NAF vant frem i Høyesterett

av Bjørn Magne Solvik | 19 april 2018 kl. 15.56 | Ingen kommentarer

Spørsmålet dreide seg om en bruktbilkjøper også etter salg mellom private kan klage direkte til verkstedet på en jobb gjort da forrige eier eide bilen, eller om vedkommende må klage til tidligere eier som tar det videre med verkstedet. Les artikkelen

Mener det er god og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

av Bjørn Magne Solvik | 16 april 2018 kl. 14.37 | Ingen kommentarer

–Vi har en god forvaltning av våre felles sparepenger. Den er åpen, ansvarlig, langsiktig og kostnadseffektiv. Både Norges Bank og Folketrygdfondet har levert gode resultater over tid, sier finansminister Siv Jensen (FrP), ifølge Regjeringen.no.

Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen Statens pensjonsfond 2018.

Ungdommer er ikke dumme

av Bjørn Magne Solvik | 11 april 2018 kl. 17.19 | Ingen kommentarer

Med de pengesummene ungdommer får i konfirmasjonsgaver er det logisk at mange velger å konfirmere seg. Les artikkelen

Statsregnskapets inntekter og utgifter

av Bjørn Magne Solvik | 6 april 2018 kl. 14.14 | Ingen kommentarer

10 milliarder kroner i underskudd før overføring fra Statens pensjonsfond utland, viser Statsregnskapets inntekter og utgifter for den siste perioden fra Statistisk sentralbyrå.

Politikerne bruker rett og slett for mye penger!

Skattemeldingen har kommet

av Bjørn Magne Solvik | 4 april 2018 kl. 12.44 | Ingen kommentarer

Det er mulig å sjekke skattemeldingen via Skatteetaten.no. Les artikkelen

Betalte for mye penger

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2018 kl. 15.12 | Ingen kommentarer

Finnmarkssykehuset skulle ha betalt en tysk entreprenør 3,6 millioner kroner, men endte opp med å betale over 40 millioner. Dette ifølge NRK.

Etter at Finnmarkssykehuset ble klar over at millioner av kroner var på avveie, har de bedt entreprenøren om å tilbakebetale pengene, uten at det har skjedd.

En sak i Høyesterett som opptar bilkjøpere og bilbransjen

av Bjørn Magne Solvik | 19 mars 2018 kl. 22.29 | Ingen kommentarer

Onsdag 21. mars starter en sak i Høyesterett, en sak det er vanskelig å vite konklusjonen på. Les artikkelen

Økt skatteinngang

av Bjørn Magne Solvik | 16 mars 2018 kl. 15.19 | Ingen kommentarer

Skatteinngangen til Norge øker med de ulempene det gir for borgerne. Les artikkelen

La penger igjen i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.18 | Ingen kommentarer

50 milliarder kroner la utenlandske turister igjen i Norge i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nøkkeltall for KOSTRA

av Bjørn Magne Solvik | 15 mars 2018 kl. 14.33 | Ingen kommentarer

De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var på 448,3 milliarder kroner i 2017. Statistisk sentralbyrå har laget en oversikt over hvordan utgiftene fordeler seg på de forskjellige tjenesteområdene.

Stor stat betyr korrupsjon

av Bjørn Magne Solvik | 14 mars 2018 kl. 15.11 | Ingen kommentarer

Norge har en stor stat med konsesjoner og støtteordninger, noe som alltid fremmer korrupsjon. Les artikkelen

65 000 kroner per innbygger til helse

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017. Dette er godt over 2 000 kroner mer enn i 2016. De foreløpige anslagene viser at de totale løpende helseutgiftene utgjorde 342 milliarder i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Regjeringen starter budsjettarbeidet

av Bjørn Magne Solvik | 7 mars 2018 kl. 14.13 | Ingen kommentarer

Statsbudsjettet for 2019 bør bli et budsjett med betydelige skatte- og avgiftslettelser, og kutt i utgifter. Om det blir slik? Neppe! Les artikkelen

En stille krise

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.12 | Ingen kommentarer

Byggesaken er beretningen om en bestilt krise, der Stortingets funksjon som bevilgende myndighet reelt er blitt undergravet i alle faser, ifølge et innlegg på Aftenposten.no fra Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre.

