Skatteinngangen øker

av Bjørn Magne Solvik | 19 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Skatteinngangen i Norge er så god, at argumentene rødgrønne politikere bruker om skattelettelsene regjeringspartiene har fått vedtatt under Erna Solbergs regjeringstid er dårlige. Les artikkelen

371 kommuner med eiendomsskatt i 2019

av Bjørn Magne Solvik | 18 juni 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Når eiendomsskatt først har blitt innført, er det vanskelig å avvikle skatten. Mange lokalpolitikere blir avhengige av inntektene. Les artikkelen

Eiendomsskatt og Liberalistene

av Bjørn Magne Solvik | 17 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Dersom Liberalistene stiller til valg i din kommune, kan du stemme på et parti og politikere som ønsker å avvikle eiendomsskatt. Les artikkelen

Stortinget har vedtatt en ny og like urettferdig ordning for finansiering av NRK

av Bjørn Magne Solvik | 14 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag i mediestøttemeldingen, altså at NRK skal bli finansiert over statsbudsjettet. Les artikkelen

Bompenger er rettferdig, men viktig med fornuftige kostnader på prosjektene

av Bjørn Magne Solvik | 6 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Bompengefinansiering er et godt prinsipp, noe Liberaleren har skrevet mange ganger. Les artikkelen

Skatt på arbeid

av Bjørn Magne Solvik | 5 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Arbeidsgiveravgiften er skatt på arbeid, skatt på muligheter personer får for å leve av egen inntekt. Det ble tatt inn enorme summer i fjor, viser tall Statistisk sentralbyrå har publisert.

Består FrP regjeringstesten?

av Per Aage Pleym Christensen | 3 juni 2019 kl. 20.55 | Ingen kommentarer

FrP utfordres på en av sine viktigste saker; å være det mest bilvennlige partiet i Norge. Kompromissene i regjering skaper krisestemning. Onsdag 05.juni kan det være slutt. Består FrP regjeringstesten?
Les artikkelen

Enklere merverdiavgift med én sats

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Finansdepartementet sendte 29. mai NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats, på høring. Les artikkelen

Unge Venstre vil gjeninnføre arveavgiften

av Per Aage Pleym Christensen | 31 mai 2019 kl. 10.51 | Ingen kommentarer

I hvilken grad skal borgerlige partier gjennomføre tvungen utjevning av forskjeller, og føre en politikk som motvirker utslag av den enkeltes selvstendige valg? Spørsmålene melder seg efter at Unge Venstre-leder Sondre Hansmark tar til orde for å gjeninnføre arveavgiften.
Les artikkelen

Tusenvis risikerer 575 kroner per dag i tvangsmulkt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Hvis du ikke har levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen for næringsdrivende må leveres innen midnatt fredag 31. mai. Les artikkelen

Bilavgiftssystemet

av Bjørn Magne Solvik | 29 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Arbeidet som regjeringen ønsker igangsatt kommer til å bli interessant og viktig. Så mange som mulig bør engasjere seg i den kommende debatten om bilavgifter. Les artikkelen

Fortsatt økt grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 28 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med 8,3 prosent i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2018 til og med 1. kvartal 2019, sammenliknet med foregående firekvartalsperiode. Nordmenn handlet for 16,3 milliarder kroner i denne perioden. Dette er 1,25 milliarder kroner mer enn i forrige firekvartalsperiode, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Politikerne kan i stor grad regulere hvor stor grensehandelen skal være. I Norge velger Stortinget et avgiftsnivå som gir mye grensehandel.

Ny åremålsperiode som skattedirektør

av Bjørn Magne Solvik | 27 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Den norske skattedirektøren kommer jevnlig med utspill om det norske skattesystemet, blant annet om skattlegging av Facebook.com og Google.com. Les artikkelen

Betydelig økning i skatter og avgifter

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Statsregnskapets første kvartal viser betydelig økning i skatter og avgifter sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

En av tre har allerede levert skattemeldingen

av Bjørn Magne Solvik | 23 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Torsdag 31. mai er siste innleveringsdag for skattemeldingen for næringsdrivende.

