Frivilligheten vil bruke pengene på beredskap, ikke avgift til staten

av Bjørn Magne Solvik | 17 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I disse dager drar mange av oss til fjells for å stå på ski. Samtidig jobber frivillige for å sikre din og min trygghet i skisporet. De frivillige organisasjonene som organiserer dette avgjørende beredskapsarbeidet betaler i dag moms når de for eksempel kjøper inn en snøscooter. Dette er en avgift kommersielle og offentlige aktører slipper. Frivilligheten hadde hatt større kapasitet hvis de fikk kompensert alle sine utgifter til moms, ifølge en pressemelding som Frivillighet Norge har sendt ut.

Skatteregnskapet bør egentlig gi rødgrønne politikere mindre ammunisjon

av Bjørn Magne Solvik | 16 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

De neste månedene forbindelse med valg 2019, kommer rødgrønne politikere til å minne befolkningen om skattereduksjonene regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt. Les artikkelen

Barnefamilier med lav inntekt har flere levekårsutfordringer

av Bjørn Magne Solvik | 12 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Par med barn og lav inntekt og enslige forsørgere er blant gruppene som har størst problemer med uforutsette utgifter og må avstå fra sosiale aktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Det er også i disse gruppene flest ikke har råd til ferie, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Til tross for at mange barnefamilier har anstrengt økonomi, legger politikere blant annet på avgifter for å regulere forbruk/finansiere velferdsstaten.

Det er allerede avgifter på det «kjøpmenn» selger

av Bjørn Magne Solvik | 10 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Utvalget som skulle vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, har overleverte rapporten til finansminister Siv Jensen (FrP). Les artikkelen

Forløperen for den skattefinansierte velferdsstaten, den norske modellen?

av Bjørn Magne Solvik | 9 april 2019 kl. 16.01 | Ingen kommentarer

Borgere som i liten grad benytter skattefinansierte ordninger, betaler en veldig høy pris i Norge gjennom skatter og avgifter. Les artikkelen

Familie med to fulltidsinntekter har fått skattelettelse på om lag 39 000 kroner

av Bjørn Magne Solvik | 5 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for FrP, stilte finansminister Siv Jensen (FrP) et godt spørsmål, spørsmål og svar som kan berike det offentlige ordskiftet. Les artikkelen

Gahr Støre fordummer den politiske debatten

av Bjørn Magne Solvik | 4 april 2019 kl. 21.45 | 1 kommentar

Når rødgrønne politikere forteller at regjeringen svekker velferdsstaten, fordummer den rødgrønne siden den politiske debatten. Les artikkelen

Enorme avgifter på alkohol og tobakk i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 3 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Det er Stortinget som fastsetter avgifter på alkohol og tobakk i Norge, avgifter som skal regulere forbruk og være med på å finansiere en gigantisk velferdsstat. Les artikkelen

Datasnokene blir stadig smartere

av Bjørn Magne Solvik | 2 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Hvert år når skattemeldingen og skatteoppgjøret kommer, oversvømmes folk med e-poster og SMS’er som utgir seg for å være fra Skatteetaten eller kemneren, med løfter om tilgodehavender og utbetalinger. Skatteetaten advarer, ifølge en pressemelding.

Ønsker ny miljøavgift på klær, sko, verktøy, sports- og turutstyr

av Bjørn Magne Solvik | 1 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Kristoffer Robin Haug, vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne, ønsker ytterligere avgifter, blant annet en ny miljøavgift på klær, sko, verktøy, sports- og turutstyr. Les artikkelen

SV jublet for økt oppslutning

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I helgen gjennomførte SV landsmøtet på Gardermoen, et landsmøte som jublet for økt oppslutning om SV. Les artikkelen

