Redaksjonell linje

Vedtatt av sentralstyret i FRIdemokratene 7. juli 2002.

Liberaleren er en internettavis som eies av FRIdemokratene. Redaktøren utnevnes av sentralstyret i FRIdemokratene. Redaktøren har full redaksjonell frihet innenfor rammene av FRIdemokratenes prinsipperklæring og denne vedtatte redaksjonelle linjen.

Liberaleren er et organ for FRIdemokratene. Det betyr imidlertid ikke at alle artikler automatisk kan tas til inntekt for FRIdemokratenes syn. FRIdemokratene har vedtatt å ikke ha noe program fordi man ønsker å være et inkluderende forum der ulike meninger aksepteres. Artikler på Liberaleren skal derfor ikke tolkes som en snikinnføring av program for FRIdemokratene gjennom synspunkter på dagsaktuelle saker.

FRIdemokratene ønsker å gjenspeile liberalismens mangfold. Liberaleren skal derfor ikke innta standpunkt som anses som kontroversielle blant liberalister. Herunder nevnes eksempelvis utenrikspolitiske spørsmål, grenseområder for statens ansvarsområde eller spørsmål knyttet til partipolitisk tilhørighet. Eventuelle artikler knyttet til slike konfliktsaker skal være nyanserte og skrevet i jeg-form.

Dette betyr imidlertid ikke at Liberaleren skal være en politisk kastrat uten meningers mot. Liberaleren er mot verneplikt! Liberaleren er for full frihandel! Liberaleren er for en liberal innvandringspolitikk! Liberaleren er for skille av kirke og stat! Liberaleren er for legalisering av narkotika! Vi skal tørre der andre fanges inn av den sosialdemokratiske konsensus. Vi skal skyte til både høyre og venstre når det er nødvendig. Vi skal kombinere sterke meninger med en åpen og tolerant politisk linje.

Liberaleren opererer ikke innenfor rammene av pressens «vær varsom»-plakat. Vi er uavhengig av det etablerte Medie-Norge! Det betyr imidlertid ikke at alt er lov på Liberaleren. Våre artikler skal være troverdige, basert på fakta og etterrettlige. Kilder skal oppgis der vi låner stoff og siterer andre nyhetskilder. Klager på artikler på Liberaleren kan sendes til Liberalerens redaktør.

Redaktør: Per Aage Pleym Christensen