Frivilligheten vil bruke pengene på beredskap, ikke avgift til staten

av Bjørn Magne Solvik | 17 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I disse dager drar mange av oss til fjells for å stå på ski. Samtidig jobber frivillige for å sikre din og min trygghet i skisporet. De frivillige organisasjonene som organiserer dette avgjørende beredskapsarbeidet betaler i dag moms når de for eksempel kjøper inn en snøscooter. Dette er en avgift kommersielle og offentlige aktører slipper. Frivilligheten hadde hatt større kapasitet hvis de fikk kompensert alle sine utgifter til moms, ifølge en pressemelding som Frivillighet Norge har sendt ut.

Siv Jensen har lenge ønsket gjeldsregister

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Experian er den tredje aktøren til å etablere gjeldsregister i Norge etter at gjeldsinformasjonsloven kom på plass. Les artikkelen

De politiske partiene får inntekter av din stemme

av Bjørn Magne Solvik | 16 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

For de politiske partiene, spesielt de største partiene, er valg big business. Les artikkelen

Vesentlig mer bruk av omsorgstjenester ved passerte 85 år

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Tre av fire i alderen 85 år og eldre brukte en eller flere omsorgstjenester i kommunen i 2017. En av fem brukere i denne aldersgruppen bor på institusjon, og andelen er høyere i små enn i store kommuner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Vil ha nordeuropeisk superdatamaskin

av Bjørn Magne Solvik | 15 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Nå søker Norge, sammen med et nordeuropeisk konsortium, om midler fra EU-kommisjonen for å finansiere en superdatamaskin i Finland. Halvparten av pengene vil komme fra kommisjonen og halvparten fra landene som går sammen i konsortiet. Til sammen betyr det en investering på opp mot 1, 8 milliarder norske kroner, ifølge Regjeringen.no.

Én av 16 norske foretak outsourcet til utlandet

av Bjørn Magne Solvik | 12 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Seks prosent av norske foretak flyttet forretningsaktiviteter til utlandet i perioden 2014 til 2016. Høyest andel outsourcing finner vi blant foretak innen informasjons- og kommunikasjonssektoren, Statistisk sentralbyrå.

Barnefamilier med lav inntekt har flere levekårsutfordringer

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Par med barn og lav inntekt og enslige forsørgere er blant gruppene som har størst problemer med uforutsette utgifter og må avstå fra sosiale aktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Det er også i disse gruppene flest ikke har råd til ferie, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Til tross for at mange barnefamilier har anstrengt økonomi, legger politikere blant annet på avgifter for å regulere forbruk/finansiere velferdsstaten.

Forløperen for den skattefinansierte velferdsstaten, den norske modellen?

av Bjørn Magne Solvik | 9 april 2019 kl. 16.01 | Ingen kommentarer

Borgere som i liten grad benytter skattefinansierte ordninger, betaler en veldig høy pris i Norge gjennom skatter og avgifter. Les artikkelen

Omregulere fra LNF-område til boligformål?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant for Senterpartiet, med spørsmål til landbruks- og matministeren i Stortingets ordinære spørretime på onsdag. Les artikkelen

Skolemat blir aldri gratis

av Bjørn Magne Solvik | 8 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Landsmøtet i Arbeiderpartiet går inn for skattefinansiert skolemat, markedsført som gratis skolemat. Les artikkelen

Første nettoinnskudd i oljefondet siden 2015

av Bjørn Magne Solvik | 4 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Statsregnskapet 2018 viser samlede inntekter på 1351 milliarder kroner og utgifter på 1318 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ønsker ny miljøavgift på klær, sko, verktøy, sports- og turutstyr

av Bjørn Magne Solvik | 1 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Kristoffer Robin Haug, vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne, ønsker ytterligere avgifter, blant annet en ny miljøavgift på klær, sko, verktøy, sports- og turutstyr. Les artikkelen

SV jublet for økt oppslutning

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I helgen gjennomførte SV landsmøtet på Gardermoen, et landsmøte som jublet for økt oppslutning om SV. Les artikkelen

Regjeringen vil erstatte en urettferdig ordning med en urettferdig ordning

av Bjørn Magne Solvik | 29 mars 2019 kl. 18.33 | Ingen kommentarer

Kringkastingsavgiften, også kalt TV-skatten av liberalister, blir avviklet. Det er en gladnyhet for veldig mange borgere som to ganger i året har mottatt giro fra NRK Lisensavdelinga. Les artikkelen

Vil ha flere reklamefrie høytidsdager

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I helgen avholder SV landsmøte, et møte med tradisjonelle landsmøtesaker. Les artikkelen

Jegeravgiften blir digital

av Bjørn Magne Solvik | 25 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Fra og med i år kan alle jegere slippe å ta med seg jegeravgiftkortet når de skal ut på jakt. Betaling og dokumentasjon av jegeravgift digitaliseres.

Rundt 300 000 norske jegere får i forkant av at jaktåret starter 1. april et brev fra staten om betaling av jegeravgiften, ifølge Regjeringen.no.

