Leonardo DiCaprio engasjerer mot #LoVeSe

av Bjørn Magne Solvik | 22 desember 2017 kl. 18.46 | Ingen kommentarer

Skuespilleren Leonardo DiCaprio engasjerer mot boring etter olje utenfor Lofoten og Vesterålen, ifølge en post på Instagram.com.

Argumentet til skuespilleren er ikke at oljeinntekter gjør staten større, men miljøargument.

Hvor skitne er elbilens batterier?

av Bjørn Magne Solvik | 4 desember 2017 kl. 17.31 | Ingen kommentarer

Forskning.no stiller spørsmålet og kommer med svar.

Om bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer

av Bjørn Magne Solvik | 30 november 2017 kl. 13.17 | Ingen kommentarer

Senterpartiets representanter Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold, har fremmet et representantforslag. De ønsker at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag til endring i lov om motorferdsel i utmark som åpner for bruk av elektriske båtmotorer med begrenset effekt i vann som er mindre enn to kvadratkilometer. Dette ifølge Stortinget.no.

Argumentene for forslaget, i dokumentet på Stortinget.no, virker fornuftige.

Advarer mot Venstre-forslag i budsjettforhandlingene

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2017 kl. 19.23 | 1 kommentar

Egil Kr. Olsen, president i Kongelig Norsk Båtforbund, argumenter godt for fortsatt avgiftsfritaket på båtdiesel. Les artikkelen

Avviser effekt av miljøfartsgrense

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2017 kl. 13.34 | Ingen kommentarer

En masteroppgave fra NHH viser at miljøfartsgrenser i Oslo ikke har noen effekt, ifølge TV2.no.

Statens vegvesen har publisert følgende om miljøfartsgrense:
–Tiltaket gir bedre luftkvalitet og er et tiltak som gagner Oslos befolkning, særlig de som opplever store helseplager forårsaket av veistøv.

Har ryddet 434 tonn strandsøppel

av Bjørn Magne Solvik | 11 oktober 2017 kl. 11.39 | Ingen kommentarer

Hittil i år er det samlet inn svimlende 434 tonn strandsøppel i Norge, og det er ny rekord. Bare i Lofoten er det samlet inn 30 tonn, og nå skal søppelet analyseres for å finne ut hvor det kommer fra. Det melder NRK.no.

Søppel som slenger, også på privat eiendom, er krenkelse av eiendomsrettigheter!

Poseavgiften gjør comeback

av Bjørn Magne Solvik | 2 oktober 2017 kl. 12.39 | Ingen kommentarer

Det blir en miljøavgift på plastposer, men ikke i statlig regi. Regjeringen er positive til at bransjen selv oppretter et miljøfond, melder VG.

Gebyrer ga nesten ingen bedring i byluften i London

av Bjørn Magne Solvik | 28 september 2017 kl. 16.55 | Ingen kommentarer

Lavutslippssonen i London har nesten ikke ført til bedring i byluften. Likevel er det dit norske myndigheter har sett når Oslo skal få landets første lavutslippssone, ifølge NRK.no.

Oslos utslippsgebyrer vil koste flere hundre millioner

av Bjørn Magne Solvik | 6 september 2017 kl. 20.03 | Ingen kommentarer

Ekstra gebyr for lastebiler vil koste næringslivet flere hundre millioner kroner, ifølge NHO Oslo og Akershus. Les artikkelen

Frankrike vil forby oljeboring

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.18 | Ingen kommentarer

Den franske regjeringen foreslår å forby all leting etter og produksjon av olje og gass fra 2040, melder P4.

Skulle et forbud bli vedtatt i Norge i dagens situasjon, ville politikerne fått enorme utfordringer. Penger fra petroleumsvirksomhet finansierer en betydelig del av velferdsstaten.

Lover rettslig krig mot kommuner som forbyr vannskutere

av Bjørn Magne Solvik | 24 august 2017 kl. 19.40 | Ingen kommentarer

Debatter om vannscooter pågår i flere kommuner etter at vannscooterforskriften ble opphevet.

–Det er maktmisbruk å forby vannskutere, sier Carl Jacob Johansen i Jettrade.no, ifølge NRK.no.

Issmelting og ekstremvær

av Bjørn Magne Solvik | 24 juli 2017 kl. 14.45 | Ingen kommentarer

Nordmenn er blant dem som er minst bekymret for hva klimaendringer og miljøødeleggelser kan gjøre med hav og kyst, viser en undersøkelse fra ti land, ifølge Forskning.no.

