Er noe blitt endret?

av Per Aage Pleym Christensen | 22 juli 2014 kl. 11.11 | 1 kommentar

Det har gått tre år siden det verste angrepet på det norske demokratiet siden 09.april 1940. Men har noe egentlig blitt endret på disse tre årene?
Les artikkelen

Markerer 22. juli

av Bjørn Magne Solvik | 21 juli 2014 kl. 17.18 | Ingen kommentarer

22. juli blir markert også i år, men markeringen er ikke omfattende. Les artikkelen

Dristig men nødvendig og legitimt av Clemet om 22.juli

av Per Aage Pleym Christensen | 16 august 2013 kl. 07.46 | Ingen kommentarer

Sier Gjørvkommisjonens rapport noe om Jens Stoltenbergs lederegenskaper? Neppe. Sier den noe om regjeringens gjennomføringskraft og prioriteringer? Definitivt. Har den et budskap til alle partier? Absolutt.
Les artikkelen

Velvalgte ord på en vanskelig dag

av Bjørn Magne Solvik | 22 juli 2013 kl. 15.14 | Ingen kommentarer

Det er vanskelig å finne de riktige ordene i dag, 22. juli 2013. Nøyaktig to år etter at Norge ble rammet av terror, siterer vi Erlend Sand. Les artikkelen

22. juli-innstillingen er avgitt

av Bjørn Magne Solvik | 19 februar 2013 kl. 20.39 | Ingen kommentarer

Den har dominert mediebildet de siste timene. Nå kan du lese innstillingen selv, uten journalistisk fargelegging og politisk spill. Les 22. juli-innstillingen på Stortinget.no.

Gir departementet stryk!

av Bjørn Magne Solvik | 30 oktober 2012 kl. 11.39 | Ingen kommentarer

Datatilsynet er sterkt kritisk til forslaget som Justis- og beredskapsdepartementet har kommet med, nemlig å kriminalisere terrorplanlegging.

Stortinget får referater fra alle intervjuene til 22. juli-kommisjonen

av Bjørn Magne Solvik | 28 september 2012 kl. 17.17 | Ingen kommentarer

Kulturminister Hadia Tajik har tatt et klokt valg. Les artikkelen

Offentliggjør forklaringene, Hadia!

av Per Aage Pleym Christensen | 24 september 2012 kl. 06.30 | 1 kommentar

Hvis regjeringen ved kulturminister Hadia Tajik ikke offentliggjør forklaringene som toppene i embedsverket har gitt Gjørvkommisjonen, bør de det gjelder selv offentliggjøre sine forklaringer.
Les artikkelen

Viktig og riktig!

av Bjørn Magne Solvik | 17 september 2012 kl. 11.48 | Ingen kommentarer

Høyre erkjenner medansvar.

–Det som gikk galt 22. juli, skyldes ikke bare politikken som ble ført i det siste. Også Høyre har vært i regjering og må bære sin del av ansvaret for en beredskap som sviktet. Selv om den sittende regjering selvsagt har et hovedansvar etter seks år med flertall, sier Bent Høie, lederen av Høyres programkomité, til Aftenposten.

The end

av Bjørn Magne Solvik | 7 september 2012 kl. 16.51 | Ingen kommentarer

Advokat Geir Lippestad har hatt det avsluttende møte med Anders Behring Breivik. Terroristen anker ikke og det betyr at dommen er rettskraftig om noen timer. Ankefristen går ut ved midnatt.

Et både-og-politi

av Bjørn Magne Solvik | 29 august 2012 kl. 16.26 | 3 kommentarer

Vi må under endringsprosessene passe på at politiet ikke utstyres med større fullmakter til kontroll og inngrep overfor borgerne enn det som er strengt nødvendig. Begynner den lovlydige borger å få en litt ubehagelig følelse av at politimannen fremstår noe mindre som hjelper og noe mer som kontrollør? I så fall blinker et rødt lys, skriver tidligere politimester Rolf B. Wegner på Ytring.

En veldig god kronikk som spesielt politikerne bør lese!

