Ikke mindre eiendomsskatt med FrP

av Bjørn Magne Solvik | 17 april 2018 kl. 16.52 | Ingen kommentarer

FrP kommer til å bruke kampen mot eiendomsskatt for alt det er verdt i kommunevalgkampen 2019, men det det ikke blitt mindre eiendomsskatt med FrP i regjering.

Antall kommuner har økt med elleve prosent. Kommunenes inntekter fra eiendomsskatt har gått opp med 39 prosent i perioden 2013–17, melder Faktisk.no i granskningen av påstanden «Mindre eiendomsskatt med Frp».

Skatteinntektene øker

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.05 | Ingen kommentarer

Sammenlignet med de to siste årene øker skatteinngangen i Norge. Les artikkelen

Stortinget har økt flyavgifter drastisk, ikke regjeringen

av Bjørn Magne Solvik | 13 april 2018 kl. 19.32 | Ingen kommentarer

Det er ikke regjeringen som vedtar de statlige avgiftene. Det gjør Stortinget! Les artikkelen

Vil utrede fjerning av 350-kronersgrensen for varesendinger fra utlandet

av Bjørn Magne Solvik | 11 april 2018 kl. 17.17 | Ingen kommentarer

KrF-politikerne Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstadom ønsker at Stortinget skal be regjeringen utrede fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019, ifølge Stortinget.no.

Forslaget ble fremmet som et representantforslag på Stortinget.

Avgifter bidrar til en smuglevennlig politikk

av Bjørn Magne Solvik | 10 april 2018 kl. 16.24 | Ingen kommentarer

Norske avgifter på tobakksprodukt bidrar til enorme gevinster for aktører som smugler tobakksvarer inn i Norge. Så lenge Stortinget står fast på avgiftsregimet vil det være betydelig med smugling av tobakksprodukt.

Regjeringen fremmer to nye forslag mot ulovlig handel med tobakk., ifølge Regjeringen.no.

Lavere avgifter som ville redusert smugling av tobakksprodukt, bør være en naturlig del av budsjettforhandlingene i Stortinget.

Ber regjeringen reversere sukkeravgiften

av Bjørn Magne Solvik | 4 april 2018 kl. 19.54 | Ingen kommentarer

Sogn og Fjordane Høyre vil at Høyres landsmøte skal vedta en resolusjon der landsmøtet ber partiet jobbe for å reversere økningen i sukkeravgiften. Les artikkelen

Skattemeldingen har kommet

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.44 | Ingen kommentarer

Det er mulig å sjekke skattemeldingen via Skatteetaten.no. Les artikkelen

Ber om samlet gjennomgang av luftfartsavgiftene

av Bjørn Magne Solvik | 22 mars 2018 kl. 15.10 | Ingen kommentarer

Representantforslaget fra senterpartirepresentanter på Stortinget kan uten tvil defineres som populisme, men debatter om avgiftsnivået kan bli gode debatter for liberalister. Les artikkelen

Sniker seg unna sukkeravgiften

av Bjørn Magne Solvik | 21 mars 2018 kl. 19.51 | Ingen kommentarer

Hval sjokoladefabrikk fant smutthullet for å lage godteri, uten at staten krever inn sukkeravgiften som Stortinget økte. Les artikkelen

Økt grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.43 | Ingen kommentarer

Nordmenn brukte 15,1 milliarder kroner på grensehandel i 2017 mot 13,8 milliarder kroner i 2016, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Norske avgifter vedtatt av Stortinget har mye av åren for at utenlandske bedrifter tjener penger på nordmenn. Det er på Stortinget tverrpolitisk enighet om mange avgiftene.

Avgifter skal regulere forbruk, men også finansiere en gigantisk offentlig sektor.

Rapporteringsplikt for deleplattformer

av Bjørn Magne Solvik | 20 mars 2018 kl. 14.42 | Ingen kommentarer

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om en plikt for digitale plattformer til å rapportere til Skatteetaten, ifølge Regjeringen.no.

