Statsregnskapet 2016

av Bjørn Magne Solvik | 28 april 2017 kl. 16.00 | Ingen kommentarer

Det oljekorrigerte underskuddet i statsregnskapet for 2016 var 208,4 milliarder kroner, ifølge Regjeringen.no.

Tallet forteller en hel del om utfordringene politikerne står ovenfor.

Kriminalitet i skjul av en uniform

av Bjørn Magne Solvik | 27 april 2017 kl. 14.22 | Ingen kommentarer

Det er mange negative medieoppslag om russen.

Det er viktig å påpeke at de fleste ungdommer om avslutter sin utdannelse med en vill og hemningsløs feiring, er hederlige, flotte individ. Noen av dem er det ikke. Enkelte av disse skjuler seg bak en ensfarget kjeledress. Disse bør avkles!

Økning i medlemsmassen i arbeidstakerorganisasjonene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.59 | Ingen kommentarer

Det var over 1,8 millioner medlem i arbeidstakerorganisasjonene i Norge i 2016, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

I Norge er det økonomisk gunstig å være fagorganisert. Politikerne kjøper støtte til arbeidstakerorganisasjonene gjennom skattefradrag.

Ti skattetips

av Bjørn Magne Solvik | 26 april 2017 kl. 17.16 | Ingen kommentarer

Dine Penger gir ti gode råd for å redusere egen skatt, på VG+.

At det kommer lister med slike tips sier ganske mye om hvor unødvendig vanskelig system politikerne har laget.

Historiens største skattekutt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.12 | Ingen kommentarer

Dette kommer til å bli det største skattekuttet og den største skattereformen i vårt lands historie, sa finansministeren, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det er i dag Trump-administrasjonen legger frem sitt forslag til skattereform, ifølge VG.

Eiendomsskatt på produksjonslinjer i kraftanlegg

av Bjørn Magne Solvik | 25 april 2017 kl. 18.29 | Ingen kommentarer

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i eiendomsskattloven og skatteloven vedrørende beskatning av produksjonslinjer, ifølge Regjeringen.no.

Foreldrebetaling i barnehager

av Bjørn Magne Solvik | kl. 18.24 | Ingen kommentarer

Det er i stor grad skattebetalerne som får regningen for barnehageplassene i Norge.

Statistisk sentralbyrå har i dag presentert statistikk for foreldrebetaling, tall som viser at egenbetalingen har økt moderat.

Barnehager burde vært en del av et fritt marked der menneskene valgte.

Butikk som vanlig for spilleselskap

av Bjørn Magne Solvik | 24 april 2017 kl. 16.46 | Ingen kommentarer

En del spilleselskap har i dag sendt ut meldinger om at det er butikk på vanlig måte, selv om syv spesifikke kontoer er stengt etter pålegg fra Lotteritilsynet.

Pålegget fra tilsynet har ikke hatt konsekvenser for norske brukere!

Laveste nettoinnvandring på ti år

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.24 | Ingen kommentarer

66 800 innvandret til Norge i 2016, 500 færre enn året før, mens litt over 40 700 personer utvandret, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Regjeringen vil endre postloven

av Bjørn Magne Solvik | 21 april 2017 kl. 18.30 | Ingen kommentarer

Det blir økt konkurranse i postmarkedet om regjeringen får tilslutning for endringer av postloven, forslag Samferdselsdepartementet har lagt fram.

–Ved å la flere relevante aktører få tilgang til sonenøklene, legger vi til rette for å skape nye produkter og muligheter i sektoren. Dette er en nødvendig endring, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, ifølge Regjeringen.no.

Norsk mediebarometer

av Bjørn Magne Solvik | 20 april 2017 kl. 14.04 | Ingen kommentarer

Oversikten over andelen av befolkningen som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag, er klar. Det er Statistisk sentralbyrå som presenterer tallene.

Nyvalg i Storbritannia

av Bjørn Magne Solvik | 19 april 2017 kl. 16.44 | Ingen kommentarer

Statsminister Theresa May fikk stor støtte i parlamentet for nyvalg i Storbritannia, ifølge BBC.

3 756 400 har stemmerett ved stortingsvalget

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.01 | Ingen kommentarer

Ved stortingsvalget i september har 3 756 400 personer stemmerett, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Kommunalt eide barnehageslipper eiendomsskatt

av Bjørn Magne Solvik | 18 april 2017 kl. 18.33 | Ingen kommentarer

Mens Oslos private barnehager må betale eiendomsskatt, slipper de kommunale. Det er ikke spesielt rettferdig, men Oslo kommune har loven på sin side.