Vel én uke før leveringsfristen har én av tre (38 %) næringsdrivende (264 000) allerede levert skattemeldingen. Vær oppmerksom på at du som næringsdrivende kan risikere tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av skattemeldingen, ifølge en pressemelding fra Skatteetaten.

Budsjettlekkasjene svekker Stortinget som arena

av Bjørn Magne Solvik | 20 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

De siste regjeringene, både nåværende regjering og den rødgrønne regjeringen, har lekket som en sil fra statsbudsjettet. Les artikkelen

Utvalg på ville veier

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Ekspertutvalget som onsdag la frem forslag til momsreform, forholder seg ikke til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.

–Skatt på inntekt og formue er basert på evneprinsippet. Slik er det ikke medforbruksavgifter som merverdiavgift. En økning av matmomsen fra 15 til 25 prosenter er usosial og vil ramme lavinntektsgruppene uforholdsmessig hardt, i tillegg til at det også sterkt vil bidra til økt grensehandel. Det vil igjen kunne ramme mange norske arbeidsplasser, sier Per Hanstad, adm. direktør i Revisorforeningen, i en pressemelding.

Finansminister Siv Jensen (FrP) studerer nå utvalgets vurdering til momsreform.

Rapport fra utvalget som har vurdert enklere merverdiavgift

av Bjørn Magne Solvik | 16 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Finansminister Siv Jensen (FrP) mottok onsdag utredningen fra utvalget som har vurdert hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser.

–Differensiert merverdiavgift er over tid brukt for å fremme ulike hensyn. Rapporten er viktig for regjeringens videre arbeid med å vurdere om andre hensyn bør ivaretas ved andre virkemidler enn differensiert merverdiavgiftssats. Jeg har ventet i spenning og gleder meg nå til å studere utvalgets vurderinger, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Regjeringen legger opp til bruk av altfor mye penger

av Bjørn Magne Solvik | 15 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Tirsdag la finansminister Siv Jensen (FrP) fram Revidert nasjonalbudsjett 2019. Les artikkelen

Metalleksport i tollmurenes tid

av Bjørn Magne Solvik | 14 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Handelskrig mellom USA, Kina og EU har foreløpig liten synlig virkning for norsk metallindustri. Én årsak er at en stor del av norsk metalleksport til USA skjer indirekte, i form av industriprodukter fremstilt i EU. Dette ifølge Statistisk sentralbyrå.

Avgiftsspørsmål til finansministeren

av Bjørn Magne Solvik | 13 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Penger for norske politikere er som narkotika for narkomane. Derfor har vi et voldsomt avgiftsregime der det meste er avgiftsbelagt. Les artikkelen

Rødt ønsker et annerledes samfunn, men det er store likheter med regjeringspartiene

av Bjørn Magne Solvik | 10 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I helgen avholder Rødt landsmøte, et landsmøte som sikkert vil feire gode meningsmålinger og forberede partiet til kommunevalgkampen. Les artikkelen

Norge bruker mest på de minste

av Bjørn Magne Solvik | 8 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

De årlige kostnadene per barnehagebarn er større i Norge enn i de andre nordiske landene. Norge brukte to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på barnehagesektoren i 2015, noe som utgjør 18 500 dollar per barn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Også personer uten barn betaler for de skattefinansierte utgiftene i barnehagesektoren.

Fordelingseffekt av miljøavgifter

av Bjørn Magne Solvik | 7 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det er ikke gitt at forbruket av bensin og diesel nødvendigvis øker med økende inntekt. Det samme gjelder for øvrig engangsavgiften der SV foreslo en betydelig økning, har finansminister Siv Jensen (FrP) skrevet i et svar til stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV).

Stortingsrepresentanten stilte finansministeren følgende spørsmål: Hva er fordelingseffekten av CO2-avgiften og andre miljøavgifter?

Spørsmål og svar, på Regjeringen.no.