AP-undersøkelse om klima og miljø

av Bjørn Magne Solvik | 29 juni 2017 kl. 19.57 | Ingen kommentarer

Ettersom Arbeiderpartiet allerede har vedtatt programmet for neste valgperiode på landsmøtet, har spørreundersøkelsen liten verdi. Les artikkelen

Vil ha forbud mot vannscootere

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2017 kl. 13.31 | Ingen kommentarer

Tjøme kommune vil innføre totalforbud mot vannscootere i skjærgården, ifølge NRK.no.

Regjeringen har opphevet vannscooterforskriften for mer likebehandling mellom båter og vannscootere. Denne likheten ser ikke politikere i Tjøme kommune.

Flere biler – mindre utslipp

av Bjørn Magne Solvik | 23 mai 2017 kl. 16.09 | Ingen kommentarer

På tross av at trafikken på norske veier har økt med 0,6 prosent fra 2015 til 2016 går klimagassutslippene ned med 3,6 prosent, ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Venstre er ett av de «liberale» partiene som smener at salget av bensin og diesel biler må fases ut, av miljøhensyn.

Vannscooterforskriften har blitt opphevet

av Bjørn Magne Solvik | 18 mai 2017 kl. 12.41 | Ingen kommentarer

Det kan i en del kommuner bli debatter om vannscootere, men sentralt har vannscooterforskriften blitt opphevet. Les artikkelen

Miljødirektoratet ønsker poseavgift

av Bjørn Magne Solvik | 16 desember 2016 kl. 14.51 | Ingen kommentarer

Miljøavgiftene hagler over befolkningen. Snart får vi trolig også en poseavgift, i alle fall hvis Miljødirektoratet får et politisk flertall med på forslaget om den nye avgiften. Les artikkelen

Er vindmøller bærekraftige?

av Bjørn Magne Solvik | 10 november 2016 kl. 14.46 | Ingen kommentarer

Spørsmålet blir stilt på Forskning.no av journalist Pernille Mette Damsgaard.

Både produksjon og avfall skader miljøet, et miljø en del som vil gjøre inngrep i frihet nesten vil beskytte for enhver pris gjennom retorikk.

Brundtland ønsker høyere bensinavgift

av Bjørn Magne Solvik | 8 november 2016 kl. 17.53 | Ingen kommentarer

Gro Harlem Brundtland ønsker høyere bensinavgift, ifølge Nettavisen.

Hvor mye ekstra avgift hun ønsker, røper hun egentlig ikke. For Gro Gro Harlem Brundtland kan de fleste problem løses ved ekstra skatt.

Økning i energibruken

av Bjørn Magne Solvik | 18 oktober 2016 kl. 11.20 | Ingen kommentarer

I 2015 utgjorde den totale energibruken i Norge 213 TWh, noe som er 1,2 prosent mer enn året før. Forbruket økte mest i boliger og tjenesteytende næringer, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Regjeringen ønsker forbud mot fyringsolje

av Bjørn Magne Solvik | 12 oktober 2016 kl. 12.01 | Ingen kommentarer

Regjeringen foreslår å forby bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger. Mer enn 100.000 bygg og hjem vil kunne rammes, ifølge Aftenposten.no. Les artikkelen

Urealistiske klimamål

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.40 | Ingen kommentarer

Dersom det ikke er rom for flere olje-, gass- og kullfelter i verden, er klimamålene som er satt veldig urealistiske.

– Ingen nye oljefelt hvis klimamålene skal nås, på Forskning.no.

Franske forbud

av Bjørn Magne Solvik | 19 september 2016 kl. 15.30 | Ingen kommentarer

Frankrike har vedtatt en ny lov der landet forbyr plastkopper, plastbestikk og servise laget av plast, ifølge Dagbladet som siterer Le Monde. Les artikkelen

Det grønne spøkelset – og livbøyen FrP ikke vil ha

av Per Aage Pleym Christensen | 2 september 2016 kl. 07.23 | Ingen kommentarer

Spesielt FrP fremstiller Miljøpartiet De Grønne som det store spøkelset, men avviser forslag om grønt skatteskifte fra deres egen grønne venninne og livbøye Venstre. Til stross for at forskerne mener forslagene er helt utilstrekkelige.
Les artikkelen

Politikere kan redusere matavfallet med liberalisering

av Bjørn Magne Solvik | 31 mars 2016 kl. 12.24 | Ingen kommentarer

I TV-programmet fikk vi se representanter fra butikker fortelle om et strengt regime fra Mattilsynet, noe av grunnen til at mange næringsaktører kaster mye mat i Norge. Les artikkelen

Tror du kildesortering hjelper miljøet? Tro om igjen

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2016 kl. 10.44 | Ingen kommentarer

–La oss som ikke kildesorterer få være i fred. Det skriver Steinar Solås Suvatne, på Dagbladet.no.

