Lukkede anlegg, en valgkampsak i flere kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 14 august 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Det snakkes om lukkede anlegg på land som den store løsningen for oppdrettslaksen. Men her må vi skynde oss langsomt og passe på at fiskens velvære står i sentrum for utviklingen, har seniorforsker Åsa Maria Espmark skrevet i en kronikk på Forskning.no.

Det er debatter om oppdrett i mange kommuner i forbindelse med kommunevalget.

Færre kyr, flere trær og mer bioenergi

av Bjørn Magne Solvik | 9 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Å bekjempe global oppvarming krever store endringer i bruken av landarealer, viser en fersk IPCC-rapport. Vi må redusere bruken av land til å produsere husdyr, og vi må spise mindre kjøtt, ifølge Forskning.no.

Den naturlige liberalistiske løsningen er å beskytte eiendomsrettigheter. Det er ulogisk at mange omfavner totalitære grep fordi klimaet endrer seg. Tilpasning er mye bedre enn panikk!

Grønt skifte og andre endringer

av Bjørn Magne Solvik | 2 august 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har publisert en artikkel om problemstillinger som griper inn i mange av områdene av samfunnet i forbindelse med klimaendringer og miljøutfordringer.

Uansett holdning til problematikken er den private eiendomsretten en viktig del av løsningen.

Avskogingen i Amazonas har skutt fart under Brasils nye president

av Bjørn Magne Solvik | 25 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Presidenten nekter for at det skjer og kaller avskogingstallene for løgn, ifølge Forskning.no.

Stortinget har bevilget penger, skattefinansierte penger, for å bevare regnskog.

Hva har eierskap å si for om vi aksepterer nye utbygginger av fornybar energi?

av Bjørn Magne Solvik | 2 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Skal Hydro bygge ut fossen i kommunen du bor i, eller ei gruppe lokale bønder? Forskning.no stiller spørsmålet.

Enorm smugling av fisk ut av Norge

av Bjørn Magne Solvik | 1 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Sommertid betyr smugling i Norge, smugling som får minimal oppmerksomhet i de største mediehusene. Les artikkelen

Nå blir det helt sikkert debatt om dyrevelferd

av Bjørn Magne Solvik | 17 juni 2019 kl. 23.40 | Ingen kommentarer

TV-program om dyr som får dårlig behandling skaper ofte stor debatt. Dyrevelferd betyr mye for mange mennesker, slik det bør være. Les artikkelen

Forbud mot plasttallerkener

av Bjørn Magne Solvik | 7 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det blir trolig innført en rekke nye forbud i Norge, basert på uttalelser til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Les artikkelen

Lov om forbud mot hold av pelsdyr

av Bjørn Magne Solvik | 11 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Landbruks- og matdepartementet har lagt frem forslag til en ny lov om forbud mot hold av pelsdyr, ifølge Regjeringen.no.

Forbudet har vært varslet av regjeringen.

Senterpartiet reagerer på forslaget, men Liberaleren publiserte i 2012 en artikkel som kan gli rett inn i nærende debatt.

Hva mener FrP-lederen om klimaendringene?

av Bjørn Magne Solvik | 2 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Mange i miljøbevegelsen regner FrP som et utskudd når det gjelder miljøpolitikk. Finansminister Siv Jensen, leder av FrP, mottok et skriftlig spørsmål fra Stortinget om klimaendringer. Les artikkelen

Hva er egentlig inne i mars?

av Bjørn Magne Solvik | 26 november 2018 kl. 16.56 | Ingen kommentarer

Forskerne har brukt årtier på å gjette på hva som foregår inne i den røde planeten. Snart kan de få svar, ifølge Forskning.no.

Kan statsråden definere innholdet i utsagnet ‘jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet’?

av Bjørn Magne Solvik | 23 oktober 2018 kl. 11.16 | Ingen kommentarer

–Dagens klimadebatt skiller ikke mellom CO2-utslipp fra fossilt og fornybart karbon. For husdyr skilles det heller ikke mellom om dyrematen kan spises av mennesker direkte eller om dyra spiser gras. Kan statsråden definere innholdet i utsagnet ‘jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet’? Det er Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, som stiller spørsmålet til landbruks- og matministeren i den ordinære spørretimen på onsdag.

