Det er idrettsmafiaen i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2016 kl. 13.31 | Ingen kommentarer

Snowboardlegenden Terje Håkonsen mener den norske idrettsmodellen har gått ut på dato. Håkonsen fyrer løs mot den norske modellen, på TV2.no.

Doping handler om pragmatisme!

av Bjørn Magne Solvik | 5 desember 2016 kl. 11.39 | Ingen kommentarer

Idrett i praksis handler om å vinne, ikke å være moralsk. Valget om å dope seg eller ikke er i første rekke pragmatisk forankret, ikke etisk. Det skriver Jan Ove Tangen, professor i idrettssosiologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge, på Forskning.no.

Utgifter til utdanning i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.37 | Ingen kommentarer

Utgifter til utdanning utgjør om lag 5 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) i Norge og beløp seg til litt over 150 milliarder kroner i 2013, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det aller meste av pengene er finansiert av skatter og avgifter. Som vi kjenner fra debatten i Norge, pøser politikerne fortsatt nye penger i denne delen av offentlig sektor.

Spis det du liker!

av Bjørn Magne Solvik | 2 desember 2016 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Helsedirektoratet ønsker at befolkningen skal spise mindre kjøtt. For oss som mener mennesker er forskjellige, er det naturlig å oppfordre til kosthold som gir god livskvalitet.

Alt kan ikke hele tiden være sunt, slik staten definerer livet som sunt.

I dag har Helsedirektoratet presentert Utviklingen i norsk kosthold, en årlig statusrapport og presentasjon av kostholdet i Norge i året som gikk.

Skal vi lure barna til å tro på nissen?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.02 | 2 kommentarer

Selv om løgnene om julenissen er i beste mening, bør vi tenke oss om to ganger før vi serverer dem til barna. Det skriver psykologene Kathy McKay og Christopher Boyle i tidsskriftet Lancet Psychiatry, ifølge Forskning.no.

Stor utmelding av Den norske kirke

av Bjørn Magne Solvik | 1 desember 2016 kl. 14.46 | Ingen kommentarer

Så langt i år har over 40 000 nordmenn meldt seg ut av Den norske kirke, ifølge P4.

2 900 har meldt seg inn.

Det ble i år enklere, gjennom internett, å melde seg ut og inn i kirken.

Vanskelig å forutsi hjerteproblemer hos røykere

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.42 | 2 kommentarer

–Røykerne har lavere nivåer av troponin, og vi skjønner ikke helt hvorfor. Man skulle tro at røyking ville gi høyere nivåer av troponin, sier forsker Magnus Nakrem Lyngbakken, ifølge Forskning.no.

Troponin er et type protein som brukes for å diagnostisere hjerteinfarkt. Et lavt nivå av proteinet innebærer liten risiko for hjertesykdom, mens et høyt nivå betyr at det er større risiko for at personen kan bli rammet av for eksempel hjerteinfarkt i fremtiden.

PS: Formynderne vil fortsatt kjempe kampen mot tobakksprodukt.

Vil slutte å selge vanlige sigaretter

av Bjørn Magne Solvik | 30 november 2016 kl. 16.57 | Ingen kommentarer

Philip Morris skal, ifølge Dagbladet, fase ut salget av vanlige sigaretter, men et nytt produkt kommer på markedet.

Nye regler for kortsiktige lån i kommunene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.15 | Ingen kommentarer

–Et tydeligere regelverk for låneopptak i kommunene er nå på plass. Hensikten er å vise hvilken risiko og hvilket ansvar som følger dersom kommunestyrene tar opp kortsiktige lån, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, ifølge Regjeringen.no.

Adgangen kommunene har til å ta opp lån i sertifikatmarkedet begrenses ikke, men det stilles krav om at risikoen ved denne type lån kommer tydeligere fram når kommunestyret skal fastsette rammene for gjeldsforvaltningen i egen kommune og påse at dette etterleves.

Har brutt forhandlingene

av Bjørn Magne Solvik | 29 november 2016 kl. 15.33 | Ingen kommentarer

Venstre sendte tirsdag ettermiddag ut følgende melding via Twitter.com:

–På grunn regjeringens gjentatte ultimatum har vår stortingsgruppe i dag vedtatt å bryte forhandlingene med H og Frp om statsbudsjett for ’17.