Regjeringen vil erstatte en urettferdig ordning med en urettferdig ordning

av Bjørn Magne Solvik | 29 mars 2019 kl. 18.33 | Ingen kommentarer

Kringkastingsavgiften, også kalt TV-skatten av liberalister, blir avviklet. Det er en gladnyhet for veldig mange borgere som to ganger i året har mottatt giro fra NRK Lisensavdelinga. Les artikkelen

Eiendomsskatten følger kraftprisen

av Bjørn Magne Solvik | 27 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Fallende kraftpriser mellom 2012 og 2016 forklarer mye av nedgangen i eiendomsskatten for kraftkommunene de siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hvor mye skattelettelser har vi fått under Siv Jensen som finansminister?

av Bjørn Magne Solvik | 26 mars 2019 kl. 15.31 | Ingen kommentarer

Liberaleren er én av aktørene i samfunnsdebatten som mener stortingsflertallet tar for mye av våre penger. Politikerne bruker skatter til å bygge opp en voldsom stor velferdsstat. Les artikkelen

Norges skattedirektør leder OECD-toppmøte om skatt, oppfordrer til felles løsninger i internasjonalt samarbeid

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Skattedirektør Hans Christian Holte leder OECDs nettverk av skattedirektører. 26. – 28. mars 2019 møtes de ulike landene til toppmøte i Chile. Holte oppfordrer til internasjonalt samarbeid og felles løsninger, ifølge en pressemelding fra Skatteetaten.

Jegeravgiften blir digital

av Bjørn Magne Solvik | 25 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Fra og med i år kan alle jegere slippe å ta med seg jegeravgiftkortet når de skal ut på jakt. Betaling og dokumentasjon av jegeravgift digitaliseres.

Rundt 300 000 norske jegere får i forkant av at jaktåret starter 1. april et brev fra staten om betaling av jegeravgiften, ifølge Regjeringen.no.

Budsjettkonferansen pågår

av Bjørn Magne Solvik | 20 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Akkurat nå er regjeringen på årets første budsjettkonferanse, en konferanse som legger føringer for statsbudsjettet for 2020. Les artikkelen

Høyt forbruk i Norge sammenlignet med andre land, men fortsatt er det rom for høyere personlig forbruk

av Bjørn Magne Solvik | 19 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Nordmenn hadde i 2017 mellom 8 og 16 prosent større forbruk enn våre nordiske naboer, og ble bare slått av innbyggerne i Luxembourg, ifølge Forskning.no. Les artikkelen

Stor økning i skatteinngangen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Sammenlignet med samme periode i fjor var det en betydelig økning i skatteinngangen til Norge. Les artikkelen

Lavere skattebyrde

av Bjørn Magne Solvik | 18 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Høyres landsmøte ønsker lavere skatt, ifølge nytt prinsipprogram.

Om Høyre klarer å kutte i skattefinansierte utgifter slik at skatten blir lavere er mer tvilsomt.

Legger om flypassasjeravgiften

av Bjørn Magne Solvik | 15 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Flypassasjeravgiften blir lagt om 1. april, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.

Satsen reduseres til 75 kroner per passasjer for reiser med sluttdestinasjon i Europa. Andre flyginger får satsen økt til 200 kroner.

Inviterer til skattefrokost

av Bjørn Magne Solvik | 14 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Skatteetaten arrangerer frokostmøte om utfordringer innenfor beskatning av multinasjonale selskap i en stadig mer globalisert og digitalisert verden.

Frokostmøtet blir arrangert 22. mars i Oslo. Påmelding via nett.