Avgifter gir redusert tilbud til passasjerer

av Bjørn Magne Solvik | 19 mars 2018 kl. 12.52 | Ingen kommentarer

Politikere bruker avgifter for å regulere forbruk og for å finansiere velferdsstaten. Flyselskapene er aktører som betaler høye avgifter til staten. Les artikkelen

Økt skatteinngang

av Bjørn Magne Solvik | 16 mars 2018 kl. 15.19 | Ingen kommentarer

Skatteinngangen til Norge øker med de ulempene det gir for borgerne. Les artikkelen

Åtte av ti handlet i Sverige

av Bjørn Magne Solvik | 13 mars 2018 kl. 15.25 | Ingen kommentarer

Med de norske avgiftene er det forståelig at nordmenn handler i utlandet. Norske politikere fastsatt et avgiftsnivå som stimulerer til grensehandel. Les artikkelen

Regjeringen starter budsjettarbeidet

av Bjørn Magne Solvik | 7 mars 2018 kl. 14.13 | Ingen kommentarer

Statsbudsjettet for 2019 bør bli et budsjett med betydelige skatte- og avgiftslettelser, og kutt i utgifter. Om det blir slik? Neppe! Les artikkelen

Norge bruker ekstremt med skattefinansierte penger på barnefamilier

av Bjørn Magne Solvik | 6 mars 2018 kl. 17.14 | Ingen kommentarer

Bruken av skattefinansierte penger på barn og barnefamilier er enorm i Norge. Det er, ifølge statsbudsjettforslagene til regjeringen og partiene, bred enighet om forbruket. Les artikkelen

Gode argument for leterefusjonsordningen

av Bjørn Magne Solvik | 27 februar 2018 kl. 16.36 | Ingen kommentarer

For politikere som har vært helt avhengige av store inntekter fra oljeselskapene, har det vært gode argument for leterefusjonsordningen.

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, spør finansministeren i et skriftlig spørsmål om hva de totale inntektene (skatteinntekter fratrukket utgifter) til staten fra hvert av de oljeselskapene som har mottatt utbetalinger gjennom leterefusjonsordningen i perioden 2008-2016?

Finansminister Siv Jensen har ennå ikke besvart spørsmålet, ifølge Stortinget.no.

Sukkeravgiften gir større konkurransefortrinn til utenlandske aktører

av Bjørn Magne Solvik | 21 februar 2018 kl. 17.13 | Ingen kommentarer

Norske politikere sliter trolig med å forstå at gjennom et høyt norsk avgiftsregime, er veien kort for norske forbrukere til utenlandske aktører. Det bør være barnelærdom! Les artikkelen

Laveste bygningsvekst på 20 år

av Bjørn Magne Solvik | 20 februar 2018 kl. 14.59 | Ingen kommentarer

Per 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, viser statistikk over bygningsmassen på ssb.no .

Bygninger kan bli statens nye melkeku. Debatten om en ny boligskatt pågår i en del miljø og ingen ting tyder på at debatten skal avta.

Mer penger inn i skatt

av Bjørn Magne Solvik | 19 februar 2018 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Sammenlignet med januar i 2016 og 2017 var det økt skatteinngang i januar 2018. Les artikkelen

Mitt Romney vil gjøre politisk comeback

av Bjørn Magne Solvik | 16 februar 2018 kl. 16.21 | Ingen kommentarer

Mitt Romney, den tidligere republikanske presidentkandidaten forteller at han vil stille som kandidat for Utah i det amerikanske senatet, ifølge livetjenesten på VG Nett. Les artikkelen

Høring om Google-skatt

av Bjørn Magne Solvik | 2 februar 2018 kl. 16.54 | Ingen kommentarer

Dersom selskapene må betale skatt mange ganger for de samme pengene, ville politikerne kvalt mye av næringslivet, handelen og den økonomiske veksten. Les artikkelen

Hvordan skal mva-satser innrettes?

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.42 | Ingen kommentarer

Ingrid Heggø, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, ønsker svar fra finansministeren på hvordan færre mva-satser skal innrettes, og hvilke satser som skal bort?

Spørsmålet blir stilt i Stortingets ordinære spørretime på onsdag.

En rekke aktører har reagert på økt moms for overnattingsbedrifter. I statsbudsjettet for 2016 økte regjeringspartiene og samarbeidspartiene reiselivsmomsen fra åtte til ti prosent. Fra nyttår økte de samme partiene momssatsen fra ti til 12 prosent, økninger som har svekket konkurranseevnen i reiselivsnæringen.

Kroner 93,90 for en boks porsjonssnus

av Bjørn Magne Solvik | 29 januar 2018 kl. 16.50 | Ingen kommentarer

I dag betalte skribenten 93,90 for en boks porsjonssnus på en ordinær Coop-butikk. Avgiftssatsen på tobakksavgiften er for 2018, 1,05 kroner per gram av pakningens nettovekt. Dette ifølge Skatteetaten.no.

Politikerne gjennomfører et åpenlystran for hver snusboks vi kjøper!

