TV-aksjonen burde vært arrangert uten skattefinansierte gaver

av Bjørn Magne Solvik | 19 oktober 2018 kl. 13.19 | Ingen kommentarer

Kommuner, fylkeskommuner og regjeringen, gir gaver til TV-aksjonen 2018. Les artikkelen

Ny seddelserie

av Bjørn Magne Solvik | 18 oktober 2018 kl. 14.31 | Ingen kommentarer

I dag kom en ny seddelserie fra Norges bank. Les artikkelen

Bruk av penger

av Bjørn Magne Solvik | 17 oktober 2018 kl. 14.58 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har laget en oversikt over hva nordmenn brukte egne penger på i 2017.

Bistandsbudsjettet begynner å bli stort

av Bjørn Magne Solvik | 11 oktober 2018 kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Budsjettet for bistand, skattefinansiert utviklingshjelp, begynner å bli stort. Mye av våre penger går til dette formålet, selv om det opp igjennom årene har kommet mye kritikk mot en del av prosjektene. Les artikkelen

Bør kutte mer av støtten til organisasjoner

av Bjørn Magne Solvik | 9 oktober 2018 kl. 17.44 | Ingen kommentarer

Sylvi Listhaug, stortingsrepresentant for FrP, kritiserer regjeringen for kutt av 500 000 kroner til Human Rights Service, ifølge Dagbladet.no. Les artikkelen

Lovforbud mot pelsdyr kommer til Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.41 | Ingen kommentarer

Det er Stortinget som må vedta et lovforbud mot hold av pelsdyr. Landbruks- og matdepartementet utarbeider nå utkast til en slik lov. Dette utkastet vil sendes på høring før regjeringen sender lovforslaget til Stortinget, ifølge Landbruk- og matdepartementet.

Det viktigste er kutt av subsidier til næringen, og sørge for at subsidiene blir lagt død.

Fem år med kuttpolitikk?

av Bjørn Magne Solvik | 8 oktober 2018 kl. 20.23 | Ingen kommentarer

Norsk Tjenestemannslag er misfornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er gode årsaker til å være kritisk til regjeringen, men vær edruelig i debatten og påstandene. Les artikkelen

Kritisk til statsbudsjettet minutt etter at budsjettet var lagt fram

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.43 | Ingen kommentarer

De første pressemeldingene med kritikk av regjeringens forslag til statsbudsjett kom raskt mandag morgen. Les artikkelen

Reduserer selskapsskatten i statsbudsjettet for 2019

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.45 | Ingen kommentarer

Opposisjonen skal kritisere regjeringens forslag til statsbudsjett, selv om de alternative budsjettforslagene kommer til å minne om budsjettforslaget Siv Jensen presenterte fra Stortingets talerstol i dag. Les artikkelen

Bruk av penger

av Bjørn Magne Solvik | 5 oktober 2018 kl. 16.20 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har laget en oversikt over bruk av penger, skattefinansierte penger.

Statsbudsjettet 2019

av Bjørn Magne Solvik | 4 oktober 2018 kl. 14.28 | Ingen kommentarer

Har du forventninger til statsbudsjettet 2019? Les artikkelen

De rike er viktig for Norge

av Bjørn Magne Solvik | 27 september 2018 kl. 13.57 | Ingen kommentarer

Uten personer med rikdom ville det vært betydelig færre bedrifter, enheter som sørger for blant annet arbeidsplasser. Les artikkelen

Økning i tjenestepensjonsforpliktelsene

av Bjørn Magne Solvik | 25 september 2018 kl. 14.11 | Ingen kommentarer

Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 116,6 milliarder kroner mellom 2016 og 2017, til 1 908 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nå overtar kommunen to bygg «i fritt forfall»

av Bjørn Magne Solvik | 21 september 2018 kl. 15.36 | Ingen kommentarer

Nå får kommunen ansvaret med å pusse opp to falleferdige bygninger, ifølge iTromsø.