Ønsker en bredere miljødebatt

av Bjørn Magne Solvik | 28 februar 2016 kl. 12.32 | Ingen kommentarer

FrP-politiker Lene Dolly Bjerkan Langemyr har besøkt India. En del norske politikere kommer ikke spesielt godt ut av hennes refleksjoner etter turen. Les artikkelen

Oslo-byrådet truer med vedovn-forbud

av Bjørn Magne Solvik | 25 februar 2016 kl. 13.31 | Ingen kommentarer

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ser for seg at et eventuelt forbud mot gamle ovner i første omgang skal gjelde innenfor Ring 3, ifølge NRK.

Det nye politiske flertallet i Oslo kan bli tidenes forbud/påbud-flertall gjennom tidene. Det er ikke et kompliment!

Snille norske MDG-politikere?

av Bjørn Magne Solvik | 18 februar 2016 kl. 12.11 | Ingen kommentarer

MDG-politikere i Norge fremstår som flotte solstråler sammenlignet med Miljøpartiet i Hamburg. Les artikkelen

Bil er viktig for mange!

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.46 | Ingen kommentarer

Bilen holder stand som transportmiddel!

Bilen er fortsatt suverent mest brukt til persontransport, viser tall fra Eurostat, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det har vært og er debatt om bil som transportmiddel i Norge. En del forslag kommer fra ulike politikere for at bruken av bil skal reduseres.

Vanskelig å selge dieselbilen

av Bjørn Magne Solvik | 17 februar 2016 kl. 13.24 | Ingen kommentarer

–Det er ingenting å si på bilen, den er påkostet og pen å se på. Til tross for det har den nå ligget ute i over fem måneder, og prisen er satt ned to ganger, sier Kim Salomonsen til Dinside.no.

Støy, også den politiske støyen rundt dieselbiler, gjør salg mye vanskeligere enn det burde vært.

Utslipp av klimagasser

av Bjørn Magne Solvik | 2 februar 2016 kl. 10.16 | Ingen kommentarer

EUs kvotesystem for klimagassutslipp har ikke bidratt til særlig lavere utslipp av klimagasser fra norske bedrifter, viser ny studie, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mange søker om støtte til el-sykkel

av Bjørn Magne Solvik | 8 januar 2016 kl. 12.44 | Ingen kommentarer

Som skattebetaler er det mulig du må finansiere deler av el-sykkelen til Martine Aurdal. Urettferdig ja, men sånn er sosialdemokratiet! Les artikkelen

Klimaavtalen vil få konsekvenser

av Bjørn Magne Solvik | 14 desember 2015 kl. 16.38 | Ingen kommentarer

Det er en fare for flere reguleringer på omtrent alle områder for at politikerne skal nå målsettingene som ble vedtatt i Paris. Les artikkelen

Bruker miljøavgifter for å finansiere velferdsstaten

av Bjørn Magne Solvik | 7 desember 2015 kl. 12.07 | 1 kommentar

Venstre og de andre partiene på Stortinget vil få et seriøst problem om de ulike miljøavgiftene plutselig skulle gi såkalt ønsket effekt, altså at det store flertallet av oss skulle velge det myndighetene oppfatter som miljø- og klimavennlig. Les artikkelen

Alle nye biler med null utslipp innen 2050?

av Bjørn Magne Solvik | 4 desember 2015 kl. 17.33 | Ingen kommentarer

Tro om Stortinget vedtar et forbud, eller får utvalgte aktører konkurransefortrinn slik at mennesker velger null – og lavutslippsbiler? Les artikkelen

På tide å gjeninnføre den bilfrie søndagen? Nei!

av Bjørn Magne Solvik | 28 oktober 2015 kl. 12.09 | Ingen kommentarer

Artisten Anita Skorgan ber om bilfrie søndager i et innlegg som er på trykk på Dagbladet.no.

Søndag skal visst ikke bare være en annerledes dag, men fryktelig rolig dag der store deler av Norge står stille. Nei, takk!

