Den arktiske ruten

av Bjørn Magne Solvik | 12 februar 2016 kl. 14.17 | Ingen kommentarer

Aslak Nore leder norsk-russisk panel i debatt om flyktningkrisen, fredag 12. februar klokken 18:00. Det blir mulig å se debatten på nett. Mer informasjon, på Morgenbladet.no.

Dobbeltmoral ja

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.35 | Ingen kommentarer

Det er en del politikere som har jublet for Cecilia Brækhus, men som er for kriminalisering av aktører i boksing.

–Jeg måtte flytte ut av landet, og om jeg dro tilbake til Norge for å bokse ville jeg faktisk bli satt i fengsel. Det var en helt absurd situasjon, sier hun, og forteller også at til tross for forbudet, ble kampene hennes kringkastet i Norge, sier Cecilia Brækhus i et CNN-intervju, ifølge Dagbladet.no.

Foreldre har ansvar!

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.56 | Ingen kommentarer

Selv om Liberaleren er veldig liberal, også i alkoholspørsmål, er det ikke spesielt hyggelig å lese at 12-åringer drikker alkohol. Foreldre og foresatte har ansvar og må ta ansvaret!

–Alkoholstudier av så unge er sjelden vare. I Norge er det så vidt vi vet, kun blitt publisert én studie tidligere hvor alkoholbruk blant unge under 15 år har blitt belyst, sier forsker Mari-Anne Sørlie ved Atferdssenteret til Forskning.no.

Sjef i Rogaland FrP

av Bjørn Magne Solvik | 11 februar 2016 kl. 15.19 | Ingen kommentarer

Nettstedet er oppdatert og han har startet på jobben som leder i Rogaland FrP samtidig som han representerer fylket på Stortinget.

Den nye lederen i Rogaland FrP heter Roy Steffensen. Han er medlem av finanskomiteen, og heier på Tottenham. Den nye fylkeslederen er én av Liberalerens faste lesere.

Rogaland FrP avholdt årsmøte forrige helg.

Mennesker skal ha lov til å skade egen kropp

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.05 | Ingen kommentarer

En overlege har fortalt om farene ved å røyke. Det er visstnok livsfarlig, ifølge oppslag på VG.

Det er en illusjon å tro at mennesker vil kutte ut alt som er farlig. Mennesker har alltid tatt det en del «eksperter» kaller for dårlige valg, og dårlige valg vil de fleste av oss ta også ta i fremtiden – uansett om det er politisk velsignet eller ikke.

Et «perfekt» liv er ikke verdt å leve!

Grønn økonomi overskygger viktige problemer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.43 | Ingen kommentarer

Resultatet kan få negative konsekvenser for folk som lever i utviklingsland, ifølge Forskning.no.

Avskaff vinterferien

av Bjørn Magne Solvik | 10 februar 2016 kl. 14.31 | Ingen kommentarer

Jan Arild Snoen slår et slag for å avskaffe noen av de forhåndsbestemte fridagene på skolen.

–Skoleferiene er for mange og kommer til feil tid, har Snoen skrevet på Aftenposten.no.

Ikke spesielt populært budskap fra Snoen, men du verden så fornuftig det er.

Ingen vilje til nytenkning hos Ap

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.14 | Ingen kommentarer

Ib Thomsen, stortingsrepresentant for FrP, mener vi bør ha nytenkning rundt en gammel finansieringsløsning, ifølge en innlegg som er på trykk på Dagbladet.no.

Mener ungdoms-OL er bortkastet tid og penger

av Bjørn Magne Solvik | 9 februar 2016 kl. 11.44 | Ingen kommentarer

Ungdoms-OL på Lillehammer burde aldri blitt arrangert. Det mener IOC-medlem Dick Pound, ifølge VG.

Stortinget støtter arrangementet med skattefinansierte penger, og politikere soler seg i glansen av en olympisk fest i Norge.

Vi gjentar; grenser for politikk, takk!

Politisk styrt eldreomsorg = langt fra perfekt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.46 | Ingen kommentarer

I et land der politikerne gjennom kommunene styrer eldreomsorgen, viser en undersøkelse at sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter har ikke nok kompetanse.

Det er første gang noen i Norge har målt hva de ansatte i eldreomsorgen faktisk kan, ifølge Forskning.no.

