Fra nyttår blir det prikker for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring

av Bjørn Magne Solvik | 7 desember 2018 kl. 17.15 | Ingen kommentarer

Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko. Forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring blir likevel i svært liten grad respektert. Som et tiltak for å øke etterlevelsen, innføres prikkbelastning for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring, melder Samferdselsdepartementet.

Jernbane populært i spørretimen

av Bjørn Magne Solvik | 26 november 2018 kl. 16.57 | Ingen kommentarer

Tre av spørsmålene i den ordinære spørretimen på onsdag, handler om tog-tilbudet. Les artikkelen

Bilfrie sentrum er i stor grad symbolpolitikk

av Bjørn Magne Solvik | 19 november 2018 kl. 16.12 | Ingen kommentarer

Bilfrie sentrum kan muligens gi bedre luftkvalitet i noen av områdene, men redde planeten gjør vi ikke med slike reguleringer. Les artikkelen

87 trafikkdrepte hittil i år

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2018 kl. 16.48 | Ingen kommentarer

Norge har en nullvisjon på antall drepte i trafikken og mye skattefinansierte penger blir brukt for å oppnå visjonen. Hittil i år er det 87 trafikkdrepte på norske veger, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hvordan vil statsråden sikre rutetilbudet i distriktene?

av Bjørn Magne Solvik | 5 november 2018 kl. 13.09 | Ingen kommentarer

Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant for Senterpartiet, stiller samferdselsministeren spørsmål i den ordinære spørretimen på onsdag:

–Hvordan vil statsråden sikre rutetilbudet i distriktene?

Bakgrunnen for spørsmålet er at Widerøe kutter kommersielle flyruter på grunn av avgiftsnivået.

Sosialdemokratiske politikere krever kraftig reduksjon i flyavgifter

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.58 | Ingen kommentarer

Som politikere har medlemmene i Vest-Finnmark regionråd lite imot skatter og avgifter. Likevel ber regionrådet om kraftig kutt i flyavgifter. Les artikkelen

Ønsker ny promillegrense på sjøen

av Bjørn Magne Solvik | 30 oktober 2018 kl. 16.05 | Ingen kommentarer

KrF-representanter har fremmet et representantforslag der de ønsker at Stortinget skal be regjeringen i løpet av 2019 fremme forslag om å endre promillegrensen for båtførere fra 0,8 til 0,2 promille.

Forslaget har blitt fremmet av Hans Fredrik Grøvan, Steinar Reiten, Olaug V. Bollestad og Tore Storehaug.

Norsk jernbane er ikke privatisert

av Bjørn Magne Solvik | 22 oktober 2018 kl. 14.45 | Ingen kommentarer

Det er stor forskjell på konkurranseutsetting og privatisering. Norsk jernbane er ikke privatisert, selv om Go-Ahead har fått kontrakt for å kjøre tog på å Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

Samferdselsdepartementet redegjør for hvem som har ansvaret for hva, på regjeringen.no.

Krever bompengeregnskap

av Bjørn Magne Solvik | 16 oktober 2018 kl. 14.22 | 1 kommentar

NAF krever at samferdselsministeren legger frem bompengeregnskap for Stortinget, et regnskap som viser hvor mye bompenger folket skal betale hvert år de neste årene. Les artikkelen

Liberalisering av ekspressbussnæringen

av Bjørn Magne Solvik | 15 oktober 2018 kl. 15.46 | Ingen kommentarer

I den store sammenhengen er liberaliseringen liten, mange små skritt betyr en god del på sikt. Les artikkelen

Kritisk til statsbudsjettet minutt etter at budsjettet var lagt fram

av Bjørn Magne Solvik | 8 oktober 2018 kl. 13.43 | Ingen kommentarer

De første pressemeldingene med kritikk av regjeringens forslag til statsbudsjett kom raskt mandag morgen. Les artikkelen

Åtte av ti reiser med bil

av Bjørn Magne Solvik | 26 september 2018 kl. 14.07 | Ingen kommentarer

Til tross for at bil er hardt skattlagt og noen politikere misliker bilen, er det flere som bruker bil i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Skal se på norsk luftfart

av Bjørn Magne Solvik | 14 september 2018 kl. 15.02 | Ingen kommentarer

Økt konkurranse har gitt bedre tilbud og lavere billettpriser. Liberalisering innenfor luftfart har vært en gigantisk suksess! Nå har regjeringen satt ned et utvalg som skal se på norsk luftfart, et utvalg ledet av Sverre Quale, ifølge A HREF=»https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side3/id2610981/»>Regjeringen.no.

