Medlemmene bør betale for trossamfunnene

av Bjørn Magne Solvik | 10 desember 2018 kl. 16.13 | Ingen kommentarer

Å være medlem av et trossamfunn bør være like forpliktende økonomisk som medlemskap i ei velforening. Les artikkelen

Nye regler om Airbnb og korttidsutleie

av Bjørn Magne Solvik | 7 desember 2018 kl. 17.17 | Ingen kommentarer

Regjeringen legger i dag fram forslag til en ny regel i eierseksjonsloven. Den setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie i eierseksjonssameier, ifølge Regjeringen.no.

Er politikere de rette til å advare mot forbrukslån?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.15 | Ingen kommentarer

Med tanke på det skattefinansierte forbruket og bruken av oljepenger i statsbudsjettet, tyder mye på at mange politikere er dårlige økonomiske rådgivere. Les artikkelen

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2018 kl. 10.53 | Ingen kommentarer

4,7 prosent økning i offentlige utgifter de fire siste kvartalene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Vil ha økonomisk åpenhet om Stortingets tilskudd til partigruppene

av Bjørn Magne Solvik | 5 desember 2018 kl. 15.42 | Ingen kommentarer

De politiske partiene og partigruppene bør bruke mindre skattefinansierte penger. Det bør være Stortingets målsetting, men slik er det ikke for politikere som veldig ofte sender regningen til borgerne i form av skatter og avgifter. Les artikkelen

Dårlige til å prioritere eller for høyt skattetrykk?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.41 | Ingen kommentarer

At skatte- og avgiftstrykket i Norge er høyt, er de fleste enige om. Mange borgere og politikere forsvarer mye penger inn i skattefinansierte kasser for å drive velferdsstaten og offentlig sektor. Les artikkelen

Største eksport siden tusenårsskiftet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.40 | Ingen kommentarer

Total eksport av varer og tjenester var i 3. kvartal 2018 på sitt høyeste siden årtusenskiftet, foreløpig beregnet til drøyt 348 milliarder kroner. Det er vel 16 milliarder kroner mer enn i 2. kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Pride-spørsmål til Wara

av Bjørn Magne Solvik | 4 desember 2018 kl. 16.44 | Ingen kommentarer

Grunde Almeland, stortingsrepresentant for Venstre, ønsker svar fra justis-, beredskaps- og innvandringsministeren Tor Mikkel Wara om Pride. Les artikkelen

Reagerer på at kommune fjernet skattefinansiert ordning

av Bjørn Magne Solvik | 29 november 2018 kl. 16.26 | Ingen kommentarer

Politikere bør kutte og fjerne mange skattefinansierte tilskuddsordninger. Kutt i utgifter er den eneste måten for å redusere nivået på skatter og avgifter. Les artikkelen

Reduserte inntekter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.25 | Ingen kommentarer

Bøndenes inntekter falt i fjor. Det viser tall fra Norsk institutt for bioøkonomi, ifølge P4.

Mindre barnetrygd, mer i sosiale stønader

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.24 | Ingen kommentarer

Barnetrygd utgjør en stadig mindre andel av samlet inntekt for barnefamilier med lav inntekt. For både par og enslige med barn i denne gruppen har andre stønader som introduksjonsstønad, sosialhjelp og bostøtte blitt viktigere inntektskilder de seneste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Bolig-regnestykket

av Bjørn Magne Solvik | 28 november 2018 kl. 16.02 | Ingen kommentarer

Til tross for at gjennomsnittlig årlig utgift til bolig er 95 762 kroner, kryr det av kommunepolitikere som ønsker eiendomsskatt.

Husleien har økt en del tusen kroner de tre siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det offentlige bruker mer på miljøvern

av Bjørn Magne Solvik | 27 november 2018 kl. 15.11 | Ingen kommentarer

I 2017 brukte offentlig forvaltning over 34 milliarder kroner til miljøvern. Dette er 3 prosent mer enn året før, men en betydelig mindre økning sammenliknet med tidligere år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Forbud mot provisjon for reiselivsaktører?

av Bjørn Magne Solvik | 26 november 2018 kl. 16.58 | Ingen kommentarer

Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ber i et skriftlig spørsmål om næringsministeren vil vurdere lovligheten med at turistbutikker betaler provisjon til guider og reiseselskap for å ta med turistgrupper til deres butikk? Les artikkelen

Fortsatt verdiøkning

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.55 | Ingen kommentarer

Beholdningen av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) var på sitt høyeste nivå noensinne ved utgangen av 3. kvartal 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Lesestoff er så tilgjengelig og billig at det bør ut av skattefinansierte budsjett

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2018 kl. 16.51 | Ingen kommentarer

Aldri før har lesestoff og bøker vært så tilgjengelig og billig som i dag. Likevel bruker politikerne skattefinansierte penger på bibliotek. Les artikkelen

4 653 euro per innbygger i helse

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.49 | Ingen kommentarer

Norske helseutgifter utgjorde 10,4 prosent av BNP i fjor.