Det meste av institusjoner i eldreomsorgen er drevet i kommunalt regi, selv om noen kommuner har konkurranseutsatt deler av tjenesten. Dette er et område det er stor debatt om i hver valgkamp, både valgkamper til stortingsvalg og kommunevalg.

Pokerskatten

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2016 kl. 13.02 | Ingen kommentarer

Frem til nå har reglene sagt at alle gevinster over 10 000 kroner er skattepliktige gevinster, men de nye reglene åpner i praksis for at skatteyter kun skal betale skatt på nettogevinsten for året, ifølge TV2.

Cannabis gjør ikke tenåringer dummere

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.16 | Ingen kommentarer

Det gjør ingen målbar forskjell for tenåringers IQ om de bruker cannabis eller ikke, viser amerikansk tvillingstudie, ifølge Forskning.no.

Motstandere av legalisering bruker fantasifulle argument mot cannabis, også koblet bruk til at det gir lavere IQ.

Forbud mot å kaste mat?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.09 | Ingen kommentarer

Tanken om å kriminalisere butikker som kaster mat er gammel, men nye reguleringer bryter eiendomsrettigheter – rettigheter som i utgangspunktet har dårlige kår i Norge.

AUF har sendt ut en pressemelding der organisasjonen vil forby matkasting, ifølge Dagbladet.

Mat bør i utgangspunktet spises, men det er den som eier maten som må få bestemme.

Ny sjef i Oslo FrP

av Bjørn Magne Solvik | 6 februar 2016 kl. 16.41 | Ingen kommentarer

Aina Stenersen ble lørdag ettermiddag valgt til leder av Oslo FrP. Selv om hun foran årsmøtet har profilert seg på flyktninge- og asylpolitikk, har Liberalerens lesere opp igjennom årene blitt kjent med en veldig liberal FrP-politiker.

I artikkelen Stenersen vil bli ny leder i Oslo FrP, publisert i november 2015, har vi puttet inn noen lenker fra Stenersen-saker på Liberaleren.

Store barnehager like bra som små

av Bjørn Magne Solvik | 5 februar 2016 kl. 12.26 | Ingen kommentarer

For kommunepolitikere med kommunale barnehager vil det trolig være penger å spare på én eller et par store enheter istedenfor mange små.

Store barnehager like bra som små, ifølge en FaFo-rapport Forskning.no omtaler.

Reduserte utgifter betyr mer penger til andre deler av driften eller redusert eiendomsskatt.

Kvinner som selger narkotika

av Bjørn Magne Solvik | 3 februar 2016 kl. 11.31 | Ingen kommentarer

Forskning.no forteller hvordan kvinner klarer seg i narkotikabransjen.

Vedtatt budsjett lagt ut

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.25 | Ingen kommentarer

Vedtatt budsjett tilgjengelig i statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå.

De tre er forlovet og har barn sammen

av Bjørn Magne Solvik | 2 februar 2016 kl. 11.45 | Ingen kommentarer

Hampus, Erik og Linda er kjærester og samboer. Les historien på Side2.no.

Liberaleren har argumentert og forsvart den nye ekteskapsloven, selv om den egentlig er gammeldags. Vårt standpunkt er og har alltid vært, at forhold mellom mennesker bør være regulert gjennom privatrettslige avtaler.

Lykke til Hampus, Erik og Linda!

Utslipp av klimagasser

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.16 | Ingen kommentarer

EUs kvotesystem for klimagassutslipp har ikke bidratt til særlig lavere utslipp av klimagasser fra norske bedrifter, viser ny studie, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ulike syn i politiet

av Bjørn Magne Solvik | 1 februar 2016 kl. 11.09 | Ingen kommentarer

Internt i politiet finnes mange sterke og ulike oppfatninger om permanent bevæpning. Uenighetene kommer ikke klart nok fram i media, ifølge en artikkel på Forskning.no.

Da Politiets Fellesforbund vedtok saken om bevæpning på landsmøtet i 2012, var det 73 av delegatene som stemte for og 53 som stemte mot.

Personfokus i mediene har også positive sider

av Bjørn Magne Solvik | 29 januar 2016 kl. 13.38 | Ingen kommentarer

Dagbladet 13. juli 1951: «Voldsom økning i homoseksuelle forbrytelser».

Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet, i et innlegg som ble publisert på Dagbladet.no torsdag kveld.

