«Gratis» SFO betyr skattefinansiert SFO

av Bjørn Magne Solvik | 12 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Skolefritidsordning blir trolig en valgkampsak, både i nasjonal ordveksling og i debatter i mange av kommunene. Les artikkelen

Student og interesse for romforskning? Du får en unik mulighet!

av Bjørn Magne Solvik | 8 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Romforskning og romteknologi har kostet mye skattefinansierte penger. Romfartskappløpet til månen var kostbar for skattebetalere i USA og gamle Sovjetunionen. Les artikkelen

Prisen på «gratis» skolemat er uavklart

av Bjørn Magne Solvik | 7 august 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

«Gratis» skolemat er en valgkampsak for Arbeiderpartiet, i tillegg til SV som har frontet denne saken i mange år. Les artikkelen

Elever bør få velge skoler

av Bjørn Magne Solvik | 29 juli 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Valgfrihet for elever i valg av skoler, kan gi politikere økonomiske utfordringer. Det er en utfordring politikere bør løse innenfor skattefinansierte budsjett. Les artikkelen

Vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger

av Bjørn Magne Solvik | 26 juli 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Arbeidsgiveravgiften, skatt på arbeid og utdanning, er umoralsk. FpU vil ha skatten bedrifter betaler for ungdommer som valgkampsak. Les artikkelen

Få med innvandrerbakgrunn underviser i grunnskolen

av Bjørn Magne Solvik | 4 juli 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Kun 6,1 prosent av alle ansatte lærere i grunnskolen har innvandrerbakgrunn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Har godt av en høneblund

av Bjørn Magne Solvik | 27 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

En studie av nesten 3000 kinesiske elever viser at å ta en høneblund i løpet av formiddagen kan gi bedre resultat på skolen, ifølge Forskning.no.

Halvparten av bachelorstudentene fullfører ikke på normert tid

av Bjørn Magne Solvik | 11 juni 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Det er et ønske fra Regjeringens side at flere skal fullføre utdanningen sin på normert tid, og flere tiltak er iverksatt for å oppnå dette. Allikevel fullfører under halvparten av nye studenter på bachelorutdanninger graden sin i løpet av tre år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Politikere fortsetter å fylle skolen med fag som bør være privatisert

av Bjørn Magne Solvik | 24 mai 2019 kl. 14.00 | 1 kommentar

Det blir mulig å ta båtførerprøven gjennom valgfag i ungdomsskolen. Les artikkelen

Ønsker streikerett for elever

av Bjørn Magne Solvik | 22 mai 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Une Bastholm, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, har fremmet et representantforslag om å innføre politisk streikerett for skoleelever. Les artikkelen

Skolepliktig alder varierer i de nordiske landene

av Bjørn Magne Solvik | 9 mai 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Selv om de nordiske landene har mange likheter når det gjelder skole, finnes det noen ulikheter. Les artikkelen

Skolemat blir aldri gratis

av Bjørn Magne Solvik | 8 april 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Landsmøtet i Arbeiderpartiet går inn for skattefinansiert skolemat, markedsført som gratis skolemat. Les artikkelen

En elev i grunnskolen kostet om lag 122 000 kroner

av Bjørn Magne Solvik | 29 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Med bruk av så mye skattefinansierte penger bør kravet til hva vi får tilbake være høyere enn det er. Les artikkelen

Mobiltelefon i klasserommet reduserer ikke læringsutbytte

av Bjørn Magne Solvik | 27 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

I mange kommuner har det vært debatt om bruk av mobiltelefon i grunnskolen. Kommuner har innført mobilforbud. Les artikkelen

Nei til barndom i buss

av Bjørn Magne Solvik | 20 mars 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

En typisk senterpartisak med overdrivelse! Les artikkelen

Nye læreplaner for bedre læring i fremtidens skole

av Bjørn Magne Solvik | 19 mars 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

–Vi fornyer nå skolens innhold for å sikre at elevene lærer mer og lærer bedre. Fagfornyelsen er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å ruste elevene best mulig for fremtiden, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) på mandag, ifølge Regjeringen.no.

Les også: De nasjonale læreplanene bør avskaffes.

