Politikere og journalister

av Bjørn Magne Solvik | 28 juni 2016 kl. 11.31 | Ingen kommentarer

Medier dropper den kritiske rollen i møte med politikere og byråkrater, om de bare får være alene om en sak, ifølge Forskning.no.

Ønsker ikke gjenvalg til Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | 27 juni 2016 kl. 10.44 | Ingen kommentarer

Torbjørn Røe Isaksen har gitt nominasjonskomiteen i Telemark Høyre beskjed om at han ikke ønsker gjenvalg som stortingsrepresentant.

Slutt på morgenpilsen på Flesland

av Bjørn Magne Solvik | 24 juni 2016 kl. 14.20 | Ingen kommentarer

Politikere som vil styre inntaket av drikke hos mennesker. Skjenkebestemmelsene på Bergen lufthavn strammes inn, ifølge ABC Nyheter.

En liten sak i den store sammenheng, men en sak som viser at politikere ikke tror mennesker kan foreta gode og egne valg.

26 700 kroner per innbygger til spesialisthelsetjenesten

av Bjørn Magne Solvik | 23 juni 2016 kl. 12.31 | Ingen kommentarer

Det ble brukt 139 milliarder kroner på spesialisthelsetjenesten i 2015. Dette er 27 prosent mer enn for fem år siden, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ja skummelt mye penger! De fleste bidrar i finansieringen, men det er ikke alle som bruker ordningene i stor grad.

Pyntet litt på Regjeringen.no

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.08 | Ingen kommentarer

Se nettstedet Regjeringen.no. Ja, fine farger!

Lov om endring av juridisk kjønn trer i kraft 1. juli

av Bjørn Magne Solvik | 22 juni 2016 kl. 14.35 | 2 kommentarer

Stortinget vedtok 6. juni 2016 lov om endring av juridisk kjønn. Loven trer i kraft allerede 1. juli, ifølge Regjeringen.no.

Hver femte flyktning har høyere utdanning

av Bjørn Magne Solvik | 21 juni 2016 kl. 14.54 | Ingen kommentarer

Arbeidsinnvandrere har høyere utdanning, og flyktninger lavere utdanning enn befolkningen generelt. For første gang skiller utdanningsstatistikken mellom innvandrere som har kommet til Norge på grunn av arbeid, familie, utdanning og flukt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Rekordtall

av Bjørn Magne Solvik | 16 juni 2016 kl. 14.33 | Ingen kommentarer

I 2015 ble det inngått 300 ekteskap mellom personer av samme kjønn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det var 22 700 par som giftet seg i 2015.

Nøkkeltall for kommunenes virksomhet

av Bjørn Magne Solvik | 15 juni 2016 kl. 14.01 | Ingen kommentarer

På KOSTRA finner du nøkkeltall for «din» kommune. Statistikken er tilgjengelig på SSB.bo.

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

Pensjonsforpliktelsene i kommunesektoren

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.57 | Ingen kommentarer

De reviderte regnskapstallene for 2015 viser at pensjonsforpliktelser utgjorde hele 117 prosent av kommunekonsernenes brutto driftsinntekter i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Skattefinansierte overføringer til barnefamilier

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2016 kl. 14.07 | Ingen kommentarer

De totale overføringene til barnefamiliene var på 37,5 milliarder kroner i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er overføringer av penger gjennom flere ordninger, penger også dem uten barn må betale inn i form av skatter og avgifter.

Ytringsfrihet…..

av Bjørn Magne Solvik | 13 juni 2016 kl. 17.19 | Ingen kommentarer

Som forsvarere av ytringsfriheten forsvarer vi retten til å fremme ufyselige ytringer, men det er enkelt å være uenig med denne menigheten som Dagbladet.no omtaler.

Hallo, er det her det er asyldebatt?

av Bjørn Magne Solvik | 10 juni 2016 kl. 19.53 | Ingen kommentarer

Nettavisen har lagt ut et godt bilde.