FrPer fronter ny spillpolitikk

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.29 | Ingen kommentarer

Katrine Aurland, fylkestingsrepresentant for Frp i Hedmark, mener at utenlandske spillselskaper må få etablere seg i Norge slik at inntekter fra nordmenns nettspill i utlandet kommer Norge til gode, ifølge Ostlendingen.no.

Heidi Nordby Lunde: Hvorfor jeg fortsatt er for en liberal innvandringspolitikk

av Bjørn Magne Solvik | 28 januar 2016 kl. 15.16 | Ingen kommentarer

–Jeg skjønner ikke hvorfor det er nødvendig å snakke om å ha en streng, men rettferdig, asylpolitikk. Ordet «rettferdig» burde holde lenge. En liberal innvandringspolitikk, med en rettferdig asylpolitikk. Og jeg skjønner faktisk ikke at det skal være så vanskelig, har Heidi Nordby Lunde skrevet i en bloggpost på VamPus’ Verden.

Gratulerer med dagen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.02 | Ingen kommentarer

Det er, i dag 28. januar 2016, nøyaktig 132 år siden Venstre ble stiftet. Partiet markerte jubileet med en artikkel på Venstre.no.

Forbrukernes valg…..

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.23 | Ingen kommentarer

Norske forbrukerne er mer opptatt av matens kvalitet enn at den er norsk, ifølge Forskning.no.

Flere kvinnelige ordførere

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.18 | 1 kommentar

Det er en økning av kvinnelige ordførere i Norge i denne valgperioden sammenlignet med forrige periode. 120 av ordførerne i kommunene er kvinner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som er partiene med flest ordførere.

Blant kommunestyrerepresentantene er nær fire av ti kvinner, en økning på ett prosentpoeng, melder Statistisk sentralbyrå.

Kjønnsbalansen i kommunene er interessant fordi det har vært fremmet forslag om økt kvotering i forbindelse med kommunevalg.

Hvor mye brukes sengene på sykehusene?

av Bjørn Magne Solvik | 27 januar 2016 kl. 11.11 | Ingen kommentarer

I 2014 var mer enn ni av ti senger i bruk på en gjennomsnittlig dag, altså var belegget ved norske sykehus over 90 prosent. Internasjonal statistikk indikerer at Norge har et høyt belegg sammenlignet med andre land, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Helse er ett av områdene i offentlig sektor som sluker skattefinansierte penger.

Nei til skattefinansiert bistand!

av Bjørn Magne Solvik | 26 januar 2016 kl. 10.54 | Ingen kommentarer

–År etter år blir midler fordelt til obskure prosjekter med samme effekt som å skylle dem ned i do, sier Ingeborg Grässle, leder av budsjettkontrollkomiteen i EU-parlamentet, ifølge Aftenposten.no.

Ja til frihandel, nei til bistand!

Den skjulte makten i FN

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.41 | Ingen kommentarer

Konservative, religiøse allianser påvirker FNs agenda i langt større grad enn det vi kanskje er klar over. Særlig når det gjelder likestilling og familiepolitikk, ifølge Forskning.no.

Ytringsfriheten er ukrenkelig

av Bjørn Magne Solvik | 25 januar 2016 kl. 14.27 | Ingen kommentarer

Utenriksminister Børge Brende har et innlegg på trykk på VG.no. Overskriften er: Ytringsfriheten er ukrenkelig.

Kommuner med mye gjeld

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.07 | Ingen kommentarer

Mange kommuner har mye lån! Sjekk gjeldssituasjonen i din kommune, på VG.no.

Mange kommunepolitikere bruker penger som fulle ………..

Festbrems!

av Bjørn Magne Solvik | 22 januar 2016 kl. 15.18 | Ingen kommentarer

Kjersti Toppe (Sp) og Olaug V. Bollestad (KrF) ønsker at Stortinget skal be regjeringen å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi. Forslaget og bakgrunnen for forslag, på Stortinget.no.

Ja til mindre alkoholpolitikk, ikke mer! Alkohol bør være et område omtrent uten politiske reguleringer.

Tyskland topper

av Bjørn Magne Solvik | 21 januar 2016 kl. 17.12 | Ingen kommentarer

US & World News Report har rangert en rekke land etter forskjellige kriterier. Tyskland topper listen, en liste som er lagt ut på usnews.com.

