Nær 100 000 flere årsverk i helse- og sosialtjenestene etter 2000

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2016 kl. 14.37 | Ingen kommentarer

Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mye av sysselsettingen er skattefinansiert!

Vil fortsatt liberalisere

av Bjørn Magne Solvik | 23 mai 2016 kl. 20.17 | Ingen kommentarer

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP) sier at Fremskrittspartiet fortsatt jobber for at poker blir legalisert fullt ut for voksne mennesker.

–Vårt syn er veldig klart. Vi mener at poker for voksne mennesker bør legaliseres fullt ut. Denne regjeringen har fått til mye når det gjelder poker, men man bør myke opp enda mer, så man får poker inn i lovlige former, sier Wiborg til Dagbladet.

Amen!

Ønsker stortingsbehandling av trygdeoppgjøret

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.27 | Ingen kommentarer

SVs Kirsti Bergstø har fremmet et representantforslag:

Stortinget ber regjeringen fremme trygdeoppgjøret for Stortinget slik at saken får en fullverdig behandling.

(Stortinget.no)

Politikere er helt vanlige mennesker

av Bjørn Magne Solvik | 20 mai 2016 kl. 15.25 | Ingen kommentarer

Én av de gode grunnene til å være liberalist, er at liberalister skjønner at politikerne er helt vanlige mennesker – på godt og vondt. Ingen gode grunner til at politikere skal leke «supermenn» og dermed bestemme over andre mennesker.

For øvrig har én av supermennene mistet førerkortet sitt, ifølge P4.

Grunnlovsendringer

av Bjørn Magne Solvik | 19 mai 2016 kl. 17.11 | Ingen kommentarer

Stortinget skal tirsdag behandle flere grunnlovsforslag. Forslagene ligger på Stortinget.no.

Bygger fremtidens flygende bil

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.56 | Ingen kommentarer

Et elektrisk fly som kan ta av og lande vertikalt hjemme i hagen, utvikles nå i samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA, ifølge Forskning.no.

Framtiden skapes! For noen år siden var smarttelefoner utenkelig. I dag leser mange akkurat denne på en liten mobiltelefon.

Helsefare? Nei!

av Bjørn Magne Solvik | 18 mai 2016 kl. 10.41 | Ingen kommentarer

En bred gjennomgang av forskning på genmodifiserte vekster fant ingen beviser for at det er farlig å spise dem, ifølge Forskning.no.

Det er greit å minne om at hvert menneske og hver kropp er unik. Det finnes ikke en fasit for hvert enkelt menneske.

Nedgang i statens inntekter

av Bjørn Magne Solvik | 12 mai 2016 kl. 14.55 | Ingen kommentarer

Statsregnskapet for 2015 viser samlede inntekter på 1227 milliarder kroner og utgifter på 1194 milliarder kroner. Inntektene har gått ned med 4 prosent sammenlignet med 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Færre meldte overgang til Norge

av Bjørn Magne Solvik | 11 mai 2016 kl. 14.59 | Ingen kommentarer

Færre overganger til norsk statsborgerskap, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tapte arbeidsdager i 2015

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.58 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå melder at 25 300 arbeidsdager gikk tapt som følge av syv arbeidskonflikter i fjor.

Mye kunne vært annerledes med desentraliserte forhandlinger, altså avtale mellom hver enkelt arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er mulig å organisere dette på mange ulike måter, blant annet gjennom lokale forhandlinger.

SMS-meldinger ga økt valgoppslutning

av Bjørn Magne Solvik | 10 mai 2016 kl. 12.18 | Ingen kommentarer

Påminnelser på SMS fikk flere unge under 30 år til å stemme. Det samme gjorde et eget informasjonsbrev til innvandrere, ifølge NRK.

Bedre integrert enn mor og far

av Bjørn Magne Solvik | 9 mai 2016 kl. 13.56 | Ingen kommentarer

Integreringen av innvandrere i Norge går rimelig bra. Norskfødte med innvandrerforeldre gjør det langt bedre enn foreldregenerasjonen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Jubileumsfest

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.52 | Ingen kommentarer

I dag feires stortingsbygningens 150-årsjubileum. Det er åpen dag i stortingsbygningen fra klokken 16:00 – 20:00.