Norge har de tredje høyeste utgiftene til helseformål per innbygger i Europa, bak Sveits og Luxembourg, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det meste av helseutgifter i Norge er skattefinansierte utgifter.

Innovasjon…….

av Bjørn Magne Solvik | 21 november 2018 kl. 15.38 | Ingen kommentarer

Én av ti nordmenn bruker både fritid og egne penger på å utvikle nye produkt og tjenester, ifølge Forskning.no.

Rødt-forslaget viser hvor langt til venstre regjeringspartiene ligger i norsk politikk

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2018 kl. 17.08 | Ingen kommentarer

Vi som husker Dynastiet på NRK på 80-tallet, husker at flere av de sentrale personene var blakke og hadde pengeproblem i store deler av handlingen. Les artikkelen

Medlemmene bestemmer over idrettslagene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.49 | Ingen kommentarer

Hvis det blir et klasseskille i norsk idrett, har foreldre og foresatte selv ansvaret. Les artikkelen

Stor økning i Svalbard-utgiftene

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2018 kl. 14.48 | Ingen kommentarer

Statens utgifter på Svalbard økte med 13 prosent fra 2016 til 2017 og passerte 1 milliard kroner for første gang. Nye utgiftstyper står bak mesteparten av økningen, melder Statistisk sentralbyrå.

Pensjonsordninger i sammenslåtte kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 9 november 2018 kl. 15.37 | Ingen kommentarer

–Hvordan følger regjeringen opp problemstillingen som oppstår når det er ulike pensjonsordninger i kommuner som skal slå seg sammen? Det er Helge André Njåstad (FrP) som stiller spørsmålet til finansminister Siv Jensen (FrP).

Første forhandlingsmøte om budsjettet 2019

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.56 | Ingen kommentarer

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil gjennomføre et første forhandlingsmøte om statsbudsjettet lørdag klokken 15:00.

Og ja, partiene kommer til å bli enige!

Så mye energi trenger en kryptovaluta for å øke verdien med én dollar

av Bjørn Magne Solvik | 8 november 2018 kl. 15.14 | Ingen kommentarer

De krever så mye strøm at det er mer effektivt å utvinne samme verdi i gull, kobber eller platina, ifølge nye beregninger. Norsk forsker mener tallene er misvisende, ifølge Forskning.no.

Statsregnskapets inntekter og utgifter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.17 | Ingen kommentarer

Den siste oppdateringen fra Statistisk sentralbyrå over statsregnskapets inntekter og utgifter, viser et overskudd på 30 milliarder kroner før netto overføring til Statens pensjonsfond utland.

Store skattefinansierte tilskudd

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2018 kl. 09.49 | Ingen kommentarer

Regnskapet til Kirkelig fellesråd publisert av Statistisk sentralbyrå, viser milliardoverføringer fra kommunene.

Ikke bruk mer penger enn du har råd til å bruke!

av Bjørn Magne Solvik | 5 november 2018 kl. 13.08 | Ingen kommentarer

Handel, altså frivillige avtaler, er viktig. Les artikkelen

Priskalkulator

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.57 | Ingen kommentarer

Hvor mye tilsvarte 5 kroner i 1963? Statistisk sentralbyrå har en priskalkulator.

Regjeringen har en målsetting om forenklet hverdag for små- og mellomstore bedrifter

av Bjørn Magne Solvik | 29 oktober 2018 kl. 15.00 | Ingen kommentarer

Det kan umulig være vanskelig å fjerne unødvendige skjema, forskrifter og lover. Les artikkelen

Tilskuddsordning i forbindelse med valg 2019

av Bjørn Magne Solvik | 25 oktober 2018 kl. 14.19 | Ingen kommentarer

Det ville trolig vært økt valgdeltakelse om det var større forskjeller mellom partiene, og færre «amatører» på listene. Les artikkelen

Foreslår gigantisk økning av barnetrygden

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.18 | Ingen kommentarer

Som et virkemiddel mot barnefattigdommen ønsker KrF en kraftig økning av barnetrygden. Les artikkelen

TV-aksjonen burde vært arrangert uten skattefinansierte gaver

av Bjørn Magne Solvik | 19 oktober 2018 kl. 13.19 | Ingen kommentarer

Kommuner, fylkeskommuner og regjeringen, gir gaver til TV-aksjonen 2018. Les artikkelen

Ny seddelserie

av Bjørn Magne Solvik | 18 oktober 2018 kl. 14.31 | Ingen kommentarer

I dag kom en ny seddelserie fra Norges bank. Les artikkelen

Bruk av penger

av Bjørn Magne Solvik | 17 oktober 2018 kl. 14.58 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har laget en oversikt over hva nordmenn brukte egne penger på i 2017.

