Wifi-støtteordning for kommunene

av Bjørn Magne Solvik | 11 januar 2018 kl. 15.06 | Ingen kommentarer

Det er merkelig at EØS-avtalen åpner for at kommunene kan søke om støtte til etablering av soner med gratis trådløst internett. Les artikkelen

En av ti driftskroner går til kjøp av tjenester fra private

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.05 | Ingen kommentarer

Offentlige helseforetak kjøpte helsetjenester fra private institusjoner for 14,5 milliarder kroner i 2016. Innslaget av private institusjoner er størst innenfor rusbehandling, ifølge Regjeringen.no.

Regjeringskvartal i tre, et forslag som får flertall på Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | 9 januar 2018 kl. 17.22 | Ingen kommentarer

Fire svært sentrale stortingsrepresentanter har levert inn et representantforslag som trolig får flertall på Stortinget. Les artikkelen

Momsspørsmål til finansministeren

av Bjørn Magne Solvik | 8 januar 2018 kl. 17.11 | Ingen kommentarer

Det er på sin plass at finansminister Siv Jensen får spørsmål om reiselivsmomsen som har økt de siste årene. Les artikkelen

Har aldri vært positiv avkastning i globale aksjer 12 måneder på rad

av Bjørn Magne Solvik | 4 januar 2018 kl. 17.02 | Ingen kommentarer

Nordea mener 2018 blir et godt år, ifølge markedssynet banken har sendt ut. Les artikkelen

Strengere regler for telefonsalg fra i år

av Bjørn Magne Solvik | 2 januar 2018 kl. 16.44 | Ingen kommentarer

Fra 1. januar er derfor reglene for telefonsalg strammet inn, ifølge Regjeringen.no.

Lavere pensjonsutgifter

av Bjørn Magne Solvik | 22 desember 2017 kl. 18.45 | Ingen kommentarer

Lavere pensjonistutgifter er én av fordelen med konkurranseutsetting. Stortingsrepresentanter ønsker å lovfeste retten til trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige virksomheter.

Det er SV-representantene Solfrid Lerbrekk, Gina Barstad og Kari Elisabeth Kaski som har fremmet representantforslaget, ifølge Stortinget.no.

Færre grunnskoler

av Bjørn Magne Solvik | 19 desember 2017 kl. 17.31 | Ingen kommentarer

Det er forståelig at mange kommuner har overført elever fra en skole til en annen. En skole tar mye penger i et kommunebudsjett. Les artikkelen

Galskapen på Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | 18 desember 2017 kl. 16.04 | Ingen kommentarer

I din vanlige dag på jobben er du sjeleglad hvis du får en forenkling du ikke hadde ventet deg. I en stortingspolitikers dag på jobben er en uforutsett forenkling det største mareritt, ifølge J.K Baltzersen på Nye Meninger.

Forenklinger og reduserte kostnader for regnskapspliktige

av Bjørn Magne Solvik | 15 desember 2017 kl. 17.19 | Ingen kommentarer

I statsråd ble Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven sanksjonert. Les artikkelen

Spiser og drikker for over 4 000 kroner hver i julemåneden

av Bjørn Magne Solvik | 13 desember 2017 kl. 14.39 | Ingen kommentarer

Våre samlede utgifter til mat og drikke vil nå nesten 23 milliarder kroner i desember. Det betyr at hver av oss spiser og drikker for 4 400 kroner i løpet av julemåneden, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Innstillingsmøte bør være innstillingsmøte

av Bjørn Magne Solvik | 8 desember 2017 kl. 17.00 | Ingen kommentarer

Kommunene har avholdt innstillingsmøte foran kommunestyrebehandlingene av budsjettene for 2018. Les artikkelen

Oppdaterte budsjettall for 2017

av Bjørn Magne Solvik | 1 desember 2017 kl. 12.11 | Ingen kommentarer

Finansdepartementet har i dag lagt frem proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2017. Bruken av oljeinntekter anslås til 217,4 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Det er 2,2 milliarder kroner lavere enn anslaget for 2017 i Nasjonalbudsjettet 2018, melder Finansdepartementet i en pressemelding.