Politikere bruker ekstremt med penger på skole

av Bjørn Magne Solvik | 20 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Det blir brukt mye, veldig mye skattefinansierte penger på skole. Til tross enormt pengeforbruk er vedlikeholdsetterslepet på mellom 50 og 60 milliarder kroner. Les artikkelen

38 vil starte friskole i 2020

av Bjørn Magne Solvik | 14 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Kommunal Rapport har lagt ut listen på dem som vil starte friskole i 2020. (Betalingsmur)

Civita-sjef Kristin Clemet har for lengst skrevet om forskjellene mellom privatskoler og friskoler.

Stoltenberg-utvalgets rapport sendes på høring

av Bjørn Magne Solvik | 8 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Ekspertutvalget har sett på kjønnsforskjeller i hele utdanningsløpet. Utredningen redegjør for mulige årsaker til kjønnsforskjeller, og forslag til tiltak for å motvirke disse, ifølge Regjeringen.no.

Høringsfristen er fredag 3. mai 2019.

Heldagsskole? Nei, takk!

av Bjørn Magne Solvik | 6 februar 2019 kl. 14.00 | Ingen kommentarer

Stoltenberg-utvalget har fremmet en rekke forslag. Ett av forslagene er heldagsskole for de yngste elevene. Les artikkelen

Skolen må bli bedre til å løfte guttene

av Bjørn Magne Solvik | 5 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har mottatt forslagene fra Stoltenberg-utvalget, forslag som skal løfte guttene i skolen.

Utvalget dokumenterer at jentene har gjort det bedre i grunnskolen helt siden 1914, og peker på at forskjellene kan ha betydelige konsekvenser senere i livsløpet, for eksempel økt risiko for utenforskap. Det er kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i gutters disfavør i samtlige OECD-land, men Norge er blant landene hvor forskjellene i dag er størst, ifølge Regjeringen.no.

Mye tyder på at dagens system gjør det vanskelig eller umulig å løfte alle elevene.

Skattefinansiert frukt til elever i Oslo

av Bjørn Magne Solvik | 1 februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Ungdomsskoleelever i Oslo får skattefinansiert frukt på skolen. Nok en utvidelse av ansvaret for det offentlige, en offentlig sektor som allerede er for stor. Les artikkelen

Elevorganisasjonen anmelder politiet etter narkoaksjon

av Bjørn Magne Solvik | 30 januar 2019 kl. 18.56 | Ingen kommentarer

Etter at politiet i Drammen nylig hadde en narkoaksjon med hund utenfor Åssiden videregående i Drammen, har Elevorganisasjonen reagert og anmeldt aksjonen. Dette ifølge Kommunal Rapport.

Nasjonal prøve, regning

av Bjørn Magne Solvik | kl. 15.26 | Ingen kommentarer

23,1 prosent av elever på 5. trinn skårer på laveste mestringsnivå i regning, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Gir ut bok for å bekjempe rasisme og hat

av Bjørn Magne Solvik | 28 januar 2019 kl. 15.37 | Ingen kommentarer

I dag lanserte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) boken «16 år med Benjaminprisen». Les artikkelen

Utdanningsgapet bare øker

av Bjørn Magne Solvik | 8 januar 2019 kl. 13.44 | Ingen kommentarer

Forskjellen mellom menn og kvinners utdanningsnivå blir større år for år, og i mange norske kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Spansk er mest populært

av Bjørn Magne Solvik | 4 januar 2019 kl. 16.26 | Ingen kommentarer

46 prosent av alle elevene som tar et tredje språk i ungdomsskolen har spansk. 37,5 prosent har tysk, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Flest midlertidig ansatte ved universitetene i Oslo og Bergen

av Bjørn Magne Solvik | 2 januar 2019 kl. 11.35 | Ingen kommentarer

23 prosent av de vitenskapelig ansatte ved universitetene i Oslo og Bergen har kun midlertidig stilling. Andelen i arbeidslivet generelt er ni prosent, ifølge Forskning.no.

Midlertidige stillinger er et politikkområde som har skilt de politiske alternativene under regjeringen til Erna Solberg.

