Omsetningsavgift for digitale selskap i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 14 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Spørsmål til finansministeren om omsetningsavgift for digitale selskap i Norge. Les artikkelen

Skal utrede formuesskattens virkninger

av Bjørn Magne Solvik | 13 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å se nærmere på hvordan formuesskatten faktisk påvirker bedrifter og bedriftseiere. Les artikkelen

Slik beregner kommuner eiendomsskatten

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det er kommunene som kan eller krever inn eiendomsskatt. Mange kommuner bruker Skatteetatens beregnede boligverdier, som er basert på data fra SSB, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Eiendomsskatt bør bli en valgkampsak i mange av kommunene. Ikke-sosialistiske politikere bør være motstandere av skatten!

Hyttekommune utvider eiendomsskatten

av Bjørn Magne Solvik | 12 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Nes i Buskerud utvider eiendomsskatten for om lag 3 300 hytter i 2021, ifølge Kommunal Rapport.

Dette gir penger i kommunekassen, penger mange politikere blir avhengige av. Omstillingen av driften er et mye bedre og mer liberalt alternativ enn økt skatt.

Mener eiendomsskatt er noe svineri

av Bjørn Magne Solvik | 9 august 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Odd Erling Mikaelsen, ordførerkandidat for Alta FrP, kalte eiendomsskatten noe svineri. Det gjorde han i en debatt i Alta som iFinnmark arrangerte. Les artikkelen

Matvareprisene er i stor grad politisk styrt

av Bjørn Magne Solvik | 7 august 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Avgifter vedtatt av Stortinget har mye av skylden for at norske matvarepriser er på topp i Europa. Les artikkelen

Fokus på bompenger i Liberal Halvtime

av Bjørn Magne Solvik | 1 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

At brukerne betaler er et godt prinsipp. Liberalister bør med kommunale, fylkeskommunale og statlige veger, være positive til bompenger så fremst pengene går til veg. Les artikkelen

Liberalistene vil ikke bruke skattefinansierte penger på fredede bygg

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Synes du det er deilig med politikere som sier klart og tydelig nei til skattefinansiert forbruk? Liberalister gjør det, eller bør gjøre det! Les artikkelen

Vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger

av Bjørn Magne Solvik | 26 juli 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Arbeidsgiveravgiften, skatt på arbeid og utdanning, er umoralsk. FpU vil ha skatten bedrifter betaler for ungdommer som valgkampsak. Les artikkelen

Betydelig økning i skatteinngangen

av Bjørn Magne Solvik | 15 juli 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Tallene fra januar til juni viser betydelig økning i skatteinngangen i år sammenlignet med tallene for de siste årene. Les artikkelen

Turistskatt

av Bjørn Magne Solvik | 10 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Sommer i Norge betyr debatt om turistskatt. Les artikkelen

Lene Langemyr fronter nei til eiendomsskatt

av Bjørn Magne Solvik | 4 juli 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Lene Langemyr, ordførerkandidat for Grimstad FrP, går til valg for å fjerne eiendomsskatten i Grimstad kommune. Les artikkelen

Fjerner momsen på e-bøker

av Bjørn Magne Solvik | 27 juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

1.juli blir momsen fjernet på e-bøker og strømmetjenester. Les artikkelen

Hvordan bruker NRK lisenspengene?

av Bjørn Magne Solvik | 24 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Vi er inne i det siste året der det statlige selskapet NRK finansieres av krinkastningsavgiften. Les artikkelen

Høye gebyr i Oslo

av Bjørn Magne Solvik | 21 juni 2019 kl. 14.03 | Ingen kommentarer

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er kostbart for abonnenter i Oslo for kommunale tjenester sammenlignet med andre byer i Norge.

Misvisende overskrift i Dagbladet, men overskriften gir sikkert mange sidevisninger

av Bjørn Magne Solvik | 20 juni 2019 kl. 23.31 | Ingen kommentarer

Du vet lite om skattepolitikk hvis du mener kutt i skatter, og avgifter, er kostnader. Kutt i skatter, inkludert eiendomsskatten, sørger for at befolkningen får beholde mer av egne penger. Les artikkelen

Skatteinngangen øker

av Bjørn Magne Solvik | 19 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Skatteinngangen i Norge er så god, at argumentene rødgrønne politikere bruker om skattelettelsene regjeringspartiene har fått vedtatt under Erna Solbergs regjeringstid er dårlige. Les artikkelen

371 kommuner med eiendomsskatt i 2019

av Bjørn Magne Solvik | 18 juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Når eiendomsskatt først har blitt innført, er det vanskelig å avvikle skatten. Mange lokalpolitikere blir avhengige av inntektene. Les artikkelen

Eiendomsskatt og Liberalistene

av Bjørn Magne Solvik | 17 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Dersom Liberalistene stiller til valg i din kommune, kan du stemme på et parti og politikere som ønsker å avvikle eiendomsskatt. Les artikkelen

Stortinget har vedtatt en ny og like urettferdig ordning for finansiering av NRK

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag i mediestøttemeldingen, altså at NRK skal bli finansiert over statsbudsjettet. Les artikkelen

Bompenger er rettferdig, men viktig med fornuftige kostnader på prosjektene

av Bjørn Magne Solvik | 6 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Bompengefinansiering er et godt prinsipp, noe Liberaleren har skrevet mange ganger. Les artikkelen

Skatt på arbeid

av Bjørn Magne Solvik | 5 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Arbeidsgiveravgiften er skatt på arbeid, skatt på muligheter personer får for å leve av egen inntekt. Det ble tatt inn enorme summer i fjor, viser tall Statistisk sentralbyrå har publisert.