Okkupert – kampen om naturressursene

av Per Aage Pleym Christensen | 2 oktober 2015 kl. 15.24 | Ingen kommentarer

TV2s nye dramaserie Okkupert bør du få med deg. Den er både aktuell og spennende. Hvor langt vil nære allierte demokratiske land gå for å sikre seg tilgang på norske naturressurser?
Les artikkelen

Miljøavgifter = big business

av Bjørn Magne Solvik | 1 oktober 2015 kl. 12.08 | Ingen kommentarer

I 2014 ble det betalt inn 33,8 milliarder kroner i miljøavgifter i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Miljøavgifter er god butikk for byråkrater og politikere som liker at mye går gjennom offentlige budsjett.

Logg av Facebook

av Bjørn Magne Solvik | 19 august 2015 kl. 11.18 | Ingen kommentarer

FpU-formann Atle Simonsen ber Miljøpartiet De Grønne logge av Facebook.com. Oppfordringen kom i en bloggpost publisert på Fpu.no.

Politikere som vil begrense forbruk bør definitivt sørge for at eget forbruk ikke er unødvendig høyt. Liv og lære osv.

Det tok sin tid

av Bjørn Magne Solvik | 23 juni 2015 kl. 13.00 | Ingen kommentarer

Det tok noen dager før journalister grep fatt i klimaregnskapet til ekteparet Stordalen, men da det først ble gjort kom det en rekke oppslag i ulike nettaviser.

–Hvis kampen for klimaet og miljøet er en dugnad, må alle være med. Da blir det et problem når man ser hvordan Gunhild og Petter Stordalen lever, sier Jo Alexander Gjerpe til Nettavisen.

Jo Alexander Gjerpe la for noen dager siden ut tall på Facebook.com som viser at det er langt mellom liv og lære for ekteparet Stordalen.

Liberaleren er for øvrig ikke negativ til EAT. Debatt om fremtiden er stort sett alltid fruktbart.

Fokus på klimapolitikk i spørretimen

av Bjørn Magne Solvik | 4 mai 2015 kl. 12.33 | 1 kommentar

Det er mange spørsmål i kategorien «klima» i onsdagens ordinære spørretime på Stortinget. Alle spørsmålene ligger på Stortinget.no.

Dieselforbud i Oslo?

av Bjørn Magne Solvik | 15 april 2015 kl. 11.28 | Ingen kommentarer

Guri Melby (V), miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, ønsker at dieselforbudet er på plass allerede til vinteren, ifølge NRK.

Det skjer aldri!

av Bjørn Magne Solvik | 1 desember 2014 kl. 11.19 | Ingen kommentarer

Politikere fra de store partiene som er avhengig av oljeinntekter for å få skattefinansierte budsjett til å gå opp, kommer aldri til å utelukke utvinning av petroleum i Lofoten, Vesterålen og Senja. Les artikkelen

Miljøavgifter gir politikerne penger

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.58 | Ingen kommentarer

Dersom miljøavgifter endret forbruk radikalt, ville politikerne fått problem med å finansiere velferdsstaten.

I 2013 ble det betalt nesten 33 milliarder kroner i miljøavgifter i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Plastposer…..

av Bjørn Magne Solvik | 1 oktober 2014 kl. 01.44 | Ingen kommentarer

California forbyr plastposer, ifølge VG.

I Norge har det også vært bråk om plastposer. Vi må nok i fremtiden forvente ytterligere støynivå etter det som har skjedd i California. Dessverre.

Har utnevnt grønn skattekommisjon

av Bjørn Magne Solvik | 15 august 2014 kl. 16.49 | Ingen kommentarer

Den nye grønne skattekommisjonen er oppnevnt. Dette er en kommisjon som skal fremme forslag til grønne skatteskift som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter. Les artikkelen

Kjøttfrie dager?

av Bjørn Magne Solvik | 23 juli 2014 kl. 17.57 | 5 kommentarer

Dagens oppslag på Nationen.no vil sikkert oppmuntre reguleringskåte politikere til å fremme flere forslag om kjøttfrie dager. Les artikkelen

Landsmøte: Landbruket mobiliserer i Venstre

av Per Aage Pleym Christensen | 28 mars 2014 kl. 11.07 | 1 kommentar

Venstre har mulighet til å reformere landbrukspolitikken. Derfor mobiliserer landbruket – i Venstre. Landsmøtet neste helg kan bety være eller ikke være for Listhaugs reformer.
Les artikkelen

Krigen mot narkotika gjør vondt verre

av Bjørn Magne Solvik | 4 februar 2014 kl. 11.17 | Ingen kommentarer

Narkotikatrafikken ødelegger skogene i Mellom-Amerika. Politikken må endres for å redde naturen, mener forskere, ifølge nettstedet Forskning.no.

Nå kan det vel ikke være så mange argument igjen for å bevare forbudslinjen? 🙂

Neste side →