Natur og miljø

Kort sagt Natur og miljø

Færre kyr, flere trær og mer bioenergi

Å bekjempe global oppvarming krever store endringer i bruken av landarealer, viser en fersk IPCC-rapport. Vi må redusere bruken av land til å produsere husdyr, og vi må spise mindre kjøtt, ifølge Forskning.no. Den naturlige liberalistiske løsningen er å beskytte eiendomsrettigheter. Det er ulogisk at mange omfavner totalitære grep fordi […]