15 900 kroner mer i årslønn

av Bjørn Magne Solvik | 21 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Årslønnen vokste fra 535 900 kroner i 2017 til 551 800 kroner i 2018. Det tilsvarer en økning på tre prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Uansett om du bruker skattefinansierte ordninger eller ikke, forsvinner en god del av pengene i skatter og avgifter.

Tjener Norge penger på menneskerettighetsbrudd?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

At Norge gjennom Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, spekulerer i eierandeler, gir trolig mange tvilsomme investeringer. Les artikkelen

ESA gir Norge medhold i at leterefusjon ikke innebærer statsstøtte

av Bjørn Magne Solvik | 20 mars 2019 kl. 15.38 | Ingen kommentarer

Eftas overvåkningsorgan (ESA) åpner ikke sak mot Norge om leterefusjon i petroleumsskatten. ESAs beslutning betyr at regelen om leterefusjonen ikke anses å være i strid med EØS-avtalen. Les artikkelen

Nei til barndom i buss

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

En typisk senterpartisak med overdrivelse! Les artikkelen

Fortsatt vekst i kommunegjelden

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Siden årtusenskiftet har kommuneforvaltningens gjeld økt kraftig. I 2016 og 2017 var gjeldsveksten noe lavere enn i de foregående årene, men tiltok igjen i 2018, da samlet gjeld i kommuneforvaltningen økte med 32 milliarder kroner, eller 5,3 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Budsjettkonferansen pågår

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Akkurat nå er regjeringen på årets første budsjettkonferanse, en konferanse som legger føringer for statsbudsjettet for 2020. Les artikkelen

Høyt forbruk i Norge sammenlignet med andre land, men fortsatt er det rom for høyere personlig forbruk

av Bjørn Magne Solvik | 19 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Nordmenn hadde i 2017 mellom 8 og 16 prosent større forbruk enn våre nordiske naboer, og ble bare slått av innbyggerne i Luxembourg, ifølge Forskning.no. Les artikkelen

Vurderer å oppheve brukthandelloven

av Bjørn Magne Solvik | 18 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Forslaget om å skrote brukthandelloven, har blitt sendt på høring av Nærings- og fiskeridepartementet. Les artikkelen

Enormt med penger til helse

av Bjørn Magne Solvik | 15 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Helseutgiftene utgjorde 68 000 kroner per innbygger i 2018. Les artikkelen

Regjeringen starter budsjettarbeidet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Regjeringen starter budsjettarbeidet 2020 med budsjettkonferanse fra tirsdag til torsdag i neste uke. Konferansen blir arrangert på Hurdalsjøen hotell.

Det er ikke vits å ha forventninger om store skatte- og avgiftslettelser. Disse partiene har jevnt og trutt økt størrelsen på offentlig sektor.

Steffensen vil vite kostnader for navnebyttene i offentlig sektor

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Torbjørn Røe Isaksen (H) har fått et skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Les artikkelen

Lyoness må umiddelbart stoppe virksomheten i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 12 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Lotterinemnda har ikke gitt Lyoness utsatt iverksettelse av nemnda sitt vedtak 27. januar 2019. Det betyr at Lyoness umiddelbart må stanse all drift av, deltakelse i og utbredelse av virksomheten i Norge, melder Lotteritilsynet.no.

Lyoness, også kjent som Myworld, er et østerriksk nettverksselskap grunnlagt av Hubert Freidl i 2003.

Konsekvensen av rask nedstengning av norsk sokkel

av Bjørn Magne Solvik | 8 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Terje Halleland, stortingsrepresentant for FrP, stilte et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP). Les artikkelen

Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Fredag 8. mars legger finansminister Siv Jensen frem regjeringens vurderinger av Statens pensjonsfond utlands (SPU) investeringer i energiaksjer, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.

Saken har vært godt utredet gjennom arbeidet til en ekspertgruppe.

Listhaug med spørsmål om lederlønninger

av Bjørn Magne Solvik | 1 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Sylvi Listhaug, stortingsrepresentant for FrP, med skriftlig spørsmål om lønninger i helseforetak. Les artikkelen

Hva vil det koste oss?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Representanter fra regjeringspartiene bør stille spørsmål til egne statsråder for å få fokus på egen politikk. Les artikkelen

Byen er viktig!

av Bjørn Magne Solvik | 28 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det blir mer og mer netthandel, med fordelene og ulempene det gir. Les artikkelen

Betydelig nedgang i våpeneksporten i 2018

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Norge eksporterte våpen for 2,5 milliarder kroner i fjor, nær 900 millioner kroner mindre enn toppåret 2017. Det er Nato-landene som kjøper mest våpen fra Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Det har det siste året vært en økning i skattefinansierte utgifter på 4,3 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Privatdrevet ambulansetransport bør være målsettingen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | 1 kommentar

Med dagens system der skattebetalerne finansierer norsk helsevesenet bør det være en målsetting om best mulig bruk av pengene. Private aktører kan og bør drive ambulansetjeneste. Les artikkelen

