Første forhandlingsmøte om budsjettet 2019

av Bjørn Magne Solvik | 9 november 2018 kl. 14.56 | Ingen kommentarer

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil gjennomføre et første forhandlingsmøte om statsbudsjettet lørdag klokken 15:00.

Og ja, partiene kommer til å bli enige!

Så mye energi trenger en kryptovaluta for å øke verdien med én dollar

av Bjørn Magne Solvik | 8 november 2018 kl. 15.14 | Ingen kommentarer

De krever så mye strøm at det er mer effektivt å utvinne samme verdi i gull, kobber eller platina, ifølge nye beregninger. Norsk forsker mener tallene er misvisende, ifølge Forskning.no.

Statsregnskapets inntekter og utgifter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.17 | Ingen kommentarer

Den siste oppdateringen fra Statistisk sentralbyrå over statsregnskapets inntekter og utgifter, viser et overskudd på 30 milliarder kroner før netto overføring til Statens pensjonsfond utland.

Forkjemper for lisenssystem inn i politikken

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2018 kl. 15.10 | Ingen kommentarer

Kim Rud Petersen, kjent for brukere av Twitter.com som forkjemper for ny spillpolitikk, går inn i politikken. Petersen har blitt valgt til leder av Skaun FrP.

Nederlendere og nordmenn er mest positive til muslimer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.09 | Ingen kommentarer

Hele 88 prosent av nederlenderne og 82 prosent av nordmenn sier at de vil akseptere en muslim som medlem av familien, ifølge Forskning.no.

Store skattefinansierte tilskudd

av Bjørn Magne Solvik | kl. 09.49 | Ingen kommentarer

Regnskapet til Kirkelig fellesråd publisert av Statistisk sentralbyrå, viser milliardoverføringer fra kommunene.

Små endringer i innspurten

av Bjørn Magne Solvik | 6 november 2018 kl. 13.21 | Ingen kommentarer

Kongressvalget: Dersom meningsmålingene ikke har bommet systematisk, ligger det an til at demokratene tar Huset. I Senatet må demokratene vinne en rekke jevne stater for å ta tilbake flertallet, ifølge Jan Arild Snoen på Minervanett.no.

Hvordan vil statsråden sikre rutetilbudet i distriktene?

av Bjørn Magne Solvik | 5 november 2018 kl. 13.09 | Ingen kommentarer

Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant for Senterpartiet, stiller samferdselsministeren spørsmål i den ordinære spørretimen på onsdag:

–Hvordan vil statsråden sikre rutetilbudet i distriktene?

Bakgrunnen for spørsmålet er at Widerøe kutter kommersielle flyruter på grunn av avgiftsnivået.

Priskalkulator

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.57 | Ingen kommentarer

Hvor mye tilsvarte 5 kroner i 1963? Statistisk sentralbyrå har en priskalkulator.

Kvinner burde fått mange flere nobelpriser

av Bjørn Magne Solvik | 2 november 2018 kl. 16.35 | Ingen kommentarer

Det er 96 prosent sannsynlighet for at kvinner ikke får de prisene de fortjener, viser statistisk analyse, ifølge Forskning.no.

House of Cards

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.44 | Ingen kommentarer

Netflix har sluppet den siste sesongen av House of Cards. Hvordan det ender får vi vite i løpet de siste episodene.

Foreslår at alle kommuner skal telle manuelt ved valg

av Bjørn Magne Solvik | 1 november 2018 kl. 15.14 | Ingen kommentarer

–For at det ikke skal være noen tvil om tilliten til valget foreslår vi nå at alle kommuner skal telle stemmesedlene manuelt minst én gang, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, ifølge Regjeringen.no.

Norge kan mangle opptil 4 700 grunnskolelærere i 2040

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Hvis vi legger dagens studenttall, fullføringsgrad, hvor mange som vil gå av med pensjon samt utviklingen i antall barn framover til grunn, vil vi mangle rundt 4 700 grunnskolelærere i barne- og ungdomsskolen om cirka 20 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nok et argument for privatisering og reell konkurranse mellom skolene?

Eldre drikker oftest, yngre drikker mest

av Bjørn Magne Solvik | 31 oktober 2018 kl. 12.06 | Ingen kommentarer

Mens mange personer i ulike debatter fokuserer på det negative med bruk av rusmidler, er det viktig å huske at bruk også bringer mye positivt med seg. Bruk er ikke det samme som misbruk!