Gi verger sparken!

av Bjørn Magne Solvik | 30 november 2017 kl. 13.20 | Ingen kommentarer

Dersom historiene på Dagsavisen stemmer med virkeligheten for eldre som bor alene, bør mange av vergene få sparken. Les artikkelen

Tro om Astrup virkelig mener dette?

av Bjørn Magne Solvik | 29 november 2017 kl. 10.20 | Ingen kommentarer

Ville Nikolai Astrup, finanspolitisk talsperson for Høyre, skrevet dette leserinnlegget om han ikke var stortingsrepresentant for Høyre? Les artikkelen

Nå er én Bitcoin verdt nesten 80 000 kroner

av Bjørn Magne Solvik | 28 november 2017 kl. 13.03 | Ingen kommentarer

Den ekstreme veksten snur ikke med det første, viser det seg, ifølge Tek.no.

Les også: Bookmaker spår supervekst for Bitcoin.

150 000 har ikke fått nok mat

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.02 | Ingen kommentarer

Det er unge mennesker uten fast inntekt som er mest utsatt for å bli rammet av alvorlig matmangel, sier forsker Silje Elisabeth Skuland, ifølge P4.

Politikerne gjør det ikke enklere for personer med dårlig økonomi ettersom forbruk er skattlagt gjennom avgifter.

Politikerne bruker for mye penger

av Bjørn Magne Solvik | 24 november 2017 kl. 13.07 | Ingen kommentarer

Statsregnskapets inntekter og utgifter, viser seks milliarder i underskudd før overføring fra Statens pensjonsfond utland. Det melder Statistisk sentralbyrå.

Ikke-sosialistisk budsjett

av Bjørn Magne Solvik | 23 november 2017 kl. 13.48 | Ingen kommentarer

Jan Arild Snoen kommenterer budsjettavtalen, på Minervanett.no.

Snoen mener KrF har vunnet frem med at regjeringen skal føre «ikke-sosialistisk politikk». Regjeringen burde hatt borgerlig politikk!

Enige om budsjettet for 2018

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2017 kl. 19.48 | Ingen kommentarer

Onsdag ble regjeringspartiene, Venstre og KrF enige om statsbudsjettet for 2018. Les artikkelen

Disse forslagene retter ikke opp alt som er «galt» i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 17 november 2017 kl. 18.51 | Ingen kommentarer

Arbeiderpartiet bør tone ned kritikken mot regjeringen og regjeringspartiene på mange av områdene. Les artikkelen

Oljefritt oljefond?

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2017 kl. 17.19 | Ingen kommentarer

Norges Bank foreslår i brev til Finansdepartementet at olje- og gassaksjer tas ut av referanseindeksen for fondet. Norges Bank mener dette vil redusere sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisene, ifølge Norgesbank.no.

Tak på statlige lederlønninger

av Bjørn Magne Solvik | 15 november 2017 kl. 17.41 | Ingen kommentarer

Statsministeren skal i teorien være den i staten som tjener mest penger, ifølge representantforslaget tre SV-politikere har levert inn på Stortinget. Les artikkelen

85 prosent av helseutgiftene er skattefinansierte

av Bjørn Magne Solvik | 10 november 2017 kl. 11.18 | 1 kommentar

Det er mulig å organisere og finansiere helsevesenet på en annen og mer rettferdig måte, samtidig som politikerne vedtar ordninger som ivaretar personer som ikke kan ta ansvar for egen helse. Les artikkelen

Bookmaker spår supervekst for Bitcoin

av Bjørn Magne Solvik | 8 november 2017 kl. 19.14 | Ingen kommentarer

En bookmaker tror bitcoinprisen vil vokse til nesten 7500 dollar ved årsskiftet og over en kvart million norske kroner i 2020. Les artikkelen

Ansatte som får ansvar gir mer lønnsomme bedrifter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.19 | Ingen kommentarer

Ledere som ikke driver med fornærmende detaljstyring, men gir ansatte tillit og ansvar, øker bedriftenes lønnsomhet. Dette melder Forskning.no.

