Muslimsk kvinne til en reklamefilm

av Bjørn Magne Solvik | 23 juni 2017 kl. 15.19 | Ingen kommentarer

Det måtte bli fleipet med denne annonsen der det søkes etter en muslimsk kvinne til en reklamefilm for FrP, på Statist.no.

Hadia Tajik, Arbeiderpartiets nestleder, vil gjerne ha jobben.

–Hei @frp_no! Eg er ledig. Pengene vert donert til antirasistisk arbeid. Me kan ta det etter sundag – då er d Eid. Men eg vil ha replikker, skriver hun på Twitter.com.

Kontantstøttebruken gikk ned

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.43 | Ingen kommentarer

Etter toppåret i 2015 falt andelen som mottok kontantstøtte i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kommunebarometeret 2017

av Bjørn Magne Solvik | 22 juni 2017 kl. 20.32 | Ingen kommentarer

Rangeringen på Kommunebarometeret 2017 er klar i regi av Kommunal Rapport.

Vårsesjonen avsluttet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.49 | Ingen kommentarer

Det 162. storting trer sammen 2. oktober, og den høytidelige åpningen avholdes 9. oktober, ifølge Stortinget.no.

Politikere, ha god ferie. La oss få en valgkamp med fokus på frihet!

Nordby Lunde: -Jeg har aldri forstått fordommer mot menneskers legning

av Bjørn Magne Solvik | 21 juni 2017 kl. 19.45 | Ingen kommentarer

–På mitt første landsmøte som ungdomspolitiker, i 1992, var jeg med på å vedta partnerskapsloven. Det sier Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, til Gaysir.no.

15 milliarder kroner spart årlig

av Bjørn Magne Solvik | kl. 19.26 | Ingen kommentarer

Næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler er nå kuttet med 15 milliarder kroner, ifølge Regjeringen.no.

Fortsatt kan mye forenkles, veldig mange aktører bør få mer frihet.

Hawking er negativ, for negativ

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.47 | Ingen kommentarer

Truslene er så mange at det er vanskelig for meg å være positiv, sa Stephen Hawking i foredraget i Trondheim, ifølge Forskning.no.

Økning i de kommunale avgiftene

av Bjørn Magne Solvik | 20 juni 2017 kl. 14.51 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå presenterer økningen i de kommunale avgiftene fra 2016 til 2017, områdene som skal følge selvkostprinsippet.

I Trøndelag er det en ganske stor økning på området renovasjon.

Lokalpolitikerne bør organisere tjenestene slik at prisen blir lavest mulig for abonnentene.

Få ned avgiftene!

av Bjørn Magne Solvik | 19 juni 2017 kl. 20.02 | Ingen kommentarer

Politikere som vil senke avgifter drastisk gjør trolig mer for reiselivsnæringen enn alle slags reiselivsmeldinger. Norske avgifter gjør at Norge topper listen for høye priser på en rekke av områdene, ifølge resultatene av en undersøkelse EUs statistikkontor, Eurostat, har publisert.

Statistisk sentralbyrå omtaler undersøkelsen.

Reduserte avgifter må også bety kutt i skattefinansiert forbruk.

Per Arne Olsen ny fylkesmann i Vestfold og Telemark

av Bjørn Magne Solvik | kl. 19.26 | Ingen kommentarer

Per Arne Olsen, tidligere FrP-politiker, gleder seg til å lage ett fylkesmannsembete av to, ifølge Kommunal Rapport.

Fredag ble det klart at Olsen blir Fylkesmann i den nye regionen Vestfold og Telemark.

Hvorfor velger forbrukere norsk mat?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.28 | Ingen kommentarer

Det har blitt forsket på hvorfor forbrukere velger norske matvarer, ifølge Forskning.no.

Effektivisering….

av Bjørn Magne Solvik | 16 juni 2017 kl. 14.48 | Ingen kommentarer

Regjeringen vil slå sammen fylkesmennene i Troms og Finnmark, sammenslåing som bør bety reduserte driftsutgifter for staten.

Forbedret driftsresultat for kommunekonsernene

av Bjørn Magne Solvik | 15 juni 2017 kl. 13.55 | Ingen kommentarer

Økt skatteinngang gir forbedret driftsresultat for kommunene.
Regnskapstall for kommunekonsernene for 2016 viser en økning i skatteinntekter på 14 milliarder, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Påstander om at stortingsflertallet har «brukt» de store pengene på skattelettelser, faller på sin egen urimelighet.

Færre asylsøkere til Norge

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2017 kl. 19.08 | Ingen kommentarer

Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) har nedjustert prognosen for asylankomster fra 7000 til 3000 i 2017. Antallet asylsøkere så langt i 2017 er det laveste siden 1997, ifølge Regjeringen.no.

