Veddemål om strømpriser

av Bjørn Magne Solvik | 15 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Comeon.com har publisert veddemål om strømpriser, veddemål om priser i utvalgte byer 1. mars klokken 13:00.

Det er en god del komponenter som avgjør strømprisen til kundene, blant annet avgifter vedtatt av Stortinget.

Planøkonomiske perspektiver

av Gjesteskribent | 14 februar 2019 kl. 18.00 | Ingen kommentarer

Det er den torsdagen igjen når den norske sentralbanksjefen snakker om økonomiske perspektiver. Eller er det planøkonomiske perspektiver?

Les artikkelen

Ingen kommuner bør være i ROBEK

av Bjørn Magne Solvik | 12 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det optimale er at ingen norske kommuner eller fylkeskommuner er registrert i ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll. Les artikkelen

Unge kvinner shopper mest på nett

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

En undersøkelse fra Respons analyse og webbyrået Digitroll, viser at 71 prosent av oss handlet på nett i fjor. De ivrigste er kvinner under 30 år, ifølge en pressemelding fra Digitroll som Radio Nordkapp har publisert.

Nettbutikker er tilgjengelig også på søndager, dager der politikerne regulerer handel.

Får de som har rett på det bostøtte?

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

I Norge kryr det av skattefinansierte ordninger, ordninger personer med dårlig økonomi betaler gjennom skatter og avgifter.

Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere, på nettstedet til Statististisk sentralbyrå.

Elleve prosent av overskuddet til utbytte

av Bjørn Magne Solvik | 5 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det er jevnt og trutt debatt om private barnehager, altså barnehager som utfører en tjeneste for det offentlige for skattefinansierte tilskudd.

Syv av ti private barnehager oppnådde et positivt årsresultat, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Spørsmål om selvkost-prinsippet

av Bjørn Magne Solvik | 30 januar 2019 kl. 18.58 | Ingen kommentarer

Gebyr bør være til selvkost og politikerne kan utvikle selvkostprinsippet på mange av områdene. Les artikkelen

581 956 virksomheter i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 25 januar 2019 kl. 16.39 | Ingen kommentarer

Det var nær 582 000 aktive virksomheter i Norge ved inngangen til 2019. Sammenlignet med 1. januar 2018 er dette en økning på 0,8 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Henter hjem større utbytter

av Bjørn Magne Solvik | 23 januar 2019 kl. 14.24 | Ingen kommentarer

Norske eiere av direkteinvesteringer i utlandet mottok i 2017 betydelig større utbytter sammenlignet med de siste årene. I alt fikk investorene utbetalt 73 milliarder kroner i utbytte, en økning på nesten 19 milliarder kroner fra 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Historisk stor regjering

av Bjørn Magne Solvik | 22 januar 2019 kl. 11.21 | Ingen kommentarer

Skal vi få politikere til å bruke mindre skattefinansierte penger må regjeringen være et godt eksempel. Les artikkelen

Vil hindre misbruk av godtgjørelser for stortingsrepresentanter

av Bjørn Magne Solvik | 17 januar 2019 kl. 12.55 | Ingen kommentarer

Etter flere saker den siste tiden om reiseregninger for stortingsrepresentanter, har Bjørnar Moxnes fra Rødt fremmet et representantforslag. Les artikkelen

Svak prisutvikling for brukte boliger

av Bjørn Magne Solvik | 16 januar 2019 kl. 12.51 | Ingen kommentarer

Prisene på brukte boliger økte med 0,3 prosent fra 3. til 4. kvartal 2018 når man justerer for sesongvariasjoner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Vil regulere bruk av kryptovaluta

av Bjørn Magne Solvik | 14 januar 2019 kl. 14.41 | Ingen kommentarer

Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tar til ordet for flere reguleringer av kryptovaluta, og bruker kidnappingssaken på Lørenskog som eksempel i spørretimen. Les artikkelen

Mye penger i fisk

av Bjørn Magne Solvik | 11 januar 2019 kl. 15.24 | Ingen kommentarer

Norske båter leverte fisk, reker, skalldyr og skjell for 20 milliarder kroner i fjor, en økning på åtte prosent sammenlignet med 2017.

Torsk er fremdeles den mest verdifulle fisken, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Priskrig gir lavere pris til kundene

av Bjørn Magne Solvik | 10 januar 2019 kl. 15.49 | Ingen kommentarer

At kjedene konkurrerer hardt om kundene, gjerne kalt priskrig i det offentlige ordskiftet, gir hyggelige priser til forbrukerne. Les artikkelen

33 millioner til forskning og undervisning

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.48 | Ingen kommentarer

Olav Thon Stiftelsen annonserte årets priser: 33 millioner til forskning og undervisning. Det blir blant annet støtte til nasjonale studentaktive forskningsprosjekt på flere millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Olav Thon Stiftelsen.

