Personvern

Kort sagt Personvern

Økt interesse for personvern

I løpet av 2018 registrerte Datatilsynet et rekordhøyt antall saker. Det ble registrert 2 654 nye saker og til sammen 4 572 dokumenter, mot 1 807 innkomne saker og 3 860 dokumenter i 2017. Det dreier seg med andre ord om en betydelig økning sammenlignet med 2017. Dette skyldes etter […]