Forskere anbefaler stemmerett for ungdom

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.47 | Ingen kommentarer

Å senke stemmerettsalderen til 16 år vil både styrke lokaldemokratiet og gi unge en mulighet til å si sin mening. Det er forskernes konklusjon etter to forsøksrunder, ifølge Dagsavisen.

Sporing i det offentlige rom

av Bjørn Magne Solvik | 28 november 2016 kl. 16.10 | Ingen kommentarer

Datatilsynet har sett nærmere på bruken av WiFi, Bluetooth, nettvarder (beacons) og intelligent videoanalyse til sporing i det offentlige rom. Tilsynet har også utformet noen retningslinjer for de ulike sporingsteknologiene.

Årets navn

av Bjørn Magne Solvik | 25 november 2016 kl. 18.43 | Ingen kommentarer

VG kårer også i år Årets navn, en kåring som har pågått siden 1974.

Heidi Nordby Lunde er populær i Høyre

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.47 | Ingen kommentarer

Heidi Nordby Lunde er ikke den mest populære i Oslo Høyre, men hun skårer veldig høyt hos medlemmene.

Oslo Høyre har avsluttet urnominasjonen. Nikolai Astrup fikk flest stemmer, fulgt av Ine Marie Eriksen Søreide, Fabian Stang, Michael Tetzschner og Heidi Nordby Lunde.

Nominasjonskomiteen presenterer listeforslaget den 9. januar. Nominasjonsmøtet blir avholdt den 13. februar.

Jobbe i FpU?

av Bjørn Magne Solvik | 24 november 2016 kl. 13.51 | Ingen kommentarer

FpU skal nok en gang ha et trainee-program. Søknadsfristen er satt til 28. november, ifølge Fpu.no.

Lurer du på hva som har blitt sagt fra Stortingets talerstol?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.42 | Ingen kommentarer

Stortinget lanserer søk i talerregisteret til Stortingsforhandlingene. En enklere tilgang på stortinget.no til referater fra Stortingets debatter tilbake til 1857, ifølge Stortinget.no.

Skattefinansierte penger fører til selvsensur i kulturlivet

av Bjørn Magne Solvik | 23 november 2016 kl. 14.15 | Ingen kommentarer

Folk i kultursektoren sier ikke alltid hva de mener fordi de er redde for ikke å få penger. Det mener professor Anne-Britt Gran ved Handelshøyskolen BI, ifølge Forskning.no.

Vi trener mer enn før

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.12 | Ingen kommentarer

Mens stortingspolitikere kjemper for økt fysisk aktivitet i skolen, er det hyggelig å registrere at en stor del av befolkningen holder seg aktiv uten politiske vedtak.

Vi trener mer enn før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Noen store aktører stikker av med mye av potta

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2016 kl. 17.14 | Ingen kommentarer

Det er noen store, tunge aktører som stikker av med mye av pengene i Kulturdepartementets budsjett. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er mulig å påstå med troverdighet, at budsjettet til Kulturdepartementet kan kuttes dramatisk uten at en stor del av befolkningen merker kuttene.

Ikke ferdig med politikk

av Bjørn Magne Solvik | 21 november 2016 kl. 16.38 | Ingen kommentarer

Helga Pedersen var nestleder i Arbeiderpartiet og sa nei til renominasjon til Stortinget, men ferdig med politikk er hun ikke. I helgen ble hun valg som Arbeiderpartiets kandidat til vervet som sametingspresident.

Minerva utvider driften

av Bjørn Magne Solvik | 18 november 2016 kl. 16.52 | Ingen kommentarer

Fra 5. desember utvider Minerva til å bli en full meningsbærende nyhetsavis. Det melder redaktør Nils August Andresen, på minervanett.no.

Dronenæringen vokser

av Bjørn Magne Solvik | 17 november 2016 kl. 14.57 | Ingen kommentarer

Elisabeth Krauss Amundsen i Datatilsynet har deltatt på en konferanse om droner, kan vi lese i Personvernbloggen.