At kommunen overtar bygningsmassen og får utfordringer med oppussing gjør innhogg i skattefinansierte budsjett.

Statsbudsjettlekkasjer

av Bjørn Magne Solvik | 18 september 2018 kl. 16.26 | Ingen kommentarer

Denne regjeringen bør være bedre enn andre regjeringen når det gjelder antall budsjettlekkasjer. Les artikkelen

Formuesulikheten øker

av Bjørn Magne Solvik | 14 september 2018 kl. 15.02 | Ingen kommentarer

Data fra skattemeldingene og andre kilder viser at det er stor ulikhet både i fordelingen av boligformue og annen formue i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

De ti prosent med størst formue eide 58 prosent av den private formuen i Norge i 2016, mens de én og 0,1 prosent mest formuende eide henholdsvis 21 og 8 prosent. Problematisk? Nei!

Enorme skattefinansierte tilskudd til de politiske partiene

av Bjørn Magne Solvik | 13 september 2018 kl. 11.51 | Ingen kommentarer

De politiske partiene i Norge fikk nesten 500 millioner kroner i skattefinansiert støtte i 2017, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Les artikkelen

Skattepengene som forsvant

av Bjørn Magne Solvik | 12 september 2018 kl. 14.31 | Ingen kommentarer

Hva skjer når politikere og byråkrater forsyner seg av en stadig større offentlig pengesekk i troen på at de fleste utfordringer kan løses så lenge man bare svir av nok av fellesskapets penger? Og hvor mye kan man egentlig kaste bort uten at det får konsekvenser? Les artikkelen

Norge bruker mye på skole

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.24 | Ingen kommentarer

Norge er det OECD-landet som bruker størst andel av BNP på utdanning, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Penger til oppdrettskommuner

av Bjørn Magne Solvik | 11 september 2018 kl. 10.10 | Ingen kommentarer

Rundt 160 kommuner og ti fylkeskommuner deler 2,7 milliarder kroner fra Havbruksfondet. Les artikkelen

Mener sykelønnsordningen bør bli valgkampsak

av Bjørn Magne Solvik | 10 september 2018 kl. 14.49 | Ingen kommentarer

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, mener partiet må ta debatten om sykelønnsordningen innen neste stortingsvalg, og at endringer i sykelønnen bør bli en valgsak. Les artikkelen

Grensehandelen øker igjen

av Bjørn Magne Solvik | 6 september 2018 kl. 12.54 | Ingen kommentarer

I statsbudsjettet for 2019 bør regjeringen kutte i skattefinansierte utgifter slik at det blir rom for betydelige lettelser i avgifter. Les artikkelen

Nordby Lunde med spørsmål til finansminister Siv Jensen

av Bjørn Magne Solvik | 5 september 2018 kl. 15.01 | Ingen kommentarer

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, har sendt et interessant skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP). Les artikkelen

Reviderte nasjonalregnskapstall for 2016 og 2017

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.59 | Ingen kommentarer

BNP Fastlands-Norge er revidert opp med 0,1 prosentpoeng for både 2016 og 2017 – noe som ga en vekst på henholdsvis 1,1 og 2,0 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Høye kommunale avgifter

av Bjørn Magne Solvik | 4 september 2018 kl. 16.53 | Ingen kommentarer

En rekke kommuner har høye avgifter knyttet til vann, avløp, renovasjon og feiing. Les artikkelen

Budsjetthøringer

av Bjørn Magne Solvik | 3 september 2018 kl. 10.34 | Ingen kommentarer

Presidentskapet på Stortinget har vedtatt datoer for komiteenes budsjetthøringer høsten 2018. Les artikkelen

Endetiden nærmer seg

av Bjørn Magne Solvik | 23 august 2018 kl. 13.13 | Ingen kommentarer

Den pengefesten som Kommune-Norge får oppleve i høst, kan bli den siste på svært lenge. Kuttene er på vei, ifølge en kommentar i Kommunal Rapport skrevet av Ole Petter Pedersen.

