Flere kjøper tobakksprodukt andre plasser om prisene øker

av Bjørn Magne Solvik | 21 august 2018 kl. 13.07 | Ingen kommentarer

Ved å øke prisen på røyk og snus med ti prosent reduseres forbruket med 3,5 prosent. Det viser en analyse fra Helse- og omsorgsdepartementet, ifølge Dagens Medisin. Les artikkelen

Reiselivsnæringen sørger for betydelig skatteinntekter

av Bjørn Magne Solvik | 16 august 2018 kl. 13.02 | Ingen kommentarer

Det er debatter i store deler av Norge om reiselivsnæringen og utfordringen knyttet til besøk i landet. Debatten om turistskatt er en gjenganger, ifølge Liberalerens arkiv. Les artikkelen

Tollberegningsgrunnlaget…….

av Bjørn Magne Solvik | 7 august 2018 kl. 12.35 | Ingen kommentarer

Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, har i et skriftlig spørsmål bedt landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP) redegjøre for senest oppdaterte tall for tollbeskyttelsen, tollsats og tollbeløp ved innførsel, hhv. vist med både kronetoll og prosenttoll, for samtlige jordbruksvarer i Tolltariffen.

Svaret fra Jon Georg Dale er foreløpig ikke tilgjengelig på Stortinget.no.

Lav skatt for Facebook

av Bjørn Magne Solvik | 26 juli 2018 kl. 13.53 | 1 kommentar

Lav skatt for Facebook.com er bra, men det er en utfordring med ulike konkurransevilkår mellom aktører som kjemper hardt om kundene. Les artikkelen

Norge får unntak fra toll på stålprodukt

av Bjørn Magne Solvik | 18 juli 2018 kl. 18.10 | Ingen kommentarer

Norge får unntak fra straffetiltaket, ifølge NRK.no.

Skatteinngangen i Norge øker

av Bjørn Magne Solvik | 13 juli 2018 kl. 17.51 | Ingen kommentarer

For politikere som ønsker stor makt, er det positivt at skatteinngangen øker. For liberalister er det deprimerende at borgerne gjennom tvang må gi fra seg store mengder penger. Les artikkelen

Debatten om turistskatt er en gjenganger

av Bjørn Magne Solvik | 3 juli 2018 kl. 17.53 | Ingen kommentarer

Skattekåte politikere og byråkrater tar gjerne debatten hver sommer, debatt om innføring av turistskatt i Norge. Les artikkelen

Avgifter gjør Norge til et kostbart land

av Bjørn Magne Solvik | 25 juni 2018 kl. 15.19 | Ingen kommentarer

Norge hadde det tredje høyeste prisnivået i Europa i 2017, ifølge nye tall fra Eurostat. Island og Norge skilte seg ut med et spesielt høyt prisnivå på alkohol og tobakk, melder Statistisk sentralbyrå. Les artikkelen

Truer med toll på biler

av Bjørn Magne Solvik | 22 juni 2018 kl. 17.22 | Ingen kommentarer

Toll er ondskap, toll er et onde. Politikere som ønsker toll er ikke venner av frihandel. Nå truer USAs president Donald Trump med å innføre 20 prosent toll på alle biler som importeres til USA, ifølge Nettavisen.

En kommune som krever inn eiendomsskatt er i utgangspunktet blakk

av Bjørn Magne Solvik | 20 juni 2018 kl. 17.13 | Ingen kommentarer

Oslo som lar en stor del av befolkningen betale eiendomsskatt, bør ha skrapet kommunekasse. Er kassa omtrent tom, skal det ikke være penger til storslått feiring av statusen som europeisk miljøhovedstad. Les artikkelen

Økt skatteinngang i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 18 juni 2018 kl. 15.09 | Ingen kommentarer

For politikere som ønsker skattefinansierte ordninger, er det hyggelig lesing at skatteinngangen øker. Les artikkelen

Dette styret bør kutte utgifter

av Bjørn Magne Solvik | 15 juni 2018 kl. 15.34 | Ingen kommentarer

Styret i NRK bør kutte utgifter drastisk slik at det statlige selskapet ber om mindre inntekter fra krinkastningsavgiften. Les artikkelen

USA-toll har liten direkte effekt på norsk eksport

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2018 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Tidligere i år innførte USA toll på import av aluminium og stål fra blant annet Norge. 1. juni ble samme toll innført overfor EU, Canada og Mexico. At EU ikke innfører mottiltak overfor Norge har stor betydning for vår eksport, ifølge Statistisk sentralbyrå.