Bør nominere JA-kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 9 januar 2019 kl. 14.45 | Ingen kommentarer

Mer konkurranse blant norske kommuner, konkurranse om en pris som blir delt ut til våren. Les artikkelen

Økt vekst i fastlands-BNP

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.42 | Ingen kommentarer

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i tremånedersperioden september-november sammenliknet med juni–august. Etter en sterk vekst fra september til oktober var fastlandsøkonomien om lag uendret mellom oktober og november, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ønsker du lavere skatter og avgifter bør du bruke skattefinansierte penger mer forsiktig enn utgiftskåte politikere

av Bjørn Magne Solvik | 7 januar 2019 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Politikere som ønsker kraftig reduksjon i skatter og avgifter bør være forsiktige i bruk av skattefinansierte penger. Les artikkelen

Unge sier nei til oljeboring, men ungdommer vil gjerne bruke oljepenger

av Bjørn Magne Solvik | 3 januar 2019 kl. 13.35 | Ingen kommentarer

Tall fra Fremtiden i våre hender, ifølge Dagsavisen, viser at 53 prosent av unge mellom 18 og 24 år vil at Norge skal stoppe videre olje- og gassleting av hensyn til klima. Les artikkelen

Flere barn er galt svar, Erna!

av Per Aage Pleym Christensen | 2 januar 2019 kl. 11.11 | Ingen kommentarer

I nyttårstalen sin var Erna Solberg opptatt av velferdsstatens fremtid, og koblet dette til det lave fødselstallet i Norge. Men dette er galt svar, Erna!
Les artikkelen

Kjøpevekst i staten

av Bjørn Magne Solvik | 20 desember 2018 kl. 15.09 | Ingen kommentarer

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde 523 milliarder kroner i 2017, en økning på 23 milliarder fra 2016. Statsforvaltningen økte mest, og leveranse av seks nye kampfly til forsvaret er en av forklaringene til den sterke veksten, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Penger staten bruker, har befolkningen betalt inn i skatter og avgifter.

Sterk formuesøkning

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Norske privathusholdningers samlede nettoformue var på 6 618 milliarder kroner i 2017. Dette utgjorde i gjennomsnitt 2,8 millioner kroner per husholdning, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kommunale avløp 2017

av Bjørn Magne Solvik | 18 desember 2018 kl. 14.47 | Ingen kommentarer

I 2017 utgjorde kommunenes årskostnader til avløpssektoren 7,9 milliarder kroner. Kommunenes kostnader til dette formålet består av kapitalkostnader og driftskostnader, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dette er ett av områdene der kommunepolitikerne skal gjøre vedtak etter selvkostprinsippet.

Endringer i aksjelovene

av Bjørn Magne Solvik | 14 desember 2018 kl. 16.48 | Ingen kommentarer

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Flere av endringene trer i kraft 1. januar og 1. mars 2019, ifølge Regjeringen.no.

Ni av ti kroner til drift dekket av skattefinansierte tilskudd

av Bjørn Magne Solvik | 12 desember 2018 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

I 2017 dekket offentlige tilskudd 88 prosent av driftskostnadene i private barnehager, mens foreldrebetalingen dekket 16 prosent. Fordelingen mellom offentlige tilskudd og foreldrebetaling har holdt seg relativt stabil de siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

God vekst i Fastlands-BNP i oktober

av Bjørn Magne Solvik | 11 desember 2018 kl. 13.44 | Ingen kommentarer

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,2 prosent i tremånedersperioden august-oktober sammenliknet med mai-juli. Månedsveksten fra september til oktober var 1,0 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Medlemmene bør betale for trossamfunnene

av Bjørn Magne Solvik | 10 desember 2018 kl. 16.13 | Ingen kommentarer

Å være medlem av et trossamfunn bør være like forpliktende økonomisk som medlemskap i ei velforening. Les artikkelen

Nye regler om Airbnb og korttidsutleie

av Bjørn Magne Solvik | 7 desember 2018 kl. 17.17 | Ingen kommentarer

Regjeringen legger i dag fram forslag til en ny regel i eierseksjonsloven. Den setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie i eierseksjonssameier, ifølge Regjeringen.no.

Er politikere de rette til å advare mot forbrukslån?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.15 | Ingen kommentarer

Med tanke på det skattefinansierte forbruket og bruken av oljepenger i statsbudsjettet, tyder mye på at mange politikere er dårlige økonomiske rådgivere. Les artikkelen

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2018 kl. 10.53 | Ingen kommentarer

4,7 prosent økning i offentlige utgifter de fire siste kvartalene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Vil ha økonomisk åpenhet om Stortingets tilskudd til partigruppene

av Bjørn Magne Solvik | 5 desember 2018 kl. 15.42 | Ingen kommentarer

De politiske partiene og partigruppene bør bruke mindre skattefinansierte penger. Det bør være Stortingets målsetting, men slik er det ikke for politikere som veldig ofte sender regningen til borgerne i form av skatter og avgifter. Les artikkelen

Dårlige til å prioritere eller for høyt skattetrykk?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.41 | Ingen kommentarer

At skatte- og avgiftstrykket i Norge er høyt, er de fleste enige om. Mange borgere og politikere forsvarer mye penger inn i skattefinansierte kasser for å drive velferdsstaten og offentlig sektor. Les artikkelen

Største eksport siden tusenårsskiftet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.40 | Ingen kommentarer