Kommunal Rapport bringer nyheter, debatt, kommentarer og reportasjer om Kommune-Norge. Avisen er et aksjeselskap eid av KS.

Ny rapport om forenklingsarbeidet for næringslivet

av Bjørn Magne Solvik | 21 august 2018 kl. 13.06 | Ingen kommentarer

Regjeringen har fått utarbeidet en rapport regjeringens arbeid med forenkling går gjennom alle tiltak som er gjennomført i perioden 2011-2017. Les artikkelen

Skolefritidsordningen skal koste penger for brukerne

av Bjørn Magne Solvik | 20 august 2018 kl. 12.15 | Ingen kommentarer

Eva Ottesen (Ap), ordfører i Gratangen, hevder skolefritidsordningen i kommunen er gratis, men sannheten er at den er skattefinansiert. Les artikkelen

Skryt…….

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.13 | Ingen kommentarer

Statsråden skryt ofte av at det er forenklet for næringslivet med 15 milliarder kroner siden 2011. Kan statsråden legge fram en detaljert oversikt over hvordan man har kommet frem til tallet?

Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet, som stiller spørsmålet til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Økt pris på bæreposene

av Bjørn Magne Solvik | 17 august 2018 kl. 08.38 | Ingen kommentarer

Bransjen har etablert miljøfond mot plastforsøpling, noe som medfører at forbrukerne skal betale ekstra for bæreposer.

–Innkjøpsprisen på plastbæreposer blir altså 50 øre dyrere for medlemmene og ut til kunde blir det lagt på 25 prosent merverdiavgift, som tilsvarer 12 øre. Derav prisen på 1,60, sier Signe Bunkholt Sæter, kommunikasjonssjef for bærekraft i Norgesgruppen, , til Din Side.

Før bransjen etablerte miljøfond mot plastforsøpling, var det flere forslag om skatt på plastposer vedtatt av politikerne.

Et kontantfri samfunn umyndiggjør borgerne

av Bjørn Magne Solvik | 15 august 2018 kl. 12.27 | Ingen kommentarer

Det er debatt om kontantfri samfunn i flere land. Les artikkelen

Har Norge kontroll på hva skattebetaleres penger blir brukt til i Sør-Sudan?

av Bjørn Magne Solvik | 9 august 2018 kl. 12.48 | Ingen kommentarer

Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for FrP, med skriftlig spørsmål til utviklingsminister Nikolai Astrup (H). Les artikkelen

Hvorfor har forenklinger gitt høyere pris?

av Bjørn Magne Solvik | 8 august 2018 kl. 11.53 | Ingen kommentarer

Godt skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Les artikkelen

Den store tilskuddsdagen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.42 | Ingen kommentarer

Tilskudd er så viktig og det er så mange av dem, at Hedmark fylkeskommune inviterer til den store tilskuddsdagen.

Hvorfor lar kommuner bygg forfalle drastisk?

av Bjørn Magne Solvik | 7 august 2018 kl. 12.36 | 2 kommentarer

Budsjettene viser at det er nok av penger i kommunesektoren, men likevel er det vanlig med drastisk forfall av kommunale bygg. Les artikkelen

Stor avlingsskade

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.35 | Ingen kommentarer

En foreløpig prognose fra Landbruksdirektoratet viser at erstatningssummene som følge av tørken kan beløpe seg til over én milliard kroner, ifølge Regjeringen.no.

Bedriftene taper 36 milliarder på korttidsfravær

av Bjørn Magne Solvik | 6 august 2018 kl. 11.12 | Ingen kommentarer

I alt tapte privat næringsliv 44.000 årsverk på korttidsfravær i fjor, og for mange er det korttidsfraværet på noen få dager som fører til de største problemene. Les artikkelen

Nei til krisepakke til bønder

av Bjørn Magne Solvik | 31 juli 2018 kl. 14.24 | Ingen kommentarer

Bønder ber regjeringen om krisepakke på grunn av det veldig fine og varme sommerværet, ifølge oppslag på NRK i midten av juli. Les artikkelen

Kraftig nedgang i boksalget

av Bjørn Magne Solvik | 30 juli 2018 kl. 15.01 | Ingen kommentarer

Nordmenn har kjøpt få bøker i år, sammenlignet med tidligere år, ifølge P4.