Norge bruker ekstremt med skattefinansierte penger på barnefamilier

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2018 kl. 17.14 | Ingen kommentarer

Bruken av skattefinansierte penger på barn og barnefamilier er enorm i Norge. Det er, ifølge statsbudsjettforslagene til regjeringen og partiene, bred enighet om forbruket. Les artikkelen

Juventus er på oddsmenyen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.41 | Ingen kommentarer

Det er mulig å sette penger på kampen mellom Tottenham og Juventus onsdag kveld, veddemål hos internasjonale selskap norske politikere misliker. Les artikkelen

Penger til mediekritikk

av Bjørn Magne Solvik | 5 mars 2018 kl. 17.52 | Ingen kommentarer

Jan Arild Snoen får penger fra Fritt Ord til spalte om mediekritikk i Minerva, viser listen med økonomiske tildelinger fra Fritt Ord i februar i år.

Gode argument for leterefusjonsordningen

av Bjørn Magne Solvik | 27 februar 2018 kl. 16.36 | Ingen kommentarer

For politikere som har vært helt avhengige av store inntekter fra oljeselskapene, har det vært gode argument for leterefusjonsordningen.

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, spør finansministeren i et skriftlig spørsmål om hva de totale inntektene (skatteinntekter fratrukket utgifter) til staten fra hvert av de oljeselskapene som har mottatt utbetalinger gjennom leterefusjonsordningen i perioden 2008-2016?

Finansminister Siv Jensen har ennå ikke besvart spørsmålet, ifølge Stortinget.no.

Færre bør få skattefinansierte fedmeoperasjoner

av Bjørn Magne Solvik | 22 februar 2018 kl. 15.31 | Ingen kommentarer

Frihet innebærer et stort ansvar. Å putte altfor mye i egen kropp kan gi negative ringvirkninger, noe mange overvektige personer opplever. Les artikkelen

Interpellasjon om ulovlig kapitalflukt og korrupsjon

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.49 | Ingen kommentarer

Skattefinansiert bistand er virkemiddel liberalister aldri vil forsvare. Det finnes eksempel på mislykket politisk vedtatt bistand. Les artikkelen

Så mye penger gjør oss lykkelige

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.47 | Ingen kommentarer

Hvor mye penger må til for å gjøre deg lykkelig? Svaret varierer fra land til land, ifølge Forskning.no.

Sukkeravgiften gir større konkurransefortrinn til utenlandske aktører

av Bjørn Magne Solvik | 21 februar 2018 kl. 17.13 | Ingen kommentarer

Norske politikere sliter trolig med å forstå at gjennom et høyt norsk avgiftsregime, er veien kort for norske forbrukere til utenlandske aktører. Det bør være barnelærdom! Les artikkelen

Laveste bygningsvekst på 20 år

av Bjørn Magne Solvik | 20 februar 2018 kl. 14.59 | Ingen kommentarer

Per 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, viser statistikk over bygningsmassen på ssb.no .

Bygninger kan bli statens nye melkeku. Debatten om en ny boligskatt pågår i en del miljø og ingen ting tyder på at debatten skal avta.

Krypto- og papirvaluta: den store duellen?

av Gjesteskribent | 15 februar 2018 kl. 18.00 | Ingen kommentarer

Det er torsdag. Det er medio februar. Det er atter tid for årsmøtet i Norges Banks representantskap og sentralbanksjefens årstale. Les artikkelen

Vær kritisk til hvordan statsbudsjettet blir vedtatt

av Bjørn Magne Solvik | 14 februar 2018 kl. 15.33 | Ingen kommentarer

Trygve Slagsvold Vedum reagerer mot regjeringen som vil kreve 1 148 kroner for å utstede en skifteattest etter dødsfall, ifølge Dagbladet. Les artikkelen

Har staten lov til å konkurrere på det private markedet?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.26 | Ingen kommentarer

Når staten driver treningssentre, leier ut parkeringsplasser eller åpner for at sykehjem kan drive catering, kan private bedrifter blir utkonkurrert. Da står staten i fare for å bryte EØS-reglene, ifølge Forskning.no.