Ikke fritt frem for bruk av vannscooter

av Bjørn Magne Solvik | 6 august 2018 kl. 11.08 | Ingen kommentarer

Selv om det sentrale vannscooterregelverket ble opphevet i 2017, gjelder regler om aktsom ferdsel, avstand til badende og fartsbestemmelser i sjø. Det har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skrevet på Nettavisen.

Plass til vannskutere og alle andre

av Bjørn Magne Solvik | 2 august 2018 kl. 12.50 | Ingen kommentarer

Etter ulykker og omkomne i forbindelser med vannskutere, kommer kravene om innstramninger og flere reguleringer. Les artikkelen

Staten tar tilbake penger

av Bjørn Magne Solvik | 24 juli 2018 kl. 10.58 | Ingen kommentarer

I utgangspunktet burde subsidiene, eller kjøp av tjenester for skattefinansierte penger vært avviklet, men det skjer ikke i overskuelig fremtid. Les artikkelen

Slipp drosjene fri

av Bjørn Magne Solvik | 29 juni 2018 kl. 16.35 | Ingen kommentarer

Denne delen av næringen burde vært fri for politisk styring og reguleringer. Slipp drosjene fri! Les artikkelen

Selge SAS er et gammelt liberalt krav

av Bjørn Magne Solvik | 27 juni 2018 kl. 14.18 | Ingen kommentarer

Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at en stat eller stater ikke bør eie flyselskap. Liberaleren er, noe arkivet viser, en av aktørene som i mange år har bedt staten trekke seg ut av SAS. Les artikkelen

Bør sykkelhjelm være påbudt?

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2018 kl. 15.14 | Ingen kommentarer

Sykkelhjelm reduserer risiko for hodeskader med 60 prosent, viser ny forskning. Likevel er både forskere og syklister uenige om et påbud, ifølge Forskning.no.

Sovevognstilbudet

av Bjørn Magne Solvik | 11 juni 2018 kl. 15.33 | Ingen kommentarer

Med den norske organiseringen av trafikken på jernbane, er det ikke unaturlig at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) får spørsmål om kapasiteten på sovetilbudet. Les artikkelen

Kan kommuner forby kjøring med vannscootere?

av Bjørn Magne Solvik | 6 juni 2018 kl. 14.11 | Ingen kommentarer

Vannscooter er et politikkområde som skaper høy temperatur i mange kommuner. Les artikkelen

Mener vi er i privatbilens siste fase

av Bjørn Magne Solvik | 22 mai 2018 kl. 13.58 | Ingen kommentarer

For en som bor i distrikts-Norge er det utenkelig uten privatbiler. Privatbiler gir også mye penger i statskassen, penger politikere bruker på alt fra barnehager til kultur.

Stefan Gössling, forskingskoordinator ved Vestlandsforsking, mener vi nærmer oss siste fase for bruk av privatbilene slik vi kjenner bruken i dag, ifølge Forskning.no.

Luftambulansetjenesten

av Bjørn Magne Solvik | 8 mai 2018 kl. 12.54 | Ingen kommentarer

Flere av stortingsrepresentantene har spørsmål om luftambulansetjenesten, i Stortingets spørretime på onsdag.

Regionrådene i Finnmark, Øst-Finnmark regionråd og Vest-Finnmark regionråd, vil at helseministeren skal pålegge Helse Nord å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av situasjonen.

Private flyplasser

av Bjørn Magne Solvik | 26 april 2018 kl. 17.20 | Ingen kommentarer

Liberalistene Rogaland vil avvikle Avinor, og åpne for privat drift av flyplasser. Resolusjonen har blitt fremmet til landsmøtet i Liberalistene som blir gjennomført i helgen.

En dag med mange fartskontroller

av Bjørn Magne Solvik | 17 april 2018 kl. 15.04 | Ingen kommentarer

I dag har utrykningspolitiet gjennomført en rekke fartskontroller i hele landet.

–Denne dagen samler politiet i Europa seg om å gjøre en innsats for å ta fartssyndere på veiene. Fartskontroller er med på å redusere farten, og redusert fart er et godt bidrag til færre alvorlige ulykker. Derfor er Norge med på dette, sier UP-sjef Runar Karlsen til P4.

Det er mulig å forsvare fartskontroller, men i Berlevåg i Finnmark har det den siste uken nesten vært trafikkontroller hver dag med få utstedte forelegg. Det er litt vanskeligere å forstå så mange kontroller i løpet av en kort periode.

Vil at flyselskapene avslutte salget av tobakksprodukt

av Bjørn Magne Solvik | 13 april 2018 kl. 19.54 | Ingen kommentarer

Kreftforeningen ber de norske flyselskapene stanse alt av salg av tobakk, ifølge Dagbladet.no.