Økt grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 11 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Med avgiftene vedtatt av Stortinget, er det forståelig at en betydelig del av befolkningen gjør ulike innkjøp i Sverige. Les artikkelen

Norsk seier i Tel Aviv gir økt skatt

av Bjørn Magne Solvik | 4 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Dersom Keiino vinner Eurovisjon 2019 i Tel Aviv, gir det økt skatt for norske borgere. Les artikkelen

Rekordhøy strømpris for husholdninger

av Bjørn Magne Solvik | 26 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Den totale strømprisen for husholdninger, som består av kraftpris, nettleie og avgifter, var i gjennomsnitt 114,9 øre/kWh i 2018. Det er 19 prosent høyere enn i 2017 og også et rekordhøyt nivå. Av dette utgjorde kraftprisen 48,6 øre/kWh, nettleien 28,7 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 37,6 øre/kWh, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Forsiktig bruk av penger i SV

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Har du tilgang på lite penger, bruker du minimalt med penger. Resultatet kan likevel bli bra. Les artikkelen

Vi betaler mer skatt

av Bjørn Magne Solvik | 19 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Skatteregnskapet fra Statistisk sentralbyrå viser økning i januar 2019 sammenlignet med fjorårets januar. Økningen er på seks milliarder kroner.

Politikerne får mer penger å rutte med, noe som betyr redusert frihet og reduserte valgmuligheter for skattebetalerne.

Mulig å beregne hva du betaler i skatter og avgifter i 2019

av Bjørn Magne Solvik | 14 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Kalkulatoren beregner alle typer skatter og avgifter som er aktuelle å betale i Norge i 2019, ifølge Smartepenger.no.

Penger det offentlige bruker må borgerne betale inn i skatter og avgifter.

En FrP-politiker bør være FrP-politiker uansett

av Bjørn Magne Solvik | 13 februar 2019 kl. 17.07 | Ingen kommentarer

FrP-politikere bør være motstandere av eiendomsskatt, uansett politiske verv. Det finnes saker fra kommunesektoren der Fremskrittspartiet ikke kutter i eiendomsskatten ettersom partiet har blitt avhengig av pengene på lik linje med de andre partiene. Les artikkelen

Ønsker lavere el-avgift

av Bjørn Magne Solvik | 7 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Hvis stortingsflertallet reduserer avgifter på strøm, vil andre skatter og avgifter øke. De fleste politikere er dessverre vaksinert mot store kutt i skattefinansierte utgifter. Les artikkelen

Vil statsråden ta initiativ til å senke avgiften?

av Bjørn Magne Solvik | 4 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

I den ordinære spørretimen på onsdag, spør stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om finansminister Siv Jensen vil senke avgiften på ikke-alkoholholdige drikkevarer? Les artikkelen

Spørsmål om kommuner med redusert eiendomsskatt

av Bjørn Magne Solvik | 22 januar 2019 kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, med skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP). Les artikkelen

Skatteinntektene øker

av Bjørn Magne Solvik | 18 januar 2019 kl. 15.59 | Ingen kommentarer

Vi har skåttekåte politikere i Norge. Skatteregnskapet til Statistisk sentralbyrå, viser samme trenden som hele 2018; nemlig at skatteinntektene øker. De beskjedne skattelettelsene har ikke gitt lavere inntekter.

Stor etterspørsel etter hytte

av Bjørn Magne Solvik | 14 januar 2019 kl. 14.40 | Ingen kommentarer

Etterspørselen etter hytter har aldri vært høyere i Norge, ifølge P4.

Hytter gir skatteinntekter, både gjennom formueskatt og eiendomsskatt for å nevne to skatter politikere på ulike nivå har innført.

Vil ha skattefri husvask

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.40 | Ingen kommentarer

Flere arbeidsorganisasjoner vil ha skattefradrag for hvit husvask, ifølge P4.

Kringkastingsavgiften for 2019

av Bjørn Magne Solvik | 11 januar 2019 kl. 15.25 | Ingen kommentarer

Nå har giroen med TV-skatt blitt sendt ut, en skatt som finansierer det statlige selskapet NRK. Les artikkelen

Ønsker du lavere skatter og avgifter bør du bruke skattefinansierte penger mer forsiktig enn utgiftskåte politikere

av Bjørn Magne Solvik | 7 januar 2019 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Politikere som ønsker kraftig reduksjon i skatter og avgifter bør være forsiktige i bruk av skattefinansierte penger. Les artikkelen

