett år fremover, ifølge Regjeringen.no.

Arbeidskraftundersøkelsen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå med tall for sysselsetningen i Norge.

Avskogingen i Amazonas har skutt fart under Brasils nye president

av Bjørn Magne Solvik | 25 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Presidenten nekter for at det skjer og kaller avskogingstallene for løgn, ifølge Forskning.no.

Stortinget har bevilget penger, skattefinansierte penger, for å bevare regnskog.

Vaksinasjonstablett for bjørkepollen godkjent i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I Norge må medisin være godkjent før bruk.

Legemiddelverket har godkjent allergivaksinasjonstabletten ITULAZAX for behandling av allergisk rhinitt hos bjørkepollenallergikere.

Eldre har fått nesten doblet inntekt

av Bjørn Magne Solvik | 24 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Særlig kvinner og de med lavest inntekt har opplevd god inntektsvekst de siste 20 årene, ifølge Forskning.no.

Fremdeles optimisme i industrien

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Norske industriledere melder om fortsatt økt produksjonsnivå og økt ordretilgang i årets andre kvartal. Den positive utviklingen ventes å fortsette i 3. kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Landskap i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 23 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Lurer du på hvor mye av Norge som har blitt bebygd? Statistisk sentralbyrå har publisert tall for landskap i Norge.

Flere skoleelever har ikke noe forhold til 22. juli

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Åtte år etter 22. juli 2011 har mange skoleelever et fraværende forhold til terrorangrepet og tankegodset bak, mener forsker, ifølge Forskning.no.

49 dager til valget

av Bjørn Magne Solvik | 22 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

I dag er det 49 dager til valget som går av stabelen 9. september. Husk å stemme på de liberale kandidatene!

Draumen om månen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Det ble brukt formidabelt med skattefinansierte penger for å få mennesker på månen, et jubileum som ble feiret i helgen. Draumen om månen, en dokumentarserie på NRK, gir et innblikk om den lange ferden.

Serien anbefales!

Terapi for å «omvende» homofile

av Bjørn Magne Solvik | 21 juli 2019 kl. 02.19 | Ingen kommentarer

Israels utdanningsminister Rafi Peretz mener han har kunnskap og har utført terapi av homofile, altså omvende homofile. Det melder Haaretz.

Alle kan bli politikere, på godt og vondt og vi gir politikerne masse makt. Forferdelig!

Trafikkulykker i juni

av Bjørn Magne Solvik | 19 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Norge har en nullvisjon mot drepte i trafikken, en visjon vi bruker fryktelig mye penger på å nå. Likevel dør mennesker jevnt og trøtt. Dødstallene for juni var ti, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tyskland har fått eldre til å jobbe mye mer

av Bjørn Magne Solvik | 18 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Tyskere pensjonerte seg tidlig for noen år siden, men nå jobber kvinner og menn mye lengre, ifølge Forskning.no.

Dyrere og dårligere utvalg

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Norske dagligvarebutikker er dyrere og har dårligere utvalg enn sammenlignbare land, ifølge E24.

Importvernet, beskyttelse av norsk næring som det er stor enighet om på Stortinget, gir norske forbrukere dyr mat med dårlig utvalg.

De fleste har internett

av Bjørn Magne Solvik | 17 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

I 2018 hadde 98 prosent tilgang til internett hjemme, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Jubileumsdag

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

17. juli er det 100 år siden Stortinget enstemmig fjernet bestemmelsen som fratok de som hadde mottatt fattighjelp retten til å stemme. Jubileet markeres på Eidsvolls plass, foran Stortinget.

Manntallet

av Bjørn Magne Solvik | 16 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Norske kommuner har lagt ut manntallet for offentlig ettersyn. De som oppdager feil i manntallet kan klage skriftlig til valgstyret i kommunen.

Manntallet bestemmer kommunen du har stemmerett i ved valg 2019. Valgdagen er mandag 9. september.

Vi handler for 112 milliarder i sommer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Vi vil handle for 112 milliarder kroner i juli og august, det anslår Virke, handel- og tjenestenæringens hovedorganisasjon. Sommermånedene er viktige for omsetningen til mange butikker rundt om i landet, ifølge pressemelding.

En god del av omsetningen er det turister som står bak.

Høring om forskriftsendring for opplag i nyhets- og aktualitetsmedier

av Bjørn Magne Solvik | 15 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Medietilsynet har sendt ut forslag til endring i forskrift om fastsettelse av opplag i nyhets- og aktualitetsmedier ut på offentlig høring. Frist for innspill er 2. september.

Formålet med forskriften er å fastsette opplag og antall utgaver som skal brukes til beregning av produksjonstilskudd. Produksjonstilskuddet eller pressestøtten er en ordning som gir ulike konkurransevilkår i markedet.

Neste side →