En helt grei henvendelse, men det er selskapene som bør få bestemme hva de vil selge til passasjerene.

Stortinget har økt flyavgifter drastisk, ikke regjeringen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 19.32 | Ingen kommentarer

Det er ikke regjeringen som vedtar de statlige avgiftene. Det gjør Stortinget! Les artikkelen

Posten vil levere annenhver dag

av Bjørn Magne Solvik | 5 april 2018 kl. 15.29 | Ingen kommentarer

For Posten Norge støtter regjeringens forslag om å droppe daglig levering fra 2020, ifølge P4.

Selv om det er stor nedgang av tradisjonell post og Posten må kutte kostnader, vil det være politikere som er motstandere av et naturlig kutt.

Mistenker yrkessjåfører for ruspåvirket kjøring

av Bjørn Magne Solvik | 26 mars 2018 kl. 18.47 | Ingen kommentarer

Det er ikke mange bussulykker i Norge der sjåfører har blitt mistenkt for promillekjøring. Likevel kommer alkolåsene i kjøretøyene som driver med persontransport. Les artikkelen

Kutt kravet om helsetest for personer over 75 år?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.06 | Ingen kommentarer

Tre av stortingsrepresentantene til Senterpartiet har fremmet et representantforslag der de ønsker at Stortinget skal be regjeringen vurdere behovet for obligatorisk helseattest for bilførere over 75 år. Les artikkelen

Ber om samlet gjennomgang av luftfartsavgiftene

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2018 kl. 15.10 | Ingen kommentarer

Representantforslaget fra senterpartirepresentanter på Stortinget kan uten tvil defineres som populisme, men debatter om avgiftsnivået kan bli gode debatter for liberalister. Les artikkelen

Over 140 000 elbiler i Norge

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.48 | Ingen kommentarer

Tallet på registrerte elbiler i Norge var 142 490 ved inngangen til 2018. Det er en økning på over 40 prosent fra året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Politikerne har gjennom avgiftspolitikken gitt elbiler konkurransefortrinn.

Avgifter gir redusert tilbud til passasjerer

av Bjørn Magne Solvik | 19 mars 2018 kl. 12.52 | Ingen kommentarer

Politikere bruker avgifter for å regulere forbruk og for å finansiere velferdsstaten. Flyselskapene er aktører som betaler høye avgifter til staten. Les artikkelen

Spørsmål om mobilbruk i Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | 16 mars 2018 kl. 15.34 | Ingen kommentarer

–NRK melder at norske mobilkunder betaler vesentlig mer for mobildata enn våre nordiske naboland. I Norge betaler vi i gjennomsnitt 97 kroner pr. gigabyte, mens i Danmark betaler kundene 30 kroner og i Finland 13 kroner. Forbrukerrådet, en selvstendig mobilanalytiker og en professor i konkurranseøkonomi fra Universitetet i Bergen mener at dette skyldes mangel på konkurranse i mobilmarkedet. Hva mener statsråden bør gjøres for at norske forbrukere kan få datatrafikk på likere vilkår med de andre nordiske landene? Det er Jon Gunnes, Venstre, som stiller spørsmålet til samferdselsministeren i den ordinære spørretimen på Stortinget.

Bilkvote

av Bjørn Magne Solvik | 13 mars 2018 kl. 15.16 | 2 kommentarer

Kina har innført kvote på å eie bil, ifølge Forskning.

Forskning.no spør om dette også kan fungere i Norge? Et dårlig spørsmål ettersom noen reguleringsivrige politikere kan få tenning.

Uber i Oslo

av Bjørn Magne Solvik | 8 mars 2018 kl. 15.32 | Ingen kommentarer

Oslo kommune vurderer å anmelde Uber-sjåfører i Oslo for ulovlig kjøring med luksuriøse biler, ifølge VG.

Persontransport er veldig regulert, i et marked som burde vært preget av frihet.

Toalettkapasitet i Stortingets spørretime

av Bjørn Magne Solvik | 23 februar 2018 kl. 16.25 | Ingen kommentarer

Det er ikke alle spørsmålene i Stortingets spørretime som er like gode eller interessante. Noen ganger må statsråder redde skudd langt utenfor mål. Les artikkelen

Har ingen tro på noen elbil-revolusjon

av Bjørn Magne Solvik | 22 februar 2018 kl. 15.29 | Ingen kommentarer

Elbiler og selvkjørende biler vil være outsidere i flere tiår, rapporterer Center for Automotive Research, ifølge Dagbladet.no.