Tall fra kommunevalget

av Bjørn Magne Solvik | 9 juni 2016 kl. 14.48 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har offentliggjort tall fra kommunevalget i 2015.

Tallene viser at visene og TV var velgernes viktigste informasjonskilde i valgkampen.

Ta ferie!

av Bjørn Magne Solvik | 8 juni 2016 kl. 14.30 | Ingen kommentarer

Muslimske Sølva Saxelin ber muslimer ta ferie fra jobben under ramadan hvis de ikke klarer begge deler, ifølge Dagbladet.no.

Nærmere 15 prosent av de sysselsatte er innvandrere

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.12 | Ingen kommentarer

Nærmere 380 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2015. Disse utgjorde 14,7 prosent av sysselsatte totalt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nordby Lunde og homokampen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 00.54 | Ingen kommentarer

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) forteller hvorfor homokampen er hennes kamp, på BT.no.

Vil ha nytt begrep for terrorister som Breivik

av Bjørn Magne Solvik | 7 juni 2016 kl. 13.44 | Ingen kommentarer

Vi trenger et eget begrep for å skille fanatiske terrorister fra utilregnelige kriminelle, mener amerikanske forskere, ifølge Forskning.no.

Har du det som skal til for å bli diktator?

av Bjørn Magne Solvik | 6 juni 2016 kl. 10.50 | Ingen kommentarer

Forhåpentligvis svarer liberalister nei på spørsmålet i overskriften!

Forskning.no er det lagt ut en lenke til en test som skal gi svar på om man har det som skal til for å bli en diktator.

Olsen blir Fylkesmann i Vestfold

av Bjørn Magne Solvik | 3 juni 2016 kl. 18.36 | Ingen kommentarer

Regjeringen har bestemt at Per Arne Olsen, kjent som FrP-politiker, blir ny Fylkesmann i Vestfold.

Sushi Party = skjenkebevillingen ryker?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.56 | Ingen kommentarer

God mat og nakne kropper skal ikke blandes. Nå må After Dark Gentlemen’s Club kjempe for bevillingen, ifølge Dagbladet.no.

Forventer overskudd på 186 milliarder

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.38 | Ingen kommentarer

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2015 er nå oppdatert med nye tall. Mange av dem som ser på tallene, vil legge merke til den store økningen det har vært på utgiftssiden siden 2011.

Mer om tallene, på SSB.no.

Redusert grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 2 juni 2016 kl. 12.26 | 1 kommentar

Nordmenn handlet for 13,7 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2015 og til og med 1. kvartal 2016. Dette er en reduksjon på 470 millioner sammenlignet med foregående firekvartalsperiode, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dersom politikerne hadde fjernet og/eller redusert avgifter ville bedrifter i Norge hatt mer av omsetningen.

Professor ser ikke fordeler med store kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2016 kl. 13.20 | Ingen kommentarer

Professor Morten Øgård ved Universitetet i Agder, mener det ikke finnes forskning som viser at større kommuner er bedre enn små kommuner. Dette ifølge Forskning.no.

Professoren glemmer pent og pyntelig, at dersom politikerne organiserer større kommuner på en god måte – vil sammenslåinger være bedre utnyttelse av skattefinansierte penger. Ett rådhus istedenfor to, tre, fire, for å bruke rådhus som eksempel.

Se bilde av tobakksnøytrale pakninger

av Bjørn Magne Solvik | 31 mai 2016 kl. 17.46 | Ingen kommentarer

Det er ille at røyke- og snuspakninger kommer, men verst er det egentlig at en regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet fronter saken.

I dag viste helseministeren frem pakninger. Se bilde, på Dagbladet.no.

Verdens tobakksfrie dag

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.11 | Ingen kommentarer

I dag har Verdens tobakksfrie dag blitt markert. Mens andre advarer mot tobakksprodukter, mener Liberaleren at hvert enkelt menneske må få bestemme over egen kropp.

Statistisk sentralbyrå har publisert noen tall i forbindelse med dagen.