Total eksport av varer og tjenester var i 3. kvartal 2018 på sitt høyeste siden årtusenskiftet, foreløpig beregnet til drøyt 348 milliarder kroner. Det er vel 16 milliarder kroner mer enn i 2. kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Pride-spørsmål til Wara

av Bjørn Magne Solvik | 4 desember 2018 kl. 16.44 | Ingen kommentarer

Grunde Almeland, stortingsrepresentant for Venstre, ønsker svar fra justis-, beredskaps- og innvandringsministeren Tor Mikkel Wara om Pride. Les artikkelen

Reagerer på at kommune fjernet skattefinansiert ordning

av Bjørn Magne Solvik | 29 november 2018 kl. 16.26 | Ingen kommentarer

Politikere bør kutte og fjerne mange skattefinansierte tilskuddsordninger. Kutt i utgifter er den eneste måten for å redusere nivået på skatter og avgifter. Les artikkelen

Reduserte inntekter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.25 | Ingen kommentarer

Bøndenes inntekter falt i fjor. Det viser tall fra Norsk institutt for bioøkonomi, ifølge P4.

Mindre barnetrygd, mer i sosiale stønader

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.24 | Ingen kommentarer

Barnetrygd utgjør en stadig mindre andel av samlet inntekt for barnefamilier med lav inntekt. For både par og enslige med barn i denne gruppen har andre stønader som introduksjonsstønad, sosialhjelp og bostøtte blitt viktigere inntektskilder de seneste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Bolig-regnestykket

av Bjørn Magne Solvik | 28 november 2018 kl. 16.02 | Ingen kommentarer

Til tross for at gjennomsnittlig årlig utgift til bolig er 95 762 kroner, kryr det av kommunepolitikere som ønsker eiendomsskatt.

Husleien har økt en del tusen kroner de tre siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det offentlige bruker mer på miljøvern

av Bjørn Magne Solvik | 27 november 2018 kl. 15.11 | Ingen kommentarer

I 2017 brukte offentlig forvaltning over 34 milliarder kroner til miljøvern. Dette er 3 prosent mer enn året før, men en betydelig mindre økning sammenliknet med tidligere år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Forbud mot provisjon for reiselivsaktører?

av Bjørn Magne Solvik | 26 november 2018 kl. 16.58 | Ingen kommentarer

Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ber i et skriftlig spørsmål om næringsministeren vil vurdere lovligheten med at turistbutikker betaler provisjon til guider og reiseselskap for å ta med turistgrupper til deres butikk? Les artikkelen

Fortsatt verdiøkning

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.55 | Ingen kommentarer

Beholdningen av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) var på sitt høyeste nivå noensinne ved utgangen av 3. kvartal 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Lesestoff er så tilgjengelig og billig at det bør ut av skattefinansierte budsjett

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2018 kl. 16.51 | Ingen kommentarer

Aldri før har lesestoff og bøker vært så tilgjengelig og billig som i dag. Likevel bruker politikerne skattefinansierte penger på bibliotek. Les artikkelen

4 653 euro per innbygger i helse

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.49 | Ingen kommentarer

Norske helseutgifter utgjorde 10,4 prosent av BNP i fjor.

Norge har de tredje høyeste utgiftene til helseformål per innbygger i Europa, bak Sveits og Luxembourg, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det meste av helseutgifter i Norge er skattefinansierte utgifter.

Innovasjon…….

av Bjørn Magne Solvik | 21 november 2018 kl. 15.38 | Ingen kommentarer

Én av ti nordmenn bruker både fritid og egne penger på å utvikle nye produkt og tjenester, ifølge Forskning.no.

Rødt-forslaget viser hvor langt til venstre regjeringspartiene ligger i norsk politikk

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2018 kl. 17.08 | Ingen kommentarer

Vi som husker Dynastiet på NRK på 80-tallet, husker at flere av de sentrale personene var blakke og hadde pengeproblem i store deler av handlingen. Les artikkelen

Medlemmene bestemmer over idrettslagene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.49 | Ingen kommentarer

Hvis det blir et klasseskille i norsk idrett, har foreldre og foresatte selv ansvaret. Les artikkelen

Stor økning i Svalbard-utgiftene

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2018 kl. 14.48 | Ingen kommentarer

Statens utgifter på Svalbard økte med 13 prosent fra 2016 til 2017 og passerte 1 milliard kroner for første gang. Nye utgiftstyper står bak mesteparten av økningen, melder Statistisk sentralbyrå.

Pensjonsordninger i sammenslåtte kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 9 november 2018 kl. 15.37 | Ingen kommentarer

–Hvordan følger regjeringen opp problemstillingen som oppstår når det er ulike pensjonsordninger i kommuner som skal slå seg sammen? Det er Helge André Njåstad (FrP) som stiller spørsmålet til finansminister Siv Jensen (FrP).

Første forhandlingsmøte om budsjettet 2019

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.56 | Ingen kommentarer

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil gjennomføre et første forhandlingsmøte om statsbudsjettet lørdag klokken 15:00.

Og ja, partiene kommer til å bli enige!

Neste side →