–Jeg synes det er veldig rart. Det burde være formålet, ikke eierskapet, som avgjør om man betaler eiendomsskatt. Dette føyer seg inn i rekken av områder hvor byrådet i Oslo forsøker å hindre private i å lykkes med velferdstjenester, sier Høyres Kristin Vinje, ifølge Dagbladet.

Skal forske på kommunale planer for LHBT-ungdommer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.22 | Ingen kommentarer

Noen kommuner har utarbeidet kommunale planer for LHBT-befolkningen, men langt fra alle. I dette prosjektet skal forskere studere de eksisterende planene og videreføre erfaringer til andre kommuner, ifølge Forskning.no.

Mer spillreklame på TV

av Bjørn Magne Solvik | 12 april 2017 kl. 16.14 | Ingen kommentarer

Norske myndigheter har i flere år, uansett partitilhørighet, hatt kontakt med britiske myndigheter. Formålet har vært å stoppe TV-reklame for spill, på kanaler mange nordmenn ser på. Kanaler med tilholdssted i England.

Det britiske medietilsynet Ofcom har sendt svar til Norge. I svaret skriver de, ifølge Klassekampen.no, at det gjennom bevisene som er sendt fra Norge ikke er mulig å avgjøre om det har foregått regelbrudd.

I Norge kan myndighetene gjøre noe med aktørene som følger norsk regelverk. Aktører i utlandet må forholde seg til regelverk laget av andre folkevalgte forsamlinger enn Stortinget. Heldigvis!

Fordommer mot homofile

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.59 | 1 kommentar

Carl I Hagen forteller blant annet om fordommer mot homofile i et åpenhjertelig intervju på VG pluss.

Som formann i et liberalistisk parti, burde Carl I Hagen vært Norges mest liberale partileder i alle politiske spørsmål!

Kvinner selger dop

av Bjørn Magne Solvik | 11 april 2017 kl. 13.56 | Ingen kommentarer

Maja pynter hasjsigarettene som hun selger hjemme i Oslo-leiligheten sin, ifølge VG.

Ja til legalisering av narkotika. Først og fremst på grunn av frihet, men legalisering betyr som regel et regulert marked.

Offentlige søkerlister

av Bjørn Magne Solvik | 10 april 2017 kl. 14.08 | Ingen kommentarer

Regjeringen.no, under pressemeldinger, ligger søkerlister for fylkesmenn. Eks-politikere er søkere, blant annet Valgerd Svarstad Haugland (KrF) og Ulf Erik Knudsen (FrP).

Endrer regler for todagersvalg

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.02 | Ingen kommentarer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmer etter påske en proposisjon for Stortinget for å endre reglene for todagersvalg i valgloven, ifølge Regjeringen.no.

Tegneserie om hvordan en lov blir til

av Bjørn Magne Solvik | 7 april 2017 kl. 14.39 | 2 kommentarer

Stortinget.no forklarer hvordan en lov blir til og bruker tegninger som illustrasjoner.

Ønsker tobakksalg på Vinmonopolet

av Bjørn Magne Solvik | 6 april 2017 kl. 20.32 | Ingen kommentarer

Dersom Norsk medisinstudentforening får viljen sin, vil tobakksprodukt bli solgt på spesialbutikker som Vinmonopolet i fremtiden. Det betyr drastisk reduksjon i tilgjengelig for tobakk, sigaretter og snus.

Forslaget ble debattert på Dagsnytt atten, torsdag 6. april.

–Mindre tilgang gir mindre forbruk, derfor må vi begrense tilgangen på tobakk, sier Erik Valestrand, leder av Norsk medisinstudentforening, til ABC Nyheter.

Reguleringer avler reguleringer, noe alle innstramningene på tobakksproduktene viser klart og tydelig.

Du kan bli vigslet av ordføreren

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.38 | Ingen kommentarer

Det er ordfører og varaordfører som får myndigheten til å foreta vigsler, men kommunestyret kan også gi myndighet til andre kommunalt ansatte eller folkevalgte, ifølge forslag fra regjeringen.

Regjeringen tar sikte på at lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2018.

Liberaleren mener forholdet mellom mennesker bør være regulert gjennom privatrettslige avtaler. Også på dette området setter vi grenser for politikk!

Forsvaret overvåket journalist ulovlig

av Bjørn Magne Solvik | 5 april 2017 kl. 14.34 | Ingen kommentarer

FSA hadde ikke rettslig grunnlag for å samle og behandle opplysningene om journalisten, ifølge VG.

OL? Nei, takk!

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.29 | Ingen kommentarer

Nei til et nytt skattefinansiert OL i Norge!

Knut Bjørklund, leder i Troms Idrettskrets, er er svært kritisk til dagens nyhet om at Lillehammer kommune utreder muligheten for et nytt vinter-OL, ifølge P4.