Petter Kvinge Tvedt blir statssekretær

av Bjørn Magne Solvik | 27 mai 2016 kl. 15.12 | Ingen kommentarer

Statssekretær Fredrik Färber er gitt avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet, med virkning fra 30. mai 2016.

Politisk rådgiver Petter Kvinge Tvedt utnevnes til statssekretær for Siv Jensen i Finansdepartementet, ifølge siste nytt fra statsråd på Regjeringen.no.

Petter Kvinge Tvedt er for liberalister spesielt kjent fra FpU og vervene han hadde i organisasjonen.

NHO Luftfart om den nye skatten

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.55 | Ingen kommentarer

Torbjørn Lothe, direktør i NHO Luftfart, mener en flypassasjer fra Honningsvåg til Oslo kan risikere å betale den nye flypassasjeravgiften tre ganger, ifølge Radionordkapp.no.

Sjenerøse ordninger gir høyt sykefravær og mange på trygd

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.41 | Ingen kommentarer

Norske tiltak for å få ned sykefravær og færre på trygd har liten effekt fordi vi ikke kutter i ytelsene, hevder trygdeforsker Astrid Grasdal.

Grasdal har fått en del medieoppslag om dette. Også Forskning.no har publisert en artikkel.

Stenge dørene for homofilt ekteskap

av Bjørn Magne Solvik | 26 mai 2016 kl. 15.15 | Ingen kommentarer

Kautokeino menighetsråd vil stenge kirkedørene i kommunen for vigsel av likekjønnede, ifølge NRK.no.

Det er nesten skremmende å vite at menighetsrådet i Kautokeino ble valgt av medlemmene i Den norske kirke. Hvis Den norske kirke var en privat organisasjon, uten bindinger til det offentlige, ville dette vært greit og kun litt irriterende.

Jentesex

av Bjørn Magne Solvik | 25 mai 2016 kl. 13.33 | Ingen kommentarer

Kvinner er mindre låste i en seksuell orientering enn menn er, ifølge ny studie som Forskning.no omtaler.

Forskere advarer mot statlig styring etter oljen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.32 | Ingen kommentarer

Forskere advarer om for mye statlig styring av hvilke bein det skal bli, ifølge Forskning.no.

Vi gjentar gjerne de herlige ordene, «grenser for politikk».

Nær 100 000 flere årsverk i helse- og sosialtjenestene etter 2000

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2016 kl. 14.37 | Ingen kommentarer

Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mye av sysselsettingen er skattefinansiert!

Vil fortsatt liberalisere

av Bjørn Magne Solvik | 23 mai 2016 kl. 20.17 | Ingen kommentarer

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP) sier at Fremskrittspartiet fortsatt jobber for at poker blir legalisert fullt ut for voksne mennesker.

–Vårt syn er veldig klart. Vi mener at poker for voksne mennesker bør legaliseres fullt ut. Denne regjeringen har fått til mye når det gjelder poker, men man bør myke opp enda mer, så man får poker inn i lovlige former, sier Wiborg til Dagbladet.

Amen!

Ønsker stortingsbehandling av trygdeoppgjøret

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.27 | Ingen kommentarer

SVs Kirsti Bergstø har fremmet et representantforslag:

Stortinget ber regjeringen fremme trygdeoppgjøret for Stortinget slik at saken får en fullverdig behandling.

(Stortinget.no)

Politikere er helt vanlige mennesker

av Bjørn Magne Solvik | 20 mai 2016 kl. 15.25 | Ingen kommentarer

Én av de gode grunnene til å være liberalist, er at liberalister skjønner at politikerne er helt vanlige mennesker – på godt og vondt. Ingen gode grunner til at politikere skal leke «supermenn» og dermed bestemme over andre mennesker.

For øvrig har én av supermennene mistet førerkortet sitt, ifølge P4.

Grunnlovsendringer

av Bjørn Magne Solvik | 19 mai 2016 kl. 17.11 | Ingen kommentarer

Stortinget skal tirsdag behandle flere grunnlovsforslag. Forslagene ligger på Stortinget.no.