En sosialdemokrat som ønsker fritak for eiendomsskatt

av Bjørn Magne Solvik | 13 juni 2018 kl. 17.24 | Ingen kommentarer

Som politiker var hun kjent for ønsket om skatter og avgifter, men som stortingspresident fikk vi høre henne snakke mindre om økonomisk politikk. Les artikkelen

Skatteoppgjøret

av Bjørn Magne Solvik | 12 juni 2018 kl. 17.18 | Ingen kommentarer

Når du får penger tilbake på skatten, er det fordi det har blitt betalt inn for mye. Det er altså det som allerede er dine penger du får disponere når skatteoppgjøret blir utbetalt.

Skatteetaten melder at skatteoppgjøret for 2017 er tidligst klart 27.juni.

Statsbudsjettforslaget for 2019 bør inneholde reduserte avgifter

av Bjørn Magne Solvik | 8 juni 2018 kl. 17.53 | Ingen kommentarer

Det er ganske utrolig at norske politikere som bør være opptatte av norske bedrifter og arbeidsplasser, sender innbyggere til utlandet for handel på grunn av avgifter. Les artikkelen

Skattedebatt i Stortinget, muligens en debatt for spesielt interesserte

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2018 kl. 17.40 | Ingen kommentarer

På mandag skal Stortinget debattere og votere over et representantforslag fra SV om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen. Les artikkelen

Skriftlig spørsmål om grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 31 mai 2018 kl. 18.40 | Ingen kommentarer

Ingen av stortingspartiene kutter mye i avgifter, heller tvert imot. Dermed er det bred enighet om en politikk som medfører stor grensehandel med de utfordringene det gir for næringsliv. Les artikkelen

Dette sørger mange norske avgifter for

av Bjørn Magne Solvik | 30 mai 2018 kl. 18.39 | Ingen kommentarer

Nordmenn handlet for 23,7 milliarder kroner i Sverige i fjor, ifølge ferske rapporter. Nå lokker svenskene også med billige frisører og tannleger, ifølge E24.

10 skatte- og avgiftskutt som ikke hadde skjedd uten Frp

av Bjørn Magne Solvik | 29 mai 2018 kl. 13.24 | Ingen kommentarer

At arveavgiften ble fjernet, er ett av kuttene partileder Siv Jensen tar æren for i et innlegg på Nettavisen.

Økt avgift på solkrem med lav faktor?

av Bjørn Magne Solvik | 25 mai 2018 kl. 16.55 | 1 kommentar

Formynderen Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, fremmer igjen tanker som på sikt betyr redusert frihet. Les artikkelen

Bensinavgiftene viser likhetene i norsk politikk

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2018 kl. 15.10 | Ingen kommentarer

Når et parti er i opposisjon kommer det ofte klager fra partiet på bensinprisene. Når partiet er i regjeringen blir avgiftspolitikken til Stortinget forsvart. Les artikkelen

Du får ikke redusert skatt om du aldri er syk

av Bjørn Magne Solvik | 23 mai 2018 kl. 16.31 | Ingen kommentarer

Krinkastningsavgiften er en skatt på lik linje med andre skatter, men i motsetning til mange av de andre inntektene til politikerne går disse pengene til NRK. Les artikkelen

Eksempel på hvordan det kunne vært med mindre omfattende NRK

av Bjørn Magne Solvik | 16 mai 2018 kl. 16.10 | Ingen kommentarer

NRK-streiken viser på en god måte hvordan det ville vært med mindre penger til NRK i form av lavere krinkastningsavgift. Les artikkelen

Avskaff eiendomsskatten

av Bjørn Magne Solvik | 15 mai 2018 kl. 17.46 | Ingen kommentarer

Arbeiderpartiet spør: Hva mener du Arbeiderpartiet burde gå til valg på der du bor?

Liberalister som svarer på spørsmålet bør svare: Avskaff eiendomsskatten!

Det er kommunevalg i Norge høsten 2019.