Det som skjedde på 20 000 år under istiden, kan nå skje på 150 år

av Bjørn Magne Solvik | 5 september 2018 kl. 15.00 | Ingen kommentarer

En stor gruppe forskere forsøker å si noe om framtiden ved å granske årsakene til og konsekvenser av fortidens klimaendringer. Men ikke alle er imidlertid enige i at man kan sammenligne fortid og nåtid på den måten, ifølge Forskning.no.

Norges største jordskjelv skjedde i Finnmark

av Bjørn Magne Solvik | 31 august 2018 kl. 12.23 | 1 kommentar

Skjelvet i Finnmark for omtrent 10 000 år siden, er trolig det største vi har hatt her i Norge. Sporene kan vi se i landskapet den dag i dag, ifølge Forskning.no.

Har det vært liv på månen?

av Bjørn Magne Solvik | 26 juli 2018 kl. 13.52 | Ingen kommentarer

Har det vært liv på månen? Kanskje, viser en ny studie med svært mange forbehold, ifølge Forskning.no.

Skattedebatt i Stortinget, muligens en debatt for spesielt interesserte

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2018 kl. 17.40 | Ingen kommentarer

På mandag skal Stortinget debattere og votere over et representantforslag fra SV om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen. Les artikkelen

Usikker effekt selv om milliarder av kroner har blitt brukt

av Bjørn Magne Solvik | 15 mai 2018 kl. 17.36 | Ingen kommentarer

Stortinget har de siste ti årene bevilget i alt 23,5 milliarder kroner til bevaring av tropisk skog i utviklingsland. Les artikkelen

Japan har funnet enorme mengder sjeldne metaller

av Bjørn Magne Solvik | 18 april 2018 kl. 18.56 | Ingen kommentarer

Nær koralløya Minamitori i Stillehavet skal japanske forskere ha funnet nesten uendelige mengder av metaller som er helt nødvendig for å lage alt fra mobiltelefoner til moderne biler, ifølge Forskning.no.

Dette visste du neppe om kattedyr

av Bjørn Magne Solvik | 1 mars 2018 kl. 14.19 | Ingen kommentarer

Med tanke på råtne holdninger mot homofile personer, er det interessant å vite at opptil åtte prosent av løvene er homofile. Det er én av opplysningene i Big Cats, BBC Earth.

Big Cats ser du på BBC Earth, fra og med søndag 4. mars klokken 18:00. Serien består av tre episoder.

Vil utrede forbud mot sitkagran og andre utenlandske treslag

av Bjørn Magne Solvik | 26 februar 2018 kl. 16.40 | Ingen kommentarer

Utredningen skal ikke omfatte produksjon av juletrær som høstes før de sprer seg. Konsekvenser for skogbruk, naturmangfold, klima og karbonbinding i skog og spredning av utenlandske treslag inn i verneområder, er blant temaene som skal inngå i utredningen, ifølge Regjeringen.no.

Det er Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratene som har fått utredningsoppdraget. Direktoratene skal levere sin tilråding innen 15. september 2018.

Styrt avvikling av pelsdyrnæringen

av Bjørn Magne Solvik | 20 februar 2018 kl. 15.00 | Ingen kommentarer

Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen, og det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025. Les artikkelen

Oppmerksomhet om maritim forsøpling

av Bjørn Magne Solvik | 27 oktober 2017 kl. 19.44 | Ingen kommentarer

I sommer og i høst har det vært stor oppmerksomhet om forsøpling og maritim forsøpling. Mediene har omtalt mange aksjoner der innbyggere i lokalsamfunn har gjennomført ryddeaksjoner. Les artikkelen

Ulf Leirstein protesterte mot pelsdyrnæringen

av Bjørn Magne Solvik | 21 oktober 2017 kl. 18.46 | Ingen kommentarer

Én av dem som deltok i lørdagens protester mot pelsdyrnæringen, var stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP). Les artikkelen

Avvikling av pelsdyrnæringen

av Bjørn Magne Solvik | 19 oktober 2017 kl. 15.25 | Ingen kommentarer

Une Bastholm, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, har fremmet et representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen, ifølge Stortinget.no.

Les også: Har pelsdyrnæringen rett til mine penger?

Måne-teorier

av Bjørn Magne Solvik | 10 januar 2017 kl. 11.09 | Ingen kommentarer

Var det én kjempekollisjon eller mange små som skapte månen? Spørsmålet blir stilt på Forskning.no.

