Vil vite hvorfor regjeringen ikke følger opp stortingsvedtak

av Bjørn Magne Solvik | 22 oktober 2018 kl. 14.46 | Ingen kommentarer

Vedtaket i Stortinget om fysisk aktivitet i skolen er et dårlig vedtak, et vedtak som trolig gjør skolen dårligere. Les artikkelen

Stor variasjon i holdningen til evolusjonsteorien i kristne friskoler

av Bjørn Magne Solvik | 19 oktober 2018 kl. 13.17 | Ingen kommentarer

Bare et mindretall av elevene ved kristne friskoler lærer at evolusjonsteorien ikke stemmer, ifølge en ny undersøkelse, ifølge Forskning.no.

Norge bruker mye på skole

av Bjørn Magne Solvik | 12 september 2018 kl. 10.24 | Ingen kommentarer

Norge er det OECD-landet som bruker størst andel av BNP på utdanning, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kun seks av ti studenter fullfører en grad

av Bjørn Magne Solvik | 11 september 2018 kl. 14.47 | Ingen kommentarer

I Norge er det en større del av befolkningen som begynner på høyere utdanning enn i OECD-landene. Men andelen av studentene i Norge som fullfører en grad, er mindre. – Det er bekymringsverdig at såpass mange er innom høyere utdanning uten å ta en grad, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), ifølge Regjeringen.no.

Forsker: Skolen i dag skaper flere tapere

av Bjørn Magne Solvik | 28 august 2018 kl. 12.31 | Ingen kommentarer

–Hva sier det om skolesystemet vårt når nesten en fjerdedel av alle barn trenger spesialpedagogisk oppfølging? Spørsmålet stiller idéhistorikeren Espen Schaanning, på Forskning.no.

Skolepolitikk er vanskelig fordi barna og foreldrene er ulike, og én mal for alle i regi av det offentlige fungerer dårlig. Politikerne har med vilje gitt skoleledere og lærere for mange oppgaver, og bruken av skattefinansierte penger har nådd vanvittige nivå.

En stor del av befolkningen er for heldagsskole

av Bjørn Magne Solvik | 22 august 2018 kl. 12.43 | Ingen kommentarer

Av stortingspartiene er det først og fremst SV som har markert seg som tilhenger av det som defineres som heldagsskole. Les artikkelen

Foreldrenes utdanning gir store utslag i ungdomsskole­­karakterene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.42 | Ingen kommentarer

Ungdomsskoleelever med de høyest utdannede foreldrene, har et karaktersnitt som er over én karakter høyere enn barn av ufaglærte, ifølge Forskning.no.

Onsdag publiserte Statistisk sentralbyrå en oversikt over karaktersnittet til årets avgangselever på ungdomsskolen.

Skolefritidsordningen skal koste penger for brukerne

av Bjørn Magne Solvik | 20 august 2018 kl. 12.15 | Ingen kommentarer

Eva Ottesen (Ap), ordfører i Gratangen, hevder skolefritidsordningen i kommunen er gratis, men sannheten er at den er skattefinansiert. Les artikkelen

Vil stramme inn bruken av mobiltelefon i skolen

av Bjørn Magne Solvik | 3 august 2018 kl. 11.00 | Ingen kommentarer

Mens hver skole er i stand til å lage restriksjoner på elevenes mobilbruk, er det politiske som ønsker et nasjonalt og strengere regelverk. Det melder Klassekampen.

Fordummende å mene det motsatte

av Bent Johan Mosfjell | 22 juli 2018 kl. 13.52 | Ingen kommentarer

Vis meg hvem din fiende er, og jeg forstår ofte hva du mener om ting du ikke kan noe om. Les artikkelen

Norske ungdommer lærer bare om heterosex

av Bjørn Magne Solvik | 6 juli 2018 kl. 18.44 | Ingen kommentarer

Skoleverket henger etter for eksempel lovverket. Skeiv sex er omtrent fremmedord i lærerbøker på skolen. Les artikkelen

Ytringsfrihet i skolen

av Bjørn Magne Solvik | 7 juni 2018 kl. 16.38 | Ingen kommentarer

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å styrke ytringskulturen i skolen? Det er Marit Arnstad, stortingsrepresentant for Senterpartiet, som stiller spørsmålet i en interpellasjon til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Hele interpellasjonen ligger på Stortinget.no/.