Ikke mer støy enn nødvendig

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2017 kl. 09.52 | Ingen kommentarer

I dag starter Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF forhandlingene om statsbudsjettet for 2018. Les artikkelen

Hvis liberalister styrte Norge ville landet vært et skatteparadis

av Bjørn Magne Solvik | 6 november 2017 kl. 18.38 | Ingen kommentarer

Det er debatt om Paradise Papers etter oppslag i Aftenposten om at internasjonale politikere og nordmenn har plassert penger i det som blir definert som skatteparadis. Les artikkelen

Skattelettelser på 3 000 kroner

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.23 | Ingen kommentarer

Venstre har presentert partiets alternative statsbudsjett for 2018, et forslag som skal medføre skattelettelser på 3 000 kroner til alle med vanlige inntekter. Les artikkelen

Hvorfor Bitcoin verdi?

av Bjørn Magne Solvik | 3 november 2017 kl. 11.56 | Ingen kommentarer

Forskning.no stiller spørsmålet og kommer med svar.

Idrett, alkohol og politiske vedtatte økonomiske bevilgninger

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.36 | Ingen kommentarer

Den norske enerettsmodellen, en modell idrettsbevegelsen forsvarer for enhver pris, har gitt idrettsforbundet og særforbundene økonomisk handlingsprogram til kostbar og mye alkohol; pluss gode middager. Les artikkelen

KrF er smuglernes gode venn

av Bjørn Magne Solvik | 2 november 2017 kl. 19.53 | Ingen kommentarer

Dersom KrF fikk bestemme avgiftspolitikken, ville rommet for smugling økt betraktelig. Det er synd regjeringspartiene er avhengige av KrF til statsbudsjettet for 2018. Les artikkelen

Nedgang i omsetningen for oljeselskapene

av Bjørn Magne Solvik | 31 oktober 2017 kl. 12.24 | Ingen kommentarer

I 2016 var den internasjonale omsetningen til norske oljeserviceselskaper på 132 milliarder norske kroner. Dette er en nedgang på 31 prosent fra 2015 til 2016, og sammenfaller med en aktivitetsnedgang i petroleumsindustrien globalt i samme periode, ifølge Regjeringen.no.

Rystad Energy har siden 2012 levert rapporten «Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper» til Olje- og energidepartementet.

En stor del av folket tenner på slarv

av Bjørn Magne Solvik | 27 oktober 2017 kl. 12.09 | Ingen kommentarer

De første uoffisielle rapportene fra mediehus viser høye visningstall på nett for artikler om slarv i forbindelse med skattelistene for 2016. Les artikkelen

Noen av pengene fra tv-aksjonen er skattefinansiert

av Bjørn Magne Solvik | 23 oktober 2017 kl. 14.14 | Ingen kommentarer

Det ble samlet inn over 218 millioner kroner til Unicef gjennom tv-aksjonen 2017. Les artikkelen

Idretten sniker seg inn i skattefinansierte budsjett

av Bjørn Magne Solvik | 20 oktober 2017 kl. 15.47 | Ingen kommentarer

Innstillingen fra fylkesrådmannen er positiv, og fylkesutvalget skal behandle saken førstkommende tirsdag. Les artikkelen

Skattefinansierte penger til eldre personer gjennom folkehøyskoler

av Bjørn Magne Solvik | 19 oktober 2017 kl. 13.06 | Ingen kommentarer

Kortkurs i regi av folkehøyskolene der mange av deltakerne er voksne og eldre personer, bør ikke finansieres av skatter av avgifter. Les artikkelen

FpU: Ingen skal få

av Bjørn Magne Solvik | 16 oktober 2017 kl. 13.29 | Ingen kommentarer

Mange politikere har nærmest en ryggmargsrefleks for å kutte støtten til organisasjoner de ikke liker. Det mener Fredrik Juel Hagen, sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom, ifølge et innlegg på Dagbladet.no.