Gulrot er bedre enn pisk

av Bjørn Magne Solvik | 15 februar 2018 kl. 15.24 | Ingen kommentarer

Utslippene fra bilparken skal ned, menn vi må unngå at bilister blir straffet med høye avgifter. Det skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, på NRK Ytring.

Nullmoms på elbiler

av Bjørn Magne Solvik | 21 desember 2017 kl. 22.31 | Ingen kommentarer

Det ble 19. desember gitt klarsignal fra ESA om at Norge kan fortsette sin nåværende politikk med nullmoms på elbiler. Godkjennelsen løper i tre år fra nyttår. Øvrige elbilfordeler, som fritak fra årsavgift og omregistreringsavgift, godkjennes for seks år, ifølge samferdselsnytt fra EU-delegasjonen på Regjeringen.no.

Det blir endringer i drosjenæringen

av Bjørn Magne Solvik | 11 desember 2017 kl. 14.46 | Ingen kommentarer

Vi burde hatt en drosjenæringen med så fri og lik konkurranse som overhode mulig. Les artikkelen

Mistenkeliggjøring av bussjåfører

av Bjørn Magne Solvik | 8 desember 2017 kl. 16.58 | Ingen kommentarer

Det er ikke mange ulykker på norske veger der bussjåfører har blitt mistenkt for ruspåvirket kjøring. Les artikkelen

Strategi for personvern i samferdselssektoren

av Bjørn Magne Solvik | 7 desember 2017 kl. 16.47 | Ingen kommentarer

Datatilsynet mener at den enkelte skal kunne bevege seg og foreta reiser uten at det blir foretatt unødvendige registreringer. Les artikkelen

Konkurranseutsettingen av persontransport med tog

av Bjørn Magne Solvik | 5 desember 2017 kl. 22.50 | Ingen kommentarer

Én av nyvinningen med dagens regjering og FrP i Samferdselsdepartementet, er tankene om konkurranseutsettingen av persontransport med tog. Nå har stortingsrepresentanter fra Senterpartiet fremmet et representantforslag der de ønsker at Stortinget skal be regjeringen stanse arbeidet med konkurranseutsetting av persontransport med tog.

Hvor skitne er elbilens batterier?

av Bjørn Magne Solvik | 4 desember 2017 kl. 17.31 | Ingen kommentarer

Forskning.no stiller spørsmålet og kommer med svar.

Forsikringsselskapene krever inn årsavgift for staten

av Bjørn Magne Solvik | 21 november 2017 kl. 14.43 | Ingen kommentarer

Ordningen med at forsikringsselskap krever inn avgift for kjøretøy har vært praktisk lenge i andre land. Selskapene i Norge har startet forberedelsene til endringen. Les artikkelen

Avviser effekt av miljøfartsgrense

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2017 kl. 13.34 | Ingen kommentarer

En masteroppgave fra NHH viser at miljøfartsgrenser i Oslo ikke har noen effekt, ifølge TV2.no.

Statens vegvesen har publisert følgende om miljøfartsgrense:
–Tiltaket gir bedre luftkvalitet og er et tiltak som gagner Oslos befolkning, særlig de som opplever store helseplager forårsaket av veistøv.

Foreslår at Vinmonopolet overtar taxfreesalget

av Bjørn Magne Solvik | 26 oktober 2017 kl. 11.56 | Ingen kommentarer

Det har lenge vært debatt om taxfreesalget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter. Les artikkelen

Regjeringen ber om utsatt frist fra ESA

av Bjørn Magne Solvik | 25 oktober 2017 kl. 13.30 | Ingen kommentarer

Regjeringen har bedt SA om utsatt svarfrist på den grunngitte uttalelsen om den norske drosjereguleringen. Regjeringen ønsker fristen utsatt til 20.12.2017.

ESA mener at behovsprøvingen av antall drosjeløyver, kriteriene for tildeling av løyve og kravet om sentraltilknytning er i strid med fri rett til etablering etter EØS-avtalen.

Millioner av kroner i luften

av Bjørn Magne Solvik | 12 oktober 2017 kl. 13.41 | Ingen kommentarer

I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne 725,7 millioner til kjøp av tjenester hos flyselskap. Mesteparten av pengene går til kortbanenettet, altså flytilbudet i Finnmark.

Skal politikerne effektivisere, bør Stortinget se på de ulike transportavtalene som inngås mellom staten og private aktører.

Flytilbudet er viktig, men må det være skattefinansiert? Det er i alle fall vanskelig å få nye aktører på markedet når staten bruker så mye penger hos utvalgte aktører.

Neste side →