Høyeste oljeeksport på nesten fire år

av Bjørn Magne Solvik | 15 juni 2018 kl. 15.34 | Ingen kommentarer

Verdien av råoljeeksporten på 22,8 milliarder har ikke vært høyere siden oktober 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Uenige, men enige

av Bjørn Magne Solvik | 12 juni 2018 kl. 17.55 | Ingen kommentarer

I debatten om spillpolitikk er de uenige, men både Ingjerd Meen Lorvik og Morten Klein ønsker spillemidlene vekk fra idretten, ifølge Pengespill.com.

Nordkapp kan bli Norges nye rike kommune

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.19 | Ingen kommentarer

Johan Castberg-prosjektet ble vedtatt av Stortinget mandag kveld. Les artikkelen

Vi spiser mer utenlandske enn norske jordbær

av Bjørn Magne Solvik | 11 juni 2018 kl. 15.32 | Ingen kommentarer

Nordmenn, som er opptatt av norsk mat og distriktspolitikk, spiser mer utenlandske jordbær enn norske bær, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Lærer Siv Jensen

av Bjørn Magne Solvik | 7 juni 2018 kl. 16.36 | Ingen kommentarer

Finansminister Siv Jensen (FrP) underviste tiendeklassinger i personlig økonomi. Les artikkelen

Ti milliarder i underskudd

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.04 | Ingen kommentarer

Statsregnskapets, inntekter og utgifter, viser den siste perioden ti milliarder kroner i underskudd før overføring fra Statens pensjonsfond utland, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Norske politikere bruker altfor mye penger over skattefinansierte budsjett!

Fylkessammenslåinger skal gi mindre administrasjonskostnader

av Bjørn Magne Solvik | 5 juni 2018 kl. 17.30 | 2 kommentarer

Kommunal- og moderniseringsministeren har besvart et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP). Les artikkelen

Den tradisjonelle typen kapitalister dominerer blant landets aller rikeste

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.29 | Ingen kommentarer

Det er fortsatt flere kapitaleiere enn personer med topplønninger i det øverste inntektssjiktet i Norge, selv om det er blitt mer vanlig at personer med høye lønnsinntekter også har høye kapitalinntekter, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Sykelønnsordningen bør ikke være hellig

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2018 kl. 18.02 | Ingen kommentarer

Sykefraværet i Norge koster 42,6 milliarder kroner i offentlige utgifter, ifølge Virke. Les artikkelen

Enighet om revidert nasjonalbudsjett

av Bjørn Magne Solvik | 31 mai 2018 kl. 18.43 | Ingen kommentarer

Høyre, FrP, Venstre og KrF er enige om revidert nasjonalbudsjett etter forhandlinger. Les artikkelen

Gamle sedler på tur ut

av Bjørn Magne Solvik | 28 mai 2018 kl. 20.34 | Ingen kommentarer

Har du mange gamle 100- og 200-kronerssedler? Vel, bruk dem opp eller sett pengene på konto. Les artikkelen

Startet budsjettforhandlingene

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2018 kl. 15.09 | Ingen kommentarer

Torsdag ettermiddag startet Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF forhandlingene om revidert statsbudsjettet for 2018. Alt annet enn enighet mellom partiene vil være en stor overraskelse.

Selv om partiene diskuterer høylytt i radio og på TV, er det enighet om det aller meste i økonomisk politikk på Stortinget. Det er nyanser som skiller de største partiene.

Helsevesenet produserer sykdommer

av Bjørn Magne Solvik | 18 mai 2018 kl. 19.05 | 1 kommentar

Alle de skattefinansierte pengene i helsevesenet har medført at sykdommer har blitt produsert. Les artikkelen

Deilige med konkurranse

av Bjørn Magne Solvik | 15 mai 2018 kl. 18.08 | Ingen kommentarer

At aktører vil ha deg som kunde og konkurrerer for å få deg, er deilig. Det gir hyggelige priser.

Det er mulig å få krone-is til kroner 3,33 før 17. mai, ifølge Dagbladet.no.

Usikker effekt selv om milliarder av kroner har blitt brukt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.36 | Ingen kommentarer

Stortinget har de siste ti årene bevilget i alt 23,5 milliarder kroner til bevaring av tropisk skog i utviklingsland. Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.35 | Ingen kommentarer

Henrik Asheim (H), leder i finanskomiteen på Stortinget, har på sosiale medier forklart enkelt hva et revidert nasjonalbudsjett er. Les artikkelen

Dropper portal for dagligvarepriser

av Bjørn Magne Solvik | 11 mai 2018 kl. 16.10 | Ingen kommentarer

Regjeringen stanser utviklingen av en portal for sammenlikning av dagligvarepriser, melder Dagbladet.no.

Slottet må lære av idretten

av Bjørn Magne Solvik | 9 mai 2018 kl. 17.40 | Ingen kommentarer

Norsk idrettsledelse skjønte til slutt at åpenhet rundt bruk av offentlige midler er avgjørende for tilliten. Det er på høy tid at Slottet innser det samme. Det har Leif Welhaven skrevet i en kommentar på VG.no.