Rema vil fortsette med sperrebåndene

av Bjørn Magne Solvik | 6 mai 2016 kl. 14.35 | Ingen kommentarer

Rema 1000 kommer til å fortsette med å bruke sperrebånd for å holde butikker åpne på søndager, ifølge NRK.no.

Les også: Fjern alle reguleringene!

Bilder fra Nord-Korea

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.31 | Ingen kommentarer

Mange av Liberalerens lesere kommer sikkert til å se bildene, lagt ut på VG.no.

Ny generalsekretær i FrP

av Bjørn Magne Solvik | 4 mai 2016 kl. 19.01 | Ingen kommentarer

Sentralstyret i FrP har tilsatt Fredrik Färber (37) som ny generalsekretær, melder Frp.no.

EU forbyr metolsigaretter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.30 | Ingen kommentarer

EU har godkjent å innføre forbud mot mentolsigaretter, melder P4.

En formynder er en formynder, uansett nasjonal tilhørighet!

Færre deltar på gudstjenester

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.21 | Ingen kommentarer

I fjor var det totalt 5,8 millioner til stede på om lag 62 000 gudstjenester i Den norske kirke.

Både antall gudstjenester og deltakere på gudstjenestene har gått ned de siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ettersom Den norske kirke dessverre fortsatt er en betydelig del av offentlig sektor, bør tallene interessere politikere på forskjellige nivå.

Sterk øl i butikk?

av Bjørn Magne Solvik | 3 mai 2016 kl. 12.15 | Ingen kommentarer

–Dette er Frps primærpolitikk. Og siden Venstres forslag tar forbehold for at det ikke utfordrer EØS-avtalen, kan vi stemme for det. I denne saken er Frp uenig med Høyre. Vi ønsker nemlig å øke mangfoldet av øl i butikkene, svarer Frp-talsmann Morten Wold, ifølge Vårt Land.

Masseslagsmål……

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.56 | Ingen kommentarer

Borgerne gir politikerne mye makt! Masseslagsmål i Tyrkias nasjonalforsamling, ifølge VG Nett som viser filmen.

Lovarbeidet

av Bjørn Magne Solvik | 2 mai 2016 kl. 10.43 | Ingen kommentarer

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av forskrifter.

Mer om lovarbeidet, på Stortinget.no.

De fleste ble i kirken

av Bjørn Magne Solvik | 29 april 2016 kl. 14.19 | Ingen kommentarer

1 919 mennesker har meldt seg ut av Den norske kirke i løpet av de to ukene etter vedtaket om å åpne for vigsel av likekjønnede, ifølge Vårt Land.

Har fulgt 45 000 svenske menn i 40 år

av Bjørn Magne Solvik | 28 april 2016 kl. 13.32 | Ingen kommentarer

Hvordan går det med de som røyker cannabis når de blir eldre? Se Forskning.no.

Vil oppheve fraværsgrensen

av Bjørn Magne Solvik | 27 april 2016 kl. 13.35 | Ingen kommentarer

SV-representantene Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås med forslag om å oppheve fraværsgrensen på ti prosent i videregående opplæring. Forslaget og bakgrunnen for forslaget, på Stortinget.no.

Liberalistene vil være elefanten i rommet

av Bjørn Magne Solvik | 26 april 2016 kl. 11.52 | Ingen kommentarer

Jakob Lie Hasselgård tror Liberalistene kan bli representert på Stortinget etter valget neste høst. Det skal vi liberalister ha, vi er positive og offensive selv om målsettingene ikke alltid har rot i virkeligheten.

Det er Moss Avis som har intervjuet Jakob Lie Hasselgård.

23 spørretime spørsmål

av Bjørn Magne Solvik | 25 april 2016 kl. 12.42 | Ingen kommentarer

Det er meldt inn mange spørsmål til den ordinære spørretimen på Stortinget på onsdag.

Spørsmålene ligger på Stortinget.no.