Tapte inntekter for kommunene gir lavere regning for innbyggere

av Bjørn Magne Solvik | 25 januar 2018 kl. 16.59 | Ingen kommentarer

Mange kommuner reagerer på forslaget om redusert sats på eiendomsskatten og mener dette gir tapte inntekter. Det med tapte inntekter er for så vidt sant, men tapte inntekter for kommuner betyr lavere regning for innbyggere.

Finansminister Siv Jensen har besvart et spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV). Både spørsmålet og svaret ligger på Regjeringen.no.

Spareforslag fra Heidi Nordby Lunde

av Bjørn Magne Solvik | 19 januar 2018 kl. 18.16 | Ingen kommentarer

Politikere reagerer på regjeringens forslag om redusert eiendomsskatt, fra syv promille til fem promille. Les artikkelen

Tallene for 2017 viser at politikerne debatterer de små summene

av Bjørn Magne Solvik | 18 januar 2018 kl. 14.24 | Ingen kommentarer

Til tross for en regjering og et flertall i 2017 som burde gitt betydelige skattelettelser, økte skatteinngangen til Norge. Les artikkelen

Redusert eiendomsskatt er positivt

av Bjørn Magne Solvik | 16 januar 2018 kl. 13.32 | Ingen kommentarer

I avtalen mellom Høyre, FrP og Venstre skisserer partiene redusert eiendomsskatt, fra syv promille til fem promille. Les artikkelen

Spør om tiltak for redusert grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 8 januar 2018 kl. 17.12 | Ingen kommentarer

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet, spør finansminister Siv Jensen om regjeringen vil fremme forslag om endring i avgiftspolitikken for å redusere grensehandelen og gi norsk næringsliv bedre og mer forutsigbare rammevilkår? Les artikkelen

Momsspørsmål til finansministeren

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.11 | Ingen kommentarer

Det er på sin plass at finansminister Siv Jensen får spørsmål om reiselivsmomsen som har økt de siste årene. Les artikkelen

Nullmoms på elbiler

av Bjørn Magne Solvik | 21 desember 2017 kl. 22.31 | Ingen kommentarer

Det ble 19. desember gitt klarsignal fra ESA om at Norge kan fortsette sin nåværende politikk med nullmoms på elbiler. Godkjennelsen løper i tre år fra nyttår. Øvrige elbilfordeler, som fritak fra årsavgift og omregistreringsavgift, godkjennes for seks år, ifølge samferdselsnytt fra EU-delegasjonen på Regjeringen.no.

Stopper ikke sukkeravgiften

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.29 | Ingen kommentarer

EFTAs overvåkingorgan ESA skal vurdere den økte sukkeravgiften i Norge men vil ikke stanse den mens de behandler saken, ifølge P4.

Politikerne bruker avgifter, også sukkeravgiften, til å regulere forbruk og finansiere en gigantisk offentlig sektor. Når det gjelder avgifter, viste forrige periode og begynnelsen på denne valgperioden, minimale forskjeller mellom de største politiske partiene på Stortinget.

Betaler eiendomsskatt i to kommuner

av Bjørn Magne Solvik | 20 desember 2017 kl. 19.06 | Ingen kommentarer

Har du bolig og fritidseiendom i to forskjellige kommuner, risikerer du å betale eiendomsskatt for eiendommene til to forskjellige kommuner. Les artikkelen

Skattegrepene du bør gjøre før nyttår

av Bjørn Magne Solvik | 18 desember 2017 kl. 15.58 | Ingen kommentarer

Å kutte skatten handler ikke bare om BSU-sparing. Nå som det nærmer seg et nytt kalenderår kan det være greit å kjenne til andre måter å spare skattepenger, ifølge VG+.

NHO klager sukkeravgiften inn for ESA

av Bjørn Magne Solvik | 14 desember 2017 kl. 14.20 | Ingen kommentarer

NHO mat og drikke klager den økte sukkeravgiften inn for EØS-avtalens tilsynsorgan ESA, ifølge NRK.no.

Økt grensehandel

av Bjørn Magne Solvik | 7 desember 2017 kl. 17.06 | Ingen kommentarer

Politikerne legger opp til grensehandel gjennom høye norske avgifter.

15,8 milliarder kroner brukte nordmenn på grensehandel fra 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Grensehandelen i samme periode i fjor var 12,8 milliarder kroner.