Lærer Siv Jensen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.36 | Ingen kommentarer

Finansminister Siv Jensen (FrP) underviste tiendeklassinger i personlig økonomi. Les artikkelen

Forbudt med ansiktsdekkende plagg i all undervisning

av Bjørn Magne Solvik | 6 juni 2018 kl. 15.02 | Ingen kommentarer

Stortinget vedtok tirsdag forbudt med ansiktsdekkende plagg i all undervisning, vedtak FrP markedsfører ovenfor velgere som er opptatte av innvandringspolitikk.

Regjeringen.no er det en beskrivelse over hva som blir forbudt fra august.

Nynorsk er et politisk valg i skolen

av Bjørn Magne Solvik | 1 juni 2018 kl. 18.00 | Ingen kommentarer

–Nynorsk i skolen er et politisk valg. Min mening er at det bør være et valgfag slik at elevene kan velge hvilket språk de vil lære seg. Det er mye mer motiverende å lære noe du har lyst til å lære, sier Hermundur Sigmundsson, professor i psykologi ved NTNU, ifølge Forskning.no.

Høring om ytringsfrihet i skolen

av Bjørn Magne Solvik | 8 mai 2018 kl. 17.58 | Ingen kommentarer

Oslo kommune står bak en spennende høring, en høring som bør være interessant for mange andre enn dem i utdanningssektoren. Les artikkelen

Vil lovfeste retten til plass i SFO

av Bjørn Magne Solvik | 7 mai 2018 kl. 17.27 | Ingen kommentarer

Et nytt skritt mot heldagsskole i Norge? Les artikkelen

FpU vil tillate filming av muntlig eksamen

av Bjørn Magne Solvik | 3 april 2018 kl. 17.07 | Ingen kommentarer

Film av muntlig eksamen, dersom eleven ønsker filming, skal gjøre det lettere å klage. FpU har fremmet et forslag som skal opp på landsmøtet i FrP, ifølge Kommunal Rapport.

Offentlig sektor blir litt større

av Bjørn Magne Solvik | 27 mars 2018 kl. 17.06 | Ingen kommentarer

Alle fylkene ønsker mobbeombud. I den store sammenhengen er det en liten utgiftsøkning, men offentlig sektor blir litt større og politikerne bruker skattefinansierte penger på nok et ombud. Les artikkelen

Politisk comeback for Mosfjell

av Bjørn Magne Solvik | 26 februar 2018 kl. 17.26 | Ingen kommentarer

Bent Johan Mosfjell, personen som etablerte Liberaleren, har blitt valgt til styremedlem i Liberalistene Oslo. Les artikkelen

Skoleprogram mot barnefedme hadde ingen effekt

av Bjørn Magne Solvik | 19 februar 2018 kl. 15.16 | Ingen kommentarer

I Norge er mange politikere opptatte av fysisk aktivitet i skolen og skattefinansierte skolemat. Les artikkelen

Omvisninger og skolebesøk på Stortinget

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.15 | Ingen kommentarer

Det er mulig å besøke Stortinget, noe spesielt skoleklasser benyttet seg av i stor grad. På Stortinget.no er det informasjon om ordningene.

Stortinget i undervisningen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.14 | Ingen kommentarer

Stortingets undervisningssider finner du tekster, bilder og filmer som kan brukes i undervisningen. Innholdet er tilpasset ulike målgrupper.

Nå kommer studentombudene

av Bjørn Magne Solvik | 14 februar 2018 kl. 13.27 | Ingen kommentarer

Norge får et nytt ombud, studentombud. Les artikkelen

Samfunnets vinnere tar hele dagen i bruk

av Bjørn Magne Solvik | 13 februar 2018 kl. 17.20 | Ingen kommentarer

Henning Van Duffel, leder, Liberalistene Møre og Romsdal, har et leserinnlegg på trykk på Tidens Krav. Les artikkelen

Skoler og barnehager skal beskytte barna mot skadelig innhold

av Bjørn Magne Solvik | 6 februar 2018 kl. 17.10 | Ingen kommentarer

Selv om definisjonen av skadelig innhold sikkert vil variere etter hvem som blir spurt, bør skoler og barnehager sørge for filter som sikrer barna mot det mange av oss definerer som skadelig innhold. Les artikkelen