Jan Arild Snoen påpeker på Twitter.com, at Norge ikke er best i verden – ikke viktig nok til at vi ble rangert.

Og ja. Norge har toppet en del lister, plasseringer politikere fra ulike parti har brukt for å markedsføre den norske modellen.

Skal inn i Partiregisteret

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.36 | Ingen kommentarer

Liberalistene har en målsetting om å bli et landsdekkende parti i løpet av året. Det betyr at partiet må samle inn 5 000 underskrifter for å nå målsettingen om å bli et landsdekkende parti.

Nå, midtveis i januar, har partiet samlet inn 1 300 underskrifter.

Partiet har nå 900 medlemmer, ifølge det siste nyhetsbrevet sendt ut tirsdag 19. januar.

Se «Making a Murderer» på Netflix

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.51 | Ingen kommentarer

Om Steven Avery begikk drap eller ikke bør bety lite for mennesker som er opptatte av debatten om rettssikkerhetsprinsipp. Se «Making a Murderer» på Netflix!

Netflix-programsjef Ted Sarandos forteller til VG, at han er overrasket over alt oppstyret rundt «Making a Murderer».

Da skribenten inntok godstolen, var humøret ganske godt. I løpet av serien endret lynnet seg fra blid og hyggelig til ekstremt frustrert over behandlingen Steven Avery fikk av politi og påtalemakten. Og ja; han kan være skyldig!

Vil du være trainee i FpU?

av Bjørn Magne Solvik | 20 januar 2016 kl. 17.20 | Ingen kommentarer

Søknadsfristen nærmer seg. Den er satt til 24. januar.

Mer om trainee-programmet, på Fpu.no.

Fokus på president- og kongressvalget

av Bjørn Magne Solvik | 19 januar 2016 kl. 11.51 | Ingen kommentarer

Reagan-seminaret er alltid interessant for publikum, men årets seminar bør også få merkelappen aktuell ettersom det er valgår i USA.

Monticello arrangerer Reagan-seminaret, søndag 7. februar. Mer informasjon om programmet på Monticello.no.

Kongehuset står sterkt i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 18 januar 2016 kl. 14.47 | Ingen kommentarer

Meningsmålingen som ble offentliggjort på TV2.no søndag kveld, viser at monarkiet dessverre står sterkt i Norge.

Det er veldig hyggelig at mange unge mennesker ønsker republikk. Fire av ti spurte under 30 år som har en mening – svarer at de på fritt grunnlag ville valgt republikk som styringsform i Norge, ifølge TV2.

Ett av problemene med monarkiet, er at vi ikke får velge.

Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2014

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.44 | 1 kommentar

På statistikken for rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2014, er det relativt liten forskjell på tallene for alkoholutløste dødsfall og narkotikautløste dødsfall. Alkohol er tross alt et lovlig rusmiddel der politikerne har velsignet salg og skjenking. Narkotika er ulovlig, og myndighetene gjør mye for å hindre salg og bruk av narkotiske stoffer.

Se tallene på nettstedet til Folkehelseinstituttet.

Siv Jensen vil effektivisere offentlig sektor

av Bjørn Magne Solvik | 15 januar 2016 kl. 13.28 | Ingen kommentarer

–Vi kan ikke fortsette å bevilge penger til alt. Hvis vi klarer å begrense pengebruken i offentlig sektor, blir det mer velferd, sier Jensen, og legger til at kommunereform og billigere kommunesektor er del av effektiviseringen landet skal gjennom, sier finansminister Siv Jensen (FrP), ifølge ABC Nyheter.

Stortinget bør være enig i finansministerens uttalelse. Likevel bruker politikerne ekstremt mye penger hvert eneste år! Kuttforslagene er så få og små, at det er vanskelig å finne områder politikerne begrenser pengebruken.

Forskere var flue på veggen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.18 | Ingen kommentarer

Slik kjøper nordmenn narkotika på det mørke nettet, ifølge Aftenposten.no.

Forbudslinjen har mye av skylden for det illegale markedet.

Forbudt å vise kjærlighet?

av Bjørn Magne Solvik | 14 januar 2016 kl. 16.38 | Ingen kommentarer

I løpet av kort tid kan, legg merke til ordet kan, det bli forbudt for homofile å vise sin kjærlighet i Russland, ifølge nettstedet Gaystatnews.com.