Oljeeventyret er ikke over

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.55 | Ingen kommentarer

Politikerne kan fortsatt oljedope økonomien langt inn i fremtiden dersom Øystein Noreng, professor emeritus ved Handelshøyskolen BI, får rett i spådommen om olje i 100 år til.

Det er Finansavisen som har bedt Noreng se inn i framtiden.

Akademisk frihet er ingen selvfølge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.46 | Ingen kommentarer

Skal ikke en klimaforsker kunne ytre seg om klimapolitikk og må en økolog droppe å snakke om naturforvaltning og miljøvern? Det spør Trond Amundsen om i kronikken, publisert på Forskning.no.

Personbilbruken øker

av Bjørn Magne Solvik | 22 april 2016 kl. 13.23 | Ingen kommentarer

Til tross for en enorm satsing på kollektivtrafikk og bruk av mye skattefinansierte penger, øker personbilbruken.

Statistisk sentralbyrå melder at norske kjøretøy tilbakela 44,3 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2015, en økning på 1,2 prosent fra 2014.

Personbilen lever og kommer trolig aldri til å dø ut, uansett hva en del politikere mener.

FrP-helg

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.16 | Ingen kommentarer

Det blir mye om Fremskrittspartiet i mediene i helgen. I dag starter landsmøtet på Clarion Hotel Oslo Airport.

Make America Solvent Again

av Bjørn Magne Solvik | 21 april 2016 kl. 16.38 | Ingen kommentarer

James Grant har hovedartikkelen i neste ukes utgave av Time, ifølge Farmann.no.

Farmann.no melder at James Grant har blitt nevnt som Ron Pauls sannsynlige kandidat som amerikansk sentralbanksjef.

James Grants motto er: Make America solvent again.

Mener tiden er overmoden for mer åpenhet rundt kongehuset

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.45 | Ingen kommentarer

Krav om innsyn i kongehuset handler ikke om snoking i privatlivet eller begeistring for republikk, men om å etablere et åpenhetsprinsipp for en samfunnsinstitusjon som er demokratiet verdig, ifølge et innlegg Siri Gedde-Dahl i Pressens offentlighetsutvalg.

Innlegget har blitt publisert på Dagbladet.no.

Færre europeere kom, mens flere dro

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.37 | Ingen kommentarer

Europeiske statsborgeres andel av nettoinnvandringen falt fra 62 til 46 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Politikere og porno

av Bjørn Magne Solvik | 20 april 2016 kl. 13.07 | 1 kommentar

Delstaten Utah: Pornografi er en folkehelse-krise.
(Dagbladet.no)

Sykt!

Pressefriheten i verden innskrenkes

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.32 | Ingen kommentarer

Reportere uten grenser melder om innskrenket pressefrihet i verden.

The World Press Freedom Index rangerer 180 land etter kriterier som medienes uavhengighet, selvsensur, rettssamfunn, gjennomsiktighet og uheldige forhold, ifølge Journalisten.no.

Narkokrigens siste dager

av Bjørn Magne Solvik | 19 april 2016 kl. 10.38 | Ingen kommentarer

Bård Standal har et innlegg om UNGASS 2016, på Dagbladet.no.

Nordisk råd

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.29 | Ingen kommentarer

Det er Nordisk råd i Norge. Møte i Stortinget tirsdag 19. og onsdag 20. april.

Det vil være mulig å følge Nordisk råd på nett, på Stortinget.no.

Butikker bryter regler

av Bjørn Magne Solvik | 18 april 2016 kl. 13.26 | Ingen kommentarer

Det er politikerne som har vedtatt regler som butikkene bryter!

Vårt Land har undersøkt. Undersøkelsene viser at mange butikkeiere bryter helligdagsloven. På tide å oppheve loven ja!

Valgene i Venstre

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.58 | Ingen kommentarer

Det ble gjort en rekke personvalg på Venstres landsmøte i helgen. Ikke alle valgte medlemmer får like mye oppmerksomhet som Trine Skei Grande, men de er viktige nok for det.

Venstre.no er det en oversikt over det nye sentralstyret og direktevalgte landsstyremedlemmer.