466 milliarder kroner i utlignet skatt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.57 | Ingen kommentarer

I 2015 fikk 3,7 millioner bosatte personer 17 år og eldre utlignet totalt 466 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 7,4 prosent sammenlignet med 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ja til kutt i sykelønnen

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2016 kl. 13.37 | Ingen kommentarer

VG tar til ordet for å reformere sykelønnsordningen.

Skal få ny kunnskap om Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | 15 november 2016 kl. 17.19 | Ingen kommentarer

70 lærere fra ungdoms- og videregående skoler i hele landet kommer til lærerkurs på Stortinget 16.–18. november for å få inspirasjon og ny kunnskap om Stortinget og det politiske systemet, ifølge Stortinget.no.

For mange regler i barnehager

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.03 | Ingen kommentarer

En forsker mener det er for mange regler i barnehager, ifølge Forskning.no.

Nettbutikker og nettjenester kan ikke sitte på fødselsnummer

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2016 kl. 17.06 | Ingen kommentarer

Datatilsynet pålegger Skattelisten.info å slette fødselsnumrene som tjenesten har samlet inn. Den mye omtalte tjenesten har lagret fødselsnummer i strid med loven, ifølge Datatilsynet.

Nå starter jakten på tidstyver i kommune-Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.02 | Ingen kommentarer

KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) laget en digital verktøykasse for tidstyvjakt i kommunene, ifølge Regjeringen.no.

Har kritisert avgift, men har avgiften i eget budsjett

av Bjørn Magne Solvik | 11 november 2016 kl. 18.22 | Ingen kommentarer

Arbeiderpartiet har kritisert flypassasjeravgiften, men beholder avgiften i partiets alternative statsbudsjett. Politikerne blir avhengige av skatteinntektene.

Utsatt avgivelse av finansinnstillingen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.13 | Ingen kommentarer

Finanskomiteen vil avgi finansinnstillingen innen utgangen av november. Finansdebatten vil dermed avholdes første halvdel av desember, ifølge Stortinget.no.

Medisinsk cannabis i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 10 november 2016 kl. 16.53 | Ingen kommentarer

Både Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet mener det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av medisinsk cannabis, ifølge Nettavisen.

Er vindmøller bærekraftige?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.46 | Ingen kommentarer

Spørsmålet blir stilt på Forskning.no av journalist Pernille Mette Damsgaard.

Både produksjon og avfall skader miljøet, et miljø en del som vil gjøre inngrep i frihet nesten vil beskytte for enhver pris gjennom retorikk.

Brundtland ønsker høyere bensinavgift

av Bjørn Magne Solvik | 8 november 2016 kl. 17.53 | Ingen kommentarer

Gro Harlem Brundtland ønsker høyere bensinavgift, ifølge Nettavisen.

Hvor mye ekstra avgift hun ønsker, røper hun egentlig ikke. For Gro Gro Harlem Brundtland kan de fleste problem løses ved ekstra skatt.

Økt underskudd i statsregnskapet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.53 | Ingen kommentarer

Statsregnskapet for 3. kvartal 2016 viser en nedgang i statens inntekter på 14,7 milliarder og en økning i utgiftene på drøyt 20 milliarder sammenliknet med samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Innspillsmøte om FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2016 kl. 15.24 | Ingen kommentarer

Invitasjon til innspillsmøte 23. november 2016 i forbindelse med Norges 7. rapport til FNs menneskerettskomité, ifølge Regjeringen.no.

Reagerer mot hundeeiere

av Bjørn Magne Solvik | 4 november 2016 kl. 11.25 | Ingen kommentarer

Dyreeiere som plasserer hunden alene hjemme en hel arbeidsdag, burde skaffe seg et annet kjæledyr, ifølge veterinær Trude Mostue, melder VG.

Kommunisme er verdens dårligste forretningsmodell

av Bjørn Magne Solvik | 3 november 2016 kl. 16.52 | Ingen kommentarer

Når de private sykehjemmene i Oslo kan vise til radikalt lavere sykefravær enn de kommunale, så kan ikke det tolkes som annet enn at de som jobber der også trives. Det skriver Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, på Dagbladet.no.

Snoen satser penger på Clinton

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.46 | Ingen kommentarer

Oddsråd fra Jan Arild Snoen, på Dagbladet.no.

