Nye regler om Airbnb og korttidsutleie

av Bjørn Magne Solvik | 7 desember 2018 kl. 17.17 | Ingen kommentarer

Regjeringen legger i dag fram forslag til en ny regel i eierseksjonsloven. Den setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie i eierseksjonssameier, ifølge Regjeringen.no.

Fra nyttår blir det prikker for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.15 | Ingen kommentarer

Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko. Forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring blir likevel i svært liten grad respektert. Som et tiltak for å øke etterlevelsen, innføres prikkbelastning for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring, melder Samferdselsdepartementet.

Økt skatt og mer byråkrati fra Siv Jensen

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2018 kl. 10.54 | Ingen kommentarer

Gunnar Stavrum i Nettavisen setter regjeringen, FrP og Siv Jensen på plass, i en artikkel om skatt på bonuspoeng på flyreiser.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.53 | Ingen kommentarer

4,7 prosent økning i offentlige utgifter de fire siste kvartalene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Selskapet som «fanget» regjeringer

av Bjørn Magne Solvik | 5 desember 2018 kl. 15.40 | Ingen kommentarer

Brasils største ingeniør- og byggbedrift, Odebrecht, har bestukket myndigheter i latinamerikanske land med 6,6 milliarder kroner, Forskning.no.

Største eksport siden tusenårsskiftet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.40 | Ingen kommentarer

Total eksport av varer og tjenester var i 3. kvartal 2018 på sitt høyeste siden årtusenskiftet, foreløpig beregnet til drøyt 348 milliarder kroner. Det er vel 16 milliarder kroner mer enn i 2. kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Bioteknologirådet vil myke opp loven om genteknologi

av Bjørn Magne Solvik | 4 desember 2018 kl. 16.41 | Ingen kommentarer

Det er behov for en mer framtidsrettet lov om genteknologi, mener Bioteknologirådet, ifølge Forskning.no.

Verden er blitt fredeligere

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.31 | Ingen kommentarer

Selv om Syriakrigen pågår på åttende året, blir verden stadig mer fredelig. Det slår statistikere fast, ifølge Forskning.no.

Endringer blant de politiske rådgiverne

av Bjørn Magne Solvik | 3 desember 2018 kl. 14.56 | Ingen kommentarer

Statsministerens kontor har engasjert Embla Belsvik i et vikariat som politisk rådgiver for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i perioden 1. januar – 31. mars 2019, ifølge Statsministerens kontor.

Over én million innbyggere i Oslo tettsted

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.55 | Ingen kommentarer

Oslo tettsted har passert én million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsted, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Endringer blant politiske rådgivere

av Bjørn Magne Solvik | 30 november 2018 kl. 17.11 | Ingen kommentarer

Politisk rådgiver Rikard Gaarder Knutsen har blitt utnevnt til statssekretær for landbruks- og matminister Bård Hoksrud, og slutter derfor som politisk rådgiver.

Statsministerens kontor har engasjert Kristine Lie som politisk rådgiver for landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Endringer blant statssekretærer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.10 | Ingen kommentarer

Petter Kvinge Tvedt og Hanne-Maren Blåfjelldal, begge talentfulle FrPere, har fått avskjed som statssekretær for henholdsvis finansminister Siv Jensen, og landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Atle Simonsen (FrP) skifter departement i regjeringsapparatet, fra statssekretær for kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til statssekretær for finansminister Siv Jensen.

Reduserte inntekter

av Bjørn Magne Solvik | 29 november 2018 kl. 16.25 | Ingen kommentarer

Bøndenes inntekter falt i fjor. Det viser tall fra Norsk institutt for bioøkonomi, ifølge P4.

Mindre barnetrygd, mer i sosiale stønader

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.24 | Ingen kommentarer

Barnetrygd utgjør en stadig mindre andel av samlet inntekt for barnefamilier med lav inntekt. For både par og enslige med barn i denne gruppen har andre stønader som introduksjonsstønad, sosialhjelp og bostøtte blitt viktigere inntektskilder de seneste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kaos i svensk politikk

av Bjørn Magne Solvik | 28 november 2018 kl. 16.03 | Ingen kommentarer

Jan Arild Snoen forklarer kaoset i svensk politikk, på Minervanett.no.

Bolig-regnestykket

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.02 | Ingen kommentarer

Til tross for at gjennomsnittlig årlig utgift til bolig er 95 762 kroner, kryr det av kommunepolitikere som ønsker eiendomsskatt.