Mild bris før stormen

av Per Aage Pleym Christensen | 28 august 2012 kl. 16.39 | Ingen kommentarer

Slik karakteriserer debattdirektør Halvor Tretvoll på NRK.no dagens debatt i Stortinget, efter redegjørelsen fra statsminister Jens Stoltenberg og justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Han finner det utrolig at regjeringen ikke reagert på de mange advarslene. Og han karakteriserer opposisjonen som svak. Noe som førte til at regjeringen stod støtt i sitt møte med Stortinget idag. Les kommentaren her.

Støttegruppens slagside

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 15.48 | Ingen kommentarer

Arbeiderpartiet er i en vanskelig dobbeltrolle når partiets ungdom var ofre 22.juli ifjor samtidig som Ap er det største av partiene som har sittet med makten siden 2005, og dermed hatt ansvar for manglende gjennomføring av beredskapstiltak mot terror. Med tanke på at det var AUF’ere som ble drept 22.juli ifjor er det ikke så rart at støttegruppen preges av folk med sympati for Ap.
Les artikkelen

Galt å avvise mistillit

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 15.27 | Ingen kommentarer

Statsminister Stoltenberg var i Stortinget idag opptatt av å beklage det som gikk galt 22.juli 2011 pga. manglende forberedelser – og å vise handlingskraft for å unngå at det samme skjer på nytt. Opposisjonen må ta sin rolle på alvor, ved å finne ut hva som gikk galt, hvorfor det gikk galt – og hvem som har ansvaret. Derfor er det galt å avvise mistillitsforslag allerede nå, før høringene og komitebehandlingen i Kontrollkomiteen er gjennomført.
Les artikkelen

Bistandsadvokat vil ha debatt om dødsstraff

av Bjørn Magne Solvik | 24 august 2012 kl. 22.48 | Ingen kommentarer

Dødsstraff bør være utenkelig i Norge, og heldigvis er Liberaleren på linje med det politiske flertallet i dette spørsmålet. Advokat Carl Bore er ikke like bastant, ifølge en artikkel på Aftenposten.no.

Gode argument mot dødsstraff.

At Breivik kan slippe fri er en villet rettstilstand

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 08.00 | 7 kommentarer

Samme dag som dommen mot Anders Behring Breivik faller trykker VG en meningsmåling om hva «folket» mener om ham. At han kan slippe ut i samfunnet provoserer både overlevende og pårørende for ofre. Men det er faktisk en villet rettstilstand.
Les artikkelen

En følelse av trygghet

av Bjørn Magne Solvik | 21 august 2012 kl. 18.22 | 1 kommentar

Musiker Jarle Bernhoft-Sjødin har et flott innlegg på trykk på Aftenposten.no. Les artikkelen

Datoen er bestemt

av Bjørn Magne Solvik | 15 august 2012 kl. 14.53 | Ingen kommentarer

Tirsdag 28. august klokken 10 redegjør statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget om innholdet i 22. juli-kommisjonens rapport. Debattene i mediene er viktig nok, men det er behandlingen i Stortinget som er viktigst.

Byråkratiet kveler handlekraften

av Bjørn Magne Solvik | kl. 10.14 | Ingen kommentarer

–Et samfunn som forsøker å regulere seg bort fra risiko kan etter hvert få et demokratisk underskudd, advarer professor Paul Otto Brunstad.

Les mer på nettstedet til Vårt Land.

Rammes Blattmann av Gjørvkommisjonen?

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 08.03 | 1 kommentar

Stavanger Aftenblad har en interessant kommentar om hvem som rammes av kritikken Gjørvkommisjonen fremmer i sin rapport. Avisen skriver at lederen for Støttegruppen for de efterlatte efter Utøya-massakren selv har vært rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, fra 22. oktober 2009 til 1. juli 2011. FAD er departementet med ansvar for sikkerheten i regjeringskvartalet, og får sterk kritikk av kommisjonen. Stavanger Aftenblad skriver om Blattmanns rolle at «det hadde i det minste vore interessant om Blattmann ved eit passande høve kunne reflektert over kulturen i det systemet han i desse kritiske åra var ein del av, i staden for berre å vera eit ekko av kommisjonen.» Les Stavanger Aftenblads kommentar her.

Clemet om standard og grenser

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 07.03 | Ingen kommentarer

Civita-sjef Kristin Clemet har blogget om Jens Stoltenbergs evne til å håndtere nasjonale katastrofer som 22.juli, og Gjørvkommisjonens rapport. Les bloggposten her.