EU-budsjettet

av Bjørn Magne Solvik | 7 mai 2018 kl. 17.24 | Ingen kommentarer

2. mai la Europakommisjonen frem sitt forslag til EUs neste langtidsbudsjett for perioden 2021-2027. Se hvordan EU skal bruke penger, på Regjeringen.no.

Sterke bindinger mellom staten og idretten

av Bjørn Magne Solvik | 4 mai 2018 kl. 17.51 | Ingen kommentarer

Spillemidlene, altså fra overskuddet til Norsk Tipping, er én av årsakene til de sterke bindingene mellom staten og idretten. Les artikkelen

De offentlige utgiftene må ned

av Bjørn Magne Solvik | 2 mai 2018 kl. 17.18 | Ingen kommentarer

Deler talen Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i FpU, holdt på landsmøtet i FrP, burde vært holdt av statsråder og stortingsrepresentanter. Talen ligger på Facebook.com.

Frykt for global handelskrig

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.42 | Ingen kommentarer

I mars og april var det frykt for global handelskrig som var årsaken til urolig farvann i aksjemarkedet, melder Nordea i nyhetsbrevet som ble sendt ut i dag.

Den forsonende toner mellom USA og Kina bidro til å dempe nervøsiteten for handelskrig i løpet av april måned, melder Nordea i nyhetsbrevet som ble sendt ut i dag.

Økt fokus på sykelønnsordningen er positivt

av Bjørn Magne Solvik | 27 april 2018 kl. 16.36 | Ingen kommentarer

Ettersom sykelønnsordningen koster mye mer enn den smaker, er alt fokus på ordningen positivt for oss som ønsker endringer. Debatter vrir på sikt standpunktene i liberal retning. Les artikkelen

Økt netthandel i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.35 | Ingen kommentarer

liberalister ønsker færre reguleringer og mer frihet. Åpningstider er noe eierne bør styre, uten innblanding fra politikerne.

Netthandelsbutikkene i Norge solgte for over 21 milliarder kroner i 2017, en vekst på 13,5 prosent fra året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Bønder bør tjene penger på salg av produkt

av Bjørn Magne Solvik | 26 april 2018 kl. 16.47 | Ingen kommentarer

Det er ikke flertall i Norge for betydelig omlegging av landbrukspolitikken. Det betyr skattefinansierte bevilgninger til bønder. Les artikkelen

Bjørn Kjos starter kryptoselskap

av Bjørn Magne Solvik | 25 april 2018 kl. 17.22 | Ingen kommentarer

Bjørn Kjos og familien har, ifølge DN.no, startet et nytt selskap som se på mulighetene i teknologien bak kryptovaluta.

NAF vant frem i Høyesterett

av Bjørn Magne Solvik | 19 april 2018 kl. 15.56 | Ingen kommentarer

Spørsmålet dreide seg om en bruktbilkjøper også etter salg mellom private kan klage direkte til verkstedet på en jobb gjort da forrige eier eide bilen, eller om vedkommende må klage til tidligere eier som tar det videre med verkstedet. Les artikkelen

Mener det er god og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

av Bjørn Magne Solvik | 16 april 2018 kl. 14.37 | Ingen kommentarer

–Vi har en god forvaltning av våre felles sparepenger. Den er åpen, ansvarlig, langsiktig og kostnadseffektiv. Både Norges Bank og Folketrygdfondet har levert gode resultater over tid, sier finansminister Siv Jensen (FrP), ifølge Regjeringen.no.

Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen Statens pensjonsfond 2018.

Ungdommer er ikke dumme

av Bjørn Magne Solvik | 11 april 2018 kl. 17.19 | Ingen kommentarer

Med de pengesummene ungdommer får i konfirmasjonsgaver er det logisk at mange velger å konfirmere seg. Les artikkelen

Statsregnskapets inntekter og utgifter

av Bjørn Magne Solvik | 6 april 2018 kl. 14.14 | Ingen kommentarer

10 milliarder kroner i underskudd før overføring fra Statens pensjonsfond utland, viser Statsregnskapets inntekter og utgifter for den siste perioden fra Statistisk sentralbyrå.

Politikerne bruker rett og slett for mye penger!

Skattemeldingen har kommet

av Bjørn Magne Solvik | 4 april 2018 kl. 12.44 | Ingen kommentarer

Det er mulig å sjekke skattemeldingen via Skatteetaten.no. Les artikkelen

Betalte for mye penger

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2018 kl. 15.12 | Ingen kommentarer

Finnmarkssykehuset skulle ha betalt en tysk entreprenør 3,6 millioner kroner, men endte opp med å betale over 40 millioner. Dette ifølge NRK.

Etter at Finnmarkssykehuset ble klar over at millioner av kroner var på avveie, har de bedt entreprenøren om å tilbakebetale pengene, uten at det har skjedd.