Husleien har økt en del tusen kroner de tre siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det offentlige bruker mer på miljøvern

av Bjørn Magne Solvik | 27 november 2018 kl. 15.11 | Ingen kommentarer

I 2017 brukte offentlig forvaltning over 34 milliarder kroner til miljøvern. Dette er 3 prosent mer enn året før, men en betydelig mindre økning sammenliknet med tidligere år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

481 milliarder kroner i fastsatt skatt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.10 | Ingen kommentarer

I 2017 fikk 3,8 millioner bosatte personer 17 år og eldre fastsatt totalt 481 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 2,5 prosent fra 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hva er egentlig inne i mars?

av Bjørn Magne Solvik | 26 november 2018 kl. 16.56 | Ingen kommentarer

Forskerne har brukt årtier på å gjette på hva som foregår inne i den røde planeten. Snart kan de få svar, ifølge Forskning.no.

Fortsatt verdiøkning

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.55 | Ingen kommentarer

Beholdningen av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) var på sitt høyeste nivå noensinne ved utgangen av 3. kvartal 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Sandberg-erne ute av regjeringen

av Bjørn Magne Solvik | 23 november 2018 kl. 17.58 | Ingen kommentarer

Per Sandberg gikk av som fiskeriminister i høst. Nå går Line Miriam Sandberg av som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, ifølge en pressemelding fra Statsministerens kontor.

Regjeringsforhandlinger etter nyttår

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.57 | Ingen kommentarer

Regjeringen blir ikke utvidet med KrF før etter nyttår, ifølge en pressemelding fra Høyre.

4 653 euro per innbygger i helse

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2018 kl. 16.49 | Ingen kommentarer

Norske helseutgifter utgjorde 10,4 prosent av BNP i fjor.

Norge har de tredje høyeste utgiftene til helseformål per innbygger i Europa, bak Sveits og Luxembourg, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det meste av helseutgifter i Norge er skattefinansierte utgifter.

Storebror ser deg – og koker deg

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.48 | Ingen kommentarer

Overvåkingssamfunnet går fra seier til seier. Dobbel dose var det i forrige uke, har J.K. Baltzersen skrevet på Nettavisen.no.

Innovasjon…….

av Bjørn Magne Solvik | 21 november 2018 kl. 15.38 | Ingen kommentarer

Én av ti nordmenn bruker både fritid og egne penger på å utvikle nye produkt og tjenester, ifølge Forskning.no.

Mastergrad gir høyere lønn

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.37 | Ingen kommentarer

Lønnstakere med mastergrad og doktorgrad har 25 prosent høyere gjennomsnittslønn enn ansatte med bachelorgrad. Forskjellene er størst blant nyutdannede med økonomiske og administrative fag, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Fremdeles svak befolkningsvekst

av Bjørn Magne Solvik | 20 november 2018 kl. 15.56 | Ingen kommentarer

Antall innbyggere er svært sentralt for mange kommuner som nå utarbeider og vedtar budsjett for 2019. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en vekst i folketallet med 11 600 i tredje kvartal. Det er den svakeste veksten siden tredje kvartal 2006.

Innvandring

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.55 | Ingen kommentarer

Det er ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå 746 661 innvandrere i Norge.

Dette er 2018-tall.

En misforståelse at verdens befolkning øker stadig raskere

av Bjørn Magne Solvik | 19 november 2018 kl. 16.09 | Ingen kommentarer

Bedre levestandard får befolkningsveksten i verden til å bremse opp. Dette er gode nyheter for klimaet fordi det vil føre til lavere vekst i klimagassutslipp, melder forskere, ifølge Forskning.no.

Halvparten i arbeid etter sju år

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.09 | Ingen kommentarer

Etter sju års botid er halvparten av overføringsflyktningene i arbeid, men ikke alle jobber fulltid, ifølge Statistisk sentralbyrå.

87 trafikkdrepte hittil i år

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2018 kl. 16.48 | Ingen kommentarer

Norge har en nullvisjon på antall drepte i trafikken og mye skattefinansierte penger blir brukt for å oppnå visjonen. Hittil i år er det 87 trafikkdrepte på norske veger, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Økt skatteinngang

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.47 | Ingen kommentarer

Økningen i skatteinngangen hittil i år er 8,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Skatt betyr at politikerne får råderett over penger hver enkelt av oss styrer bruken av best selv.

Mer pappapermisjon har ikke gitt mer likestilling i arbeidslivet

av Bjørn Magne Solvik | 15 november 2018 kl. 16.13 | Ingen kommentarer

Utvidelsen av fedrekvoten fra seks til ti uker har hatt liten effekt på kvinners lønn og karriere, viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning, ifølge Forskning.no.

Høyeste eksportverdi noensinne

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.12 | Ingen kommentarer

Varer til i underkant av 100 milliarder kroner ble eksportert i oktober 2018, det høyest registrerte i en enkeltmåned noensinne. Både fastlandseksporten samt råolje- og naturgasseksporten bidro til økningen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Stor økning i Svalbard-utgiftene

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2018 kl. 14.48 | Ingen kommentarer

Statens utgifter på Svalbard økte med 13 prosent fra 2016 til 2017 og passerte 1 milliard kroner for første gang. Nye utgiftstyper står bak mesteparten av økningen, melder Statistisk sentralbyrå.

