Godt resultat for bankene

av Bjørn Magne Solvik | 16 august 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første halvår 2019 var på 31,6 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 3,9 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette ifølge Statistisk sentralbyrå.

Foreslår ny inntektsfordeling av Havbruksfondet

av Bjørn Magne Solvik | 14 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Nærings- og fiskeridepartementet vil sende en justering av inntektsfordelingen av Havbruksfondet på høring, ifølge Regjeringen.no.

I 2018 ble det utbetalt 2,7 mrd. kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner, og for 2019 utbetales det rundt 450 millioner kroner.

Norske kommuner må bli bedre på næringsutvikling

av Bjørn Magne Solvik | 13 august 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Manglende kompetanse og svært lang saksbehandlingstid i mange norske kommuner har blitt et stort problem for lokal næringsutvikling. Det viser en ny undersøkelse som er gjennomført blant SMB Norges vel 5 000 medlemsbedrifter, ifølge en pressemelding.

«Gratis» SFO betyr skattefinansiert SFO

av Bjørn Magne Solvik | 12 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Skolefritidsordning blir trolig en valgkampsak, både i nasjonal ordveksling og i debatter i mange av kommunene. Les artikkelen

Gjeldsregistrene er på plass

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

De godt omtalte gjeldsregistrene lansert av Evry, Finans Norge og Experian har vært i drift siden 1. juli. Det betyr at finansinstitusjoner og du selv kan undersøke hvor mye usikret gjeld du sitter på.

–Vi vil inkludere stadig flere leveringspliktige så raskt som mulig etter at vi har gjennomført nødvendige testfaser. Vi regner med å kunne tilby en tilnærmet komplett oversikt i løpet av sommeren/høsten, sier Svein Ove Karstensen, daglig leder av Norsk Gjeldsinformasjon, ifølge Dinero.no/.

Liberaleren er skeptisk til de fleste former for registering, av personvernhensyn. Kampen mot alle de utrolige registrene som foreslås må stå fast.

Nei til registrering!

Forsvaret er viktig for mange kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 9 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Bruk av skattefinansierte penger i Forsvaret er viktig for mange kommuner og mange lokalsamfunn. Ikke rart forsvarspolitikk i stor grad har vært distriktspolitikk i Norge. Les artikkelen

Olje og gass utvunnet fra Nordsjøen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Sommeren 2019 er det 50 år siden olje først ble funnet på norsk sokkel. Aktiviteten i Nordsjøen har gitt oss store inntekter, og fått konsekvenser for store deler av økonomien. Hvor viktig er oljen for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå stiller spørsmålet.

Dette er grunnen til at strømregningen varierer

av Bjørn Magne Solvik | 8 august 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Ishavskraft forklarer hvorfor strømregningen varierer.

Tybring-Gjedde vil holde tilbake overføringer til UNRWA

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Norge har i flere år vært en betydelig giver til UNRWA. Les artikkelen

Prisen på «gratis» skolemat er uavklart

av Bjørn Magne Solvik | 7 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

«Gratis» skolemat er en valgkampsak for Arbeiderpartiet, i tillegg til SV som har frontet denne saken i mange år. Les artikkelen

Norske matvarepriser på topp i Europa

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Norge hadde i 2018 Europas høyeste prisnivå for matvarer og alkoholfrie drikkevarer sett under ett. Prisene for meierivarer, egg, grønnsaker og kornvarer var vesentlig høyere enn snittet for EU-landene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Matvareprisene er i stor grad politisk styrt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Avgifter vedtatt av Stortinget har mye av skylden for at norske matvarepriser er på topp i Europa. Les artikkelen

Vil ha informasjon om bruk av EØS-midlene

av Bjørn Magne Solvik | 6 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet og stortingsrepresentant, vil at utenriksministeren legger frem en detaljert oversikt for bruk av EØS-midlene. Les artikkelen

Konsulentbruk i staten

av Bjørn Magne Solvik | 5 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Hvor mye skattefinansierte penger brukte staten på konsulenter i 2018? Les artikkelen

Nordmenn bruker mye penger

av Bjørn Magne Solvik | 2 august 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Gjennom bruk av skattefinansierte penger, mye skattefinansierte penger i politisk vedtatte budsjett, fremstår politikere som dårlige forbilder for en stor del av befolkningen. Les artikkelen

Krisehåndboka

av Bjørn Magne Solvik | 1 august 2019 kl. 21.18 | Ingen kommentarer

Ove Vanebo, blant annet tidligere FpU-formann, har skrevet Krisehåndboka, en bok for både politikere og ledere som kan havne i en krise.

Boka er i salg.

Liberalistene vil ikke bruke skattefinansierte penger på fredede bygg

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Synes du det er deilig med politikere som sier klart og tydelig nei til skattefinansiert forbruk? Liberalister gjør det, eller bør gjøre det! Les artikkelen

Pensjon er en opparbeidet rettighet

av Bjørn Magne Solvik | 29 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Pensjonistforeningen fikk gjennomslag for at pensjon er en opparbeidet rettighet, ikke stønad. Les artikkelen

Eldre har fått nesten doblet inntekt

av Bjørn Magne Solvik | 24 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Særlig kvinner og de med lavest inntekt har opplevd god inntektsvekst de siste 20 årene, ifølge Forskning.no.