Norske avgifter gjør at bedrifter får ulike konkurransevilkår

av Bjørn Magne Solvik | 11 mai 2018 kl. 15.58 | Ingen kommentarer

Norske politikere bruker avgifter for å finansiere velferdsstaten og for å regulere forbruk. Det finnes en del eksempel på mislykket avgiftspolitikk vedtatt av Stortinget. Les artikkelen

Henrik Asheim ønsker skattedebatt

av Bjørn Magne Solvik | 9 mai 2018 kl. 17.17 | Ingen kommentarer

Det er naturlig at Høyres finanspolitiske talsperson legger opp til skattedebatt med spørsmål til Arbeiderpartiet om hva skattenivået bør være. Les artikkelen

Rybak-seier gir skatteøkning

av Bjørn Magne Solvik | 8 mai 2018 kl. 17.57 | Ingen kommentarer

Vinner Norge Eurovision 2018 må NRK finne inndekning for nærmere 150 millioner kroner eller politikerne øke krinkastningsavgiften mer enn det mange politikere har lyst til å gjøre.

Eurovision 2019 i Norge kan koste 150 millioner kroner, ifølge Aftenposten.no.

I kveld blir første semifinale i Eurovision 2018 gjennomført.

De offentlige utgiftene må ned

av Bjørn Magne Solvik | 2 mai 2018 kl. 17.18 | Ingen kommentarer

Deler talen Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i FpU, holdt på landsmøtet i FrP, burde vært holdt av statsråder og stortingsrepresentanter. Talen ligger på Facebook.com.

En fare for over 3 000 kroner i TV-skatt neste år

av Bjørn Magne Solvik | 30 april 2018 kl. 17.55 | Ingen kommentarer

Alle med fjernsynsmottaker skal betale TV-skatt i Norge, skatt vedtatt av Stortinget. Les artikkelen

Kamp mot eiendomsskatt er viktig for FrP

av Bjørn Magne Solvik | 27 april 2018 kl. 17.33 | Ingen kommentarer

Ikke uventet kommer FrP til å bruke kampen mot eiendomsskatt for alt den er verdt i kommunevalgkampen neste år.

–Vi skal bruke FrPs landsmøte til å snakke om hvordan vi kan fjerne den mest urettferdige skatten i Norge. Det er ikke uten grunn at denne skatten også er den mest upopulære, sier Hans Andreas Limi til Frp.no.

Ikke alle FrPs lokalpolitikere er like konsekvente i kampen mot eiendomsskatt. Også FrP-politikere har brukt skattepengene.

Mulig å klare seg fint uten fjernsynsmottaker

av Bjørn Magne Solvik | 24 april 2018 kl. 18.08 | Ingen kommentarer

Det er mulig å se mange filmer, serier og TV-program, uten fjernsynsmottaker. Les artikkelen

Mange har ikke sjekket skattemeldingen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.57 | Ingen kommentarer

En halv million nordmenn har fremdeles ikke åpnet Skattemeldingen.

Det viser tall P4 har fått av Skatteetaten.

Vil kutte i skattefinansiert velferd

av Bjørn Magne Solvik | 23 april 2018 kl. 16.35 | Ingen kommentarer

Det er et godt og viktig signal FpU gir når ungdomsorganisasjonen ber FrP vrake sukkeravgiften og heller kutte i velferd. Les artikkelen

Ikke mindre eiendomsskatt med FrP

av Bjørn Magne Solvik | 17 april 2018 kl. 16.52 | Ingen kommentarer

FrP kommer til å bruke kampen mot eiendomsskatt for alt det er verdt i kommunevalgkampen 2019, men det det ikke blitt mindre eiendomsskatt med FrP i regjering.

Antall kommuner har økt med elleve prosent. Kommunenes inntekter fra eiendomsskatt har gått opp med 39 prosent i perioden 2013–17, melder Faktisk.no i granskningen av påstanden «Mindre eiendomsskatt med Frp».

Skatteinntektene øker

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.05 | Ingen kommentarer

Sammenlignet med de to siste årene øker skatteinngangen i Norge. Les artikkelen

Stortinget har økt flyavgifter drastisk, ikke regjeringen

av Bjørn Magne Solvik | 13 april 2018 kl. 19.32 | Ingen kommentarer

Det er ikke regjeringen som vedtar de statlige avgiftene. Det gjør Stortinget! Les artikkelen

Vil utrede fjerning av 350-kronersgrensen for varesendinger fra utlandet

av Bjørn Magne Solvik | 11 april 2018 kl. 17.17 | Ingen kommentarer

KrF-politikerne Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstadom ønsker at Stortinget skal be regjeringen utrede fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019, ifølge Stortinget.no.