Gahr Støre med fokus på ulikheter

av Bjørn Magne Solvik | 2 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Med tanke på hvor lik regjeringens politikk er Arbeiderpartiets politikk, er det rart at Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet, bruker så sterke ord om politikken Stortinget vedtar. Les artikkelen

Flere tusen kandidater som vil stramme inn alkoholpolitikken

av Bjørn Magne Solvik | 24 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

En kommune har frihet innenfor visse rammer til å bestemme alkoholpolitikken i egen kommune. Les artikkelen

Hva betyr modellen for bedrifter som betaler NRK-lisens?

av Bjørn Magne Solvik | 23 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Det er mange bedrifter i Norge som betaler krinkastningsavgift, eller TV-skatten som liberalister kaller finansieringen av NRK. Les artikkelen

Frivilligheten vil bruke pengene på beredskap, ikke avgift til staten

av Bjørn Magne Solvik | 17 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I disse dager drar mange av oss til fjells for å stå på ski. Samtidig jobber frivillige for å sikre din og min trygghet i skisporet. De frivillige organisasjonene som organiserer dette avgjørende beredskapsarbeidet betaler i dag moms når de for eksempel kjøper inn en snøscooter. Dette er en avgift kommersielle og offentlige aktører slipper. Frivilligheten hadde hatt større kapasitet hvis de fikk kompensert alle sine utgifter til moms, ifølge en pressemelding som Frivillighet Norge har sendt ut.

Skatteregnskapet bør egentlig gi rødgrønne politikere mindre ammunisjon

av Bjørn Magne Solvik | 16 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

De neste månedene forbindelse med valg 2019, kommer rødgrønne politikere til å minne befolkningen om skattereduksjonene regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt. Les artikkelen

Barnefamilier med lav inntekt har flere levekårsutfordringer

av Bjørn Magne Solvik | 12 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Par med barn og lav inntekt og enslige forsørgere er blant gruppene som har størst problemer med uforutsette utgifter og må avstå fra sosiale aktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Det er også i disse gruppene flest ikke har råd til ferie, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Til tross for at mange barnefamilier har anstrengt økonomi, legger politikere blant annet på avgifter for å regulere forbruk/finansiere velferdsstaten.

Det er allerede avgifter på det «kjøpmenn» selger

av Bjørn Magne Solvik | 10 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Utvalget som skulle vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, har overleverte rapporten til finansminister Siv Jensen (FrP). Les artikkelen

Forløperen for den skattefinansierte velferdsstaten, den norske modellen?

av Bjørn Magne Solvik | 9 april 2019 kl. 16.01 | Ingen kommentarer

Borgere som i liten grad benytter skattefinansierte ordninger, betaler en veldig høy pris i Norge gjennom skatter og avgifter. Les artikkelen

Familie med to fulltidsinntekter har fått skattelettelse på om lag 39 000 kroner

av Bjørn Magne Solvik | 5 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for FrP, stilte finansminister Siv Jensen (FrP) et godt spørsmål, spørsmål og svar som kan berike det offentlige ordskiftet. Les artikkelen

Gahr Støre fordummer den politiske debatten

av Bjørn Magne Solvik | 4 april 2019 kl. 21.45 | 1 kommentar

Når rødgrønne politikere forteller at regjeringen svekker velferdsstaten, fordummer den rødgrønne siden den politiske debatten. Les artikkelen

Enorme avgifter på alkohol og tobakk i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 3 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Det er Stortinget som fastsetter avgifter på alkohol og tobakk i Norge, avgifter som skal regulere forbruk og være med på å finansiere en gigantisk velferdsstat. Les artikkelen

Datasnokene blir stadig smartere

av Bjørn Magne Solvik | 2 april 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Hvert år når skattemeldingen og skatteoppgjøret kommer, oversvømmes folk med e-poster og SMS’er som utgir seg for å være fra Skatteetaten eller kemneren, med løfter om tilgodehavender og utbetalinger. Skatteetaten advarer, ifølge en pressemelding.