Hva kom først, bedre økonomi eller mindre religion?

av Bjørn Magne Solvik | 27 juli 2018 kl. 15.55 | Ingen kommentarer

Statistikk fra forrige århundre viser at land der religionen fikk mindre betydning også hadde større økonomisk vekst, ifølge Forskning.no.

Oljefondet tjente penger på spillselskap

av Bjørn Magne Solvik | 20 juli 2018 kl. 18.30 | Ingen kommentarer

Til tross for at norske politikere misliker spillselskap med lisenser i utlandet, har Statens pensjonsfond utland betydelig med aksjer i slike selskap. Pensjonsfondet kunne juble da Betsson-aksjonen økte kraftig på torsdag.

Mer penger til beredskap

av Bjørn Magne Solvik | 19 juli 2018 kl. 14.01 | Ingen kommentarer

Kommunene brukte nær 5,9 milliarder kroner på brann- og ulykker i 2017, men mesteparten av pengene gikk til beredskap. Dette ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det norske brannvesenet i kommunene har endret seg mye de siste årene, fra å være brannvesen til å bli brann- og redningsvesen.

Økologisk jordbruk

av Bjørn Magne Solvik | 12 juli 2018 kl. 23.55 | Ingen kommentarer

Uansett stortingsflertall og uansett regjering, er økologisk jordbruk viktig for politikerne. Les artikkelen

Økologisk jordbruk

av Bjørn Magne Solvik | kl. 23.55 | Ingen kommentarer

Uansett stortingsflertall og uansett regjering, er økologisk jordbruk viktig for politikerne. Les artikkelen

Cannabis-investorer

av Bjørn Magne Solvik | 11 juli 2018 kl. 18.34 | Ingen kommentarer

Ole Eikeland og en rekke andre norske investorer håper å tjene store penger i det sterkt voksende cannabis-markedet i Europa, ifølge VG.

Det er uproblematisk at private aktører tjener penger på alkohol. Like uproblematisk bør det være med investeringer i cannabis-markedet.

Trump ber om fire prosentsmål av NATO-landene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 18.33 | Ingen kommentarer

Ifølge AP bekrefter Det hvite hus at Donald Trump ønsker at NATO-medlemslandene skal forplikte seg til et forsvarsbudsjett tilsvarende fire prosent av landenes bruttonasjonalprodukt, melder VG på livetjenesten.

Økning i forsvarsbudsjettet lar seg gjøre, det handler kun om prioriteringer. Politikerne kan øke skattene og bruke penger på Forsvaret eller kutte i andre sektorer for å bruke penge i forsvarsbudsjettet.

En del borgere har pengeproblem

av Bjørn Magne Solvik | 4 juli 2018 kl. 16.57 | Ingen kommentarer

Hver gang politikerne øker avgifter, er går det utover borgere som i utgangspunktet har knapt med penger. Les artikkelen

Store forskjeller mellom kommunene er gammelt nytt

av Bjørn Magne Solvik | 3 juli 2018 kl. 16.51 | Ingen kommentarer

FrP vil ha gjennomgang av de kommunale avgiftene etter at undersøkelser viser enorme forskjeller mellom kommunene. Les artikkelen

AIG må betale Terra-kommuner 93 millioner kroner

av Bjørn Magne Solvik | 2 juli 2018 kl. 17.29 | Ingen kommentarer

Forsikringsselskapet AIG er dømt til å betale åtte Terra-kommuner til sammen 93 millioner kroner i erstatning og renter, ifølge Nettavisen.

Les også: Skyldes Terra-skandalen nyliberalisme?

Neste side →