Søker nye medlem til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

av Bjørn Magne Solvik | 27 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Dette er en nemnd liberalister med fordel kunne vært medlem av. Les artikkelen

En sak der Fylkesmannen ikke står i veien for lokalt selvstyre

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Vanligvis får fylkesmenn kritikk for å overstyre lokaldemokratiet. Fylkesmannen i Nordland gjør det motsatte i en betent sak og får kritikk. Les artikkelen

Rekordhøy strømpris for husholdninger

av Bjørn Magne Solvik | 26 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Den totale strømprisen for husholdninger, som består av kraftpris, nettleie og avgifter, var i gjennomsnitt 114,9 øre/kWh i 2018. Det er 19 prosent høyere enn i 2017 og også et rekordhøyt nivå. Av dette utgjorde kraftprisen 48,6 øre/kWh, nettleien 28,7 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 37,6 øre/kWh, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Forsiktig bruk av penger i SV

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Har du tilgang på lite penger, bruker du minimalt med penger. Resultatet kan likevel bli bra. Les artikkelen

Bruker muligens tilskudd som en del av valgkampen

av Bjørn Magne Solvik | 25 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Ettersom søknadsfristen er satt til 1. september, skal vi ikke se bort ifra at regjeringspartiene bruker tilskuddene som en del av valgkampen for å kjøpe seg oppslutning ved valget. Les artikkelen

Skattefinansierte medisin

av Bjørn Magne Solvik | 21 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

I 2018 brukte hver nordmann i gjennomsnitt reseptlegemidler for 4 690 kroner. I tillegg brukte vi 530 kroner hver på reseptfrie legemidler kjøpt i apotek, ifølge en pressemelding fra Apotekforeningen.

Totalt ble det kjøpt legemidler for 27,7 milliarder kroner fra apotekene i fjor. Det er 3,7 prosent mer enn i 2017. Av de 4 690 kronene vi brukte på reseptlegemidler, betalte det offentlige over 80 prosent. Resten er betalt av pasienten selv, melder Apotekforeningen.

Mener tallene gir feil bilde av forbrukslånveksten

av Bjørn Magne Solvik | 20 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Odd Weidel i SpareBank 1 Markets mener Finanstilsynets tall gir et unyansert bilde av forbrukslånsveksten i Norge, ifølge en pressemelding fra Dinero.

–Tallene kommer fra Finanstilsynet, og de er akkumulerte tall fra et utvalg banker som kun sier oss at veksten i bankene som leverer forbrukslån har vokst mye. Nå finnes det ikke tall på det underliggende totale markedet for usikret kreditt i Norge, da et vi i et slikt estimat måtte ha tatt med leasing-markedet også. Jeg synes ikke tallene gir et riktig bilde av den faktiske veksten i usikret kreditt, sier Weidel til Dinero.no.

Politikere har strammet inn regler, blant annet basert på tall fra Finanstilsynet, for at det skal bli vanskeligere å få forbrukslån i Norge.

Politikere bruker ekstremt med penger på skole

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det blir brukt mye, veldig mye skattefinansierte penger på skole. Til tross enormt pengeforbruk er vedlikeholdsetterslepet på mellom 50 og 60 milliarder kroner. Les artikkelen

Olje og gass fra Nordsjøen

av Bjørn Magne Solvik | 19 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en oversikt over utvunnet olje og gass fra Nordsjøen, naturressurser som har bidratt til en gigantisk velferdsstat.

Veddemål om strømpriser

av Bjørn Magne Solvik | 15 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Comeon.com har publisert veddemål om strømpriser, veddemål om priser i utvalgte byer 1. mars klokken 13:00.

Det er en god del komponenter som avgjør strømprisen til kundene, blant annet avgifter vedtatt av Stortinget.

Planøkonomiske perspektiver

av Gjesteskribent | 14 februar 2019 kl. 18.00 | Ingen kommentarer

Det er den torsdagen igjen når den norske sentralbanksjefen snakker om økonomiske perspektiver. Eller er det planøkonomiske perspektiver?

Les artikkelen

Ingen kommuner bør være i ROBEK

av Bjørn Magne Solvik | 12 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det optimale er at ingen norske kommuner eller fylkeskommuner er registrert i ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll. Les artikkelen

Unge kvinner shopper mest på nett

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

En undersøkelse fra Respons analyse og webbyrået Digitroll, viser at 71 prosent av oss handlet på nett i fjor. De ivrigste er kvinner under 30 år, ifølge en pressemelding fra Digitroll som Radio Nordkapp har publisert.

Nettbutikker er tilgjengelig også på søndager, dager der politikerne regulerer handel.

Får de som har rett på det bostøtte?

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

I Norge kryr det av skattefinansierte ordninger, ordninger personer med dårlig økonomi betaler gjennom skatter og avgifter.

Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere, på nettstedet til Statististisk sentralbyrå.

Neste side →