Ønsker ny miljøavgift på klær, sko, verktøy, sports- og turutstyr

av Bjørn Magne Solvik | 1 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Kristoffer Robin Haug, vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne, ønsker ytterligere avgifter, blant annet en ny miljøavgift på klær, sko, verktøy, sports- og turutstyr. Les artikkelen

SV jublet for økt oppslutning

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

I helgen gjennomførte SV landsmøtet på Gardermoen, et landsmøte som jublet for økt oppslutning om SV. Les artikkelen

Regjeringen vil erstatte en urettferdig ordning med en urettferdig ordning

av Bjørn Magne Solvik | 29 mars 2019 kl. 18.33 | Ingen kommentarer

Kringkastingsavgiften, også kalt TV-skatten av liberalister, blir avviklet. Det er en gladnyhet for veldig mange borgere som to ganger i året har mottatt giro fra NRK Lisensavdelinga. Les artikkelen

Eiendomsskatten følger kraftprisen

av Bjørn Magne Solvik | 27 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Fallende kraftpriser mellom 2012 og 2016 forklarer mye av nedgangen i eiendomsskatten for kraftkommunene de siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hvor mye skattelettelser har vi fått under Siv Jensen som finansminister?

av Bjørn Magne Solvik | 26 mars 2019 kl. 15.31 | Ingen kommentarer

Liberaleren er én av aktørene i samfunnsdebatten som mener stortingsflertallet tar for mye av våre penger. Politikerne bruker skatter til å bygge opp en voldsom stor velferdsstat. Les artikkelen

Norges skattedirektør leder OECD-toppmøte om skatt, oppfordrer til felles løsninger i internasjonalt samarbeid

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Skattedirektør Hans Christian Holte leder OECDs nettverk av skattedirektører. 26. – 28. mars 2019 møtes de ulike landene til toppmøte i Chile. Holte oppfordrer til internasjonalt samarbeid og felles løsninger, ifølge en pressemelding fra Skatteetaten.

Jegeravgiften blir digital

av Bjørn Magne Solvik | 25 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Fra og med i år kan alle jegere slippe å ta med seg jegeravgiftkortet når de skal ut på jakt. Betaling og dokumentasjon av jegeravgift digitaliseres.

Rundt 300 000 norske jegere får i forkant av at jaktåret starter 1. april et brev fra staten om betaling av jegeravgiften, ifølge Regjeringen.no.

Budsjettkonferansen pågår

av Bjørn Magne Solvik | 20 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Akkurat nå er regjeringen på årets første budsjettkonferanse, en konferanse som legger føringer for statsbudsjettet for 2020. Les artikkelen

Høyt forbruk i Norge sammenlignet med andre land, men fortsatt er det rom for høyere personlig forbruk

av Bjørn Magne Solvik | 19 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Nordmenn hadde i 2017 mellom 8 og 16 prosent større forbruk enn våre nordiske naboer, og ble bare slått av innbyggerne i Luxembourg, ifølge Forskning.no. Les artikkelen

Stor økning i skatteinngangen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Sammenlignet med samme periode i fjor var det en betydelig økning i skatteinngangen til Norge. Les artikkelen

Lavere skattebyrde

av Bjørn Magne Solvik | 18 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Høyres landsmøte ønsker lavere skatt, ifølge nytt prinsipprogram.

Om Høyre klarer å kutte i skattefinansierte utgifter slik at skatten blir lavere er mer tvilsomt.

Legger om flypassasjeravgiften

av Bjørn Magne Solvik | 15 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Flypassasjeravgiften blir lagt om 1. april, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.

Satsen reduseres til 75 kroner per passasjer for reiser med sluttdestinasjon i Europa. Andre flyginger får satsen økt til 200 kroner.

Inviterer til skattefrokost

av Bjørn Magne Solvik | 14 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Skatteetaten arrangerer frokostmøte om utfordringer innenfor beskatning av multinasjonale selskap i en stadig mer globalisert og digitalisert verden.

Frokostmøtet blir arrangert 22. mars i Oslo. Påmelding via nett.

Økt grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 11 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Med avgiftene vedtatt av Stortinget, er det forståelig at en betydelig del av befolkningen gjør ulike innkjøp i Sverige. Les artikkelen

Neste side →