Fremdeles optimisme i industrien

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Norske industriledere melder om fortsatt økt produksjonsnivå og økt ordretilgang i årets andre kvartal. Den positive utviklingen ventes å fortsette i 3. kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dyrere og dårligere utvalg

av Bjørn Magne Solvik | 18 juli 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Norske dagligvarebutikker er dyrere og har dårligere utvalg enn sammenlignbare land, ifølge E24.

Importvernet, beskyttelse av norsk næring som det er stor enighet om på Stortinget, gir norske forbrukere dyr mat med dårlig utvalg.

Vi handler for 112 milliarder i sommer

av Bjørn Magne Solvik | 16 juli 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Vi vil handle for 112 milliarder kroner i juli og august, det anslår Virke, handel- og tjenestenæringens hovedorganisasjon. Sommermånedene er viktige for omsetningen til mange butikker rundt om i landet, ifølge pressemelding.

En god del av omsetningen er det turister som står bak.

Høring om forskriftsendring for opplag i nyhets- og aktualitetsmedier

av Bjørn Magne Solvik | 15 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Medietilsynet har sendt ut forslag til endring i forskrift om fastsettelse av opplag i nyhets- og aktualitetsmedier ut på offentlig høring. Frist for innspill er 2. september.

Formålet med forskriften er å fastsette opplag og antall utgaver som skal brukes til beregning av produksjonstilskudd. Produksjonstilskuddet eller pressestøtten er en ordning som gir ulike konkurransevilkår i markedet.

Vandreutstilling om EØS-midlene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Utenriksdepartementet har fått laget en vandreutstilling om EØS-midlene for å markere at EØS-avtalen er 25 år. Utstillingen blir åpnet 18. juli på rådhusplassen, Oslo.

Utstillingen vil være åpen i perioden 18. juli til 4. august, ifølge Regjeringen.no.

Du sløser med penger hvis du bruker minibanker på flyplasser

av Bjørn Magne Solvik | 12 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Å ta ut utenlandsk valuta i minibanker på norske flyplasser før avreise, er å sløse med penger. Det er å rote bort ganske mye penger. Les artikkelen

Politikere krever regulering

av Bjørn Magne Solvik | 11 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Senterpartiet og Arbeiderpartiet krever mer regulering i kryptobransjen. FrP er skeptisk, ifølge E24.

God vekst i fastlandsøkonomien

av Bjørn Magne Solvik | 10 juli 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,7 prosent i tremånedersperioden mars-mai, sammenliknet med desember-februar. Månedsutviklingen fra april til mai var 0,3 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tryggere enn noen gang å betale i utlandet

av Bjørn Magne Solvik | 8 juli 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Å betale i norske kroner virker kanskje praktisk og forutsigbart, men sannheten er at du som kunde taper store summer på dette ved gjentatte transaksjoner. Årsaken er at banken eller brukerstedet i disse tilfellene i mer eller mindre grad bestemmer valutakursen selv. Denne er gjerne en god del høyere enn det betalingsnettverk som Visa og Mastercard kan gi og banken putter mellomlegget i egen lomme, melder dinero.no.

Lokalpolitikere med kommuner i ROBEK bør være flaue

av Bjørn Magne Solvik | 4 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Med de økonomiske overføringene kommunene har fått de siste årene, bør det være flaut for kommuner som er i ROBEK. Les artikkelen

Færre unge, men flere i satt alder mottar sosialhjelp

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Fra 2017 til 2018 har det blitt færre under 30 år som mottar sosialhjelp. I den samme perioden har det blitt flere sosialhjelpsmottakere over 30 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Seks av ti bor i kommuner som oppfyller rensekravene

av Bjørn Magne Solvik | 3 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

I 2018 hørte 59 prosent av landets innbyggere, som er tilknyttet kommunalt avløp, inn under et anlegg hvor rensekravene ble oppfylt. Dette utgjør en økning på to prosentpoeng sammenlignet med året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Vann og avløp er selvkostområde i kommunene.

Ber om innspill til statens retningslinjer for lederlønn

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgår statens retningslinjer for lederlønn, og ber om innspill. Les artikkelen

Pensjonister har billioner av kroner til gode

av Bjørn Magne Solvik | 27 juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Bare i åtte av verdens land har pensjonister i dag 600 billioner kroner til gode. Beløpet kan bli nesten seksdoblet i årene framover, ifølge Forskning.no.