Forskning.no hadde i desember i fjor en artikkel med forklaringer på hvorfor strømmen med asylsøkere til Norge har gått mye ned på kort tid.

Mindre høflige mot svarte

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.21 | Ingen kommentarer

Videoopptak avdekker måten politet snakker med folk på. De viser at betjenter bruker færre høflige ord i samtaler med svarte enn med hvite, ifølge Forskning.no.

Tigging….

av Bjørn Magne Solvik | 13 juni 2017 kl. 17.19 | Ingen kommentarer

Venstre, personvernpartiet i Norge, ber om økonomisk hjelp til valgkampen. På en del av eget nettsted ber Venstre nettbrukerne støtte partiet økonomisk med oppgitte beløp.

Tigging? Ja helt klart, men det skal være lov å be om hjelp!

Tigging er forresten ikke spesielt for Venstre. Alle de politiske partiene ønsker økonomisk drahjelp til valgkampen.

Et personlig skilt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.03 | Ingen kommentarer

I 2014 skrev Liberaleren om personlige bilskilt. Denne uken kan du bestille eget skilt.

Vegdirektoratet har fastsatt forskriftsendringer som gjør det mulig å bruke personlige kjenne­merker på biler i Norge, og fra 15. juni klokken 11 kan man søke om å få tildelt slike kjennemerker på vegvesen.no.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

av Bjørn Magne Solvik | 12 juni 2017 kl. 14.15 | Ingen kommentarer

Økning i offentlige utgifter det siste året er 4,6 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Pengene det offentlige bruker er finansiert av skatter og avgifter.

Alkoholomsetning

av Bjørn Magne Solvik | 9 juni 2017 kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Uansett tall mener Liberaleren har ethvert menneske skal ha frihet til å putte hva som helst i egen kropp. For at det meste skal være hvitt og åpent, ønsker vi en liberal alkoholpolitikk og politikken blir aldri for liberal.

Statistisk sentralbyrå har publisert statistikk for alkoholomsetningen for 1. kvartal 2017.

Mye tomkjøring

av Bjørn Magne Solvik | 8 juni 2017 kl. 14.34 | Ingen kommentarer

Drosjene kjørte 52,8 prosent av alle kilometer med passasjer i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nedgang i husholdningenes realinntekt

av Bjørn Magne Solvik | 7 juni 2017 kl. 15.34 | Ingen kommentarer

Husholdningenes sesongjusterte disponible inntekt gikk ned om lag 2 milliarder kroner i 1. kvartal sammenliknet med siste kvartal i 2016. Justert for prisvekst tilsvarer dette en nedgang i realinntekten på 2,4 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Vil straffe «likes» på sosiale medier

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.30 | Ingen kommentarer

Å like hatefulle innlegg på sosiale medier bør bli straffbart, mener Sosialistisk Ungdom. Dette ifølge NRK.no.

Liberaleren mener at det er når de mest ufyselige meninger kan ytres at ytringsfriheten er mest verdifull! Det er den private eiendomsretten som bør sette grenser for ytringsfriheten!

Reklameskilt med kamerateknologi

av Bjørn Magne Solvik | 6 juni 2017 kl. 19.45 | Ingen kommentarer

Lovlig eller ulovlig med reklameskilt med kamerateknologi? På Datatilsynet.no får du svar på spørsmålet.

Mer boksing i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 19.39 | Ingen kommentarer

Etter at forbudet ble opphevet, et forbud mange kjempet for at Norge skulle bevare, har de profesjonelle kampene i Norge vært uproblematiske. Fredag bokser Cecilia Brækhus igjen, i Bergen mot Erica Farias.

Har aldri vært i opera

av Bjørn Magne Solvik | 2 juni 2017 kl. 17.16 | Ingen kommentarer

En andel på 55 prosent av befolkningen har aldri vært i opera, ifølge tall fra Norsk kulturbarometer 2016. Likevel må denne delen av befolkningen betaler skatter og avgifter for å finansiere operatilbud.

Rettferdig? Nei!

Vil ha forbud mot vannscootere

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2017 kl. 13.31 | Ingen kommentarer

Tjøme kommune vil innføre totalforbud mot vannscootere i skjærgården, ifølge NRK.no.

Regjeringen har opphevet vannscooterforskriften for mer likebehandling mellom båter og vannscootere. Denne likheten ser ikke politikere i Tjøme kommune.

Unge Venstre søker web- og grafikkrådgiver

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.59 | Ingen kommentarer

Partiet Liberalistene er godt eksempel på at liberalister er dyktige på internett. Nå kan du få jobb hos Unge Venstre som web- og grafikkrådgiver. Søknadsfristen er i dag, torsdag 1. juni.

Verdens tobakksfrie dag

av Bjørn Magne Solvik | 31 mai 2017 kl. 12.44 | Ingen kommentarer

31. mai er det Verdens tobakksfrie dag.