Består FrP regjeringstesten?

av Per Aage Pleym Christensen | 3 juni 2019 kl. 20.55 | Ingen kommentarer

FrP utfordres på en av sine viktigste saker; å være det mest bilvennlige partiet i Norge. Kompromissene i regjering skaper krisestemning. Onsdag 05.juni kan det være slutt. Består FrP regjeringstesten?
Les artikkelen

Enklere merverdiavgift med én sats

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Finansdepartementet sendte 29. mai NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats, på høring. Les artikkelen

Unge Venstre vil gjeninnføre arveavgiften

av Per Aage Pleym Christensen | 31 mai 2019 kl. 10.51 | Ingen kommentarer

I hvilken grad skal borgerlige partier gjennomføre tvungen utjevning av forskjeller, og føre en politikk som motvirker utslag av den enkeltes selvstendige valg? Spørsmålene melder seg efter at Unge Venstre-leder Sondre Hansmark tar til orde for å gjeninnføre arveavgiften.
Les artikkelen

Tusenvis risikerer 575 kroner per dag i tvangsmulkt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Hvis du ikke har levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen for næringsdrivende må leveres innen midnatt fredag 31. mai. Les artikkelen

Bilavgiftssystemet

av Bjørn Magne Solvik | 29 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Arbeidet som regjeringen ønsker igangsatt kommer til å bli interessant og viktig. Så mange som mulig bør engasjere seg i den kommende debatten om bilavgifter. Les artikkelen

Fortsatt økt grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 28 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med 8,3 prosent i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2018 til og med 1. kvartal 2019, sammenliknet med foregående firekvartalsperiode. Nordmenn handlet for 16,3 milliarder kroner i denne perioden. Dette er 1,25 milliarder kroner mer enn i forrige firekvartalsperiode, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Politikerne kan i stor grad regulere hvor stor grensehandelen skal være. I Norge velger Stortinget et avgiftsnivå som gir mye grensehandel.

Ny åremålsperiode som skattedirektør

av Bjørn Magne Solvik | 27 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Den norske skattedirektøren kommer jevnlig med utspill om det norske skattesystemet, blant annet om skattlegging av Facebook.com og Google.com. Les artikkelen

Betydelig økning i skatter og avgifter

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Statsregnskapets første kvartal viser betydelig økning i skatter og avgifter sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

En av tre har allerede levert skattemeldingen

av Bjørn Magne Solvik | 23 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Torsdag 31. mai er siste innleveringsdag for skattemeldingen for næringsdrivende.

Vel én uke før leveringsfristen har én av tre (38 %) næringsdrivende (264 000) allerede levert skattemeldingen. Vær oppmerksom på at du som næringsdrivende kan risikere tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av skattemeldingen, ifølge en pressemelding fra Skatteetaten.

Budsjettlekkasjene svekker Stortinget som arena

av Bjørn Magne Solvik | 20 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

De siste regjeringene, både nåværende regjering og den rødgrønne regjeringen, har lekket som en sil fra statsbudsjettet. Les artikkelen

Utvalg på ville veier

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Ekspertutvalget som onsdag la frem forslag til momsreform, forholder seg ikke til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.

–Skatt på inntekt og formue er basert på evneprinsippet. Slik er det ikke medforbruksavgifter som merverdiavgift. En økning av matmomsen fra 15 til 25 prosenter er usosial og vil ramme lavinntektsgruppene uforholdsmessig hardt, i tillegg til at det også sterkt vil bidra til økt grensehandel. Det vil igjen kunne ramme mange norske arbeidsplasser, sier Per Hanstad, adm. direktør i Revisorforeningen, i en pressemelding.

Finansminister Siv Jensen (FrP) studerer nå utvalgets vurdering til momsreform.

Rapport fra utvalget som har vurdert enklere merverdiavgift

av Bjørn Magne Solvik | 16 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Finansminister Siv Jensen (FrP) mottok onsdag utredningen fra utvalget som har vurdert hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser.

–Differensiert merverdiavgift er over tid brukt for å fremme ulike hensyn. Rapporten er viktig for regjeringens videre arbeid med å vurdere om andre hensyn bør ivaretas ved andre virkemidler enn differensiert merverdiavgiftssats. Jeg har ventet i spenning og gleder meg nå til å studere utvalgets vurderinger, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Regjeringen legger opp til bruk av altfor mye penger

av Bjørn Magne Solvik | 15 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Tirsdag la finansminister Siv Jensen (FrP) fram Revidert nasjonalbudsjett 2019. Les artikkelen

Metalleksport i tollmurenes tid

av Bjørn Magne Solvik | 14 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Handelskrig mellom USA, Kina og EU har foreløpig liten synlig virkning for norsk metallindustri. Én årsak er at en stor del av norsk metalleksport til USA skjer indirekte, i form av industriprodukter fremstilt i EU. Dette ifølge Statistisk sentralbyrå.