Kina senker tollsatser for sjømat

av Bjørn Magne Solvik | 6 desember 2017 kl. 19.40 | Ingen kommentarer

Norske politikere jubler etter at Kina har bestemt for at landet reduserer tollsatsene for flere arter i kategorien sjømat. Les artikkelen

Oversikt over bruk av skattefinansierte penger

av Bjørn Magne Solvik | 28 november 2017 kl. 13.01 | Ingen kommentarer

Statistisk sentralbyrå har presentert en enkel oversikt over bruk av skattefinansierte penger i 2016. Les artikkelen

Enorme avgiftsøkninger på noen av områdene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.01 | Ingen kommentarer

Selv om liberalister er veldig uenige med Miljøpartiet De Grønne, er det befriende med forslag som skiller seg klart ut. Det gjør partiets alternative statsbudsjett for 2018. Les artikkelen

Spørsmål om avgifter til finansministeren

av Bjørn Magne Solvik | 27 november 2017 kl. 12.52 | Ingen kommentarer

Finansminister Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet, skal kunne både de ideologiske og retoriske argumentene mot avgiftsøkningene som kommer til å bli vedtatt av Stortinget før jul. Les artikkelen

Penger kommuner taper betyr mindre utgifter for bedrifter

av Bjørn Magne Solvik | 23 november 2017 kl. 13.51 | Ingen kommentarer

Ordførere, spesielt fra de rødgrønne partiene, har i dag uttalt seg negativt om at stortingsflertallet fjerner skatt på maskiner, en sak FrP med rette markedsfører som en viktig seier for partiet. Les artikkelen

Disse forslagene retter ikke opp alt som er «galt» i Norge

av Bjørn Magne Solvik | 17 november 2017 kl. 18.51 | Ingen kommentarer

Arbeiderpartiet bør tone ned kritikken mot regjeringen og regjeringspartiene på mange av områdene. Les artikkelen

Fritak fra eiendomsskatt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 14.58 | Ingen kommentarer

Hele 100 kommuner i Norge gir fritak for eiendomsskatt i flere år hvis du bygger ny bolig, ifølge NRK.no.

Minimale forskjeller mellom Arbeiderpartiet og Høyre

av Bjørn Magne Solvik | 16 november 2017 kl. 17.24 | Ingen kommentarer

Når Arbeiderpartiet, ifølge VG.no, ikke øker skattenivået i det alternative statsbudsjettet så mye som debatten tydet på i valgkampen, blir det vanskelig å se store forskjeller mellom partiene i denne valgperioden.

Advarer mot Venstre-forslag i budsjettforhandlingene

av Bjørn Magne Solvik | 14 november 2017 kl. 19.23 | 1 kommentar

Egil Kr. Olsen, president i Kongelig Norsk Båtforbund, argumenter godt for fortsatt avgiftsfritaket på båtdiesel. Les artikkelen

Foreslår redusert alkoholavgift for små bryggerier

av Bjørn Magne Solvik | 9 november 2017 kl. 13.41 | Ingen kommentarer

Forslag om redusert avgift på øl for små bryggerier har blitt sendt ut på høring. Les artikkelen

Demonstrasjon mot forslag fra regjeringen

av Bjørn Magne Solvik | 8 november 2017 kl. 19.35 | Ingen kommentarer

Onsdag var det demonstrasjon utenfor Stortinget der politikere og andre protesterte. De ønsker å bevare ordningen med at kommuner skal få skrive ut eiendomsskatt for verk og bruk.

Demonstrasjonen og ordene som ble brukt, viser at lokalpolitikerne har blitt avhengige av skatten. De frykter for skattefinansiert velferd om dagens beskatningsrett reduseres.

Løs alltid en utfordring med skatt; det er holdningen hos mange lokalpolitikere.

Hvis liberalister styrte Norge ville landet vært et skatteparadis

av Bjørn Magne Solvik | 6 november 2017 kl. 18.38 | Ingen kommentarer

Det er debatt om Paradise Papers etter oppslag i Aftenposten om at internasjonale politikere og nordmenn har plassert penger i det som blir definert som skatteparadis. Les artikkelen

Skattelettelser på 3 000 kroner

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.23 | Ingen kommentarer

Venstre har presentert partiets alternative statsbudsjett for 2018, et forslag som skal medføre skattelettelser på 3 000 kroner til alle med vanlige inntekter. Les artikkelen

KrF er smuglernes gode venn

av Bjørn Magne Solvik | 2 november 2017 kl. 19.53 | Ingen kommentarer

Dersom KrF fikk bestemme avgiftspolitikken, ville rommet for smugling økt betraktelig. Det er synd regjeringspartiene er avhengige av KrF til statsbudsjettet for 2018. Les artikkelen

Neste side →