Møte i Stortinget om 22. juli-rapporten

av Bjørn Magne Solvik | 14 august 2012 kl. 13.10 | Ingen kommentarer

Stortinget tar sikte på å innkalle til møte om regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport om kort tid. Les artikkelen

Efter Gjørvkommisjonen: Aktuelt med riksrett?

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 11.04 | 6 kommentarer

22.juli-kommisjonens rapport bør behandles i Stortinget. Siden regjeringen har flertall vil mistillit ikke føre frem. Riksrett kan igjen bli et aktuelt virkemiddel for å stille statsråder til ansvar.
Les artikkelen

Viktig, viktig, viktig

av Bjørn Magne Solvik | kl. 09.53 | Ingen kommentarer

22. juli-kommisjonens rapport viser at Norge ikke trenger mer overvåking. Politiet har allerede verktøyene uten datalagringsdirektivet. Les artikkelen

22. juli-kommisjonens rapport – klokt om ikke å gjøre ren “soloplanlegging” av terror straffbart

av Bjørn Magne Solvik | 13 august 2012 kl. 17.27 | 2 kommentarer

Advokat Jon Wessel-Aas liker naturligvis at 22. juli-kommisjonen ikke vil gjøre soloplanlegging straffbart.

Les hele bloggposten, signert Wessel-Aas.

Kloke ord fra Unge Venstre-lederen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 17.04 | Ingen kommentarer

Det er mange kommentarer knyttet til rapporten fra 22. juli-kommisjonen, men Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre, skiller seg ut på en positiv måte. Les artikkelen

Kommisjonen: «-enkeltpersoner kan utgjøre en stor forskjell»

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 13.30 | 2 kommentarer

22.juli-kommisjonen har lagt frem en tung, grundig og detaljrik rapport. Konklusjonene presenteres innledningsvis, og Kommisjonen skriver at det haster med å gjennomføre tiltakene.
Les artikkelen

Rapport fra 22. juli-kommisjonen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.14 | Ingen kommentarer

Rapporten fra 22. juli-kommisjonen er publisert på Regjeringen.no.

Eirik Løkke skrev tidligere i dag noen velvalgte ord på Facebook.com.

–Det hadde vært svært hyggelig om opposisjonen behandlet rapporten med den seriøsitet og verdighet den fortjener. Det innebærer f.eks at man faktisk leser hele – FØR man uttaler seg. I så måte hadde det vært bra om hele opposisjonen ble enig om ikke å uttale seg til offentligheten før kl.18, for på den måten sette av tilstrekkelig tid til å få behandlet rapporten skikkelig, skrev Løkke.

22. juli-debatter

av Bjørn Magne Solvik | 7 august 2012 kl. 10.53 | Ingen kommentarer

Den 13. august vil 22. juli og 22. juli-kommisjonens rapport dominere mediebildet. Les artikkelen

Breivik gir visst fripass til unntakstilstand

av Per Aage Pleym Christensen | 2 august 2012 kl. 07.37 | Ingen kommentarer

Saken mot Anders Behring Breivik er eksepsjonell på alle måter. Derfor virker det som om så lenge noe kan kobles til saken, gir det et fripass til en slags unntakstilstand fra alt som er normale tilstander. Dèt så vi et godt eksempel på denne uken.
Les artikkelen

Voldsromantiker på Utøya

av Bjørn Magne Solvik | 27 juli 2012 kl. 13.09 | Ingen kommentarer

Var det riktig å invitere en diktaturvenn til markeringen på Utøya? Einar Kristian Steffenak skriver om Michael Wiehe på Dagbladet.no.

Før Wiehe dro ut på Utøya ble han intervjuet i en TV-kanal. Journalisten presset aldri Wiehe om hvorfor han liker tvilsomme regimer. Synd!

Betimelig om AUFs omfavnelse av Mikael Wiehe

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 13.05 | Ingen kommentarer

Lektor og debattant Einar K. Steffenak kritiserer i et innlegg i Dagbladet idag at AUF inviterte voldsforherligeren Mikael Wiehe til minnearrangementet på Utøya 22.juli. Så sent som i 2010 tok Wiehe til orde for å kutte næringslivsledere opp i småbiter. Og han er en iherdig forsvarer av diktaturet på Cuba. Les Steffenaks innlegg her.