Lettvint om heroin

av Bjørn Magne Solvik | 4 april 2017 kl. 12.58 | Ingen kommentarer

Det er viktig å sette kostnadene ved heroinassistert behandling opp mot alternativ ressursbruk. Det skriver Helge Waal, professor emeritus og overlege, UiO, Christian Ohldieck, overlege, Haukeland Universitetssykehus og Thomas Clausen, professor, UiO, på Dagbladet.no.

Les også: Mange år med jobb har gitt resultat for Nikolai Astrup

Skattestatistikk for personer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.03 | Ingen kommentarer

Foreløpige tall fra ligningen viser at arbeidsgivere utbetalte i alt 1 222 milliarder kroner i lønn og honorarer i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Klart for elektronisk tinglysning den 18. april

av Bjørn Magne Solvik | 3 april 2017 kl. 14.26 | Ingen kommentarer

Rett over påske starter Kartverket med elektronisk tinglysing av eiendom for profesjonelle brukere, ifølge Regjeringen.no.

Målet er at 50 prosent av tinglysningsdokumentene skal sendes inn elektronisk til Kartverket innen utgangen av 2017 og 80 prosent innen utgangen av 2019.

Skattefinansiert SFO

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.07 | Ingen kommentarer

Venstre kaller programpunktet for gratis SFO for lavinntektsfamilier, men sannheten er at Venstre ønsker nok et område skattefinansiert i partiprogrammet for neste valgperiode.

En bedre handlingsregel

av Bjørn Magne Solvik | 31 mars 2017 kl. 13.48 | Ingen kommentarer

Debatt om handlingsregelen, på Civita-kveld tirsdag 4. april.

Er vi godt nok forberedt på at verdien av Statens pensjonsfond utland kan svinge sterkere og hvilken betydning det vil ha for finanspolitikken i årene fremover? Det er ett av spørsmålene Civita stiller på eget nettsted.

Ønsker endringer i skattesystemet for gründere og enkeltpersonforetak

av Bjørn Magne Solvik | 30 mars 2017 kl. 14.01 | Ingen kommentarer

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Terje Breivik om et bedre og mer rettferdig skattesystem for gründere og enkeltpersonforetak. Forslaget ligger på Stortinget.no.

Kraftig økning i kommune investeringer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.34 | Ingen kommentarer

Kommunenes investeringsutgifter har økt hele 110 prosent fra 2003 til 2016., ifølge Statistisk sentralbyrå.

Investeringene har i stor grad blitt finansiert av lån. Mange av investeringene er viktige for kommunene, for eksempel vann, avløp og renovasjon. Det har også blitt brukt penger på tiltak som ikke burde vært i kommunal regi.

Folkevalgt

av Bjørn Magne Solvik | 29 mars 2017 kl. 15.02 | Ingen kommentarer

Hva skjer når ordføreren fra Hitra, Roy Myren Talseth (Ap), er blitt innvalgt på Stortinget? Det er nettopp det John Brungot skal vise oss i den nye TV 2-serien «Folkevalgt».

Folkevalgt har premiere på TV 2 torsdag 30. mars. Serien består av ti episoder.

Skattebetalingen kommer om noen dager

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.25 | Ingen kommentarer

Selvangivelsen har byttet navn til Skattemelding for formues- og inntektsskatt. Den kommer 4. april, ifølge Skatteetaten.no.

Skattemeldingen gir en viss oversikt over hva du har betalt i skatt. Liberaleren regner også avgifter som skatt, men skattemeldingen viser ikke alle avgiftene du har betalt i 2016.

Landsmøte i Venstre

av Bjørn Magne Solvik | 28 mars 2017 kl. 11.50 | Ingen kommentarer

Denne helgen skal Venstre har landsmøte. Det mest spennende i løpet av helgen blir partiprogrammet for neste valgperiode.

Venstre.no ligger det informasjon om helgens arrangement.

På vår vakt

av Bjørn Magne Solvik | 27 mars 2017 kl. 19.49 | Ingen kommentarer

I mer enn to år har Malin Stensønes fått følge politiets beredskapstropp under selektering, opptrening, øvelser og patruljetjeneste. For første gang forteller operatørene om aksjonen de gjennomførte 22. juli 2011.

Boken består av 355 sider, og har fått blandet mottakelse av anmelderne.

Bekymret for fremtiden

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.31 | Ingen kommentarer

En av Norges første konvertitter, Truls Noor Ahmad Bølstad, tror det blir vanskeligere å være muslim i tiden som kommer, ifølge VG.no.

Les også: Muslimer er flotte mennesker.