Én av tre drikker alkohol minst en gang i uken. Alkoholforbruket er høyest blant yngre, mens drikkefrekvensen er høyest blant dem over 66 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Sandberg fyrer løs mot personer i Fiskeribladet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.44 | Ingen kommentarer

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg fyrer løs mot navngitte personer i Fiskeribladet etter en PFU-fellelse.

Det jobber mange gode, seriøse journalister i Fiskeribladet. Men takket være Øystein Hage og redaktørene, så blir jobben deres helt ødelagt. Det er tre personer i Fiskeribladet som ødelegger for hele bladet, og de er ikke egnet til å være journalister og redaktører noe sted. Det sier Per Sandberg, ifølge Kampanje.com.

Ønsker ny promillegrense på sjøen

av Bjørn Magne Solvik | 30 oktober 2018 kl. 16.05 | Ingen kommentarer

KrF-representanter har fremmet et representantforslag der de ønsker at Stortinget skal be regjeringen i løpet av 2019 fremme forslag om å endre promillegrensen for båtførere fra 0,8 til 0,2 promille.

Forslaget har blitt fremmet av Hans Fredrik Grøvan, Steinar Reiten, Olaug V. Bollestad og Tore Storehaug.

Snoen har satt penger på Biden

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.04 | Ingen kommentarer

–For oss som driver med dette, vet vi at det å sette penger på noe, ikke nødvendigvis betyr at du tror vedkommende vinner. Det kommer an på oddsen. Og det gjelder her også. Når det var mulig å få Biden til 25 i odds, var det et attraktivt bet. Han er veletablert og velkjent og en mann som hvis stil kan matche Trump. Uten å gå ned på Trumps nivå, er Biden en slugger. Han er plassert et sted midt i det demokratiske partiet og jeg tror det er lettere å vinne derfra, sier Jan Arild Snoen til Pengespill.com.

Det er lovlig å bruke bookmakere i utlandet, men norske politikere vil at borgernes penger skal gå til det statlige selskapet Norsk Tipping.

Håper på gigantinntekter

av Bjørn Magne Solvik | 29 oktober 2018 kl. 15.29 | Ingen kommentarer

Nye lotterier blir lansert i Norge gjennom tillatelser som har blitt gitt.

Norske bistandsorganisasjoner lanserer tre nye, nettbaserte lotterier og håper på flere hundre millioner i inntekter i årene som kommer, ifølge Pengespill.com.

Røyk, alkohol og andre rusmidler

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.15 | Ingen kommentarer

35 prosent drikker alkohol ukentlig, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Theresa May besøker Stortinget under Nordisk råds sesjon

av Bjørn Magne Solvik | 26 oktober 2018 kl. 12.22 | Ingen kommentarer

Storbritannias statsminister kommer til Stortinget tirsdag 30. oktober. May vil tale til nordiske parlamentarikere og statsministre i forbindelse med åpningen av Nordisk råds 70. sesjon, ifølge Stortinget.no.

Endringer blant de politiske rådgiverne

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.16 | Ingen kommentarer

Statsministerens kontor har engasjert Fredrik Tronhuus som politisk rådgiver for statsråd Anniken Hauglie fra 30. desember 2018. Tronhuus er i dag vikar i samme stilling, melder Statsministerens kontor på Regjeringen.no.

Flere flyktninger blir gjenforent med familie

av Bjørn Magne Solvik | 25 oktober 2018 kl. 14.17 | Ingen kommentarer

Antall flyktninger til Norge i 2017 ble halvert fra året før, men det var 15 prosent flere familiegjenforeninger med flyktninger, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Svenska Spel gleder seg til liberaliseringen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.17 | Ingen kommentarer

Mens norske politikere har styrket enerettsmodellen med alle ulempene dette medfører, åpner Sverige for et lisenssystem. Svenska Spel ser frem til liberaliseringen, ifølge en artikkel Marie Loob har skrevet på nettstedet til . Svenska Spel .

Får beskjed om å bruke mer skattefinansierte penger

av Bjørn Magne Solvik | 24 oktober 2018 kl. 14.58 | Ingen kommentarer

Åtte universiteter og høgskoler får klar beskjed fra Kunnskapsdepartementet om at de må bruke mer penger. Hvis ikke beholdningen av ubrukte midler går ned, kan de komme til å få kutt i bevilgningene fra staten, ifølge Khrono.