«… Men aldri naivitet»

av Bjørn Magne Solvik | 23 juli 2012 kl. 11.21 | Ingen kommentarer

Har vi fått mer åpenhet og demokrati? Les innlegget til Sveinung Rotevatn på Aftenposten.no.

Mikael Wiehe – artist uten manerer

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 06.31 | 2 kommentarer

Mikael Wiehe, den kjente svenske sterkt venstrevridde visesangeren, opptrådte på AUFs arrangement på Utøya igår. Og innledet med en sterk politisk tale – og et spark til Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. Sistnevnte tilhører Høyres søsterparti Moderatarna. Wiehe sa: «Jag noterar att den svenska statsministern inte är på plats. Jag ska göra mitt bästa för att ersätta honom». Men ingen internasjonale gjester var innbudt. Danmarks statsminister og det svenske Aps (Sosialdemokraterna) tidligere leder Mona Sahlin var innbudt nettopp fordi de tilhørte Aps søsterpartier. Hadde det kostet Wiehe noe å sjekke fakta med arrangøren før han slengte ut sine fornærmelser? Svenske Expressen har laget en liten sak på Wiehes utsagn.

Eskil Pedersen er heldig

av Per Aage Pleym Christensen | 22 juli 2012 kl. 15.27 | 1 kommentar

Her om dagen så jeg AUF-leder Eskil Pedersen på t-banen. Da jeg kom hjem og fortalte dette til ungene mine, utbrøt en av dem: «- Du er heldig, Pappa!» Er jeg heldig? Nei. Det er Eskil Pedersen som er heldig. Og det er det mange grunner til.
Les artikkelen

Hva skal bevises?

av Bjørn Magne Solvik | 19 juli 2012 kl. 17.27 | Ingen kommentarer

Det er riktig at personer i størst mulig grad skal kjennes ansvarlig for sine gjerninger og med det dømmes for begåtte lovbrudd», skriver Lisbeth Holand (SV) i et leserinnlegg som er på trykk på Aftenposten.no. Innlegget går rett inn i debatten om gjerningsmannen bak terroraksjonene 22. juli.

Lisbeth Holand var medlem av Stortingets justiskomité i tidsrommet 1989-97 og deltok i behandling av lovendringene om strafferettslig tilregnelighet og særreaksjoner.

- Vi kan ikke straffe folk for å tenke på terror

av Bjørn Magne Solvik | 18 juli 2012 kl. 12.14 | 1 kommentar

Venstre er kritisk til regjeringens forslag til ny terrorlovgivning som nå er sendt ut på høring. -Vi kan ikke straffe folk for å tenke på terror, skriver Rebekka Borsch. Les mer om saken på Venstre.no.

Utrolig at det ikke er tverrpolitisk enighet om at det ikke bør være straffbart å tenke på terror.

Fornuftig beslutning

av Bjørn Magne Solvik | 5 juli 2012 kl. 17.41 | Ingen kommentarer

Domsavsigelsen mot Anders Behring Breivik blir sendt på TV. Les artikkelen

Stanghelles beklagelser burde vært nyansert

av Per Aage Pleym Christensen | 29 juni 2012 kl. 06.20 | 1 kommentar

Hvis du er av dem som mener journalister sjelden eller aldri tar selvkritikk bør du lese Harald Stanghelles kommentarartikkel på side 3 i Aftenpostens kulturdel idag. I efterkant av 22.juli-rettssaken fremfører han to beklagelser. Disse burde han nyansert.
Les artikkelen

Bistandsadvokatenes politiske amatørskap – og sensurforsøk

av Per Aage Pleym Christensen | 5 juni 2012 kl. 20.22 | 6 kommentarer

Dommeren i rettssaken mot Anders Behring Breivik må stadig balansere på en stram linje, noe hun klarer bra. Men bistandsadvokatene tråkker stadig over grensen, i sine forsøk på å sensurere alt de ikke liker. Idag utviste de det rene amatørskap rent politisk.
Les artikkelen