Ulvedebatt

av Bjørn Magne Solvik | 4 januar 2017 kl. 19.49 | Ingen kommentarer

Debatten på NRK1 er tilbake på skjermen torsdag kveld klokken 21:30. Tema: Ulv.

Å forene motpoler – Ernas umulige oppgave

av Per Aage Pleym Christensen | 1 desember 2016 kl. 07.52 | Ingen kommentarer

En mindretallsregjering kan ikke møte til forhandlinger med ultimatum, men nettopp dét gjorde Erna Solberg. Derfor er det brudd i budsjettforhandlingene. Det er et under at det har holdt så lenge.
Les artikkelen

Det grønne spøkelset – og livbøyen FrP ikke vil ha

av Per Aage Pleym Christensen | 2 september 2016 kl. 07.23 | Ingen kommentarer

Spesielt FrP fremstiller Miljøpartiet De Grønne som det store spøkelset, men avviser forslag om grønt skatteskifte fra deres egen grønne venninne og livbøye Venstre. Til stross for at forskerne mener forslagene er helt utilstrekkelige.
Les artikkelen

SV vil at alle nordmenn skal plukke brunsnegler en time to ganger i året

av Bjørn Magne Solvik | 1 august 2016 kl. 15.16 | Ingen kommentarer

To ganger hvert år håper partiet å få med det norske folk på å vie en time av livet sitt til å plukke snegler, ifølge VG.

Urealistiske mål om økologisk mat

av Bjørn Magne Solvik | 8 juli 2016 kl. 16.59 | Ingen kommentarer

Målet om 15 prosent økologisk mat innen 2020 er ikke bare urealistisk, men også motsetningsfylt, skriver Arne Grønlund og Erik Joner i en kronikk på Forskning.no.

Skuddpremie?

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2016 kl. 10.29 | Ingen kommentarer

I Stortingets ordinære spørretime på onsdag må én av statsrådene svare på spørsmål om han synes det er greit med skuddpremie på gaupe i Norge? Les artikkelen

Oppgjør med motstanderne av industrilandbruk

av Bjørn Magne Solvik | 28 januar 2016 kl. 12.57 | Ingen kommentarer

Et veldig godt innlegg på Aftenposten.no der professor Birger Svihus kritiserer motstanderne av industrilandbruk. Les artikkelen

FrP- Leirstein har jo rett

av Bjørn Magne Solvik | 3 desember 2015 kl. 17.33 | Ingen kommentarer

Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for FrP, vil helt sikkert bli herjet med på grunn av det siste utspillet om klimaendringer, men han har jo rett – i alle fall mye rett i det han påstår. Les artikkelen

Mange miljø og klimaspørsmål

av Bjørn Magne Solvik | 30 november 2015 kl. 15.06 | Ingen kommentarer

SV bruker denne ukens ordinære spørretime i Stortinget aktivt for å få debatt om miljø og klimaspørsmål.

Se spørsmålene på Stortinget.no.

Klimatoppmøtet i Paris bidrar til at norske politikere tar opp miljøspørsmål og miljøpolitikk. Som betaler av avgifter bidrar du til såkalt bedre miljø, selv om politikerne bruker en betydelig del av pengene til å finansiere velferdsstaten.

Politikere tar opp bier og pollinering

av Bjørn Magne Solvik | 8 oktober 2015 kl. 17.03 | Ingen kommentarer

Det er mange merkelige saker politikerne tar opp. Nasjonal strategi for bier og pollinering er én av sakene som engasjerer stortingsrepresentanter. Les artikkelen

Kan «Bølgen» bli virkelighet?

av Bjørn Magne Solvik | 28 august 2015 kl. 12.43 | Ingen kommentarer

I dag er det norgespremiere på den norske filmen Bølgen. I forbindelse med premieren har Forskning.no laget et oppslag om at det er god kontroll på fjellene i Norge.

I filmen får vi oppleve et ras som skaper en gigantisk flodbølge er på vei mot Geiranger.

For liberalister skal statens eneste oppgave være å beskytte individets rett til liv, frihet og eiendom. Beredskap mot katastrofer av ulik art er en del av det statlige ansvaret, selv om arbeidsoppgaver også kan utføres av private aktører.