Tallene viser at dem som bytter ut røyking med et annet nikotinprodukt, foretrekker snus.

På området tobakksprodukt har politikerne sørget for at reguleringer avler reguleringer.

Flertall for ny avgift på oppdrettsfisk

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.41 | Ingen kommentarer

SV fremmet forslaget som tirsdag fikk støtte fra Ap, Sp, Venstre og KrF da næringskomiteen avga sin innstilling. Regjeringspartiene Høyre og Frp motsetter seg den nye avgiften, som ifølge SV vil kunne gi kommunene rundt 400 millioner kroner mer i inntekt hvert år, Hegnar.no.

Ofte eller nesten alltid ønsker et politisk flertall nye skatter og avgifter for å finansiere en offentlig sektor som blir større og større.

NAV-penger

av Bjørn Magne Solvik | 30 mai 2017 kl. 14.07 | Ingen kommentarer

Tall lagt frem tirsdag viser at 21 prosent av den norske befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016, melder Nettavisen.

Brutt ned på måned fikk 712 000 innbyggere enten dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre, ifølge artikkelen.

Noe er riv ruskende galt når en så stor del av befolkningen «naver».

Standardiserte pakninger

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.01 | Ingen kommentarer

Cirka halvparten av Norges befolkning er positiv til standardiserte røyk- og snuspakker, ifølge Helsedirektoratet.no.

Loven som krenker ytringsfriheten trer i kraft 1. juli. Er du for ytringsfrihet bør du være motstander av standardiserte røyk- og snuspakker,

Reiser like mye som før tross terrorfrykt

av Bjørn Magne Solvik | 29 mai 2017 kl. 17.07 | Ingen kommentarer

P4 har presentert en undersøkelse fra Tryg Forsikring som viser at nordmenn har blitt mer engstelige for å reise etter de mange terrorangrepene i vår. Likevel reiser «vi» like mye som før.

House of cards

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.06 | Ingen kommentarer

Det nærmer seg flere episoder om Frank og Clair. I morgen tirsdag 30. mai slipper Netflix sesong fem av House of cards.

Arrangøren bør betale for festen

av Bjørn Magne Solvik | 26 mai 2017 kl. 17.43 | Ingen kommentarer

Nå må Bergen kommune bevilge mer penger til sykkel-vm, ifølge ba.no. Eller må og må; politikerne kan si nei og la arrangementet klare seg med pengene som allerede har blitt bevilget.

Bør partiene reformeres?

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 08.28 | Ingen kommentarer

på tirsdagens frokostmøte hos Civita sammenlignet forfatter Anne Applebaum det å stemme med det å trykke «liker» på en Facebook-oppdatering. Hun mente at energien man legger i begge handlingene ikke er så forskjellig. Men dagens partisystem blir for tregt og tungrodd for vår tid. Dagbladets Marie Simponsen siterer Applebaum i en kommentarartikkel i dag på at det «tradisjonelle partisystemet er gått ut på dato.» Les Simonsens kommentar om behovet for reform av partiene her. Applebaum deltok på årets Oslo Freedom Forum.

Et mer rettferdig China?

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 07.57 | Ingen kommentarer

Erna Solbergs regjering har jobbet for å normalisere Norges forhold til verdens største diktatur. Utenriksminister Børge Brende har visstnok lykkes. Samtidig reiser Grace Gao verden rundt og taler farens sak. Faren er den kinesiske dissidenten og menneskerettighetsadvokaten Gao Zhisheng. Den uken var Grace på Oslo Freedom Forum. Les intervjuet med henne i Dagsavisen.

Hvordan overleve som jente i Pakistan? Som gutt

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 07.52 | Ingen kommentarer

Maria Toorpakai Wazir er fra Talibandominert område i Pakistan, og overlevet ved å klippe håret og oppføre seg som en gutt. Idrett ble hennes middel for å frigjøre seg fra den tradisjonelle jente- og kvinnerollen i Pakistan. Og en far som oppmuntret henne. Hun fortalte sin historie på årets Oslo Freedom Forum. Les Hanne Skartveits artikkel om Maria hos VG.

Manal al-Sharif: Kvinner fortsetter kampen i Saudi-Arabia

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 07.47 | Ingen kommentarer

Kvinner i Saudi-Arabia ligger lysår efter norske kvinner når det gjelder rettigheter. I 2012 ble Manal al-Sharif førstesidestoff i norske medier da hun deltok på Oslo Freedom Forum. Hennes historie var at hun kjørte bil i sitt hjemland og la ut en video av det på Youtube. Hun ble arrestert for denne forbrytelsen. I år var hun tilbake, og poengterte på pressekonferansen 22.05 at kvinner i Saudi-Arabia fortsatt fengsles når de forsøker å kjempe for sine rettigheter. Les intervju med henne på ABC Nyheter.