Bygger fremtidens flygende bil

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.56 | Ingen kommentarer

Et elektrisk fly som kan ta av og lande vertikalt hjemme i hagen, utvikles nå i samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA, ifølge Forskning.no.

Framtiden skapes! For noen år siden var smarttelefoner utenkelig. I dag leser mange akkurat denne på en liten mobiltelefon.

Helsefare? Nei!

av Bjørn Magne Solvik | 18 mai 2016 kl. 10.41 | Ingen kommentarer

En bred gjennomgang av forskning på genmodifiserte vekster fant ingen beviser for at det er farlig å spise dem, ifølge Forskning.no.

Det er greit å minne om at hvert menneske og hver kropp er unik. Det finnes ikke en fasit for hvert enkelt menneske.

Nedgang i statens inntekter

av Bjørn Magne Solvik | 12 mai 2016 kl. 14.55 | Ingen kommentarer

Statsregnskapet for 2015 viser samlede inntekter på 1227 milliarder kroner og utgifter på 1194 milliarder kroner. Inntektene har gått ned med 4 prosent sammenlignet med 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Færre meldte overgang til Norge

av Bjørn Magne Solvik | 11 mai 2016 kl. 14.59 | Ingen kommentarer

Færre overganger til norsk statsborgerskap, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tapte arbeidsdager i 2015

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.58 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå melder at 25 300 arbeidsdager gikk tapt som følge av syv arbeidskonflikter i fjor.

Mye kunne vært annerledes med desentraliserte forhandlinger, altså avtale mellom hver enkelt arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er mulig å organisere dette på mange ulike måter, blant annet gjennom lokale forhandlinger.

SMS-meldinger ga økt valgoppslutning

av Bjørn Magne Solvik | 10 mai 2016 kl. 12.18 | Ingen kommentarer

Påminnelser på SMS fikk flere unge under 30 år til å stemme. Det samme gjorde et eget informasjonsbrev til innvandrere, ifølge NRK.

Bedre integrert enn mor og far

av Bjørn Magne Solvik | 9 mai 2016 kl. 13.56 | Ingen kommentarer

Integreringen av innvandrere i Norge går rimelig bra. Norskfødte med innvandrerforeldre gjør det langt bedre enn foreldregenerasjonen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Jubileumsfest

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.52 | Ingen kommentarer

I dag feires stortingsbygningens 150-årsjubileum. Det er åpen dag i stortingsbygningen fra klokken 16:00 – 20:00.

Rema vil fortsette med sperrebåndene

av Bjørn Magne Solvik | 6 mai 2016 kl. 14.35 | Ingen kommentarer

Rema 1000 kommer til å fortsette med å bruke sperrebånd for å holde butikker åpne på søndager, ifølge NRK.no.

Les også: Fjern alle reguleringene!

Bilder fra Nord-Korea

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.31 | Ingen kommentarer

Mange av Liberalerens lesere kommer sikkert til å se bildene, lagt ut på VG.no.

Ny generalsekretær i FrP

av Bjørn Magne Solvik | 4 mai 2016 kl. 19.01 | Ingen kommentarer

Sentralstyret i FrP har tilsatt Fredrik Färber (37) som ny generalsekretær, melder Frp.no.

EU forbyr metolsigaretter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.30 | Ingen kommentarer

EU har godkjent å innføre forbud mot mentolsigaretter, melder P4.

En formynder er en formynder, uansett nasjonal tilhørighet!

Færre deltar på gudstjenester

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.21 | Ingen kommentarer

I fjor var det totalt 5,8 millioner til stede på om lag 62 000 gudstjenester i Den norske kirke.

Både antall gudstjenester og deltakere på gudstjenestene har gått ned de siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ettersom Den norske kirke dessverre fortsatt er en betydelig del av offentlig sektor, bør tallene interessere politikere på forskjellige nivå.

Neste side →


Blogglisten
Bloggurat