Skattekonkurranse

av Bjørn Magne Solvik | 16 april 2016 kl. 04.45 | Ingen kommentarer

Dan Mitchell fra The Center for Freedom and Prosperity, om skattekonkurransen på Farmann.no.

Ikke på Starbucks

av Bjørn Magne Solvik | 15 april 2016 kl. 10.09 | Ingen kommentarer

–Google, Facebook og Starbucks er kanskje de selskapene som blir mest kritisert for skatteplanlegging og overskuddsflytting. De bryter ikke dagens lovgivning, men de som er enige med SV i at selskaper som organiserer seg i henhold til internasjonal lovgivning egentlig driver med organisert, internasjonal kriminalitet, bør melde seg ut av Facebook, slutte å bruke Google og la være å kjøpe kaffen sin på Starbucks. Det skriver stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H), på Aftenposten.no.

I kronikken ber Nordby Lunde oss alle om å unngå Panama-populisme!

Venstre vil innføre et tredje kjønn i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 14 april 2016 kl. 11.38 | 2 kommentarer

Forslaget om å innføre et tredje kjønn blir fremmet i Stortinget, ifølge Dagbladet.no.

Venstre argumenterer godt for et tredje kjønn, men trolig kommer forslaget for tidlig for mange av stortingspolitikerne.

Mener vi blir tvunget inn i «sosialismen»

av Bjørn Magne Solvik | 13 april 2016 kl. 10.01 | Ingen kommentarer

FrPs Ole T. Hoelseth har skrevet om barnehagepolitikk sett fra en lokalpolitiker. Uansett politisk tilhørighet, bør ingen være fornøyde med at lokalpolitikerne har blitt «tvunget» inn i et system det nesten er umulig å endre.

Innlegget har blitt publisert på sb.no.

Rema 1000 med søndagsåpne butikker

av Bjørn Magne Solvik | 12 april 2016 kl. 16.57 | Ingen kommentarer

Rema 1000 har den siste tiden startet 15 søndagsåpne butikker, melder Nationen.no.

At Rema 1000 på søndager stenger av et areal 100 kvadratmeter i butikken med sperrebånd, forteller mye om et håpløst regelverk vedtatt av Stortinget.

Gi alle like konkurransevilkår! La eierne bestemme egne åpningstider!

Stor støtte for å legalisere cannabis

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.37 | Ingen kommentarer

47 prosent av de spurte i Storbritannia støtter salg av cannabis gjennom lisensierte butikker, ifølge P4.

Vi begynner å bli ganske mange som vil liberalisere politikken eller regulere markedet som de mest restriktive av oss bruker som argumentasjon.

Venstre mot Røe Isaksen

av Bjørn Magne Solvik | 11 april 2016 kl. 14.50 | Ingen kommentarer

Det er en del spørsmål fra Venstre-representanter til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Stortingets spørretime på onsdag.

Alle spørsmålene til den ordinære spørretimen, er tilgjengelig på Stortinget.no.

Sa ja til likekjønnet ekteskap

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.49 | Ingen kommentarer

Homofile kan gifte seg i kirka! Kirkemøtet har i dag sagt ja til likekjønnet ekteskap.

Mye sykdom i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.22 | Ingen kommentarer

Thailandske kabinansatte i Norwegian har et sykefravær på 1,5 prosent, mens norske kabinansatte har et fravær på 15,8 prosent, melder Finansavisen.

Gode norske ordninger gir et høyt sykefravær!

Har valgt ny FpU-formann

av Bjørn Magne Solvik | 9 april 2016 kl. 17.40 | Ingen kommentarer

Bjørn-Kristian Svendsrud ble lørdag ettermiddag på landsmøtet valgt til ny formann i FpU.

FrP jubilerer

av Bjørn Magne Solvik | 8 april 2016 kl. 18.08 | Ingen kommentarer

FrP ble i dag stiftet for nøyaktig 43 år siden! Mange liberalister er og har vært innom Fremskrittspartiet i løpet av alle disse årene.

Neste side →


Blogglisten
Bloggurat