Hvordan bruker NRK lisenspengene?

av Bjørn Magne Solvik | 24 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Vi er inne i det siste året der det statlige selskapet NRK finansieres av krinkastningsavgiften. Les artikkelen

Et samfunn der lommeboka bestemmer?

av Bjørn Magne Solvik | 20 juni 2019 kl. 08.00 | 1 kommentar

Det har aldri vært brukt så mye skattefinansierte penger som akkurat nå, og FrP kjemper med nebb og klør mot bompenger. Likevel bruker Jonas Gahr Støre lommebokpoenget. Les artikkelen

Kutt skattefinansierte subsidier til dyreplagerne

av Bjørn Magne Solvik | 19 juni 2019 kl. 22.39 | Ingen kommentarer

Liberaleren lovet debatt etter Brennpunkt på NRK1 onsdag kveld, og debatten er i gang. Les artikkelen

Hytter kostet mest i Vestfold

av Bjørn Magne Solvik | 12 juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

I gjennomsnitt var fritidsboliger billigst i Finnmark i fjor og dyrest i Vestfold, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Sjakkforbundet tilbydd en gullkantet avtale med Kindred Group

av Bjørn Magne Solvik | 11 juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Norges Sjakkforbund (NSF) har blitt tilbudt en avtale med Kindred Group, eier av blant annet Unibet, verdt 50 millioner kroner. Det melder TV2.

Det er lovlig å inngå avtale, kall det gjerne samarbeidsavtale. Det er ulovlig å markedsføre utenlandske spillselskap og spill i et land der politikerne ønsker størst mulig omsetning i Norsk Tipping, selskapet som gir politikerne enorm makt over idrett og kultur.

Bompenger er rettferdig, men viktig med fornuftige kostnader på prosjektene

av Bjørn Magne Solvik | 6 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Bompengefinansiering er et godt prinsipp, noe Liberaleren har skrevet mange ganger. Les artikkelen

Enklere merverdiavgift med én sats

av Bjørn Magne Solvik | 3 juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Finansdepartementet sendte 29. mai NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats, på høring. Les artikkelen

Konkurranseutsetting gir mer skattefinansiert velferd

av Bjørn Magne Solvik | 31 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

En Fafo-undersøkelser viser at både borgere og lokalpolitikere er mer negative til kommersielle velferdsaktører, eller det vi kan kalle for konkurranseutsetting. Les artikkelen

Tusenvis risikerer 575 kroner per dag i tvangsmulkt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Hvis du ikke har levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen for næringsdrivende må leveres innen midnatt fredag 31. mai. Les artikkelen

Regnestykket går ikke opp

av Bjørn Magne Solvik | 29 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Kommune-Norge har lagt noen fete år bak seg. Nå venter magrere tider, mener Ole Petter Pedersen, tidligere utviklingsredaktør i Kommunal Rapport, ifølge Kommunal Rapport.

Liberale politikere bør i valgkampen profilere seg på kutt i driften. Du bør stemme på politikere som vil bruke mindre penger!

KLP velsigner illiberal politikk i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

KLP selger seg ut av selskap som produserer alkohol og pengespill. Pornografi skal heller ikke være i KLPs portefølje. Les artikkelen

Ønsker statsministeren et kontantløst samfunn?

av Bjørn Magne Solvik | 27 mai 2019 kl. 14.00 | 1 kommentar

Fysiske penger er under et press fra ulike aktører. Vil også statsministeren ha et kontantløst samfunn? Les artikkelen

Betydelig økning i skatter og avgifter

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Statsregnskapets første kvartal viser betydelig økning i skatter og avgifter sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?

av Bjørn Magne Solvik | 21 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

–Det er helt åpenbart at om vi hadde økt den nedre aldersgrensen for alderspensjon fra 62 til 63 år, ville mange flere jobbet lenger, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV, ifølge Forskning.no. Les artikkelen

Budsjettlekkasjene svekker Stortinget som arena

av Bjørn Magne Solvik | 20 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

De siste regjeringene, både nåværende regjering og den rødgrønne regjeringen, har lekket som en sil fra statsbudsjettet. Les artikkelen

Utvalg på ville veier

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Ekspertutvalget som onsdag la frem forslag til momsreform, forholder seg ikke til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.

–Skatt på inntekt og formue er basert på evneprinsippet. Slik er det ikke medforbruksavgifter som merverdiavgift. En økning av matmomsen fra 15 til 25 prosenter er usosial og vil ramme lavinntektsgruppene uforholdsmessig hardt, i tillegg til at det også sterkt vil bidra til økt grensehandel. Det vil igjen kunne ramme mange norske arbeidsplasser, sier Per Hanstad, adm. direktør i Revisorforeningen, i en pressemelding.

Finansminister Siv Jensen (FrP) studerer nå utvalgets vurdering til momsreform.

Årsmøtet i Norges Råfisklag

av Bjørn Magne Solvik | 15 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Tirsdag og onsdag har Norges Råfisklag avholdt årsmøtet i Tromsø. Norges Råfisklag har vært et hinder for fri konkurranse på omsetning av fisk, godt støttet av råfiskloven som heldigvis har blitt omarbeidet og endret flere ganger i årenes løp.

Neste side →