Debatt om læreplanen

av Bjørn Magne Solvik | 20 desember 2018 kl. 15.10 | Ingen kommentarer

Det bør være debatt om læreplanen, ikke om innholdet i planen; men om det i hele tatt skal være sentralstyrt læreplan for skolen. Les artikkelen

Nesten alle grunnskoleelevene er i den offentlige skolen

av Bjørn Magne Solvik | 13 desember 2018 kl. 16.45 | Ingen kommentarer

Det er de kommunale grunnskolene som er størst av grunnskolene i Norge. Svært få elever går i en friskole, ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå. Les artikkelen

Politikere skryter av bedre prestasjon i lesing

av Bjørn Magne Solvik | 27 november 2018 kl. 15.12 | Ingen kommentarer

Om lag 60 000 elever har i høst gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn. Les artikkelen

Lesestoff er så tilgjengelig og billig at det bør ut av skattefinansierte budsjett

av Bjørn Magne Solvik | 22 november 2018 kl. 16.51 | Ingen kommentarer

Aldri før har lesestoff og bøker vært så tilgjengelig og billig som i dag. Likevel bruker politikerne skattefinansierte penger på bibliotek. Les artikkelen

Arbeiderpartiet ønsker skattefinansiert skolemat

av Bjørn Magne Solvik | 13 november 2018 kl. 15.59 | 1 kommentar

Arbeiderpartiet har satt av 256 millioner kroner til skolemat neste år i partiets alternative statsbudsjett. Les artikkelen

De nasjonale læreplanene bør avskaffes

av Bent Johan Mosfjell | 10 november 2018 kl. 12.26 | Ingen kommentarer

Hovdproblemet med læreplanene i skolen er ikke innholdet, men at de i det hele tatt finnes. Det er på tide med en radikal endring. Les artikkelen

Antall høyt utdannede øker mer enn tallet på jobber

av Bjørn Magne Solvik | 6 november 2018 kl. 13.21 | Ingen kommentarer

Vi blir flere med bachelor- og masterutdanning, men alle får ikke nødvendigvis en jobb som krever høy utdanning, viser SSBs framskrivinger av sysselsetting og arbeidsstyrke mot 2035.

Norge kan mangle opptil 4 700 grunnskolelærere i 2040

av Bjørn Magne Solvik | 1 november 2018 kl. 15.13 | Ingen kommentarer

Hvis vi legger dagens studenttall, fullføringsgrad, hvor mange som vil gå av med pensjon samt utviklingen i antall barn framover til grunn, vil vi mangle rundt 4 700 grunnskolelærere i barne- og ungdomsskolen om cirka 20 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nok et argument for privatisering og reell konkurranse mellom skolene?

Får beskjed om å bruke mer skattefinansierte penger

av Bjørn Magne Solvik | 24 oktober 2018 kl. 14.58 | Ingen kommentarer

Åtte universiteter og høgskoler får klar beskjed fra Kunnskapsdepartementet om at de må bruke mer penger. Hvis ikke beholdningen av ubrukte midler går ned, kan de komme til å få kutt i bevilgningene fra staten, ifølge Khrono.

Resultatene fra de nasjonale prøvene i ungdomsskolen er publisert

av Bjørn Magne Solvik | 23 oktober 2018 kl. 11.35 | Ingen kommentarer

Det er i snitt ingen endringer nasjonalt i elevenes prestasjoner i lesing, regning og engelsk på 8. trinn. Det er lite endring for fylkene, og fritaksandelen er stabil. Dette ifølge en pressemelding sendt ut av Utdanningsdirektoratet i forbindelse med publisering av resultatene fra de nasjonale prøvene.

Noen av fylkene/kommuner gjør nokså dårlig. Politikere, byråkrater og skoleledere bør bruke tallene til forbedringer. Ja, Norge bruker store skattefinansierte beløp på utdanning.