Bistandsbudsjettet begynner å bli stort

av Bjørn Magne Solvik | 11 oktober 2018 kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Budsjettet for bistand, skattefinansiert utviklingshjelp, begynner å bli stort. Mye av våre penger går til dette formålet, selv om det opp igjennom årene har kommet mye kritikk mot en del av prosjektene. Les artikkelen

Bør kutte mer av støtten til organisasjoner

av Bjørn Magne Solvik | 9 oktober 2018 kl. 17.44 | Ingen kommentarer

Sylvi Listhaug, stortingsrepresentant for FrP, kritiserer regjeringen for kutt av 500 000 kroner til Human Rights Service, ifølge Dagbladet.no. Les artikkelen

Lovforbud mot pelsdyr kommer til Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.41 | Ingen kommentarer

Det er Stortinget som må vedta et lovforbud mot hold av pelsdyr. Landbruks- og matdepartementet utarbeider nå utkast til en slik lov. Dette utkastet vil sendes på høring før regjeringen sender lovforslaget til Stortinget, ifølge Landbruk- og matdepartementet.

Det viktigste er kutt av subsidier til næringen, og sørge for at subsidiene blir lagt død.

Fem år med kuttpolitikk?

av Bjørn Magne Solvik | 8 oktober 2018 kl. 20.23 | Ingen kommentarer

Norsk Tjenestemannslag er misfornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er gode årsaker til å være kritisk til regjeringen, men vær edruelig i debatten og påstandene. Les artikkelen

Kritisk til statsbudsjettet minutt etter at budsjettet var lagt fram

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.43 | Ingen kommentarer

De første pressemeldingene med kritikk av regjeringens forslag til statsbudsjett kom raskt mandag morgen. Les artikkelen

Reduserer selskapsskatten i statsbudsjettet for 2019

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.45 | Ingen kommentarer

Opposisjonen skal kritisere regjeringens forslag til statsbudsjett, selv om de alternative budsjettforslagene kommer til å minne om budsjettforslaget Siv Jensen presenterte fra Stortingets talerstol i dag. Les artikkelen

Bruk av penger

av Bjørn Magne Solvik | 5 oktober 2018 kl. 16.20 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har laget en oversikt over bruk av penger, skattefinansierte penger.

Statsbudsjettet 2019

av Bjørn Magne Solvik | 4 oktober 2018 kl. 14.28 | Ingen kommentarer

Har du forventninger til statsbudsjettet 2019? Les artikkelen

De rike er viktig for Norge

av Bjørn Magne Solvik | 27 september 2018 kl. 13.57 | Ingen kommentarer

Uten personer med rikdom ville det vært betydelig færre bedrifter, enheter som sørger for blant annet arbeidsplasser. Les artikkelen

Økning i tjenestepensjonsforpliktelsene

av Bjørn Magne Solvik | 25 september 2018 kl. 14.11 | Ingen kommentarer

Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 116,6 milliarder kroner mellom 2016 og 2017, til 1 908 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nå overtar kommunen to bygg «i fritt forfall»

av Bjørn Magne Solvik | 21 september 2018 kl. 15.36 | Ingen kommentarer

Nå får kommunen ansvaret med å pusse opp to falleferdige bygninger, ifølge iTromsø.

At kommunen overtar bygningsmassen og får utfordringer med oppussing gjør innhogg i skattefinansierte budsjett.

Statsbudsjettlekkasjer

av Bjørn Magne Solvik | 18 september 2018 kl. 16.26 | Ingen kommentarer

Denne regjeringen bør være bedre enn andre regjeringen når det gjelder antall budsjettlekkasjer. Les artikkelen

Formuesulikheten øker

av Bjørn Magne Solvik | 14 september 2018 kl. 15.02 | Ingen kommentarer

Data fra skattemeldingene og andre kilder viser at det er stor ulikhet både i fordelingen av boligformue og annen formue i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

De ti prosent med størst formue eide 58 prosent av den private formuen i Norge i 2016, mens de én og 0,1 prosent mest formuende eide henholdsvis 21 og 8 prosent. Problematisk? Nei!

Enorme skattefinansierte tilskudd til de politiske partiene

av Bjørn Magne Solvik | 13 september 2018 kl. 11.51 | Ingen kommentarer

De politiske partiene i Norge fikk nesten 500 millioner kroner i skattefinansiert støtte i 2017, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Les artikkelen

Skattepengene som forsvant

av Bjørn Magne Solvik | 12 september 2018 kl. 14.31 | Ingen kommentarer

Hva skjer når politikere og byråkrater forsyner seg av en stadig større offentlig pengesekk i troen på at de fleste utfordringer kan løses så lenge man bare svir av nok av fellesskapets penger? Og hvor mye kan man egentlig kaste bort uten at det får konsekvenser? Les artikkelen

Norge bruker mye på skole

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.24 | Ingen kommentarer

Norge er det OECD-landet som bruker størst andel av BNP på utdanning, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Neste side →