Ønsker mer selvstendig tenking og kreativitet i skolen

av Bjørn Magne Solvik | 24 januar 2018 kl. 14.28 | Ingen kommentarer

Årsmøtet i Hordaland Unge Venstre diskuterte utdanning, og har vedtatt en uttalelse. Les artikkelen

Elever ble mer engasjerte etter en time i naturen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.59 | Ingen kommentarer

En skoletime i det fri gjorde 9 og 10-åringer mer oppmerksomme når de kom tilbake til klasserommet. I skoletimen etter at de hadde vært ute, tok det dobbelt så lang tid før ett av barna avbrøt læreren, ifølge en amerikansk studie, ifølge Forskning.no.

Skribenten er én av dem som er skeptisk til alle turene elevene er på, og skrev artikkelen Et hjertesukk på Facebook.com ble skoledebatt i september 2017.

Humanistskolen er spennende

av Bjørn Magne Solvik | 17 januar 2018 kl. 17.21 | Ingen kommentarer

Humanistskolen er en friskole i Oslo, en type skole vi burde hatt flere av i Norge. Les artikkelen

Dropp gjerne skolen

av Bjørn Magne Solvik | 10 januar 2018 kl. 18.38 | Ingen kommentarer

Lektor Tonje Krogdahl går mot strømmen i innlegget Dropp gjerne skolen, på NRK Ytring.

Få elever i friskoler

av Bjørn Magne Solvik | 3 januar 2018 kl. 16.51 | Ingen kommentarer

Av 629 275 elever i grunnskolen i 2016 var det kun 22 721 av dem som gikk i det vi definerer som friskoler, ifølge Fakta om utdanning fra Statistisk sentralbyrå.

Kommunene trenger større konkurranse! Elevene fortjener private alternativ!

Færre grunnskoler

av Bjørn Magne Solvik | 19 desember 2017 kl. 17.31 | Ingen kommentarer

Det er forståelig at mange kommuner har overført elever fra en skole til en annen. En skole tar mye penger i et kommunebudsjett. Les artikkelen

Den praktiske skolesekken

av Bjørn Magne Solvik | 18 desember 2017 kl. 15.59 | Ingen kommentarer

Fire av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter ber regjeringen innføre Den praktiske skolesekken, altså mer praktisk læring i grunnskolen. Les artikkelen

Politikk trumfer forskning

av Bjørn Magne Solvik | 12 desember 2017 kl. 21.41 | Ingen kommentarer

Fersk norsk forskning bekrefter det vi allerede vet: At flere lærere ikke gir vesentlig bedre skoleresultater. Det hindrer ikke politikerne i å pøse på med penger til slike tiltak. Les artikkelen Jan Arild Snoen har skrevet, på Minerva.

Innstillingsmøte bør være innstillingsmøte

av Bjørn Magne Solvik | 8 desember 2017 kl. 17.00 | Ingen kommentarer

Kommunene har avholdt innstillingsmøte foran kommunestyrebehandlingene av budsjettene for 2018. Les artikkelen

Norske 5. klassinger leser nest best i Norden

av Bjørn Magne Solvik | 5 desember 2017 kl. 16.57 | Ingen kommentarer

Guttene sliter mer enn jentene på skolen, ifølge kunnskapsminister på Regjeringen.no.

Seksuell trakassering, eget fag i skolen?

av Bjørn Magne Solvik | 24 november 2017 kl. 13.09 | Ingen kommentarer

Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt, ønsker nok ikke et skolefag som heter seksuell trakassering, men han vil at elever skal ha undervisning og diskusjon om temaet. Les artikkelen

Utdanning er for viktig til å være offentlig

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2017 kl. 14.29 | Ingen kommentarer

Bent Johan Mosfjell blir én av foredragsholderne når Liberalistene Rogaland inviterer til Vestlandskonferansen 2018 i februar. Les artikkelen

Vi er alle oljebarn

av Bjørn Magne Solvik | 2 november 2017 kl. 13.01 | Ingen kommentarer

Det er OD-dag, en dag der elever i den norske skolen i år gir betaling for dagsverk med arbeid bort til Nigeria. Les artikkelen

Barn gruer seg til å gå på skolen

av Bjørn Magne Solvik | kl. 13.00 | Ingen kommentarer

Hvert femte barn gruer seg til å gå på skolen. Det viser en ny undersøkelse som er utført på 6 500 elever fra 5. til 7. klasse i Akershus, ifølge P4.