Avgiftsspørsmål til finansministeren

av Bjørn Magne Solvik | 13 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Penger for norske politikere er som narkotika for narkomane. Derfor har vi et voldsomt avgiftsregime der det meste er avgiftsbelagt. Les artikkelen

Rødt ønsker et annerledes samfunn, men det er store likheter med regjeringspartiene

av Bjørn Magne Solvik | 10 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I helgen avholder Rødt landsmøte, et landsmøte som sikkert vil feire gode meningsmålinger og forberede partiet til kommunevalgkampen. Les artikkelen

Norge bruker mest på de minste

av Bjørn Magne Solvik | 8 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

De årlige kostnadene per barnehagebarn er større i Norge enn i de andre nordiske landene. Norge brukte to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på barnehagesektoren i 2015, noe som utgjør 18 500 dollar per barn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Også personer uten barn betaler for de skattefinansierte utgiftene i barnehagesektoren.

Fordelingseffekt av miljøavgifter

av Bjørn Magne Solvik | 7 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det er ikke gitt at forbruket av bensin og diesel nødvendigvis øker med økende inntekt. Det samme gjelder for øvrig engangsavgiften der SV foreslo en betydelig økning, har finansminister Siv Jensen (FrP) skrevet i et svar til stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV).

Stortingsrepresentanten stilte finansministeren følgende spørsmål: Hva er fordelingseffekten av CO2-avgiften og andre miljøavgifter?

Spørsmål og svar, på Regjeringen.no.

Gahr Støre med fokus på ulikheter

av Bjørn Magne Solvik | 2 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Med tanke på hvor lik regjeringens politikk er Arbeiderpartiets politikk, er det rart at Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet, bruker så sterke ord om politikken Stortinget vedtar. Les artikkelen

Flere tusen kandidater som vil stramme inn alkoholpolitikken

av Bjørn Magne Solvik | 24 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

En kommune har frihet innenfor visse rammer til å bestemme alkoholpolitikken i egen kommune. Les artikkelen

Hva betyr modellen for bedrifter som betaler NRK-lisens?

av Bjørn Magne Solvik | 23 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Det er mange bedrifter i Norge som betaler krinkastningsavgift, eller TV-skatten som liberalister kaller finansieringen av NRK. Les artikkelen

Frivilligheten vil bruke pengene på beredskap, ikke avgift til staten

av Bjørn Magne Solvik | 17 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I disse dager drar mange av oss til fjells for å stå på ski. Samtidig jobber frivillige for å sikre din og min trygghet i skisporet. De frivillige organisasjonene som organiserer dette avgjørende beredskapsarbeidet betaler i dag moms når de for eksempel kjøper inn en snøscooter. Dette er en avgift kommersielle og offentlige aktører slipper. Frivilligheten hadde hatt større kapasitet hvis de fikk kompensert alle sine utgifter til moms, ifølge en pressemelding som Frivillighet Norge har sendt ut.

Skatteregnskapet bør egentlig gi rødgrønne politikere mindre ammunisjon

av Bjørn Magne Solvik | 16 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

De neste månedene forbindelse med valg 2019, kommer rødgrønne politikere til å minne befolkningen om skattereduksjonene regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt. Les artikkelen

Barnefamilier med lav inntekt har flere levekårsutfordringer

av Bjørn Magne Solvik | 12 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Par med barn og lav inntekt og enslige forsørgere er blant gruppene som har størst problemer med uforutsette utgifter og må avstå fra sosiale aktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Det er også i disse gruppene flest ikke har råd til ferie, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Til tross for at mange barnefamilier har anstrengt økonomi, legger politikere blant annet på avgifter for å regulere forbruk/finansiere velferdsstaten.

Det er allerede avgifter på det «kjøpmenn» selger

av Bjørn Magne Solvik | 10 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Utvalget som skulle vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, har overleverte rapporten til finansminister Siv Jensen (FrP). Les artikkelen

Forløperen for den skattefinansierte velferdsstaten, den norske modellen?

av Bjørn Magne Solvik | 9 april 2019 kl. 16.01 | Ingen kommentarer

Borgere som i liten grad benytter skattefinansierte ordninger, betaler en veldig høy pris i Norge gjennom skatter og avgifter. Les artikkelen

Familie med to fulltidsinntekter har fått skattelettelse på om lag 39 000 kroner

av Bjørn Magne Solvik | 5 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for FrP, stilte finansminister Siv Jensen (FrP) et godt spørsmål, spørsmål og svar som kan berike det offentlige ordskiftet. Les artikkelen

Gahr Støre fordummer den politiske debatten

av Bjørn Magne Solvik | 4 april 2019 kl. 21.45 | 1 kommentar

Når rødgrønne politikere forteller at regjeringen svekker velferdsstaten, fordummer den rødgrønne siden den politiske debatten. Les artikkelen

Neste side →