Vitnesensur i Oslo tingrett

av Per Aage Pleym Christensen | 4 juni 2012 kl. 06.45 | 2 kommentarer

Oslo tingrett sliter med vanskelige avveininger i rettssaken mot Anders Behring Breivik. Den underligste avgjørelsen så langt, er å nekte medier å sende noen vitneforklaringer, men tillate andre.
Les artikkelen

Feige Fjordman nekter å vitne

av Per Aage Pleym Christensen | 1 juni 2012 kl. 17.20 | 20 kommentarer

Forsvarerne til terrortiltalte Anders Behring Breivik har problemer med å få vitnene de har innstevnet, til å stille opp. Pussig nok har kun aktoratets vitner vitneplikt. Blant dem som nekter å møte, er bloggeren «Fjordman». Han har emigrert. Han er feig, rett og slett.
Les artikkelen

Ekstremisten som ikke blir trodd

av Per Aage Pleym Christensen | 26 april 2012 kl. 11.38 | Ingen kommentarer

er tittelen på en kommentarartikkel av VGs Anders Giæver i dagens avis. Giæver skriver: «Han må være en av de første, brutale terroristene i verden som sliter med å bli tatt på alvor av de myndighetene han angriper.» Noe Liberaleren også har påpekt.

22.juli-rettssaken – også min sak

av Per Aage Pleym Christensen | 17 april 2012 kl. 22.26 | 1 kommentar

Når nå endelig rettssaken mot terroristen og massemorderen Anders Behring Breivik har startet gjelder den langt mer enn rettferdighet for drepte, overlevende og pårørende efter terrorangrepet mot regjeringsbygget og massakren på Utøya.
Les artikkelen

Medias oppgave under 22.07-rettssaken

av Per Aage Pleym Christensen | kl. 07.51 | 3 kommentarer

er tema for antibloggeren Magnhilds blogpost «Idag er ikke en minnestund», gjengitt i Aftenposten. Les den her. Hun har gode poenger. Media kan ikke abdisere fra sin oppgave, slik Dagsavisen gjorde med sin forside igår – og Klassekampen med sin fravær av lederartikkel.

Massemord selger

av Per Aage Pleym Christensen | 12 april 2012 kl. 23.28 | Ingen kommentarer

skriver psykolog John Petter Fagerhaug på sin blogg. Han tror ingenting på at Anders Behring Breiviks terrorisme og massemord var politisk motivert. Igår stilte jeg spørsmålet på Liberaleren, om hvorfor folk har så vanskelig for å godta at noen kan gjennomføre politisk motivert massemord.

Politiet kan stå bak Breivik-lekkasjer

av Per Aage Pleym Christensen | 11 april 2012 kl. 11.50 | Ingen kommentarer

hevder Nina Hjerpset-Østlie på nettstedet Document.no. Grunnen er at opplysninger hun gav politiet i et avhør, har havnet i media. En opplysning som ikke har noen som helst relevans for saken. Men som skadet hennes tillit til politiet. Les hennes artikkel her.

22.juli: Gal manns verk – eller ideologisk motivert handling?

av Per Aage Pleym Christensen | 10 april 2012 kl. 22.16 | 11 kommentarer

- Han var ikke gal, bare ond. Dette sa en av de overlevende fra massakren på Utøya 22.juli ifjor, efter at de rettsoppnevnte psykiatrisk sakkyndige idag la frem sin rapport om Anders Behring Breivik. De konkluderte at han ikke er psykotisk, hverken i observasjonsperioden eller under terrorangrepet og massakren 22.juli.
Les artikkelen

Breivik: Vi må leve med usikkerheten

av Per Aage Pleym Christensen | 4 april 2012 kl. 10.09 | Ingen kommentarer

rundt Anders Behring Breiviks psyke skriver Bjørn Stærk i Dagbladet. Les hans kronikk her.

KS «godkjenner» Widerberg-mesén, Eidsvoll takker ja

av Per Aage Pleym Christensen | 28 februar 2012 kl. 06.49 | Ingen kommentarer

To ganger har formannskapet i Eidsvoll sagt nei takk til Nico Widerbergs 22.juli-monument. Ikveld sier kommunestyret sannsynligvis ja. Fordi KS har satt godkjent-stempel på Widerbergs anonyme mesén. Hele prosessen har vært uheldig.
Les artikkelen

Neste side →


Blogglisten
Bloggurat