Nær halvparten av deltakerne fra Syria

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.57 | Ingen kommentarer

I løpet av 2017 deltok 28 800 personer i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. 45 prosent av deltakerne var fra Syria, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Resultatene fra de nasjonale prøvene i ungdomsskolen er publisert

av Bjørn Magne Solvik | 23 oktober 2018 kl. 11.35 | Ingen kommentarer

Det er i snitt ingen endringer nasjonalt i elevenes prestasjoner i lesing, regning og engelsk på 8. trinn. Det er lite endring for fylkene, og fritaksandelen er stabil. Dette ifølge en pressemelding sendt ut av Utdanningsdirektoratet i forbindelse med publisering av resultatene fra de nasjonale prøvene.

Noen av fylkene/kommuner gjør nokså dårlig. Politikere, byråkrater og skoleledere bør bruke tallene til forbedringer. Ja, Norge bruker store skattefinansierte beløp på utdanning.

Kan statsråden definere innholdet i utsagnet ‘jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet’?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.16 | Ingen kommentarer

–Dagens klimadebatt skiller ikke mellom CO2-utslipp fra fossilt og fornybart karbon. For husdyr skilles det heller ikke mellom om dyrematen kan spises av mennesker direkte eller om dyra spiser gras. Kan statsråden definere innholdet i utsagnet ‘jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet’? Det er Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, som stiller spørsmålet til landbruks- og matministeren i den ordinære spørretimen på onsdag.

Norsk jernbane er ikke privatisert

av Bjørn Magne Solvik | 22 oktober 2018 kl. 14.45 | Ingen kommentarer

Det er stor forskjell på konkurranseutsetting og privatisering. Norsk jernbane er ikke privatisert, selv om Go-Ahead har fått kontrakt for å kjøre tog på å Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

Samferdselsdepartementet redegjør for hvem som har ansvaret for hva, på regjeringen.no.

Farligere å være dårlig trent enn å røyke

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.29 | Ingen kommentarer

Hvis formynderne skal bruke samme malen mot utrente personer som har blitt brukt mot bruk av tobakk, er det synd i personer som bruker lite tid på fysisk aktivitet.

Det er farligere å være dårlig trent enn å røyke. Det viser en fersk amerikansk studie, ifølge P4.

Stor variasjon i holdningen til evolusjonsteorien i kristne friskoler

av Bjørn Magne Solvik | 19 oktober 2018 kl. 13.17 | Ingen kommentarer

Bare et mindretall av elevene ved kristne friskoler lærer at evolusjonsteorien ikke stemmer, ifølge en ny undersøkelse, ifølge Forskning.no.

Økning i uføreandelen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.16 | Ingen kommentarer

I 2017 ble det 6 400 flere uføre. Antallet nærmer seg nå 340 000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen. Uføreandelen blant innvandrere er lavere enn i befolkningen ellers, blant annet fordi de er yngre, melder Statistisk sentralbyrå.

Keshvari trekker seg som leder i Oslo Frp

av Bjørn Magne Solvik | 18 oktober 2018 kl. 14.54 | Ingen kommentarer

Frp-politiker Mazyar Keshvari trekker seg som leder i Oslo FrP, ifølge VG.no.

Onsdag avslørte Aftenposten at Mazyar Keshvari har levert fiktive reiseregninger.

Svenskene lager stoppknapp mot pengespill

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.30 | Ingen kommentarer

Det nye regulerte spillmarkedet i Sverige adopterer løsninger fra andre regulerte markeder for å beskytte spillere, ifølge Pengespill.com.

Denne løsningen er vanskelig, omtrent umulig i Norge på grunn av enerettsmodellen.

Ofre for anmeldte lovbrudd

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.29 | Ingen kommentarer

140 263 personoffer for anmeldte lovbrudd i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Bruk av penger

av Bjørn Magne Solvik | 17 oktober 2018 kl. 14.58 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har laget en oversikt over hva nordmenn brukte egne penger på i 2017.

Alderspensjonister

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.57 | Ingen kommentarer

869 954 bosatte alderspensjonister i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Enormt med kvinner i offentlig sektor

av Bjørn Magne Solvik | 16 oktober 2018 kl. 14.23 | Ingen kommentarer

I 2016 var det 70,1 prosent kvinner i offentlig sektor og 29,9 prosent menn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt. 2016

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.22 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har presentert en oversikt over gjennomsnittlig bruttoinntekt i 2016:

Kvinner, kroner 359 000. Menn, kroner 522 900.

