Mulig å beregne hva du betaler i skatter og avgifter i 2019

av Bjørn Magne Solvik | 14 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Kalkulatoren beregner alle typer skatter og avgifter som er aktuelle å betale i Norge i 2019, ifølge Smartepenger.no.

Penger det offentlige bruker må borgerne betale inn i skatter og avgifter.

En FrP-politiker bør være FrP-politiker uansett

av Bjørn Magne Solvik | 13 februar 2019 kl. 17.07 | Ingen kommentarer

FrP-politikere bør være motstandere av eiendomsskatt, uansett politiske verv. Det finnes saker fra kommunesektoren der Fremskrittspartiet ikke kutter i eiendomsskatten ettersom partiet har blitt avhengig av pengene på lik linje med de andre partiene. Les artikkelen

Ønsker lavere el-avgift

av Bjørn Magne Solvik | 7 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Hvis stortingsflertallet reduserer avgifter på strøm, vil andre skatter og avgifter øke. De fleste politikere er dessverre vaksinert mot store kutt i skattefinansierte utgifter. Les artikkelen

Vil statsråden ta initiativ til å senke avgiften?

av Bjørn Magne Solvik | 4 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

I den ordinære spørretimen på onsdag, spør stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om finansminister Siv Jensen vil senke avgiften på ikke-alkoholholdige drikkevarer? Les artikkelen

Spørsmål om kommuner med redusert eiendomsskatt

av Bjørn Magne Solvik | 22 januar 2019 kl. 15.08 | Ingen kommentarer

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, med skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP). Les artikkelen

Skatteinntektene øker

av Bjørn Magne Solvik | 18 januar 2019 kl. 15.59 | Ingen kommentarer

Vi har skåttekåte politikere i Norge. Skatteregnskapet til Statistisk sentralbyrå, viser samme trenden som hele 2018; nemlig at skatteinntektene øker. De beskjedne skattelettelsene har ikke gitt lavere inntekter.

Stor etterspørsel etter hytte

av Bjørn Magne Solvik | 14 januar 2019 kl. 14.40 | Ingen kommentarer

Etterspørselen etter hytter har aldri vært høyere i Norge, ifølge P4.

Hytter gir skatteinntekter, både gjennom formueskatt og eiendomsskatt for å nevne to skatter politikere på ulike nivå har innført.

Vil ha skattefri husvask

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.40 | Ingen kommentarer

Flere arbeidsorganisasjoner vil ha skattefradrag for hvit husvask, ifølge P4.

Kringkastingsavgiften for 2019

av Bjørn Magne Solvik | 11 januar 2019 kl. 15.25 | Ingen kommentarer

Nå har giroen med TV-skatt blitt sendt ut, en skatt som finansierer det statlige selskapet NRK. Les artikkelen

Ønsker du lavere skatter og avgifter bør du bruke skattefinansierte penger mer forsiktig enn utgiftskåte politikere

av Bjørn Magne Solvik | 7 januar 2019 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Politikere som ønsker kraftig reduksjon i skatter og avgifter bør være forsiktige i bruk av skattefinansierte penger. Les artikkelen

Vil dreie på avgifter i luftfarten

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.09 | Ingen kommentarer

Samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) kommer i januar med forslag på endringer av luftfartsavgiftene. Les artikkelen

Unge sier nei til oljeboring, men ungdommer vil gjerne bruke oljepenger

av Bjørn Magne Solvik | 3 januar 2019 kl. 13.35 | Ingen kommentarer

Tall fra Fremtiden i våre hender, ifølge Dagsavisen, viser at 53 prosent av unge mellom 18 og 24 år vil at Norge skal stoppe videre olje- og gassleting av hensyn til klima. Les artikkelen

Nedgangen i selskapsskatten har snudd

av Bjørn Magne Solvik | 21 desember 2018 kl. 17.45 | Ingen kommentarer

Selskapsskatten beløp seg i 2017 til 159 milliarder kroner og har dermed økt med 28 prosent siden 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Legger om flypassasjeravgiften

av Bjørn Magne Solvik | 14 desember 2018 kl. 16.49 | Ingen kommentarer

Det var stor debatt om flypassasjeravgiften i medier da avgiften ble vedtatt en sen nattetime på Stortinget, en avgift som har medført at blant annet Widerøe har varslet redusert tilbud til passasjerer. Les artikkelen

Økt skatteinngang

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.36 | Ingen kommentarer

Skatteinngangen har vært betydelig høyere i år målt opp mot samme periode i 2017 og 2016. Les artikkelen

Økt skatt og mer byråkrati fra Siv Jensen

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2018 kl. 10.54 | Ingen kommentarer

Gunnar Stavrum i Nettavisen setter regjeringen, FrP og Siv Jensen på plass, i en artikkel om skatt på bonuspoeng på flyreiser.