Skole er satsingsområde for de politiske partiene, og bruken av skattefinansierte penger på dette området er høyt.

Ønsker nytt ombud

av Bjørn Magne Solvik | 26 oktober 2017 kl. 12.05 | Ingen kommentarer

Er det noe Norge begynner å få nok av, et det ulike ombud.

Stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg ønsker pålegg om at alle høyere utdanningsinstitusjoner etablerer et studentombud, ifølge et representantforslag publisert på Stortinget.no.

Ombudsordningen i offentlig sektor blir finansiert av skatter og avgifter.

Elevene fikk klemmeforbud i friminuttene, men…..

av Bjørn Magne Solvik | 24 oktober 2017 kl. 10.52 | Ingen kommentarer

Nye ordensregler gjør at 8. klassingene på Øygard ungdomsskole ikke får klemme hverandre eller ha fysisk kontakt i friminuttene, ifølge Aftenbladet.no.

Mange skoleledere og lærere ønsker ikke detaljstyring fra staten, men det bør være en målsetting også når interne regler blir fastsatt.

Oppdatering: Ungdomsskole snur om klemmeforbud, ifølge VG.

Skattefinansierte penger til eldre personer gjennom folkehøyskoler

av Bjørn Magne Solvik | 19 oktober 2017 kl. 13.06 | Ingen kommentarer

Kortkurs i regi av folkehøyskolene der mange av deltakerne er voksne og eldre personer, bør ikke finansieres av skatter av avgifter. Les artikkelen

Verdens første analysefestival for skolesektoren har startet

av Bjørn Magne Solvik | 17 oktober 2017 kl. 11.15 | Ingen kommentarer

Konferansen arrangeres som en festival med et festivalprogram. Ifølge Fylkesmannen i Finnmark er dette verdens første analysefestival for skolesektoren. Les artikkelen

En takk til lærerne

av Bjørn Magne Solvik | 5 oktober 2017 kl. 13.58 | Ingen kommentarer

Kunnskapsministeren takker lærerne, på Regjeringen.no.

Henrik Asheim, Norges kunnskapsminister, benytter Verdens lærerdag, i dag 5. oktober, til å takke alle lærerne.

Skal se på opplæringsloven

av Bjørn Magne Solvik | 22 september 2017 kl. 17.55 | Ingen kommentarer

Det er mer enn 20 år siden opplæringsloven ble vurdert helhetlig. Nå har regjeringen satt ned et utvalg som skal se på opplæringsloven, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding, ifølge Regjeringen.no.

Jon Christian Fløysvik Nordrum skal lede arbeidet i utvalget.

Et hjertesukk på Facebook.com ble skoledebatt

av Bjørn Magne Solvik | kl. 16.02 | Ingen kommentarer

Skribenten åpnet dagen med et hjertesukk om den lokale grunnskolen på Facebook.com, et hjertesukk som fylte innboksen fra foreldre og foresatte. Les artikkelen

Bør første time begynne senere?

av Bjørn Magne Solvik | 18 september 2017 kl. 13.22 | Ingen kommentarer

En lengre morgen i senga kan gjøre tenåringer mer oppmerksomme i skoletimene. En svensk søvnforsker vil at skoledagen skal begynne litt senere på morgenen, ifølge Forskning.no.

Vi bruker mye skattefinansierte penger på utdanning, og politikerne pøser inn enda mer i sektoren. Hvis senere skolestart er forbedret bruk av skattefinansierte penger, bør vi prioritere tiltaket.

Asheim er kunnskapsminister

av Bjørn Magne Solvik | 15 september 2017 kl. 14.36 | Ingen kommentarer

Fredag 15. september ble stortingsrepresentant Henrik Asheim konstituert som kunnskapsminister fordi Torbjørn Røe Isaksen har gått ut i foreldrepermisjon.

Foreldre og foresatte har et betydelig ansvar

av Bjørn Magne Solvik | 7 september 2017 kl. 14.47 | Ingen kommentarer

Fredag 8. november er det den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter. Les artikkelen

Neste side →