Det er motbydelig å kriminalisere mennesker som av fri vilje bryr seg om hverandre.

Mener flyavgiften forskjellsbehandler

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.53 | Ingen kommentarer

Et eksempel på hvorfor staten ikke skal være en næringsaktør!

Den nye, tenkte flyavgiften vil gi statlige SAS konkurransefortrinn. NHO reagerer på dette, på Dagbladet.no.

Røykevanene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.30 | 1 kommentar

Til tross for ekstreme reguleringer for tobakksprodukter har andelen som bruker tobakk av og til vært stabil i Norge i perioden etter 2008, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Færre røyker, men nedgangen i samlet bruk av tobakk er mindre fordi daglig bruk av snus til en viss grad har tatt over, ifølge tallmaterialet.

Er det et område politikerne har prioritert de siste årene, er det kampen mot tobakksprodukter. De politiske grepene med ekstreme reguleringer har ikke vært spesielt vellykket ettersom en stor del av befolkningen fortsatt nyter sin tobakksrus.

Råd til lokalpolitikere: Sett dagsorden!

av Bjørn Magne Solvik | 13 januar 2016 kl. 12.50 | 1 kommentar

Høyre-mann med godt råd til lokalpolitikere!

–Skal det være interessant å være politiker må du sette dagsorden. Du må ta ordet i budsjettdebatter og må snakke om det du vil ha igjennom. Jobber man systematisk over flere perioder kan man få til noe. Det sier Raymond Robertsen, tidligere stortingsrepresentant for Høyre, på folkevalgtopplæring i Nordkapp, ifølge Radio Nordkapp.

Mange lokalpolitikere fra den liberale høyresiden kunne med fordelt fulgt dette rådet.

Innstilt som ny leder av Oslo FrP

av Bjørn Magne Solvik | 12 januar 2016 kl. 14.03 | Ingen kommentarer

Aina Stenersen er av valgkomiteen innstilt som ny leder av Oslo FrP. Dersom valgkomiteen får tilslutning for sitt forslag på årsmøtet i februar, får Oslo FrP en leder som mer enn gjerne går i verbal krig for viktige politiske saker.

Camilla Wilhelmsen ønsker ikke å fortsette som leder i Oslo FrP.

Les også: Stenersen vil bli ny leder i Oslo FrP

Om aktiv dødshjelp i Vårt Land

av Bjørn Magne Solvik | 11 januar 2016 kl. 11.46 | 1 kommentar

Vårt Land har publisert en artikkel om aktiv dødshjelp.

Tallene fra Nederlands fem regionale eutanasikomiteer viser at i 2014 døde 5.306 personer som følge av aktiv dødshjelp og assistert selvmord, ifølge artikkelen.

Krav om rett til aktiv dødshjelp er et krav om frihet til å avslutte eget liv på en verdig måte.

Første spørretime i 2016

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.15 | Ingen kommentarer

Det er sendt inn seks spørsmål til årets første ordinære spørretime på Stortinget. Ingen av spørsmålene innbyr til en svært spennende spørretime i Stortinget.

Spørsmålene er tilgjengelig på Stortinget.no.

FrP-duo vil ha drosjeliberaliseringer

av Bjørn Magne Solvik | 8 januar 2016 kl. 14.10 | Ingen kommentarer

FrPs Kristoffer Sivertsen og Leif Arne Moi Nilsen ønsker endringer i drosjenæringen.

–Jeg er imot all form for monopol, for det gir ikke brukerne god service. Taxinæringen har nærmest monopol. De bestemmer altfor mye selv, sier Leif Arne Moi Nilsen til Dagsavisen.no.

Vil ha strengere reklameregler

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.04 | Ingen kommentarer

Det er ingen bombe at Senterpartiets Kjersti Toppe ønsker mindre ytringsfrihet og reduserte muligheter for aktører å markedsføre produkter, noe som kommer frem i en abonnementsartikkel på Nationen.no.

I løpet av de første dagene av 2016 har det vært oppmerksomhet om at barn og ungdommer skal bli skjermet mot det som blir definert som usunn reklame. Formynderen Toppe hiver seg på saken!

Hva er usunn reklame? Mennesker er forskjellige, og det som er usunt for deg, for eksempel Coca Cola, kan gi helsegevinst for andre.

Neste side →


Blogglisten
Bloggurat