En sak i Høyesterett som opptar bilkjøpere og bilbransjen

av Bjørn Magne Solvik | 19 mars 2018 kl. 22.29 | Ingen kommentarer

Onsdag 21. mars starter en sak i Høyesterett, en sak det er vanskelig å vite konklusjonen på. Les artikkelen

Økt skatteinngang

av Bjørn Magne Solvik | 16 mars 2018 kl. 15.19 | Ingen kommentarer

Skatteinngangen til Norge øker med de ulempene det gir for borgerne. Les artikkelen

La penger igjen i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.18 | Ingen kommentarer

50 milliarder kroner la utenlandske turister igjen i Norge i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nøkkeltall for KOSTRA

av Bjørn Magne Solvik | 15 mars 2018 kl. 14.33 | Ingen kommentarer

De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var på 448,3 milliarder kroner i 2017. Statistisk sentralbyrå har laget en oversikt over hvordan utgiftene fordeler seg på de forskjellige tjenesteområdene.

Stor stat betyr korrupsjon

av Bjørn Magne Solvik | 14 mars 2018 kl. 15.11 | Ingen kommentarer

Norge har en stor stat med konsesjoner og støtteordninger, noe som alltid fremmer korrupsjon. Les artikkelen

65 000 kroner per innbygger til helse

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017. Dette er godt over 2 000 kroner mer enn i 2016. De foreløpige anslagene viser at de totale løpende helseutgiftene utgjorde 342 milliarder i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Regjeringen starter budsjettarbeidet

av Bjørn Magne Solvik | 7 mars 2018 kl. 14.13 | Ingen kommentarer

Statsbudsjettet for 2019 bør bli et budsjett med betydelige skatte- og avgiftslettelser, og kutt i utgifter. Om det blir slik? Neppe! Les artikkelen

En stille krise

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.12 | Ingen kommentarer

Byggesaken er beretningen om en bestilt krise, der Stortingets funksjon som bevilgende myndighet reelt er blitt undergravet i alle faser, ifølge et innlegg på Aftenposten.no fra Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre.

Norge bruker ekstremt med skattefinansierte penger på barnefamilier

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2018 kl. 17.14 | Ingen kommentarer

Bruken av skattefinansierte penger på barn og barnefamilier er enorm i Norge. Det er, ifølge statsbudsjettforslagene til regjeringen og partiene, bred enighet om forbruket. Les artikkelen

Juventus er på oddsmenyen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.41 | Ingen kommentarer

Det er mulig å sette penger på kampen mellom Tottenham og Juventus onsdag kveld, veddemål hos internasjonale selskap norske politikere misliker. Les artikkelen

Penger til mediekritikk

av Bjørn Magne Solvik | 5 mars 2018 kl. 17.52 | Ingen kommentarer

Jan Arild Snoen får penger fra Fritt Ord til spalte om mediekritikk i Minerva, viser listen med økonomiske tildelinger fra Fritt Ord i februar i år.

Gode argument for leterefusjonsordningen

av Bjørn Magne Solvik | 27 februar 2018 kl. 16.36 | Ingen kommentarer

For politikere som har vært helt avhengige av store inntekter fra oljeselskapene, har det vært gode argument for leterefusjonsordningen.

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, spør finansministeren i et skriftlig spørsmål om hva de totale inntektene (skatteinntekter fratrukket utgifter) til staten fra hvert av de oljeselskapene som har mottatt utbetalinger gjennom leterefusjonsordningen i perioden 2008-2016?

Finansminister Siv Jensen har ennå ikke besvart spørsmålet, ifølge Stortinget.no.

Færre bør få skattefinansierte fedmeoperasjoner

av Bjørn Magne Solvik | 22 februar 2018 kl. 15.31 | Ingen kommentarer

Frihet innebærer et stort ansvar. Å putte altfor mye i egen kropp kan gi negative ringvirkninger, noe mange overvektige personer opplever. Les artikkelen

Interpellasjon om ulovlig kapitalflukt og korrupsjon

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.49 | Ingen kommentarer

Skattefinansiert bistand er virkemiddel liberalister aldri vil forsvare. Det finnes eksempel på mislykket politisk vedtatt bistand. Les artikkelen

Så mye penger gjør oss lykkelige

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.47 | Ingen kommentarer

Hvor mye penger må til for å gjøre deg lykkelig? Svaret varierer fra land til land, ifølge Forskning.no.

Sukkeravgiften gir større konkurransefortrinn til utenlandske aktører

av Bjørn Magne Solvik | 21 februar 2018 kl. 17.13 | Ingen kommentarer

Norske politikere sliter trolig med å forstå at gjennom et høyt norsk avgiftsregime, er veien kort for norske forbrukere til utenlandske aktører. Det bør være barnelærdom! Les artikkelen

Laveste bygningsvekst på 20 år

av Bjørn Magne Solvik | 20 februar 2018 kl. 14.59 | Ingen kommentarer

Per 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, viser statistikk over bygningsmassen på ssb.no .

Bygninger kan bli statens nye melkeku. Debatten om en ny boligskatt pågår i en del miljø og ingen ting tyder på at debatten skal avta.

Krypto- og papirvaluta: den store duellen?

av Gjesteskribent | 15 februar 2018 kl. 18.00 | Ingen kommentarer

Det er torsdag. Det er medio februar. Det er atter tid for årsmøtet i Norges Banks representantskap og sentralbanksjefens årstale. Les artikkelen

Neste side →