Rekordutbetaling på kasino for svenske

av Bjørn Magne Solvik | 13 november 2018 kl. 15.57 | Ingen kommentarer

En svenske vant penger for resten av livet da jackpotten på automaten Joker Millions hos LeoVegas ble utløst. Innsatsen var på fem svenske kroner, ifølge Pengespill.com.

LeoVegas er en av aktørene norske politikere misliker, men norske borgere kan satse penger på spill hos den internasjonale aktøren. Norske reguleringer er en fiasko!

Bruk av ulike kulturtilbud

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.56 | Ingen kommentarer

Mye av kulturen er skattefinansiert. Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en side med oversikt over de best besøkte kulturtilbudene i 2016.

Virker det å reparere med en øl?

av Bjørn Magne Solvik | 12 november 2018 kl. 16.33 | Ingen kommentarer

Det er mange myter om bakrus, men lite kunnskap på feltet. Ett av spørsmålene på Forskning.no er om det virker å reparere med en øl?

Innvandrere fra Somalia bor trangest

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.32 | Ingen kommentarer

Innvandrerhusholdninger er mer trangbodde enn øvrige husholdninger, og de fra Somalia topper listen, Statistisk sentralbyrå.

Pensjonsordninger i sammenslåtte kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 9 november 2018 kl. 15.37 | Ingen kommentarer

–Hvordan følger regjeringen opp problemstillingen som oppstår når det er ulike pensjonsordninger i kommuner som skal slå seg sammen? Det er Helge André Njåstad (FrP) som stiller spørsmålet til finansminister Siv Jensen (FrP).

Første forhandlingsmøte om budsjettet 2019

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.56 | Ingen kommentarer

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil gjennomføre et første forhandlingsmøte om statsbudsjettet lørdag klokken 15:00.

Og ja, partiene kommer til å bli enige!

Så mye energi trenger en kryptovaluta for å øke verdien med én dollar

av Bjørn Magne Solvik | 8 november 2018 kl. 15.14 | Ingen kommentarer

De krever så mye strøm at det er mer effektivt å utvinne samme verdi i gull, kobber eller platina, ifølge nye beregninger. Norsk forsker mener tallene er misvisende, ifølge Forskning.no.

Statsregnskapets inntekter og utgifter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.17 | Ingen kommentarer

Den siste oppdateringen fra Statistisk sentralbyrå over statsregnskapets inntekter og utgifter, viser et overskudd på 30 milliarder kroner før netto overføring til Statens pensjonsfond utland.

Forkjemper for lisenssystem inn i politikken

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2018 kl. 15.10 | Ingen kommentarer

Kim Rud Petersen, kjent for brukere av Twitter.com som forkjemper for ny spillpolitikk, går inn i politikken. Petersen har blitt valgt til leder av Skaun FrP.

Nederlendere og nordmenn er mest positive til muslimer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.09 | Ingen kommentarer

Hele 88 prosent av nederlenderne og 82 prosent av nordmenn sier at de vil akseptere en muslim som medlem av familien, ifølge Forskning.no.

Store skattefinansierte tilskudd

av Bjørn Magne Solvik | kl. 09.49 | Ingen kommentarer

Regnskapet til Kirkelig fellesråd publisert av Statistisk sentralbyrå, viser milliardoverføringer fra kommunene.

Små endringer i innspurten

av Bjørn Magne Solvik | 6 november 2018 kl. 13.21 | Ingen kommentarer

Kongressvalget: Dersom meningsmålingene ikke har bommet systematisk, ligger det an til at demokratene tar Huset. I Senatet må demokratene vinne en rekke jevne stater for å ta tilbake flertallet, ifølge Jan Arild Snoen på Minervanett.no.

Hvordan vil statsråden sikre rutetilbudet i distriktene?

av Bjørn Magne Solvik | 5 november 2018 kl. 13.09 | Ingen kommentarer

Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant for Senterpartiet, stiller samferdselsministeren spørsmål i den ordinære spørretimen på onsdag:

–Hvordan vil statsråden sikre rutetilbudet i distriktene?

Bakgrunnen for spørsmålet er at Widerøe kutter kommersielle flyruter på grunn av avgiftsnivået.

Priskalkulator

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.57 | Ingen kommentarer

Hvor mye tilsvarte 5 kroner i 1963? Statistisk sentralbyrå har en priskalkulator.

Kvinner burde fått mange flere nobelpriser

av Bjørn Magne Solvik | 2 november 2018 kl. 16.35 | Ingen kommentarer

Det er 96 prosent sannsynlighet for at kvinner ikke får de prisene de fortjener, viser statistisk analyse, ifølge Forskning.no.

Neste side →