Motbydelig! Vondt å se, selv om vi får se lite

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2017 kl. 20.31 | Ingen kommentarer

Mengden jubler mens to menn dømt for homofili får 83 stokkeslag. Videoen ligger på Dagbladet.no.

Homofili har også vært forbudt i Norge, for noen tiår siden.

Religion og ytringsfrihet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.51 | Ingen kommentarer

Blant innvandrere fra landene som er med i denne undersøkelsen, er nær halvparten oppdratt i islamsk tro og 40 prosent i kristen tro, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Erna Solbergs tale til Oslo Freedom Forum

av Per Aage Pleym Christensen | 23 mai 2017 kl. 22.26 | Ingen kommentarer

Statsminister Erna Solberg holdt åpningstalen på Oslo Freedom Forum i dag, og understreket betydningen av å ikke gi opp kampen for menneskerettigheter. Solberg hadde akseptert å få spørsmål efter sin tale, og OFF-grunnlegger Thor Halvorssen stilte blant annet spørsmål om kvinners posisjon i norsk politikk har noe å si for at Norge ligger på verdenstoppen i lykkekåring. Les hennes tale her.

Flere biler – mindre utslipp

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.09 | Ingen kommentarer

På tross av at trafikken på norske veier har økt med 0,6 prosent fra 2015 til 2016 går klimagassutslippene ned med 3,6 prosent, ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Venstre er ett av de «liberale» partiene som smener at salget av bensin og diesel biler må fases ut, av miljøhensyn.

Flest eritreere ble norske statsborgere i fjor

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.35 | Ingen kommentarer

I likhet med året før toppet eritreere listen over skifte til norsk statsborgerskap i 2016. Personer med opprinnelse fra Somalia, Afghanistan og Irak følger på de neste plassene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nyheter du ikke liker er ikke falske nyheter

av Per Aage Pleym Christensen | 22 mai 2017 kl. 22.09 | Ingen kommentarer

Thor Halvorssen sa på Oslo Freedom Forums pressekonferanse at det er en stor forskjell på nyheter du ikke liker og falske nyheter. Flere av talerne under årets arrangement påpekte under pressekonferansen at både myndigheter og organisasjoner sprer falske nyheter og stempler nyheter og informasjon de ikke liker som falske nyheter. Les mer på ABCNyheter.

Undertrykkelse fra Aung San Suu Kyis regime

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 22.04 | Ingen kommentarer

Kvinneaktivisten Wai Wai Nu som tilhører den hardt utsatte, muslimske minoriteten rohingyaer i Burma er blant deltagerne på årets Oslo Freedom Forum. Hun mener det er blitt verre for minoritetene i Burma, selv mangeårig demokratiaktivist og vinner av Nobels Fredspris Aung San Suu Kyi som styrer landet. Les intervjuet med Wai Wai Nu på ABCNyheter.

Diktatorer overlever på støtten fra demokratiene

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 22.00 | 1 kommentar

På pressekonferansen til Oslo Freedom Forum i dag sa grunnleggeren Thor Halvorssen at man ikke kan stole på demokratiske regjeringer i kampen for demokrati. Diktatorer får hjelp av demokratienes regjeringer. Les artikkelen fra Bistandsaktuelt her.

Hjelp pasienten med å velge behandlingssted

av Bjørn Magne Solvik | kl. 19.51 | Ingen kommentarer

Pasienten kan velge mellom alle offentlige og flere private behandlingssted. På Helsedirektoratet.no er det mer informasjon om valgmulighetene.

Innvandrerskepsis…..

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.47 | Ingen kommentarer

Jo større frykt for virus og bakterier, desto større motvilje mot innvandrere, ifølge Forskning.no.

Høring om jordbruksavtalen

av Bjørn Magne Solvik | 19 mai 2017 kl. 20.19 | Ingen kommentarer

Næringskomiteen tar sikte på å avholde åpen høring om jordbruksavtalen onsdag 24. mai fra kl. 11.30, under forutsetning av at saken blir lagt frem i ekstraordinært statsråd mandag 22. mai, ifølge Stortinget.no.

Drømmen er at politikerne en eller annen gang i framtiden, holder seg unna næringsvirksomhet. Også denne næringen.

Matematikk er ikke vanskelig

av Bjørn Magne Solvik | kl. 20.18 | Ingen kommentarer

De oppvoksende generasjonene er blitt vant til at alt skal være morsomt, skje fort og kreve minimalt med innsats. Det skriver høgskolelektor Stein Arnold Berggren, på Forskning.no.

I Norge har vi mange reguleringer av utdanning og bruker ekstremt med skattefinansierte penger fordi elever ikke gjør det godt nok.

Neste side →