Privatisering av romarbeidet

av Bjørn Magne Solvik | 13 februar 2018 kl. 17.04 | Ingen kommentarer

Trump-administrasjonen vil bruke mindre skattefinansierte penger på den internasjonale romstasjonen, og vil ha kommersiell utvikling. Les artikkelen

Ekspertgruppe skal vurdere energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.01 | Ingen kommentarer

–Regjeringen ønsker et bredt beslutningsgrunnlag. Saken skal utredes på en god og grundig måte, slik praksis er for alle viktige veivalg i forvaltningen av fondet, sier finansminister Siv Jensen, ifølge Regjeringen.no.

Twitter tjente penger

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2018 kl. 15.25 | Ingen kommentarer

Mange politikere, samfunnsdebattanter og liberalister, bruker Twitter.com. Twitter i pluss for første gang i selskapets historie, ifølge Dagbladet.no.

Forslaget om profittfri barnehage ble nedstemt

av Bjørn Magne Solvik | 7 februar 2018 kl. 17.04 | Ingen kommentarer

Debatten om profittfri barnehage har politikere hatt flere ganger, men slike debatter viser forskjeller mellom partiene og det er bra. Les artikkelen

Nesten ni av ti er for utviklingshjelp

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.02 | Ingen kommentarer

87 prosent sier de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Dette er en økning fra en tilsvarende undersøkelse i 2013, men på lang sikt har nivået holdt seg veldig stabilt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Liberalister bør være motstandere av skattefinansiert bistand, men veldig for frihandel og at hver enkelt borger kan støtte prosjekt i utviklingsland.

Kontantstøtten har kostet nær 50 milliarder kroner

av Bjørn Magne Solvik | 5 februar 2018 kl. 16.53 | Ingen kommentarer

Nærmere 50 milliarder kroner er utbetalt i kontantstøtte til småbarnsforeldre siden ordningen trådte i kraft 1. august 1998, ifølge Kommunal Rapport.

Barnehageplasser koster mer, men kontantstøtten har gitt barnefamilier valgmuligheter uten at Liberaleren forsvarer ordningen og bruk av skattefinansierte penger.

Selger staten tjenester

av Bjørn Magne Solvik | 1 februar 2018 kl. 17.38 | Ingen kommentarer

For Redningsselskapet er det betydelig bedre å selge tjenester til staten enn hele tiden be om skattefinansierte tilskudd. Den økonomiske overføringen fra staten dekker 15 prosent av budsjettet til Redningsselskapet. I tillegg kommer spillemidler fra det offentlige.

Fra i dag av kan politiet bruke redningsskøytene i forbindelse med oppdrag.

Konspirasjonen mot forbrukerne

av Bjørn Magne Solvik | 31 januar 2018 kl. 18.05 | Ingen kommentarer

Høyresiden må bli mer skeptisk til NHO og næringslivets organisasjoner. Konkurranse og åpne markeder må være virkemidlene, ifølge en artikkel fra Jan Arild Snoen på Minervanett.

Interpellasjon til finansministeren om kryptovaluta

av Bjørn Magne Solvik | 30 januar 2018 kl. 13.31 | Ingen kommentarer

En del mener at det eneste som kan sette stopper for kryptovaluta, er at myndigheter setter foten ned og gjør slik valuta ulovlig. Les artikkelen

Bønder må punge ut etter funn av vikinggrav

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.30 | Ingen kommentarer

Ekteparet Anna Rimestad Orre og Vegard Voll fra Sola i Rogaland satser ti millioner kroner på nytt fjøs, men blir stanset av fortiden. – Det er frustrerende. Det sier de unge bøndene, ifølge NRK.no.

–Kongene fra vikingtiden har første prioritet, samtidig må vi sende kyrne på slakteriet. Det forteller ekteparet Anna Rimestad Orre og Vegard Voll.

Norsk næringsliv

av Bjørn Magne Solvik | 26 januar 2018 kl. 15.35 | Ingen kommentarer

Stiatistisk sentralbyrå har publisert tall om norsk næringsliv, nettsider med mye informasjon.