Dårlige til å prioritere eller for høyt skattetrykk?

av Bjørn Magne Solvik | 5 desember 2018 kl. 15.41 | Ingen kommentarer

At skatte- og avgiftstrykket i Norge er høyt, er de fleste enige om. Mange borgere og politikere forsvarer mye penger inn i skattefinansierte kasser for å drive velferdsstaten og offentlig sektor. Les artikkelen

Kommuner blir avhengige av «turistskatt»

av Bjørn Magne Solvik | 4 desember 2018 kl. 16.43 | Ingen kommentarer

Kommuner og regioner som innfører «turistskatt», kommer til å bli avhengige av inntektene fra skatten på samme måte som avhengigheten av eiendomsskatt. Les artikkelen

481 milliarder kroner i fastsatt skatt

av Bjørn Magne Solvik | 27 november 2018 kl. 15.10 | Ingen kommentarer

I 2017 fikk 3,8 millioner bosatte personer 17 år og eldre fastsatt totalt 481 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 2,5 prosent fra 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Redusert alkoholavgift for små bryggeri

av Bjørn Magne Solvik | 21 november 2018 kl. 15.39 | Ingen kommentarer

Med dagens regjering og stortingsflertall, er det vanskelig å finne avgifter på alkohol som blir redusert. Alkoholavgift for små bryggeri er et unntak. Les artikkelen

Rødt-forslaget viser hvor langt til venstre regjeringspartiene ligger i norsk politikk

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2018 kl. 17.08 | Ingen kommentarer

Vi som husker Dynastiet på NRK på 80-tallet, husker at flere av de sentrale personene var blakke og hadde pengeproblem i store deler av handlingen. Les artikkelen

Økt skatteinngang

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.47 | Ingen kommentarer

Økningen i skatteinngangen hittil i år er 8,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Skatt betyr at politikerne får råderett over penger hver enkelt av oss styrer bruken av best selv.

Ordningen med snoking i skattelistene burde vært avviklet

av Bjørn Magne Solvik | 7 november 2018 kl. 09.44 | Ingen kommentarer

Fra i dag er skattelistene for inntektsåret 2017 tilgjengelig på skatteetaten.no. Søk omfatter nettotall for personer og selskap. Les artikkelen

Sosialdemokratiske politikere krever kraftig reduksjon i flyavgifter

av Bjørn Magne Solvik | 5 november 2018 kl. 12.58 | Ingen kommentarer

Som politikere har medlemmene i Vest-Finnmark regionråd lite imot skatter og avgifter. Likevel ber regionrådet om kraftig kutt i flyavgifter. Les artikkelen

Mulig å snoke i skattelister fra 7. november

av Bjørn Magne Solvik | 31 oktober 2018 kl. 11.46 | Ingen kommentarer

Det samlede skatteoppgjøret for 2017 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 492 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. Les artikkelen

Med økningen i skatteinngangen bør regjeringen foreslå større skattelettelser

av Bjørn Magne Solvik | 18 oktober 2018 kl. 14.28 | Ingen kommentarer

Med tanke på alt av skatt som blir betalt inn i Norge, er debattene mellom politikerne om skattepolitikken debatter om småpenger. Les artikkelen

Skatt på arbeid vil alltid vært en dårlig idé

av Bjørn Magne Solvik | 17 oktober 2018 kl. 15.00 | 2 kommentarer

Arbeidsgiveravgiften betyr mange milliarder kroner i inntekter, men den er ulogisk. Les artikkelen

En rekke kommuner må redusere eiendomsskatten om regjeringen får flertall for forslaget

av Bjørn Magne Solvik | 15 oktober 2018 kl. 15.46 | Ingen kommentarer

Det kan bli redusert eiendomsskatt for en rekke borgere fra 2020, viser svaret fra finansminister Siv Jensen på spørsmålet stilt av SVs Kari Elisabeth Kaski. Les artikkelen

Skatt er urettferdig

av Bjørn Magne Solvik | 11 oktober 2018 kl. 11.40 | Ingen kommentarer

Skatt er urettferdig, uansett hvor godt formålet for skatteøkninger er. Les artikkelen

Betydelig økning av skatten

av Bjørn Magne Solvik | 10 oktober 2018 kl. 15.19 | Ingen kommentarer

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, stilte i høst et interessant spørsmål om fremtidens skattesats. Les artikkelen

Fem år med kuttpolitikk?

av Bjørn Magne Solvik | 8 oktober 2018 kl. 20.23 | Ingen kommentarer

Norsk Tjenestemannslag er misfornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er gode årsaker til å være kritisk til regjeringen, men vær edruelig i debatten og påstandene. Les artikkelen

Siv Jensen, dronningen av alkoholavgifter?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Regjeringen fremmer forslag og Stortinget vedtar, men regjeringen har foreslått betydelig økning av alkoholavgifter etter at FrP ble et regjeringsparti sammen med Høyre. Les artikkelen

Skattelettelser koster ikke penger

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.51 | Ingen kommentarer

I noen medieoppslag, blant annet på NRK.no er det utsagn om at regjeringen bruker penger på skattelettelser i forslaget til statsbudsjett. Skatte- og avgiftslettelser koster ikke penger. Det er grep som gjør at borgerne får beholde mer av egne penger.