Fitness er vår nye religion

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.11 | Ingen kommentarer

Samfunnets fokus på helse og trening oppfyller alle kriterier for å være en religion, ifølge svenske forskere. Det melder nettstedet Forskning.no.

Best på kultur?

av Bjørn Magne Solvik | 2 november 2016 kl. 16.49 | Ingen kommentarer

Det blir i regi av Telemarksforsking laget en rangering av kommunene innenfor kultursektoren. Mye av indeksen er utarbeidet gjennom skattefinansierte institusjoner som kino, bibliotek og museum.

Røros kommune topper Norsk kulturindeks for femte år på rad.

Kultur er mye mer enn bruk av skattefinansierte penger, noe indeksen ikke dekker opp på en god måte.

Kommunikasjonsbransjen er stor i Oslo Ap

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.42 | Ingen kommentarer

En stor del av listekandidatene fra nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti, har bakgrunn fra kommunikasjonsbransjen. Klassekampen har sett på komiteens forslag.

Fire av ti foretak har bare mannlige ansatte

av Bjørn Magne Solvik | 1 november 2016 kl. 14.22 | Ingen kommentarer

38 prosent av alle foretakene i Norge har bare mannlige ansatte, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Selv for oss som forsvarer avtalefriheten kan det være interessant å se tall fra arbeidslivet.

Redusert ytringsfrihet?

av Bjørn Magne Solvik | 31 oktober 2016 kl. 16.24 | Ingen kommentarer

Å markedsføre «Forbrukslån på dagen» kan bli forbudt om de verste forslagene blir vedtatt. VG.no har mer om debatten om forbrukslån.

Når en stor del av befolkningen har behov for forbrukslån, er det naturlig å spørre seg om politikerne tar for mye av pengene i skatter og avgifter. Liberalister vil svare ja på spørsmålet.

Eiendomsskatt til retten

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.45 | Ingen kommentarer

Huseiernes Landsforbund går til gruppesøksmål mot Oslo kommune, melder P4.

Andelen husholdninger med barn synker

av Bjørn Magne Solvik | 28 oktober 2016 kl. 18.08 | Ingen kommentarer

Andelen husholdninger med barn i alderen 0–17 år synker sakte, men sikkert. Per 1. januar 2016 var det barn i 27 prosent av de i alt 2 348 800 privathusholdningene i Norge.

For 25 år siden var andelen 32 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Barnefamilier i Norge har gode vilkår, gjennom bruk av skattefinansierte penger.

Mathilde Tybring-Gjedde som politisk rådgiver

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.46 | Ingen kommentarer

Statsministerens kontor engasjert student og bystyrerepresentant Mathilde Tybring-Gjedde som politisk rådgiver for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Kunnskapsdepartementet, i den tiden statssekretær Magnus Thue avvikler fedrepermisjon. Tybring-Gjedde tiltrer fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer, melder Regjeringen.no.

Dynamiske IP-adresser skal regnes som personopplysninger

av Bjørn Magne Solvik | 27 oktober 2016 kl. 17.41 | Ingen kommentarer

EU-domstolen har avgjort at dynamiske IP-adresser i gitte tilfeller skal regnes som personopplysninger, ifølge Datatilsynet.no.

Simonsen på turné?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.29 | Ingen kommentarer

Stortingsrepresentant Roy Steffensen fleiper med at Atle Simonsen bør reise på turné, ifølge ABC Nyheter.

Atle Simonsen burde ikke beklaget vits.

Vekst for film, video og fjernsyn

av Bjørn Magne Solvik | 26 oktober 2016 kl. 15.56 | Ingen kommentarer

Omsetningen i næringshovedgruppen ‘virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer’ økte med 8 prosent til 7,3 milliarder kroner fra 2014 til 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Konkurranse har gitt bedre skoler, sykehus og barnehager

av Bjørn Magne Solvik | 25 oktober 2016 kl. 17.53 | Ingen kommentarer

Private aktører er viktige for å øke kapasiteten i offentlig sektor. Det skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita, på Dagbladet.no.

Konkurranseutsetting kan bli ett tema under neste års stortingsvalgkamp. Husk at konkurranseutsetting ikke er privatisering!

Neste side →


Blogglisten
Bloggurat