Wifi-støtteordning for kommunene

av Bjørn Magne Solvik | 11 januar 2018 kl. 15.06 | Ingen kommentarer

Det er merkelig at EØS-avtalen åpner for at kommunene kan søke om støtte til etablering av soner med gratis trådløst internett. Les artikkelen

En av ti driftskroner går til kjøp av tjenester fra private

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.05 | Ingen kommentarer

Offentlige helseforetak kjøpte helsetjenester fra private institusjoner for 14,5 milliarder kroner i 2016. Innslaget av private institusjoner er størst innenfor rusbehandling, ifølge Regjeringen.no.

Regjeringskvartal i tre, et forslag som får flertall på Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | 9 januar 2018 kl. 17.22 | Ingen kommentarer

Fire svært sentrale stortingsrepresentanter har levert inn et representantforslag som trolig får flertall på Stortinget. Les artikkelen

Momsspørsmål til finansministeren

av Bjørn Magne Solvik | 8 januar 2018 kl. 17.11 | Ingen kommentarer

Det er på sin plass at finansminister Siv Jensen får spørsmål om reiselivsmomsen som har økt de siste årene. Les artikkelen

Har aldri vært positiv avkastning i globale aksjer 12 måneder på rad

av Bjørn Magne Solvik | 4 januar 2018 kl. 17.02 | Ingen kommentarer

Nordea mener 2018 blir et godt år, ifølge markedssynet banken har sendt ut. Les artikkelen

Strengere regler for telefonsalg fra i år

av Bjørn Magne Solvik | 2 januar 2018 kl. 16.44 | Ingen kommentarer

Fra 1. januar er derfor reglene for telefonsalg strammet inn, ifølge Regjeringen.no.

Lavere pensjonsutgifter

av Bjørn Magne Solvik | 22 desember 2017 kl. 18.45 | Ingen kommentarer

Lavere pensjonistutgifter er én av fordelen med konkurranseutsetting. Stortingsrepresentanter ønsker å lovfeste retten til trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige virksomheter.

Det er SV-representantene Solfrid Lerbrekk, Gina Barstad og Kari Elisabeth Kaski som har fremmet representantforslaget, ifølge Stortinget.no.

Færre grunnskoler

av Bjørn Magne Solvik | 19 desember 2017 kl. 17.31 | Ingen kommentarer

Det er forståelig at mange kommuner har overført elever fra en skole til en annen. En skole tar mye penger i et kommunebudsjett. Les artikkelen

Galskapen på Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | 18 desember 2017 kl. 16.04 | Ingen kommentarer

I din vanlige dag på jobben er du sjeleglad hvis du får en forenkling du ikke hadde ventet deg. I en stortingspolitikers dag på jobben er en uforutsett forenkling det største mareritt, ifølge J.K Baltzersen på Nye Meninger.

Forenklinger og reduserte kostnader for regnskapspliktige

av Bjørn Magne Solvik | 15 desember 2017 kl. 17.19 | Ingen kommentarer

I statsråd ble Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven sanksjonert. Les artikkelen

Spiser og drikker for over 4 000 kroner hver i julemåneden

av Bjørn Magne Solvik | 13 desember 2017 kl. 14.39 | Ingen kommentarer

Våre samlede utgifter til mat og drikke vil nå nesten 23 milliarder kroner i desember. Det betyr at hver av oss spiser og drikker for 4 400 kroner i løpet av julemåneden, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Innstillingsmøte bør være innstillingsmøte

av Bjørn Magne Solvik | 8 desember 2017 kl. 17.00 | Ingen kommentarer

Kommunene har avholdt innstillingsmøte foran kommunestyrebehandlingene av budsjettene for 2018. Les artikkelen

Oppdaterte budsjettall for 2017

av Bjørn Magne Solvik | 1 desember 2017 kl. 12.11 | Ingen kommentarer

Finansdepartementet har i dag lagt frem proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2017. Bruken av oljeinntekter anslås til 217,4 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Det er 2,2 milliarder kroner lavere enn anslaget for 2017 i Nasjonalbudsjettet 2018, melder Finansdepartementet i en pressemelding.

Neste side →