Vil dreie på avgifter i luftfarten

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.09 | Ingen kommentarer

Samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) kommer i januar med forslag på endringer av luftfartsavgiftene. Les artikkelen

Unge sier nei til oljeboring, men ungdommer vil gjerne bruke oljepenger

av Bjørn Magne Solvik | 3 januar 2019 kl. 13.35 | Ingen kommentarer

Tall fra Fremtiden i våre hender, ifølge Dagsavisen, viser at 53 prosent av unge mellom 18 og 24 år vil at Norge skal stoppe videre olje- og gassleting av hensyn til klima. Les artikkelen

Nedgangen i selskapsskatten har snudd

av Bjørn Magne Solvik | 21 desember 2018 kl. 17.45 | Ingen kommentarer

Selskapsskatten beløp seg i 2017 til 159 milliarder kroner og har dermed økt med 28 prosent siden 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Legger om flypassasjeravgiften

av Bjørn Magne Solvik | 14 desember 2018 kl. 16.49 | Ingen kommentarer

Det var stor debatt om flypassasjeravgiften i medier da avgiften ble vedtatt en sen nattetime på Stortinget, en avgift som har medført at blant annet Widerøe har varslet redusert tilbud til passasjerer. Les artikkelen

Økt skatteinngang

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.36 | Ingen kommentarer

Skatteinngangen har vært betydelig høyere i år målt opp mot samme periode i 2017 og 2016. Les artikkelen

Økt skatt og mer byråkrati fra Siv Jensen

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2018 kl. 10.54 | Ingen kommentarer

Gunnar Stavrum i Nettavisen setter regjeringen, FrP og Siv Jensen på plass, i en artikkel om skatt på bonuspoeng på flyreiser.

Dårlige til å prioritere eller for høyt skattetrykk?

av Bjørn Magne Solvik | 5 desember 2018 kl. 15.41 | Ingen kommentarer

At skatte- og avgiftstrykket i Norge er høyt, er de fleste enige om. Mange borgere og politikere forsvarer mye penger inn i skattefinansierte kasser for å drive velferdsstaten og offentlig sektor. Les artikkelen

Kommuner blir avhengige av «turistskatt»

av Bjørn Magne Solvik | 4 desember 2018 kl. 16.43 | Ingen kommentarer

Kommuner og regioner som innfører «turistskatt», kommer til å bli avhengige av inntektene fra skatten på samme måte som avhengigheten av eiendomsskatt. Les artikkelen

481 milliarder kroner i fastsatt skatt

av Bjørn Magne Solvik | 27 november 2018 kl. 15.10 | Ingen kommentarer

I 2017 fikk 3,8 millioner bosatte personer 17 år og eldre fastsatt totalt 481 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 2,5 prosent fra 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Redusert alkoholavgift for små bryggeri

av Bjørn Magne Solvik | 21 november 2018 kl. 15.39 | Ingen kommentarer

Med dagens regjering og stortingsflertall, er det vanskelig å finne avgifter på alkohol som blir redusert. Alkoholavgift for små bryggeri er et unntak. Les artikkelen

Rødt-forslaget viser hvor langt til venstre regjeringspartiene ligger i norsk politikk

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2018 kl. 17.08 | Ingen kommentarer

Vi som husker Dynastiet på NRK på 80-tallet, husker at flere av de sentrale personene var blakke og hadde pengeproblem i store deler av handlingen. Les artikkelen

Økt skatteinngang

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.47 | Ingen kommentarer

Økningen i skatteinngangen hittil i år er 8,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Skatt betyr at politikerne får råderett over penger hver enkelt av oss styrer bruken av best selv.

Ordningen med snoking i skattelistene burde vært avviklet

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2018 kl. 09.44 | Ingen kommentarer

Fra i dag er skattelistene for inntektsåret 2017 tilgjengelig på skatteetaten.no. Søk omfatter nettotall for personer og selskap. Les artikkelen

Neste side →