Moods of Norway-eksempel i spørretimen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.37 | Ingen kommentarer

Onsdag blir det ordinær spørretime på Stortinget, den første i denne valgperioden. Les artikkelen

Tre milliarder kroner i skattelettelser

av Bjørn Magne Solvik | 12 oktober 2017 kl. 10.37 | Ingen kommentarer

Når vi vet hvor mange milliarder kroner staten tar inn i skatter, er tre milliarder kroner i skattelettelser flaut for en regjering fra Høyre og Fremskrittspartiet. Les artikkelen

Nøkkeltallene for statsbudsjettet 2018

av Bjørn Magne Solvik | kl. 09.46 | Ingen kommentarer

Den første pressemeldingen for forslaget til statsbudsjettet 2018 ble sendt ut av Finansdepartementet i dag tidlig klokken 08:00. Les artikkelen

Oslo har høyest bruttoprodukt per sysselsatt

av Bjørn Magne Solvik | 10 oktober 2017 kl. 13.53 | Ingen kommentarer

Bruttoproduktet per sysselsatt var høyest i Oslo og Rogaland i 2015. Akershus og Hordaland lå også over landsgjennomsnittet. Samlet bruttoprodukt for de fire fylkene utgjorde 44 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ny rutine for offentliggjøring av statsbudsjettet

av Bjørn Magne Solvik | 6 oktober 2017 kl. 12.25 | Ingen kommentarer

Finansdepartementet vil fra og med statsbudsjettet for 2018 publisere utvalgte nøkkeltall kl. 08.00 samme dag som statsbudsjettet legges frem for Stortinget. Det skriver Finansdepartementet i en pressemelding. Les artikkelen

Valgkampbidrag

av Bjørn Magne Solvik | 5 oktober 2017 kl. 10.22 | Ingen kommentarer

Det ble gitt 67,3 millioner kroner i valgkampbidrag, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Arbeiderpartiet mottok desidert mest.

Liberalistene mottok 288 900 kroner.

Statsbudsjettet er mer enn oljepengebruk

av Bjørn Magne Solvik | 4 oktober 2017 kl. 13.02 | Ingen kommentarer

Torsdag 12. oktober legger regjeringen fram forslaget til statsbudsjett for 2018, et forslag som bør inneholde betydelige skatte- og avgiftslettelser. Les artikkelen

Skattebetalerne bør ikke finansiere dette lavmålet

av Bjørn Magne Solvik | 3 oktober 2017 kl. 15.20 | Ingen kommentarer

Det er ingen norsk verdi å jage utlendinger med kamera og henge dem ut for utseendet, slik HRS ønsker. Staten bør ikke finansiere dette lavmålet, skriver Ivar Staurseth på Minervanett.no.

Poseavgiften gjør comeback

av Bjørn Magne Solvik | 2 oktober 2017 kl. 12.39 | Ingen kommentarer

Det blir en miljøavgift på plastposer, men ikke i statlig regi. Regjeringen er positive til at bransjen selv oppretter et miljøfond, melder VG.

Årets julekort fra statsministeren

av Bjørn Magne Solvik | 26 september 2017 kl. 16.53 | Ingen kommentarer

Nord-Trøndelag vant loddtrekningen. Les artikkelen

Skattebetalerne bør ikke betale mer av regningen

av Bjørn Magne Solvik | 25 september 2017 kl. 15.58 | Ingen kommentarer

Sykkel-VM i Bergen kjører mot et underskudd. Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen håper staten bidrar med mer penger. Les artikkelen

Norge går glipp av næringsetableringer på grunn av byråkrati

av Bjørn Magne Solvik | 19 september 2017 kl. 15.45 | Ingen kommentarer

Ett av de større industriprosjektene i Nord-Norge er gruvedrift i Kvalsund, et prosjekt det har blitt jobbet med i 12 år. Les artikkelen

Neste side →