Forslaget ble fremmet som et representantforslag på Stortinget.

Avgifter bidrar til en smuglevennlig politikk

av Bjørn Magne Solvik | 10 april 2018 kl. 16.24 | Ingen kommentarer

Norske avgifter på tobakksprodukt bidrar til enorme gevinster for aktører som smugler tobakksvarer inn i Norge. Så lenge Stortinget står fast på avgiftsregimet vil det være betydelig med smugling av tobakksprodukt.

Regjeringen fremmer to nye forslag mot ulovlig handel med tobakk., ifølge Regjeringen.no.

Lavere avgifter som ville redusert smugling av tobakksprodukt, bør være en naturlig del av budsjettforhandlingene i Stortinget.

Ber regjeringen reversere sukkeravgiften

av Bjørn Magne Solvik | 4 april 2018 kl. 19.54 | Ingen kommentarer

Sogn og Fjordane Høyre vil at Høyres landsmøte skal vedta en resolusjon der landsmøtet ber partiet jobbe for å reversere økningen i sukkeravgiften. Les artikkelen

Skattemeldingen har kommet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.44 | Ingen kommentarer

Det er mulig å sjekke skattemeldingen via Skatteetaten.no. Les artikkelen

Ber om samlet gjennomgang av luftfartsavgiftene

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2018 kl. 15.10 | Ingen kommentarer

Representantforslaget fra senterpartirepresentanter på Stortinget kan uten tvil defineres som populisme, men debatter om avgiftsnivået kan bli gode debatter for liberalister. Les artikkelen

Sniker seg unna sukkeravgiften

av Bjørn Magne Solvik | 21 mars 2018 kl. 19.51 | Ingen kommentarer

Hval sjokoladefabrikk fant smutthullet for å lage godteri, uten at staten krever inn sukkeravgiften som Stortinget økte. Les artikkelen

Økt grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.43 | Ingen kommentarer

Nordmenn brukte 15,1 milliarder kroner på grensehandel i 2017 mot 13,8 milliarder kroner i 2016, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Norske avgifter vedtatt av Stortinget har mye av åren for at utenlandske bedrifter tjener penger på nordmenn. Det er på Stortinget tverrpolitisk enighet om mange avgiftene.

Avgifter skal regulere forbruk, men også finansiere en gigantisk offentlig sektor.

Rapporteringsplikt for deleplattformer

av Bjørn Magne Solvik | 20 mars 2018 kl. 14.42 | Ingen kommentarer

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om en plikt for digitale plattformer til å rapportere til Skatteetaten, ifølge Regjeringen.no.

Avgifter gir redusert tilbud til passasjerer

av Bjørn Magne Solvik | 19 mars 2018 kl. 12.52 | Ingen kommentarer

Politikere bruker avgifter for å regulere forbruk og for å finansiere velferdsstaten. Flyselskapene er aktører som betaler høye avgifter til staten. Les artikkelen

Økt skatteinngang

av Bjørn Magne Solvik | 16 mars 2018 kl. 15.19 | Ingen kommentarer

Skatteinngangen til Norge øker med de ulempene det gir for borgerne. Les artikkelen

Åtte av ti handlet i Sverige

av Bjørn Magne Solvik | 13 mars 2018 kl. 15.25 | Ingen kommentarer

Med de norske avgiftene er det forståelig at nordmenn handler i utlandet. Norske politikere fastsatt et avgiftsnivå som stimulerer til grensehandel. Les artikkelen

Regjeringen starter budsjettarbeidet

av Bjørn Magne Solvik | 7 mars 2018 kl. 14.13 | Ingen kommentarer

Statsbudsjettet for 2019 bør bli et budsjett med betydelige skatte- og avgiftslettelser, og kutt i utgifter. Om det blir slik? Neppe! Les artikkelen

Norge bruker ekstremt med skattefinansierte penger på barnefamilier

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2018 kl. 17.14 | Ingen kommentarer

Bruken av skattefinansierte penger på barn og barnefamilier er enorm i Norge. Det er, ifølge statsbudsjettforslagene til regjeringen og partiene, bred enighet om forbruket. Les artikkelen

Neste side →