Is It Progress or Just Change?

av Bjørn Magne Solvik | 25 mars 2017 kl. 17.09 | Ingen kommentarer

Engelsk tekst, skrevet av J.K. Baltzersen på Linkedin.

Reklameforbud for forbrukslån?

av Bjørn Magne Solvik | 24 mars 2017 kl. 14.04 | Ingen kommentarer

Det kan bli reklameforbud for forbrukslån, et forbud som kommer til å bli mislykket dersom det blir innført. Se bare på all «reklamen» for spill, selv om spillselskapene ikke har lov til å drive med reklame i Norge.

Ya Bank, Nordax Bank og andre aktører innen forbrukslån og kredittkort frykter følgene av regjeringens ønske om å forby markedsføringen de i dag bruker, ifølge E24.

Reklameforbud er begrensning av ytringsfriheten!

Sykefraværet økte

av Bjørn Magne Solvik | 23 mars 2017 kl. 11.22 | Ingen kommentarer

Det egenmeldte sykefraværet økte med 5,1 prosent, mens det legemeldte fraværet gikk opp med 1 prosent. Samlet ble det en økning på 1,6 prosent. Sykefraværet for menn gikk opp med 2 prosent, mens det for kvinner gikk opp med 1,3 prosent fra 3. til 4. kvartal 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Sykefravær er kostbart, men foreløpig er viljen til å endre ordningene liten.

Personvernspørsmål

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2017 kl. 14.55 | Ingen kommentarer

Det er ikke ofte Liberaleren markedsfører ledige stillinger i skattefinansierte etater, men nå er det ledige stillinger, spennende stillinger, i Datatilsynet.

Datatilsynet søker etter juridiske rådgivere som skal jobbe med personvernspørsmål.

De viktigste oppgavene utenfor kommunen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.51 | Ingen kommentarer

Selv om en ordfører har få lovpålagte oppgaver jobber mange ordførere mye.

Både ordførere og rådmenn er enige om at en av ordførerens viktigste oppgaver foregår utenfor kommunen, ifølge Forskning.no.

Det blåser en rød og blå avkriminaliseringsvind over landet

av Bjørn Magne Solvik | 21 mars 2017 kl. 21.43 | Ingen kommentarer

Skal man forstå hvorfor avkriminalisering av narkotika er riktig, må man se til Portugal. Det skriver Knut Øye Brandsås, på Minervanett.no.

Uansett om modellen i Portugal var mislykket, ville liberalister kjempet for retten til at hvert menneske får putte det de selv ønsker i egen kropp.

Høy risiko for overdoser blant tidligere innsatte

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.07 | Ingen kommentarer

Mange innsatte dør av overdose kort tid etter at de løslates fra fengsel, melder Forskning.no.

Stå opp for personvernet – si ja til kontanter

av Bjørn Magne Solvik | 20 mars 2017 kl. 13.03 | Ingen kommentarer

Hele debatten om det kontantfrie samfunn er et godt eksempel på at veien til helvete er brolagt med de beste intensjoner, ifølge Roy Steffensen (FrP), stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, i et innlegg som er på trykk på Dagbladet.no.

Landsmøte i Alliansen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.40 | Ingen kommentarer

Alliansen, det nye partiet Hans Jørgen Lysglimt Johansen leder, har årsmøte/landsmøte fredag 31. mars.

Reiselivsmelding

av Bjørn Magne Solvik | 17 mars 2017 kl. 18.20 | Ingen kommentarer

Gjennom alkoholpolitikken må turistdestinasjoner stoppe skjenking av alkohol tidlig, spesielt på hverdager. Likevel ønsker regjeringen at Norge skal bli best på reiseliv.

I dag la regjeringen fram meldingen om norsk reiselivsnæring, en melding med noen gode tiltak og noen tiltak regjeringen kunne spart seg for. Les meldingen på Regjeringen.no.

Får ikke helsehjelp

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.33 | Ingen kommentarer

Amnesty har startet en underskriftskampanje for samvittighetsfangen Arash Sadeghi (38) som er livstruende syk, ifølge Amnesty.no.

Må betale eiendomsskatt for hundehuset

av Bjørn Magne Solvik | 16 mars 2017 kl. 15.37 | Ingen kommentarer

Sten Olav Heahtta, har fått eiendomsskatt på et hundehus, ifølge Altaposten.

Kraftig økning av eiendomsskatten

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.57 | Ingen kommentarer

Eiendomsskatten har økt med ni prosent fra 2015 til 2016, ifølge Kommunal Rapport.

For lokalpolitikere er eiendomsskatt omtrent det samme som narkotika er for narkomane.

Neste side →