Passiv snusing er vanskelig

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.50 | Ingen kommentarer

Til tross for at snus er ufarlig for uskyldige parter, ønsker regjeringen ytterligere økning av avgiften på snus i forslaget til statsbudsjett for 2019.

Om snus er farlig for brukerne av snus, er det delte meninger om.

Kritisk til statsbudsjettet minutt etter at budsjettet var lagt fram

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.43 | Ingen kommentarer

De første pressemeldingene med kritikk av regjeringens forslag til statsbudsjett kom raskt mandag morgen. Les artikkelen

Reduserer selskapsskatten i statsbudsjettet for 2019

av Bjørn Magne Solvik | kl. 11.45 | Ingen kommentarer

Opposisjonen skal kritisere regjeringens forslag til statsbudsjett, selv om de alternative budsjettforslagene kommer til å minne om budsjettforslaget Siv Jensen presenterte fra Stortingets talerstol i dag. Les artikkelen

Statsbudsjettet 2019

av Bjørn Magne Solvik | 4 oktober 2018 kl. 14.28 | Ingen kommentarer

Har du forventninger til statsbudsjettet 2019? Les artikkelen

Dyrt å eie hytte

av Bjørn Magne Solvik | 2 oktober 2018 kl. 15.21 | Ingen kommentarer

Skatter og avgifter på ei hytte kan bety utgift på 30 000 kroner, ifølge regnestykke NRK har satt opp.

Eiendomsskatt bør bli valgkampsak

av Bjørn Magne Solvik | 28 september 2018 kl. 16.12 | Ingen kommentarer

Liberale politikere som stiller til valg i 2019 bør i programsammenheng og i valgkampen jobbe for kraftige kutt i eiendomsskatten. Les artikkelen

Økte avgifter på klimagassutslipp og drivstoff

av Bjørn Magne Solvik | 27 september 2018 kl. 13.56 | Ingen kommentarer

I 2017 ble det innbetalt 38 milliarder kroner i miljøavgifter, 12 prosent mer enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dramatiske endringer i norsk handel

av Bjørn Magne Solvik | 24 september 2018 kl. 15.39 | Ingen kommentarer

Virke mener vi står overfor en apokalypse innen varehandelen. Les artikkelen

Konkurranseevnen har blitt dårligere med økt sukkeravgift

av Bjørn Magne Solvik | 19 september 2018 kl. 15.10 | Ingen kommentarer

En ringerunde P4 Nyhetene har gjort, viser at det ikke har vært nedbemanninger i Ringnes, Nidar, Freia eller Coca Cola. Les artikkelen

Grunnrenteskatt for havbruk

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.09 | Ingen kommentarer

Vil statsråden endre mandatet for utredningen av grunnrenteskatt for havbruk slik at det blir i tråd med stortingets vedtak? Det er stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) som stiller spørsmålet til finansminister Siv Jensen, ifølge Stortinget.no.

Økt skatteinngang

av Bjørn Magne Solvik | 18 september 2018 kl. 16.23 | Ingen kommentarer

Til tross for at Høyre- og FrP-politikere skryter av skattelettelser, øker skatteinngangen i Norge. Politikerne får mer penger til å bruke på mer eller mindre gode tiltak.

Ved utgangen av august var det kommet inn 570 milliarder kroner i skatt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Skattepengene som forsvant

av Bjørn Magne Solvik | 12 september 2018 kl. 14.31 | Ingen kommentarer

Hva skjer når politikere og byråkrater forsyner seg av en stadig større offentlig pengesekk i troen på at de fleste utfordringer kan løses så lenge man bare svir av nok av fellesskapets penger? Og hvor mye kan man egentlig kaste bort uten at det får konsekvenser? Les artikkelen

Utvalg skal vurdere beskatningen av havbruk

av Bjørn Magne Solvik | 7 september 2018 kl. 15.06 | Ingen kommentarer

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk. Det er Karen Helene Ulltveit-Moe, professor i økonomi ved UiO, som skal lede utvalget, ifølge Regjeringen.no.

Også på havbruk bør beskatningen, vedtatt av politikerne, være så lav som mulig.

Heidi Nordby Lunde vil vite fremtidens skattesats

av Bjørn Magne Solvik | 6 september 2018 kl. 13.05 | Ingen kommentarer

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, med spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP). Les artikkelen

Grensehandelen øker igjen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.54 | Ingen kommentarer

I statsbudsjettet for 2019 bør regjeringen kutte i skattefinansierte utgifter slik at det blir rom for betydelige lettelser i avgifter. Les artikkelen

Høye kommunale avgifter

av Bjørn Magne Solvik | 4 september 2018 kl. 16.53 | Ingen kommentarer

En rekke kommuner har høye avgifter knyttet til vann, avløp, renovasjon og feiing. Les artikkelen

Høylytte debatter om avgifter i regjeringen

av Bjørn Magne Solvik | 29 august 2018 kl. 13.15 | Ingen kommentarer

Når regjeringen består av politikere fra FrP og Venstre, må det bli høylytte debatter om blant annet avgifter. Les artikkelen

Neste side →