Vil vite hvorfor regjeringen ikke følger opp stortingsvedtak

av Bjørn Magne Solvik | 22 oktober 2018 kl. 14.46 | Ingen kommentarer

Vedtaket i Stortinget om fysisk aktivitet i skolen er et dårlig vedtak, et vedtak som trolig gjør skolen dårligere. Les artikkelen

Stor variasjon i holdningen til evolusjonsteorien i kristne friskoler

av Bjørn Magne Solvik | 19 oktober 2018 kl. 13.17 | Ingen kommentarer

Bare et mindretall av elevene ved kristne friskoler lærer at evolusjonsteorien ikke stemmer, ifølge en ny undersøkelse, ifølge Forskning.no.

Norge bruker mye på skole

av Bjørn Magne Solvik | 12 september 2018 kl. 10.24 | Ingen kommentarer

Norge er det OECD-landet som bruker størst andel av BNP på utdanning, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kun seks av ti studenter fullfører en grad

av Bjørn Magne Solvik | 11 september 2018 kl. 14.47 | Ingen kommentarer

I Norge er det en større del av befolkningen som begynner på høyere utdanning enn i OECD-landene. Men andelen av studentene i Norge som fullfører en grad, er mindre. – Det er bekymringsverdig at såpass mange er innom høyere utdanning uten å ta en grad, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), ifølge Regjeringen.no.

Forsker: Skolen i dag skaper flere tapere

av Bjørn Magne Solvik | 28 august 2018 kl. 12.31 | Ingen kommentarer

–Hva sier det om skolesystemet vårt når nesten en fjerdedel av alle barn trenger spesialpedagogisk oppfølging? Spørsmålet stiller idéhistorikeren Espen Schaanning, på Forskning.no.

Skolepolitikk er vanskelig fordi barna og foreldrene er ulike, og én mal for alle i regi av det offentlige fungerer dårlig. Politikerne har med vilje gitt skoleledere og lærere for mange oppgaver, og bruken av skattefinansierte penger har nådd vanvittige nivå.

En stor del av befolkningen er for heldagsskole

av Bjørn Magne Solvik | 22 august 2018 kl. 12.43 | Ingen kommentarer

Av stortingspartiene er det først og fremst SV som har markert seg som tilhenger av det som defineres som heldagsskole. Les artikkelen

Foreldrenes utdanning gir store utslag i ungdomsskole­­karakterene

av Bjørn Magne Solvik | kl. 12.42 | Ingen kommentarer

Ungdomsskoleelever med de høyest utdannede foreldrene, har et karaktersnitt som er over én karakter høyere enn barn av ufaglærte, ifølge Forskning.no.

Onsdag publiserte Statistisk sentralbyrå en oversikt over karaktersnittet til årets avgangselever på ungdomsskolen.

Skolefritidsordningen skal koste penger for brukerne

av Bjørn Magne Solvik | 20 august 2018 kl. 12.15 | Ingen kommentarer

Eva Ottesen (Ap), ordfører i Gratangen, hevder skolefritidsordningen i kommunen er gratis, men sannheten er at den er skattefinansiert. Les artikkelen

Vil stramme inn bruken av mobiltelefon i skolen

av Bjørn Magne Solvik | 3 august 2018 kl. 11.00 | Ingen kommentarer

Mens hver skole er i stand til å lage restriksjoner på elevenes mobilbruk, er det politiske som ønsker et nasjonalt og strengere regelverk. Det melder Klassekampen.

Fordummende å mene det motsatte

av Bent Johan Mosfjell | 22 juli 2018 kl. 13.52 | Ingen kommentarer

Vis meg hvem din fiende er, og jeg forstår ofte hva du mener om ting du ikke kan noe om. Les artikkelen

Norske ungdommer lærer bare om heterosex

av Bjørn Magne Solvik | 6 juli 2018 kl. 18.44 | Ingen kommentarer

Skoleverket henger etter for eksempel lovverket. Skeiv sex er omtrent fremmedord i lærerbøker på skolen. Les artikkelen

Ytringsfrihet i skolen

av Bjørn Magne Solvik | 7 juni 2018 kl. 16.38 | Ingen kommentarer

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å styrke ytringskulturen i skolen? Det er Marit Arnstad, stortingsrepresentant for Senterpartiet, som stiller spørsmålet i en interpellasjon til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Hele interpellasjonen ligger på Stortinget.no/.

Neste side →