Regjeringen vil ta stikkprøver over hele landet

av Bjørn Magne Solvik | 15 oktober 2018 kl. 15.45 | 1 kommentar

En oversikt på VG Nett viser at en del kommuner har sterk økning i antall psykisk utviklingshemmede, økning som gir mer penger i kommunekasser.

Skattefinansierte tilskudd både til private og det offentlige, stimulerer til miksing og triksing. VG.no melder at regjeringen vil ta stikkprøver over hele landet.

Økt netthandel med utlandet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.44 | Ingen kommentarer

Foreløpige beregninger viser at norske husholdninger kjøpte varer og tjenester på internett fra utlandet for 40 milliarder kroner i 2017. Det er over en dobling på fem år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nesten hvert fjerde frivillige årsverk er for idretten

av Bjørn Magne Solvik | 12 oktober 2018 kl. 13.59 | Ingen kommentarer

Verdien av frivillig innsats tilsvarte 75 milliarder i kroner i 2016. Bak dette stod det 148 000 årsverk, der nærmere en fjerdedel utføres innen idretten, ifølge Statistisk sentralbyrå.

22 july

av Bjørn Magne Solvik | 11 oktober 2018 kl. 15.07 | Ingen kommentarer

Filmen om terroraksjonen eller terroraksjonene i Norge, ligger nå på Netflix. Filmen har fått tittelen «22 july».

Leder meldte seg ut av Frp

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.39 | Ingen kommentarer

Monica Eggestøl, leder av Sarpsborg Fremskrittspart, har meldt seg ut av partiet, ifølge SA.no. (Artikkel bak betalingsmur)

Hun mener at politikken til Fremskrittspartiet har blitt for bløt.

Verdensdagen mot dødsstraff 10. oktober

av Bjørn Magne Solvik | 10 oktober 2018 kl. 14.36 | Ingen kommentarer

–Verdensdagen mot dødsstraff markeres i dag for 16. år på rad. Norge er imot all bruk av dødsstraff og vi arbeider for å nå målet om global avskaffelse av dødsstraff, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til regjeringen.no.

Les Dødsstraff, publisert i august 2006.

Hva skjer med de enslige, unge afghanerne som får avslag på asyl i Norge?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.33 | Ingen kommentarer

Etter et endelig avslag på asyl, får mange unge afghanere hjelp av nordmenn til å reise til andre steder i Europa. Aller helst reiser de til Frankrike, ifølge Forskning.no.

Endringer blant de politiske rådgiverne

av Bjørn Magne Solvik | 9 oktober 2018 kl. 17.43 | Ingen kommentarer

Statsministerens kontor har engasjert Bjørn Siem Knudsen som politisk rådgiver for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg med virkning fra 10. oktober.

Politisk rådgiver Christian E. Haugen slutter i Olje- og energidepartementet samme dag, ifølge Statsministerens kontor.

Lovforbud mot pelsdyr kommer til Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.41 | Ingen kommentarer

Det er Stortinget som må vedta et lovforbud mot hold av pelsdyr. Landbruks- og matdepartementet utarbeider nå utkast til en slik lov. Dette utkastet vil sendes på høring før regjeringen sender lovforslaget til Stortinget, ifølge Landbruk- og matdepartementet.

Det viktigste er kutt av subsidier til næringen, og sørge for at subsidiene blir lagt død.

Hvor lenge vil norske myndigheter fortsette å takke nei til milliardinntekter?

av Bjørn Magne Solvik | 8 oktober 2018 kl. 20.29 | Ingen kommentarer

CasinoTopp har skrevet et leserinnlegg om norsk spillpolitikk, et leserinnlegg publisert på bloggen Gambleren.

CasinoTopp ønsker et regulert marked med lisenser, mens liberalister ønsker så lite politisk styring som overhode mulig.

Skattelettelser koster ikke penger

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.51 | Ingen kommentarer

I noen medieoppslag, blant annet på NRK.no er det utsagn om at regjeringen bruker penger på skattelettelser i forslaget til statsbudsjett. Skatte- og avgiftslettelser koster ikke penger. Det er grep som gjør at borgerne får beholde mer av egne penger.

Passiv snusing er vanskelig

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.50 | Ingen kommentarer

Til tross for at snus er ufarlig for uskyldige parter, ønsker regjeringen ytterligere økning av avgiften på snus i forslaget til statsbudsjett for 2019.

Om snus er farlig for brukerne av snus, er det delte meninger om.

← Forrige sideNeste side →