De liberale med illiberale forslag

av Bjørn Magne Solvik | 17 juli 2015 kl. 10.03 | 1 kommentar

Med dagens nyhetsoppslag er det lov å stille spørsmålet om hva vi skal med uvenner når vi har slike venner. Les artikkelen

Dropp målsetningene

av Bjørn Magne Solvik | 15 juli 2015 kl. 17.19 | Ingen kommentarer

Det har i mange år vært en politisk målsetning om matproduksjonen og matforbruket. Det er for så vidt greit å registrere at mange forbrukere velger annerledes enn det politikerne ønsker. Les artikkelen

FpU vil kutte støtten til øko-mat

av Bjørn Magne Solvik | 19 januar 2015 kl. 11.56 | 1 kommentar

Det er en gammel målsetning fra politikerne om at både inntak og produksjon av øko-mat skal være betydelig. For å oppnå målsetningen blir det brukt skattefinansierte penger. Les artikkelen

Mer om pelsdyrnæringen

av Bjørn Magne Solvik | 12 januar 2015 kl. 11.24 | Ingen kommentarer

Hva mener statsråden om at næringen så systematisk og åpenbart har oversett Stortingets og regjeringens forutsetning for statlig tilskudd i over 11 år? Les artikkelen

Vil fjerne et forbud

av Bjørn Magne Solvik | 3 september 2013 kl. 10.27 | 1 kommentar

Nei, se her! Senterpartiet ønsker å fjerne et forbud! Les artikkelen

Liten blomst, stor skole

av Bjørn Magne Solvik | 29 august 2013 kl. 17.07 | Ingen kommentarer

Norge i 2013. Artikkel fra Finnmarken.no.

Er det ikke det ene, så er det noe annet. 🙂

Nei, nei, nei!

av Bjørn Magne Solvik | 17 juli 2013 kl. 17.55 | 1 kommentar

Venstre foreslår å innføre en offentlig innkjøpsordning for å sette fart i salget av økologisk mat i Norge, ifølge Nationen.no.

Politikerne har allerede gjort mer enn nok for økologisk mat. Sjekk Liberalerens arkiv.

Det nærmer seg valg

av Bjørn Magne Solvik | 4 april 2013 kl. 09.44 | Ingen kommentarer

Valgkampen er i gang. Det må den være ettersom Senterpartiet vil ta opp kampen mot byråkratene. Les artikkelen

Pass opp, motstandere av olje fra Lofoten-området

av Bjørn Magne Solvik | 11 februar 2013 kl. 17.02 | 2 kommentarer

Nå kommer en påstand det er vanskelig å bevise, i alle fall på nåværende tidspunkt. Les artikkelen

Skrekk og gru

av Bjørn Magne Solvik | 5 februar 2013 kl. 11.36 | Ingen kommentarer

Normalt burde Geir Pedersen ha opparbeidet seg eiendomsrett over området, slik at ha kunne sette opp en vedbod ved hytta. Sånn er det dessverre ikke.

Nettavisen forteller historien. Norge i dag!

Hvordan innføre eiendomsrett? Noen er først til mølla og tar i bruk et område. Den som først tar i bruk et nytt landområde, får eiendomsretten.

Vil kutte subsidiene!

av Bjørn Magne Solvik | 30 oktober 2012 kl. 11.13 | 1 kommentar

Landsstyret i Fremskrittspartiet vil kutte subsidiene til pelsdyrnæringen. Les artikkelen

100 dager på å svare, Slagsvold Vedum?

av Per Aage Pleym Christensen | 2 oktober 2012 kl. 11.45 | 2 kommentarer

19.juni gratulerte jeg Trygve Slagsvold Vedum med utnevnelsen til landbruksminister, og stilte ham et spørsmål om å avvikle subsidiene til pelsdyroppdrett. Før helgen fikk jeg svar. Datert 25.09. Det tok sånn omtrent 100 dager.
Les artikkelen

På tide med mer kunnskap

av Bjørn Magne Solvik | 30 august 2012 kl. 10.07 | Ingen kommentarer

Det blir antatt at Fremskrittspartiet i landets nordligste fylke tjener oppslutning på kampen mot Finnmarkseiendommen (FeFo) og Finnmarksloven. Les artikkelen

– Foreldet forbud

av Bjørn Magne Solvik | 18 juli 2012 kl. 11.48 | Ingen kommentarer

–Det er ubegripelig at forbudet blir opprettholdt. Det finnes ingen god grunn til at Norge skal være så til de grader i utakt med resten av verden, sier en oppgitt Bård Hoksrud, FrP, ifølge Frp.no.

Neste side →